Wie wenst de bronnen van ons land te eren?

smaragd

Boodschap van Moeder Maria over de heilige bronnen van onze streken

Moge het Licht van de Goddelijke Moeder uw hart verwarmen en het openen voor haar bede.
Geliefden van het Licht,
De tijd is aangebroken om u te concentreren op de heilige bronnen die eens uw streken zo rijk bevloeiden.
Hun verbinding met Mij is gaandeweg geslonken tot een eerder laag niveau en daarom vraag Ik u, dochters en zonen van het Water en Vuur om u terug te richten op deze plaatsen en er uw hart te openen voor Mij, uw Goddelijke Moeder.
Laat mijn Licht door u stromen tot diep in de bron, tot diep in de aarde en vraag aan de wezens der aarde om u te helpen.
Mijn Licht stroomt door u heen en raakt de eens heilige grond waarop je staat aan met grote kracht, met innige liefde, opdat er terug een verbinding ontstaat met het oerwater diep in de aarde.
Want diep onder uw voeten borrelt er een Heilige Bron, een bron die zo puur en heilig is dat ze levenskracht verschaft aan ieder die met haar in contact komt.
Jullie konden dit ervaren in Banneux, waar de verbinding nog steeds stand houdt. Draag deze verbinding mee in uw hart en breng haar ook op andere plaatsen.
Hiertoe roep Ik u, Ik uw Moeder, de Hoeder van het Leven, open uw handen en ontvang mijn Licht, open uw hart en adem het in, laat het doorheen al uw chacra’s stromen en wordt zo een levende pillaar van heilig vuur. Vuur dat hier het water aanraakt, vuur dat heelt, vuur dat samensmeedt.
Want Ik Ben de Vrouwe van Vuur en Water en Ik vraag u, mijn geliefden, zet u in voor deze taken die nog in het verschiet liggen.
Breng terug de verbinding tot stand tussen vuur en water, tussen de zon en de maan.
Ik Ben de Vrouwe van Vuur en Water.
Amen

Lucia, 19 oktober 2005©

Wens je ook een oude heilige bron terug te eren? Mail ons dan gerust voor meer informatie op tuinvandemoeder@hotmail.com

Gebed voor de Kinderen en Boodschap van Moeder Maria voor de Waterdragers van Aquarius


ResizedImage600449-10625099-708330335869109-7074688165369353113-n
Boodschap van Moeder Maria voor de Waterdragers van Aquarius

Mijn geliefden, het water dat juist jullie harten beroerde is het water van mijn heilige bron.

O mijn geliefden, breng dit water ter verzachting, ter verzoeting, breng dit water naar de bron die het land doorstroomt dat geteisterd werd door zoveel. Breng dit water ter verzachting van de zielen in nood en hoop hierbij dat zij dit water mogen aanraken, dat de waterkristallen die glinsteren van uw liefdeslicht het land mogen doorstromen en de mensen diep in hun hart mogen aanraken, bereiken.

Dit is mijn wens als Moeder van het Heilig Hart als Moeder van de Bron van alle Naties, dit is mijn wens en Ik vraag jullie om je kruiken te vullen en op weg te gaan, ik vraag jullie om als waterdragers deze heilige bron te bezoeken.

O mijn geliefden, schenk de liefde van uw hart aan het water van de Seine en vermeng dit met het water van mijn heilige bron en zie dan de glinstering van liefde het land doorvloeien, de kinderen heiligen en troosten en optillen in hun goddelijke aanwezigheid, zie hoe alle kinderen van Europa het licht aanschouwen in hun liefdevol hart, zie hoe zij geholpen worden door de schoonheid van de liefde en door de kracht ervan.

Laat hun toekomst betekenisvol en liefdevol worden, dat ze hun dromen mogen realiseren en dat ze mogen uitgroeien tot schone en krachtige wezens wiens leven gedragen wordt door de liefde van het hart.

