do 31 maart 2011 om 12 u Ceremonie van Liefde en Dank voor het Water oa te Herentals

Op liefdevolle aanvraag van Masaru Emoto

Ceremonie van Liefde en Dank voor het Water in Fukushima

donderdag 31 maart 2011 om 12 u

Wie wenst kan ons vervoegen aan de Kleine Nete te Herentals voor de ceremonie. We spreken af om 11.45 u aan de brug over de Kleine Nete aan de Nederrij te Herentals (vlak bij het ziekenhuis) Ook de cirkels elders te lande zal ik bundelen :

je kan ook naar de Heggebron gaan in Poederlee daar zal Gabriëlla zijn

Lucia, Tuin van de Moeder

Ceremonie van liefde en dankbaarheid voor het water van Fukushima

 Lieve bronhoeders en vrienden van het water,

laten we allen deelnemen aan deze dringende oproep van Masaru Emoto, wanneer je de video onderaan bekijkt kan je zien hoe zijn hart bloedt van verdriet voor het water, dat de taak op zich heeft genomen om de centrales te koelen en nu diep verstoord wordt. Sinds vele jaren sluiten wij met jullie allen aan bij de Ceremonie van Liefde en Dank voor het Water op 26 juli, laten we ook morgen hierbij aansluiten. Wie kan kan naar zijn bron gaan voor de ceremonie. Ikzelf zal aan de Kleine Nete te Herentals een ceremonie houden met heilig water, afspraak om 11.45 u aan de brug over de Kleine Nete, Nederrij, Herentals. In liefde en dankbaarheid, Lucia

Aan alle mensen in de wereld

Help a.u.b. mee en stuur uw gebeden van liefde en dankbaarheid naar het water van de nucleaire installaties in Fukushima, Japan! 

Door de zware aardbevingen met een Magnitude van 9 gevolgd door enorme tsunami’s, worden meer dan 10.000 mensen nog steeds vermist . Ook nu. 16 dagen na de ramp. Wat het nog erger maakt, is dat het water bij de reactoren van de Fukushima kerncentrales begon te lekken, en het besmet de oceaan, lucht en watermolecules van de omliggende gebieden.

Menselijke wijsheid is niet in staat geweest om veel te doen om het probleem op te lossen, maar we proberen alleen maar om de radioactieve stoffen in de reactoren te koelen door water.

Is er echt niets anders te doen?

Ik denk van wel. Gedurende meer dan twintig jaar onderzoek van Hado meten en water kristal fotografische technologie, ben ik getuige geweest van positieve verandering van water wanneer zij zuivere trillingen ontvangt van het menselijke gebed. Het maakt niet uit hoe ver weg het is.

Energie formule van Albert Einstein, E = MC2 betekent eigenlijk dat Energie = het aantal personen en het kwadraat van het bewustzijn van mensen.

Nu is de tijd om de ware betekenis te begrijpen. Doe mee met de gebedceremonie als medeburgers van de planeet aarde. Ik zou graag alle mensen vragen, niet alleen in Japan, maar over de hele wereld, alstublieft help ons om een uitweg uit de crisis van deze planeet te vinden!

De gebedsprocedure is als volgt.

Naam van de ceremonie:
“Laten we onze gedachten van liefde en dankbaarheid sturen naar al het water in de kerncentrales in Fukushima”

Dag en tijd:
31 maart 2011 (donderdag)
12:00 uur in elke tijdzone

Zeg alsjeblieft de volgende zinnen:
“Water van Fukushima Kerncentrale, het spijt ons dat we je laten lijden. Vergeef ons. Wij danken je, en we houden van je. ”

Zeg het hardop of in gedachte. Herhaal dit drie keer terwijl je je handen vouwt tot een gebedspositie.

Schenk alstublieft een oprecht gebed.

Hartelijk dank vanuit mijn hart.

Met liefde en dankbaarheid,
Masaru Emoto
Boodschapper van het Water

Bronmeditatie aan de Liefdesbron in het magische Kluisbos

Bronhelingsmeditatie aan de Liefdesbron in het magische Kluisbos

zondag 8 mei 2011 om 14 u

Hoeder Rita

Wij heten u van harte welkom op deze bronnencirkel aan de Liefdesbron in het Kluisbos, een magische en oeroude sacrale plaats. Rita, de hoeder van deze bron zal u over de Keltische roots van dit bos vertellen. Daarna vormen we een cirkel van verbonden harten rond deze bron voor een diepgaande heling en opening naar de lichtrijken.

