Boodschap van de Deva van de Amberboom

Boodschap van de Deva van de Amberboom van het Rivierenhof te Deurne, een uitnodiging voor wetenschappers
Geliefden,
Ik Ben de Deva van de Amberboom en Ik heet jullie welkom, hier in dit mooie natuurpark, zo dicht bij uw stad gelegen en daarom ook zo belangrijk.
Want de groene energie die hieruit stroomt brengt evenwicht en rust in het centrum, deze energie brengt heil en gezondheid.
En daarom zijn parken aan de rand van de stad zo belangrijk.
Zij zuiveren immers de lucht en schenken zo het allesbeste van zichzelf.
Geliefden, wij staan hier als ware hoeders van de mensheid en wij dienen zo door ons lichaam ter beschikking te stellen en de lucht te zuiveren.
Wij doen dit met groot genoegen want het maakt ons nuttig en geliefd.
Geliefd bij hen die weten zoals u, bij hen die bewust zijn.
Helaas is het merendeel van de mensen zich hiervan niet terdegen bewust en dat betreuren wij.
Daarom deze oproep van de bomen van dit park.
Wij vragen even uw aandacht voor ons aanwezig zijn in uw leven.
Wij vragen even uw attentie.
Wij zien u graag en hopen dat ook jullie ons graag zien en ons opnemen in uw hart.
Want dan kunnen we samen een zuster-en broederschap vormen.
Dan kunnen we samen zorgen voor de aarde, voor de moegetergde aarde van uw geïndustrialiseerde landje.
De groene longen zijn zo noodzakelijk voor uw gezondheid, geestelijk zowel als lichamelijk.
De groene longen zijn uw zuurstof.
Geen leven zonder hen.
En daarom vragen wij u om met ons samen te werken, om de handen in mekaar te slaan en
samen op zoek te gaan naar alternatieven voor uw industrie, voor uw vervoer, voor uw levensgewoonten.
Wij nodigen dan ook de wetenschappers in uw omgeving uit om met ons kennis te maken,
om onze aanwezigheid niet te ontkennen, maar om samen te zoeken naar een meer leefbare wereld
voor de mensen in deze stad, in dit land, in deze wereld.
Wanneer wij onze krachten bundelen kunnen wij samen werken aan betere oplossingen,
aan alternatieven voor fossiele brandstoffen, aan nieuwe uitvindingen,
aan meer gezondheid voor uw landje, voor het water, voor de lucht.
Nodig uw wetenschappers uit om in onze aanwezigheid te vertoeven, om samen met ons na te denken.
Wij kunnen hen vele inzichten verschaffen.
Zij dienen zich enkel op ons af te stemmen door in onze natuur te wandelen, na te denken, zich te ontspannen.
Wij zullen hen briljante ideeën influisteren.
Zij hoeven enkel de possibiliteit te overwegen dat communicatie tussen natuur en mens mogelijk is.
Dit is onze wens voor deze stad aan de haven, voor deze wereldstad.
Laat hier een impuls groeien die de mens en de natuur verbindt en
die zo werkt aan een betere en gezondere wereld voor onze kinderen.
Want weet, geliefden, ook na u moet de aarde verder.
Het is uw plicht om te werken aan een betere en schonere wereld,
het is uw plicht ten overstaan van de volgende generaties.
Maak daarom hier vandaag het verschil
en veranker hier de Paradijsmatrix zodat de gulden snede, de goddelijke schepping
hier een ondersteunende impuls kan geven aan deze mooie stad,
uw stad, uw wereld, uw thuis.
Wij danken u voor uw nauwgezette aandacht,
wij danken u voor uw aanwezigheid
en wij vervoegen ons allen bij uw cirkel.
Wees hiervoor gezegend.
Amen.
De Deva van de Amberboom en haar talloze collega’s.
©Lucia, 30 september 2008,
Deze boodschap mag vrij verspreid worden mits vermelding van de bron

Priesteresopleiding start ma 27 jan 2014

Sacred Sisterhood of the Rose

De Tuin van de Moeder herbergt in haar schoot een priesteressengroep die regelmatig samenkomt, de Sacred Sisterhood of the Rose. Het is mogelijk bij deze priesteressengroep en bij de daarbij horende Mysterieschool aan te sluiten na het voltooien van een jaaropleiding tot Priesteres van de Orde van de Roos.

