Boodschap van AA Michael over Heling Planetaire Watermatrix

 
 
Boodschap van AA Michael over de heling van de Planetaire Watermatrix
 
Geliefde kind,
laat het helen van water je handelsmerk worden, tracht u hierop deze maand volledig in te stellen
en zo het werk van de Loreley te volbrengen.
Je kunt haar mythische figuur immers beschouwen als een echte waterpriesteres, die heling bracht aan de Rijn,
deze onstuimige rivier die wild kan bruisen en kolken.
Haar taak bestond er immers in het water der emoties te kalmeren,
om rust te brengen in het water zodat de mensen deze rivier als transportmiddel veilig konden gebruiken.
Dat was de taak van deze priesteres hoog op de berg.
Zij toont u ook de moeilijkheden die de mens ondervindt bij de beheersing van zijn emotionele lichaam, zijn gevoelslichaam.
Het meesterschap hierover verwerven is aartsmoeilijk, er zijn vele valkuilen.
 
Het werk van een Waterpriester/es bestaat erin om deze moeilijkheden één voor één aan te pakken en te transformeren
door het in balans brengen van het emotionele lichaam, dat zo gevoelig is aan de fasen der maan.
Bestudeer in uzelf het effect van de maanstanden op uzelf, op uw emoties
en tracht ze van daaruit te relativeren.
Tracht te beseffen dat de maancyclus een cirkel vormt en dat wanneer uw emoties hoog oplopen,
ze ook weer terug zullen evolueren naar een rustiger periode wanneer de maan afneemt.
Leer deze inzichten in uw leven toe te passen, iedere maand meer en
verwerf zo meer en meer meesterschap over uw emoties, over uw emotionele lichaam.
Dit vraagt een krachtige wil, een groot doorzettingsvermogen.
 
Dan kan de Loreley in u opstaan, dan kan zij haar taak van meesterschap volbrengen.
Dan kan zij de wateren beheersen en kalmeren.
Ga en bezoek de hoge berg die uitkijkt over de Rijn, voel haar kracht, haar meesterschap
en besef de enorme inspanningen die het vraagt om de verworven krachten juist en ten goede te gebruiken.
 
      
 
Daarom is het nodig, geliefde kinderen, u zo uit te puren dat uw persoonlijkheid overstegen wordt,
zodat de macht enkel gebruikt wordt voor het algemeen belang, niet voor u persoonlijk.
Daarom is het nodig u zo uit te puren zodat je een waarlijk contact hebt met je hemelse begeleiders,
zodat je weet welke paden te betreden, welke opdrachten te volbrengen.
Dit vraagt een zuivere afstemming, een afstemming die enkel kan bereikt worden door intense toewijding aan het goddelijke,
door intens streven hiernaar.
En dit verwerf je door u regelmatig af te stemmen in meditatie
en door het kalmeren van uw emotionele lichaam.
Geliefden, dit vraagt veel werk,dit vraagt veel inspanning van de Waterdragers van Aquarius
(zie boodschap van 9 juli 2007 in Syllabus Opleiding Waterpriester/es)
Maar het is een werk dat bruist van liefde en schoonheid,
een intens werk, maar ook een dankbaar werk.
 
De priesteressen en priesters van het water staan voor een grote opdracht.
Zij dienen de emotionele stabiliteit van het water op aarde te ondersteunen door de planetaire watermatrix
in zichzelf en in de planeet te helen en onder controle te houden.
Zo vormen zij een groep, een eenheid.
Zo zijn zij wereldwijd met elkaar verbonden.
Dit vraagt inspanning.
Het leven van een priester/es vraagt inspanning,
het is niet enkel romantiek en nostalgie.
Het is werk, hard werk.
Maar weet u verbonden met alle priester/essen ter wereld,
weet u verbonden door de grote zuster-en broederschap doorheen het universum.
 
