Leringen van het Heilig Vuur

Leringen van het Heilig Vuur
overlicht door mijn leraar Zarathustra
Kennismaking met Zarathustra

Wortels der Mystieke Liefde

Leringen over de Drievoudige Vlam

Mystieke meditaties naar de geheime kamer van ons hart

Begeleiding Lucia, mystica en gezalfde boodschapper van de Opgevaren Meesters

Les 1

 Lering over de mystieke weg naar de geheime kamer van het hart,

gevolgd door een meditatie olv Archeia M.Maria

Les 2

Lering over de drievoudige vlam in de geheime kamer van ons hart en in het balanceren hiervan.

Meditatie naar de heilige kamer van ons hart olv Jezus Christus

Les 3

Lering over de acceleratie van de drievoudige vlam tot de witte vlam der verrijzenis olv Jezus Christus

met aansluitend meditatie onder zijn liefdevolle en krachtige begeleiding   

Wortels der Mystieke Liefde, over de innerlijke burcht van ons hart

Geliefden,

Water in al zijn vormen, laat het door u heen vloeien en zuiver het met liefde, met liefde geboren in de diepte van je eigen goddelijke hart. Hou hier de wacht opdat alles wat hieruit voortvloeit, gezegend is, niet verstoord door onrust, maar integendeel ingebed in zachtheid en warmte.

Geliefden, uw hart is de Poort van Liefde, hier vindt er een alchemistische reactie plaats die de kracht heeft de wereld te veranderen ten goede. Uw wereld en steeds meer en meer de wereld om je heen. Stel u dus af op deze Poort van Liefde die reeds in u aanwezig is, maar soms diep weggestopt, moeilijk te bereiken, onzichtbaar, onvindbaar. Dit is de innerlijke burcht waarover Teresia van Avila sprak, met schoonheid en innerlijke hartstocht.

Uw weg bestaat er dus in deze innerlijke burcht te veroveren, te doordringen, in te nemen met zulk een hartstocht en passie dat de weg geopend wordt. De weg voor liefde, opdat deze door je heen kan stromen. Bewandel dus de wegen die leiden naar het hart, het Heilig Hart, want weet, geliefden, dat dit je toegangsweg is tot de hemel, tot transfiguratie.

Leer om de deugden van het hart te beoefenen. Bestudeer ze en breng ze in de praktijk. En zo zal je stilaan groeien, groeien in evenwicht, in tederheid, mededogen en zachtheid. Zo zal je leven volledig veranderen en zo zal deze innerlijk burcht voor je bereikbaar worden.

In deze innerlijke burcht woont God en Hij praat met je, Hij verwelkomt je, biedt je troost, geeft je kracht. Hij is je geliefde en Hij stuurt jou nu zijn liefde. Voel en weet. Amen.

De Heer van Liefde, Jezus Christus

Lucia, 27 juli 2007©

 

Boodschap van Aartsengel Gabriël en Archeia Hope

Geliefden,

Als je diep binnenin de hartklop voelt, maak je contact met de Bron van alle Leven en het is daar dat we je mee naar toe willen nemen op deze drie reizen naar het heilig centrum van je hart. Kom daarom met ons mee en voel hoe de liefde zich hier uitbreidt en je rust en verpozing biedt, meer nog hoe ze je laat proeven van je goddelijke bestemming.

Geliefden, de Poort naar de Ziel opent zich voor je op deze bijeenkomsten. Vindt hier wat je zoekt en weet dat de toekomst hier begint. Zet een stap dichter bij je goddelijke bestemming en weet dat wie zoekt zal vinden. Onze begeleiding zal je hierbij helpen en ondersteunen, maar weet dat je wel zelf de weg moet gaan en de cup moet leeg drinken.

Maar wij, de engelen staan bij je en helpen, immer weer, onverdroten. Doe een beroep op ons en leer met ons samen te werken. Wij nodigen je uit op deze avonden van het Heilig Vuur, de Wortels der Mystieke Liefde.

Wees welkom in ons hart.

Aartsengel Gabriël en Archeia Hope

Lucia, 1 augustus 2007©

ma 7 jan 08 Cruxus Venus Pillar of Light – Rielenkapel Kasterlee

Cruxus Venus Pillar of Light

In het komende jaar 2008 zullen wij sterk met Vrouwe Venus samenwerken, de aanzet hiertoe werd gegeven aan de Fontaine de Jouvence in het Woud van Brocéliande en op de plaats van de oude romeinse tempel aldaar.