We komen om 14 u aan de parking van het recreatieoord “de Kluisbos” samen, adres : Poletsestraat 59, 9690 Kluisbergen in Oost-Vlaanderen. Van daaruit wandelen we naar de bron. Breng iets lekkers mee om na de meditatie samen te delen. Vrije bijdrage ter ondersteuning van het Bronnenproject waarvoor we nog steeds bronhoeders zoeken, meer info hier.

Johan Van Den Bossche is zo vriendelijk deze meditatie muzikaal te begeleiden. Luister hier naar zijn gitaarmuziek geïnspireerd door de natuurwezens van het Kluisbos.

Van harte welkom aan ieder, ook kinderen zijn welkom!

Lucia en Rita

klik hier voor het fotoalbum van de bronmeditatie

Boodschap van Archeia Maria  
Geliefden,
Uw werk aan de bronnen is gevat in zoveel schoonheid.
Licht straalt uit deze schoonheid de wereld in.
Helder licht dat goddelijk is en uit uw hart stroomt en uw aura verlicht.
Wanneer dit licht het water beroert, komt het in beweging, de moleculen beginnen te dansen, te bewegen, te veranderen. Hun kristallen kern wordt wakker gemaakt, verheven in trilling en hun werking wordt stilaan helend voor lichaam en geest.
Geliefden, dit is het werk van de waterpriester/es. Dit is jouw werk.
Het is jouw taak om de wateren der aarde te verrijken met goddelijk licht, zodat ze glinsterend en doorschijnend worden, gevuld met goddelijke kracht.
O wakers van de bronnen, open uw hart voor mijn lied dat hier klinkt en u aanraakt,
open uw hart voor uw opdrachten en vervul deze dienst aan de mensheid, aan uw geliefde planeet.
Herinner u uw zending om licht te brengen in het water,
om één te worden met de undines en liefde te zijn.
Liefde brengt water in beroering zoals de engel aan de poel van Bethesda.
Dat dit water ook helend mag zijn voor wie er mee in aanraking komt.
Ik zegen u voor uw opdracht,
Ik zegen u allen voor uw werk als waterpriester/es.
Amen 
Uw Moeder aan de Bron te samen met vele engelen.
Amen

Medicijnen van Licht

Medicijnen van Licht

Bescherming en genezing van Radioactieve vergiftiging Neurotoxinen, bacteriën en virussen. Een bericht voor de hele planeet afkomstig van de Hathors. 
Doorgegeven via Tom Kenyon

