Boodschappen over het Hoeden van de Heilige Bronnen

 
 
Oproep tot het hoeden van de Heilige Bronnen
 
Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is bronnen2.jpg
 
 
“Het ware keurmerk is het leven dat je leidt,
maar ook het leven dat je kunt leiden.
Je kunt kiezen om wijs door het leven te gaan.
Je kunt kiezen om de erfenis van de Wijzen op te nemen,
te realiseren en verder te ontwikkelen.
Zo bouw je mee aan de Toekomst.
De toekomst van deze planeet,
de toekomst van Moeder Aarde,
de toekomst van onze kinderen.
Wijze mensen werken in het heden, met het oog op de toekomst.
Zij zorgen voor de aarde, voeden haar met liefde, danken haar, eren haar.
Zij zorgen voor de wateren, koesteren ze, helen ze, stabiliseren ze.
De Heilige Bronnen, toegangspoorten voor de volgende generaties.
Vanuit de Grote Moeder is een oproep gelanceerd tot het helen van de wateren,
de wateren van de aarde in synchroniciteit met de wateren van ons lichaam.
Laten we onze verantwoordelijkheden terug opnemen
en samenwerken voor de toekomst van de planeet.
Kinderen van de Aarde,
kom bij elkaar en neem uw taken van Hoeders terug op.
Priesteressen van het Water,
herinner u uw afkomst en neem uw taak tot het hoeden van de Heilige Bronnen terug op.
Wacht niet langer, het is tijd.”
Lucia, 21 januari 2005©
 
Lieve mensen, ik navolging op deze vraag van de Goddelijke Moeder, heb ik een project opgestart van “Hoeder van een Heilige Bron”.
Deze bronnen liggen over onze streken verspreid en zijn van oudsher oude cultusplaatsen.
Velen hiervan zijn gekerstend. In de eigenschappen van de zg. heiligen die hiermee verbonden zijn, vinden we een verwijzing terug naar de oude godinnen van onze streken.
Op deze plekken werden dikwijls processies gehouden en kwamen mensen bidden voor genezing, voor een voorspoedige bevalling enz.
Maar de laatste decennia is de interesse hierin afgenomen en dreigen deze bronnen vergeten te worden.
Ze worden niet meer gevoed door liefde, hun wateren worden niet meer geheeld en geëerd.
Daarom deze oproep.
Voel je je geroepen om als waterpriester/eres te werken en de verantwoordelijkheid voor zulk een bron in je omgeving op te nemen, laat dit dan weten op het TuinvandeMoeder@hotmail.com .
We organiseren dan een bronhelingmeditatie bij de bron. Hoeders bezoeken regelmatig de bron en geven ze voldoende liefde.
Twee keer per jaar komen we met de bronhoeders samen voor verder onderricht.
Ga zelf eens op onderzoek uit in je omgeving of er zich ergens zo’n bron bevindt. Ik heb hier een lijst van verschillende bronnen in België.
Ik hoop dat we fijn kunnen samenwerken.
Lucia
 
