Mystieke Meditaties op het Begijnhof

P1040767
Boodschap van Moeder Maria over het terug opnemen van de traditie der Mystieke Meditaties op het Begijnhof 
Geliefden,
Ik Ben Moeder Maria.
Wees welkom, wees welkom in deze kleine en fijne ruimte die Mij zeer genegen is.
Hier in dit mooie begijnhof, dicht bij mijn grot.
Dit mooie en oude begijnhof, waar eens de mystici van uw streken samen kwamen om de Heer te loven, te prijzen en te dienen.
Zij verzamelden zich hier in mijn schoot en zij leerden om lief te hebben met een open hart,
een hart vol van vrede en vreugde.
Dit gevoel van vrede en vreugde wens Ik hier iedere maand te schenken.
Deze liefde brandt op het altaar van uw hart
en door zo iedere keer onder mijn hoede samen te komen,
zal zij hoog oplaaien en u verwarmen.
Geliefden, samen met jullie treedt deze traditie van mystieke meditaties in dit begijnhof terug in werking en dat verheugt Mij zeer.
Wees elkaar daarom genegen en herstel deze traditie zo typisch voor uw gewesten,
waar vrouwen en mannen steeds in vrijheid samen kwamen om de werkelijkheid te onderzoeken met een vrije geest.
Eer deze vrijheid geliefden en weet dat dit niet overal mogelijk is.
De mystieke traditie staat u immers toe zelf de weg naar God te ontdekken
en deze bijeenkomsten zijn daarvan getuige, want zij leiden naar het Hart van de Heer.
De Heer van Liefde die u uitnodigt om dichterbij te komen, om zelf deze stap te zetten,
gedragen door de liefde van deze groep, die elkaar in deze betrachtingen steunt.
En daarom is Mij deze kleine en heilige ruimte zo lief.
Hier heerst tederheid, begrip en steun.
Hier heerst liefde.
Hier heerst de Liefde van mijn Hart, want hier komen mensen samen die het goed menen.
Laten we daarom vandaag samen mijn ster hier verankeren,
hier in het midden, in het midden van dit hof.
En zo wordt dit hof of deze tuin, een Tuin van de Moeder, een verblijfplaats voor iedere ziel die zoekt op aard.
Dat uw ziel hier mogen vinden wat zij zoekt.
Ik zal u hier bij helpen, iedere maand weer.
We zullen loven en prijzen, we zullen zingen in liefde voor elkaar en voor de Heer.
Deze tuin is een tuin om tot rust te komen, om te genieten en om te groeien.
Want in een tuin groeien er bloemen en ze worden mooi en sterk wanneer ze gevoed worden door de Liefde, door de Liefde van het Hart.
Geliefden, Ik schenk u deze liefde en Ik leer u ermee om te gaan op een juiste manier,
op een manier die heil brengt aan de wereld.
Keer hier dus vaak weer en je zult groeien en bloeien,
in kracht en schoonheid toenemen, juist zoals mijn mystici van weleer.
Gedenk hen in uw gebeden want zij plaveidden voor u de weg.
Voeg zo ook uw plaveien toe aan deze goddelijke weg,
maak hem breder, toegankelijker,
want ieder is op zoek naar de Liefde, elk hart verlangt ernaar.
Geliefden van mijn hart, wees welkom hier,
wees welkom aan mijn boezem,
wees welkom in mijn schoot,
wees welkom in mijn hart.
Amen. Alleluja. Amen.
Ik Ben Moeder Maria en Ik zing het lof van de Heer.
Alleluja.Alleluja.Alleluja.
©Lucia, 8 mei 2007
Eenmaal per maand komen wij op zaterdagavond op het Begijnhof van Herentals bij elkaar, van harte welkom info