Met de aardbeving in Nieuw Zeeland, gevolgd door de aardbeving in Japan, is duidelijk geworden dat jullie een ingewikkelder fase van de Chaotische Node zijn ingegaan. ( Onder ‘Chaotische node’ verstaan we elk energetisch systeem dat overgaat naar een hogere of lagere orde van eenheid en dat door chaotische gebeurtenissen gaat, op zijn weg naar een nieuwe staat van energie. Red.) Wij willen een methode doorgeven voor bescherming en genezing van stralingsvergiftiging, die ook geschikt is voor andere lichamelijke mankementen. We noemen dit Medicijnen van Licht. Dit houdt duidelijk verband met de recente gebeurtenissen in Japan. Maar wanneer toekomstige veranderingen zich ontwikkelen, zou het kunnen dat jullie vergelijkbare uitdagingen tegenkomen in de nabije toekomst op andere plaatsen van de wereld. Deze methode zal jullie helpen om je zowel te beschermen tegen, als genezen van besmetting van niet alleen radioactiviteit, maar ook neurotoxinen (Gif dat inwerkt op zenuwbanen) en gemuteerde vormen van bacteriën en virussen. Onze zienswijze is dat jullie in de nabije toekomst een toename hiervan kunnen verwachten. Deze methode houdt een verbinding met je Celestial Soul (Hogere Zelf), de BA. Je verbindt je met de sferen van licht die een deel van je wezen vormen. Alles wat in jullie cosmos bestaat, kan gezien worden als een kwalificatie of energetische uiting van licht – zelfs jullie dichtste vormen van materie zijn in essentie een vorm van licht. In deze methode verbind je je met je Hogere Zelf, met de intentie en verwachting dat je Hogere zelf jou een energie doorgeeft die jou beschermt en/of geneest. Je stuurt deze intentie aan je Hogere zelf met de emotionele trilling van waardering of dankbaarheid. Dit is eenvoudigweg de trillingsresonantie die dit hogere deel van je wezen activeert. Op het moment dat je deze intentie, met waardering of dankbaarheid er aan toegevoegd, naar je Celestial Soul stuurt, verplaats je je aandacht naar je hartchakra, terwijl je de energie van genezing of bescherming in je hartchakra ontvangt. Je ervaart mogelijk deze energie als een vorm van licht, of als geometrische patronen of je zou een gevoel van afdaling van energie kunnen voelen. Je zou deze energie ook kunnen ervaren als een gedachte of een gevoel. Als deze energie in het hartchakra aangekomen is, is het klaar om verder te sturen. In deze fase heb je zuiver (schoon) water nodig, want water houdt deze vorm van energie zeer goed vast. Terwijl je een glas water in je handen houdt, stuur je met je aandacht deze energie, die zich in je hartchakra bevindt, via je armen naar je handen en door de chakra’s die in het midden van elke handpalm zitten. De energie wordt via dit pad in het water opgenomen. Wij stellen voor dat je deze energie vergroot door deze procedure drie maal te herhalen – dus in totaal drie keer. Daarna drink je het water op. Het water dringt door in de waterelementen van je lichaam en de genezing en beschermende eigenschappen zullen vervolgens elke cel van je lichaam binnengaan. Door deze handeling zorg je ervoor dat licht, dat je in je hart laat dalen, via het centrum van je lichaam vervolgens doorstuurt naar het water. Het bewustzijn van het water ontvangt deze energie en wanneer je het water opdrinkt, ontvangt het lichaam deze energie. Als je in de situatie verkeert dat je radioactief besmet bent, zou je de procedure zoals wij beschreven hebben moeten uitvoeren, waarmee je de energie die uit je Hogere zelf neerdaalt, toepast, om je te beschermen voor en genezen van elke mogelijkheid van stralingsvergiftiging. Als je andere mogelijkheden hebt om jezelf te beschermen, moet je die uiteraard ook gebruiken, maar zelfs als je niets anders hebt dan de mogelijkheden van je eigen bewustzijn, dan kun je jezelf beschermen en genezen. Als je aan neurovergif bent blootgesteld zou je hetzelfde moeten doen. Als er een epidemie is met bacteriële of virusinfecties , raden we je aan ditzelfde ook te doen. Als jullie collectief dieper in deze complexere en intense fase van de Chaotische Node gaan, zullen bacteriën en virussen sneller muteren. Deze methode zal jullie in staat stellen jezelf te beschermen tegen en te genezen van deze muterende levensvormen. Het is belangrijk te beseffen dat jullie de bescherming en genezing scheppen door de krachten van je eigen bewustzijn. Jullie hebben direct toegang tot jullie eigen lichtsferen. Jullie hebben het soevereine recht om de lichtsferen voor jezelf en die van jullie geliefden te gebruiken. Als jullie in een van de situaties die we beschreven, terecht komen, raden we aan het Medicijn van Licht, dat zich bevindt in het water dat je geladen hebt, meerdere keren per dag te gebruiken, zo vaak je intuïtie aangeeft. De lichamelijke uitwerking van de aardbeving en de daaropvolgende tsunami in Japan is erg moeilijk om mee om te gaan, maar we willen onze aandacht verleggen van de lichamelijke naar de geestelijke, emotionele en spirituele effecten die door zo’n ramp veroorzaakt worden. Als gevolg van het feit dat jullie in een Chaotische Node zitten en energieën uit de verre ruimte, samen met actieve zonnevlammen jullie energielichamen beïnvloeden, worden jullie als collectief zwaarder belast. We bedoelen hiermee dat het getuige zijn van het lijden van de medemens jullie harten breekt. Er is erkenning dat hun moeilijke situatie jullie ook makkelijk kan overkomen. Deze erkenning kan een opening in jullie harten veroorzaken en via het hart – jullie hart – worden hogere staten van bewustzijn bereikt en dus is de Japanse aardbeving op veel manieren een aardbeving van het collectieve hart. De tijden die voor jullie liggen, zijn niet makkelijk. Vanuit ons oogpunt wachten jullie toenemende aardeveranderingen. Maar een resultaat van zulke gebeurtenissen is dat jullie naar jullie wortels geschud worden en dat de massahypnose een tijd zal stoppen. En in zo’n totale en surrealistische ontreddering, zien velen van jullie zeer duidelijk dat jullie beschaving rust op een smalle basis. We bedoelen dit letterlijk en figuurlijk. En dus is ons advies voor deze fase van de Chaotische Node om te leren en de vaardigheid van het creëren van Medicijnen van Licht voor jullie zelf onder de knie te krijgen. Zodat je als de tijd komt, weet hoe je deze vaardigheid van bescherming en genezing, die je van nature in je hebt, kunt toepassen. We stellen ook voor dat jullie je door deze tijden voortgaan, niet alleen met jullie hoofden, maar ook met jullie harten – en jullie harten laten aanraken, want het is door jullie harten dat je zult oprijzen op het spiraalvormige pad naar je eigen grootsheid. The Hathors March 16, 2011