De Wateren zijn van primordiaal belang. Zij hebben u nodig.
Geliefden, vergeet uw beloften niet.
Je beloofde de H.Moeder hiervoor te zorgen,
ga in meditatie terug naar de tijd juist voor je incarnatie toen je samen met Haar hierover sprak,
toen je beloofde om het emotionele veld van de planeet te helen, te verzorgen.
Reis naar de liefdevolle armen van de H.Moeder en besef de realiteit hiervan.
Vervoeg u bij al uw zusters en broeders en werk samen, werk zo samen voor het groter geheel.
Overstijg uw "kleine persoonlijkheid" en dien de H.Moeder door dit werk te volbrengen, door deze taak op u tenemen.
Er is grote nood, besef dit, zie naar de beelden van overstromingen op TV en besef dat uw hulp nodig is.
 
Geliefden, Ik Ben AA Michael en Ik vraag u om te helpen bij het stabiliseren van de wateren der aarde.
Ik roep jullie op hiervoor.
Versaag niet, maar kom en verenig u, kom en werk samen,
kom en heel, heel het water der aarde.
Werk hiervoor ook samen op mijn berg (Le Mont St Michel) daar in de oceaan, dichtbij Atlantis
.
Herstel de Watermatrix ! Heel hem !
 
Ik Ben Heer Michael en Ik waak over u.
Ik Ben. Amen.
 
©Lucia, 26 juni 2009
 
 
 

Juli, maand van het Water

 
 
Juli, maand van het Water
 
Juli staat bij de Tuin van de Moeder in het teken van Water, van waterheling,
want zoals ieder jaar sluiten wij op 26 juli aan bij de waterhelingsmeditatie van Masaru Emoto "Project of Love and Thanks to Water"
en bij de eeuwenoude Bretoense bronnenering, terug te voeren tot in oertijden. 
 
Op 7 juli 2009 hou ik bij Terra Ishtar te Zepperen bij St Truiden een lezing over "Waterheling en de rol van de hedendaagse waterpriester/es"
die op deze avond van de volle maan afgesloten wordt met een waterheling in de paradijstuin van Isabelle.
 
Op zondag 12 juli start in de Tuin van de Moeder te Herentals de Opleiding Waterpriester/es,
deze opleiding bestaat uit twee namiddagen,
ieder die de roep voelt tot het helen van water, in deze tijden zo noodzakelijk, is hierop van harte welkom.
 
Op 14 juli is er een bijeenkomst vor de bron-en paradijsmatrixhoeders om zich in afstemming voor te bereiden
op de Grote Waterhelingsmeditatie, die ze elk bij hun bron zullen begeleiden.
 
En tijdens onze reis naar de Rijn zullen we contact maken met de mythische waterpriesteres van de Rijn de Loreley.
 
De apotheose van deze watermaand is het Ritueel van Liefde en Dank voor het Water op zondag 26 juli 2009 om 15 u stipt
aan vele bronnen en waterplaatsen tegelijk en hierdoor zeer sterk en intens.
Hierop is iedereen, ook kinderen, van harte welkom !!!!
Het liefde schenken aan het water is zeer belangrijk, zo creëren we immers mee aan een nieuwe aarde als co-creators.
Wees niet verlegen, maar kom meedoen, het is zo nodig.
 
Voor al deze aktiviteiten kun je je aanmelden op TuinvandeMoeder@hotmail.com
Hieronder vind je nog eens een overzicht, klik op de aktiviteit voor alle praktische info.
 
 
 

 

Lindebloesems staan nu open !!!!!!

Gisteren ben ik gaan wandelen in een oude lindedreef.
Het is er nu heerlijk toeven, niet alleen loopt er een krachtige leylijn door de dreef, maar de oude dikke lindebomen staan ook in bloei
en hun talkken reiken zo laag dat je de lindebloesems kunt plukken. Ze ruiken heerlijk.
Je kunt van de verse lindebloesems ook thee maken, neem hiervoor vijf bloemen met de lichtgroene bladjes aan en giet er warm water op.
Probeer onder een bloeiende lindeboom te gaan zitten, je krijgt zo een heerlijk bad van de etherische olie, een waar festijn !!!!!
Lucia

Boodschap van het Zoet Lindewezen over de geneeskracht van de lindebloem

Geliefden,

Als Deva van de Lindeboom, schenk ik jullie vrede en vreugde in uw hart. Ik heet jullie welkom aan mijn boezem die immens groot en wijs is, zij omvat immers de kracht om mensen te helen en te troosten. Deze kracht is zeer moederlijk en gedragen door de liefde van een groot hart, een moederhart.

