do 20 aug 09 Moon Lodge voor Vrouwen

Moon Lodge voor Vrouwen
Lieve vriendinnen,
vandaag reizen we terug in de tijd naar vorige levens.
Tijdens deze meditatieve begeleidde reis concentreren we ons op onze vroegere levens als priesteres van de Grote Moeder.
We dompelen ons terug onder in deze heilige en sacrale energie van de priesteressen.
We schouwen, ervaren, voelen……
We helen en leren…..
We komen thuis….
Wees dan ook van harte welkom op donderdag 20 augustus 2009 om 20 u.
Gelieve je op voorhand in te schrijven op TuinvandeMoeder@hotmail.com
Liefs, Lucia

Isis

Geliefden,
Be prepaired,
Wees voorbereid want mijn energie komt met grote kracht naar beneden
en Ik heb jullie nodig om mijn energieveld juist te verankeren in de grote krachtcentra van de aarde,
die waarheen Ik jullie geleiden zal, zoals Vézelay, zoals Parijs en nog veel meer.
Geliefden, stem u vanaf nu regelmatig af op mijn energieveld en bereid u voor op dit werk.
Zuiver uw afstemmingsmechanismen en leer de tekenen te interpreteren op een juiste manier.
 
Wanneer mijn licht aan de hemel zal schijnen moeten jullie voorbereid zijn om deze meestertaken te volbrengen.
Leer u daarom verfijnen in afstemming, uw trillingsveld te verhogen door gezamelijke oefeningen en meditaties,
door geregeld mijn stem in u toe te laten.
Geliefden, de tijd van voltooing breekt nu aan.
Luister diep in uw hart naar mijn opdrachten
en ga dan over de weg die gezegend moet worden met heilig water.
Breng het water van mijn bron naar het heilige eiland midden in de Seine.
Leg hier de verbinding tussen het Heilig Land en het Heilige Eiland, het Ile de la Cité.
U bent hiervoor gedurende vele incarnaties voorbereid, u en uw vrienden.
Volbreng hier deze opdracht, volbreng hier dit werk.
Isis
©Lucia, 20 mei 2009

 

Boodschap van AA Michàel

Boodschap van AA Michael over de heling van de Planetaire Watermatrix
Geliefde kind,
laat het helen van water je handelsmerk worden, tracht u hierop deze maand volledig in te stellen
en zo het werk van de Loreley te volbrengen.
Je kunt haar mythische figuur immers beschouwen als een echte waterpriesteres, die heling bracht aan de Rijn,
deze onstuimige rivier die wild kan bruisen en kolken.
Haar taak bestond er immers in het water der emoties te kalmeren,
om rust te brengen in het water zodat de mensen deze rivier als transportmiddel veilig konden gebruiken.
Dat was de taak van deze priesteres hoog op de berg.
Zij toont u ook de moeilijkheden die de mens ondervindt bij de beheersing van zijn emotionele lichaam, zijn gevoelslichaam.
Het meesterschap hierover verwerven is aartsmoeilijk, er zijn vele valkuilen.
Het werk van een Waterpriester/es bestaat erin om deze moeilijkheden één voor één aan te pakken en te transformeren
door het in balans brengen van het emotionele lichaam, dat zo gevoelig is aan de fasen der maan.
Bestudeer in uzelf het effect van de maanstanden op uzelf, op uw emoties
en tracht ze van daaruit te relativeren.
Tracht te beseffen dat de maancyclus een cirkel vormt en dat wanneer uw emoties hoog oplopen,
ze ook weer terug zullen evolueren naar een rustiger periode wanneer de maan afneemt.
Leer deze inzichten in uw leven toe te passen, iedere maand meer en
verwerf zo meer en meer meesterschap over uw emoties, over uw emotionele lichaam.
Dit vraagt een krachtige wil, een groot doorzettingsvermogen.
Dan kan de Loreley in u opstaan, dan kan zij haar taak van meesterschap volbrengen.
Dan kan zij de wateren beheersen en kalmeren.
Ga en bezoek de hoge berg die uitkijkt over de Rijn, voel haar kracht, haar meesterschap
en besef de enorme inspanningen die het vraagt om de verworven krachten juist en ten goede te gebruiken.
      
