13 juni Lotusviering in de geur van de Lindebloesems, een aromabad

Lotusviering met wandeling onder de bloeiende en ‘s avonds volop geurende lindebomen en diepgaande helende meditatie bij de gestigmatiseerde zuster Rumolda

vrijdagavond 13 juni 2014 om 20 u

Kom mee genieten van een zalige en geurige zomeravond

verzamelen aan het Kruisberg, Lichtaartseweg 111, Herentals

Lucia, Tuin van de Moeder, Sacred Sisterhood of the Rose

             

Boodschap van het Zoet Lindewezen over de geneeskracht van de lindebloem

Geliefden,

Als Deva van de Lindeboom, schenk ik jullie vrede en vreugde in uw hart. Ik heet jullie welkom aan mijn boezem die immens groot en wijs is, zij omvat immers de kracht om mensen te helen en te troosten. Deze kracht is zeer moederlijk en gedragen door de liefde van een groot hart, een moederhart.

Zoals ik jullie gisteren vertelde bezit de lindebloem de kracht harten te openen. Deze zoete kracht is wondermooi, zacht en liefdevol. De geur van de lindebloesem versterkt het hart en geeft het de kracht zichzelf te helen en langzaamaan volledig te ontsluiten. Een geopend hart is een zegen voor de mensheid, want het laat de liefde stralen als een zon.

De lindebloesem bloeit in de maand met de hoogste zonnestand, de maand met het meeste licht. Deze zonnekracht zit dus helemaal vervat in de bloem.

Wanneer je hart dus zwaar te moede is, leg dan de lindebloesem op je hart en mediteer. Vraag mijn hulp, de hulp van het Zoet Lindewezen en ik zal er voor je zijn, je hart beroeren met mijn liefdesveld, met mijn liefdeskracht en ik zal je helpen.

Adem mijn geur in, hij is zo subtiel, zo nauw verwant aan de hemel. dit zal je vertroosten, dit zal je helen. Dit zal je de weidsheid schenken die je toelaat je leven te overzien, te bekijken vanuit een hoger perspektief, met een weidse blik. Ik zal je hierbij helpen, zodat je de mogelijkheid hebt het zonlicht op je toekomst te laten schijnen.

Kijk vanuit dit perspektief naar de toekomst. Ik beloof je de weg te wijzen. Je hoeft enkel met me contact te maken door drie lindebloemen op je hart te leggen, op je blote huid. Dit zal je hart openen en mijn hulp zal voor je bereikbaar zijn.

Zo bouwen we samen aan een mooie toekomst, een mooie toekomst voor jou, een mooie toekomst voor onze samenwerking, een mooie toekomst voor de mensheid en voor de vele onzichtbare vrienden van de natuur, een toekomst voor ons allen samen. Samenwerkend aan een mooie wereld.

Ik Ben de Deva van de LIndeboom, men noemt mij ook het Zoet Lindewezen en dat is goed zo. Amen.

Deze boodschap van de Deva van de Lindeboom werd gedicteerd naar aanleiding van de opleiding Mysteries der Vrouwelijke Wijsheid.

©Lucia, 10 juni 2008

zon 13 april 2014 Lotusviering aan de St Ermilindisbron te Lovenjoel

Lotusviering aan de St Ermilindisbron te Lovenjoel

Palmzondag 13 april 2014 om 14 u

in het Bruulbos vol lentebloeiers

Lieve mensen, welkom op deze Lotusviering aan een prachtig  bronnetje gelegen midden in de natuur, in het bos waar heel veel lentebloempjes bloeien, een waarlijk paradijsje dat je verkwikt naar lichaam en ziel. Hier hielden we in 2007 onze bronmeditatie voor de nieuwe kinderen want dit bronnetje is speciaal gewijd aan de kinderen van de Nieuwe Tijd, de energie die hier stroomt heelt hen en inspireert hen en schenkt hen de liefde van een moederhart, nl van het moederhart van Moeder Maria. Zij zal ons vandaag dan ook met heel veel liefde begeleiden en ons toespreken tot diep in ons hart.

We houden de meditatie buiten rond de bron, breng een stoeltje mee op op te zitten.