Zoals ik jullie gisteren vertelde bezit de lindebloem de kracht harten te openen. Deze zoete kracht is wondermooi, zacht en liefdevol. De geur van de lindebloesem versterkt het hart en geeft het de kracht zichzelf te helen en langzaamaan volledig te ontsluiten. Een geopend hart is een zegen voor de mensheid, want het laat de liefde stralen als een zon.

De lindebloesem bloeit in de maand met de hoogste zonnestand, de maand met het meeste licht. Deze zonnekracht zit dus helemaal vervat in de bloem.

Wanneer je hart dus zwaar te moede is, leg dan de lindebloesem op je hart en mediteer. Vraag mijn hulp, de hulp van het Zoet Lindewezen en ik zal er voor je zijn, je hart beroeren met mijn liefdesveld, met mijn liefdeskracht en ik zal je helpen.

Adem mijn geur in, hij is zo subtiel, zo nauw verwant aan de hemel. dit zal je vertroosten, dit zal je helen. Dit zal je de weidsheid schenken die je toelaat je leven te overzien, te bekijken vanuit een hoger perspektief, met een weidse blik. Ik zal je hierbij helpen, zodat je de mogelijkheid hebt het zonlicht op je toekomst te laten schijnen.

Kijk vanuit dit perspektief naar de toekomst. Ik beloof je de weg te wijzen. Je hoeft enkel met me contact te maken door drie lindebloemen op je hart te leggen, op je blote huid. Dit zal je hart openen en mijn hulp zal voor je bereikbaar zijn.

Zo bouwen we samen aan een mooie toekomst, een mooie toekomst voor jou, een mooie toekomst voor onze samenwerking, een mooie toekomst voor de mensheid en voor de vele onzichtbare vrienden van de natuur, een toekomst voor ons allen samen. Samenwerkend aan een mooie wereld.

Ik Ben de Deva van de LIndeboom, men noemt mij ook het Zoet Lindewezen en dat is goed zo. Amen.

Deze boodschap van de Deva van de Lindeboom werd gedicteerd naar aanleiding van de opleiding Mysteries der Vrouwelijke Wijsheid.

©Lucia, 10 juni 2008

Pol de Wolf

Beste vrienden,Graag wil ik U uitnodigen op een benefietvoorstelling ten voordele van vredesgemeenschappen in Colombia.

In deze gemeenschappen komen de mensen geweldloos op voor hun recht op een menswaardig leven zonder militair geweld. Een internationale solidariteitsbeweging ondersteunt hen inmiddels hierin via een bondgenootschap voor de vrede: ‘Alianza por la Paz’.

Dit bondgenootschap vaardigt regelmatig waarnemers af naar Colombia om de mensen van de vredesgemeenschap een hart onder de riem te steken. Ook wordt getracht om via politieke weg druk uit te oefenen op de gezagsdragers van Colombia ten gunste van de vredesgemeenschappen. Financiële steun gaat o.a. naar de ontwikkeling van de productie van biologisch geteelde cacao om de mensen aan een leefbaar inkomen te helpen.

In augustus zal ik zelf een bezoek brengen aan deze gemeenschappen in Colombia.natieet liederen, poëzie en dans.

Ik nodig U uit om een avond van genieten te koppelen aan de ondersteuning van de strijd voor vrede bij onze vrienden in Colombia.

Ik hoop jullie te mogen verwelkomen.