Daarom is het nodig, geliefde kinderen, u zo uit te puren dat uw persoonlijkheid overstegen wordt,
zodat de macht enkel gebruikt wordt voor het algemeen belang, niet voor u persoonlijk.
Daarom is het nodig u zo uit te puren zodat je een waarlijk contact hebt met je hemelse begeleiders,
zodat je weet welke paden te betreden, welke opdrachten te volbrengen.
Dit vraagt een zuivere afstemming, een afstemming die enkel kan bereikt worden door intense toewijding aan het goddelijke,
door intens streven hiernaar.
En dit verwerf je door u regelmatig af te stemmen in meditatie
en door het kalmeren van uw emotionele lichaam.
Geliefden, dit vraagt veel werk,dit vraagt veel inspanning van de Waterdragers van Aquarius
(zie boodschap van 9 juli 2007 in Syllabus Opleiding Waterpriester/es)
Maar het is een werk dat bruist van liefde en schoonheid,
een intens werk, maar ook een dankbaar werk.
De priesteressen en priesters van het water staan voor een grote opdracht.
Zij dienen de emotionele stabiliteit van het water op aarde te ondersteunen door de planetaire watermatrix
in zichzelf en in de planeet te helen en onder controle te houden.
Zo vormen zij een groep, een eenheid.
Zo zijn zij wereldwijd met elkaar verbonden.
Dit vraagt inspanning.
Het leven van een priester/es vraagt inspanning,
het is niet enkel romantiek en nostalgie.
Het is werk, hard werk.
Maar weet u verbonden met alle priester/essen ter wereld,
weet u verbonden door de grote zuster-en broederschap doorheen het universum.
De Wateren zijn van primordiaal belang. Zij hebben u nodig.
Geliefden, vergeet uw beloften niet.
Je beloofde de H.Moeder hiervoor te zorgen,
ga in meditatie terug naar de tijd juist voor je incarnatie toen je samen met Haar hierover sprak,
toen je beloofde om het emotionele veld van de planeet te helen, te verzorgen.
Reis naar de liefdevolle armen van de H.Moeder en besef de realiteit hiervan.
Vervoeg u bij al uw zusters en broeders en werk samen, werk zo samen voor het groter geheel.
Overstijg uw “kleine persoonlijkheid” en dien de H.Moeder door dit werk te volbrengen, door deze taak op u tenemen.
Er is grote nood, besef dit, zie naar de beelden van overstromingen op TV en besef dat uw hulp nodig is.
Geliefden, Ik Ben AA Michael en Ik vraag u om te helpen bij het stabiliseren van de wateren der aarde.
Ik roep jullie op hiervoor.
Versaag niet, maar kom en verenig u, kom en werk samen,
kom en heel, heel het water der aarde.
Werk hiervoor ook samen op mijn berg (Le Mont St Michel) daar in de oceaan, dichtbij Atlantis
.
Herstel de Watermatrix ! Heel hem !
Ik Ben Heer Michàel en Ik waak over u.
Ik Ben. Amen.
©Lucia, 26 juni 2009
Klik hier voor een fotoimpresssie van Le Mont St Michel

Herstel Planetaire Watermatrix

Herstel Planetaire Watermatrix met Heer Michael

Geliefden,

Open uw harten voor dit werk van heling, Ik Ben Heer Michael en Ik begeleid jullie op deze weg die uw geest nu voert naar de St Michielskathedraal in Brussel. Daar verankerden jullie verleden jaar in september mijn vuur, het blauwe vuur van Michael, gesymboliseerd door mijn zwaard. De golf van energie was zeer sterk toen, duizendmaal sterker dan een laserstraal, maar wel vergelijkbaar.

Laat uw geest reiken naar deze kernkracht die in deze kathedraal nu opgesloten ligt. Laat uw geest reiken naar deze heuvel in uw hoofdstad, deze heilige heuvel waarop de St Michiel en St Goedelekathedraal prijkt. Haar vuur is blauw. Het is mijn vuur dat je nu kunt aanraken met je geest en dat je kracht geeft om deze heling tot een goed einde te brengen.

Uw geest raakt er mijn vuur aan en omhult het met de intentie dit blauwe vuur verder door te trekken tot aan deze bron. Laat dit vuur zijn weg vinden via de wateraders en breuklijnen die deze twee plaatsen verbinden. Leid het enkel met de kracht van uw geest en met het liefdesvuur van uw hart. Raak het aan en breng het mee tot hier in opperste concentratie, maar onder de hoede van mijn vleugels. Zie hoe het vanuit uw stad, vanuit uw kathedraal naar hier rolt als een grote bal blauw vuur, zie hoe het deze twee plaatsen met elkaar verbindt en zie hoe het hier verankerd wordt, diep, zeer diep in de grond.

