Leringen van het Heilig Water

 

 

Leringen van het Heilig Water

 

Opleiding tot Waterpriester/es
Opleiding voor wie bronhoeder wenst te worden

zondag 11 juli 2010

10.30 u – 17 u

Reeds verschillende jaren werken we hier in de Tuin van de Moeder voor de heling van het water in onszelf en op onze planeet.
Wens je met deze werking kennis te maken dan is deze opleiding hiervoor een unieke gelegenheid.
In deze opleiding deel ik de wijsheid en kennis die ik in de loop der jaren hierover opgebouwd heb.
 
We bespreken de heling van de wateren der planeet en je kunt invoelen of dit voor jou een weg is die je in dit leven wenst te gaan.
Je maakt kennis met de heilige bronnen en de kracht van rivieren.
Je leert overal waar je gaat het water te helen.
We gaan dieper in op de taken van de bronhoeders en hun werking doorheen de tijden.
Wie zijn de bronhoeders, wat is hun taak?
 
We verenigen ons in een helende cirkel voor een helende meditatie voor ons emotioneel lichaam.
 
* 
 
Tijdens het tweede deel dringen we verder door in de Leringen van het Heilig Water.
We leren over de etherische waterwegen doorheen de universa en hun werking.
We ontdekken wat de Maya’s, de Tolteken en Inca’s hier kwamen doen  
We leren over de Planetaire Watermatrix en over de noodzakelijke heling hiervan. (lees ook)
Wat zijn de taken van de Waterpriester/es? 
We ontvangen hiervoor speciaal een lering van Archeia M.Maria die je niet onberoerd zal laten.
We sluiten deze intense dag af met een Bronmeditatie aan de Heggebron, hier ontvangen twee nieuwe bronhoeders hun opdracht.
Bij deze opleiding krijg je ook een syllabus met alle meer diepgaande boodschappen en opdrachten voor de bronhoeders.
 
Tuin van de Moeder

 

Boodschap van Archeia Maria  

Geliefden,
Uw werk aan de bronnen is gevat in zoveel schoonheid.
Licht straalt uit deze schoonheid de wereld in. Helder licht dat goddelijk is en uit uw hart stroomt en uw aura verlicht.
Wanneer dit licht het water beroert, komt het in beweging, de moleculen beginnen te dansen, te bewegen, te veranderen.
Hun kristallen kern wordt wakker gemaakt, verheven in trilling en hun werking wordt stilaan helend voor lichaam en geest.
Geliefden, dit is het werk van de waterpriester/es. Dit is jouw werk.
Het is jouw taak om de wateren der aarde te verrijken met goddelijk licht, zodat ze glinsterend en doorschijnend worden, gevuld met goddelijke kracht.
O wakers van de bronnen, open uw hart voor mijn lied dat hier klinkt en u aanraakt,
open uw hart voor uw opdrachten en vervul deze dienst aan de mensheid, aan uw geliefde planeet.
Herinner u uw zending om licht te brengen in het water, om één te worden met de undines en liefde te zijn.
Liefde brengt water in beroering zoals de engel aan de poel van Bethesda.
Dat dit water ook helend mag zijn voor wie er mee in aanraking komt.
Ik zegen u voor uw opdracht,
Ik zegen u allen voor uw werk als waterpriester/es.
Amen
 
Uw Moeder aan de Bron te samen met vele engelen.
Amen
 
©Lucia, september 2007

 

Afstemming op de Engelen en Opgevaren Meesters

 
iedere woensdagavond in de Tuin van de Moeder
 
 
Meditatieavond met afstemming op de Engelen en Opgevaren Meesters
 
Iedere woensdag komen we samen in de intieme tempel van de Tuin van de Moeder
om ons af te stemmen op de Verlichten,
We gaan in meditatie en luisteren naar de woorden en boodschappen van deze opgevaren leraars van de mensheid.
Tijdens deze avonden mogen we ook baden in hun energieveld dat ze als een zachte mantel over ons neerleggen,
deze Vrijgave van het Heilig Vuur brengt ons grote zegeningen en diepe heling.
Wees van harte welkom!
 
Lucia, mystica en gezalfde boodschapper van de Opgevaren Meesters
 
Aanvang 20 u
We komen rustig binnen vanaf 19.45 u, na de meditatie gelegenheid tot napraten met een drankje.
Gelieve je minstens 1 dag op voorhand aan te melden op tuinvandemoeder@hotmail.com
Bijdrage 15 euro
 
 

zo 13 juni 2010 Mediteren met Ascended Ladymaster Lotus en Lering over de Paradijsmatrix

 

 Klik hier als je de foto’s niet kunt zien.