Van harte,

Pol De Wolf 

 

BENEFIETVOORSTELLING VOOR VREDESGEMEENSCHAPPEN IN COLOMBIA

ALIANZA POR LA PAZ – SAMEN VOOR DE VREDE 

Pol De Wolf  i.s.m. Geert Meeus

 Kinderkoor Villanella o.l.v. An Alen  Assunta Geens

Jan Willem Rutgers – Bert De Brael – Anja De Neve –

Marinette Vanden WyngaertPatrik Niels e.a.

 

Zaterdag 27 juni 2009 – 20:00 uur   ‘De KrekkeSt. Lambertusstr.Westerlo

    Kaarten enkel in voorverkoop: € 15,

    Reservatie:     014/26 49 18; GSM = 0474/29 50 62

                 – Wereldwinkel Westerlo, De Merodedreef

    Overschrijving na reservatie op rekening nr. 733-0439546-69 van ‘Alianza por la Paz’, Abdijstraat 40, 2260 Westerlo. (Duidelijk naam en voornaam vermelden).

Organisatie: Alianza por la Paz

Ver. Uitg.: Sus Van Olmen, Berkendreef 1, 2260 Westerlo

De Parel

 De wijsheid van het ochtendgloren omvat de parel van kennis.
Deze is stevig verankerd in de boezem van de mens.
Zijn glans is ingetogen en straalt rustig uit de nieuwe mens
die zijn intrede doet in het komende tijdperk.
Mediteer over de parel en zijn parelmoer.
Laat deze glans uit u vloeien, zij voedt de wereld.

Lucia©

3d

Vader ?

Ja, mijn kind. Ik hou van je. Kom dichter bij. Ik steun je in je leven op aarde. Mijn oog volgt je steeds, mijn adem verwarmt je. Hef je gelaat op naar Mij en kijk Mij aan. Hou mijn handen vast. Voel je niet alleen. Ik zal je engelen sturen om je te ondersteunen.

Kom elke dag tot bij Mij. Zo werken we verder. Mijn hand rust op jou. Ik zal je altijd helpen. Je bent mijn oogappel, ook al eis Ik veel, mijn liefde voor jou is onuitputtelijk. Kom hier telkens terug, je raakt de weg niet kwijt. Ik bescherm je.

Als schrijver noteer je kosmische wijsheid en kennis. Wanneer die woorden begrepen worden is nog niet zeker. Soms pas jaren en jaren na een leven. Dit kan ook nu zo zijn. En dat is niet gemakkelijk, Ik weet het. Probeer je hiermee te verzoenen.

Leg een schatkamer aan met onze Parels en ooit zal hij ontdekt worden. Misschien ben je dan al lang bij ons, misschien ook niet. Tracht je hiermee te verzoenen. Kom naar Mij als het moeilijk is en rust uit in mijn arm. Ik zegen je voor deze opdracht op Aarde. Ga langzaam door. Heb vertrouwen en moed. Liefde en tederheid wordt met de wind naar je toe gebracht, maar ook kracht en wil.

Een parel is kostbaar, zijn schoonheid is ingetogen mooi. Zijn glans lijkt van binnenuit te komen. Proef de parel op je tong. Zijn smaak is voor jou. Hij is je gegeven door Mij. De parel van wijsheid en goede trouw. Kniel neder. Ik zegen je met mijn Kracht die nu door je vloeit en je sterk maakt. Sta op en kom aan mijn boezem. Ik neem je op in Mij. Mijn kracht omhult je nu. Je bent versterkt om verder te gaan.

Draag Mij mee in je hart. Zo kan ook Ik wonen tussen de mensen. Mijn woorden zweven uit je lippen. Ze zijn teder en hoopgevend. Kus ze uit naar de wereld toe. Aanzie de geschriften als zoenen voor de Aarde. Zo zoen Ik de Aarde en allen erop.

Wees mijn lippen, mijn lief kind, spreek en schrijf mijn taal. Laat niets je beroeren buiten Mij. Wees roerloos zodat enkel Ik je snaar kan doen trillen. Dan ben je mijn instrument van hemelse muziek. Zoek op aarde geen erkenning, maar weet u gesteund door Ons. Wij beroeren je lippen en kussen je. 