 Waterhelingsmeditatie 2008
 
Heilige Bron te Banneux 
 
Waarom bezoeken en eren we bronnen?
Omdat we daardoor het Leven eren, het Leven ontstaan uit het water in de moederschoot.
Water en bronnen zijn altijd geëerd geweest als het goddelijk vrouwelijk principe van Leven-geven.
Een bron geeft Leven.
Diep in de aarde is deze heilige, levengevende bron verbonden met het leven gevende water van de Bron.
Als wij dit water tot ons nemen, dan nemen wij pure prana tot ons.
Hier in Banneux is deze bron verbonden met de Heilige Bron midden in de aarde, zij is genezend omdat ze pure levenskracht bevat.
Helaas zijn niet alle bestaande bronnen nog hiermee verbonden en daarom gaan we in de toekomst regelmatig een oude bron bezoeken met als doel ze terug te connecteren met de Heilige Bron.
Wil je hieraan meewerken, dan ben je van harte welkom op deze meditaties, maar je kan nog meer doen, nl. het hoederschap van een bron op je nemen, haar regelmatig een bezoekje brengen, haar eren en naar haar luisteren. Dit is eenvoudig, maar vraagt natuurlijk wel een engagement. Stuur hiervoor een mailtje naar TuinvandeMoeder@hotmal.com
Liefs, Lucia
Hoe benaderen we een bron?
Geliefden,
Tracht u hierop voor te bereiden door heel rustig en stil te worden, luister, luister naar de Wind.
Laat deze Wind je hart beroeren en voel hoe je langzaam in je zachtheid terecht komt.
Adem rustig en bewust en open je hart voor de Liefde. Deze liefde woont in je hart.
Zij vervult je met een warme gloed. Open je lichaam hiervoor en voel hoe deze warmte zich in heel je lichaam verspreidt.
Zo kom je heel dicht bij Jezelf.
Zo kom je in het midden, in je centrum, daar waar de tijd stilstaat.
Hier ben je een deel IN het geheel. Hier voel je hoe alle schepping verbonden is.
En hier kun je contact maken met alle leven. Dus ook met je bron.
Ga vanuit deze toestand naar je bron toe en vraag aan haar toestemming om in haar nabijheid te mogen komen.
 Doe dit langzaam, met eerbied en zeer veel respect. En voel de hele tijd met je hart. Voel of je toegang verkrijgt.
En vraag of het toegestaan is je bij haar te vervoegen om haar de liefde van je hart te schenken.
Registreer alle indrukken die je krijgt (je kunt ze later noteren). Je zult VOELEN of de bron je verwelkomt.
Misschien wil ze eerst nog wat afwachten of misschien is ze juist heel blij met de belangstelling.
Dit kan nogal eens verschillen en heeft waarschijnlijk te maken met hoe ze in het verleden door de mensen behandeld is.
Geef haar rustig de tijd. Forceer niets en kom eventueel later nog eens terug.
Handel intuïtief, jullie kunnen dit. Heb vertrouwen in jezelf. Wees soepel, voor jezelf, voor de natuurelementen.
Sommige natuurwezens zijn heel erg teleurgesteld in mensen en dan zal het nodig zijn eerst een band van vertrouwen op te bouwen.
Maar als je de bron benadert met de eenvoud en onschuld van een kind, zal je daar zeker in lukken. Volg je hart. Volg je intuïtie.
Omring de bron met je warme liefde, met je zachtheid en vraag of ze het fijn zou vinden, indien je voor haar zou zorgen.
Het antwoord kan nu komen of bij een volgend bezoek, zelfs in je dromen.
Fixeer je daar niet op, maar gun haar en jezelf de tijd, de tijd en de liefde.
Lucia voor de Blauwe Vrouwe
23 januari 2005
 