 

2010 de prille energie van het Nieuwe Begin

13, Een Nieuw Begin

Mediteren in het Licht van de Lotus onder begeleiding van Ascended Master Lady Lotus

Kennismaking met de prille energie van de 13 de straal en

Lering over de Paradijsmatrix

zondag 13 juni 2010

Bijeenkomen om 13.30 u aan de Tuin van de Moeder,
daarna rijden we in car-pool naar de Paradijsmatrix aan het Zwart Water in Lichtaart
 
Vandaag op deze belangrijke dag voor ons landje nodig ik jullie uit voor een meditatieve lentewandeling langs het Zwart Water te Lichtaart waar we in 2005 de Paradijsmatrix verankerden.
Deze mooie natuurplaats is een broedplaats voor de Nieuwe Aarde energie.
We stemmen ons af op de Paradijsmatrixkristal, de moederkristal die hier begraven ligt en die de Phi codes in zich draagt.
We hebben hier in de loop der jaren een krachtige verbinding met de natuurwezens opgebouwd.
Hier kan je de prille energie van de 13 de straal werkelijk aan den lijve ondervinden,
we zullen dan ook op de aarde gaan liggen (breng iets mee om op te liggen)
voor een meditatie onder begeleiding van Ascended Master Lady Lotus en de Deva van dit natuurgebied.
 

bijdrage 15 euro

aanmelden op TuinvandeMoeder@hotmail.com

Liefs, Lucia

Moederkristal van de Paradijsmatrix

Bouw mee aan de Gouden Rozenbrug

5 maart 2005  Phi – Gate opening

Terugkeer van de Paradijsmatrix

Geliefden, kinderen in het Licht,
 kom nader tot elkaar
 Ik Ben Moeder Maria
en Ik vraag u dicht bij Mij te komen
kom dichter en raak Mij aan
en voel hoe mijn liefde zich in uw hart nestelt
voel hoe jullie allemaal via Mij met elkaar verbonden zijt
Kinderen van de Roos
 op aarde om deze roos van mededogen gestalte te geven
 ieder van jullie heeft een hart als een roos
kom nader tot elkaar
Ik Ben Moeder Maria
en Ik vraag u dicht bij Mij te komen
kom dichter en raak Mij aan
 en voel hoe mijn liefde zich in uw hart nestelt
 voel hoe jullie allemaal via Mij met elkaar verbonden zijt
Kinderen van de Roos
op aarde om deze roos van mededogen gestalte te geven
ieder van jullie heeft een hart als een roos
 en ieder van jullie is hierdoor in staat liefde aan anderen te geven
voel uw harten , geliefden
hun golven vormen het patroon van een roos
en het is dit patroon dat jullie verbindt met alle mensen
 het is het patroon van mededogen en zorg voor elkaar
raak Mij aan want Ik ben jullie behulpzaam met het vormen van dit rozenpatroon
reik elkaar de hand en vorm een kring rond Mij
voel hoe jullie zich zo ook onderling met elkaar verbinden
voel hoe onze harten elkaar aanraken in liefde
 gouden draden weven zich van mijn hart naar uw hart
en van uw hart naar de harten van uw buren
zo vormen we een onlosmakelijk geheel
zo vormen we samen het patroon van een roos
 en zo zijn we goed voorbereid om dit werk aan te vatten
geliefden, kinderen van de Roos
samen verplaatsen we ons Hawaï
als één geheel reizen we er veilig naar toe
zie hoe we boven de zee een lichtende cirkel vormen
we vragen aan de wezens der zee om een gelijke cirkel in het water te vormen
we nodigen hen hiertoe uit
we nodigen ook de grote engelen van het firmament uit
om boven ons een identieke kring te vormen
 en vanuit onze harten weven we gouden verbinden naar boven en naar beneden
zo vormen we een gouden rozenbrug tussen hemel en aarde
 mag Ik u nu vragen, geliefden, om uw harten in liefde te openen
laat de liefde uit uw harten stromen
en vul heel deze kolom met gouden licht
laat het gouden licht tot diep in de zee vloeien
 en tot hoog in de hemel
 zie hoe dit licht zich vermengt met de liefde van de zeewezens en de liefde van de engelen
 zo vormen jullie samen een vortex van liefde en licht
jullie hebben dit beloofd en deze belofte doen jullie nu gestand
dit is één van jullie taken, wees u hiervan bewust
laat de liefde uit uw hart vloeien in deze vortex
hou hem open gedurende de komende tijd
en vervul zo uw taak als kinderen van de Roos
Ik laat jullie niet los en blijf bij u de hele tijd
 
Ik Ben Moeder Maria. Amen.
 