Addendum Wat we bedoelen met zuiver water … We hebben voorgesteld om water te gebruiken om Medicijnen van Licht te creëren, omdat water dit soort informatie uitzonderlijk goed vasthoudt. Met ‘zuiver water’ bedoelen we eenvoudigweg helder water. Het maakt niet uit wat voor soort water het is. Je kunt zelfs kraanwater gebruiken. Als er geen zuiver water beschikbaar is … In zeldzame gevallen waarin jullie geen toegang hebben tot drinkwater volg je de procedure die we eerder beschreven hebben, maar in plaats van de energie van bescherming en/of heling van het hartchakra via je armen in je handen en het water in te sturen, stuur je de energie van bescherming en/of heling van je hartchakra direct in het water dat je lichaam bevat. Met andere woorden, jullie hebben helemaal geen extern water nodig. Omdat je lichaam grotendeels uit water bestaat, zal dit het Medicijn van Licht ontvangen en ermee werken op vergelijkbare manieren als wanneer je een slok had genomen van opgeladen water. We stellen jullie echter voor om het water op te laden wanneer dat maar mogelijk is, omdat dit externe ritueel van intentie voor de meeste mensen de meest krachtige manier is om Medicijnen van Licht te creëren. Omdat de meeste mensen bekend zijn met het innemen van medicijnen als in pil- of vloeibare vorm geeft dit ritueel om opgeladen water te drinken een indruk op de onderbewuste geest en activeert diepere niveaus van je zelfgenezende vermogens. Als je enige drinkwater radioactief is … Mochten jullie je in een situatie bevinden waar de enige beschikbare waterbron om van te drinken besmet is met radioactiviteit en je bent gedwongen om te drinken om te overleven dan stellen we jullie voor om twee eenvoudige stappen te volgen. Eerste stap: Laadt het water op met bescherming en heling tegen stralingsvergiftiging (voordat je het drinkt) net zoals je zou doen om een Medicijn van Licht te scheppen. Drink dit water in zo klein mogelijke hoeveelheden op om te overleven, wetende dat het door je eigen intentie opgeladen is met bescherming tegen en heling van stralingsvergiftiging. Tweede stap: Creëer nu een Medicijn van Licht zonder water (zoals we hierboven beschreven) voor je bescherming tegen en/of heling van stralingsvergiftiging. Met deze tweede stap laadt je direct het water in je lichaam op. Denk aan deze tweede stap als een vorm van energetische verzekering. Deze stap gebruikt het water in je lichaam als water dat opgeladen is. Dus om duidelijk te zijn: na behandeling van het water dat je nodig hebt voor overleving en het drinken ervan stuur je de energie van bescherming en/of heling van je hart chakra direct in het water dat je lichaam bevat. Je gebruikt geen extern water voor deze stap. Omdat je lichaam grotendeels uit water bestaat zal dit het Medicijn van Licht ontvangen en ermee werken op soortgelijke wijze als wanneer je een slok opgeladen water had genomen. Pas door de dag heen telkens wanneer je water drinkt de twee bovenstaande stappen toe totdat er geen vermoeden van radioactieve besmetting meer bestaat. We beseffen dat het in zulke nijpende omstandigheden heel moeilijk kan zijn om de emoties van paranoia en angst te overstijgen, maar dit is wat je alleen in de korte tijdsspanne dat je het water oplaadt, moet doen. Herinner je dat, wat je externe situatie ook mag zijn, je Hemelse Ziel (je Hoger Zelf) verblijft in de rijken van licht en altijd een vrede met zich mee brengt die aan alle begrip voorbij gaat. In dat eiland van vrede, zelfs te midden van grote moeilijkheden, kun je een doorgang vinden naar de gevoelsstaat van waardering en/of dankbaarheid (die je