Leringen van het Heilig Vuur

 

Leringen van het Heilig Vuur

Alchemie of de veredeling van uw wezen door middel van het Heilig Vuur

onder de vleugels van Sanat Kumara

een nieuwe lessenreeks die start in het najaar met in

november 2010 : De Innerlijke Burcht, de mystieke weg naar de geheime kamer in ons hart
over de kracht van het labyrint om steeds dieper in ons goddelijke zelf door te dringen
 
je hebt de keuze uit 3 versch dagen :  zondag 14 november 13.30 – 16.30 u of

maandag 15 november 13.30 – 16.30 u of
donderdagavond 18 november 19.30 – 22.30 u
en op zondag 21 november Uitstap naar een Labyrint
 

december 2010 : Lering over het Roze Vuur

 

donderdagavond  2 december 19.30 – 22.30 u of
zondag  5 december 13.30 – 16.30 u of
maandag  6 december 13.30 – 16.30 u

 

januari 2011 : Lering over het Robijnrode Vuur

 zondag 16 januari 13.30 – 16.30 u of

maandag 17 januari 13.30 – 16.30 u of
donderdagavond 20 januari 19.30 – 22.30 u
 

februari 2011 : Lering over het Heilig Vuur

zondag 13 februari 13.30 – 16.30 u of
maandag 14 februari 13.30 – 16.30 u of
donderdagavond 17 februari 19.30 – 22.30 u
 

maart 2011 : Lering over het Heilig Vuur

donderdagavond 10 maart 19.30 – 22.30 u of
zondag 13 maart  13.30 – 16.30 u of
maandag 14 maart 13.30 – 16.30 u 
 

mogelijkheid tot Initiatiereis met Lente-equinox naar Carnak

 

 

 
De bijdrage voor deze reeks (november-maart) is 150 euro of 35 euro per keer.
De initiatiereis is fakultatief.
 
lees hieronder de boodschap van de Hathors die heel goed aansluit bij deze werking met engagement.
een uitreksel :
 

“Ascentie

 

Het ascentieproces, gezien vanuit ons perspectief, houdt de bezieling in van je
tweede lichaam, jullie KA en zijn verheffing in trilling zodat het meer licht uitzendt en
uiteindelijk de SAHU wordt, het Onsterfelijke Energie Lichaam. Er zijn veel manieren
om de vibratie van iemands Ka op te heffen. De meeste van jullie spirituele tradities
hebben hun eigen methodes om je vibratie omhoog te brengen, ongelukkigerwijs is
veel ervan ook met dogma’s door raadselen omgeven, met taboes en eerlijk gezegd
ook met bemoeiachtige patronen van gedachtevormen die door hen daar zijn
geplaatst die het zelf niet deden en die niet jullie vrijheid wensen, maar die willen
profiteren van jullie gevangen zijn.
En ja, het is droevig te zeggen dat sommige van jullie spirituele tradities – en
specifiek jullie godsdiensten – arglistige vallen zijn en indien jullie omhoog moeten
gaan in de ascentie van je eigen wezen, moet je waarheid van leugen gaan
onderscheiden. Alleen jullie kunnen deze taak uitvoeren, want het is een van de
noodzakelijkheden van meesterschap. Dit is een streep in het zand van het
bewustzijn zelf voor degenen die de ascentie van hun eigen wezen hebben
verkozen. Ze worden meesters van waarheid en gaan niet aan de kant om leugen uit
de werkelijkheid te speuren. Zij zijn geen slaven van dogma. Ze buigen voor
niemand anders dan voor hun eigen goddelijkheid.
Van energetisch standpunt uit gezien, begint het ascentieproces als je levenskracht,
(dat

Sekhem werd genoemd door de oude Egyptenaren,) omhoog te stijgen op de

Djed, of op het heilige pad van de chakra’s. Dit is de ascentie in zijn eenvoudigste
vorm. Het is de uitbreiding van bewustzijn en besef. Terwijl je levenskracht je hogere
breincentra binnengaat en als jullie KA lichaam bezield raakt, kun je een volgende
fase binnengaan van ascentie. Bij deze fase begin je het licht zelf te
metaboliseren/verteren. Met licht bedoelen we spiritueel licht, een licht dat in de
spirituele rijken bestaat. Dit licht voedt het KA lichaam en neemt in vibratie toe. Als
het KA lichaam een bepaalde sterkte bereikt, of trillingssterkte, zonder te fluctueren,
ontsteekt het in een soort etherisch vuur, en keert het in SAHU om, of in het
Onsterfelijke Energie Lichaam. Dit kan gezien worden als een van de laatste fasen
van deze specifieke vorm van ascentie. Maar wat wij erg duidelijk willen maken is dat
elke beweging omhoog in het bewustzijn en beweging van de levenskracht omhoog
op het pad (op de djed) ondanks welke gebruikte methode, deel is van het
ascentieproces.”

x

EEN HATHOR PLANETAIRE BOODSCHAP

De Hathors via Tom Kenyon, 3 aug. 2010

(vertaling

winnyd@stralendetoekomst.nl )

De Kunst om door Tijds Lijnen te Springen.

“Alhoewel het voor sommigen paradoxaal kan lijken, is jullie tijdslijn – jullie leven –
slechts een van vele mogelijkheden die gelijktijdig bestaan. En het is best mogelijk,
en ook jullie geboorterecht, om jouw tijdslijn en de mogelijkheden van je leven te
veranderen.
Jullie cultuur, om veel soort redenen, heeft jullie gehypnotiseerd te denken dat je
beperkt bent tot één tijdslijn. In deze boodschap zullen we proberen te spreken over
ons begrip van tijdslijnen en hoe je die kunt veranderen.
Als er ooit een toename is van chaotische gebeurtenissen, dan is er een
samenkomst van veelvoudige tijdslijnen. Door het feit dat jullie planeet een
Chaotische Knoop is binnen gegaan en steeds toenemende niveaus van chaos
beleeft, is er ook een toename in wat wij noemen

tijdsknooppunten.

Tijdsknooppunten zijn er als twee of meer tijdslijnen samenkomen. Als resultaat van
hun nauwe nabijheid zijn er soms

oscillatie- of trillingseffecten als de werkelijkheden

van een tijdslijn

doorlopen, of als ze stoffelijk worden waargenomen door mensen op

een tijdslijn in de buurt. Sterke tijdslijnen kunnen ook letterlijk de mogelijkheden en/of
waarschijnlijkheden beïnvloeden van andere tijdslijnen in een tijdsknoop. Met andere
woorden, creatieve en nieuwe effecten vinden vaak plaats binnen tijdslijnen als ze
een tijdsknoop binnengaan (= nabijheid van andere tijdslijnen).
Dit zijn evolutionaire sprongstarten (jumpstarts, autotaal) die geweldige
mogelijkheden bieden voor versnelde evolutie als jullie begrijpen hoe je ze kunt
gebruiken. Als resultaat van de vluchtige aard van gebeurtenissen op jullie planeet
zijn er veelvoudige tijdsknooppunten die opduiken. Dit is een zeer gecompliceerde en
complexe zaak en we zullen proberen die in de kleine stukjes te breken omdat we
denken dat deze informatie vitale betekenis heeft voor degenen bij jullie die het
ascentieproces op zich nemen en voor zuivere overlevingswaarde. Laten we eerst
onze aandacht richten op het grotere plaatje en daarna op individuele strategieën die
we je voorstellen.

Achtergrond

Jullie planeet zweeft op de rand van totale transformatie. De vorm van die
transformatie heeft veelvoudige uitdrukkingen en het zijn jullie – het collectief – die
de resultaten in grotere of minder mate zullen beïnvloeden.
Sommige van die resultaten, die mogelijkheden, vervullen de profetieën van
planetaire verwoesting en zuivering. Andere tijdslijnen, andere uitdrukkingen
onthullen een ander resultaat. Een plotseling onverwachte verschuiving in het
menselijk bewustzijn zou de