Dit is een gebed voor de toekomst van al uw kinderen

dit is een gebed van alle moeders en vaders van deze aarde

dit is een gebed ter ondersteuning van alle kinderen op aard

dit is een gebed van liefde en niet van haat

dit is een gebed vol schoonheid en liefde

dit is een gebed,het zet hen in hun kracht

dit is een gebed van moeders en vaders

dit is een gebed van mijn hart

draag dit gebed mee samen met het heilige water en verspreid het, verspreid het over de aard

want dit is een gebed voor de toekomst van de aarde

dit is een gebed voor de liefde en de kracht van het heilige hart

laat mijn zegen u overvloeien en u begeleiden

laat mijn zegen uw voeten heiligen

laat mijn zegen uw steun en toeverlaat zijn

want dit is een gebed voor de kinderen op aard

Alleluja, Alleluja, zing een lied

Alleluja, Alleluja, zing een lied op aard

Moeder Maria, 20 januari 2015 ©Lucia, Tuin van de Moeder

No Title

Boodschap voor de Advent

Boodschap voor de Advent

Geliefden,

Langzaam tikt de tijd voorbij en Ik sta bij u. Ik sta bij u als Moeder van de verloren harten. Want velen hebben het contact met hun hart verloren en kijken aan tegen een leven vol teleurstellingen. Hun schoten zijn leeg van verlangen, leeg van verwachting. Er rest hen geen hoop.

Daarom vraag Ik u, geliefden om hoop te schenken aan de wereld, hoop op warmte en genegenheid, hoop op samen zijn. Want velen zijn verscheurd, vele gezinnen uit elkaar, velen in eenzaamheid en armoede van geest. En daarom vraag Ik u vandaag te bidden voor de verloren harten, de zielen in nood. Bidt voor hen. Bidt voor hun welzijn. Bidt voor troost.

Want als H.Moeder schenk Ik de mensen troost. Ik schenk hen troost die het moeilijk hebben, die nood hebben aan opvang, aan liefde, Moederliefde. Rijg uw gebeden als parels aan elkaar, zodat Ik hen kan uitdelen, zo wordt mijn schoot groot en wijd, vol troost. Weet dat de energie van uw gebed niet verloren gaat maar zijn weg vindt naar deze zielen in nood. Schenk uw gebeden aan Mij, Ik deel ze verder uit. Mijn engelen vergaren deze parels, deze bloemen recht uit uw hart, uw liederen vol schoonheid en vreugd.

Zing in deze dagen voor Kerstmis uw mooiste lied en schenk het aan Mij en zo aan alle mensen ter wereld.

Geliefden, laat deze klanken recht uit uw hart komen, dan zijn ze immers vol zuiverheid en kracht, dan schenken ze genade aan de mensen op aard.

Zing een lied van vrede. Alleluja. Zing een lied vol lof voor de Heer, zing een lied van schoonheid en kracht, zing een gebed voor de Heer.

Geef zo de liefde van uw hart als mooiste geschenk aan de Heer. Dan is het waarlijk Kerstmis in uw hart. Amen.

Moeder Maria. Amen.

©Lucia, Tuin van de Moeder

Bronmeditatie aan de Liefdesbron in het magische Kluisbos

Bronhelingsmeditatie aan de Liefdesbron in het magische Kluisbos

zondag 8 mei 2011 om 14 u

Hoeder Rita

Wij heten u van harte welkom op deze bronnencirkel aan de Liefdesbron in het Kluisbos, een magische en oeroude sacrale plaats. Rita, de hoeder van deze bron zal u over de Keltische roots van dit bos vertellen. Daarna vormen we een cirkel van verbonden harten rond deze bron voor een diepgaande heling en opening naar de lichtrijken.

We komen om 14 u aan de parking van het recreatieoord “de Kluisbos” samen, adres : Poletsestraat 59, 9690 Kluisbergen in Oost-Vlaanderen. Van daaruit wandelen we naar de bron. Breng iets lekkers mee om na de meditatie samen te delen. Vrije bijdrage ter ondersteuning van het Bronnenproject waarvoor we nog steeds bronhoeders zoeken, meer info hier.

Johan Van Den Bossche is zo vriendelijk deze meditatie muzikaal te begeleiden. Luister hier naar zijn gitaarmuziek geïnspireerd door de natuurwezens van het Kluisbos.

Van harte welkom aan ieder, ook kinderen zijn welkom!