Hemelse Ziel activeert). Dit is het trillingsgebied vanwaar alle Medicijnen van Licht gecreëerd worden, ongeacht hun vorm. ——————————————————————————– Tom’s gedachten en observaties Ik heb de Hathors nu ongeveer 20 jaar gechanneld en begon hun berichten voor de planeet in februari van het jaar 2003 te publiceren. In al die jaren heb ik bij hen nooit zo’n drang gevoeld om een van hun berichten te plaatsen. Meestal wordt mij enkele dagen gegeven om me in te leven en na te denken over hun berichten voordat ik mijn commentaar schrijf. Maar die luxe bestaat op dit moment niet. Ze hebben Judy en mij gevraagd om dit bericht zo snel mogelijk te plaatsen en daarom zal ik mijn commentaar kort en to the point houden. De centrale boodschap hier is dat ieder mens in staat is wat de Hathors noemen Medicijnen van Licht te scheppen en dit type medicijn bevat de capaciteit en de potentie om ons te beschermen en genezen van niet alleen radioactieve besmetting, maar ook van de effecten van neurovergif en bacteriële en virale infecties. De methode is simpel en rechtlijnig. Omdat sommigen van jullie die dit lezen voor het eerst horen over het hele concept van een Celestial Soul (of BA), wil ik even verduidelijken waar die zit en hoe je er mee in contact komt. De BA, (Celestial Soul), is een aspect van je eigen bewustzijn, dat zich bevindt buiten de beperkingen van tijd en ruimte. Sommigen van jullie zouden de Celestial Soul het Hogere Zelf kunnen noemen. Maar hoe je het ook noemt, je Celestial Soul bestaat in wat de Hathors noemen the light realms, (de lichtsferen) en je legt contact met dit aspect van jou wanneer je het waardering of dankbaarheid stuurt. Je BA heeft geen plaats in tijd en ruimte omdat het beiden overstijgt. Maar het heeft wel een ingangspunt in je energieveld, dat zich ongeveer een armlengte boven je hoofd bevindt. Als je je armen boven je hoofd strekt en je vingertoppen raken elkaar, dan zouden je vingers zich dichtbij dit ingangspunt bevinden. En dit is de plek waar je in de eerste fase van hun methode je aandacht op richt om een Medicijn van Licht te maken. (Het plaatsen van je handen boven je hoofd is alleen voor je oriëntatie. Je houdt tijdens het proces je handen niet echt boven je hoofd.) Op het moment dat je je aandacht richt op de plaats van je BA ingangspunt, denk je aan de eigenschappen van het licht dat je wilt ontvangen. Laten we als voorbeeld nemen dat je aan gevaarlijke vormen van radioactieve straling hebt blootgestaan, of zal staan. Na het aandacht richten op het BA punt boven je hoofd, denk je dat je graag wilt dat de energie die uit je BA neerdaalt, een energie zal zijn van genezing van en/of bescherming tegen radioactieve besmetting. Dan stuur je het gevoel van waardering of dankbaarheid omhoog vanaf je hartchakra naar het BA punt boven je hoofd terwijl je de bedoeling vasthoudt dat de energie die je doorgegeven wordt door je BA (Celestial Soul / Hogere Zelf) je zal beschermen tegen en/of genezen van radioactieve besmetting. Vervolgens verplaats je je aandacht van je BA punt naar je hartchakra (In het centrum van je bortskas net onder het borstbeen), waarna je wacht op het ontvangen van de energie van bescherming en genezing afkomstig van je BA. Wie hier nieuw in is, moet misschien meerdere keren de intentie of de eigenschappen samen met het gevoel van waardering of dankbaarheid sturen voordat je een reactie bemerkt. Maar ga gewoon door met sturen van de intentie of de eigenschappen samen met het gevoel van waardering of dankbaarheid tot je een neerdalen van energie voelt. Wanneer je dat neerdalen van energie voelt, verplaats