Beheersers op hun knieën kunnen brengen, welke zo

2

negatief jullie bestemming beïnvloed hebben. En er zijn honderden andere mogelijk
tijdslijnen tussen deze twee polariteiten in.. Er zijn oude gevestigde belangen in jullie
gemeenschap die willen dat jullie gehypnotiseerd blijven, die willen dat de
begoocheling in stand blijft dat jullie beperkt blijven tot één tijdslijn, een ervaring in
het leven zoals zij die juist achten.
Maar jullie hebben in je aard de gave om tijdslijnen en waarschijnlijkheden te
veranderen tot op het laatste moment van een gebeuren – of die nu persoonlijk of
collectief is. We zeggen niet dat dit “positief” is. We zeggen dit als

feit wat betreft

jullie evolutionaire mogelijkheid. Of jullie nu collectief deze mogelijkheid bereiken of
niet, blijft afwachten, maar het pad van een Ingewijde is om omhoog te reiken naar
het hoogste potentieel, ondanks wat er wel of niet om hem of haar heen aan het
gebeuren is. Aldus, zullen we in deze boodschap bepraten wat je kunt doen, en hoe
je dat moet doen.
Vanuit ons perspectief is jullie collectieve bestemming het totaal van individuele
keuzes die jullie als persoon maken. Dit wordt gecombineerd met evolutionaire- en
aardekrachten die ver voorbij de mogelijkheden van jullie en jullie medemensen
liggen om ze te beheersen. Deze collectie van krachten houden ook kosmische
patronen van energie in en bedoelingen vanuit gebieden van de kosmos verder dan
jullie lokale zonnestelsel, want jullie zijn deel van een complexe kosmische matrix die
jullie universum is.
Als we een metafoor zouden gebruiken zouden we zeggen dat jullie als mensheid,
op een groot oceaanschip zitten. Maar velen van jullie zijn in slaap, en er is iemand
aan het roer die het schip stuurt wie daar niet zou moeten zijn. Want vele historische
en trans-historische redenen , waar we nu even niet in gaan, diverse wezens hebben
over jullie schip het commando gehad.
Maar, ah, hoe zijn de getijde stromen aan het veranderen! Meer en meer van jullie
zijn wakker aan het worden, alhoewel sommigen, nog steeds half in slaap, waggelen
over het dek terwijl ze de onstuimige storm gadeslaan van hun wereld die voor hun
ogen verandert. De Beheersers weten dat velen van jullie wakker worden – teveel
naar hun welbevinden.
Het is werkelijk een interessante tijd om in te leven!
De huidige ecologische situatie in de Golf is een voorbeeld van veelvoudige
tijdslijnen. Ondanks het grote pogen van jullie media om de situatie voor afgedaan te
houden, voelen velen hoe ernstig de situatie is, en echt, er zijn complicaties in de
Golf regio die onder de oppervlakte zitten, letterlijk en figuurlijk.
In onze vorige boodschap hadden we het over diverse mogelijke tijdslijnen voor dit
gebeuren. Welke van die mogelijke tijdslijnen zich zal ontvouwen in jullie drie
dimensionale werkelijkheid staat niet in modder of in beton geschreven, maar is een
veranderlijk gebeuren of uitkomst. In deze boodschap willen we praten over hoe
jullie, als individu, van een tijdslijn kan springen naar een andere bestemming,
ogenblikkelijk. Dit kan naar jullie beschaving geëxtrapoleerd worden als springen
door tijdslijnen, maar dat is een onderwerp voor een andere keer.

3

Voor het moment willen we onze aandacht leggen op jullie, de individuele mens en
hoe je van een rampzalige tijdslijn af kunt springen- met een uitkomst die je niet wilt –
naar een die gunstiger is, levensvriendelijk, en vol evolutionair potentieel.
Even vastleggen, er zijn technologische middelen om van tijdslijnen af te springen,
maar onze informatie hier gaat over het menselijk bewustzijn en hoe jullie, door de
kracht van je eigen bewustzijn en intentie, van tijdslijnen kunt wegspringen. Voor
deze poging, hebben jullie al twee van de grootste schatten in je eigen natuur –

jullie

soevereine wil

(om keuzes te maken) en je talent om te voelen. Deze twee, indien

ze juist worden gecombineerd, zullen je in staat stellen om van de ene naar een
andere tijdslijn te springen als je dat wilt, als mede-scheppers van je eigen
werkelijkheid dan dat je louter pionnen bent op een schaakbord.

Het Fundamentele Principe

Het fundamentele principe om van de een naar een andere tijdslijn te springen, houdt
de coördinatie in van enkele betekenisvolle velden van intentie.
1) Je identificeert de tijdslijn waar je in wilt gaan.
2) Je verandert je trillingsstaat om bij die nieuwe tijdslijn te passen.
3) Je sluit deze trillingsstaat af zodat die niet schommelt/fluctueert.
4) Je onderneemt actie die een uitdrukking is van de nieuwe tijdslijn.
5) Je volhard erin.
Bij deze vijfde fase, moet je de trillingsstaat bewaren van de nieuwe tijdslijn die je
uitgekozen hebt, en maakt keuzen die met de nieuwe tijdslijn samenhangen en
volhard hierin

ondanks zintuiglijke informatie van het tegendeel.

Deze laatste fase van volharding is belangrijk omdat jullie huidige tijdslijn een
opeenstapeling is van wat je gelooft en van je bedoelingen. Afhankelijk van de kracht
van dit soort denken en bedoelingen, moet je misschien een grote hoeveelheid
energie bijeenbrengen om de serie patronen van je leven te kunnen overstijgen.
De informatie die we met je delen kan gebruikt worden om je te richten op elke
tijdslijn of uitdrukking in je leven, tot aan de meest wereldse situatie. In deze
boodschap echter zullen we ons richten op de methode voor het springen van en
naar tijdslijnen met betrekking tot het ascentie proces en hoe je naar tijdslijnen kunt
gaan die anders is dan de tijdslijn van de cultuur waar je heden in woont.
Dit is voor sommigen een revolutionair idee; maar voor ons is het gewoon een
waarheid over jullie natuur. Jullie zijn schepper goden en godinnen, en de informatie
die we delen is gewoon jullie geboorterecht. We bieden dit in deze tijd aan jullie aan
met de verwachting en de hoop dat velen van jullie van en naar tijdslijnen gaan
springen en de kiel doen omslaan van het schip waar je op zit en het schip naar
veilige en gunstige wateren brengen.
En nu genoeg met die metaforen, laten we nu naar de realiteiten gaan van hoe je
van en naar tijdslijnen springt.

4

Ascentie

Het ascentieproces, gezien vanuit ons perspectief, houdt de bezieling in van je
tweede lichaam, jullie KA en zijn verheffing in trilling zodat het meer licht uitzendt en
uiteindelijk de SAHU wordt, het Onsterfelijke Energie Lichaam. Er zijn veel manieren
om de vibratie van iemands Ka op te heffen. De meeste van jullie spirituele tradities
hebben hun eigen methodes om je vibratie omhoog te brengen, ongelukkigerwijs is
veel ervan ook met dogma’s door raadselen omgeven, met taboes en eerlijk gezegd
ook met bemoeiachtige patronen van gedachtevormen die door hen daar zijn
geplaatst die het zelf niet deden en die niet jullie vrijheid wensen, maar die willen
profiteren van jullie gevangen zijn.
En ja, het is droevig te zeggen dat sommige van jullie spirituele tradities – en
specifiek jullie godsdiensten – arglistige vallen zijn en indien jullie omhoog moeten
gaan in de ascentie van je eigen wezen, moet je waarheid van leugen gaan
onderscheiden. Alleen jullie kunnen deze taak uitvoeren, want het is een van de
noodzakelijkheden van meesterschap. Dit is een streep in het zand van het
bewustzijn zelf voor degenen die de ascentie van hun eigen wezen hebben
verkozen. Ze worden meesters van waarheid en gaan niet aan de kant om leugen uit
de werkelijkheid te speuren. Zij zijn geen slaven van dogma. Ze buigen voor
niemand anders dan voor hun eigen goddelijkheid.
Van energetisch standpunt uit gezien, begint het ascentieproces als je levenskracht,
(dat

Sekhem werd genoemd door de oude Egyptenaren,) omhoog te stijgen op de

Djed, of op het heilige pad van de chakra’s. Dit is de ascentie in zijn eenvoudigste
vorm. Het is de uitbreiding van bewustzijn en besef. Terwijl je levenskracht je hogere
breincentra binnengaat en als jullie KA lichaam bezield raakt, kun je een volgende
fase binnengaan van ascentie. Bij deze fase begin je het licht zelf te
metaboliseren/verteren. Met licht bedoelen we spiritueel licht, een licht dat in de
spirituele rijken bestaat. Dit licht voedt het KA lichaam en neemt in vibratie toe. Als
het KA lichaam een bepaalde sterkte bereikt, of trillingssterkte, zonder te fluctueren,
ontsteekt het in een soort etherisch vuur, en keert het in SAHU om, of in het
Onsterfelijke Energie Lichaam. Dit kan gezien worden als een van de laatste fasen
van deze specifieke vorm van ascentie. Maar wat wij erg duidelijk willen maken is dat
elke beweging omhoog in het bewustzijn en beweging van de levenskracht omhoog
op het pad (op de djed) ondanks welke gebruikte methode, deel is van het
ascentieproces.
We willen nu enkele basische concepten en trainingstrategieën bespreken die deel
zijn van een basische methode om van en naar tijdslijnen te springen. We zullen dan
onze aandacht richten op hoe je een nieuwe waarschijnlijkheid kunt creëren voor
jezelf,

zelfs midden in wat grote problemen lijken te zijn. En nog belangrijker, we

zullen een betekenisvolle evolutionaire gelegenheid onderzoeken die in je huidige
tijdsknoop bestaat.
Een van de eerste taken die je onder ogen ziet als je naar een andere tijdslijn springt
is het

overstijgen van angst. De meeste mensen vrezen het onbekende, maar er is

hier een veel verraderlijker element bij betrokken. De Beheersers, zij die jullie
bestemming willen beheersen en er van willen profiteren, zijn meesters van de
projectie van angst en ze gebruiken grote bronnen van mindcontrole
(gedachtebeheersing) en hypnose via de media om de massa’s ervan te overtuigen