Neem dit vuur verder met u mee de heuveltop op tot aan het gedenkmonument voor uw eerste koning en laat het daar branden als een focus van mijn blauwe vuur die uw monarcie en de regeringen van uw land wijsheid en kracht verschaft. Brand hier een focus van mijn blauwe vuur op de heuveltop en onderhoud deze focus, dit Blauwe Vuur in de toekomst. Werk zo mee aan de heling van uw land en zijn vertegenwoordigers.

Zie hoe dit Blauwe Vuur brandt op dze heuvel en weet dat uw werk krachtig was, gedragen door mijn hart en gefocust door mijn vlam. Amen.

Ik Ben Heer Michael en Ik groet u, geliefden van mijn hart, Amen.

Lucia, 1 april 2008©

Boodschap van Heer Michael

Boodschap van Heer Michael
 
Geliefden,
Dank zeg Ik u, dank voor uw samenwerking in mijn kathedraal,
een samenwerking waaruit veel vruchtbaarheid zal voortvloeien, een samenwerking van onschatbare waarde. 
Want zo deed mijn licht intrede in dit veld van uw hoofdstad, zo werd mijn licht er verankerd met het zwaard,
 het zwaard van Michael, die u uitnodigt voor een retraite onder zijn hoede en bescherming.
 
Ik, Michael, Drager van het Blauwe Vuur,
nodig u uit tot een verblijf op mijn berg.
Ik zal er u onderrichten in het Blauwe Vuur en Ik zal er u onderdompelen in deze vlam.
Want hier is immers een focus van mijn vlam gevestigd die u zal omhullen en ontvangen met ware gastvrijheid.
Kom hier te samen in deze kerk waarop Ik prijk,
op dit eiland in de Atlantische oceaan en onderhoud er deze focus van het Blauwe Vuur.
 
Ik roep u hier naar toe om u onder te dompelen in mijn licht, om u er mee te verrrijken,
zodat uw werkzaamheden zich kunnen uitbreiden met de kracht van mijn vuur,
mijn zwaard van blauw vuur, een kracht die deze van een laserstraal ver overtreft.
Dit zal u in de toekomst de nodige stabiliserende kracht verschaffen voor het werk dat u opgedragen wordt.
Het zij zo.
Amen
 
Heer Michael
 
©Lucia, 1 oktober 2007

do 13 augustus 09 Kennismaking met de energie van Isis

      
Isis Nutrix                                              =                               Virgo Lactans
De Parel van Isis
Workshop voor hen die eens priester/es van Isis, priesteres van de Zwarte Madonna waren
en die deze kracht terug in zichzelf willen naar boven halen uit de diepten van hun wezen.
Een intensieve meditatieve zoektocht waarvoor de tijd nu rijp is
door de enorme toestroom van nieuwe cosmische energie.
Sinds mei ontvang ik regelmatig boodschappen van Isis, ze zegt :
” Be prepaired, wees voorbereid, want mijn energie komt met grote kracht naar beneden en
Ik heb jullie nodig om mijn energieveld juist te verankeren in de grote krachtcentra van de aarde…….” (lees verder)
Ook internationaal, over heel de wereld roept Isis, lees Isis calls…..(bericht hieronder van Judith Moore)
” de Zwarte Moeder roept haar priester/essen terug bijeen……”
om ze voor te bereiden op de cosmische opdrachten.
Deze opdrachten zullen wij volbrengen in Parijs.
Roept je hart, vertelt het je dat je erbij moet zijn, kom dan naar de kennismakingsavond op 13 augustus
 of naar de opening van de Poort van Isis op 15 augustus.
zodat je dan kunt beslissen of je dit engagement wenst aan te gaan.
Je kan deze uitnodiging ook naar anderen doorsturen waarvan je denkt dat ze hieraan kunnen meewerken.
lees ook deze Boodschap en Isis roept…
I. Kennismakingsavond donderdag 13 augustus 2009 om 20 u  
II.  zaterdag 15 augustus 2009 Vortexopening van de Poort van Isis aan haar bron te Zepperen  
III. 9-9-9  Isisenergieverankering   Start cursus
IV. zondag 13 september 2009  Daguitstap naar cultusplaatsen van de Isis Nutrix in België
III. Workshop dinsdagavond 29 september 2009 of zondagnamiddag 4 oktober 2009
IV. Workshop dinsdagavond 13 oktober 2009 of zondagnamiddag 18 oktober 2009
V. Workshop met vervulling van de cosmische opdrachten in Parijs – Par Isis van 1 tot 3 november 2009
VI . Afsluitingsavond vrijdag 13 november 2009
250 euro voor de totale cursus
vervoer daguitstap 13 september inbegrepen
logies en vervoer Parijs niet inbegrepen
        
Notre Dame
Par-Isis
Priesteres van Isis
                
lege plaats waar de obelisk in Luxor stond,, nu staat hij op de Place de la Concorde in Parijs.
    
de piramide van het Louvre in Parijs
La Ligne Rose

Isis calls door Judith Moore

International Isis Temple Without Walls

Dear sisters, Isis calls!