©Lucia, maart 2005
 

 

Lieve vrienden,
Na onze intense werking met de Tuin van de Moeder in 2009 op verschillende krachtplaatsen
mogen we ons nu verheugen op een zeer nieuw energieveld dat hier in de Tuin van de Moeder verankerd mag worden.
Het energieveld van de Blauwe Lotus, het energieveld dat resoneert met het getal 13.
We krijgen hierbij veel ondersteuning van onze hemelse en cosmische vrienden.
We werken hiervoor immers intens samen met de hogere dimensies.
Voel je je geroepen om dit prille en zeer fijne energieveld mee op aarde te introduceren, wees dan van harte welkom.
Wij vragen u dan wel om u hierop voor te bereiden en u te zuiveren met het violette vuur gedurende de 13 dagen voorafgaand aan deze meditatie (van 1 tot 13),
Zuiver uw hele wezen met het violette vuur, laat uw heel wezen ermee doordringen,
roep hiervoor dit vuur aan, roep de hulp in van St Germain, hij zal u hierbij bijstaan als Chohan van de Nieuwe Tijd,
van het Aquariustijdperk dat nu aanbreekt en dat zuivere en zachte zielen nodig heeft om het mee te helpen verankeren.
Want de energie van de Blauwe Lotus is uiterst zacht en liefdevol, nog broos…..
We worden hierin begeleid door Ascended Ladymaster Lotus. bekend als Jeanne d’Arc.
Voel in uw hart en weet. Ben je geroepen?
Lucia
 

Over onze verbinding

Geliefden,
Schepsels van hemel en aarde,
Wees gegroet.
Ik kom over u, mijn kind, en Ik bevurig je met mijn woord. IK trek je op tot in mijn hart.
Ik rek je als het ware uit en zo ontvang je mijn boodschappen van liefde.
Ze zijn er voor de mensen op aard.
Ik stuur ze ter ondersteuning voor de weg die ze moeten bewandelen.
Ik stuur ze met liefde in mijn hart.
Ik Ben je geliefde, de Heer van je hart.
Ik Ben Jezus, je geliefde, je vriend.
Zo komen we elkaar nabij in deze tijd voor kerstmis.
Zo vertoeven we vaak in elkaars gezelschap. Zo luisteren we naar elkaar.
Ik luister naar jouw verzuchtingen en vragen. Jij luistert naar mijn inzichten en verklaringen, naar mijn aanwijzingen.
En zo gaan we met elkaar in liefde om, zo communiceren we van hart tot hart.
Zo zijn we er voor elkaar in tijden van nood en in tijden van geluk.
Er is een diepgaand vertrouwen nodig om deze verbinding tot stand te brengen, een diepe liefde voor elkaar en voor allen.
Zo leer je om ieder lief te hebben en te helpen indien nodig.
Zo komen ook wij steeds dichter tot mekaar en af en toe vallen we volledig samen. En dit is mooi zo. Warm en zacht. Verheffend.
Laten we in deze adventstijd steeds dichter naar elkaar toegroeien, samen komen in verbinding.
Het zal zacht zijn en helend voor je medemens. De energie bouwt zich nu in crecendo op.
Ervaar dit zeer bewust deze maand en leer om deze energie van Christus door u heen te laten vloeien ter heil van uw genodigden.
Zij zullen mijn aanwezigheid zo duidelijk merken en verlangen naar meer, naar meer heil en liefde, naar intense zachtheid en diep geluk.
Wees gezegend, mijn kind.
Amen.
Heer Jezus Christus
©25 november 2008