Op 7 januari 2008 participeren we aan een wereldwijde verankering van de Venus Tempel Matrix.

Als locatie hiervoor werd me de energetisch sterke Rielenkapel te Kasterlee getoond.

Dankzij Hilde M. de hoeder van de St.Dymphnabron kunnen we de meditatie binnen in de kapel houden.

Hier zullen wij in de toekomst dus regelmatig samenwerken met de Venusenergie, deze kapel zal een focuspunt zijn op deze matrix langswaar wij smaragdgroen vuur van ons hart in deze matrix kunnen laten stromen.

Voel je je hiertoe geroepen kom ons dan vervoegen op maandagavond 7 januari 2008 om 20 u in de Rielenkapel, Hoge Rielen te Kasterlee.

Lucia

Volgende bijeenkomsten in deze Venustempel

De maand april is gewijd aan Venus als Lentegodin, daarom vieren wij deze maand hier tweemaal feest nl. op

di 1 april 2008 : Veneralia, feest gewijd aan Venus Verticordia, Venus die de harten bekeert.

 In Rome kende men dit feest onder de namen Festum Verneris en Fortuna Virilis. In de tempel van Venus werd haar standbeeld gewassen en haar juwelen vernieuwd. Aan haar werden rozen en andere bloemen geofferd. Vrouwen baadden in mirte en geurwater. Op hun hoofd droegen ze een kroon van mirtebladeren.

woe 23 april 2008 : Vinalia Rustica, wijnfeest gewijd aan Venus als matrone van de tuinen en wijngaarden

De wijnfeesten van het land, de Vinalia Rustica op 23 april en 19 augustus, waren ook gewijd aan Venus, als de matrona van de tuinen en wijngaarden. Het was een wijnfeest, waarbij wijn van het voorgaande jaar als plengoffer over de aarde werd gegoten.


 

Leringen der Mystieke Liefde

 11951298_707599579346290_8847081854635664885_n

De zoektocht naar je ware zelf ligt in je eigen handen. Vat deze zoektocht aan met liefde in je hart en avontuur in je gemoed. Deze tocht zal je door vele velden leiden, onderzoek ze allen en voel welke je het meest liggen. Welke weg leidt naar de essentie, en welke maakt eerder een rondreis.

Geliefden, als Moeder van het H.Hart heet Ik je welkom op deze weg. Deze weg die Ik behoed en die uiteindelijk leidt naar het hart van Christus. Deze weg is een rechte weg zonder afdwalingen, een weg doorheen mijn hart. En wanneer jullie besloten hebben deze weg bij de horens te vatten, raad Ik jullie aan om toe te treden bij mijn leerlingen in de Leringen der Mystieke Liefde.

Deze leringen zijn gestoeld op mijn wijsheid en mijn inzicht. En zij vragen een engagement. Het engagement om je leven te richten op mijn hart, het Hart van de Goddelijke Moeder. Het is de snelweg naar ascensie, eenvoudig, eerlijk, to the point. Het is een communio tussen ons, tussen uw hart en het mijne.

Ben jij bij deze wegwijzer aangekomen, mijn geliefde? Wees dan welkom om gedurende deze tijd mijn leerling te zijn.

Uw Moeder van het Heilig Hart, Maria

©Lucia, 11 juli 2007

Scherpenheuvel

over de Vredeskinderen die we op 11-11-11 mochten zien

Geliefden,

Vaak heb Ik u gevraagd hier te komen, hier op het kruispunt der wegen die leiden naar Mij, uw Moeder. Wees hier welkom en kom thuis in mijn hart. Geliefden, deze plaats is van oudsher een pelgrimsoord voor Mij. Hier waak Ik over mijn geliefden, hier bied Ik hen troost aan mijn boezem. Aanschouw al dit volk hier, ze zijn Mij allen diep genegen en Ik schep plezier in de uitbundigheid die hier heerst en die goed is zo. Want dze vreugde wordt door mijn engelen immers verzameld en geschonken aan die zielen in nood, die zich hier aanmelden.

Geliefden, laten we ons samen verbinden in een cirkel, laten we de hemel hier openen opdat deze zich kan verbinden met de aarde en de Matrix van het Goddelijke Kind kan indalen op deze plaats.

Geliefden, open hiervoor uw harten en luister naar hun zwanenzang, luister naar hun melodie die des hemels is en die rechtstreeks in verband staat met de Koren mijner Engelen die zingen van vrede en vreugde. Zij introduceren hier de trilling van de Matrix van het Goddelijke Kind in samenwerking met jullie, mijn geliefden.

