over de Lotusviering met Quan Yin

Lieve vrienden, verleden zondag 13 oktober mochten we tijdens de Lotusviering in het waterland een mooie meditatie ontvangen van Quan Yin

een heling met haar liefde, een liefdevolle les…..

de Lotus ontstaan uit het oerwater

bij het begin van de meditatie is ze rondom jou

en dan……

zij opent zich door de magische handeling van Quan Yin

een wondermooie meditatie

Lering van Archeia Faith

AA Michael en Archeia Faith
Het Blauwe Vuur als beschermer van het H Hart
Geliefden,
Harten van mijn hart,
Getrouwen aan het Goddelijke Licht,
Luister en adem diep. Ik Ben Faith, de Archeia van het Blauwe Vuur en Ik kom tot u om u te onderrichten in mijn vlam.
Door u aanwezig te stellen in dit vuur, verteert u alle onzuiverheden in uw aura en uw lichamen.
Zo komen zij steeds meer en meer in een goddelijke balans terecht die u zal dienen bij het tot uitvoer brengen van uw werk op aarde.
Geliefden, de priesters en priesteressen van de H.Moeder worden nu gevraagd om waakzaam te zijn en hun licht volledig over de aarde te laten schijnen. Er is namelijk een grotere balans nodig, een krachtiger evenwicht tussen de verschillende energieën die gedurende deze tijd op aarde worden neergezet. Zij dienen allen het goddelijke plan, maar ze moeten wel door onze medewerkers op aarde met elkaar verbonden worden in liefde.
En daarom heb ik jullie nodig, geliefden, Ik heb jullie nodig om deze energievelden in uzelf tot evenwicht te brengen, zodat je dit evenwicht ook kunt uitstralen en in de wereld kunt neerzetten.
Zo is er eerst en vooral het evenwicht van de drievoudige vlam van uw hart. Neem de Leringen van het H.Hart nog eens door en tracht dit evenwicht in uzelf zo goed mogelijk tot stand te brengen. Dit is niet eenvoudig en vraagt een grote concentratie in uw leven, een dapper doorzettingsvermogen.
Maar weet dat wanneer u dit evenwicht kunt bereiken de zegeningen die je aan de wereld schenkt zeer groot zijn.
En het zijn die zegeningen die de balans op aarde kunnen herstellen.
Het is dus aan u om uw drievoudige vlam in evenwicht te brengen en zo de balans op de wereld te regelen. Dit vraagt inspanning, ja, maar het werk van een priester/es is er juist op gericht om met deze inspanning de wereld ten dienste te zijn.
Geliefden, Ik breng u de kennis en de wijsheid van de Blauwe Vlam. Door in mijn nabijheid te vertoeven kunt u hierover veel leren.
Verfijn uw wezen hiermee, dompel u onder in mijn Blauwe Vuur en onderga de inwijdingen. Uw leven zal hierdoor in een diepere versnelling komen, een diepere overgave aan de weg naar het Licht, naar de ascensie.
Geliefden, de Drievoudige Vlam is de weg.
Bestudeer hem goed.
Archeia Faith,
©Lucia, 6 oktober 2009

25 jan 10 Viering 1 jaar Focus Drievoudige Vlam

Lieve vrienden,
op maandagavond 25 januari 2010 verzamelen we ons in de Tuin van de Moeder om de eerste verjaardag van deze Focus van de Drievoudige Vlam voor de Nieuwe Aarde in ons landje te vieren. Veel ten goede is er gebeurd na de installatie ervan in januari 2009. Voor Europa en ons landje als zetel hiervan breekt er nu een nieuwe tijd aan, dat deze gezegend moge zijn door Liefde, Wijsheid en Kracht.
Deze avond wordt overlicht door Vrouwe Venus en Sanat Kumara, we verbinden ons met hun grote hart voor de mensheid.
     
Tempel voor Venus en Sanat Kumara
Focus voor de Drievoudige Vlam van de Nieuwe Aarde
Warandepark Brussel 25 januari 2009
Geliefden,
Het is tijd om u te verzamelen aan mijn boezem. Het is tijd om u te verzamelen aan mijn hart.
Het hart van uw Heer, de Heer van de Wereld. Hij die u zozeer lief heeft
Geliefden, kom binnen, kom binnen in mijn hart en betreed deze ruimte vol sneeuwit licht.
Dit licht houdt een belofte in zich. De belofte op redding.
De belofte op een verder doordringen in de dimensies die hoger trillen en daarom onzichtbaar zijn voor uw aardse ogen.
Het is de belofte van uw Vader, lang geleden gemaakt, de belofte om u in Mij mee te nemen op de trap der evolutie,
de belofte om het vuur brandend te houden in de mensen, de belofte om niemand te vergeten.
Geliefden, Ik hou de wereld vast in mijn hart, Ik Ben de wereld, Ik Ben jou, jij bent in Mij, gedragen…
Voel deze verbondenheid, voel de connectie en open hier vandaag uw hart, want dan open je ook mijn hart. Wij zijn één.
En uit deze eenheid stroomt de liefde, uit deze eenheid stroomt de liefde in u, ze verlicht je en tilt je op tot het wezen van de engel die je bent.
Jij bent een engel, een engel op aarde en Ik vraag je om je werk als engel te doen, hier vandaag in deze cirkel.
Engel van mijn hart, onze harten zijn één, open, verbonden, diep…
Ik kom tot deze plaats via uw hart.
Daal hiertoe diep af in uw hart en verbind uw fysieke hart met uw etherische hart,
zodat hier op aarde het goddelijke liefdeslicht in de materie kan komen, kan neerslaan…en contact kan maken met de natuur, met het water van de fontein.
Doe je werk als engel en geef mijn licht door aan de aarde. Jij bent de verbinding, jij bent de heler. De heler van deze verstoorde waterwegen.
Maak ze heel, maak ze terug heel met het licht van liefde dat uit je hart vloeit en in oprechtheid alles heelt wat hier verstoord is gedurende eeuwen en eeuwen.
Maak het terug heel, sereen…
Creëer hier een Tempel, een Tempel waar Ik kan wonen.
Een Tempel waar de aarde mijn energie binnenlaat en opvangt in een reservoir, zoals deze fontein.
Hier in deze natuur zal ik wonen. Hier zal mijn vuur branden. Hier zal mijn vuur uw land verwarmen, verlichten.
Laat de “Verlichting” hier waarlijk een focus vinden.
Geliefden, schenk uw land de Verlichting, de ware Verlichting, de Verlichting van het Hart, mijn hart en uw hart, onze harten.
Breng nu via uw hart dit Licht van Liefde werkelijk in de materie.
Laat het ontbranden en zie het groeien en groeien.
Onderhoud dit vuur, geliefden, jullie zijn de hoeders hiervan, engelen in menselijke gedaante.
Hoed dit vuur, hoed dit vuur in uw hart en laat het niet uitgaan.
Door het in liefde te koesteren in uw hart, zal het hier op deze plaats in de materie groter en groter worden.
Dit is jullie taak, jullie verantwoordelijkheid.
Koester het, voed het, hoed het.
Dit is het Vuur van Sanat Kumara. Dit is het Vuur van het Hart.
Amen.
Sanat Kumara
©Lucia, 9 januari 2009

 Klik hier voor meer achterliggende informatie over dit werk onder leiding van Sanat Kumara
Vrouwe Venus in het Warandepark aan de fontein