Richtlijnen voor het geven van lessen

Geliefde,
Zet je neer en schrijf en ervaar hoe je bewustzijn zich uitstrekt. Het reikt tot hier, het opent zich voor onze leringen, het stroomt.
Geliefde, tracht in deze toestand uw lessen te geven, dan zal ons licht rijkelijk door je heen vloeien, dan zal het de harten van de leerlingen bereiken en ze openen voor de wijsheid.
Geliefde, je bent onze hand op aarde.
Reik naar de harten en open hen, open hen voor onze liefde en wijsheid. Open hen voor Zichzelf.
Dit is je opdracht, je doel.
Tracht deze wijsheid die uit onze sferen vloeit zo goed mogelijk neer te zetten op aarde.
Het is een poel van verkwikking voor allen die zoeken naar wijsheid, naar gerechtigheid, naar inzicht in hun persoon en de plaats waar zij zich bevinden in het kader van evolutie.
Geef onze energie door waardoor gesloten harten zich kunnen openen en de weg kunnen vinden.
Velen vinden dit moeilijk, onoverkomelijk. Tracht hen aan te moedigen deze inzichten in zichzelf te ontwikkelen, te voelen, te ervaren.
Werk zo als onze helpende hand en weet dat het goed zo is.
Uw bewaarder, uw vriend, de Heer, Heer jezus. Amen.
© Lucia, 21 oktober 2008

Lering van Archeia Faith

AA Michael en Archeia Faith
Het Blauwe Vuur als beschermer van het H Hart
Geliefden,
Harten van mijn hart,
Getrouwen aan het Goddelijke Licht,
Luister en adem diep. Ik Ben Faith, de Archeia van het Blauwe Vuur en Ik kom tot u om u te onderrichten in mijn vlam.
Door u aanwezig te stellen in dit vuur, verteert u alle onzuiverheden in uw aura en uw lichamen.
Zo komen zij steeds meer en meer in een goddelijke balans terecht die u zal dienen bij het tot uitvoer brengen van uw werk op aarde.
Geliefden, de priesters en priesteressen van de H.Moeder worden nu gevraagd om waakzaam te zijn en hun licht volledig over de aarde te laten schijnen. Er is namelijk een grotere balans nodig, een krachtiger evenwicht tussen de verschillende energieën die gedurende deze tijd op aarde worden neergezet. Zij dienen allen het goddelijke plan, maar ze moeten wel door onze medewerkers op aarde met elkaar verbonden worden in liefde.
En daarom heb ik jullie nodig, geliefden, Ik heb jullie nodig om deze energievelden in uzelf tot evenwicht te brengen, zodat je dit evenwicht ook kunt uitstralen en in de wereld kunt neerzetten.
Zo is er eerst en vooral het evenwicht van de drievoudige vlam van uw hart. Neem de Leringen van het H.Hart nog eens door en tracht dit evenwicht in uzelf zo goed mogelijk tot stand te brengen. Dit is niet eenvoudig en vraagt een grote concentratie in uw leven, een dapper doorzettingsvermogen.
Maar weet dat wanneer u dit evenwicht kunt bereiken de zegeningen die je aan de wereld schenkt zeer groot zijn.
En het zijn die zegeningen die de balans op aarde kunnen herstellen.
Het is dus aan u om uw drievoudige vlam in evenwicht te brengen en zo de balans op de wereld te regelen. Dit vraagt inspanning, ja, maar het werk van een priester/es is er juist op gericht om met deze inspanning de wereld ten dienste te zijn.
Geliefden, Ik breng u de kennis en de wijsheid van de Blauwe Vlam. Door in mijn nabijheid te vertoeven kunt u hierover veel leren.
Verfijn uw wezen hiermee, dompel u onder in mijn Blauwe Vuur en onderga de inwijdingen. Uw leven zal hierdoor in een diepere versnelling komen, een diepere overgave aan de weg naar het Licht, naar de ascensie.
Geliefden, de Drievoudige Vlam is de weg.
Bestudeer hem goed.
Archeia Faith,
©Lucia, 6 oktober 2009

