Het tijdperk van de Blauwe Scarabee

Het Tijdperk van de Blauwe Scarabee

 

Lieve ankers, deze week, bij het draaien van de troon op Lichtmis/Imbolc start een nieuw tijdperk, het Tijdperk van de Blauwe Scarabee. Het draaien van het wiel is deze winter in werking gezet, de kracht hiervan is zo groot, dat het mechanisme niet te stoppen is. Er is geen weg terug, enkel vooruit naar een Nieuwe Geboorte waarvoor de Scarabee het heilige symbool is. Draag dan ook op Lichtmis uw blauwe scarabee’s uit Egypte als ondersteuning en verbondenheid met dit volk, met dit land. Lucia

Lente-equinox voor wie in België blijft

  

Lieve Isis ankers,

de voorbereiding van de lente-equinox is volop aan de gang, heel belangrijk hierin is de voorafgaande volle maan op zaterdagavond 19 maart 2011 om 19.10 u, wij zullen tijdens deze avond in Carnac het Ritueel van Hathor volbrengen. Dit ritueel zal naar boven worden gehaald tijdens de Mysteries der Vrouwelijke Wijsheid II die op 8 feb starten, wie de roep in zijn hart voelt om hieraan mee te werken is van harte welkom, dit is echt pionierswerk. Deze mysteries zullen begeleid worden door de Hogepriesteressen van Alcyone in de Pleïaden. Zij zullen ook de supervisie houden over het volle maanritueel in Carnac en in ons land, want inderdaad tijgelijkertijd met ons ritueel in Carnac zal hier in België ook het ritueel plaatsvinden en wel bij de menhir in Henegouwen waar de Isis Ankergroep geinstalleerd is. Ik zoek dus onder jullie een vrouw die dit ritueel wenst te begeleiden op zaterdagavond 19 maart 2011 om 18.30 u bij zonsondergang. Wie niet mee is naar Carnac kan dan hier naar toe komen. (dus zaterdag 19 maart 2011 afspraak om 18.30 u aan de menhir)

Dit is echter niet alles, ook tijdens de equinox om 24.21 u, de nacht van zondag 20 op maandag 21 maart 2011 is er een cirkel (samenkomen om 23.45 u) nodig aan de menhir om zo de energie van Carnac mee naar hier door te trekken. Dit gebeuren wordt ondersteund door de cosmische meesters van Sirius. Deze cirkel om middernacht zal gedragen worden door een man. Wie voelt zich geroepen? (dus afspraak om 23.45 u nacht van zondag op maandag aan de menhir)

Lucia

Boodschap van AA Chamuel

Boodschap van Aartsengel Chamuel ter voorbereiding van de Lichtmismeditatie in de OLVr van Hanswijckbasiliek

Lieve Isis-Ankers,
In de diepte van uw wezen vraag Ik jullie om contact te maken met het Heilig Vuur dat brandt op het altaar van uw geheime hart. Het is immers hier dat wij elkaar kunnen ontmoeten. Ik Ben Chamuel, de engel, de bewaker van het Roze Vuur en zoals jullie konden waarnemen tijdens de Lichtmisvoorbereiding van vorige dinsdag, houden wij met talrijke legioenen de wacht.
Onze trilling zoemt onophoudelijk doorheen de koepel van de basiliek, je kunt haar op etherisch gebied zelfs horen. Dit is het zoemen van de Liefde, want dit liefdesvuur laait hoog op in onze aanwezigheid en wij zijn bereid de nodige voorbereiding te doen opdat op Lichtmis de koepel zich kan openen en het vuur zuurstof krijgt om zich uit te breiden.
Maar daarvoor hebben wij jullie nodig, lieve ankers, want zonder jullie aanwezigeheid kan dit vuur zich niet nestelen in de aardse sferen en blijft het enkel toegankelijk voor gelijkgestemden. En dit is niet de bedoeling.
Het is onze wens dat dit liefdesvuur de mensen daadwerkelijk kan aanraken en kan beroeren, ja zelfs kan helen van oude wonden, helen van het verleden. En dit vraagt een inspanning van uwentwege, een inspanning om dit energieveld van liefde naar de aarde toe te halen, opdat de materie erdoor “verlicht” kan worden en zegeningen kan schenken aan hen die in nood zijn.
De oude stad verrijst nu langzaam uit haar as en heeft nood aan een nieuwe impuls van liefde. Zo kan het verleden afgesloten worden door heling en liefde, zo kan alles weggewassen worden door dit nieuwe liefdesveld dat verrijst onder de bescherming van Vrouwe Venus, uw schutsvrouwe.
Kinderen van het Roze Licht, leg uw harten bij elkaar in liefde om zo samen met onze engelenkoren de wereld te verlichten en te bevrijden van pijn. Want een Nieuwe Lente kondigt zich aan. Amen.
 
Ik Ben Chamuel en Charity en wij staan jullie bij. Amen.
 
