Kennismaking met de Sacred Sisterhood of the Rose

Een uitnodiging van Moeder Maria om kennis te maken met de Heilige Rozenorde, the Sacred Sister-and brotherhood of the Rose en het Nieuwe Jeruzalem

Eind november starten we met de Leringen der Mystieke Liefde I, op het einde van deze leringen kan je, indien gewenst, toetreden tot de H.Rozenorde. Je kan deze leringen nu een laatste maal volgen in voorbereiding op het belangrijke jaar 2012. Na deze leringen kan je jezelf een eerste maal toewijden aan de Goddelijke Moeder, in 2012 is dit uitzonderlijk mogelijk in de Grote Piramide van Cheops tijdens een reis in de krokusvakantie naar het Plateau van Giza. Hierover zal ik jullie meer vertellen.

Om kennis te maken hiermee nodigt Moeder Maria jullie uit om naar haar te luisteren en zo een beter idee te krijgen van de Rozenorde. Tijdens een helende meditatie zal zij jullie hiermee laten kennis maken. De cd van deze meditatie krijg je mee naar huis. Zo kan je dit energieveld telkens weer voelen en kan je eventueel beslissen om aan de leringen deel te nemen. Ik beantwoord ook graag jullie vragen op deze mooie avond/namiddag.

Volgend jaar in 2012 is de H.Rozenorde verantwoordelijk voor bepaalde heilige aktivatieopdrachten op aarde, hierover vertel ik jullie zodat je kan invoelen of je hiertoe wordt opgeroepen.

 

Van harte welkom, Lucia en Sacred Sisterhood of the Rose

Leringen der Mystieke Liefde

Vervoeg u bij uw broeders en zusters van weleer, geliefden, uw zusters van de Heilige Rozenorde.
Zij wenken u, zij heten u welkom en zij nodigen u uit om terug in hun gezelschap te vertoeven.
Verenig u opnieuw met uw geliefden, uw zusters en broeders die werken voor het licht,
die de mensen bijstaan in hun oprichting tot ware goddelijkheid.
Voel je onze trilling?
Resoneert ze met de uwe?
Dan ben je eindelijk op de juiste plaats toegekomen, je hebt je medezusters gevonden.
Dit heb je bereikt door grote toewijding aan het goddelijke,
door constante zuivering en door een grote toename van licht in je cellen.
Dit heb je bereikt door grote wil en door onnoemelijke liefde die je voortgestuurd heeft op je weg, op de goede weg voor jou,
zodat je telkens de wegwijzers hebt gevolgd die leiden naar je medezusters en broeders van de Roos.
Je bent gearriveerd, ontspan je en geniet even.
Dit heb je verdiend.
Ga nu in de heilige kamer van je hart en bedank allen die je gedurende levens geholpen hebben om hier te geraken.
Bedank hen en laat hen weten dat je aangekomen bent.
Je bent gearriveerd en je initiatie tot Priesteres van de Rozenorde kan beginnen.
Je zult je meer en meer terug herinneren en je leven zal zich in schoonheid voor je uitspreiden.
Wees welkom in onze armen.
Wees welkom in de Tuin van de Moeder.
Lucia en de Zusters van de Heilige Rozenorde, uw geliefden.
 In deze mooie Tuin van de Moeder is het mogelijk een opleiding tot Priester/es van de Heilige Rozenorde te volgen.
Je kan deze volgen op je eigen tempo gedurende verschillende jaren.
Deze opleiding laat de goddelijke kracht steeds meer in je toenemen, zodat je kan openbloeien als een mooie en sterke roos.
Je ontdekt je unieke talenten en leert hen aan te wenden, je leert de aarde te helen en zorg te dragen voor al zijn bewoners.
Je wordt herenigd met je zusters van de Heilige Rozenorde en je leert met hen contact te maken over heel de wereld.
Je herinnert je steeds meer van je connectie met de zusterschap van in oude tijden.
Je wordt zelfzekerder en liefdevoller en gelukkiger, want je vervult je levensdoel.
Tijdens deze Leringen bouw je steeds meer en meer aan je Lichtlichaam of Mystieke Bruidskleed.
Dit zijn de verschillende leringen die je in het kader van de Rozenorde kunt volgen :
*

