Opening Vortex van Isis

Opening Vortex van Isis 15 augustus 2009 
Geliefden,
Ik kom tot u op deze straal van Licht, Ik Ben Vrouwe Isis en
Ik kom tot u om deze bron te zegenen met mijn kracht, om deze Vortex te openen.
Ik open hem met mijn cosmische energie, deze is zeer krachtig en opent hier een veld van mijn energie,
een focuspunt van mijn liefdeskracht, een baken voor de mensen, voor de bewoners van de aarde.
Mijn geliefden, Ik Ben Vrouwe Isis en Ik zegen u,
Ik zegen u als priesteressen en priesters van mijn kracht.
In de komende tijd zal mijn energie sterk toenemen op aarde, dit zal duidelijk merkbaar zijn.
De aarde staat immers op de drempel van een cosmische inwijding
en Ik vraag jullie dan ook om jullie hierop voor te bereiden en om de aarde in dit transformatieproces te ondersteunen.
Dit zal niet gemakkelijk zijn en daarom roep Ik mijn priesters en priesteressen terug bijeen.
Kom en vervoeg u onder mijn vleugels, Ik zal u onderrichten en bijstaan.
Ik zal u de weg tonen en de opdrachten geven die noodzakelijk zijn voor een zachte verankering van mijn energie in het energieveld van de aarde.
Hiertoe heb Ik ankers nodig om deze energie te ontvangen en te distribueren in de juiste frequenties.
Hiertoe heb Ik mensen nodig die mij zeer nabij zijn en die mij goed kennen.
Mijn geliefde priesters en priesteressen die mij ooit dienden in vorige levens.
Ik vraag hen om zich te herinneren hoe innig onze band ooit was.
Ik vraag hen om deze band terug uit te diepen, te graven in hun herinneringsvelden,
diep te graven en de heilige liefde van de Zwarte Moeder terug in hen toe te laten.
Herinner u en voel mijn liefde, voel onze band, voel onze verbinding.
Voel hoe Ik mijn vleugels, de vleugels die mijn afbeeldingen sieren over u uitspreid, hoe Ik u terug aanhecht aan mijn energieveld.
Geliefden, wees welkom, wees terug welkom aan mijn boezem, aan mijn borst,
want Ik Ben de Voedende, de Nutrix.
Ik verschaf je heilig voedsel, zo noodzakelijk voor de mens.
Velen werden ooit door mijn energieveld aangeraakt en ontvingen het heilig voedsel,
de heilige melk van de Voedende Moeder, de Zwarte Moeder, Isis.
Geliefden, Ik roep jullie nu terug op, Ik roep jullie terug op om mijn energieveld te dragen en te verankeren.
Kom in de komende tijd veel samen en stem u af op Mij.
Zo bereiden wij de aarde voor, zo vervullen wij onze cosmische opdrachten.
Doe dit met liefde in uw hart, met eenvoud,
want dan kan het liefdesveld zich krachtig ontwikkelen en vasthechten in de energiematrixen van de aarde.
Ga en weet dat het goed is.
Ik groet u.
Ik Ben Isis.
Alleluja. Amen.
©gedicteerd aan Lucia op 11 augustus 2009 voor de opening van de Bron en Vortex van Isis te Zepperen in Limburg op 15 augustus 2009 s’avonds
Het Licht van Isis na de vortexopening (lees boodschap)

Boodschap van Maria over de belangrijkste beslissing van je leven

Wanneer je ogen blind zijn, mijn kind, komt de meeste wijsheid naar boven.
Begeleid zo ook je zusters die komen gaan.
Verwelkom ze in je huis en schenk hen het vermogen om te zien,
om zich af te stemmen op Mij, de Grote Moeder, Zij die weet, Zij die aanwijzingengeeft,
Zij die bij je staat wanneer je belangrijke beslissingen in je leven te maken hebt.
Geliefden, stem je dan af op Mij en luister diep in je hart.
Hier zal Ik tot je spreken, je naam noemen, je zegenen en
je kracht schenken voor de beslissing die je moet maken, de grootste beslissing van je leven :
het toewijden van je leven aan het Licht
Zoals jullie weten is die tijd nu gekomen.
Denk hier even over na en laat deze boodschap geen boodschap zijn in een lange rij,
maar één die eruit springt, niet door zijn gecompliceerdheid, maar juist door zijn verbijsterende eenvoud.
Het is aan jou nu om de keuze te maken, aan jou alleen.
Naakt sta je zo voor de Heer, voor Heer Metatron en je kiest,
je kiest in eenvoud, je kiest in eer en geweten, maar je kiest.
Ga na deze keuze dan consequent je weg.
Ik groet jullie en Ik hoop dat de belangrijkheid van deze boodschap tot jullie mag doordringen.
Er is geen weg terug.
Aan jou is de keuze, aan jou alleen, in vrijheid van handelen.
Amen.Amen.Amen.
Dit is het Woord van de Heer.
Amen.
Maria
©Lucia, 20 augustus 2009