Deze jaaropleiding staat onder de hoede van Moeder Maria en Maria Magdalena. Deze opleiding vervult je met liefde en geeft je de tools om je eigen vrouwelijke goddelijkheid tot ontplooiing te brengen. Ook mannen zijn welkom als zij hun meer vrouwelijke kant wensen te omarmen.

Je leert tot in de diepte van je Wezen af te dalen en daar je vrouwelijkheid te omarmen en te beminnen en deze in het spirituele leven tot uitdrukking te brengen want priesteres zijn betekent juist het diepe contact dat je meer en meer met het Goddelijke bereikt, tot uiting brengen in je leven, in de praktijk, in het priesteres zijn, in de sacrale rituelen die je samen met je zusters uitvoert.

Je wordt ingewijd in de oude wijsheid en kennis van de vrouwelijke Druïden.

Je leert contact te maken en samen te werken met de Deva’s, Feeën, Elfen en Natuurwezens.

Je leert het belang kennen van de Heilige Bronnen en je wordt ingewijd in het werk dat je aan de Heilige Bronnen kan verrichten.

je leert over heilige krachtplaatsen in ons land en in het buitenland en je krijgt de gelegenheid deze verborgen krachtplaatsen te bezoeken en er als priesteres te werken.

Deze jaaropleiding start terug in januari 2014, één dag per maand komen we gedurende een jaar samen voor onderricht.

start  Module 1 : maandag 27 januari 2014, maandag 24 februari 2014, maandag 31 maart 2014, maandag 28 april 2013, maandag 26 mei 2014, maandag 23 juni 2014

Van harte welkom op deze uitzonderlijk reis, Lucia, Boodschapper van de Opgevaren Meesters