Lucia , Tuin van de Moeder

kindjes welkom!

 

het vernieuwde kapelletje

Boodschap aan de St Ermilindisbron tijdens onze meditatie in 2007

wegbeschrijving in beeld

wegbeschrijving met woorden

in het Bruulbos

woe 12 feb 2014 Lotusviering aan de St Godelievebron te Gistel

Foto

Lotusviering bij de Zwarte Moeder St Godelieve

Op woensdag 12 feb 2014 om 14 u zijn jullie allen welkom voor de Lotusviering bij de St Godelievebron te Gistel in West-Vlaanderen in Abdij Ten Putte. We houden van deze  mooie bron waar we reeds vroeger een bronmeditatie hielden (klik hier), het is altijd weer prettig hier te komen.

Een Lotusviering is een viering in de energie van de Nieuwe Aarde met een geleide meditatie, deze meditatie wordt opgenomen en op cd gezet, deze cd krijg je dan op de volgende lotusviering.

We bezoeken telkens een krachtplaats die je energie geeft en die je de kracht schenkt  om je dagelijkse leven te leven vanuit je Hoger Zelf. Ook de meditatieve boodschappen die we zo ontvangen geven je ondersteuning hierin want ze zijn vervuld van liefde, ze tillen je op in het liefdesveld van een Opgevaren Meester, zoals bv Maria Magdalena, Quan Yin …..

Zo mochten we tijdens onze eerste Lotusviering van dit jaar in een sfeervolle St Corneliuskapel, een oeroude Cernunnoscultusplaats een Boodschap van Maria Magdalena ontvangen die ons de blauwdruk van onze werking dit jaar aangaf, een zeer intense en krachtige boodschap.

Wees dan ook van harte welkom in dit Liefdeslicht, Lucia en Rudi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_Ten_Putte

http://www.moedervanvrede.be/

Foto  Foto

Foto

zat 11 jan 2014 Lotusviering op oeroude Cernunnoscultusplaats

Lotusviering op oeroude Cernunnoscultusplaats

zaterdag 11 januari 2014 om 14 u in de Kempische bossen

Aan de rand van het bos bezoeken wij vandaag een oeroude cultusplaats gewijd aan Cernunnos, de gehoornde, de partnergod van de Godin. Hier staat heden ten dage een kapel gewijd aan St Cornelius die evenals St Hubertus een gekerstende voortzetting is van Cernunnos.

Op onze eerste Lotusviering van dit jaar komen we hier op deze krachtplaats samen, iedereen is welkom. Een Lotusviering is een viering in de energie van de Nieuwe Aarde met een geleide meditatie, deze meditatie wordt opgenomen en op cd gezet, deze cd krijg je dan op de volgende lotusviering.

We bezoeken telkens een krachtplaats die je energie geeft en die je de kracht schenkt  om je dagelijkse leven te leven vanuit je Hoger Zelf. Ook de meditatieve boodschappen die we zo ontvangen geven je ondersteuning hierin want ze zijn vervuld van liefde, ze tillen je op in het liefdesveld van een Opgevaren Meester, zoals bv Maria Magdalena, Quan Yin …..

Wees dan ook van harte welkom in dit Liefdeslicht, Lucia en Rudi

Foto Heerlekapel Poederlee

Cernunnos gevonden bij de Notre Dame in Parijs

nabespreking : De oude Cernunnosplaats die we deze namiddag bezochten om er te mediteren was wel een heel boeiende plaats, de meditatie was zeer diep en intens met een mooie doorgave van Maria Magdalena over de realisatie van het Gouden Tijdperk, een les die ons veel bijbracht, de meditatie is op cd verkrijgbaar.

13 december 2013 St Luciaviering

St Luciaviering

St Lucia, het Feest van het Licht in de donkere tijd van het jaar, een feest dat we ieder jaar samen vieren want we willen licht zijn in de wereld van vandaag, de eerste en meest bijzondere taak van een lichtwerker. Wees daarom welkom op deze St Lucia-Lotusviering op één van de meest zachte krachtplaatsen van ons land, Geel, waar gedurende eeuwen en eeuwen psychisch zieken worden opgevangen in warme en eenvoudige gezinnen, een unicum in de wereld. Dit werk bloeit onder de hoede van een heilig krachtveld, het krachtveld van St Dymphna. Wij nodigen je uit om hiermee kennis te maken tijdens onze St Luciaviering aan de st Dymphnabron te Geel/Zammel en daarna in de St Dymphnakerk te Geel, waarbij we onder het schrijn met de relieken van St Dymphna kunnen doorkruipen, een nieuwe geboorte in het licht van de Nieuwe Tijd.