Een uitnodiging van Heer Michàel

Geliefde kind,
Mijn naam is Michàel. Ik Ben reeds langer je beschermer maar kom nu meer en meer in je aandachtsveld.
Ik vertrouw je en koester een diepe waardering voor je. Je bent mijn bondgenoot.
Mijn licht straalt over jou en beschermt je.
Het beschermt alle aktiviteiten van de Tuin van de Moeder, een organisatie hoog geschat in de hemelse regionen.
Mensen waarop we kunnen bouwen en die altijd klaar staan om met ons samen te werken.
En daarom onze uitnodiging om je met enkele medewerkers te vervoegen bij onze viering,
daar hoog in de lucht, op mijn berg Le Mont St Michel.
Hier komen allen samen die onder hoede van Heer Michàel werken en dienen.
Zij zijn hier allen welkom op mijn feest, zo ook jullie de Tuin van de Moeder.
Onze verbinding is zeer oud, maar nog wel springlevend.
Zij stamt vanuit andere levens ver weg van hier, toen we ook samen werkten voor het heil van de cosmos.
Onze samenwerking zal zich ook nu, meer en meer verinnigen, verbreden en verdiepen.
Ik kijk er al naar uit en groet je, geliefde van mijn hart.
Michàél
©Lucia, 25 juli 2009

Boodschap van de H.Moeder over Le Mont St Michel

Geliefde kind, schrijf neer, schrijf neer en onderricht.
Geliefden,
Uw Moeder staat dicht bij u, zij omvat u in haar eeuwigheid, zij straalt haar gouden licht over u.
Haar stralenkrans omringt u, haar adem verwarmt u, haar bede, haar roep vervult u.
Luister naar de roep van de Goddelijke Moeder en voel, voel hoe haar aanwezigheid u vervult.
Geliefden, Ik roep jullie terug op.
Ik roep jullie terug op onder mijn hoede, mijn zusters, mijn vrienden, kom terug dicht bij Mij en voel Mij.
Voel mijn zachtheid in u glijden, voel mijn kracht u optillen, voel mijn liefde u verder dragen.
Zij “licht” u immers op om tot eeuwige toorts te verworden, om te branden voor altijd.
Uw bezoek aan deze planeet is hiervan een uiting, een expansie.
Brandt het Licht van de H.Moeder in uw hart en het zal mensen beroeren, diep in hun wezen aanraken,
het zal hen mijn naam toefluisteren en ze zullen verbaasd zijn om mijn naam te horen,om mijn aanwezigheid te voelen, om te weten.
Geliefden, straal mijn licht uit in de wereld.
Laat het uit u schijnen als een brandende lamp, een voertuig.
Want zo word jij voorwaar een voertuig van licht waarlangs mensen ten hemel kunnen klimmen,
zo word jij mijn goddelijke geleider van energie.
De energie van de Goddelijke Moeder straalt dan door je heen en verlicht je omgeving, woordeloos, maar o zo oneindig krachtig.
Ik zal bij je zijn daar op de berg van Heer Michael.
Ik zal bij je zijn, mijn kind en je ondersteunen, dragen, je vervullen van mijn licht.
Ik zal bij je zijn wanneer je het moelijk hebt en ook wanneer de vreugde in je borst opspringt.
Ik zal bij je zijn overal waar je gaat en staat, want je zult verbonden zijn met Mij.
We zullen als één zijn.
De H.Moeder komt naar de berg van Heer Michael.
Haar licht zal er schijnen, haar licht zal er schijnen doorheen jou.
Breng er het Moederlicht!
Breng het !
Amen.
Maria
©Lucia, 18 juli 2009

di 22 sep 09 Herfstequinox met Afstemming op de Energie van het Feest van Heer Michael

 
Herfstequinoxavond met Afstemming op de Energie van Heer Michael
 
Lieve vrienden,
  
Heer Michael heeft ons als Tuin van de Moeder speciaal uitgenodigd om bij zijn feest van 1300 jaar Mont St Michel aanwezig te zijn,
als dank voor het geleverde werk onder zijn hoede.
Daarom vraagt Hij om op deze avond van de Herfstequinox een afstemming en meditatie onder zijn hoede te organiseren
zodat alle lichtmedewerkers die ooit hebben meegewerkt aan de opdrachten van de Tuin van de Moeder
en die niet in staat zijn fysiek naar de Mont St Michel te komen, 
zich toch energetisch bij deze reis kunnen aansluiten.
 