Priesteres van de Heilige Rozenorde

Boodschap van Moeder Maria
Opleiding tot Priesteres van de Heilige Rozenorde
In deze mooie Tuin van de Moeder is het mogelijk een opleiding tot Priesteres van de Heilige Rozenorde te volgen.
Je kan deze volgen op je eigen tempo gedurende verschillende jaren.
Deze opleiding laat de goddelijke kracht steeds meer in je toenemen, zodat je kan openbloeien als een mooie en sterke roos.
Je ontdekt je unieke talenten en leert hen aan te wenden, je leert de aarde te helen en zorg te dragen voor al zijn bewoners.
Je wordt herenigd met je zusters van de Heilige Rozenorde en je leert met hen contact te maken over heel de wereld.
Je herinnert je steeds meer van je connectie met de zusterschap van in oude tijden.
Je wordt zelfzekerder en liefdevoller en gelukkiger, want je vervult je levensdoel.
Eerste Deel
Tijdens het eerste deel volg je de jaaropleiding Mysteries der Vrouwelijke Wijsheid
en de eerste leringen van het Heilig Vuur Wortels der Mystieke Liefde.
Je bent ook steeds welkom op de volle maanmeditaties en
ook aan de reizen van de Zusterschap kun je, indien gewenst deelnemen.
We sluiten het jaar af met de St LuciaLichtviering op 13 december.
Tweede Deel
Het volgende jaar staat maandelijks de Moon Lodge bij donkere maan voor je open.
Nu is het tijd om je te verdiepen in de Wijsheid der Natuurdeva’s.
 En wanneer je hart je roept ben je welkom op de Leringen der Mystieke Liefde I  met de Inwijding in de Heilige Rozenorde.
We celebreren je inwijding tijdens de St LuciaLichtviering.
Derde Deel
Nu staan de helende meditaties van de Heilige Rozenorde voor je open.
Het derde deel nodigt je uit tot een nog innigere verbinding met het Goddelijke in de Leringen der Mystieke Liefde II,
met twee zeer speciale inwijdingen tijdens de zomerzonnewende en de winterzonnewende.
Wens je hierover meer informatie, stuur dan een mailtje naar TuinvandeMoeder@hotmail.com
Lucia

St Annabron Laken

 

 

Onder hoge bescherming en in samenwerking met Heer Michael

Bronhelingmeditatie aan de St Annabron te Laken

en energetisch helingswerk voor de stad Brussel onder leiding van Heer Michael

zondag 6 april 2008 om 14 u aan de Abelenlaan te Laken

Hoeder Ann

Op de foto zie je duidelijk in het gras de sterke leylijn die doorheen de bron loopt afgetekend staan in het gras. Deze leylijn loopt ook door tot het monument van Leopold I dat op een van de zeven heuvels van Brussel staat, hier heb je een ongelofelijk uitzicht op Brussel en op het Koninklijk Paleis. We wandelden van de bron naar de top van deze heuvel over de leylijn.

 Ann die in de buurt woont neemt de taak van bronhoeder op zich. De bron ligt aan de Abelenlaan, voorbij het Koninklijk Paleis de eerste baan rechts.  Na de bronheling bezochten we de koninklijke crypte in de kerk van Laken want ook deze crypte waar al onze koningen en konigingen begraven liggen is op deze sterke leylijn gelegen. Een rechtstreekse weg voor hun ziel naar de sterren?

Boodschap van St Anna

Geliefden, Hoeders van de bronnen, wees welkom.

Ik Ben St Anna, de moeder van Maria. Ik Ben de Moeder van de mensheid en Ik heet u welkom hier aan deze bron die mijn naam draagt. De hertogen Albrecht en Isabella realiseerden hier de verfraaing van deze bron, die reeds zeer oud is. Zij droegen bij aan de restauratie van oeroude heilige plaatsen in uw land zoals hier, zoals Scherpenheuvel. Zij waren zoals jullie nu hoeders van de heilige bronnen en van de oude sacrale plaatsen in uw land. Zo wordt de keten nooit onderbroken, zo is er continuïteit.

Geliefden, wanneer jullie harten geopend worden voor dit werk heet Ik jullie van harte welkom. Ik neem u dan op in mijn leerschool en Ik onderrricht. Ik onderricht de oude wijsheid van het land. Zo zal mijn aanwezigheid ook duidelijk voelbaar zijn tijdens de komende leergang Mysteries der Vrouwelijke Wijsheid. Daar zal Ik u in de diepte onderrichten over oude wijsheden, over oude principes, sacrale principes die het land en zijn bewoners ten goede komen.

En ook zo is het hoeden van de bronnen een zeer oud principe van zorg dragen voor de aarde en zijn bewoners en Ik Ben fier op jullie want jullie hebben de waarde hierover ingeschat en gevolg gegeven aan de roep van uw hart.