dan je aandacht naar je hartchakra. Stel het centrum van je hart in staat om deze energie van bescherming en heling te ontvangen. Plaats daarna je handen rond een glas zuiver (schoon) water en stuur deze energie, die je ontving van je Celestial Soul in het water. De energie uit het centrum van je hart zal door je armen in het water stromen, via de twee chakra’s die in het midden van de palm van elke hand zitten. Herhaal dit proces drie keer in totaal. Drink daarna het water. Als je je in een ernstige situatie bevindt, adviseren de Hathors dat je meerdere keren per dag het Medicijn van Licht maakt en drinkt, naar gelang je intuïtie aangeeft. Zoals de Hathors aangeven, hebben Medicijnen van licht veel meer mogelijkheden dan alleen bescherming en genezing van radioactieve besmetting. Je kunt ze ook gebruiken om te beschermen tegen en genezen van neurovergiftiging, en ook voor bacteriële en virusinfecties. Hoewel ze er niet over vertelden, vroeg ik de Hathors nadat ze dit bericht stuurden, of deze methode zou werken voor andere lichamelijke uitdagingen zoals kanker. En ze zeiden dat Medicijnen van Licht zeer zeker op dezelfde manier gemaakt kunnen worden om met dit type situaties af te rekenen, als ook met andere situaties. Het mag duidelijk zijn dat als je in zo’n ernstige situatie zit als radioactieve besmetting, blootstelling aan neurovergif en/of bacteriële of virusinfecties, je gebruik wilt maken van alle medische mogelijkheden. Met andere woorden, deze methode is niet bedoeld om medische of volksgezondheidsoplossingen te vervangen, maar het is bedoeld als aanvulling. Iets wat je zelf voor jezelf kunt doen. Na het geven van de boodschap, vroeg ik de Hathors naar het maken van Medicijnen van Licht voor degenen die niet in staat zijn dit voor zichzelf te doen, zoals kinderen en huisdieren. Ze zeiden dat je dezelfde methode gebruikt, behalve dat je de intentie meegeeft voor het kind of dier aan wie je het Medicijn geeft. Bijvoorbeeld als je een Medicijn van Licht maakt om jezelf te beschermen of genezen van radioactieve besmetting, dan zou je de gedachte sturen dat de energie die je gaat ontvangen van je Celestial Soul bestemd is voor je eigen persoonlijke bescherming of genezing, maar als je dit voor een huisdier doet, dan stuur je de gedachte dat de energie die je gaat ontvangen van je Celestial Soul, bestemd is voor de genezing of bescherming van het wezen aan wie je het Medicijn gaat geven, bijvoorbeeld je kind of je huisdier. Hier wil ik graag iets tussen brengen. Het is veel beter iemand te leren hoe een Medicijn van Licht te maken, dan afhankelijkheid te scheppen. Het kunnen maken van Medicijnen van Licht is een inherente vaardigheid aan alle mensen. Het maakt deel uit van onze multidimensionele erfenis. En iemand in staat stellen dit voor zichzelf te doen is een bijdrage aan zijn of haar meesterschap. Persoonlijk zou ik het verschrikkelijk vinden te merken dat deze methode gebruikt wordt door genezers die Medicijnen van Licht maken voor anderen, onder het mom dat zij speciale krachten hebben die anderen niet hebben. Deze methode van het maken van Medicijnen van Licht, is een menselijk geboorterecht en ik voel dat het gedeeld moet worden met alle mensen. Er is veel dat ik zou willen delen over deze eenvoudige methode om Medicijnen van Licht te maken, maar filosofische en metafysische observaties zullen tot een andere keer moeten wachten. De Hathors staan erop dat we deze informatie zo snel mogelijk publiceren en het zo snel mogelijk laten rondgaan.
© 2011 Tom Kenyon. All rights reserved. http://tomkenyon.com/medicijnen-van-licht