Leringen der Mystieke Liefde

Tijdens de eerste leringen der Mystieke Liefde wordt je opgenomen onder de Mantel van Moeder Maria,
het is Zij die je met heel veel liefde begeleidt gedurende deze eerste Leringen waarin de Moedervlam onderaan je rug wordt geaktiveerd.
Op het einde van deze Leringen kan je je voor een eerste maal toewijden aan de H.Moeder en je intrede maken in de Orde van de Roos.
 We celebreren je toewijding tijdens de St Lucialichtviering ieder jaar rond 13 december.
Deze Leringen der Mystieke Liefde I worden nu voor de laatste maal gegeven in Herentals (keuze tussen voor of namiddag) met start op
zon 27 nov 2011
zat 10 dec 2011
zon 8 jan 2012
zon 22 jan 2012
do 2 feb 2012 Toetreding tot de H.Rozenorde
21/22 feb 2012 Mogelijkheid tot Eerste Toewijding aan de H.Moeder in de Grote Piramide in Egypte
Vermits de leringen te Herentals bijna volzet zijn en om de geïnteresseerden aan de andere kant van het land ten dienste te zijn, heb ik besloten de Leringen der Mystieke Liefde I ook aan zee te geven in Middelkerke, de data zijn dan de volgende :
Start zon 4 dec 2011
zon 18 dec 2011
zon 15 jan 2012
zon 29 jan 2012
do 2 feb 2012 Toetreding tot de H.Rozenorde
21/22 feb 2012 Mogelijkheid tot Eerste Toewijding aan de H.Moeder in de Grote Piramide in Egypte 
 
Het tweede deel nodigt je uit tot een nog innigere verbinding met het Goddelijke in
Deze Leringen staan onder de hoede van de Heer van Liefde, Jezus Christus en zijn geliefde Maria Magdalena.
Ze worden door hen persoonlijk begeleid, teder en krachtig.
Aansluitend is er een zeer speciale inwijding tijdens de zomerzonnewende.
Deze Leringen der Mystieke Liefde II zullen in de loop van 2012 voor de laatste maal gegeven worden.
Wens je hierover meer informatie, stuur dan een mailtje naar TuinvandeMoeder@hotmail.com
Lucia

De Weg van de Rozen is de Weg van Christus op aard

Geliefden van mijn Hart,
Laat het Licht door u heenstromen en zo de aarde bereiken.
Laat het de wereld bevloeien met Liefde, opdat de mensheid aangeraakt kan worden met het Hart van de Heer,
het Hart van Christus, die uw bruidegom is en u met elkaar verbindt.
Geliefden, moge het Licht schijnen op uw kruin.
Moge het u zegenen en geleiden.
want Ik Ben het Christuslicht dat onder de mensen komt,
Ik ben het Licht van God dat u zoent en opneemt in het geheel,
mijn geheel dat ook het Christuslichaam wordt genoemd.
Geliefden, deze verbinding kwam zondag tot stand en zal verder uitgroeien in uw leven.
De Weg van Christus zal uw pad zijn.
Mijn Licht zal door u schijnen en u doorschijnend maken,
opdat ieder kan zien, opdat ieder kan voelen.
Ga daarom deze Weg met een hart vol van mededogen
en wees de zachtheid voor de wereld.
Adem mijn Licht uit en schenk het verder met de eenvoud van een mensenkind.
Geliefden, de Weg van de Rozen is de Weg van Christus op aarde.
Ga hem wel!
Amen
Christus
 

Lucia, 3 oktober 2006©

Voor de laatste maal Leringen der Mystieke Liefde I

  Leringen der Mystieke Liefde I 

Leringen over de Moedervlam

Lieve mensen, deze leringen zijn het hart van al de lessen die ik geef, ze zijn me zeer dierbaar en ik raad ze dan ook echt van harte aan.
Je voelt het in je hart wanneer de Goddelijke Moeder je hiertoe roept.
Deze leringen zijn zeer innig en intiem, mystiek.
Gedurende de tijd van de leringen neemt de H.Moeder je op in haar energie en omhult ze je met al haar liefde.
‘s Nachts reist je lichtlichaam naar haar leerschool in haar etherisch verblijf.
Deze leringen bereiden je voor op je versmelting met je Christuslichaam, het Mystieke Huwelijk.
 De onderrichtingen gebeuren op een mystieke wijze met stilte, gebed, meditaties, visioenen en soms ook extases.
We baden in het Licht van Moeder Maria en ontvangen haar wijdingen die de Moedervlam onderaan je rug, de kundalini, doet ontwaken en uitbreiden.
Op het einde van deze leringen kun je toetreden als Priester/es van de Heilige Rozenorde in een speciale toewijdingsceremonie aan de H.Moeder.
Lucia, mystica en gezalfde boodschapper van de Opgevaren Meesters
Leringen van Jezus Christus
 