Deze kerk is nu ook één van de tentoonstellingsplaatsen van de tentoonstelling van Jan Hoet Middle Gate Geel, waar Hoet werken van psychiatrische kunstenaars naast bekende kunstenaars hangt, hiermee gaat Jan Hoet terug naar zijn wortels in Geel waar hij opgroeide en zij vader psychiater was. Kijk hier : http://www.dewerft.be/kalender/kalenderitem_fiche.asp?voorstelling=1858 Wie wenst kan deze tentoonstelling dan ook verder bezoeken.

We verwelkomen jullie aan de St Dymphnabron te Geel/Zammel op vrijdag 13 december 2013 om 13.30 u,

adres van samenkomst : St Dymphnakapel, Kapelhoek, Geel/Zammel (op Zammelseweg de straat Kapelhoek inslaan, op einde hiervan met kruising St Gerebernusstraat)

Lucia en Rudi, Tuin van de Moeder

Saint Dymphna Holy Card

St Dymphna

haar geschiedenis

St Dympna

Een document van omstreeks 1247 verhaalt voor het eerst, in het Latijn, het leven van de H. Dymphna (ook Dymfna, Dimfna, Dympna of Dimpna), maar het gebeuren speelt zich vijf eeuwen vroeger af.


Dimpna was de dochter van de heidense Ierse koning Damon en een christelijke moeder van grote schoonheid. Haar moeder liet Dimpna in het geheim dopen door priester Gerebernus. Toen Dimpna amper 14 jaar was stierf haar moeder. De koning was ontroostbaar na het verlies van zijn gemalin; niets of niemand kon hem nog enige vreugde verschaffen. De hovelingen gaven hem daarom de raad een nieuwe vrouw te zoeken die in schoonheid zijn vroegere vrouw zou evenaren. De uitgezonden raadslieden kwamen echter allen onverricht terzake terug, want een dergelijke vrouw was niet te vinden; maar zij raadden de koning aan zijn eigen dochter te huwen. Gegrepen door een duivelse begeerte, vroeg de koning dus zijn dochter ten huwelijk.

De diepgelovige Dimpna werd hierdoor zeer geschokt en wees het aanzoek beslist af. En om aan haar vaders toorn te ontsnappen, vluchtte zij weg samen met haar biechtvader Gerebernus. Over zee en langs de Schelde kwamen zij te Antwerpen, waar zij veiligheidshalve verder het land en de bossen in de Kempen introkken. Te Geel vonden zij een kapel, toegewijd aan St. Maarten. De kapel van de H. Martinus te Geel is dan weldra een bekende plaats. In de nabijheid daarvan bouwden zij zich een nederige hut. Hier leefden ze als kluizenaars en zorgden voor de armen en behoeftigen.


Maar de koning had reeds het spoor van de vluchtelingen gevonden tot in Antwerpen vanwaar hij weer zijn raadslieden het land instuurde om Dimpna te vinden. Zo kwamen de verkenners te Westerlo, dicht bij Zammel. Toen zij daar het gelag betaalden in de herberg, merkte de waard op dat een uitheemse maagd, die een weinig verder woonde, met dezelfde munt betaalde, en dat zij vergezeld was door een oude priester, een man en een vrouw.
Zich niet bewust van zijn onvrijwillig verraad verschafte hij hun nadere inlichtingen over hun verblijf. (De overlevering voegde daaraan toe dat, toen ook de waardin met uitgestrekte arm de richting aanwees, deze arm tot haar straf uitgestrekt bleef.)