Boodschappen voor Bronhoeders
 
De Tijd van het Water
Geliefden, kinderen van mijn hart,
Ik Ben de Blauwe Vrouwe, uw begeleider in deze tijd. De Tijd van het Water.
Wanneer jullie hier terecht komen, in dit gezelschap, zul je beseffen in je hart dat je liefde voor het water al zeer oud is.
Ze stamt vanin de oertijden.
Neem even de tijd om tot dit besef te komen.
Groeit in u het verlangen om uw taak van Waterhoeder terug op te nemen ?
Schenkt dit idee uw hart liefde ?
Luister naar die innerlijke stem, die je lichaam in een aangename trilling brengt.
Luister naar de stem van je eigen Goddelijke Wezen.
Mijn geliefden, de woorden* die je gebruikt om je eigenheid aan te duiden zijn niet belangrijk, in werkelijkheid zijn ze één.
Laat deze terminologie u niet versnipperen, maar reik eraan voorbij.
Wanneer dit besef in je hart openbloeit, ben je gereed.
Zo zullen we allen samenwerken, zij aan zij. En zo zal het goed zijn.
Tot u sprak de Blauwe Vrouwe, Waterheler.
Wees welkom.
©Lucia, 23 januari 2005
De liefde van een groot Moederhart
Neem even de tijd, mijn kind, om deze boodschap te noteren.
Stem je af op de liefde om je heen en voel onze bekommernis, zij omhult je met liefde en tederheid.
Luister diep in je centrum naar het belang van de taak, waarover hier sprake is ( hoeden van de heilige bronnen ).
Geef de wereld zo een kans zich te regenereren en te herstellen.
Werk nauwgezet verder aan het hoeden van heilige bronnen en leer de mensen hiermee om te gaan.
Graaf diep in je wezen om alle herinneringen hierover naar boven te brengen, zowel in jou als in de anderen.
Want een mooie samenwerking is geboren in mijn schoot. De schoot van de H.Moeder die jullie omspant met haar witte mantel. 
Ik behoed je en werk door je heen om alle heilige plaatsen terug te openen en te herstellen.
Deel dit mee aan je vrienden en geef hen zo de kans om zich toe te leggen op deze mooie taak.
 Ieder op aarde zoekt en vindt de weg die hem is gewezen.
Zo is het nu en zo zal het altijd zijn.
Ik groet je, mijn lieve kind, maar weet dat Ik je niet verlaat, maar steeds bij je ben.
De liefde van een groot Moederhart.
Noem mij Moeder, Magna Mater, Dana, Isis…
©Lucia, 5 augustus 2005
De Melodie van het Levend Water
Woorden van wijsheid worden hier gesproken, woorden die ontroeren en zeer mooi zijn.
Hul u in de energie van deze woorden en laat ze diep in u doordringen. Wij verschaffen je immers inzicht en ware wijsheid.
Klamp u niet vast aan onbenulligheden, maar breng een balans in uw leven die de schoonheid in u naar voor brengt.
Luister naar de roep van je hart en sluit je aan bij gelijkgestemden.
Laat zo de akkoorden van de hemelse muziek in je opklinken en weef te zamen de melodie van het water,
de Melodie van het Levend Water dat door je stroomt en de aarde en mensheid voedt met liefdeslicht.
Geliefde Kinderen van de Bron, sluit uw harten aan elkaar en reik elkaar de hand.
Vorm zo een onverbrekelijke cirkel van innige liefde en verbondenheid.
Herinner u het lied van samenwerking dat eens luid door deze gewesten weerklonk.
Laat het terug in kracht toenemen en uw werk zal gezegend zijn door de liefde van de Grote Moeder.
Omhul u in het licht van mijn mantel en voel hoe mijn liefde door je heen vloeit.
Want Ik Ben het Voedende Licht, de grote kracht van existentie en Ik draag u in mijn schoot. Amen.
©Lucia, 20 augustus 2005
 
Boodschap van Moeder Maria over de bronnen
 
“Geliefden van mijn hart,
Kinderen van Moeder Aarde,
Kom in mijn armen en leg uw hoofd in mijn schoot en luister naar hetgeen Ik je vertel
met de wind die door de bomen waait en de regen en sneeuw die tegen je raam vliegt.
Het is tijd.
Het is tijd om allen samen te komen bij Mij, uw Moeder aan de Bron,
uw Voedster en Hoedster, uw Geliefde.
Leg uw handen in elkaar en vorm een cirkel,
een cirkel van vriendschap,
een cirkel van vertrouwen,
een cirkel van liefde.
De tijd is rijp, uw verlangen ook.
Aanhoor mijn roep en luister naar de betekenis ervan.
Ik zal tot je spreken in het ruisen van de Wind, let goed op
en voel je van harte welkom bij Mij, uw Moeder, want Ik nodig je uit.”
Moeder Maria
 