Tuin van de Moeder

Opleiding tot Priesteres van de Sacred Sisterhood of the Rose

***

Eerste Module

Januari

kennismaking met Vrouwe Venus, geboren uit het schuim der zee

openingsmeditatie door deze grote vrouwelijke Meester

krachtplaatsen waar zij u verwelkomt

initiatie in de Wijsheden der Vrouwelijke Druïden

het Rozenkristal in het Hart van Moeder Maria

uitnodiging om te vertoeven onder Haar Mantel

je krijgt een meditatie op CD mee voor thuis

*

februari

Lichtmis, het grote feest van de Zwarte Moeder, esoterische verdieping hierin

duiding vanuit de Wijsheden der Druïden

krachtplaatsen toegewijd aan de Zwarte Moeder

de Heilige Weg van de Mystica

Hadewich

mystieke meditatie met Moeder Maria

over de kracht van heilige plaatsen

over het etherisch verblijf van Moeder Maria en Aartsengel Raphael

CD met meditatie voor thuis

*

Maart

het Pad van de Pelgrim

mystieke meditatie naar het Heilig Hart met Moeder Maria

afdaling naar de geheime kamer van je hart

Theresa van Avila en haar leringen over de Burcht van het Hart

een eerste maal het Labyrint

tekenen en lopen van het labyrint op het strand

over de Lente-Equinox

CD met meditatie voor thuis

*

mogelijkheid tot deelname aan speciale uitstappen en rituelen voor priesteressen

*

April

Zegening om als priesteres de Weg van de Heilige Moeder op aard te gaan

Heling met de Engelen van de Smaragdgroene Straal

Initiatie als drager van de Vlam van de Goddelijke Moeder

uitleg over de toewijdingen aan de Goddelijke Moeder

het Helende groen van Hildegard von Bingen

leven en werk van Hildegard von Bingen

helende groenervaring in de natuur

kennismaking met de Deva van het natuurgebied

Feeën

CD met meditatie voor thuis

*

Mei

Beltain

Heling met Heilig Water

Heilige Bronnen

Waterpriesteres

Hoederschap over een Sacrale Bron

Rituelen aan bronnen

intense Mystieke meditatie over het Heilig Huwelijk

Lering over het Mystieke Bruidskleed

meditatie op een mystieke plaats

CD met meditatie voor thuis

*

Juni

Heling met Heilig Water

Balancering van het emotionele lichaam

over het Kundalinivuur

afsluiting van het eerste deel der Mystieke Leringen

met de laatste mystieke meditatie door Moeder Maria

over de Zomerzonnewende en de Druïden

leylijnen in Europa

CD

***

 

Tweede Module

Augustus

Lughnasa

de kruidentuin van Hecate

magische en sacrale planten en oliën

Afstemming op de Elfen en Feeën

Gnomen, Undines, Sylfen en Salamanders

de Paradijsmatrix

contact met de eenhoorn

Paradijsmatrixhoeders

meditatie bij een paradijsmatrix in het bos

*

September

Leringen van de Drievoudige Vlam

AA Michael en het Blauwe Vuur

krachtplaatsen van Heer Michael

sacrale olie en inwijdingen

Maria Magdalena nodigt ons uit de Weg naar haar Geliefde te betreden

mystieke meditatie

Herfstequinox

*

Oktober 

Verwelkoming door Maria Magdalena

Mystieke meditaties naar het Heilig Hart van Christus

Leringen over de Drievoudige Vlam

Paul de Venetiaan en de Roze Vlam

CD voor thuis

*

November

innige verbinding met Christus en zijn geliefde Maria Magdalena

mystieke meditaties

de Goud-Gele Vlam

een ontmoeting met Quan Yin

de Parel in het Labyrint

CD voor thuiswerk

*

13 December

St Lucia en haar heilige krachtplaatsen

kennismaking met de Zusters van de Sacred Sisterhood of the Rose

plechtige Toetreding tot de Zusterschap

Zalving met Lotusolie

een flesje Lotusolie als intredegeschenk om de sacrale rituelen mee uit te voeren

Samenwerking en dienstbaarheid in de toekomst

winterzonnewende

en uiteindelijk het Labyrint

Klik hier voor meer esoterische duiding over het mystieke gedeelte van de opleiding