Lucia en Rita

klik hier voor het fotoalbum van de bronmeditatie

Boodschap van Archeia Maria  
Geliefden,
Uw werk aan de bronnen is gevat in zoveel schoonheid.
Licht straalt uit deze schoonheid de wereld in.
Helder licht dat goddelijk is en uit uw hart stroomt en uw aura verlicht.
Wanneer dit licht het water beroert, komt het in beweging, de moleculen beginnen te dansen, te bewegen, te veranderen. Hun kristallen kern wordt wakker gemaakt, verheven in trilling en hun werking wordt stilaan helend voor lichaam en geest.
Geliefden, dit is het werk van de waterpriester/es. Dit is jouw werk.
Het is jouw taak om de wateren der aarde te verrijken met goddelijk licht, zodat ze glinsterend en doorschijnend worden, gevuld met goddelijke kracht.
O wakers van de bronnen, open uw hart voor mijn lied dat hier klinkt en u aanraakt,
open uw hart voor uw opdrachten en vervul deze dienst aan de mensheid, aan uw geliefde planeet.
Herinner u uw zending om licht te brengen in het water,
om één te worden met de undines en liefde te zijn.
Liefde brengt water in beroering zoals de engel aan de poel van Bethesda.
Dat dit water ook helend mag zijn voor wie er mee in aanraking komt.
Ik zegen u voor uw opdracht,
Ik zegen u allen voor uw werk als waterpriester/es.
Amen 
Uw Moeder aan de Bron te samen met vele engelen.
Amen

Boodschap van Moeder Maria aan haar bron te Banneux

Boodschap van Moeder Maria aan haar bron te Banneux  

Geliefden van mijn hart,
Zegeningen breng Ik jullie, zegeningen van mijn Hart.
Bloemen van Liefde voor alle mensen, bloemen van vertrouwen en dankbaarheid.
Verzamel u hier rondom Mij, uw Moeder van het H.Hart.
Verzamel u hier en luister naar mijn bede, de bede om u langzaamaan vertrouwd te maken met mijn energie,
die u weer vertrouwen in het leven schenkt.
Leer om dicht bij Mij te staan,
leer om u met Mij te omhullen als een trouwe mantel,
een warme vriend, die je steeds troost als het nodig is en die je steeds liefde schenkt met een teder hart.
Komt hier te samen aan mijn Bron en schenkt uw liefde aan dit water,
dit water dat u zegent en beroert op de meest intieme wijze, nl. diep in uw hart.
Hier lenigt het uw zorgen, hier verzacht het uw dorst,
uw dorst naar de Eeuwigheid, uw dorst naar uw oorsprong.
Weet dat deze verbinding hier mogelijk is, hier bij dit water.
Het voert u mee naar uw Huis, uw Huis in de Eeuwigheid,
uw Huis van Liefde, waar Ik woon en u teder verwelkom.
Kom binnen, geliefden van mijn Hart, kom binnen en straal.
Ik zegen u met dit Water.
Drink Mij en straal.
 
Uw liefhebbend Moederhart, Maria.
Amen

©Lucia

Boodschap van Moeder Maria

Boodschap van Moeder Maria
Je bent wie je bent, mijn kind, en Ik Ben bij jou.
Ik Ben je moeder, Maria en Ik kom tot jou op een zonnige dag als deze om je te verzachten en te omhullen, om je te koesteren en om je lief te hebben.
De zachtheid en liefde voel je zo zeer sterk om je heen en ook anderen kunnen dit voelen.
En zo kan Ik mijn liefde voor de mensen via jou doorgeven als een geschenk.
Een geschenk dat Ik offreer aan alle mensen en wanneer ze zo bij jou komen, kunnen ze dit geschenk ontvangen, zo gewoon, zo eenvoudig, zo simpel.
Mijn liefde spreidt zich dan uit in je kamer en hult deze in een prachtige gloed vol mooie kleuren en deze gloed omvat alle nodige ingrediënten voor heling, want zo worden harten stilaan geheeld, door te vertoeven in het Licht van de Moeder.
Mijn energie stroomt dan door je heen en beroert het aardoppervlak, het beroert je hele omgeving, het straalt van je uit, wanneer Ik bij je ben.
En zo breng Ik zegeningen op aard.
Ik verbindt mij met mijn dragers van energie en laat deze energie uit je vloeien als een beek, een verkwikkende stroom, een klaterende fontein.
Je bent mijn bron op aarde.
Ditmaal stroomt mijn gouden water uit je hart en het lest de dorst van velen.
Het verkwikt zegent en ontroert. Het raakt hen diep in hun hart.
Jij hoeft hiervoor niet veel te doen, je hoeft je enkel volledig te openen voor mij, je moeder, en Ik stroom door je heen en zegen.
Open u, mijn kind, volledig, want Ik Ben je zeer nabij.
Open je en schenk jezelf aan de wereld.
Schenk jezelf volledig aan mij.
Ik Ben uw moeder. Ik Ben Maria.
VRIJGAVE VAN HET HEILIG VUUR.
Daarna aktuele boodschap voor ons land en helingwerk voor ons land onder de leiding van Maria.
Amen. Amen. Amen.
©Lucia voor de meditatieavond van woe 9 juni 2010