Zo ook de hoeder van deze bron Ann, haar hart heeft ze geschonken in toewijding en liefde. Ze belooft deze bron trouw en loyaal te onderhouden en steeds te voeden met goddelijke liefde. Haar intentie is zuiver en goed en haar ontwikkeling zal met rasse schreden vooruitgaan. Want de hoeder van deze bron bezit de noodzakelijke sterkte om dit liefdesveld te onderhouden. Dit liefdesveld dat gelieerd is aan uw hoofdstad, de hoofdstad van uw land, maar ook de hoofdstad van Europa. Deze unie die door de opgevaren meesters terdegen ondersteund wordt.

Realiseer u dus dat deze plaats van uitzonderlijk belang is en dat het mijn bede is om hier de liefde terug ingang te doen vinden op een continue manier. De hoeder zal hiervoor de nodige onderrichtingen verkrijgen en Ik Ben er zeker van dat u in de toekomst hierover nog veel zult horen.

Geliefden, schenk uw liefde aan dze plaats, aan deze heuvel die uittorent over uw hoofdstad en maak u nu gereed om met Heer Michael samen te werken. Hij neemt nu het woord.

Anna

Herstel Planetaire Watermatrix met Heer Michael

Geliefden,

Open uw harten voor dit werk van heling, Ik Ben Heer Michael en Ik begeleid jullie op deze weg die uw geest nu voert naar de St Michielskathedraal in Brussel. Daar verankerden jullie verleden jaar in september mijn vuur, het blauwe vuur van Michael, gesymboliseerd door mijn zwaard. De golf van energie was zeer sterk toen, duizendmaal sterker dan een laserstraal, maar wel vergelijkbaar.

Laat uw geest reiken naar deze kernkracht die in deze kathedraal nu opgesloten ligt. Laat uw geest reiken naar deze heuvel in uw hoofdstad, deze heilige heuvel waarop de St Michiel en St Goedelekathedraal prijkt. Haar vuur is blauw. Het is mijn vuur dat je nu kunt aanraken met je geest en dat je kracht geeft om deze heling tot een goed einde te brengen.

Uw geest raakt er mijn vuur aan en omhult het met de intentie dit blauwe vuur verder door te trekken tot aan deze bron. Laat dit vuur zijn weg vinden via de wateraders en breuklijnen die deze twee plaatsen verbinden. Leid het enkel met de kracht van uw geest en met het liefdesvuur van uw hart. Raak het aan en breng het mee tot hier in opperste concentratie, maar onder de hoede van mijn vleugels. Zie hoe het vanuit uw stad, vanuit uw kathedraal naar hier rolt als een grote bal blauw vuur, zie hoe het deze twee plaatsen met elkaar verbindt en zie hoe het hier verankerd wordt, diep, zeer diep in de grond.

Neem dit vuur verder met u mee de heuveltop op tot aan het gedenkmonument voor uw eerste koning en laat het daar branden als een focus van mijn blauwe vuur die uw monarcie en de regeringen van uw land wijsheid en kracht verschaft. Brand hier een focus van mijn blauwe vuur op de heuveltop en onderhoud deze focus, dit Blauwe Vuur in de toekomst. Werk zo mee aan de heling van uw land en zijn vertegenwoordigers.

Zie hoe dit Blauwe Vuur brandt op dze heuvel en weet dat uw werk krachtig was, gedragen door mijn hart en gefocust door mijn vlam. Amen.

Ik Ben Heer Michael en Ik groet u, geliefden van mijn hart, Amen.