Recent messages and readings have given us an insight that 9-9-9 is a powerful day for the restoration of the pure vibrations of Isis. Long ago the house of Isis, we as women entered a time of adversity. The spirit of Isis empowers our deeper mystical nature. The fall of the Isis cults brought a time when we Isis priestess had difficulty coming together to empower ourselves as a group. During this dark time of the feminine history women as you know were persecuted. Within the priestess societies that survived there was competition, mistrust and jealousy. These are energies that affect our intimacy and our daily lives. Isis rises and we have promised to come together to restore the power of the Devine Feminine and the sacred relationships between priestesses.

Phyllis Tempest has had a powerful vision of the restoration of the power of Isis. Isis, a woman in Holland, received a message when I was there about the upcoming date of 9-9-9. Rosalien has been guided to organize a gathering in Greece. I have done some very powerful readings for some of you and others not on this list. I am guided to get all of you in contact with each other. If you know others please lets begin to get an international network of Isis women going.

Each of you are powerful women and incredible light workers. I do hope this letter begins the process of you all working together internationally to prepare for 9-9-9.

Blessings,
Judith

St Genovevabron Zepperen

Bronheling en Vortexopening van de Poort van de Heilige Moeder Isis
Moederdag 15 augustus 2009 om 19 u
  
St Genovevabron te Zepperen bij St Truiden
Hoeder Isabelle tot 20 juni 2013, nu Hoeder Katleen
Opening Vortex van Isis 15 augustus 2009 
Op 20 juni 2013 heeft Isabelle het hoederschap van de bron doorgegeven aan Katleen, ze zal veel zorg dragen voor de bron en het kapelletje.
Geliefden,
Ik kom tot u op deze straal van Licht, Ik Ben Vrouwe Isis en
Ik kom tot u om deze bron te zegenen met mijn kracht, om deze Vortex te openen.
Ik open hem met mijn cosmische energie, deze is zeer krachtig en opent hier een veld van mijn energie,
een focuspunt van mijn liefdeskracht, een baken voor de mensen, voor de bewoners van de aarde.
Mijn geliefden, Ik Ben Vrouwe Isis en Ik zegen u,
Ik zegen u als priesteressen en priesters van mijn kracht.
In de komende tijd zal mijn energie sterk toenemen op aarde, dit zal duidelijk merkbaar zijn.
De aarde staat immers op de drempel van een cosmische inwijding
en Ik vraag jullie dan ook om jullie hierop voor te bereiden en om de aarde in dit transformatieproces te ondersteunen.
Dit zal niet gemakkelijk zijn en daarom roep Ik mijn priesters en priesteressen terug bijeen.
Kom en vervoeg u onder mijn vleugels, Ik zal u onderrichten en bijstaan.
Ik zal u de weg tonen en de opdrachten geven die noodzakelijk zijn voor een zachte verankering van mijn energie in het energieveld van de aarde.
Hiertoe heb Ik ankers nodig om deze energie te ontvangen en te distribueren in de juiste frequenties.
Hiertoe heb Ik mensen nodig die mij zeer nabij zijn en die mij goed kennen.
Mijn geliefde priesters en priesteressen die mij ooit dienden in vorige levens.
Ik vraag hen om zich te herinneren hoe innig onze band ooit was.
Ik vraag hen om deze band terug uit te diepen, te graven in hun herinneringsvelden,
diep te graven en de heilige liefde van de Zwarte Moeder terug in hen toe te laten.
Herinner u en voel mijn liefde, voel onze band, voel onze verbinding.
Voel hoe Ik mijn vleugels, de vleugels die mijn afbeeldingen sieren over u uitspreid, hoe Ik u terug aanhecht aan mijn energieveld.
Geliefden, wees welkom, wees terug welkom aan mijn boezem, aan mijn borst,
want Ik Ben de Voedende, de Nutrix.
Ik verschaf je heilig voedsel, zo noodzakelijk voor de mens.
Velen werden ooit door mijn energieveld aangeraakt en ontvingen het heilig voedsel,
de heilige melk van de Voedende Moeder, de Zwarte Moeder, Isis.
Geliefden, Ik roep jullie nu terug op, Ik roep jullie terug op om mijn energieveld te dragen en te verankeren.
Kom in de komende tijd veel samen en stem u af op Mij.
Zo bereiden wij de aarde voor, zo vervullen wij onze cosmische opdrachten.
Doe dit met liefde in uw hart, met eenvoud,
want dan kan het liefdesveld zich krachtig ontwikkelen en vasthechten in de energiematrixen van de aarde.
Ga en weet dat het goed is.
Ik groet u.
Ik Ben Isis.
Alleluja. Amen.
©gedicteerd aan Lucia op 11 augustus 2009 voor de opening van de Bron en Vortex van Isis te Zepperen in Limburg op 15 augustus 2009 s’avonds
We verzamelen tegen 19 u bij Isabelle thuis in het centrum Terra Ischtar (wegbeschrijving), Stokstraat 6 te Zepperen, bij St Truiden,
hier kun je gemakkelijk parkeren, daarna rijden we in car-pool naar de bron.
Breng iets lekkers mee om daarna te delen.
Je kan je aanmelden op TuinvandeMoeder@hotmail.com
vrije bijdrage ter ondersteuning van het bronnenproject
Lucia
Lees hier een Boodschap van Heer Michael over het belang van deze 15 de augustus!!!!