Boodschap van Moeder Maria

Boodschap van Moeder Maria
Geliefde kind, neem de pen ter hand en schrijf, want mijn verzuchtingen zijn groot.
Geliefden, geliefde mensen op aarde.
Ik Ben uw Moeder en Ik waak over u.
Ik kom tot u op een lichtsraal van de Grote Centrale Zon en Ik breng geschenken en zegeningen met me mee.
Dompel je onder in dit veld van zegeningen en rehabiliteer zo je lichaam, bekleed het met een nieuw energieveld, een nieuw kleed om te dragen, een kleed van ragfijn goud en parelmoer. Een kleed van opstanding.
Mijn geliefden, uw verheerlijking in het licht komt dichterbij. Ik, uw Moeder nodig u hiertoe uit.
Kom, kom in mijn nabijheid en steek uw armen in dit nieuwe en mooie kleed.
Het omhult u met puur en goddelijk licht, het transformeert u, het transfigureert u.
Het is uw gewaad van puur licht.
Dit gewaad wordt geschonken aan mijn geliefden, aan zij die mijn liefde uitdragen, waarlijk uitdragen in de wereld en er alles aan doen om hun leven in dit lichtveld te leven en het te verspreiden.
Nu hier in deze maand die me is toegewijd, sta Ik met grote standvastigheid bij u en Ik straal mijn rozenkrans over jullie hoofden.
Ik ontsteek de sterren op uw kroon zodat ze mooie parels mogen worden en schitteren van vuur.
Het licht van Beltain is het licht van het vuur en hier op deze liefdesberg, brandt dit nu met volle kracht omdat jullie hier zijn, omdat jullie bij mij zijn, mijn geliefden, kinderen van mijn hart.
En hoewel de beproevingen soms groot zijn, slagen jullie er toch in in mijn licht te blijven en het uit te stralen.
Hiervoor ben Ik jullie zo dankbaar en Ik kom dan ook vandaag tot jullie om jullie bij te staan in de moeilijkheden van je leven.
Aanvaard hiervoor mijn troostende hand en mijn kracht die jullie nu zegent, hier in dit land aan het water waar mijn hart woont.
Ik Ben uw Moeder, Ik Ben Maria. Amen.
Amen. Amen. Amen.
©Lucia, 20 april 2010, ontvangen voor de mystieke reis van de H.Rozenorde op 1 en 2 mei 2010