Zo werken we samen voor een zachtere wereld, een wereld opgebouwd uit een fijnere trilling, een trilling afgestemd op de vrucht van mijn schoot, het Goddelijke Kind, op aarde gezonden om de mensheid bij te staan en lief te hebben. Dat onze harten samen deze melodie mogen zingen en zo deze Matrix hier stevig verankeren voor de toekomstige generaties van lichtkinderen op aard.

Ik zegen u met mijn vuur en Ik ontsteek in u de Vlam der Verrijzenis opdat zij mag opflakkeren in uw hart. Amen.

Ik Ben Maria en Ik groet. Amen.

©Lucia, 20 april 2007

Eeuwig zingen de Engelen

dante.jpg

Zacht en stil spreek Ik tot je, dochter en moeder, ganzehoeder. Dat onze verbinding innig mag zijn, gedragen door het gebed van eeuwen en eeuwen.

Want eeuwig zingen de engelen en zij behoeden zo de aarde voor onheil, eeuwig en eeuwig klinkt hun gebed door het heelal en houdt zo de balans vast. En daarom is er veel nood aan gebed. En ook in deze moderne tijd wens Ik de mensen hiertoe aan te trekken.

Leer bidden op een nieuwe en frisse manier en voeg zo uw gebed bij de Koren der Engelen die de balans regelen. Weet dat de woorden die je prevelt of het lied dat je zingt met open armen ontvangen wordt. Want alle liefdesenergie die het hemels reservoir toevloeit is welkom. Deze energie voegt zich immers bij de koren der engelen en brengt zo een wisselwerking en samenwerking tot stand die heil brengt aan de wereld.

Weet dat wanneer jullie samenkomen de engelen dit samen met jullie doen en dat zij uw liefdesrozen graag in ontvangst nemen, zij worden goed besteed. Weet dat hiervan niets verloren gaat en dat ze noodzakelijk zijn. Bidt dus op een manier die geschikt is voor u en besef dat gebed niet oudbollig is, maar bezie het eerder als een onmisbaar component in het alchemistisch proces ter heil van de wereld.

Moeder Maria en de Koren der Engelen die haar omringen. Amen. Sic.

©Lucia, 26 april 2007

Eerste Straal, Blauwe Straal van de Wil van God

 

Geliefde kind van mijn hart,

Ga mijn weg over de aarde, ga de Weg van de Moeder, de Moeder van het Heilig Hart, het Heilig Hart van Christus.

Geliefden, dompel u diep onder in het bad dat Ik voor u bereid, een bad van gouden liefdeslicht, een bad van zorgzaamheid en tederheid, een bad van voeding en reiniging. Voeding voor de mens die op het toppunt van zijn kunnen zal geraken. De Mens die zal opstaan in zichzelf als Christus voor de wereld.

Geliefden, de zoektocht naar Christus is lang en soms word je de moed ontnomen, soms val je er even tussenuit en droom je van deze vervulling. Besef, geliefden, dat het geen droom hoeft te blijven, maar dat je dit werkelijk kunt realiseren door steeds weer opnieuw recht te staan en moed te vatten, door niet af te laten dwz door middel van uw wil die de bepaling van uw doelstelling zal ondersteunen.

Kweek hiervoor een grote wil aan want hij is hiervoor de basis, de basis voor de overgave aan het grotere geheel. Deze wil schenkt u de toekomst. Hij bepaalt uw doelstelling, hij zet u op het juiste Pad en garandeert u een goede afloop.

Laat de Blauwe Vlam van de wil in u toenemen, bepaal uw doestelling voor dit leven en ga ervoor. Laat u niet afleiden, maar volg het Goddelijke Pad. Dit Pad is niet medogenloos, maar gedragen door liefde. Dit pad geeft u de gelegenheid om lief te hebben, onvoorwaardelijk….Het stelt u hiervoor zelfs op de proef. Herken deze proeven, mijn geliefden, en leer om zo lief te hebben als het H.Hart van Christus. Amen.

De Moeder van het Heilig Hart

gedicteerd voor de Magna mater Sacred Grove van dinsdag 18 april 2007 aan Lucia©

Meditatie Matrix van het Goddelijke Kind

P1022456-583cb3a4202bb53a7b2257602f71b6a4

OLVr Abdij Tongerlo 4 maart 2007

Geliefden, wees welkom hier op deze afstemming bij het Christuskind, hier in het symbool van het Kindje Jezus van Praag.