Toen de verkenners spoorslags naar Antwerpen terugreden en daar aan de koning boodschapten dat zij Dimpna gevonden hadden, trok deze meteen er op uit om zijn dochter te Geel weer te zien. Ook nu weigerde Dimpna halsstarrig in te gaan op het onmogelijke voorstel van haar vader. De koning ontstak hierop in een waanzinnige woede en onthoofdde eigenhandig zijn dochter. Ook Gerebernus liet hij onthoofden, en beide martelaren werden door de inwoners piëteitsvol begraven. Op die graven werd weldra gebeden tegen waanzin.


Toen later de martelaren werden opgegraven om de relieken in de kerk de eer van de altaren te geven, werden de gebeenten van Dimpna en Gerebernus aangetroffen in twee blanke lijkkisten van witte zandsteen, een materiaal dat hier onbekend was. Zo geloofden de inwoners dat de martelaren destijds door de engelen begraven werden. Zij aanriepen hen als heiligen ter genezing van allerlei ziekten, maar vooral tegen krankzinnigheid, opdat Dimpna door haar vader in een vlaag van waanzin werd vermoord. Haar relieken werden overgebracht naar Geel (de overblijfselen van de heilige Gerebernus naar de kapel te Sonsbeck bij Xanten (Duitsland) – zijn hoofd echter bevindt zich nog te Geel).


Van heinde en verre kwamen de bedevaarders naar Geel om op het graf van de heilige Dimpna gedurende negen dagen genezing af te smeken; weldra verblijvend in de “ziekenkamer”, een tegen de kerk aan!eunend gebouw. Wegens de grote toeloop van “bezetene en pelgrims” moesten dezen hun beurt afwachten om in de “ziekenkamer” de “novene” of boete te doen. Voor die wachttijd zochten zij onderdak bij de Geelse inwoners. Deze devotie ligt aan de basis van de latere “gezinsverpleging” voor psychiatrische patiënten te Geel. In de 19de eeuw kwam deze zorg onder de staat en kende een grote bloei. In 1970 verbleven er ca. 1700 patiënten te Geel, 1350 bij pleeggezinnen en 350 in de gesloten inrichting. Gezinsverpleging was en is een unicum in de wereld, dat voor Geel de erenaam verwierf van “Barmhartige Stede”.

 

Er is te Geel een Sint-Dimpnakerk opgetrokken in bruine en witte ijzerzandsteen (demergotiek), 1349-1480, met onvoltooide toren. Er bevinden zich het graf en de relikwieën van de Heilige Dimpna, fraaie Antwerpse retabels, het Dimpnaretabel van Jan van Waver (1515) en een Passieretabel, met schilderwerk van Goswin van der Weyden, en in het koor het praalgraf van Jan van Mérode en zijn echtgenote Anna van Gistel door Cornelis Floris De Vriendt (1544). Tegen de zuidkant van de kerk is er een ziekenkamer, 16de eeuw, waar vroeger zieken verbleven. Voorts fraaie schilderijen en beeldhouwwerk. Tevens bevindt zich te Geel het Sint-Dimpna- en Gasthuismuseum. Het huidige gebouw, 1687, van het in de 12de eeuw gestichte hospitaal, herbergt een interessante collectie meubilair, schilderijen, voorwerpen van tin, ijzer, hout en glas, porselein en liturgische voorwerpen, naast andere bezienswaardigheden.

 

Op 19 mei 1990 vond er een verbroedering plaats tussen het Vlaamse Geel en het Duitse Xanten. Reden voor deze toenadering van beide steden was een “vijandelijke overname”. Volgens de legende roofden tijdens de middeleeuwen “Rovers uit Xanten”, de schrijnen van de Heilige Dimpna en de Heilige Gerebernus. Deze scène wordt in het hoogaltaar van de St. Dimpna kerk in Geel voorgesteld. Alle 5 jaren wordt tijdens een folkloristische stoet de stadsgeschiedenis van Geel voorgesteld, waaronder ook de wandaad van Xanten. De laatste Dimpnadagen, met vele manifestaties en de stoet rond het spektakel Gheelamania vonden in mei 2005 plaats.

 

De Heilige Dymphna is de patrones van de bezetenen en geesteszieken en de beschermheilige tegen epilepsie, incest slachtoffers en krankzinnigheid.


Feestdag: 15 mei

Bron: http://www.stedeninfo.be