5

dat er veel is om te vrezen. En daar er eerlijk gezegd iets van waarheid zit in die
redenen voor angst, wordt de hogere waarheid niet onthuld.
De hogere waarheid, zoals wij die zien is jullie gave om je werkelijkheid te
veranderen, je ingeboren talent om de twee schatten te gebruiken van je soevereine
wil en je talent om te voelen als middel om in nieuwe tijdslijnen te navigeren. Laten
we hier even specifiek worden.
Zoals we eerder zeiden begint het soort ascentie waar we over spreken met de
eenvoudige beweging van je levenskracht het pad omhoog, of in je ruggengraat,
naar je hogere breincentra. Terwijl dit gebeurt worden de energiewielen in je KA
lichaam, de

chakra’s geactiveerd op nieuwe wijzen. Dit opent ramen van nieuwe

mogelijkheden en nieuwe inzichten, nieuwe vormen van inspiratie en creativiteit
bloeien op. Maar als het bewustzijn in angst of vrees zit opgesloten, wordt het
gevangen door de lagere centra, zoals impulsen om te overleven, voor sex en macht.
Om diverse historische en trans-historische redenen, waar we al eerder op
zinspeelden is er en is nog steeds een geheime samenspanning geweest om de
mensheid gevangen te houden in de lagere centra, om angst te vereeuwigen als
middel om de bestemming te beheersen. Dus voor elke meester die het pad omhoog
kiest, is een van de eerste horden om te nemen het door de

Vallei van Angst te

gaan – de geprojecteerde gedachtevormen van iemands cultuur. Daarna moet je
door de portalen van beperking komen die je begrenzen, om de leugens te
herkennen die vereeuwigd zijn, zelfs bij sommige van jullie heiligste godsdiensten.
Maar laten we zeggen dat jullie de moed en de kracht hebben om zo’n doorgang te
nemen en laten we zeggen, bijvoorbeeld, dat de tijdslijn waar je in wenst te leven er
een is van welwillendheid en van vriendelijkheid is. Hier staat hoe je dat doet, en
herinner je dat diezelfde hoofdzaak voor iedere tijdslijn geldt die je voor jezelf wilt
creëren:

Voorbereiding en Training .

De eerste stap is om de tijdslijn te identificeren die je wilt scheppen, waar je in wilt
leven. In dit geval is dit dus een tijdslijn van liefdevolle vriendelijkheid. De tweede
stap is om in de trillingsstaat te gaan die past bij die tijdslijn. In dit geval is dat een

gevoelsstaat van liefdevolle vriendelijkheid

, dus zul je zoveel mogelijk als je kunt

zelf in die staat wonen. Hiermee bedoelen we dat je liefdevolle vriendelijkheid moet
laten zien aan anderen èn aan jezelf.
De derde stap is om dit trillingsveld vast te zetten, zodat het niet fladdert/fluctueert.
Dit is een belangrijk aspect van het springen van en naar tijdslijnen omdat de oude
trillingsstaat een leven van zichzelf heeft.(winny: zeg maar, snel boos zijn, snel bang
zijn…etc.) Juist omdat je gekozen hebt om een nieuwe tijdslijn te scheppen en in
een trillingsstaat bent gestapt die bij die tijdslijn hoort, is dat nog geen garantie dat de
tijdslijn zich zal manifesteren of verder door gaat. Je moet het trillingsveld op zijn plek

vastzetten,

want dit is wat je toegang ondersteunt naar de nieuwe tijdslijn.

Die eerste twee stappen betreffen je soevereine wil. Je kiest een tijdslijn die je wilt
ervaren. Je kiest een trillingsstaat die past bij de tijdslijn. En bij de derde stap, het
vastzetten in de trillingsstaat – gebruik je de tweede schat van je natuur: je talent om

6

te voelen.
Door de trillingsstaat te

voelen waar je in wenst te zitten, versterk je die; verstevig je

die. En als je daar ook een samenhangende emotionele staat bij insluit zoals
waardering of dankbaarheid voor die trillingswerkelijkheid, zul je de geboorte ervan
verhaasten.
Deze eenvoudige handeling van waardering of je dankbaar voelen voor de nieuwe
tijdslijn is de katalysator voor de werkelijkheid van die nieuwe tijdslijn, een wijze van
doen die het denken verbijstert. Dus is het dat de twee schatten van jullie natuur
samen verbonden zijn bij deze drie stappen. De volgende stap heeft weer je
soevereine wil nodig. Je moet volharden, om de visie vast te houden van de nieuwe
tijdslijn en de trillingsstaat, wàt jouw zintuigen je ook zeggen. En dit is nu de passage
waar veel mensen falen.
De manifestatie van een nieuwe tijdslijn in jullie drie-dimensionale werkelijkheid heeft
een opeengestapelde energie nodig. Als je hardnekkig de visie vasthoudt van de
nieuwe tijdslijn met het trillingsveld (of het voelen daarvan), samen met de
dankbaarheid dat het alreeds bestaat, zul je energie opstapelen.
De opdracht hier is om waar te zijn voor je visie terwijl je aandacht schenkt aan wat
de huidige werkelijkheid je laat zien. Dit gaat niet over doen alsof.

Het gaat erom de

werkelijkheid onder ogen te zien zoals die zich aan je voordoet terwijl je
tegelijkertijd een hogere visie vasthoudt.

Met andere woorden: Je gaat met de

werkelijkheid van je leven om terwijl je tegelijkertijd de visie van een ander leven
vasthoudt. Dit is de kunst.
Als je ons voorbeeld gebruikt, als je een leven wilt scheppen met meer liefdevolle
vriendelijkheid, ga je in die trillingsstaat door liefdevolle vriendelijkheid aan anderen
te laten zien. Als je in staat zou zijn om ook dankbaarheid te voelen voor die
trillingsstaat, zal het de schepping versnellen van de nieuwe tijdslijn.
In werkelijkheid zal er een periode zijn waarin je zult herkennen dat niet iedereen in
staat is tot liefdevolle vriendelijkheid, noch om die voor die zaak te kunnen
ontvangen. Jullie visie zal dan verfijnd worden door de werkelijkheden van het leven,
en deze rijping van je bewustzijn zal natuurlijk plaats vinden, als je omgaat met de
werkelijkheden van je huidige tijdslijn samen met het verrijzen van je nieuwe tijdslijn.
Een resultaat van door deze manier van tewerk gaan is dat je een meester zult
worden van liefdevolle vriendelijkheid en een meester om om te gaan met degenen
die zulke trillingsstaten niet kunnen uitdrukken. Uiteindelijk zul je een leven beleven
van meer liefdevolle vriendelijkheid, waarin meer mensen die zelfde kwaliteit
uitdrukken naar jullie toe en jullie naar hen. En als je iemand tegenkomt die niet in
staat is om deze kwaliteit uit te drukken zul je meer in staat zijn om met hem of haar
om te gaan zonder die kwaliteit in jezelf kwijt te raken.
.
Aldus zaai je de nieuwe tijdslijn en de nieuwe werkelijkheid voor jezelf.
Laten we nu terugkeren naar de collectieve tijdslijn.

7

Zoals we eerder zeiden zijn knopen verbindingspunten waar veelvoudige tijdslijnen
op een punt samenkomen en jullie kunnen springen van de een naar de andere
tijdslijn als je begrijpt hoe dat gedaan wordt. We legden juist het voornaamste
grondprincipe uit zoals dit van toepassing is op individuele tijdslijnen. Laten we nu
praten over hoe jullie naar een andere tijdslijn kunnen springen dan die van een
bepaald collectief.
Zo paradoxaal als het mag lijken is het best mogelijk om in een aparte tijdslijn te
leven, om een andere ervaring te hebben in het leven dan degenen om jullie heen.
Laten we dat opnieuw op een andere manier zeggen. Het is mogelijk om in de hemel
te leven terwijl anderen in kwellingen leven. Op de diepste niveaus van bewustzijn is
het gewoon een zaak van keuze.
We erkennen dat jullie gemanipuleerd zijn geworden en nog steeds worden door
krachten die jullie gevangen willen houden. Maar onze keuze in deze communicatie
is om je sleutels te geven om uit die gevangenis te springen, niet om in de
geschiedenis ervan te wonen, of bij de personen ervan die daarin betrokken zijn.
Want in waarheid zijn de ware Beheersers onzichtbaar voor jullie.

Zij zijn de Puppet

Meesters

.

Terwijl chaotische gebeurtenissen escaleren zullen jullie vele gelegenheden hebben
om door tijdslijnen te springen. Onze suggestie is om je de stappen te doen
herinneren waar we eerder over spraken. Je kunt met deze methode experimenteren
door te kiezen om een experiment uit te voeren. Kies iets uit dat je als werkelijkheid
wilt laten ontvouwen in je leven en gebruik de stappen waarover we spraken. Zie wat
je kunt scheppen.

