zat 3 mei 08 Weven van een Lichthart

 

Weven van een Lichthart tussen Brussel-Halle-Vilvoorde

zaterdag 3 mei 2008

3 uur

Basiliek OLVr van Troost te Vilvoorde

 

Geliefden,

Verleden jaar werkten jullie onder mijn mantel in de machtigste kathedraal van uw land. Twee jaar geleden in mijn tempel te Halle. Nu vraag Ik jullie om dit werk te voltooien in mijn basiliek te Vilvoorde. Het is tijd.

Weef een lichtraster tussen deze drie plaatsen. Het is van groot belang. Het ondersteunt deze gebieden vanuit de schoot van de Goddelijke Moeder. Deze voedende schootkracht zal noodzakelijk zijn voor de komende onderhandelingen, die zeer moeizaam zullen verlopen. Daarom is alle hulp welkom.

Weef daartoe een verbinding van schoot tot schoot, van Moeder tot Moeder, van Koningin tot Koningin. Het is nu tijd. Je weet het.

Volg mijn aanwijzingen en roep uw zusters en broeders bij elkaar en werk onder mijn hoede voor het heil van uw land. Amen.

Ik Ben Moeder Maria, Koningin in de Hemel. Amen.

Lucia, 25 april 2008©

 

wegbeschrijving : http://www.dentroost.be/

 

 

Moeders weven een gouden hart tussen de Madonna’s van Halle, Brussel en Vilvoorde

Vijf moeders, waarvan zelfs één zes maanden zwanger, weefden op zaterdag 3 mei 2008 een gouden hart tussen de madonna’s van Halle, Brussel en Vilvoorde, een hart vol liefde en goddelijke vrouwelijke kracht, een prachtig liefdesnetwerk verankerd door de drie madonna’s. Dit liefdeshart beroert de harten van de mannelijke machthebbbers in ons land.

Moeder Maria vraagt aan ieder van ons om in de komende tijd aan dit mooie gouden hart te denken, telkens wanneer we de woorden Brussel, Halle, Vilvoorde horen. Stel u dan dit mooie gouden hart voor dat klopt tussen de drie madonna’s. Zo kunnen wij de moelijke onderhandelingen ondersteunen vanuit de schoot van de Goddelijke Moeder. zo werken wij als moeders voor de toekomst van alle kinderen.

de vijf moeders 

Hunkering naar Heelheid

 

Geliefde kind,

de weg die Ik je toon ontvouwt zich in je wezen, laat het zacht in je doordringen, laat het zijn weg vinden zoals de loop van het water, dat verkoeling brengt en dorst lest. In zachtheid vordert ons werk, langzaam en gedegen. Ontvang mijn zegen, mijn hand rust op jou, zacht en ondersteunend. Hou vol aan je opdracht God bij de mensen te brengen, zijn liefde die je zo goed kent, zijn verlangen om zich aan hen kenbaar te maken, zijn nood hieraan. Zijn verlangen strekt zich uit over zijn kinderen, onweerstaanbaar.

Geliefde, maak de mensen hierop attent. Het verlangen van God naar jullie is zeer groot, onnoemelijk groot, intens. Dit is de aantrekkingskracht die jullie voelen als je in meditatie bent, wanneer je verlangt naar de liefdevolle aanblik van zijn gelaat, naar de totale acceptatie van je wezen in zijn schoot.

Laat dit verlangen in u toenemen, mijn geliefden, want het leidt u op de ware weg, het leidt u verder tot in het Hart van de Heer, dat je dan opneemt en terug toevoegt aan het geheel. De afgescheidenheid is dan opgelost, de heelheid terug je deel. Dit verlangen, deze hunkering in je leven naar heelheid is je verlangen om terug in te treden in de Vader, om terug deel uit te maken van het grote geheel, het lichaam van God, dat u spijzigt en voedt.

Geliefden, stel u dit ten doel, deze eenheid, deze heelheid en weet dat uw verlangen de weg hier naar toe is. Zo zij het. Dit is het Woord van de Heer. Amen.

Lucia, 9 januari 2008©

Bruidskleed

 

Geliefden,

Kom in mijn hart tezamen. want tezamen kan het kerstekind in uw hart bloeien, als een cirkel, een schoot, een baken. Het Christuskind komt in uw midden wanneer uw schoot wijd open is om te ontvangen, wanneer uw schoot klaar is om dit kind te ontvangen, wanneer je je gedurende maanden hierop hebt voorbereid. Dan kan het Christuskind bij jou komen.