Geliefden,
Kom u hoeden in mijn hart, mijn gave aan u, de verblijfplaats voor uw ziel die opklimt tot grote hoogte, die verlangt naar mijn aansluiting.
Geliefden, zo rijst de kundalinistroom gestadig op en bevloeit uw chakra’s met mijn licht. Dit brengt de vruchtbaarheid voort die uw wezen wenst als uitdrukking van haar goddelijk potentieel. Deze krachtinspanning van uwentwege is ons zeer welgekomen want ook wij wensen ons in u te gieten en uw velden te bevloeien. Zo ontstaat er een innige samenwerking gestoeld op de goddelijke leest, een samenwerking waarin de leraar en de leerling steeds inniger en inniger bij betrokken geraakt, zodat de leerling kan leren en studeren onder onze hoede en de opdrachten kan uitvoeren.
Wij belasten onze studenten met bepaalde opdrachten en zo leren zij om te gaan met het goddelijke werk, zo leren ze zich stap voor stap te vervolmaken. Deze opdrachten worden aan je gegeven in de heilige kamer van je hart, daar maken wij met je contact. (dit leren we in de Wortels der Mystieke Liefde)
Oefen u dus in de adoratie van het goddelijke vuur, het goddelijke vuur in uw hart ( Wortels der Mystieke Liefde ) en aan de basis van uw rug, want de witte moedervlam die zich hier bevindt moet gestadig toenemen in intensiteit ( dit leren we in Leringen der Mystieke Liefde ) en haar weg vervolgen naar deze geheime kamer, om zo te kunnen doorstoten tot de kruin ( Wandelingen met de Heer van Liefde in de Tuin der Genade ). Deze opmars moet gestadig verlopen, niet geforceerd, maar ingetogen, want langzaamaan zal het vuur opstijgen en u veroveren op een wijze die onze goedkeuring wegdraagt.
De Moeder begeleidt deze vlam, schenk haar daarom de nodige aandacht, want Zij vertegenwoordigt het goddelijke in de materie.
Laat de kundalini opstijgen onder onze hoede, veilig en wel, opdat uw doelstelling van verlichting mag bereikt worden. Schenk ons uw vertrouwen en schenk uw vertrouwen aan dit kind van de Zon dat u begeleidt, zij voert onze opdrachten aan haar uit.
Ga dus op weg, leer en ervaar, breng in de praktijk. Zo werken wij samen met u. Wij de Opgevaren Meesters staan garant voor een juist verloop. Wij moedigen jullie aan met onze steun en begeleiding. Wij zijn uw vrienden. Amen.
Jezus Christus
Lucia, 3 augustus 2007©
Leringen der Mystieke Liefde
De zoektocht naar je ware zelf ligt in je eigen handen. Vat deze zoektocht aan met liefde in je hart en avontuur in je gemoed. Deze tocht zal je door vele velden leiden, onderzoek ze allen en voel welke je het meest liggen. Welke weg leidt naar de essentie, en welke maakt eerder een rondreis.
Geliefden, als Moeder van het H.Hart heet Ik je welkom op deze weg. Deze weg die Ik behoed en die uiteindelijk leidt naar het hart van Christus. Deze weg is een rechte weg zonder afdwalingen, een weg doorheen mijn hart. En wanneer jullie besloten hebben deze weg bij de horens te vatten, raad Ik jullie aan om toe te treden bij mijn leerlingen in de Leringen der Mystieke Liefde.
Deze leringen zijn gestoeld op mijn wijsheid en mijn inzicht. En zij vragen een engagement. Het engagement om je leven te richten op mijn hart, het Hart van de Goddelijke Moeder. Het is de snelweg naar ascensie, eenvoudig, eerlijk, to the point. Het is een communio tussen ons, tussen uw hart en het mijne.
Ben jij bij deze wegwijzer aangekomen, mijn geliefde? Wees dan welkom om gedurende deze tijd mijn leerling te zijn.
Uw Moeder van het Heilig Hart, Maria
Lucia, 11 juli 2007©
De Vrucht der Liefde
 