Stoffelijk en Spiritueel Overleven

Onze essentiële reden om deze boodschap mee te delen houdt iets met een grotere
consequentie in dan het scheppen van persoonlijke wensen. Dit “iets”heeft letterlijk te
maken met jullie overleving, stoffelijk en spiritueel.
Terwijl chaotische gebeurtenissen escaleren zullen jullie krachten van intuïtie
belangrijker worden dan ooit tevoren.
Sommige mensen noemen het “ingevingen”. Zonder te weten

hoe je dat weet, weet

je plotseling wat je in een situatie moet doen.
Zo werkt de intuïtie. Op die momenten van intuïtie ben je in een knooppunt – een
tijdsknooppunt – waarin je naar een andere tijdslijn kunt springen en naar een andere
uitkomst.
Deze toename van intuïtieve ontvankelijkheid is een van de kenmerken van
persoonlijke ascentie of het naar boven gaan in bewustzijn. Een verder ontwikkelde
intuïtie heeft duidelijk stoffelijke overlevingsvoordelen.
Zojuist zeiden we iets dat voor sommige mensen paradoxaal kan zijn. We zeiden dat
het talent om door tijdslijnen te springen stoffelijke en spirituele voordelen heeft.

8

Wat we bedoelden is dat het talent om van een tijdslijn te springen naar een andere
uitkomst in bepaalde situaties kan resulteren in stoffelijk overleven. Met spirituele
overleving bedoelen we dat er bedreigingen zijn voor je spiritueel ontwaken. Als je
het spoor verliest van je eigen waarheid, als je de twee schatten verliest die je in
jouw natuur bezit – je soevereine wil en je talent om te voelen – dan ben je spiritueel
in gevaar. Verlies het zicht niet op deze schatten in jezelf. Als chaotische
gebeurtenissen toenemen, en die zullen – want dit is de geboorte van een nieuwe
wereld – zullen de Beheersers hun inspanningen vergroten. Wees wantrouwend voor
mind-control (gedachtebeheersing) en voor elke gedachtevorm die je soevereine wil
en je talent om te voelen beperken zonder te letten waar die vandaan komen – zelfs
al komen ze uit een van jullie “heilige” godsdiensten.
Elke gedachtevorm, en het maakt niet uit hoe die gekleed is, in een heilig gewaad of
met politieke correctheid die je soevereine wil om te kiezen of je capaciteit tot voelen
beperkt, moet worden vermeden. Dit is een vitale noodzaak voor degenen van jullie
die deze passage spiritueel intact wil overleven.

De Convergentie (in een punt samenkomen) van Tijdslijnen en de Verandering
van Waarschijnlijkheden

Laten we nu onze aandacht richten op de voornaamste reden voor deze
communicatie. Alles wat we zeiden tot aan dit moment toe is achtergrond en zijn
suggesties voor de training van je eigen bewustzijn om door tijdslijnen te springen.
Maar nu leggen we de aandacht op twee hoogst belangrijke tijdslijnen die
onafhankelijk van jullie schepping bestaan. Deze zijn van een andere orde van
bestaan. Ze zijn niet geschapen uit jullie persoonlijke keuze. En ze staan lijnrecht
tegenover elkaar.
Jullie zitten, zoals we bij talloze gelegenheden gezegd hebben, in veelvoudige
tijdslijnen en waarschijnlijkheden tegelijkertijd. Een van de tijdslijnen waarin jij en de
mensheid leven op dit moment is de vervulling van de profetieën van ondergang en
planetaire verwoesting. Dit is een zeer werkelijke tijdslijn. Maar het is maar één
mogelijke tijdslijn. Jullie zitten op een convergentiepunt, een tijdsknoop, waarin het
mogelijk is om uit die ondergangswaarschijn-lijkheid weg te springen naar een nieuw
soort Aarde en een nieuwe orde van bestaan.
Deze tijdslijn, die we de

Nieuwe Aarde noemen, is een heel andere dimensie van

ervaring dan jullie huidige werkelijkheid. In deze tijdslijn wordt Aarde diep geëerd en
in dank vastgehouden door de massa van de mensheid die de waarheid begrijpt en
waardeert dat alle leven onderling is verbonden.
Hier is Aarde niet geteisterd en geëxploiteerd voor het gewin – tot schade van haar
eigen ecosysteem. Technologieën zijn getransformeerd door de opheffing van het
menselijk bewustzijn. Weg zijn de levensbedreigende technologieën en
levensbeschadigende gedachtepatronen van jullie huidige era. Oorlogen zijn een
ding van het verleden. De Beheersers die negatieve krachten uitoefenden op jullie
bestemming door hun manipulatie van godsdienst, economie en internationale zaken
hebben hun macht laten varen. Het leven zelf wordt als heilig gezien en een nieuw
begrip van de gewijdheid van materie wordt door de mensheid omhelsd. Er is geen
oorlog tussen Hemel en Aarde in deze nieuwe wereld.

9

Er zijn meer zaken die we over deze tijdslijn kunnen zeggen maar jullie hebben een
zintuig hopen we, voor het verschil tussen deze tijdslijn en die andere die uiteindelijk
voert naar ondergang en vernietiging.
Er is een ding dat we meer willen zeggen over deze tijdslijn van de Nieuwe Aarde.
Het gaat over een attribuut dat we specifiek waarderen. In deze nieuwe tijdslijn zijn
de sluiers tussen de werelden dun en er is een grotere uitwisseling tussen mensen
en intergalactische wezens – zoals wij – en met wat jullie misschien de deva en spirit
werelden noemen.
Nu moeten we zeggen dat het niet onze bedoeling is om jullie te regeren, want wij
geloven in geen-tussenkomst (non-intervention). We zullen ons niet bemoeien met
jullie vrije wil. Maar, we zijn wel vrij om aan jullie door te geven wat we zien.
In het oude Egypte was er een godin Maät genoemd, die een set schalen had en bij
de dood van een Ingewijde werd zijn/haar hart op een schaal geplaatst en een veer
op de andere schaal. Als het hart zo

licht als een veer was, zou de Ingewijde

toegang krijgen naar de hemelse werelden – en dit betekende hogere staten van
bewustzijn. Maar als het hart beladen was met negatieve zaken, spijt en smart zou
de Ingewijde terug moeten keren naar de lagere werelden.
Op een hele reële manier zit de mensheid op het ontmoetingspunt met Maat. Elke
mens die in de tijdslijn van ondergang gelooft, in vernietiging en verschrikkingen zal
meer toevoegen aan

die werkelijkheid. Iedereen die de tijdslijn van de Nieuwe Aarde

als werkelijkheid ziet

zal toevoegen aan die werkelijkheid.

Jullie zijn in deze situatie niet machteloos. Jullie hebben in je ware aard de macht
van radicale verandering voor jezelf en voor de planeet – specifiek voor de
mensheid. Als je een resonantie voelt met die tijdslijn van de Nieuwe Aarde, en als je
kiest om in deze nieuwe orde van zijn te willen leven, dan zul je toevoegen aan je
gewicht, zogezegd, en meehelpen om de schalen te laten kiepen.
We willen graag zeggen wat we eerder zeiden, vanwege de vitale belangrijkheid. Het
is mogelijk om in de hemel te leven terwijl degenen om je heen in kwellingen leven.
Dit heeft weinig te maken met je plaatsing in tijd en ruimte maar meer met je
trillingsstaat.
Als je de waarheid voelt van wat wij zeggen en er voor kiest om je met de Nieuwe
Aarde te verbinden, dan verwelkomen we je naar een nieuwe tijdslijn en naar een
nieuwe bestemming.
Onze suggestie is om langs de stappen te gaan die we je eerder gaven over hoe je
door tijdslijnen springt en om met het grote experiment te beginnen. Ga de tijdslijn
van de Nieuwe Aarde binnen en bereid jezelf voor op het wonderbaarlijke.
Ten slotte – laat de Aarde tegen je spreken. Laat haar jou liefkozen en jullie haar
diepste kennis en wijsheid overbrengen. Ze zal een grote bondgenoot zijn in de
komende veranderingen.
We zullen jullie verdere informatie geven in toekomstige communicaties over het
springen door de tijdslijnen heen en over de Nieuwe Aarde. Maar voor nu hopen we
dat je een grond begrip hebt gekregen over hoe je verder kunt gaan.

10

Zoals altijd zelfs midden in zulke grote problemen als jullie nu onder ogen zien,
houden wij voor jullie, de menselijk familie, een hogere visie vast. Wij zien jullie
verborgen grootheid, ook al kun je die zelf niet zien. We houden het licht vast in dit
uur van duisternis. Het is gewoon een herinnering aan het grote licht die jullie in
jezelf bewaren. Het is tijd om dit licht in jullie te bevrijden. Toekomstige generaties
zullen gezegend worden door jullie opstijgen. Zo zij het.