Geliefden, kom hier te samen , kom hier te samen aan de voeten van dit kind en luister, luister naar zijn vraag die zich rechtstreeks tot je richt. Het kindje Jezus vraagt u om zijn energie te brengen naar de bronnen die u hoedt. Hij vraagt u om zijn energie te verankeren in het water van uw bron. Want deze energie zal alle kinderen zegenen die met dit water in aanraking komen, deze energie zal hen voeden en leiden , deze energie zal hen de mogelijkheid geven het Goddelijke Kind in zichzelf te ontplooien en tot leven te brengen want het beeldje dat je hier ziet is een levend beeld, een beeld dat de Matrix van het Goddelijke Kind uitstuurt in de wereld. Het is een beeld dat zegent. Het is een focuspunt van de energie van het Goddelijke Kind en door in zijn aanwezigheid te vertoeven gaat deze triliing in uw over en wijdt u zo voor deze opdracht, nl. het dragen van deze energie naar uw bronnen.

Geliefden, Ik als Moeder van dit Goddelijke Kind vraag u om dit te doen, Ik vraag u om de goddelijke zegen hier te ontvangen, Ik vraag u om deze zegen in u op te nemen en mee te dragen en over te brengen op het water van uw bron. Moge zo het Licht in het water schijnen, het goddelijke Licht, deze pure en zuivere prana energie, deze grote kracht.

Geliefden, uw werk aan de bronnen is nog niet voltooid, het vraagt steeds weer een overgave, een overgave aan de goddelijke leiding. Wees daarom vandaag drager van deze energie en schenk hem aan uw water. Schenk hem in grote liefde en puurheid, in mildheid en veranker zo deze energie van het Goddelijke Kind aan uw bron. Draag dit kindje mee in uw hart en breng het zo ter plaatse. Dit is een grote taak voor de hoeders van de bronnen.

 Schenk het Licht van de Matrix van het Goddelijke Kind aan uw bron en weet dat het zo goed is.

Ik zegen u in het Licht van het Kindje Jezus en Ik sluit u aan op deze Matrix. Amen.

Moeder Maria

Lucia, 9 februari 2007©

Matrix van het Goddelijke Kind

 

Matrix van het Goddelijke Kind

Geliefden,

Het werk dat jullie in de Ardennen hebben geleverd is van groot belang voor de voortzetting van uw bronnenproject. Het geeft hieraan een stabiliteit die niet te onderschatten is. Het schenkt een verankering hieraan die bijdraagt aan het welslagen van dit project dat nu één jaar in werking is.

Geliefden, het was een vruchtbaar jaar, een jaar gedragen door de liefde van jullie harten, een jaar van intense samenwerking en realisatie. Ik dank jullie hiervoor en Ik schenk jullie de verankering op de Bronnenmatrix van een netwerk dat zeer subtiel is in energie, in werkwijze.

Ik schenk jullie de Matrix van het Goddelijke Kind, een subtiel netwerk dat aansluiting vindt op de bronnenmatrix. Deze matrix zal bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen in uw land, het zal hen een impuls van liefdeslicht geven, een ondersteuning in hun werk, in de realisatie van hun doelen.

Geliefden, de kinderen die in uw land incarneren beschikken over goddelijke gaven, ze beschikken over de liefde van het hart, het H.Hart van Christus. Hun intenties zijn diep verankerd in hun goddelijk bewustzijn, hun draagkracht is enorm en zal bijdragen aan de realisatie van een perfekte wereld, een samenleving gebaseerd op vrije wil en grote liefde, een samenleving gebaseerd op de kracht van het Hart, het Hart dat mensen beroert en hen samenbrengt. Het Hart dat de Weg is.

Geliefden, schenk deze kinderen uw ondersteuning, schenk hen uw inzichten, uw kracht en uw liefde. Laat hen wonen in de Tuin van je Hart.

Geliefden, zo kunnen zij opgroeien tot krachtige mensen, bewust en goddelijk. Zo kunnen zij de weg vinden die ze voor zichzelf hebben uitgestippeld. Hiertoe hebben zij enkel nood aan licht, aan Liefdeslicht, hen geschonken door de Vlam die brandt aan elke bron en in ieders hart.

Geliefden, dat het water van deze bronnen de kinderen mag dopen, opdat het Goddelijke Kind in hen kan opstaan, opdat het kan opstaan en de wereld recht in de ogen kan kijken.