Woorden beroeren je lippen. Mijn geliefde, wees Mij steeds nabij. Spreek mijn taal. Uit je mond komen Parels van Wijsheid.

Ze zweven door de ruimte tot ze gesmaakt worden.

Garandeer hun zuiverheid.

Leef gekoesterd, rustig en stil. Enkel zo borrelen de Parels omhoog. Ik bewaak deze schat en lig rond je voeten. Volg de krullen in de tijd. Zo ben je bij Mij. De werveling verbindt ons. Volg zacht.

Parels zijn zeer kostbaar. Hun glans is ingetogen. Door draken worden ze bewaakt. Voel de Parel in je handen. Hij vibreert op het ritme van mijn ademhaling. Het melkwitte licht ervan omhult je. Het is je kleed. Mijn kleed voor jou. Draag het vanaf nu. Het tooit je wezen. Je wezen dat in schoonheid oplicht.

14 december 2002©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgen begint de winter en ook de terugkeer van het licht.
De dagen lengen weer. Rust nu uit in mijn armen. Wees mooi en zacht, koester je in je gouden licht, omhul je ermee en geniet ervan.
Voel je opgenomen in mijn hart. Mijn dochter, voel Mij om je heen. Ik bewaar je en koester je als een kostbare parel.
Deze parels van de kroon van de Moeder beroeren nu de wereld.
Ze komen tot ontplooiing na een lange voorbereiding.
Bedenk hoeveel tijd er nodig is om een parel te laten groeien in de koestering van de schelp.
Wees daarom niet ongedurig, maar leer om deze parel zacht toe te laten in je wezen en je te vullen.
 
Koester daarom ook jezelf met aangename dingen. Hul je in een cocon met zachte veren.
Sta zo jezelf toe open te komen beschermd door de schelp om je heen. De essentie is zo puur, zo zuiver.
 

Lucia, 20 december 2002© 

di 14 jul 09 Samenkomst Bron-enParadijsmatrixhoeders

43117153_1291055951034416_4842397913378193408_n
Uitnodiging voor Bron en Paradijsmatrixhoeders
Beste Bron en Paradijsmatrixhoeders,
Het is weeral een tijdje geleden dat we samenkwamen,
daarom deze uitnodiging voor een samenkomst op dinsdag 14 juli 2009 om 20 u bij mij thuis,
Op deze avond zal ik jullie een diepere uitleg geven over de Planaitaire Watermatrix en de heling hiervan,
dit zal volledig aansluiten bij ons werk aan de bronnen en watergebieden in ons land
op het Grote Waterfeest van St.Anna op zondag 26 juli 2009.
Dit is vooral belangrijk voor wie verleden jaar in mei niet aanwezig was op de bijeenkomst in Ranst.
Jullie zijn allen van harte welkom.
Lucia
Tuin van de Moeder

Liefde en Dank voor het Water

Ritueel van Liefde en Dank voor het Water 

Heling en Herstel van de Planetaire Watermatrix in ons land

Feest van St Anna, de Grote Dana en Hoeder van de Bronnen en Wateren der Aarde

zondag 26 juli 2009 om 15 u

Grote Waterhelingmeditatie aan vele bronnen en waterwegen tegelijk

iedereen is welkom, ook alle kinderen

Met deze cirkel sluiten wij zoals ieder jaar weer aan bij het “Project van Liefde en Dank voor het Water” van Masaru Emoto

vrije bijdrage ter ondersteuning van het bronnenproject

aan de bron bij de Lourdesgrot te Oostakker door Begga

aan de kiosk in de vijver van het Rivierenhof te Deurne door Anaïs en Guido

aan de St Dymphnabron te Geel/Zammel door Hilde M

aan de bron van Broeder Isidoor te Kortrijk door Patricia

aan de St Odradabron te Balen door José

aan de St.Annabron te Laken door Ann

op de Kalmthoutse Heide door Hilde W

aan de St Arnoldusbron te Tiegem door Jacqueline

aan de Heggebron te Poederlee

en……..