Deze laatste week van september is zeer belangrijk in het maken van een definitieve keuze om voor het Licht te werken, (meer info hierover)
dwz echt de keuze maken om samen te werken en de opdrachten te vervullen.
De opdrachten voor de Tuin van de Moeder zijn oa de bronhelingen, de watermatrixhelingen, de paradijsmatrixverankering…..
Heer Michael is heel blij met onze medewerking, hij dankt ons hiervoor in een speciale boodschap.
Wie wenst kan een persoonlijk item (bv een geschreven intentie, een kristal, een foto) meegeven naar de Mont St Michel om daar te verankeren.
 
dinsdag 22 september 2009 om 20 u  (zodat we de equinox die om 21.18 u is rechtstreeks kunnen beleven)
bijdrage 10 euro
Tuin van de Moeder
Herentals
 
Klik hier om de Boodschap van de Eenhoorn tijdens onze vorige Lente-equinoxviering na te lezen
 
Lucia
 
 
Wanneer je ogen blind zijn, mijn kind, komt de meeste wijsheid naar boven.
Begeleid zo ook je zusters die komen gaan.
Verwelkom ze in je huis en schenk hen het vermogen om te zien,
om zich af te stemmen op Mij, de Grote Moeder, Zij die weet, Zij die aanwijzingengeeft,
Zij die bij je staat wanneer je belangrijke beslissingen in je leven te maken hebt.
 
Geliefden, stem je dan af op Mij en luister diep in je hart.
Hier zal Ik tot je spreken, je naam noemen, je zegenen en
je kracht schenken voor de beslissing die je moet maken, de grootste beslissing van je leven :
 
het toewijden van je leven aan het Licht
 
Zoals jullie weten is die tijd nu gekomen.
Denk hier even over na en laat deze boodschap geen boodschap zijn in een lange rij,
maar één die eruit springt, niet door zijn gecompliceerdheid, maar juist door zijn verbijsterende eenvoud.
 
Het is aan jou nu om de keuze te maken, aan jou alleen.
Naakt sta je zo voor de Heer, voor Heer Metatron en je kiest,
je kiest in eenvoud, je kiest in eer en geweten, maar je kiest.
Ga na deze keuze dan consequent je weg.
 
Ik groet jullie en Ik hoop dat de belangrijkheid van deze boodschap tot jullie mag doordringen.
Er is geen weg terug.
Aan jou is de keuze, aan jou alleen, in vrijheid van handelen.
Amen.Amen.Amen.
Dit is het Woord van de Heer.
Amen.
 
Maria
 
©Lucia, 20 augustus 2009

Ontmoeting met de Eenhoorn aan de Wensput

 
Ontmoeting met de Eenhoorn aan de Wensput
 
Geliefden, harten van mijn hart, Ik nodig u vandaag uit aan deze bron die mijn erfgoed in zich draagt,
zij is heilig, getooid met het goddelijke licht dat hier de aarde ontvangt,
want weet, geliefden, dat op zeer speciale plaatsen de aarde extra ontvankelijk is voor het goddelijke licht, het Bronlicht.
En dit is zo een plaats, een heerlijke plaats waar het goed toeven is en waar Ik jullie verwelkom aan mijn bron.
 
Geliefden, de energie die Ik draag is de energie van de Eenhoorn.
Word eventjes stil in uzelf om met deze energie contact te maken, om mijn energie in je wezen te ontmoeten.
Geliefden, Ik kom u halverwege tegemoet. Ik draag u………
Ik ontvang u in mijn hart.
Wees welkom, wees welkom in mijn hart, het hart van de Eenhoorn,
het hart vol zuiverheid en liefde voor de aarde, voor de mensheid, voor de natuur.
 
Geliefden, in deze natuur van de prille lente wens Ik jullie te ontmoeten, wens Ik met jullie te spreken,
maar bovenal wens Ik samen met jullie het begin van de lente te vieren.
De lente in de natuur is een metafoor voor de lente in je wezen,
voor een ontdekkingstocht die voert tot diep in je eigen tuin, je wonderbaarlijke tuin, je eigen Paradijstuin.
Want diep in jou ligt er een Paradijstuin verscholen en het is aan jou om de weg hiernaar te ontdekken.
Ik zal je hierbij helpen, Ik zal je de weg wijzen of nog beter Ik zal samen met jou aan je zijde gaan.
Laten we deze lente samen door de natuur gaan,
laten we samen de tocht aanvangen naar je eigen tuin van het paradijs, je Paradijstuin.,
 
Geliefden, wensen jullie met me mee te gaan? Is jullie moed en inzet groot genoeg?
Ik Ben de Eenhoorn, mijn licht straalt zuiver en helder,het raakt je aan in je eigen hart
en het verbindt je hart met deze bron die je al het goede schenkt om je tocht te vervolmaken.
Geloven jullie hierin, geloven jullie echt hierin?
Wensen jullie mij echt te ontmoeten?
Onderzoek hier even uw eigen hart.
Kun je me voelen?
Wanneer je hier bij deze put vandaag de wens doet om mij te ontmoeten in je wezen,
weet dan, geliefden, dat deze wens in vervulling kan gaan,
het is namelijk een Wensput.
 