***

Volle maanmeditaties aan het Zwart Water te Lichtaart

deva

De Deva’s komen onze Tuin bezoeken.
Ze zijn erg blij met het initiatief.
Luister naar hun verrukkelijke verhalen.
Ze fluisteren in je oor.
Ze verspreiden hun geur rond je hoofd.
Voel hun blijheid en speelsheid.
Ze verstaan de kunst in blijheid te leven.
Voel hoe ze ons meetrekken in deze stroom.
Sta er voor open.
Verwelkom hen in je leven.
*
Dit jaar zijn er weer Volle Maanmeditaties in het Paradijsmatrixgebied Zwart Water te Lichtaart, het is altijd heerlijk om hier terug te komen. Je vindt op deze pagina enkel boodschappen die ik van de Natuurwezens van dit gebied in de loop der jaren mocht ontvangen. De trilling van dit Paradijsmatrixgebied is zeer fijn en subtiel, het is de trilling van de Nieuwe Aarde. Het is dan ook goed om u op de volle maanmeditatie voor te bereiden door een wandeling in het bos, zodat je wezen kan verstillen en ademen. Adem hier de Nieuwe Energie in en kom voor altijd Thuis.
*
vrijdagavond 24 mei 2013  Wesakmeditatie tijdens deze krachtigste nacht van het jaar, Feest van Heer Buddha die tot verlichting kwam onder een boom, een meditatie in de natuur is dan ook een bijzonder eerbetoon aan hem.
*
zondag 21 juli is er Volle Maanmeditatie aan zee (grens Raverszijde/Middelkerke)
*
dinsdagavond 20 augustus 2013
Lucia en Rudi
tuin
Voel de wind door je haren waaien.
Mijn kind, wees welkom bij ons.Leg je in onze sterke armen.
Wij zijn de deva’s van de bomen.
Wij komen naar je toe om het volgende te vertellen.
In de tijd die komen gaat verbroederen wij ons met
onze broeders en zusters van het Licht. 
Speel mee, voel je vrij, vrij om te creëeren.
Schep een nieuwe wereld.
Een wereld vol vreugde en tederheid, vol klokkengeluid.
Laat de klanken uw hart beroeren.
Wees opgewekt, vol blijdschap.
Zing uw leven.
Strooi de klanken in het rond.
Zij verplaatsen zich verder door de lucht, door het water, door de aarde.
Ze beroeren ieder wezen op hun tocht.
Strooi uw klanken in het rond, uw klanken van blijdschap en vreugde,
ze beroeren alles en ieder, tot in de verste uithoek.
Bouw zo mee aan de Nieuwe Tijd.
Vol vreugde en blijdschap.
We omringen je.
We vervlechten ons met je haren.
We leren jullie om vrolijk te zijn.
Voel onze speelsheid. Wij houden van het leven.
We dienen en geven. Wij krijgen en nemen.
We zijn in balans.
Luister naar onze geuren.
Proef onze klanken.
Wees blij.
Wees blij.
                                                    21 september 2002, Lucia ©
mei2007 01
Kind van de wind, kind van de regen.
Wees welkom in onze bossen.
We zijn er voor de aarde en voor zijn bewoners.
Voel onze adem in je wezen.
Voel de hartslag van onze Moeder.
De liefde voor haar schepselen.
Deze hartslag kun je horen tussen onze bomen.
Voelen trillen in de lucht
Laat je wezen hierdoor oplichten.
Stem je af op ons en wij fluisteren in je oren.
Wij zijn soepel als de wind, vloeibaar als de regen.
We fluisteren je naam in de wind.
Windekind.
Lucia ©
 Brian-Froud
Bloemen weven we tussen je haren.
Guirlandes van trouw en welbehagen.
Zinnelijk genot, niet te versagen.
Wij zijn nieuwsgierig naar mensen die contact met ons maken.
We volgen hen al een hele tijd.
Voel onze energieën om je dansen.
Wij zijn in beweging en laten ons niet zomaar vastleggen op papier.
Wil je meer van ons leren, ga dan met ons mee.
Word soepel, vloeibaar als kwikzilver en lach met ons, lach…
We zijn als een wervelwind, golvend, in-en uitkrimpend.
Niet te vatten.
Lucia, 18 januari 2003 ©

Orde van de Roos

Zuster-en broederschap van de Orde van de Roos, Sacred Sisterhood of the Rose

Hoeders van de Moedervlam van Goddelijke Liefde

Wanneer de liefde van de H. Moeder je hart beroert en wanneer je je geroepen voelt om haar energie mee in de wereld te helpen verankeren, dan ben je van harte welkom bij de Zusterschap en Broederschap van de Orde van de Roos, Sacred Sisterhood of the Rose, deze etherische orde overhuift al onze aktiviteiten. We werken onder begeleiding van Moeder Maria, Maria Magdalena, H.Thérèse van Lisieux, H.Elisabeth van Thüringen, H.Bernadette.

Na de Leringen der Mystieke Liefde geeft Moeder Maria je een inwijding om in te treden in deze zuster-en broederschap en Hoeder te worden van haar Vlam. 

Samen werken we aan het verankeren van de Phi – Matrix , ook genoemd Paradijsmatrix..Wij helpen deze wondermooie energie aansluiting te doen vinden bij de aarde en telkens we ermee werken, vult ons hart zich met een zeer grote liefde. Onze harten worden dan als rozen, liefdevolle geurige rozen.