agenda 2011

Lieve cursisten,

de tijd is gekomen om op een meer verantwoorde manier met energie om te gaan. We zullen dan ook in de toekomst het carpoolen volop promoten. Bij iedere aktiviteit vinden jullie vanaf nu de locaties vanaf waar het mogelijk is om al kostendelend samen te rijden. Je kan natuurlijk ook opstappen onderweg. Ik hoop dat jullie dit een goed initiatief vinden.

Lucia, Tuin van de Moeder

  
  
2011 Op weg naar het Diamanten Roos bewustzijn
  
  
zon 9 januari 2011 : Start  Leringen der Mystieke Liefde II
zon 9 januari 2011 : Start  Op weg naar het diamanten roos bewustzijn 
vrij 14 januari 2011 : Start  Op weg naar het diamanten roos bewustzijn 
zon 16 jan of ma 17 jan of do 20 jan 2011 : Isis ankergroep
zon 23 januari 2011 : Leringen der Mystieke Liefde II
 
  
woe 2 februari 2011 : Lichtmisviering Op weg naar het diamanten roos bewustzijn
zon 6 februari 2011 : Leringen der Mystieke Liefde II
zon 6 februari 2011 : Wanneer Hathor je terug oproept…..  volzet
di 8 februari 2011 : Start  Mysteries der Vrouwelijke Wijsheid II met een sistrum als cadeautje  volzet
zon 13 feb of ma 14 feb of do 17 feb 2011 : Isis ankergroep
zon 20 februari 2011 : Leringen der Mystieke Liefde II 
di 22 februari 2011 : Mysteries der Vrouwelijke Wijsheid II   volzet
 
zon 6 maart 2011 : Start  Opleiding tot Waterpriester/es   volzet
di 8 maart 2011 : Mysteries der Vrouwelijke Wijsheid II  volzet
do 10 ma of zon 13 ma of ma 14 maart 2011 : Isis Ankergroep
zat 19 ma tot zat 26 ma : Reis  Lente-equinoxaktivatiereis naar Carnac  
di 29 maart 2011 : Mysteries der Vrouwelijke Wijsheid II  volzet
 
zat 2 april 2011 : Start  de Initiatieweg van de Robijnrode Straal
zon 3 april 2011 : Opleiding tot Waterpriester/es  volzet
di 5 april 2011 : Paradijsmatrix Kennismakingsavond ” Reis naar de Wereld der Elfen”
zon 10 april 2011 : Daguitstap   Leylijnen en krachtplaatsen in het magische Vlaams-Brabant   volzet
di 12 april 2011 : Aflsuiting Mysteries der Vrouwelijke Wijsheid II  volzet
ma 18 april 2011 met volle maan : The Sacred Secret Rite of Isis and Hathor
Pasen 21-24 april 2011 : Pelgrimsreis tijdens de Goede Week naar de Maria Magdalenabasiliek te Vézelay in Bourgondië   volzet
 zat 30 april 2011 : de Initiatieweg van de Robijnrode Straal
 
zon 1 mei 2011 : Start  Wijsheden der Natuurdeva’s en Opleiding tot Paradijsmatrixhoeder met een Beltainviering 
zon 8 mei 2011 : Bronmeditatie aan de Liefdesbron te Kluisberg (O VL)
do 12 mei 2011 : Start  Afstemming op Hathor  Voorbereiding 11-11-11  volzet
di 17 mei 2011 : Volle maanviering ” The Sacred Secret Rite of Isis and Hathor”
do 26 mei 2011 : Afstemming op Hathor  Voorbereiding 11-11-11  volzet
 
woe 1 juni 2011 : Voorbereiding 11-11-11
do 9 juni 2011 : Afstemming op Hathor  Voorbereiding 11-11-11  volzet
woe 15 juni 2011 : Volle maan met maansverduistering “The Sacred Secret Rite of Isis ans Hathor” en “Reis naar de Wereld der Elfen”
20, 21,22 juni 2011 : Reis  Zomerzonnewende reis voor de priesteressen van de Magna Mater 
do 23 juni 2011 : Afstemming op Hathor  Voorbereiding 11-11-11  volzet
vrij 24 juni 2011 op St Jan : Bronmeditatie aan de St Willibrodusput te Kessenich (L)
 