In de oude sprookjes en verhalen zit veel waarheid.
Onderzoek ze, ze zijn niet ouderwets, maar ze fonkelen van helder licht, van inzicht….
Geliefden, vandaag geef Ik jou de keuze.
Wens je mijn begeleiding in je leven, in deze lente,
ga dan straks eventjes rond deze put staan,
kijk naar de bronspiegel en zie mij staan
 
Ik Ben de Eenhoorn, uw gids.
Amen. Amen. Amen.
 
©Lucia, 12 maart 2009, ontvangen voor de Lente-equinoxviering van 20 maart 2009 aan de Heggebron 
 
  
 

meer info over 9-9-9

 

gold and platinum rays and 999

 

In my original 999 information as well as my two subsequent 999 articles "999 – A Gift of Cosmic Consciousness" and "Metatronic Lions and Lambs,"  I spoke to a number of different perspectives on the 999 Cube of Stars. This included information on the inversion of the 666 Solar Threshold into the 999 Cube of Stars.

This 666 to 999 inversion is also directly related to the Gold and Platinum Rays. They are both Solar Rays, with the 666 being representative of the indigenous Solar Law of the 666 and the Platinum Ray representing the higher universal 999 Solar Logos found within the Great Central Sun or Hunab Ku.

Therefore the Gold Ray is a local Solar Ray and the Platinum Ray is a non-local Solar Ray, cosmically speaking. In the esoteric school of thought put forth by Alice Bailey in the first half of the 20th century it was revealed that our Solar Logos/Law is under the influence of the 2nd Universal Cosmic Ray, which is the Ray of Love-Wisdom. Here are some notes on this ray which I have gleaned from Alice Bailey’s book "Esoteric Astrology I":

The Second Universal Cosmic Ray:

 • Second of the three primary rays of aspect (Rays 1, 2, 3).
 • The 2nd Ray’s method of activity is as the "Ray of Love-Wisdom."
 • It is esoterically referred to as "The Second Purpose of Deity."
 • The Great Stream of Cosmic Life this ray represents has been esoterically referred to as "Lord of Eternal Love," "Giver of Wisdom," "Master Builder," "Cosmic Mystery," and "Cosmic Christ."
 • The 2nd Ray operates on the Plane of the Monad. Its higher expression manifests as the process of initiation taught by adepts. Its lower expression manifests as religion.
 • Expresses as consciousness, expansion, initiation. It is associated with the role of the "spiritually oriented psychic."
 • Ultimate goal in manifestation: perfected intuition.
 • Correlates to the 4th or heart chakra.
 • Exoteric color: indigo with tinge of purple. Esoteric color: light blue.
 • Human Principle: the auric envelope
 • Divine Principle: love.
 • Esoterically seen as the consciousness or soul principle, seated in the head.

This is a wonderful explanation of the basis of what I am referring to as our local "Solar Law" which is conditioned archetypally by the 2nd Universal Cosmic Ray. There is more to it than this, but this is a key understanding needed to fully grok the concept of the Gold and Platinum Rays as being representative of the 666 ~|~ 999 dynamics respectively.

The Platinum Ray is not just another octave higher than the Gold Ray, it is a composite of all 7 Cosmic Rays and thus a completion thereof. In truth, one cannot separate one Cosmic Ray from another as we tend to do in our minds to understand them. Yet, our local Solar Law comes under the primary influence of the 2nd Universal Cosmic Ray. `The Platinum Ray on the other hand has no such primary influence of one ray over the other affecting it.

Another attunement to the difference in these rays can be gleaned from something I have written about on a number of occasions over the last few years. The Golden Rule is commonly stated as: "do unto others as you would like to have them to do unto you." The Platinum Rule takes us to another level of awareness as: "do unto others as they would have you do unto them."

When I have written about this topic in the past I have discovered through feedback that many people have already shifted into the Platinum Ray frequency but they still consider themselves to be following the Golden Rule. That is only a matter of semantics and not so important. Yet it IS important to understand the difference in consciousness these two rays represent. Understanding this difference also gives one a better grasp on the further shifts that will occur as we pass through the final 9/9/9 time gate in a couple of weeks.

The Golden Rule of "doing unto others as you would have them do unto you" implies that what is right for you is necessarily right for others, which is often not the case unless we apply this rule only in the most essential way. The Golden Rule escorted us through the densest of times in our evolutionary thrust and its rarified essential form is still a solid anchor for the collective consciousness. It operates within a field of compassion that extends itself according to the degree of one’s own self-awareness. It guides one to understand that others need to be treated with at least the same honor and respect that we ourselves wish to be treated with, this is its most essential core.