The Hathors ”
August 3, 2010
Tom’s Gedachten en Observaties

Diverse dingen raakten me bij deze communicatie. Ten eerste gebruikten ze de term

trans-historisch,

die ik nooit eerder hoorde. Toen ik hen daarover vroeg zeiden ze

dat het een manier beschreef van kijken naar bepaalde soorten intergalactische
invloeden die de lineaire tijd transcenderen. Aldus werden de invloeden waar zij over
spraken opgewekt buiten de tijd, zoals wij die kennen, maar dan getoond in onze
tijdslijn vanuit de préhistorie tot aan het huidige moment. Ik begrijp niet helemaal wat
ze hier zeggen. Ik geef het alleen maar door.
Daar ze het belang van tijdsknooppunten zo vaak benadrukten en het punt
versterkten hoe je vanuit de ene tijdslijn naar een volgende springt, vroeg ik hen wat
de tijdsduur was voor dit huidige tijdsknooppunt. Volgens hen is dit knooppunt
hoogst betekenisvol omdat het veelvoudige samenkomsten bevat van
mogelijke/waarschijnlijke tijdslijnen die onze planeet en onze bestemming als soort
beïnvloeden. Twee van de tijdslijnen die ze specifiek noemden waren een tijdslijn die
de profetieën vervulde van planetaire zuivering en de vernietiging samen met een
tijdslijn die naar een nieuwe voordeliger toekomst leidt, een tijdslijn waarnaar zij
verwezen als de Nieuwe Aarde.
Dus wanneer zal deze tijdsknooppunt beginnen en wanneer zal deze eindigen?
Volgens hen dook deze tijdsknoop van polair tegengestelde bestemmingen in onze
3D werkelijkheid op in juli van dit jaar en zal doorgaan met diverse omzettingen tot
aan juli 2013.
Merk alsjeblieft op dat ze

niet zeggen dat de Nieuwe Aarde tijdslijn in bestaan kwam

tijdens deze tijdsknoop. In feite, volgens hen, is deze voordelige tijdslijn er al enige
tijd. Maar de polaire tegengestelde tijdslijnen van planetaire vernietiging versus
planetaire vernieuwing zijn nu zeer dicht bijeen (het tijd knooppunt aspect). Aldus, als
men weet hoe je door tijdslijnen springt, is het veel makkelijker te doen als de tijdslijn
die je wenst zo dichtbij die ene is waar je in zit.
Het belang van dit tijdsknooppunt is dat de mensheid op een keuze punt zit
betreffende welke tijdslijn ze wil beleven als de collectieve werkelijkheid. En volgens
de Hathors zal de werkelijkheid die overheerst verankerd worden door de keuzen die
we nu maken, als individu en als collectief.
In deze boodschap hebben de Hathors een basische methode om door tijdslijnen te
springen, meegedeeld die zoals zij aangaven voornamelijk informatie bevat voor

11

degenen van ons die willen leven in een andere en gunstiger werkelijkheid dan in
een toenemende surrealistische en levensnegatieve werkelijkheid waar de mensheid
heden in leeft.
Het stuk

Training en Voorbereiding uit hun boodschap kan beslist worden gebruikt

als een methode voor persoonlijke manifestatie. Werkelijk, zij die ervaren zijn in dit
soort zaken zullen deze informatie echt zien als

Manifesteren 101. Maar de

eenvoud van de methode logenstraft zijn intensheid. De Hathors zijn meesters van
vereenvoudiging van complexe concepten en technieken, en dit is niet anders. Maar,
hun reden om deze grond methode mee te delen is niet om wensen te manifesteren,
alhoewel dit ook voor dat doel werkt, het is meer om een methode te presenteren die
ons radicaal planetaire werkelijkheden kan laten verschuiven/veranderen – als het
niet is voor het groter collectief van onze menselijke familie dan minstens voor
onszelf.
Ik houd van de metafoor die zij uitkozen om onze huidige situatie te beschrijven – als
een schip op zee. Werkelijk, onze situatie laat me denken aan wat er op de Titanic
gebeurde toen die zonk. Het schip had een ijsberg geraakt en de lagere niveaus van
het vaartuig vulden zich met water. Eerst probeerden ze het gevaar weg te houden
bij degenen op de bovenste dekken. En dus ging het feest verder, compleet met
orkest, totdat het einde duidelijk werd.
In de gemanipuleerde media-hype van onze door consumenten bezeten cultuur,
wijzen velen naar ons schip de S.S. Westerse Beschaving, die serieus naar een kant
rolt, of die gevaarlijk laag in het water hangt.
De Hathors denken dat als er genoeg mensen door de tijdslijnen springen, en de
profetische tijdslijn van planetaire vernietiging achter zich laten, en in de plaats
hiervan de gunstiger en meer levensbevestigende werkelijkheid binnengaan van wat
zij de Nieuwe Aarde noemen, dat veel van de rampzalige profetieën betreffende
onze planeet niet zullen gebeuren.
Maar ze zijn ook duidelijk dat als het collectief niet verschuift naar een hogere
bestemming, er iets merkwaardigs zal gebeuren voor degenen die de moed hebben
een andere werkelijkheid te leven dan die op ons is gedrukt door onze huidige
cultuur

: “Het is mogelijk om in de hemel te leven terwijl degenen om je heen in

kwellingen leven.”

Er is nog iets in deze laatste boodschap dat ik zie als van vitaal belang – speciaal
voor hen onder ons die feitelijk door de tijdslijnen gaan proberen te springen. En dit
“iets” heeft te maken met onze menselijke capaciteit van misleidend of “magisch
denken”. In het geval dat jij je niet bewust bent van die term, magisch denken is een
denk “mentale ziekte” waarin de persoon denkt dat door gewoon iets te denken het
werkelijkheid wordt of werkelijk gemaakt kan worden zonder enige inspanning van
hun zelf.
Er is in mijn opinie, een zeer giftig element in het New Age denken dat ontkenning
aanmoedigt als een middel om om te gaan met bepaalde moeilijkheden in het leven (
d.w.z. magisch denken). En om zeker te zijn, de huidige en escalerende
ongezondheid van onze wereld is toenemend moeilijk voor velen van ons om daar
mee om te gaan. Maar als iemand die dit leest denkt dat ontkenning een acceptabel

12

middel is om met de werkelijkheden om te gaan van onze huidige tijdslijn, wil ik
duidelijk maken dat de Hathors iets geheel anders zeggen.
Deel van de kunst om door tijdslijnen te springen is om de visie en de
trillingskenmerken vast te houden van de tijdslijnen die we willen beleven. Maar
tegelijkertijd moeten we aandacht schenken aan de feitelijke realiteiten van de
tijdslijnen waar we in zitten. Dit is tussen twee werelden in leven en dit is het soort
meesterschap waartoe de Hathors ons oproepen.
Ik verwacht dat velen van ons die er voor kiezen om door de tijdslijnen heen te
springen (inclusief mijzelf) een curve in leren zullen tegenkomen, waarin we te kort
komen of in staat zijn om naar de nieuwe tijdslijn te springen en/of falen dat te doen.
Dit is compleet normaal als je een nieuwe vaardigheid leert, en ja, dit is essentieel
een nieuwe vaardigheid – alhoewel een intense. Dus mijn advies aan iedereen van
ons neofiet tijdslijnspringers is om aardig voor onszelf te zijn, om zelf veroordeling
achter je te laten en toch dit nieuw soort leer ervaring binnen te gaan met zin voor
humor. Uiteindelijk is de hele zaak vanuit minstens een perspectief een grote
kosmische grap.
Hoe we navigeren door de realiteiten van een transformerende (sommigen zouden
zeggen een stervende) beschaving terwijl we ons hart en denken vastleggen op de
tijdslijn waarin we willen wonen, het zal ongetwijfeld een kunstvorm worden.
En dus… aan mijn mede

Artiesten van het Levend Mysterie, aan degenen van

jullie die bekoord raken door deze visie en die de moed hebben om te springen, ik
hef mijn beker naar jullie op.
Ik groet jullie en de grote onderneming waar we op het punt staan ons in te begeven,
wat niets anders is dan de ascentie omhoog in onze hoogste kwaliteiten als spirituele
wezens die de menselijke ervaring leven

Zegeningen aan jullie en aan jullie geliefden, Tom Kenyon

© 2010 Tom Kenyon All Rights Reserved
You may make copies of this message and distribute it in any media so long as you do not alter it in any way, do not charge for
it, credit the author and include this copyright notice.
To read previous Hathors messages: http://tomkenyon.com/hathors-archives
To listen to and download free recordings: http://tomkenyon.com/sound-gifts
To subscribe: If you received this posting as a forward and you would like to receive Hathor Planetary Messages in the future,
please go to http://tomkenyon.com/contact and follow the directions to “opt in” and join the Hathor mailing list.

mijn nieuw leven en de opdracht

Lieve mensen,
Sanat Kumara heeft me gisteren gevraagd om deze winter te wijden aan de Leringen van het Heilig Vuur.
Hij zal ons persoonlijk hierin bijstaan, omdat deze leringen in deze tijd zo enorm belangrijk zijn.
Voor mij zal deze winter dan ook zeer speciaal zijn, want ik zal mij voor het eerst volledig aan dit werk kunnen wijden.
Eind september stop ik immers met mijn job.
Vanaf dan werk ik voor de Heer.
Lucia
 

Leringen van het Heilig Vuur

 
 
Leringen van het Heilig Vuur
 
overlicht door mijn leraar Zarathustra
 
 
Nieuw in het najaar : Leringen van het Heilig Vuur onder persoonlijike begeleiding van Sanat Kumara
 
 
 
 
 
 