Lucia, december 2005©
 
“Het Licht dat nu de aarde raakt is zeer mooi, mijn kind, het brengt vreugde en leven met zich mee.
Leven met een hoofdletter want in dit nieuwe jaar zullen er vele kinderen geboren worden,
die dit Licht reeds volledig in zich dragen, engelenkinderen, gezalfden.
Spreid daarom uw deken, leg uw harten bij elkaar voor de geboorte van deze kinderen.
Vang ze op in een lichtveld dat hen toestaat hier in te dalen.
Dit is uw taak vandaag, dit is uw taak in het komende jaar.
Vorm een platvorm om deze zielen op te vangen en hen te begeleiden naar hun nieuwe thuis,
warme gezinnen van moeders en vaders die er klaar voor zijn om deze kinderen te verwelkomen.
Hiertoe roep Ik u op, geliefden van mijn hart,
open uzelf voor deze bede en ondersteun zo mijn werk.
Het werk van de Grote Moeder, die u vraagt om haar kinderen welkom te heten op deze aarde.
Hiervoor hebben wij uw steun broodnodig,
want het lichtveld dient sterk genoeg te zijn om deze kinderen de mogelijkheid te geven hier in te dalen.
Verspreid deze boodschap onder uw vrienden, zij zullen weten.
Hiertoe zegen Ik u, mijn kind,
Hiertoe zegen Ik u allen, vroedvrouwen en mannen van deze tijd.
Ontleen ons uw schoot voor dit mooie werk en vervoeg u bij ons om samen te werken voor het Nieuwe Begin.
Ik nodig u hiertoe uit en Ik vraag u, geliefde kinderen van mijn hart,
om hiertoe samen te komen aan de H.Bronnen van uw land.
Daar zullen wij samen werken voor de kinderen van vandaag en voor de kinderen van morgen.”
Uw Moeder Maria