Yet, there is a furtherance of this principle possible with the Platinum Ray. The Platinum Ray expands us into a more universal plane of awareness that allows us to see more clearly what the true needs of the other are so we can meet them with our compassion in the core of their life experience. This rule also operates on the subtler essential planes of reality but allows us a wider scope of application on the manifest plane. The Platinum Ray is thus not a replacement for the Gold Ray, it is the completion of it and therefore the Gold Ray is also held within it.

When we pass through the final 9/9/9 time gate on 09/09/2009 we will enter into the final phase of development in the collective consciousness soul of Earth’s humanity. Before we reach 09/09/2109 we will have made the full inversion into the vibrational harmonics of our higher Solar Logos operating within the 999 Cube of Stars. We will also have collectively begun to operate fully under the auspices of the more expansive Platinum Ray.

 

Original Information: the Platinum Ray is one of the primary new rays ushering in unity consciousness on Earth. The Platinum Grail is both a metaphorical symbol for that which holds the Divine Elixir of Oneness and is also an actual 5th through 7th dimensional holographic ritual initiatic object used in some of the etheric temples and retreats by the Masters. I was given a glimpse of this magnificent Grail Cup in a vision and it was truly indescribable in beauty and the energy it emanated was other-worldly exquisite.

We will be working with the Sirian Trinary High Council and the Illumined Master Menon for this activation. Join us for opening the Unity Lotus within your Light Body and drink from the limitless flow of the Divine Elixir of Oneness ushering forth from the Platinum Grail. This is a unique version of the Platinum Grail initiation conducted in the etheric temples and retreats.

This event will be between one and two hours in duration, so you should allow two hours in your schedule. It is also suggested you have about an hour free time to lie down and relax afterwards for proper integration to occur. Your facilitator, guide and co-initiate will be Simeon Chiron Nartoomid.

Additional Information on Sirius

I (Simeon) was guided this morning to provide some further information on the upcoming "A Drink from the Platinum Grail" initiation.

The Sirian star system is a very key element in the entire ascension process of Earth and her collective of human souls. The Sirian system is a focal point for universal and galactic levels of karma or imbalance to be transmuted thus allowing the macro-cosmic evolutionary Programs of Light overseen by Higher Councils of Light to be administered more effectively. You can think of the three star Sirian system as an universal harmonic balancer in this parsec of the universe.

The three stars of Sirius also have a correlation to three geographic locations on our planet in the Middle East. Maia brought through information on this from Thoth back in 1997 on this topic. From our publication Temple Doors Volume 04, 1997:

". . .Jerusalem-Mecca then become the common points of interface through Sirius for the inversion of the 666, or Light trapped within matter, to the 999, or Light redeemed and freed from bondage within matter; for the planet Earth in this galactic scenario. Jerusalem is inter-connected with Sirius A, and Mecca is inter-connected with Sirius B."

"Thoth: The ‘Heart of the Lion’ is formed by Jerusalem and Mecca: the DARK cube (Kabba) aligns with Mecca, and the STAR cube (Ormid) aligns with Jerusalem. The lemniscate (infinity eight loop) between the two is the ‘field of the heart,’ with the center point being the actual ‘Heart of the Lion.’ This center point is geographically located near Al Wadjh, Saudi Arabia. Here, buried beneath the sand is the ancient city of Merazhadec – the ‘Lion of Judah.’ This city was also known in later times (but still very ancient by our standards – JGM) as Jiddi."

"The current city ‘Jiddi,’ or ‘Judah,’ next to Mecca, was named after the more ancient Merazhadec / Jiddi that was located near Al Wadjh. The center point at Al Wadjh represents Sirius C, a hidden star of Sirius, thus creating a trinity the ancients called ‘Hebola,’ the name of the power triangle formed in Sirius by these 3 stars (i.e. Sirius A, B and C). In most ancient Egypt this Sirian trinity was also represented by the Royal Family of Osiris (Father-God: Sirius A), Isis (Mother-Goddess: Sirius B) and Horus (Son-Christ: Sirius C)."

It is through this area on our globe then that planetary karma is being brought to the fore and subjected to the high frequency energies of Sirian transmutational dynamics. The trinary Sirian system ties into the Earth, allowing what otherwise might be imbalances that might otherwise destroy the Earth, to be allowed passage into higher realms where they are transmuted and returned to Source.

The three Sirian rays thus penetrate the etheric envelope of the Earth thus sending out ripples of energy throughout the planetary energy environment "ringing" it like a bell. These tones cause the heart of Gaia, the Holy of Holies in the center of our planet, to respond with an enormous pulse that returns to the Sirian system as a single ray.

It is in the heart of this dynamic that the Platinum Ray emerges. The Platinum Ray unifies and operates at a very high cosmic level. It is not necessarily a warm and fuzzy ray, yet it is the pure embodiment of compassion emanating from the level of unity consciousness.