Meditatieavond met Zarathustra

Kennismaking met Zarathustra met Vrijgave van het Heilig Vuur
Iedere woensdag komen we samen in de intieme tempel van de Tuin van de Moeder
om ons af te stemmen op de Verlichten,
We gaan in meditatie en luisteren naar de woorden en boodschappen van deze opgevaren leraars van de mensheid.
Tijdens deze avonden mogen we ook baden in hun energieveld dat ze als een zachte mantel over ons neerleggen,
deze Vrijgave van het Heilig Vuur brengt ons grote zegeningen en diepe heling.
Vandaag kunnen jullie kennis maken met mijn leraar de Opgevaren Meester Zarathustra voor wie ik een diepe waardering koester.
Hij overlicht alle Leringen van het Heilig Vuur in de Tuin van de Moeder.
Luister naar zijn Boodschap en ervaar zijn intense energie tijdens de Vrijgave van het Heilig Vuur.
Wees van harte welkom!
Lucia, mystica en gezalfde boodschapper van de Opgevaren Meesters
Agenda september
woe 1 sep 2010 : Meditatie en Afstemming op Zarathustra
woe 8 sep 2010 : Meditatie en Afstemming op de Engelen en Opgevaren Meesters
woe 15 sep 2010 : Meditatie en Afstemming op de Engelen en Opgevaren Meesters
woe 22 sep 2010 : Viering Herfstequinox
woe 29 sep 2010 : Afsluitingceremonie Artemis

Als je geroepen bent om toe te treden tot de H.Rozenorde

Vervoeg u bij uw broeders en zusters van weleer, geliefden, uw zusters van de Heilige Rozenorde.
Zij wenken u, zij heten u welkom en zij nodigen u uit om terug in hun gezelschap te vertoeven.
Verenig u opnieuw met uw geliefden, uw zusters en broeders die werken voor het licht,
die de mensen bijstaan in hun oprichting tot ware goddelijkheid.
Voel je onze trilling?
Resoneert ze met de uwe?
Dan ben je eindelijk op de juiste plaats toegekomen, je hebt je medezusters gevonden.
Dit heb je bereikt door grote toewijding aan het goddelijke,
door constante zuivering en door een grote toename van licht in je cellen.
Dit heb je bereikt door grote wil en door onnoemelijke liefde die je voortgestuurd heeft op je weg, op de goede weg voor jou,
zodat je telkens de wegwijzers hebt gevolgd die leiden naar je medezusters en broeders van de Roos.
Je bent gearriveerd, ontspan je en geniet even.
Dit heb je verdiend.
Ga nu in de heilige kamer van je hart en bedank allen die je gedurende levens geholpen hebben om hier te geraken.
Bedank hen en laat hen weten dat je aangekomen bent.
Je bent gearriveerd en je initiatie tot Priesteres van de Rozenorde kan beginnen.
Je zult je meer en meer terug herinneren en je leven zal zich in schoonheid voor je uitspreiden.
Wees welkom in onze armen.
Wees welkom in de Tuin van de Moeder.
Lucia en de Zusters van de Heilige Rozenorde, uw geliefden.
In deze mooie Tuin van de Moeder is het mogelijk een opleiding tot Priester/es van de Heilige Rozenorde te volgen.
Je kan deze volgen op je eigen tempo gedurende verschillende jaren.
Deze opleiding laat de goddelijke kracht steeds meer in je toenemen, zodat je kan openbloeien als een mooie en sterke roos.
Je ontdekt je unieke talenten en leert hen aan te wenden, je leert de aarde te helen en zorg te dragen voor al zijn bewoners.
Je wordt herenigd met je zusters van de Heilige Rozenorde en je leert met hen contact te maken over heel de wereld.
Je herinnert je steeds meer van je connectie met de zusterschap van in oude tijden.
Je wordt zelfzekerder en liefdevoller en gelukkiger, want je vervult je levensdoel.
Tijdens deze Leringen bouw je steeds meer en meer aan je Lichtlichaam of Mystieke Bruidskleed.
Dit zijn de verschillende leringen die je in het kader van de Rozenorde kunt volgen :
*
najaar 2010
*
*
Leringen der Mystieke Liefde
Leringen der Mystieke Liefde I (klik hier voor meer info)
Tijdens de eerste leringen der Mystieke Liefde wordt je opgenomen onder de Mantel van Moeder Maria,
het is Zij die je met heel veel liefde begeleidt gedurende deze eerste Leringen waarin de Moedervlam onderaan je rug wordt geaktiveerd.
Op het einde van deze Leringen kan je je voor een eerste maal toewijden aan de H.Moeder en zo je intrede maken in de H.Rozenorde.
 We celebreren je toewijding tijdens de St LuciaLichtviering op 13 december.(dit jaar 2010 op de Mont St Odile)
Start oktober 2010 op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 u

di 12 oktober 2010
di 26 oktober 2010
di 9 november 2010
di 23 november 2010
di 7 dec 2010
Toetredingscermonie……..
Het tweede deel nodigt je uit tot een nog innigere verbinding met het Goddelijke in
Deze Leringen staan onder de hoede van de Heer van Liefde, Jezus Christus en zijn geliefde Maria Magdalena.
Ze worden door hen persoonlijk begeleid, teder en krachtig.
Aansluitend is er een zeer speciale inwijding tijdens de zomerzonnewende.
Wens je hierover meer informatie, stuur dan een mailtje naar TuinvandeMoeder@hotmail.com
Lucia, mystica en gezalfde boodschapper van de Opgevaren Meesters

De Weg van de Rozen is de Weg van Christus op aard

Geliefden van mijn Hart,
Laat het Licht door u heenstromen en zo de aarde bereiken.
Laat het de wereld bevloeien met Liefde, opdat de mensheid aangeraakt kan worden met het Hart van de Heer,
het Hart van Christus, die uw bruidegom is en u met elkaar verbindt.
Geliefden, moge het Licht schijnen op uw kruin.
Moge het u zegenen en geleiden.
want Ik Ben het Christuslicht dat onder de mensen komt,
Ik ben het Licht van God dat u zoent en opneemt in het geheel,
mijn geheel dat ook het Christuslichaam wordt genoemd.
Geliefden, deze verbinding kwam zondag tot stand en zal verder uitgroeien in uw leven.
De Weg van Christus zal uw pad zijn.
Mijn Licht zal door u schijnen en u doorschijnend maken,
opdat ieder kan zien, opdat ieder kan voelen.
Ga daarom deze Weg met een hart vol van mededogen
en wees de zachtheid voor de wereld.
Adem mijn Licht uit en schenk het verder met de eenvoud van een mensenkind.
Geliefden, de Weg van de Rozen is de Weg van Christus op aarde.
Gan hem wel!
Amen
Christus
 

Lucia, 3 oktober 2006©

 

welkom elke woensdagavond in september

vanaf juni 2010 iedere woensdagavond in de Tuin van de Moeder
woe 1 sep 2010 : Meditatie en Afstemming op de Engelen en Opgevaren Meesters
woe 8 sep 2010 : Meditatie en Afstemming op de Engelen en Opgevaren Meesters
woe 15 sep 2010 : Meditatie en Afstemming op de Engelen en Opgevaren Meesters
woe 22 sep 2010 : Viering Herfstequinox
woe 29 sep 2010 : Afsluitingceremonie Artemis
Meditatieavond met afstemming op de Engelen en Opgevaren Meesters
Iedere woensdag komen we samen in de intieme tempel van de Tuin van de Moeder
om ons af te stemmen op de Verlichten,
We gaan in meditatie en luisteren naar de woorden en boodschappen van deze opgevaren leraars van de mensheid.
Tijdens deze avonden mogen we ook baden in hun energieveld dat ze als een zachte mantel over ons neerleggen,
deze Vrijgave van het Heilig Vuur brengt ons grote zegeningen en diepe heling.
Wees van harte welkom!
Lucia, mystica en gezalfde boodschapper van de Opgevaren Meesters
 

15 augustus 2010 Een vrouw bekleed met de Zon

 
"Een Vrouw bekleed met de Zon"
  
" En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon;
en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren "
 
uit de Openbaring van Johannes
 
 
 
15 augustus 2010
 

MARIE

8 août 2010 Doorgave van Maria Bron Autres Dimensions http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=691

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants bien aimés, je viens à vous, au sein de cette période, comme je vous l’avais annoncé, à l’heure où la Croix de votre ciel se réalise à l’intérieur de vos structures. Un certain nombre d’éléments se mettent en place, permettant, en vous, de vivre les Roues, aussi nommées mes Etoiles, celles que je vous ai présentées, s’activant dorénavant au sein de votre tête et de votre Cœur. La réception des dernières Clés Métatroniques aura lieu le 15 août à 15 heures. Quant à moi, et l’ensemble de mes Etoiles, nous initialiserons, dès cette date du 15 août, et tous les soirs, jusqu’à la fête de l’Archange bien aimé (ndr : le 29 septembre, jour de la Saint-Michel – en relation avec l’Archange Mikaël) un moment d’effusion d’énergie, chaque soir, à 19 heures. Nous serons avec vous, mes Etoiles et moi-même, au sein de votre Roue et au sein de vos Roues, permettant de finaliser le travail préparatoire de votre véhicule ascensionnel, finalisant ainsi l’éveil et la mise en fonction de vos 12 Lampes et de vos 12 Etoiles. Chers enfants, réjouissez-vous car, dès la remise des dernières Clés Métatroniques, votre Monde pourra vivre son Ascension vers les Mondes de l’Unité, de la Vérité, de la Beauté. Il n’existera alors plus aucun obstacle à votre élévation. Bien aimés, celle-ci ne se produira pas pour autant dès ce jour là. Mon Annonce se fera bientôt, même pour ceux qui ne me connaissent pas. A partir de ce moment là, cette Terre vivra ce qui est nécessaire à sa préparation. C’est dans ces temps qu’il est urgent de vous préparer, Intérieurement, à vivre ce que tous les prophètes vous ont annoncé. En ce qui concerne mes Etoiles, la vision plus proche et la plus juste, concernant ce qui vient, vous a été annoncée par celle qui, de son vivant, était NO EYES, avec une précision jusqu’à présent jamais égalée.