Hoe leer ik communiceren met de Opgevaren Meesters door Maria en Metatron

Geliefden,
Ik Ben uw Moeder en ik kom tot u in het Licht van mijn hart.
Geliefden, bereidt u voor, bereidt u voor in deze maand die komen gaat (september).
Aan jou is de keuze en deze keuze is zoals altijd vrij.
Het ogenblik is gekomen om ervoor te gaan, om daadkrachtig te zijn, om niet meer te twijfelen, maar de roep van uw hart te volgen en deze roep leidt naar het licht aan het einde van de tunnel, deze roep leidt je naar je zusters en broeders in het heelal, die jullie bijstaan op aarde met al hun krachten en zeer veel liefde in hun hart en het is deze liefde waarvan je de aantrekkingskracht voelt. Zij is getooid in hemels licht, dit licht houdt de belofte van wijsheid in zich, inzicht, realisatie.
En deze wijsheid komt meer en meer ter uwer beschikking wanneer je je focus erop richt, dwz wanneer je haar in je laat ontwaken zoals een bloem.
Een bloem van wijsheid dient gevoed te worden door uw aandacht en attentie, zij heeft die voeding nodig : uw afstemming.
Daarom geef ik u deze eenvoudige oefening die je doorheen haar eenvoud naar de wijsheid zal leiden.
Ik vraag hiervoor enkel je tijd en je bewuste aandacht.
Dan overhuif ik je met mijn licht en kan je voelen hoe je in mijn bewustzijn wordt opgetild.
Ik verhoog de frequentie van je hersengolven zodat de ontvankelijkheid van je brein groter wordt, meer ingetund op onze sferen.
Zo heb je een verbinding met ons beschikbaar en weet geliefden, dat het hiervoor nu werkelijk het moment is.
Zet je in stilte neer en focus je op mij in uw hart, aanroep mijn aanwezigheid 3 maal.
 Heilige Moeder omhul me met uw Licht.
 Heilige Moeder omhul me met uw Licht.
 Heilige Moeder omhul me met uw Licht.
En ik zal je optillen in mijn bewustzijn.
Oefen dit moment van afstemming iedere dag. Je hebt er nood aan. En leer zo met ons te communiceren.
De aarde is hiervoor klaar, zij hunkert naar deze verbinding van haar bewoners, zodat ze verder kan evolueren naar haar ascensie. Laat haar niet wachten.
Laat Mij niet wachten, ik roep jullie op, geliefden, om met mij in communio te gaan, zodat het herstelplan voor de aarde zich verder kan ontwikkelen.
Het is nu tijd !
Maria
Amen Amen Amen
©Lucia, 26 augustus 2009
Geliefden,
Vrienden van mijn hart,
Ik Ben Heer Metatron en Ik kom om u voor te bereiden, om u voor te bereiden op de shift in bewustzijn, in consciousness.
Geliefden, het is duidelijk tijd om u hierop voor te bereiden, om u te verzorgen, om u te reinigen, om u af te stemmen in bewustzijn en hiertoe is de oefening die Moeder Maria u opgaf zeer noodzakelijk.
Oefen u in het tot stand brengen van een communicatieve brug tussen u en ons, zodat wij ieder van jullie kunnen bereiken.
Sta uzelf toe de mogelijkheid te overwegen om rechtstreeks met ons te communiceren. De tijd is hiervoor rijp.
Geliefden, wij vragen jullie dit, wij vragen jullie dit met aandrang.
Stel u hiervoor open zonder angst.
Open uw geest voor ons, open uw geest en ontvang onze communicatie.
Luister naar deze zachte aandrang die in je merkbaar wordt, de aandrang die je stuurt om op ons opmerkzaam te zijn.
Het zachte en warme gevoel dat je helemaal vult.
Geliefden, op dat moment ben je klaar voor communicatie met ons.
Op dat moment raden wij je aan om te gaan zitten en onze woorden neer te schrijven of uit te spreken.
Noteer de indrukken die bij je binnenglijden. Volg met de blik van je ogen onze aanwijzingen.
Zo kunnen wij je begeleiden in je leven, je ondersteunen, je richten op zaken die voor jou persoonlijk van belang zijn in het vervullen van je cosmische opdrachten.
Ieder van jullie op het Pad van het Licht bereikt namelijk op een bepaald moment een niveau van dienstbaarheid, een niveau van meehelpen aan het uitvoeren van het Goddelijke Plan voor de aarde.
Op een bepaald moment herinneren jullie je opdrachten en taken die jullie overeengekomen zijn voor deze incarnatie.
Het is belangrijk om met deze herinnering contact te maken en hiervoor is de telepathie met ons van groot belang.
Overweeg dus bij uzelf de mogelijkheid om daadwerkelijk met ons te communiceren.
Onze vertegenwoordiger die dit bericht noteert zal hiervoor al haar wijsheid en kennis ter beschikking stellen.
Wij vragen haar dit nu met aandrang want het is tijd !
Amen.
Ik Ben Heer Metatron. Amen. Amen. Alleluja. Amen.
©Lucia, 27 augustus 2009