©Lucia, 27 januari 2011

Lieve Ankers,
tijdens onze meditatie dinsdagavond ter voorbereiding van de lichtmisviering zijn we afgedaald in het labyrint van deze plaats, via deze “in diepte” afdaling mochten we de engelenkoren aanschouwen die hoog in de koepel zeer bedrijvig waren. De bovenstaande boodschap is van deze ontmoeting het resultaat.
Ik nodig jullie dan ook van harte uit om u voor te bereiden op deze zéér belangrijke meditatie door de leringen van het roze vuur nog eens grondig door te nemen en een levendige plaats te geven in uw leven, zodat je waarlijk een anker kunt zijn voor de energie op lichtmis.
Lucia

update Mysteries der Vrouwelijke Wijsheid II

Mysteries der Vrouwelijke Wijsheid II
  
Aarding en Verdieping voor Vrouwen
 
 
Start dinsdagavond 8 februari 2011   volzet
De boodschappen en meditaties die in de loop van deze cursus naar boven rijzen, krijg je mee op een cd.
Aanbevolen als voorbereiding op de aktivatiereis naar Carnac en Egypte. 

priesteres met sistrum

priesteres met sistrum

update van 20/1/2011 : lieve cursisten, nu deze workshop nadert komen ook de thema’s die we zullen volgen meer en meer naar boven, het is nl de bedoeling om dieper door te dringen in onze herinnering en onze vorige levens als priesteres te herinneren, priesteres van de Magna Mater, Isis en Hathor.  Om deze herinneringen sneller naar boven te laten komen, krijgen jullie bij de eerste les een sistrum, het muziekinstrument van de priesteressen van Isis en Hathor cadeau 

We sluiten met deze reeks terug aan bij het oude Europese Sjamanisme van de eerste reeks. Voor wie hier niet bij was herhaal ik eerst de wijsheid van het “Vulture Sjamanisme”, het Giersjamanisme van het oude Europese volk om van hieruit de lijn door te trekken naar de grote Egyptische Oermoeder Hathor. Deze Magna Mater ontmoeten we overal in Europa bv als Cybele op de leeuwentroon, als Artemis, de Grote Moeder van de Amazones, als Isis die ook in onze streken bekendheid verwierf.

Tijdens deze ontdekkingstocht naar de Magna Mater weven we ons boek als haar priesteres, we verdiepen ons in haar mysteries tijdens diepe en geleide meditaties. Zo worden we ten volle vrouw, goed geaard en verankerd in dit aardse leven zodat we onze spiritualiteit ten volle kunnen waarmaken.

Vrouwen, van harte welkom.

Lucia 

  

op dinsdagavond start 8 februari 2011
daarna ook op 22/2, 8/3, 29/3, 12/4 van 19.30 tot 22.30 u
 
 
  
 

Through Space and Time The Ancient Sisterhoods Spoke To Me

 

priesteres met sistrum

 

Tending the Sacred Fires of Love

Oproep tot de broeders en zusters van de derde straal van liefde

tot het voeden van het heilige vuur van Liefde

voor de heling van de evoluties van de aarde door liefde

in de basiliek van OLVr van Hanswijck te Mechelen

Lichtmis woensdag 2 februari 2011 om 14 u

Lieve Rozen en Isis Ankers,
Ascended Masterlady Nada roept ons op tot het onderhouden van haar Focus van het Roze Vuur in de OLVr Van Hanswijckbasiliek te Mechelen. Zij roept haar broeders en zusters van het Roze Vuur bij zich om samen in een verdiepende meditatie te gaan op Lichtmis op deze plaats waar haar Roze Vuur brandt. Dit Roze Vuur heeft nood aan extra brandstof en dit kunnen wij als rozenzusters-en broeders verschafffen wanneer we de Roze Vlam in onszelf leren bemeesteren. De laatste maanden hebben we hier sterk aan gewerkt en ik nodig jullie dan ook uit om dit in de praktijk te brengen op deze intense magnetische plaats, gelegen op een kruispunt van versch. leylijnen, een waarlijke initiatieplaats voor de broeders en zusters van het Roze Vuur. Deze initiatieplaats nodigt u uit om het labyrint te betreden en verder door te stoten naar uw Hoogste Wezen. Wees daarom van harte welkom op lichtmis, woensdag 2 februari om 14 u in de OLVr van Hanswijckbasiliek. We zullen hier het Roze Vuur voeden met ons hart en het daarna verder doortrekken tot de St Romboutskathedraal om er de wonden van de laatste tijd te helpen helen.
Deze namiddag is volledig gratis als dienstbaarheid aan de wereld. Van harte welkom.
 Liefs, Lucia en Rudi.
 

Aanbevolen als voorbereiding op de reis naar Carnac en Egypte

 

Mysteries der Vrouwelijke Wijsheid II
  
Aarding en Verdieping voor Vrouwen

Start dinsdagavond 8 februari 2011
De boodschappen en meditaties die in de loop van deze cursus naar boven rijzen, krijg je mee op een cd.
Aanbevolen als voorbereiding op de aktivatiereis naar Carnac en Egypte.
 