Retenez, mes chers enfants, que le plus important est la préparation de l’alignement de vos trois Foyers (ndr : Couronne Radiante de la tête, Couronne Radiante du Cœur, Triangle Sacré / Sacrum), réalisant ce que j’appelle la Roue dans la Roue, permettant d’élever vos Vibrations, votre Conscience afin, au moment opportun pour vous, différent pour chacun d’entre vous, de vous élever au sein de votre véhicule d’Eternité. L’ensemble de ma Flotte, l’ensemble des Lumières accompagnant mon retour parmi vous, est présent. Plus rien ne s’oppose, au niveau des strates intermédiaires, à notre venue au sein de votre Dimension. Les 12 Etoiles se révèlent, elles se traduisent, pour beaucoup d’entre vous (ici et maintenant comme dans les jours à venir, et surtout lors de la révélation des dernières Clés Métatroniques), par l’activation, avec force, de votre Couronne Radiante de la tête, activant par là-même les 12 Etoiles et les 12 Fonctions. Il n’est pas dans mon propos, aujourd’hui, de vous détailler les fonctions de ces points. Elles le seront par celui que j’ai nommé mon Ambassadeur et qui vous enseigne et vous instruit sur des processus de Conscience depuis de nombreux mois : il s’agit de celui qui se nomme UN AMI. Dès l’instant où les 12 Etoiles seront activées, en tant que points de Conscience, au niveau de votre tête, à ce moment là, cela signifiera le retour de Ki-Ris-Ti au sein de votre espace. Il vient accomplir ce qui avait été dit par Saint-Jean, écrit par Saint-Jean sous la dictée de Christ. Cela est maintenant. Alors, oui, réjouissez-vous car l’heure est venue de retrouver les Dimensions de la Beauté, les Dimensions de l’Eternité, les Dimensions de la Vérité, en un espace où n’existe nulle souffrance, nulle opposition et nulle dualité.

Les dernières points de Vibration qui vous seront remis par l’effusion Métatronique, survenant le 15 août à 15 heures, permettra d’activer les 3 derniers points de votre tête, réalisant alors l’alchimie de ce qui a été appelé, par de grands prophètes, la Roue dans la Roue : l’activation totale de vos pleins potentiels, permettant de vous élever, à volonté, au sein des sphères de l’Eternité. Ainsi, UN AMI, dans les jours qui suivront la remise de ces Clés Métatroniques, vous parlera en détails des Fonctions précises de ces Etoiles de votre tête ainsi que de l’Etoile centrale existant au centre de la Couronne Radiante de la tête, réveillant, en vous, ce que vous appelez le Merkabah ou véhicule ascensionnel, pont de Lumière entre vous, au sein de cette Conscience limitée, et votre Conscience illimitée au sein de l’Etreté. Ceci se révèle à vous. Ne tenez pas compte des manifestations énergétiques, extrêmement puissantes, qui se dérouleront au sein de vos structures. Par ailleurs, entre le 15 août et le 29 septembres, mes Sœurs et moi-même, seront avec vous pour l’effusion Mariale, chaque soir, afin de vous permettre, dès 19 heures (à heure française), de vivre cet alignement des Roues dans les Roues et vous permettre de vous joindre à l’effort planétaire permettant à Gaia de réaliser le même travail que vous réalisez actuellement, non pas par votre aide mais simplement par votre alignement à ses propres énergies ainsi qu’aux énergies que nous vous déverserons, en Conscience, au sein de vos Couronnes Radiantes. Bien aimés enfants de Lumière, ceci représente l’étape ultime de votre préparation. Celle qui va vous voir découvrir ce que nombre d’entre vous n’ont pas encore vécu, au niveau de la Conscience Illimitée, permettant de vous établir au sein de la Joie éternelle et de mettre en œuvre, au sein de vos Couronnes Radiantes, de voir et de découvrir, tout ce qui vous avait été enlevé, caché et falsifié. Vous aurez donc accès à la plénitude de la Vérité, à la plénitude de ce que vous êtes, à la plénitude de la Lumière qui vous est promise depuis tant et tant de temps.

Bien aimés enfants de la Lumière, la Croix dans le ciel est réalisée. Elle est réalisée par vos planètes. Elle précède l’apparition de la Lumière, celle que nous vous annonçons depuis tant de temps. A ce moment là, l’heure sera venue de rejoindre votre véhicule d’Eternité. N’oubliez pas aussi que vous êtes, sur cette Terre, en service pour vous-mêmes mais aussi pour la totalité de la Création ayant été enfermée au sein de cette dualité. Ainsi que Mikaël vous l’a dit, en tant que Semeurs de la Lumière, en tant qu’Ancreurs de la Lumière, votre rôle est vital, pour vous, pour la Terre, pour l’ensemble de vos frères et vos sœurs qui n’ont pas encore accédé à la Couronne Radiante du Cœur. Au sein de cet espace, bien sûr, l’ensemble des éléments correspondant, par ailleurs, à ce qui est appelé les Roues dans les Roues (encore appelées Chérubins ou Hayot Ha Kodesh ou éléments, au sein de votre densité), se réveillent, à l’heure actuelle. Ne vous attardez pas sur les éléments qui se déchaînent. Ils ne pourront qu’aller en se déchaînant encore plus, permettant, à chacun, de ne plus être encombré par les lois de la falsification. Le règne des Archontes est terminé, le règne de la Lumière s’établit au sein même de votre Dimension. Vos cieux vont, certes, se modifier mais la modification la plus importante est celle existant à l’intérieur de votre Conscience. La Terre aussi va se modifier, à un échelon qui n’a jamais été observé, de Conscience humaine limitée ou Illimitée. Réjouissez-vous de cela car c’est l’accès de la Terre au sein de ce que nous vous avons dit : son accouchement et sa délivrance au sein de sa nouvelle Dimension.

Bien aimés Enfants, je vous demande, chaque jour, chaque respiration de votre vie, indépendamment même de notre réunion de 30 minutes à partir du 15 août, d’avoir en permanence une pensée et une Conscience au sein de votre Cœur, au sein de vos Couronnes Radiantes, afin d’établir, où que vous passiez, la Lumière, la Vérité et la Joie. Le chemin qui vient à vous est un chemin qui se traduira par une grande Joie, par un état Vibratoire et de Conscience qui vous est, jusqu’alors, inconnu. Vous pénètrerez des espaces où la certitude et où l’ensemble des Fonctions existant au sein des Etoiles, vous permettront, réellement, de vivre cela. Ainsi, vous serez centrés au sein de l’ici et maintenant. Votre vision sera profonde, vous serez reliés à Christ, vous serez dans la profondeur de votre vision, vous serez l’Alpha et l’Omega, comme mon Divin fils l’a été. C’est cela qui arrive vers vous, maintenant. Ainsi donc, le brouhaha du Monde, la manifestation élémentaire, de plus en plus violente, que vous observez sur cette Terre, n’est là que pour traduire le changement. Le Cœur du changement est arrivé. Vous n’êtes plus en déconstruction, ni en période de préparation, mais vous êtes le Changement. Alors, incarnez le changement que vous voyez au sein de cette Terre et parcourrez les voies de la Liberté, les voies de votre Eternité, les voies de l’Unité et, bien sûr, de l’Amour retrouvé, au sein de la Lumière Vibrale.