zon 26 jul 09 Ritueel van Liefde en Dank voor het Water

Ceremonie van Liefde en Dank voor het Water 

Heling van de Watermatrix in ons land 

Feest van St Anna, de Grote Dana en Hoeder van de Bronnen en Wateren der Aarde

zondag 26 juli 2009 om 15 u 

Grote Waterhelingmeditatie aan vele bronnen en waterwegen tegelijk

iedereen is welkom, ook alle kinderen 

Met deze cirkel sluiten wij zoals ieder jaar weer aan bij het "Project van Liefde en Dank voor het Water" van Masaru Emoto

vrije bijdrage ter ondersteuning van het bronnenproject 

 

aan de bron bij de Lourdesgrot te Oostakker door Begga

aan de kiosk in de vijver van het Rivierenhof te Deurne door Anaïs en Guido

aan de St Dymphnabron te Geel/Zammel door Hilde M

aan de bron van Broeder Isidoor te Kortrijk door Patricia

aan de St Odradabron te Balen door José

aan de St.Annabron te Laken door Ann

op de Kalmthoutse Heide door Hilde W

aan de St Arnoldusbron te Tiegem door Jacqueline

aan de Heggebron te Poederlee door Lucia

aan de Mariagrot te Meerseldreef door Gabriella

 

je kan je aanmelden op TuinvandeMoeder@hotmail.com met vermelding van de bron, zo krijg je alle praktische info over de gekozen plaats toegestuurd 

jullie zijn ook allen welkom op de volgende

Bronheling en Vortexopening van de Poort van de Heilige Moeder Isis

op Moederdag 15 augustus 2009 om 19 u

aan de St Genovevabron te Zepperen bij St Truiden

Lucia

Waterkristal als drager van liefde 

 

22 jul 09 Moon Lodge op het Feest van Maria Magdalena

Moon Lodge op het Feest van Maria Magdalena
met als thema Maria Magdalena als priesteres van Isis
Op 22 juli is het het Feest van Maria Magdalena.
Wij vieren deze dag met een avondlijke Moon Lodge want het is donkere maan.
De Moon Lodge is toegankelijk voor alle vrouwen.
Een Moon Lodge is een cirkel waarin we samen in meditatie gaan en later uitwisselen.
Jullie zijn welkom in de Tuin van de Moeder vanaf 20 u.
liefs, Lucia
Op 22 juli zal er een Zonsverduistering in Kreeft zijn, waarbij de Solaire Vrouwelijke Codes van de Bekrachtigde Vrouwelijke Christusenergieën in het Collectieve Bewustzijn gecodeerd worden.
Celia Fenn, AA Michael, juli 2009
On July 22nd, there will be a very powerful New Moon Solar Eclipse. This is also the day that is celebrated as Mary Magdalene’s Feast Day. Mary Magdalene represents the Love Nature of Christ Consciousness, and she has held the sacred space for the return and balance of the Divine Feminine for millennia. On this day, the newly empowered Divine Masculine and Divine Feminine within every man, woman, and child on Earth will be raised into the highest frequencies of 5thDimensional Solar Light that we can endure. This is the initial impulse of the Transfiguration of the masses of Humanity from 4th-Dimensional carbon-based Human Beings into 5th-Dimensional crystalline-based Solar Light Beings.

THE DIVINE PLAN IS UNFOLDING STEP BY STEP
by Patricia Diane Cota-Robles
http://eraofpeace.org 

 

Maria Magdalena als priesteres van Isis
Kun je de foto’s niet zien, klik dan hier.