Geliefde kind,
Luister naar je hart in alles wat je doet en je weg zal vol vreugde zijn, vol liefde en overvloed, vol van genegenheid voor anderen die naar je toe zullen komen om onderricht te worden in de Mysteriën der Liefde.
Geliefde, duik hiervoor diep in de kern van je hart, die Mij toebehoort. Duik diep en ontvang er mijn Leringen der Mystieke Liefde, mijn leringen voor hen op aarde die hiernaar de weg zullen vinden. De weg die gaat over velden vol vruchtbare vruchten, geschikt om geconsumeerd te worden.
 Pluk deze vruchten nu, geliefde kinderen en eet ervan. Eet de Vrucht der Liefde, de Liefdesvrucht, u geschonken door de Goddelijke Moeder.
Deze vrucht is in de loop der tijden dikwijls verketterd geweest, maat weet, geliefden, dat het de Weg is naar Christus in jezelf, de weg die je zelf in handen kunt nemen en die niet toebehoort aan een elite van gezagsdragers. Nee, deze Vrucht van mijn Liefde wordt aan ieder geschonken die de moeite wil doen de weg in zijn hart te volgen. Deze vrucht is puur en ongerept, want deze vrucht is Liefde.
Pluk de Vrucht van mijn Hart en consumeer Hem.
Moeder Maria over het Liefdeslicht van haar hart.
Lucia, 31 oktober 2006©
Geliefde kind van het Licht,
Licht schijnt er op je wezen, zilveren licht, het tooit je en bewaakt je en schenkt je vrede.
Geliefden,
Eens, lang geleden was deze boodschapper een kind van de zon in een land ver van hier. Haar liefde voor Mij straalde uit tot in de hemel  en als dank verscheen ik aan haar, mijn geliefde kind, Ik verscheen aan haar in volle glorie om haar te bedanken voor zoveel gebed, zoveel vreugd, zoveel liefs.
De tijden zijn sinsdien verlopen en nu in dit leven schenk Ik dit kind de taak van boodschapper, boodschapper van mijn hart. Onze samenwerking is innig en vervullend, opgedragen aan de Allerhoogste, gezegend door zijn hand en gevoed door zijn licht.
Geliefden, kom in dit leven dichter tot Mij, uw Moeder, uw Moeder van het H.Hart en schenk Mij uw vertrouwen, schenk Mij dit opdat Ik door u heen kan werken, hier op aard. Schenk Mij de liefde van uw hart en zegen deze liefde met uw gebed en meditatie.
Tracht u iedere dag op Mij af te stellen, tracht u open te stellen voor Mij. Mijn stralen reiken tot in uw hart en raken u aan, ze roepen u, ze roepen u om tot Mij te komen, om u in mijn nabijheid te scharen, om uw doel te vervullen, uw missie.
Ik roep u, geliefde kinderen van het Licht, om tot Mij te komen, om mijn leerling te zijn, mijn chella op aarde, mijn zijn.
Geliefden, deze roep dringt diep in u door en laat u niet meer los, zij bestaat immers uit de meest zuivere liefdesklank die je je kunt voorstellen. Deze klank is kristalhelder, diep penetrerend in je hart, in je hele wezen. Deze klank roept je op……..en nodigt je uit. Ze nodigt je uit om toe te treden tot mijn leerlingen, tot mijn klas.
Wees hier verzameld in mijn licht. Amen.
Maria, die je toegewijd is.
Lucia, 17 december 2006©

Tempel van Artemis

Temple of Artemis

The Temple of Artemis (Artemision) – (Show on the Map) – A column and scanty fragments strewn on the ground are all that remains of the Seventh Wonder of the World. According to Strabo, the Temple of Artemis was destroyed at least seven times and rebuilt just as many times. Archaeological findings instead attest to at least four rebuilding of this temple, starting in the 7th century B.C. . Chersiphone and Metagene erected an Ionic dipteral temple in the 6th century B.C. and its building required was set on fire by Herostratus; the successive majestic structure, built entirely of marble, was begun in 334 and was finished in 250 B.C. It aroused the admiration of even Alexander the Great who would have liked to have taken charge – at his own expense – of the continuation of the work. Among others, Scopas and Praxiteles worked there, while the design is attributed to Chirocratus.

 

Temple of Artemis Temple of Artemis

 

The Hellenistic temple was built on a podium, to which one ascended by a plinth formed of thirteen steps. A double colonnade encircled the peristyle and the inside space (105 x 55 m) . The relief of the columns were believed to be the work of Scopas, while Praxiteles worked at the realization of the altar. The decadence marked by the Goths ( 3rd century) continued in the Christian era, when materials for the nearby Basilica of St.John and for is left of numerous works of art which at one time used to adorn it, although interesting tokens are kept at the local Museum at the British Museum in London.

 

Temple of Artemis Temple of Artemis

 

The foundation of the temple was rectangular in form, similar to most temples at the time. Unlike other sanctuaries, however, the building was made of marble, with a decorated facade overlooking a spacious courtyard. There were 127 columns in total, aligned orthogonally over the whole platform area, except for the central cella or house of the goddess. Marble steps surrounding the building platform led to the high terrace which was approximately 80 m (260 ft) by 130 m (430 ft) in plan. The columns were 20 m (60 ft) high with Ionic capitals and carved circular sides.

The temple served as both a marketplace and a religious institution. For years, the sanctuary was visited by merchants, tourists, artisans, and kings who paid homage to the goddess by sharing their profits with her. Recent archeological excavations at the site revealed gifts from pilgrims including statuettes of Artemis made of gold and ivory… earrings, bracelets, and necklaces… artifacts from as far as Persia and India.

 

Temple of Artemis Temple of Artemis