Ik zegen jullie met het Licht van mijn Hart voor dit werk. Ik zegen jullie allen. Amen.

De Moeder van het H.Hart

Lucia, 7 februari 2007©

 

Een open universiteit

Een open universiteit

Geliefden van mijn hart,

Op een lichtstraal van de zon kom ik tot u om u te onderrichten in de geheimen der liefde. Geliefden, hebben deze leringen een geheim, een geheim zo gekoesterd door de etherische genootschappen? Bevatten onze leringen specifieke voordelen voor welbepaalde personen? Of zijn  ze gebaseerd op de wijsheid van het hart en zijn ze bereikbaar voor iedereen die op deze frequentie van liefde arriveert? Wat denken jullie, geliefde kinderen van mijn hart, is één bepaald iemand belangrijker dan een ander? Is deze wijsheid verborgen wijsheid voor hen die er de middelen niet toe hebben?

Geloof me vrij, kind van de zon, onze wijsheid staat open. Zij staat open voor wie de wijsheid van geest bezit, voor wie de testen der hoogmoed heeft doorstaan en voor wie dapper genoeg is om in ons licht te staan. Want het licht dat wij over onze leerlingen schijnen, is een licht dat doorlicht, het licht ieder door en onthult elke oneffenheid. Het onthult iedere zaak waaraan nog moet geschaafd worden. En dit is zeer goed zo. Zo krijgt ieder een duidelijk zicht, zo weet ieder waaraan te werken.

Maar weet, geliefden, dat ons licht trilt met een onuitsprekelijke tederheid, met een liefde van de opgevaren meester voor de leerling zo groot, zo innig en intens. Weet dat wij u steunen en bijstaan en dat wij u alle mogelijke middelen ter beschikking stellen om te slagen.

Zijn onze leringen geheim? O nee, want ieder bezit hiertoe de sleutel. En deze is de liefde, de echte liefde in uw hart. Want zij verschaft u toegang tot ons, zij wijst de weg en zij brengt u in aanraking met de juiste leraar. Is deze liefde moeilijk te verwerven? Je kan deze liefde verwerven door wil en doorzettingsvermogen, door standvastigheid en toewijding, door soms te spreken, maar meestal te zwijgen, door u meer en meer te onthechten zonder echter uw betrokkenheid te verliezen. Ja, door de Weg te gaan en u iedere dag af te stemmen op uw Goddelijke Aanwezigheid. Zo zul je steeds meer groeien in de goede richting, in de richting van uw hart en zo zullen deuren voor u opengaan.

Ieder is hiertoe geroepen, ieder is welkom. Dit is hier geen gesloten etherische genootschap. O nee, hier geen geheim lidmaatschap, maar een open universiteit, u geschonken door de opgevaren meesters. Jij hebt hier zelf de toegangscode in handen. Zij ligt in je hart. Amen.

Ik Ben je Leraar van de Opkomende Zon. Ik Ben je vriend, Jezus Christus. Amen.

Lucia, 27 november 2006©

De Weg van de Rozen is de Weg van Christus op aard

cropped-images.jpg

De Weg van de Rozen is de Weg van Christus op aard

Geliefden van mijn Hart,
Laat het Licht door u heenstromen en zo de aarde bereiken.
Laat het de wereld bevloeien met Liefde, opdat de mensheid aangeraakt kan worden met het Hart van de Heer,
het Hart van Christus, die uw bruidegom is en u met elkaar verbindt.
Geliefden, moge het Licht schijnen op uw kruin.
Moge het u zegenen en geleiden.
want Ik Ben het Christuslicht dat onder de mensen komt,
Ik ben het Licht van God dat u zoent en opneemt in het geheel,
mijn geheel dat ook het Christuslichaam wordt genoemd.
Geliefden, deze verbinding kwam zondag tot stand en zal verder uitgroeien in uw leven.
De Weg van Christus zal uw pad zijn.
Mijn Licht zal door u schijnen en u doorschijnend maken,
opdat ieder kan zien, opdat ieder kan voelen.
Ga daarom deze Weg met een hart vol van mededogen
en wees de zachtheid voor de wereld.
Adem mijn Licht uit en schenk het verder met de eenvoud van een mensenkind.
Geliefden, de Weg van de Rozen is de Weg van Christus op aarde.
Gan hem wel!
Amen
Christus

Lucia, 3 oktober 2006©