The Platinum Grail or Graal is the sacred containment vessel which is formed to hold the rarified stellar elixir of deliverance of all duality into the hands of a unified field of energy operating in absolute balance. "When thine eye be single" speaks to the unity consciousness held within the Platinum Grail.

The "Drink from the Platinum Grail" initiation I am facilitating this Sunday 4/5/09 (9+9=18=9) represents another octave of opening of the Platinum Grail to the collective human soul. It is a personal infusion of unity consciousness as well as a planetary service. It also is meant to elicit a very powerful return pulse from our hearts in concert with the Heart of Gaia to the Sirian system which in turn activates the Sirian trinary ray system at a new level of operation which then increases the frequency of the ray vectors emanating from Sirius and interpenetrating the Earth, which in turn then elicits a even stronger response from Gaia and on it goes.

The incredible power of this dynamic is witnessed in many ways. We can see it represented in the fierceness often associated with archetypes like Sekhmet. This is an archetype that comes straight from Sirius and represents the Dweller on the Threshold. In other words, you face this dynamic when attempting to make passage into higher and more expanded worlds of awareness and consciousness. Yet, you cannot carry density forth into those realms. If you are not completely ready and few ever are, you therefore either face the searing transmutative forces of the Sirian "Solar Lion" dynamics or you are turned back with great power, both are often felt as a lion-like ferocity. This is a higher level functioning of the Law of Divine Grace meant to protect the initiate that was not yet ready.

We are being given an opportunity to help this dynamic accelerate its transmutative dynamics for the benefit of ourselves and our beloved Earth. It truly is a drink of very sacred elixir from the Platinum Grail. The Sirian Solar Lords (Lion-Headed Ones), the High Sirian Trinary Council which works directly with the ray vectors being projected from Sirius A-B-C and in particular the Master Menon who is a first ray Sirian Solar Lord will be working with us and overseeing the initiation.

We will NOT experience the ferocity the ancients did, however. Our vibrational frequency on the planet now is much higher actually and there is less of a harmonic gap. We additionally have some higher mandates in place now that allow beings such as those we will be working with to modulate the whole dynamic much more than was possible in the past. A Grace Factor is offered us if you will.

I know this is not an initiation that will speak to everyone who reads this, but for those who are meant to be there you will know so in your heart. I was asked to help that process along by taking the time to provide this additional information as a further attunement.

Fotoimpressie van onze reis naar Par-Isis tijdens de Parel van Isisworkshop

 
De Zon als de gevederde slang, ik vraag jullie om op dit symbool te mediteren want het is het symbool van onze reis.
 
Isis in het Louvre
 
 
        
de Piramide van Parijs boven de Egyptische afdeling van het Louvre      de obelisk uit Luxor op de Place de la Concorde
 
Sekhmet uit Sirius in het Louvre
 
      
 

 
we bezoeken de Zodiac uit de Hathor Tempel van Dendera in Egypte (esotherische info en ook hier)
 
 
 
                                                     
 
 
     
 
Notre Dame met de processie op Moederdag 15 augustus
 
    
 
    
reliek met de Doornenkroon
 
archeologische crypte Notre Dame
 
    
 het nulpunt vlak voor de Notre Dame 
   
 
              
het oude altaar                                                                      Cernunnos
 
de alchemie
 
                  
 
en we bezoeken de alchemistische wandtapijten van de Dame met de Eenhoorn 
 
      
 
hier gaat onze workshop door in een appartement zowaar naast de Notre Dame onder het verblijf van de Opgevaren Meesters van Parijs   
 
  
 
        