Geliefden, al onze leringen (Leringen der Mystieke Liefde I en II en Wortels der Mystieke Liefde) zijn erop gericht dit te bereiken. Zij trainen u immers in het bereidbaar maken van uw wezen om ooit het Christuskind in uzelf te ontvangen. Zij bereiden u immers voor op het heilig huwelijk met de Heer, zij leren u gestaag te weven aan uw bruidskleed, zodat je maagdelijker wordt, helder en zuiver, gereinigd, gereed. Want dan kan je Heer tot je komen om je te omvatten met al zijn liefde, met zijn tederheid en innigheid, met puur geluk.

Weef dus gestaag verder aan uw bruidskleed, uw lichtlichaam, zodat het op tijd gereed is, zodat het mooi en schitterend is, kristalhelder. Dan zal de Heer je hand vragen, dan zal Hij tot je komen en uit deze unie wordt dan een Christuskind geboren en het zal plaatsnemen op je schoot. Je wezen zal helder schijnen in de donkerte, je zal een baken zijn, een baken van licht, een baken van Christuslicht. zo zal je het doel van je incarnatiecyclus realiseren. In liefde, in geborgenheid, in kracht.

Geliefden, dit is je doel, je eindstreep, het Begin van je Eeuwig Leven. Weef de draden één voor één, weef ze glanzend aan elkaar volgend het patroon van God. Amen.

Uw Heer, de Heer van Liefde, Jezus Christus. Amen. Amen. Amen.

Lucia, 27 december 2007©

Het goddelijke vuur

Geliefden,

Kom u hoeden in mijn hart, mijn gave aan u, de verblijfplaats voor uw ziel die opklimt tot grote hoogte, die verlangt naar mijn aansluiting.

Geliefden, zo rijst de kundalinistroom gestadig op en bevloeit uw chakra’s met mijn licht. Dit brengt de vruchtbaarheid voort die uw wezen wenst als uitdrukking van haar goddelijk potentieel. Deze krachtinspanning van uwentwege is ons zeer welgekomen want ook wij wensen ons in u te gieten en uw velden te bevloeien. Zo ontstaat er een innige samenwerking gestoeld op de goddelijke leest, een samenwerking waarin de leraar en de leerling steeds inniger en inniger bij betrokken geraakt, zodat de leerling kan leren en studeren onder onze hoede en de opdrachten kan uitvoeren.

Wij belasten onze studenten met bepaalde opdrachten en zo leren zij om te gaan met het goddelijke werk, zo leren ze zich stap voor stap te vervolmaken. Deze opdrachten worden aan je gegeven in de heilige kamer van je hart, daar maken wij met je contact. (dit leren we in de Wortels der Mystieke Liefde)

Oefen u dus in de adoratie van het goddelijke vuur, het goddelijke vuur in uw hart (Wortels der Mystieke Liefde) en aan de basis van uw rug, want de witte moedervlam die zich hier bevindt moet gestadig toenemen in intensiteit (dit leren we in Leringen der Mystieke Liefde I) en haar weg vervolgen naar deze geheime kamer, om zo te kunnen doorstoten tot de kruin.(Leringen der Mystieke Liefde II) Deze opmars moet gestadig verlopen, niet geforceerd, maar ingetogen, want langzaamaan zal het vuur opstijgen en u veroveren op een wijze die onze goedkeuring wegdraagt.

De Moeder begeleidt deze vlam, schenk haar daarom de nodige aandacht, want Zij vertegenwoordigt het goddelijke in de materie.

Laat de kundalini opstijgen onder onze hoede, veilig en wel, opdat uw doelstelling van verlichting mag bereikt worden. Schenk ons uw vertrouwen en schenk uw vertrouwen aan dit kind van de Zon dat u begeleidt, zij voert onze opdrachten aan haar uit.

Ga dus op weg, leer en ervaar, breng in de praktijk. Zo werken wij samen met u. Wij de Opgevaren Meesters staan garant voor een juist verloop. Wij moedigen jullie aan met onze steun en begeleiding. Wij zijn uw vrienden. Amen.

Jezus Christus

Lucia, 3 augustus 2007©