Lucia, 1 april 2008©

St Brigidabron Noorbeek

noorbeek18

Bronhelingsmeditatie een de St Brigidabron te Noorbeek

9-9-9

9 september 2007

Hoeder Tessa

Boodschap van Moeder Maria

Geliefden,
Uw werk aan de bronnen is gevat in zoveel schoonheid.
Licht straalt uit deze schoonheid de wereld in. Helder licht dat goddelijk is en uit uw hart stroomt en uw aura verlicht.
Wanneer dit licht het water beroert, komt het in beweging, de moleculen beginnen te dansen, te bewegen, te veranderen.
Hun kristallen kern wordt wakker gemaakt, verheven in trilling en hun werking wordt stilaan helend voor lichaam en geest.
Geliefden, dit is het werk van de waterpriester/es. Dit is jouw werk.
Het is jouw taak om de wateren der aarde te verrijken met goddelijk licht, zodat ze glinsterend en doorschijnend worden, gevuld met goddelijke kracht.
O wakers van de bronnen, open uw hart voor mijn lied dat hier klinkt en u aanraakt,
open uw hart voor uw opdrachten en vervul deze dienst aan de mensheid, aan uw geliefde planeet.
Herinner u uw zending om licht te brengen in het water, om één te worden met de undines en liefde te zijn.
Liefde brengt water in beroering zoals de engel aan de poel van Bethseba.
Dat dit water ook helend mag zijn voor wie er mee in aanraking komt.
Ik zegen u Tessa voor uw opdracht,
Ik zegen u allen voor uw werk als waterpriester/es.
Amen

Uw Moeder aan de Bron tesamen met vele engelen.

Amen

©Lucia, september 2007

de Noor

de Noor

Tessa vertelt…….

Het was een mooie zondag met een bijzonder code,de 9-09-09 met zonneschijn,we hadden afgesproken 15.00
op de markt bij elkaar te komen.Ik herkende eigenlijk meteen Lucia
die in de kapel al een kaars aangestoken had,we hebben er even gezeten en gewacht
op de overige mensen die nog zouden komen.
Als eerste gingen we naar de oude plataan die symbolisch gezien helemaal verweven was met
de kerk,zo dicht er langs stond deze dat ik deze mooie oude boom nog niet eerder gezien had..
Persoonlijk vond ik dat ze deze boom beter als meiboom konden gebruiken omdat de boom
er niet voor niks staat..
Daarna zijn we gezamelijk naar de Bron gelopen en wat we niet wisten was dat het koppel
dat er ook bij zou zijn de hele tijd achter ons aan liep,vond ik wel grappig,hihi..
Allemaal contact gemaakt met de Bron en Lucia die nog het een en ander vertelde over de Heilige
Brigida..we maakten een kring in de cirkel van de beuken bomen,de plek die ik zo speciaal vind
ons afgestemd op onzer Harten en het Hart van moeder Aarde en onze Liefde geschonken aan het Water.
In een geleide meditatie verzonken we naar ons binnenste,naar ons Hart..
Wat ik een mooi iets vond is dat de Bron aan een best drukke weg ligt en je hoorde dus ook veelal
geluid,maar het was echt op dat moment van buiten naar binnen..dat vond ik zo opmerkelijk.
Na de meditatie voelde ik me vervuld van Liefde en mijn Hart tintelde dan ook,zelfs nadien nog.
De schalen met water overvloeid met onze Harteliefde mochten mijn partner en ik samen in de Bron schenken,
(voelde ook bijzonder om dit samen te doen,dank je wel nog lieve Bjorn)het was voor mij een Heilig moment,
met de Weet dat onze Liefde rijkelijk zal stromen door alle wateren heen en alles zal aanraken opdat de Liefde in onzer Harten weer ieder moment voelbaar
mag worden en we onze Harten verbinden voor deze nieuwe wereld.Amen

P.s ik voelde me ook als een echte vroedvrouw die het nieuwe Leven zal begeleiden
en de Bron met mij Liefde zal zegenen iedere keer dat ik er ben.

Bedankt allen die aanwezig waren voor jullie Liefde .Hartegroet Tessa

St Godelievebron Gistel

gistel24

Bronmeditatie aan de St Godelievebron te Gistel

Hoeder Marie-Rose

8 juli 2007 en 11 juli 2010

Boodschap van Moeder Maria

Mijn geliefde ,

Als Moeder van het H.Hart kom Ik tot jou om je de sleutels te schenken van deze heilige bron, die je nu toebehoort.

Ik heb je overgaven aan dit werk gehoord en Ik heb het aanvaard. Open je handen en ontvang deze sleutels, ze dragen mijn initiaal, mijn initiaal dat verweven is met het jouwe. Een oude belofte treedt zo in werking, een belofte van lang geleden toen Ik je uitzond naar de wereld.

Mijn geliefde, Ik groet je en verwelkom je hier aan mijn heilige bron. Voel je hier als thuis, want hier klopt mijn hart, hier klopt mijn hart en het schenkt rust en verpozing aan de pelgrims die hier hun toevlucht zoeken.