Boodschap van Vrouwe Lotus

Boodschappen van Ascended Masterlady Lotus
 
Laat mijn zachtheid je omhullen, geliefde kind, adem ze in en wordt zo zacht, zacht met mij, je lerares, je vertrouwenspersoon, je geliefde.
Ik Ben Vrouwe Lotus en Ik kom tot jullie, geliefde kinderen van Parijs, om mijn opwachting bij jullie te maken, om u te ontroeren met mijn aanwezigheid, om u zo warm te maken voor mijn zaak, het u open stellen voor het ontvangen in uw leven van mijn straal de 13 de.
Geliefden, ga dieper in uw zachtheid om dit licht in u toe te laten, om het lichtjes aan te raken, om er kennis mee te maken.
Deze energie is fris en pril, nieuw voor de aarde en zij vraagt van uw hart die ultieme zachtheid, het frisse jeugdige, zoals een klaterende beek, het lied van een vogel, de geur van een lotusbloem. Verdiep u hierin, in zachtheid, in liefde, teder en ontluikend.
Want uw hart kan deze zachte energie in zich laten ontluiken en zo een voorloper zijn op dit gebied.
Dit vraagt van u een frisse en jeugdige kijk op het leven, op de toekomst. Want dit is een Nieuw Begin.
Stem u hierop af, stem u af op mijn hart en ontvang de leringen van de Blauwe Lotus.
Adem ze diep in en veranker ze zo stilletjes aan, want ze zijn pril.
Het Nieuwe Begin is nog pril, pril als de lentewind, maar je kunt hem al wel ruiken, voelen.
Geliefden, open uw hart voor dit prille geluk, kom te samen in dit energieveld en leer, ervaar, ontdek.
Ik Ben Lotus en Ik zegen u met mij hart, het Lotushart.
Amen.
©Lucia, 14 november 2009
Doorgave ontvangen na onze bijeenkomt in het Licht van Vrouwe Lotus op 13 november 2009
 
  Lotusbron

Isis, een Vrouw bekleed met de Zon

Isis, een Vrouw bekleed met de Zon
Afstemmingsmeditaties op de nieuwe Vrouwelijke Solaire Energieën
die nu met volle kracht naar de aarde komen.
De energieën zijn zo sterk dat er vele nieuwe boodschappen van Isis doorkomen.
Op deze avonden deel ik ze met jullie en worden ze besproken.
Ook onze ervaringen in het Isis Heiligdom van Le Puy komen aan bod.
Het Heiligdom van Isis in Le Puy ligt op een vulcaan en zoals jullie merken zijn vulcanen vandaag zeer aktief.
Daarna gaan we in diepe afstemming en luisteren we naar onze Cosmische Moeder Isis.
Deze meditaties zijn ook een voorbereiding op de workshop-expeditie in augustus
in het Land der Vulcanen, de Auvergne
Van harte welkom!
di 20 april 2010
woe 5 mei 2010
………..
telkens om 20 u
Lucia
Tuin van de Moeder
Notre Dame van le Puy en Velay

zon 18 apr Bronheling te Galmaarden

 
 
Bronhelingsmeditatie aan de Houwerickbron (houwerick : heilige eik)
bij de St Pauluskapel te Galmaarden (gol-mer : zwarte moeder)
 
Hoeder Caroline
 
zondag 18 april 2010
 
14 u
 
St Paulusstraat 16 te 1570 Galmaarden
 
Ieder is welkom op de bronhelingsmeditatie te Galmaarden, ook kinderen.
Caroline zal ons vertellen over de lokale gebruiken en vieringen aan deze bron die hun oorsprong vinden in de keltische tijden.
Daarna vormen we samen een cirkel van verbonden harten voor de bronheling.
We verbinden onze harten met de H.Moeder en haar engelen van heling.
 
Vrije bijdrage ter ondersteuning van het H.Bronnenproject waarvoor nog steeds bronhoeders gezocht worden.
Breng iets lekkers mee om na de bronheling met elkaar te delen.
 
Lucia en Rudi
Tuin van de Moeder
 
Waarom bezoeken en eren we bronnen?
 
Omdat we daardoor het Leven eren, het Leven ontstaan uit het water in de moederschoot.
Water en bronnen zijn altijd geëerd geweest als het goddelijk vrouwelijk principe van Leven-geven.
Een bron geeft Leven.
Diep in de aarde is deze heilige, levengevende bron verbonden met het leven gevende water van de Bron.
Als wij dit water tot ons nemen, dan nemen wij pure prana tot ons.
In Banneux is deze bron verbonden met de Heilige Bron midden in de aarde, zij is genezend omdat ze pure levenskracht bevat.
Helaas zijn niet alle bestaande bronnen nog hiermee verbonden en daarom gaan we in de toekomst regelmatig een oude bron bezoeken met als doel ze terug te connecteren met de Heilige Bron.
Wil je hieraan meewerken, dan ben je van harte welkom op deze meditaties, maar je kan nog meer doen, nl. het hoederschap van een bron op je nemen, haar regelmatig een bezoekje brengen, haar eren en naar haar luisteren. Dit is eenvoudig, maar vraagt natuurlijk wel een engagement. Stuur hiervoor een mailtje naar TuinvandeMoeder@hotmal.com  
Liefs, Lucia