je kan je aanmelden op TuinvandeMoeder@hotmail.com ,
vermeld wel even naar welke plaats je gaat, dan krijg je alle praktische info van de hoeder

 

Waterkristal als drager van liefde

Heling Planetaire Watermatrix           26 juli 2009         

Onder Hoge Bescherming van Heer Michàel en zijn Legioenen van Licht

 

Geliefden,

Mag Ik jullie vragen om even uw aandacht te richten op het water van deze bron, want het is heilig water, het is water gezegend door de H.Moeder en beschikbaar voor iedereen.

Je kan je hier aan laven, je kan hier je verbinding herstellen met het goddelijke, je kan hier thuis komen in je hart en daarom, geliefden, daarom verzamelen we ons vandaag aan vele heilige bronnen om dit water te eren, om te danken voor zoveel mooi’s.

 

Geliefden, wordt even stil in je hart en voel de verbinding tot stand komen. Voel de verbinding tot stand komen met de H.Moeder die u verbindt met al uw broeders en zusters, die samen met jullie deze dankzegging aan het water volbrengen. En dat zijn er velen.

Vandaag worden in Bretagne immers alle heilige bronnen geëerd want het is het Feest van St Anna, de Grote Moeder der bronnen. Laten we ons hierbij aansluiten.

En ook Masaru Emoto eert in deze dagen het water door een grote waterceremonie, een ceremonie van liefde en dank voor het water. Laten we ook hierbij aansluiten door eventjes zijn foto’s in gedachten te nemen van de prachtige waterkristallen.

 

Geliefden, vandaag worden ook in uw land vele bronnen geëerd door uw zusters en broeders, voel hun aanwezigheid in uw land, ze zijn uw vrienden en ze komen nu in uw gedachten : zo is er Ann aan de St Annabron te Laken, Jacqueline aan de St Arnoldusbron te Tiegem, Patricia aan de bron van broeder Isidoor te Kortrijk, Begga aan de Mariabron te Oostakker, Anaïs en Guido in het Rivierenhof te Deurne, Hilde op de Kalmthoutse Heide, Gabriëlla aan de Mariabron te Meerseldreef, José aan de St Odradabron te Balen, Hilde aan de St Dymphnabron te Geel en Lucia aan de Heggebron te Poederlee.

Zij vormen allen één geheel, een zusterschap van bronhoeders en zij werken met jullie samen voor de heling van het water. Want het water heeft grote nood aan heling, aan liefde, aan dankzegging. De undines van het water reageren immers op de kalmerende werking die uitgaat van de liefde van uw hart. Zo wordt het water minder onstuimig, zo ontstaat er een betere balans en het is aan jullie waterhelers van Aquarius om deze balans te herstellen. Het is aan jullie.

 

Laat u daarom meevoeren op de liefdesenergie van uw hart, wiens oorsprong goddelijk en gezegend is en schenk deze liefde aan het water hier aan uw voeten.  Laat de zoete liefde uit uw hart stromen en zeg zo dank aan het water.  Laat de liefde uit uw hele wezen stromen….

Zeg dank samen met de engelen die u omringen en samen met u deze Cirkel van Liefde en Dank vormen, zij zijn bij u, voel hun liefde en zie hoe er zo in uw midden een groot helder licht ontstaat, een mooi helder licht met hierin een kristallen roos, een lotus die neerdaalt op het water en het onmiddellijk verheldert, doet sprankelen, zo mooi, zo glinsterend……

Neem hiervoor even de tijd…….

 

Dan kunnen we nu starten met de heling van de watermatrix in ons land.

Verleden jaar heelden we de waterwegen tussen uw bronnen en de bron van de H.Moeder te Banneux. Daarna verankerden we het energieveld van Banneux in uw bron.