Lucia, 24 december 2005©

Matrix van het Goddelijke Kind
Geliefden,
Het werk dat jullie in de Ardennen hebben geleverd is van groot belang voor de voortzetting van uw bronnenproject.
Het geeft hieraan een stabiliteit die niet te onderschatten is.
 Het schenkt een verankering hieraan die bijdraagt aan het welslagen van dit project dat nu één jaar in werking is.
Geliefden, het was een vruchtbaar jaar, een jaar gedragen door de liefde van jullie harten, een jaar van intense samenwerking en realisatie.
Ik dank jullie hiervoor en Ik schenk jullie de verankering op de Bronnenmatrix van een netwerk dat zeer subtiel is in energie, in werkwijze.
Ik schenk jullie de Matrix van het Goddelijke Kind, een subtiel netwerk dat aansluiting vindt op de bronnenmatrix.
 Deze matrix zal bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen in uw land, het zal hen een impuls van liefdeslicht geven,
een ondersteuning in hun werk, in de realisatie van hun doelen.
Geliefden, de kinderen die in uw land incarneren beschikken over goddelijke gaven, ze beschikken over de liefde van het hart, het H.Hart van Christus.
Hun intenties zijn diep verankerd in hun goddelijk bewustzijn, hun draagkracht is enorm en zal bijdragen aan de realisatie van een perfekte wereld, een samenleving gebaseerd op vrije wil en grote liefde, een samenleving gebaseerd op de kracht van het Hart, het Hart dat mensen beroert en hen samenbrengt.
Het Hart dat de Weg is.
Geliefden, schenk deze kinderen uw ondersteuning, schenk hen uw inzichten, uw kracht en uw liefde. Laat hen wonen in de Tuin van je Hart.
Geliefden, zo kunnen zij opgroeien tot krachtige mensen, bewust en goddelijk. Zo kunnen zij de weg vinden die ze voor zichzelf hebben uitgestippeld.
 Hiertoe hebben zij enkel nood aan licht, aan Liefdeslicht, hen geschonken door de Vlam die brandt aan elke bron en in ieders hart.
Geliefden, dat het water van deze bronnen de kinderen mag dopen, opdat het Goddelijke Kind in hen kan opstaan,
opdat het kan opstaan en de wereld recht in de ogen kan kijken.
Ik zegen jullie met het Licht van mijn Hart voor dit werk. I
k zegen jullie allen. Amen.
De Moeder van het H.Hart
Lucia, 7 februari 2007©
Meditatie Matrix van het Goddelijke Kind
OLVr Abdij Tongerlo 4 maart 2007
Geliefden, wees welkom hier op deze afstemming bij het Christuskind, hier in het symbool van het Kindje Jezus van Praag.
Geliefden, kom hier te samen , kom hier te samen aan de voeten van dit kind en luister, luister naar zijn vraag die zich rechtstreeks tot je richt.
Het kindje Jezus vraagt u om zijn energie te brengen naar de bronnen die u hoedt. Hij vraagt u om zijn energie te verankeren in het water van uw bron.
Want deze energie zal alle kinderen zegenen die met dit water in aanraking komen, deze energie zal hen voeden en leiden, deze energie zal hen de mogelijkheid geven het Goddelijke Kind in zichzelf te ontplooien en tot leven te brengen want het beeldje dat je hier ziet is een levend beeld, een beeld dat de Matrix van het Goddelijke Kind uitstuurt in de wereld. Het is een beeld dat zegent.
Het is een focuspunt van de energie van het Goddelijke Kind en door in zijn aanwezigheid te vertoeven gaat deze triliing in uw over en wijdt u zo voor deze opdracht, nl. het dragen van deze energie naar uw bronnen.
Geliefden, Ik als Moeder van dit Goddelijke Kind vraag u om dit te doen, Ik vraag u om de goddelijke zegen hier te ontvangen, Ik vraag u om deze zegen in u op te nemen en mee te dragen en over te brengen op het water van uw bron.
 Moge zo het Licht in het water schijnen, het goddelijke Licht, deze pure en zuivere prana energie, deze grote kracht.
Geliefden, uw werk aan de bronnen is nog niet voltooid, het vraagt steeds weer een overgave, een overgave aan de goddelijke leiding.
Wees daarom vandaag drager van deze energie en schenk hem aan uw water.
 Schenk hem in grote liefde en puurheid, in mildheid en veranker zo deze energie van het Goddelijke Kind aan uw bron.
Draag dit kindje mee in uw hart en breng het zo ter plaatse.
 Dit is een grote taak voor de hoeders van de bronnen.
 Schenk het Licht van de Matrix van het Goddelijke Kind aan uw bron en weet dat het zo goed is.
Ik zegen u in het Licht van het Kindje Jezus en Ik sluit u aan op deze Matrix. Amen.
Moeder Maria
Lucia, 9 februari 2007©
Geliefden,
Wanneer een kind in liefde geboren wordt, voelt het zich welkom op aarde.
Het heeft geborgenheid en warmte. Het groeit goed in een liefdevolle omgeving. Het voelt zicht zeker en ontspannen.
Geliefden, schenk de kinderen van uw land een liefdevolle omgeving en ze zullen goed gedijen.
Hun ontwikkeling zal voorspoedig zijn en hun connectie met het goddelijke volmaakt.
Want in de liefdevolle ogen van zijn hoeder ziet het kind immers God weerspiegeld, het ziet zijn eigen essentie,
het potentieel dat hij tot verwezenlijking in zich heeft en dit geeft hem kracht,
dit geeft hem de nodige ondersteuning om zijn leven ten volle te leiden en te ontplooien op aarde.
Weet dus, geliefden, dat een kind in jouw ogen de hemel ziet, indien je blik open en ontspannen is, indien je blik liefde is.
Schenk de kinderen van vandaag dus deze liefdevolle blik en weet dat je hen hiermee een dienst, een grote dienst bewijst.
Kijk je kinderen in de ogen, zo zullen zij leren de wereld onder ogen te zien, zo zullen zij leren hun weg te gaan.
En dit zal veel gemakkelijker voor hen verlopen als het fundament van hun leven verankerd is in de liefde van een open blik,
hen geschonken door hun hoeder.
Weet dat de ouders hoeders zijn van hun kinderen en ook hun grootouders zijn dit en ieder die met hen begaan is.
Geliefden, dit is een mooie taak, een taak die veel liefde vereist, liefde die niet wenst te bezitten,
maar liefde die schenkt, liefde die schenkt uit het hart.
Geliefden, schenk uw liefde steeds aan de kinderen die je ontmoet, kijk hen in de ogen, zodat ze zichzelf in volle glorie kunnen zien.
Dit is een taak die Ik jullie opleg, geliefden van mijn hart : ” Schenk het Licht in uw ogen aan de Kinderen Gods op aard”.
Ik ben het Kind Jezus en Ik verblijf in uw hart. Amen.
©Lucia, 1 maart 2007