Ik zegen je mijn zoon en Ik draag je op om goed te zorgen voor mijn kinderen, want velen van hen zijn in nood. Vervul je belofte en help hen, wijs hen de Weg naar Mij, hun Moeder van verlangen, de Moeder van het H.Hart.

Ik zegen je voor deze opdracht en schenk je mijn Licht.

Amen.

Lucia, 7 juni 2007©

Op een prachtige zomerzondag kwamen we samen op de binnenkoer van de witgekalkte Abdij Ten Putte.
Iedereen verkende op zijn eigen tempo de plek, waar toch heel wat te zien is:
de Put, waar ooit Godelieve in verdronk, en waar vele bedevaarders water komen drinken en aan de ogen strijken –
voor behandeling van oogziekten en voor een goed huwelijk,
de kapel waar het Hemd bewaard wordt, geweven zonder een naad door Godelieve,
de heuvel tussen de bomen met de Kraaienkapel, als aandenken aan de schuur waar Godelieve de kraaien vroeg om te verzamelen, en de vijver onderaan deze heuvel;
Kortom, een mooie, zachte energetische plaats, waar we onze meditatieplek kregen op de heuvel tussen de kraaienkapel en de vijver;
Als opening vertelde Lucia een en ander over het Bronnenproject, waarna ik de geschiedenis van de plaats vertelde.
De Matrixen werden geankerd via de meditatie die Lucia begeleidde.
Ik werd hoeder van de Waterput en bron te Gistel.
Nadien werd alle lekkers gedeeld, waarbij een ‘eervolle’ vermelding voor de lekkere en originele pastinaakwijn van Gil!
Het was een mooie namiddag!
Xavier

 

Bron Oudenberg Geraardsbergen

  

Oudenberg Geraardsbergen

Oudenberg Geraardsbergen

Bronmeditatie en opening Poort van Moeder Maria

6 mei 2007 en 11 juli 2010

Oudenberg Geraadsbergen

Hoeder Marleen  

   

oudenberg19

oudenberg19

Boodschap van M.Maria voor de Oudenberg

Geliefde kinderen,

Jullie zijn gedragen in mijn Licht, het Licht van mijn arm, de arm van de Goddelijke Moeder die u omhult en verenigt, verenigt in samenwerking, in liefde, in eenheid.

Mag het zonlicht schijnen op deze dag, kostbaar in de annalen des hemels, kostbaar wegens het grote aantal lichtwerkers verenigd in liefde voor de Mens, de Goddelijke Mens, de mens gedragen door het Licht. Moge dit Licht u zegenen, geliefden van mijn hart, moge het u zegenen en dragen doorheen de tijd, de tijd waarin jullie allen steeds samenwerkten voor het heil van de Heer, de Heer van Liefde, Jezus Christus, die u hier zegent aan deze bron, aan deze heilige plaats, waar velen het geluk vonden, het geluk der Mystieke Liefde.

Velen doorheen de tijden verkregen hier immers toegang tot het Heilig Hart, het H.Hart van Christus. Hun ogen openden zich en zij zagen de Eeuwigheid. Dat ook u dit geluk gegund moge worden hier vandaag of later. Moge het Licht van de Heer uw hart beroeren, zodat het kan ontwaken en loskomen van het ego dat u bindt, dat u kluistert aan de wereld, aan de wereld der illusies.

Geliefden, probeer dit ego hier vandaag een beetje verder op te lossen, hier in het water van deze bron die u hiertoe heling en liefde schenkt. Probeer hier een beetje lichter en bevrijd weg te gaan. Het zal uw leven aangenamer maken, lichter, helderder en eenvoudiger.

Schenk de liefde van uw hart aan dit water en het zal het geluk duizendvoudig terug spiegelen. Neem het aan, neem het met beide handen aan en schenk het verder. Want in uw ogen zal ieder de liefde weerspiegeld zien. Laat uw ogen zijn zoals deze poel, helder en liefdevol. Schenk zo de liefde aan ieder mens op aard.

Wordt zoals een heldere poel van liefdeslicht want hij weerspiegeld de Zon.

Amen

Ik Ben Moeder Maria.  

©Lucia, 28 maart 2007

 oudenberg02