9-9-9 De Parel van Isis

Opening Vortex van Isis 15 augustus 2009 
Geliefden,
Ik kom tot u op deze straal van Licht, Ik Ben Vrouwe Isis en
Ik kom tot u om deze bron te zegenen met mijn kracht, om deze Vortex te openen.
Ik open hem met mijn cosmische energie, deze is zeer krachtig en opent hier een veld van mijn energie,
een focuspunt van mijn liefdeskracht, een baken voor de mensen, voor de bewoners van de aarde.
Mijn geliefden, Ik Ben Vrouwe Isis en Ik zegen u,
Ik zegen u als priesteressen en priesters van mijn kracht.
In de komende tijd zal mijn energie sterk toenemen op aarde, dit zal duidelijk merkbaar zijn.
De aarde staat immers op de drempel van een cosmische inwijding
en Ik vraag jullie dan ook om jullie hierop voor te bereiden en om de aarde in dit transformatieproces te ondersteunen.
Dit zal niet gemakkelijk zijn en daarom roep Ik mijn priesters en priesteressen terug bijeen.
Kom en vervoeg u onder mijn vleugels, Ik zal u onderrichten en bijstaan.
Ik zal u de weg tonen en de opdrachten geven die noodzakelijk zijn voor een zachte verankering van mijn energie in het energieveld van de aarde.
Hiertoe heb Ik ankers nodig om deze energie te ontvangen en te distribueren in de juiste frequenties.
Hiertoe heb Ik mensen nodig die mij zeer nabij zijn en die mij goed kennen.
Mijn geliefde priesters en priesteressen die mij ooit dienden in vorige levens.
Ik vraag hen om zich te herinneren hoe innig onze band ooit was.
Ik vraag hen om deze band terug uit te diepen, te graven in hun herinneringsvelden,
diep te graven en de heilige liefde van de Zwarte Moeder terug in hen toe te laten.
Herinner u en voel mijn liefde, voel onze band, voel onze verbinding.
Voel hoe Ik mijn vleugels, de vleugels die mijn afbeeldingen sieren over u uitspreid, hoe Ik u terug aanhecht aan mijn energieveld.
Geliefden, wees welkom, wees terug welkom aan mijn boezem, aan mijn borst,
want Ik Ben de Voedende, de Nutrix.
Ik verschaf je heilig voedsel, zo noodzakelijk voor de mens.
Velen werden ooit door mijn energieveld aangeraakt en ontvingen het heilig voedsel,
de heilige melk van de Voedende Moeder, de Zwarte Moeder, Isis.
Geliefden, Ik roep jullie nu terug op, Ik roep jullie terug op om mijn energieveld te dragen en te verankeren.
Kom in de komende tijd veel samen en stem u af op Mij.
Zo bereiden wij de aarde voor, zo vervullen wij onze cosmische opdrachten.
Doe dit met liefde in uw hart, met eenvoud,
want dan kan het liefdesveld zich krachtig ontwikkelen en vasthechten in de energiematrixen van de aarde.
Ga en weet dat het goed is.
Ik groet u.
Ik Ben Isis.
Alleluja. Amen.
©gedicteerd aan Lucia op 11 augustus 2009 voor de opening van de Bron en Vortex van Isis te Zepperen in Limburg op 15 augustus 2009 s’avonds
Beste vrienden,
Na de Opening van de Vortex van Isis aan de St Genovevabron te Zepperen op 15 augustus 2009 s’avonds, toonde het Licht van Isis zich aan de nachtelijke hemel. Isis vroeg ons om voorbereid te zijn wanneer haar licht zich zou tonen. Hieraan heb ik de laatste maanden hard gewerkt door zoveel mogelijk mensen met de energie van Isis te laten kennis maken, zodat zij die geroepen zijn kunnen toetreden tot haar priester/essen.
Nu is het tijd.
Wees welkom, Lucia
Geliefden,
Be prepaired,
Wees voorbereid want mijn energie komt met grote kracht naar beneden
en Ik heb jullie nodig om mijn energieveld juist te verankeren in de grote krachtcentra van de aarde,
die waarheen Ik jullie geleiden zal, zoals Vézelay, zoals Parijs en nog veel meer.
Geliefden, stem u vanaf nu regelmatig af op mijn energieveld en bereid u voor op dit werk.
Zuiver uw afstemmingsmechanismen en leer de tekenen te interpreteren op een juiste manier.
 
Wanneer mijn licht aan de hemel zal schijnen moeten jullie voorbereid zijn om deze meestertaken te volbrengen.
Leer u daarom verfijnen in afstemming, uw trillingsveld te verhogen door gezamelijke oefeningen en meditaties,
door geregeld mijn stem in u toe te laten.
Geliefden, de tijd van voltooing breekt nu aan.
Luister diep in uw hart naar mijn opdrachten
en ga dan over de weg die gezegend moet worden met heilig water.
Breng het water van mijn bron naar het heilige eiland midden in de Seine.
Leg hier de verbinding tussen het Heilig Land en het Heilige Eiland, het Ile de la Cité.
U bent hiervoor gedurende vele incarnaties voorbereid, u en uw vrienden.
Volbreng hier deze opdracht, volbreng hier dit werk.
Isis
©Lucia, 20 mei 2009
De Parel van Isis
Workshop met vervulling van cosmiche opdrachten voor hen die eens priester/es van Isis, priesteres van de Zwarte Madonna waren
en die deze kracht terug in zichzelf willen naar boven halen uit de diepten van hun wezen.
Deze workshop is voor gevorderden op het spirituele pad en zal begeleid worden door Isis, de Cosmische Moeder
en zal beschermend overhuift worden door Heer Michàel.
Het is een intensieve meditatieve zoektocht waarvoor de tijd nu rijp is
door de enorme toestroom van nieuwe cosmische energie.vanuit mijn thuisbasis Sirius B.
Sinds mei ontvang ik regelmatig boodschappen van de cosmische Isis, ze zegt :
” Be prepaired, wees voorbereid, want mijn energie komt met grote kracht naar beneden en
Ik heb jullie nodig om mijn energieveld juist te verankeren in de grote krachtcentra van de aarde…….”
I. Start cursus 9-9-9 met Opening van de Vortex en verankering van de Platinum Straal  (esotherische info hierover)
en inauguratie van de Tempel van Isis in de Tuin van de Moeder om 20 u
II. zondag 13 september 2009  Daguitstap naar cultusplaatsen van de Isis Nutrix in België
Isis vraagt ons om onder haar begeleiding naar bepaalde energievelden in België te gaan
om ons zo volledig op haar af te stemmen en energetische informatie op te halen.
III. Workshop dinsdagavond 29 september 2009 of zondagnamiddag 4 oktober 2009
 (je kunt kiezen voor een avond in de week of een zondagnamiddag)
IV. Workshop dinsdagavond 13 oktober 2009 of zondagnamiddag 18 oktober 2009
V. 1-2-3 november 2009 Workshop op het Ile de la Cité met het vervullen van cosmische opdrachten te Parijs of Par-Isis
Deze workshop gaat door in een appartement naast de Notre Dame onder het etherisch verblijf van de Opgevaren Meesters van Parijs.
We werken aan de Fontein van Heer Michàel,
in de Piramide van Parijs en aan de Obelisk uit Luxor,
We bezoeken Isis en Sekhmet in het Louvre en de beroemde Zodiac van de Hathortempel van Dendera.
We werken rond het oude altaar van de Isistempel en we verdiepen ons in de Alchemie.
Als oude priester/essen van Isis openen we terug de Vortex van de Isistempel in de Notre Dame, deze opdracht is zeer belangrijk
en vraagt gevordenden op het spirituele pad, zij die voor dit werk naar de aarde zijn gezonden.
Voel in uw hart en weet!
VI. 13 november 2009 Afsluitingsavond
Tuin van de Moeder
 