vrij 22 juli 2011 : Daguitstap naar een romantische Kruidentuin met helende en rituele planten voor de ceremonies in de Tempels van Isis
zon 24 juli 2011 : Start  Sjamanisme voor Vrouwen  volzet
St Anna di 26 juli 2011 : Grote Helingmeditatie op de Kalmthoutse Heide  gratis
zon 31 juli 2011 : Sjamanisme voor Vrouwen   volzet
 
do 4 aug 2011 : Afstemming op Hathor  Voorbereiding 11-11-11  volzet
zon 7 aug 2011 : Afsluiting  Sjamanisme voor Vrouwen   volzet
vrij 12 aug 2011 : Volle maanviering Feest van Hecate en Reis naar de Wereld der Elfen
zon-do 14,15,16,17,18 aug 2011 : Reis naar de Auvergne Initiatiereis “Een Vrouw bekleed met de Zon” 
 
do 1 sep 2011 : Afstemming op Hathor  Voorbereidng 11-11-11  volzet
zon 11 sep 2011 : Start Voorbereiding 11-11-11
do 15 sep 2011 : Afstemming op Hathor  Voorbereiding 11-11-11  volzet
vrij 23 sep 2011 : Daguitstap voor de Ankers en Rozen Herfstequinox
di 27 sep 2011 : Start  Artemis en haar amazones en priesteressen, een maancyclus lang
 
zon 2 okt 2011 : Voorbereiding 11-11-11
do 13 okt 2011 : Afstemming op Hathor  volzet
zon 16 okt 2011 : Voorbereiding 11-11-11
ma 17 okt 2011 : Informatieavond over de Lotusreis naar Egypte
di 25 okt 2011 : Afsluiting  Artemis en haar amazones en priesteressen, einde maancyclus
zat 29 okt 2011 : Voorbereiding 11-11-11
  
11-11-11 : Reis  Aktivatiereis naar Egypte  van 5 tot 12 nov 2011  volzet
di 15 nov of woe 16 nov 2011 : Kennismaking met de Sacred Sisterhood of the Rose en informatie over 12-12-12
zon 27 nov 2011 : Start voor de laatste maal in Herentals Leringen der Mystieke Liefde I in voormiddag of namiddag  volzet
 
zon 4 dec 2011 : Start Leringen der Mystieke Liefde I aan zee   volzet
zat 10 dec 2011 : St Luciaviering met  Leringen der Mystieke Liefde I , Maansverduistering, Samenkomst van de Rozenfamilie
wo 21 dec 2011 : Winterzonnewendemeditatie in de OLVr Kathedraal in Antwerpen voor de priesters en priesteressen van de Heilige Ark  
 

Bij de Tuin van de Moeder kan je ook cd’s bestellen met opgenomen boodschappen van de opgevaren meesters en de cosmische leraars, hier meer info

Tuin van de Moeder
 
 
 
 
Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen, stuur dan een mailtje met vermelding “nieuwsbrief” naar TuinvandeMoeder@hotmail.com  
 

Reis naar de Wereld der Elfen

Reis naar de Wereld der Elfen

dinsdagavond 5 april 2011

Deze avond verwelkomen de Elfen jullie in het bos voor een meditatieve reis naar hun wereld, een uitzonderlijke ervaring waarop jullie allen van harte welkom zijn.

We komen om 20 u samen bij de drie beuken aan het Zwart Water te Lichtaart, je kan ook met ons meerijden (om 19.30 u) vanuit Herentals naar het bos. Breng een zeteltje mee om op te zitten en een lantaarntje en voorzie je van muggenmelk.

 

Lucia en Rudi, Tuin van de Moeder

carpooling

Lieve cursisten,

de tijd is gekomen om op een meer verantwoorde manier met energie om te gaan. We zullen dan ook in de toekomst het carpoolen volop promoten. Bij iedere aktiviteit vinden jullie vanaf nu de locaties vanaf waar het mogelijk is om al kostendelend samen te rijden. Je kan natuurlijk ook opstappen onderweg. Ik hoop dat jullie dit een goed initiatief vinden.

Lucia, Tuin van de Moeder