We sluiten met deze reeks terug aan bij het oude Europese Sjamanisme van de eerste reeks. Voor wie hier niet bij was herhaal ik eerst de wijsheid van het “Vulture Sjamanisme”, het Giersjamanisme van het oude Europese volk om van hieruit de lijn door te trekken naar de grote Egyptische Oermoeder Hathor. Deze Magna Mater ontmoeten we overal in Europa bv als Cybele op de leeuwentroon, als Artemis, de Grote Moeder van de Amazones, als Isis die ook in onze streken bekendheid verwierf.
Tijdens deze ontdekkingstocht naar de Magna Mater weven we ons boek als haar priesteres, we verdiepen ons in haar mysteries tijdens diepe en geleide meditaties. Zo worden we ten volle vrouw, goed geaard en verankerd in dit aardse leven zodat we onze spiritualiteit ten volle kunnen waarmaken.
Vrouwen, van harte welkom.
Lucia
 
 
op dinsdagavond start 8 februari 2011
daarna ook op 22/2, 8/3, 29/3, 12/4 van 19.30 tot 22.30 u
 

Through Space and Time The Ancient Sisterhoods Spoke To Me

Wanneer Hathor je terug oproept…..

Wanneer Hathor je terug oproept….

Tijdens ons intense werk met de Isis ankergroep mochten we gisteren een boodschap van Hathor ontvangen voor al wie in een vroeger leven priesteres of priester van Hathor is geweest, deze boodschap getuigt van een intense schoonheid over de verbinding tussen deze Cosmische Moeder en haar priester/essen. Deze intense helende meditatie laat deze verbinding in je leven weer op de voorgrond treden en offreert je ook de nodige heling om deze verbinding terug te herstellen en oude wonden te helen.
Daarom nodig ik ieder uit bij wie deze oproep een diep verlangen teweegbrengt om terug deze Cosmische Moeder te dienen bij de belangrijke verschuivingen in deze speciale eindtijd. De oproep is gelanceerd…..herinner je en wees dan van harte welkom op deze mooie dag van weerzien.
 
 
Tuin van de Moeder
 
 

Oproep tot de bronhoeders, het kalmeren van de wateren

Lieve bronhoeders,

nu de wateren op aarde in Australië zo hevig zijn, wens ik jullie aandacht te richten op de boodschappen voor de waterpriesteressen die we op onze bijeenkomst in 2007 in de OLVr Abdij van Tongerlo mochten ontvangen. Hieronder kan je ze nog eens nalezen. Ga aub naar uw bronnen en omhul de undines met uw liefde en vraag hen om de wateren te kalmeren. Amen.

Boodschap voor de hoeders van de bronnen
Geliefden,
Verzamel u aan de bekken van uw bronnen en bidt, bidt tot Mij, uw Moeder aan de Bron, zo kunnen we samen een kalmerende werking van het water installeren, zo kunnen we samen de undines van het water uitnodigen om genadig te zijn in hun werking, om te kalmeren en om de bevloeiing van de aarde op een rustige en veilige manier te laten verlopen.
Laten we bidden dat de bewoners van Moeder Aarde vlug aangeraakt worden door de boodschap van het water, zodat de werking zich niet moet herhalen. Dat het water genadig mag zijn, dit is onze bede, onze vraag.
Omhul de undines met dit bewustzijn en vraag hen om rustiger te worden.
Bidt bij uw bronnen, kinderen en communiceer met hen door u in meditatie met hen te verbinden, door uw hart hun hart te laten omsluiten en in communio, in gemeenschap te gaan.
Neem uw taak van waterpriester/es op en weet dat je hiervoor gekomen bent.
Luister naar wat het hart van uw bron u vertelt.
Kalmeer de wateren doorheen uw liefde en werk zo met Mij samen.
De Blauwe Vrouwe. Amen.
Lucia, 9 november 2007©
 
 
Geliefde kind,
Sticht de Familie van Licht die Ik je opdraag te grondvesten op de toon van mijn liefde. Werk aan een familie die het licht in uw land kan dragen, ondersteunen, schenken aan de waterlopen die uw streken bevloeien. Het water draagt immers de trilling van liefde met zich mee, het neemt deze op in zijn cellen en het bevloeit er de wereld mee. Misschien is het water een liefdevolle en genadevolle reiniging van de wereld. Misschien is het een gunst om grotere catastrofes te vermijden.
Injecteer daarom het water met liefde en licht, opdat het zijn werk zo liefdevol mogelijk kan doen, zodat een herhaling niet noodzakelijk is.
Werk hiervoor, geliefde dochters en zonen, werk hiervoor onophoudelijk en gedreven door mijn vurig licht.
Bidt bij het water, het water van de bronnen, het water van rivieren, het water van de zee.
Schenk het liefdesvuur van uw hart aan deze kleine moleculen opdat hun werking genadig mag zijn.
Amen.
Blauw is de Vrouwe van het Water, hemelsblauw.
©Lucia, 5 juli 2007