Paradijsmatrix

 
 
Uitnodigingsceremonie voor Deva’s en Natuurwezens
en installatie van de Paradijsmatrix
 
en daarna voor de liefhebbers een meditatieve reis naar de Wereld der Elfen
 
zaterdag 5 september 2009
 
 
Natuurgebied "De Liereman" te Oud Turnhout
 
Hoeder Els
 
 
samenkomen om 19.30 u aan het bezoekerscentrum, vandaar wandelen we een 10 tal minuten verder
breng een stoeltje en een zaklamp mee
bijdrage 8 euro (kinderen gratis)
aanmelden kan je op TuinvandeMoeder@hotmail.com
 
De Tuin van de Moeder is sinds 2005 zeer nauw betrokken bij de installatie van de Paradijsmatrix in onze gewesten.
Zo sluiten wij regelmatig natuurgebieden aan op deze matrix met de paradijscodes (zie boodschap Celia Fenn)
We zijn hierbij vanaf het begin betrokken toen in maart 2005 de Paradijsmatrix of Phi-Gate verankerd werd in Hawai door Maia van Spirit Mythos.
Op 5 mei 2005 installeerden we de eerste Paradijsmatrix in ons land, aan het Zwart Water te Lichtaart.
Gedurende de jaren hebben we hieraan gestaag verder gewerkt met de aansluiting van verschillende natuurgebieden in ons land.
Wij zoeken hiervoor nog altijd mensen die zich willen engageren om de hoede op energetisch vlak over zo’n natuurgebied op zich te nemen.
Zo herstellen we meer en meer onze band met de natuurwezens en leren we terug met hen samen te werken,
een zeer fijne samenwerking gebaseerd op wederzijds respect en diepe liefde voor de natuur.
 
 
Voel de wind door je haren waaien.
Mijn kind, wees welkom bij ons. Leg je in onze sterke armen.
Wij zijn de deva’s van de bomen.
Wij komen naar je toe om het volgende te vertellen.
In de tijd die komen gaat verbroederen wij ons met
onze broeders en zusters van het Licht. 
Speel mee, voel je vrij, vrij om te creëeren.
Schep een nieuwe wereld.
Een wereld vol vreugde en tederheid, vol klokkengeluid.
Laat de klanken uw hart beroeren.
Wees opgewekt, vol blijdschap.
Zing uw leven.
Strooi de klanken in het rond.
Zij verplaatsen zich verder door de lucht, door het water, door de aarde.
Ze beroeren ieder wezen op hun tocht.
Strooi uw klanken in het rond, uw klanken van blijdschap en vreugde,
ze beroeren alles en ieder, tot in de verste uithoek.
Bouw zo mee aan de Nieuwe Tijd.
Vol vreugde en blijdschap.
We omringen je.
We vervlechten ons met je haren.
We leren jullie om vrolijk te zijn.
Voel onze speelsheid. Wij houden van het leven.
We dienen en geven. Wij krijgen en nemen.
We zijn in balans.
Luister naar onze geuren.
Proef onze klanken.
Wees blij.
Wees blij.
 
  ©Lucia,21 september 2002