De jonge Jezus onderricht in de Tempel door Paolo Veronese
Geliefden, Kinderen van het Licht,
 
Wees welkom op deze onderrichtingen van het Kind Jezus, het Goddelijke Kind dat zijn stralen over u werpt om u bij te staan,
om u op te tillen in zijn bewustzijn en om u te vragen hem te dienen door met hem samen te werken in het leven dat voor u ligt.
Geliefden, de zusters en broeders van de Orde van de Roos hebben een speciale band met het Goddelijke Kind.
Zij zetten zich immers in voor de kinderen op aard, zij zetten zich in dienstbaarheid in voor de indaling van de zielen op aard en voor hun verdere ontwikkeling.
Geliefden, sta de nieuwe zielen die nu incarnatie aannemen op aarde bij in hun ontwikkeling.
Verwelkom hen in zachtheid en schenk hen een liefdevolle omgeving om hun eerste jaren op een goede manier door te komen, om een diepe indaling van hun zielsessentie mogelijk te maken zodat hun goddelijk bewustzijn zo vlug mogelijke ten volle kan ontwaken.
Geef hen hiertoe alle kansen.
Schenk hen hiertoe de vrijheid, de vrijheid om hun interesses te ontwikkelen, de vrijheid om te spreken over al hun ervaringen met het onzichtbare.
Weet dat zij geleid worden door een hogere kracht, een hoger bewustzijn.
Het is enkel uw taak om hen de kribbe te geven waarin ze welkom zijn, de stabiliteit te geven die ze nodig hebben en daartoe roep Ik de ouders op om een liefdevolle en stabiele relatie met elkaar te onderhouden, zodat de ziel die zich in hun leven aandient een stevig fundament zou krijgen, een bakermat van waaruit zij hun leven op aarde kunnen aanvangen.
Geliefde ouders, Ik weet dat de moderne tijden soms woelig en chaotisch kunnen zijn.
Maar het is uw taak om hierin een rustpunt te vinden, een stabiliteit die nodig is voor de gezonde groei en ontwikkeling van uw kind.
Tracht van uw huis een rustige haven te maken waar de kinderen en uzelf zich thuisvoelen.
Maak van uw huis een heilige plek zowel voor uzelf als voor uw kinderen.
 Van hieruit kunnen zij dan groeien naar de wereld toe in vol vertrouwen en met een open hart.
Deze kinderen zullen in de toekomst het hart van de wereld verder openen.
Zij zullen een balsem van heling voor de wereld produceren en de trilling van de mensheid mee optrekken.
Geef hen hiertoe alle kans. Hou voor hen het Licht vast, hou het vast in uw hart en schenk hen de nodige stabiliteit.
Maak van uw huis een thuis en verwelkom hen met grote liefde. Schenk hen de vrijheid om lief te hebben.
Schenk hen de vrijheid om zichzelf in volle glorie te aanschouwen in uzelf, in uw ogen en in uw hart. 
Hou voor hen de goddelijke blauwdruk vast, het goddelijk potentieel dat zij in zich hebben, zoals Moeder Maria en St Jozef voor Mij deed.
Geliefden, laat de energie van het Kindje Jezus in uw huis indalen zodat het zich kan verankeren in uw hart.
Ik Ben het Kind Jezus in u in werking. Amen.
 
Lucia, 6 maart 2007©
 
 
 
 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s