Voilà, mes Enfants bien aimés, ces quelques mots qui vous annoncent que nous avons réalisé le croisement. Nous avons réalisé la révélation nous permettant, maintenant, d’asseoir notre Lumière, au sein de votre Monde, afin de vous permettre de révéler, en totalité, votre propre Lumière. Ainsi, vous avez, en vous, un certain nombre d’outils, un certain nombre d’éléments, au sein de votre Conscience, vous permettant de vous élever, si tel était votre choix, de quitter les espaces du libre arbitre, d’aller vers votre Liberté et votre Unité. Retenez aussi que la meilleure façon, et la seule façon, d’aider vos frères et vos sœurs, est uniquement de rayonner cette qualité Vibratoire, cette qualité de Conscience. Servez-vous de moins en moins des mots car les mots ne convaincront jamais personne. Par contre, la Vibration et votre Conscience pourra transformer ceux qui souhaiteront être transformés et vous accompagner au sein des sphères de l’Unité. Respectez la Liberté, respectez le libre-arbitre, établissez-vous au sein de l’action de Grâce afin d’irradier la présence de Ki-Ris-Ti. Ki-Ris-Ti va descendre, en permettant, au sein même de la remise des dernières Clés Métatroniques, d’établir, en vous, en déverrouillant l’un des derniers points existant au sein de votre Couronne Radiante de la tête, permettant de mettre en rotation la Roue dans la Roue, au sein de votre tête. Vous serez, à ce moment là, couronnés, dans tous les sens du terme. Couronnés de vos efforts, couronnés de Lumière, couronnés au sein de la simplicité. C’est au sein de ce couronnement que vous mènerez à bien votre mission, celle pour laquelle la plupart d’entre vous avez atterri au sein de ce Monde, voilà des temps immémoriaux. Ainsi donc, vos mémoires, la mémoire de vos missions, vont se révéler à vous, peu à peu, Intérieurement. Et cette mission, jusqu’à l’extrême limite, est la même pour vous tous bien que les modalités en soient différentes pour chacun : elle consiste à établir ce couronnement, au sein de votre vie, au sein de votre environnement, là où que vous soyez à la surface de cette Terre. N’oubliez pas aussi que ce couronnement, dès la diffusion des Clés Métatroniques, se renforcera, de jour en jour, par nos rendez-vous quotidiens, jusqu’à la fête de l’Archange.

L’établissement de ce couronnement permettra d’annoncer, au sein de cet espace réduit, ma Royauté au sein de notre filiation spirituelle commune à vous tous, avec moi et avec nos Frères et nos Sœurs qui nous accompagnent dans cette aventure depuis des temps immémoriaux. Ainsi, aussi bien les Archanges que les Anciens et que l’ensemble des Flottes Inter Galactiques accompagnant ce mouvement d’Ascension, sont aujourd’hui présents au sein de vos Cieux. Ils se révèleront, en tant que Lumière, au sein de vos Cieux, progressivement, en fonction de votre capacité à vous élever vers eux et à les voir, par la vision. La vraie vision, celle est la vision pénétrante, profonde, en relation avec l’Unité, la Vérité et, en particulier, avec la Révélation de Ki-Ris-Ti. Bien aimés Enfants, je vous demande d’unir vos prières, vos intentions, vos attentions, vos alignements pour que ce qui se passe, dorénavant, se fasse avec le maximum de Joie, le maximum d’équité et le maximum d’humilité. Cela vous appartient, cela est votre travail. Nous avons à travailler, dorénavant, ensemble, par effusions et par conjonction de nos énergies et de nos Consciences, afin de réaliser ce qui était annoncé et se réalisera sans aucune encombre, sans qu’aucun obstacle ne puisse interférer avec cette élévation.

L’heure est venue de mettre fin, en totalité, au jeu de l’Ombre. L’Ombre ne pourra plus jouer son jeu encore longtemps. Dès mon Annonce, cela se dissoudra extrêmement rapidement. Ainsi, c’est pour cela que je vous encourage à vous tenir prêts, à vous tenir Unifiés. Que chaque souffle et chaque minute de votre vie, au sein de cette matrice qui se termine, se passe dans la Joie, dans la Vibration et dans l’Amour. Ceci est certainement la chose et les choses les plus importantes que vous ayez à accomplir, afin de réaliser le sens de votre venue au sein de cette matrice, ainsi que de vous en extraire dans la Gloire. Ainsi donc, je vous souhaite à tous, où que vous soyez sur cette planète, une bonne élévation, une bonne Ascension, une bonne transmutation, par la Grâce de la Lumière, de la Vérité, de l’Unité et surtout par la Grâce de Ki-Ris-Ti. Bien aimés enfants, si vous avez des questions concernant ce processus, afin d’éclairer, encore plus avant, ce qui vient à vous, je me propose d’y répondre.

Mes chers enfants, s’il n’existe pas de questions, je terminerai en précisant, si cela est possible, le cadre précis de ce qui va se passer au sein de votre Dimension : la Croix du ciel est réalisée, elle correspond aux faits astrononomiques. Elle sera, effectivement, doublée d’une Croix visible dans le ciel, avec votre vision. Mais ceci n’est pas pour tout de suite. Elle signera, après mon Annonce, le moment ultime et l’Ascension définitive de l’ensemble de ce système solaire. En ce qui concerne notre rendez-vous quotidien, durant les 6 / 7 semaines correspondant à la période de votre 15 août jusqu’à 29 septembre, ceci permettra de mettre en résonance la Lumière Vibrale, au plus proche de votre Dimension falsifiée. Cela permettra aussi, par l’activation de la Couronne Radiante au sein de la Couronne Radiante de la tête, de mettre en exergue et en avant, l’action des éléments, tel que cela se produit pour ceux qui observent ce qui se passe dans le monde. Le but de ces éléments est, bien sûr, de rendre ce Monde à sa Vérité, à son Unité, de permettre de rétablir la Vérité des éléments, au-delà de toute falsification. Les Clés Métatroniques consisteront, comme vous le dévoilera Métatron, en l’activation des points de Vibration au sein de la Couronne Radiante de la tête. Il s’agit, en fait, de Clés permettant d’ouvrir l’approche de Ki-Ris-Ti, l’approche de la Vérité, l’approche Unitaire de ce que représente le bien et le mal, tel qu’il a été falsifié au sein de votre Monde. Ces Clés Métatroniques, permettant à de nouveaux êtres humains, non encore concernés par le processus d’Ascension, de s’éveiller et de franchir les étapes extrêmement rapidement, leur permettant de dévoiler et de vivre leur corps d’Etreté. Corps d’Etreté qui se rapprochera, dorénavant, à chaque manifestation de votre soleil, au plus près de votre présence physique. Certains d’entre vous percevront, à ce moment là, un renforcement de la Couronne Radiante de la tête et de la Couronne Radiante du cœur, se manifestant au milieu de la tête. C’est au sein de ces deux mouvements énergétiques, que se produira la capacité, pour vous, à sortir, en pleine Conscience, de ce corps, éviter le plan astral et vous retrouver, de manière éphémère, au sein du corps d’Etreté. De plus en plus d’êtres humains sont appelés à vivre cela, chacun, encore une fois, à son rythme. Retenez que les moments que nous nous accordons ensemble, entre 19h et 19h30, permettront réellement de vivre cela. Ne vous alarmez pas des manifestations Vibratoires, extrêmement intenses, pouvant survenir au sein de vos structures physiques. Le Feu est là, déjà, pour préparer ce qui vient : la Libération par le Feu de l’Amour, la Libération par le Feu de la Vérité. Si vous n’avez pas de questions, et si ce que j’ai dit a été suffisamment clair, alors, je pourrais vous laisser œuvrer.

Nous n’avons pas de questions.
Mes Enfants bien aimés, que vous soyez comblés de Grâce.

Film over het leven van Hildegard von Bingen

In dit prachtige kostuumdrama verfilmde Margarethe von Trotta, de grand dame van de Duitse cinema, het leven van Hildegard von Bingen (1098-1179). Als abdis van een Benedictijns vrouwenklooster ontpopte Von Bingen (Barbara Sukowa) zich als groot intellectueel en humanist, die de strenge kloosterregels veranderde en een menselijker beleid voerde. Zij was niet alleen spiritueel leider en filosoof, maar ook dokter, wetenschapper en politicus. Leonardo da Vinci en Dante noemden de Duitse abdis als één van hun grote voorbeelden.
Hildegard van Bingen wordt beschouwd als één van de meest fascinerende geesten van de Europese geschiedenis. Hoewel zij nooit officieel heilig verklaard is, wordt ze door de Kerk wel als zodanig vereerd.
Hildegard was abdis van een benedictinessenklooster op de Sint-Rupertsberg bij Bingen (in de huidige deelstaat Rijnland-Palts). Vanwege haar mystieke ervaringen kreeg zij de bijnaam ‘Tafelgenoot van God’. Haar mystieke en theologische geschriften hadden grote invloed in de Kerk. Ze bekwaamde zich tot de muziek, natuurwetenschap en plantengeneeskunde. Ook politiek was ze actief.
Regisseur Von Trotta is de belangrijkste representant van de Duitse feministische cinema. In de jaren ’70 en ’80 zocht ze naar historische figuren die de vrouwenbeweging konden inspireren. Die vond ze onder anderen in de Duits-Poolse socialist en antimilitarist Rosa Luxemburg (1871-1919). Dat resulteerde in 1986 in haar bekende film Rosa Luxemburg.
Vision – aus dem Leben der Hildegard von Bingen werd opgenomen in het klooster Maulbronn in Baden-Württemberg en in het klooster Eberbach in Hessen. Hildegard’s eigen klooster op de Rupertsberg werd verwoest in 1632 tijdens de Dertigjarige Oorlog.
Actrice Barbara Sukowa, die ook de titelrol van Von Trotta’s Rosa Luxemburg speelde, vertolkt in Vision de volwassen Hildegard. Sukowa zingt zelf de stukken in de zangscènes. Von Trotta wilde dat de soundtrack voor een groot deel zou bestaan uit composities van Hildegard zelf. De cineast koos stukken uit “die mij in het hart raakten en waarbij ik kippenvel kreeg toen ik ze voor het eerst hoorde”.


Te zien vanaf 27-10-2010