 

Onze opdracht dit jaar is om een matrix tot stand te brengen tussen de verschillende bronnen in dit land.

 

 

Deze werking staat onder de hoede van de H.Moeder en het Kindje Jezus van Praag.

Broeder Benedict is op dit ogenblik in gebed aanwezig bij het Kindje Jezus van Praag en overlicht met dit krachtig energieveld onze werking van vandaag.

 

Geliefden, adem rustig en diep en verbindt u met het energieveld van het kindje Jezus van Praag in de OLVr Abdij van Tongerlo. Open hiervoor in zoetheid uw hart, dan komt de verbinding automatisch tot stand. Voel de warmte hiervan en neem de tijd om deze energie met uw bron te verbinden en te verdiepen….

Laten we nu de wateraders helen tussen de verschillende bronnen.

Ga met uw aandacht naar Lucia aan de Heggebron te Poederlee en maak van hart tot hart met haar contact….

Wanneer deze verbinding tot stand is gebracht reizen we verder met onze aandacht via de wateraders naar Ann aan de St Annabron te Laken en zo openen we de weg, we verbinden ons ook met haar hart.

Nu reizen we via de wateraders naar Jacqueline aan de St Arnoldusbron te Tiegem en we verbinden ons met haar hart.

We reizen verder via de waterwegen naar Patricia aan de bron van Broeder Isidoor te Kortrijk , we verbinden ons met haar hart.

Via de waterwegen reizen we met onze aandacht verder naar Begga aan de Mariabron te Oostakker en we verbinden ons met haar hart.

Doorheen de waterwegen reizen we verder naar het Rivierenhof te Deurne en we verbinden ons daar met de harten van Anaïs en Guido.

Daarna reizen we naar de Kalmthoutse Heide en we verbinden ons met het hart van Hilde.

De waterwegen leiden ons verder naar de Mariabron te Meerseldreef waar we ons met het hart van Gabriëlla verbinden.

Nu reizen we verder door de verbindende waterwegen naar José aan de St Odradabron te Balen, we verbinden ons met haar hart.

En we vervolgen onze tocht naar de St Dymphnabron te Geel waar Hilde op ons wacht, we verbinden ons ook met haar hart.

Van daaruit reizen we nog een laatste maal verder naar de Heggebron te Poederlee, terug naar het hart van Lucia en het hart van Hilde, en verder naar het hart van Broeder Benedict.

Vanuit zijn hart stroomt er een licht van pure en zuivere liefde in onze hartencirkel die zich uitstrekt over het hele land.

Laten we allen onze liefde hierbij voegen en zo samen deze watermatrix reinigen, helen en herstellen. Dit pure liefdeslicht is hiervoor sterk genoeg.

Zie hoe dit gouden liefdesvuur uit uw hart vertrekt en in de verbindende watermatrix vloeit, een cirkel met de klok mee, het vloeit vanuit al uw bronnen in de cirkel……. het herstelt, het heelt, het transmuteert alle verstoringen.

Deze werking herstelt ook de watermatrix in uw lichaam, geliefden….weet dit…..ervaar dit, voel het liefdesveld. Voel de energie van de H.Moeder, voel de energie van het Kindje Jezus van Praag…..

Het is zo mooi, het is zo mooi wanneer mensen samenwerken in pure en zuivere liefde want dan ontstaat de energie van Aquarius. Dit is de energie van de Nieuwe Tijd. Voel hem goed !

Voel hem goed en laat deze energie driemaal rond cirkelen in de bronnencirkel. Zo wordt de Watermatrix geheeld. Zo is het goed.

Veranker deze energie nu door iets tastbaar aan te raken (rots, grot, put, grond, bron).

Zo zul je ook jezelf terug volledig aarden.

Wij danken jullie, dank ook elkaar en wees in vreugde.

Amen. Amen. Amen. Alleluja. Alleluja. Alleluja.

Dit is het Woord van de Heer. Alleluja.

Michàel.

 

Gedicteerd door Heer Michàel aan Lucia op 23 en 24 juli 2009©