We werken in dienstbaarheid onder de hoede en bescherming  van Moeder Maria en de H.Thérèse van Lisieux, die ons vertelt :

“Lieve zusters die hiervoor op aarde zijn gekomen, kom te samen en laat uw harten openbloeien in liefde. Heb lief, want de wereld heeft een grote nood aan liefde, aan de liefde van een Moederhart. Wees als een moeder voor allen. Neem de stola van de Rozenorde aan, samen met velen overal ter wereld, om in grote dienstbaarheid uw gaven met allen te delen. Verspreid zo de zoete geur van liefde, de geur van de roos en waak over de Weg.”

Tuin van de Moeder

H.Elisabeth van Thüringen en het wonder van de rozen

Boodschap van Heer Michael en Faith over de Inzaaing van de Energie van Aquarius

Boodschap van Heer Michael en Faith over de Inzaaing van de Energie van Aquarius

Geliefde waterdragers van Aquarius,

mijn naam is Heer Michael en Ik kom tot u om u de aanwijzingen te geven voor de Grote Waterhelingsmeditatie op de Kalmthoutse Heide, gegroet.

Geliefden, wanneer Ik tot jullie kom om u op te roepen om u te verzamelen op een plaats die nood heeft aan uw aanwezigheid, dan richt Ik me speciaal tot ieder van u persoonlijk en Ik zal dan ook in de volgende dagen verschijnen in uw meditaties. Je zult mijn blauwe liefdevolle gloed voelen en dan zul je weten dat je geroepen wordt om deel te nemen aan deze grote samenwerking in de Nieuwe Energie van Aquarius.

Dit is de energie die na december 2012 meer en meer deel zal uitmaken van de wereld. Jullie zijn hiervan de voorlopers, de zaaiers en Ik heb vele zaaiers nodig om deze energie te zaaien in de Paradijsmatrix van de Kalmthoutse Heide.

Vul daarom uw kruiken met Heilig Water en breng dit water mee want zo zal er een cosmische verbinding ontstaan tussen de Kalmthoutse Heide en de Heilige Planeten van Venus, van Alcyone, van Sirius……..Jullie zijn immers als sterrezaden afkomstig van deze heilige plaatsen en het is uw doel om van deze planeet ook een heilige planeet te maken.

Velen van jullie werken hard hiervoor en daarvoor zijn we jullie oh zo dankbaar. Daarom durven we jullie dan ook vragen om vanaf nu een tandje bij te steken en te starten met de Inzaaing van de Nieuwe Energie van Aquarius. Dit werk begint nu op 26 juli 2011, het Feest van St Anna.

Een nieuwe periode in uw leven breekt nu aan, een nieuwe uitdaging. In de nieuwe energie van Aquarius zal het groepsgebeuren een belangrijke rol spelen, het samenwerken als één geheel, het in liefde samenzijn. Het is onze wens dat dit in schoonheid mag verlopen.

Bouw daarom samen aan deze energie op de Kalmthoutse Heide en je zult gezegend zijn. Amen.Amen.Amen.

Heer Michael en Faith

©Lucia, 18 juli 2011

Paradijsmatrixgebieden en hun hoeders

Paradijsmatrixgebieden

BOUW MEE AAN DE GOUDEN ROZENBRUG

5 MAART 2005  PHI – GATE OPENING

TERUGKEER VAN DE PARADIJSMATRIX

Geliefden, kinderen in het Licht,
 kom nader tot elkaar
 Ik Ben Moeder Maria
en Ik vraag u dicht bij Mij te komen
kom dichter en raak Mij aan
en voel hoe mijn liefde zich in uw hart nestelt
voel hoe jullie allemaal via Mij met elkaar verbonden zijt
Kinderen van de Roos
 op aarde om deze roos van mededogen gestalte te geven
 ieder van jullie heeft een hart als een roos
kom nader tot elkaar
Ik Ben Moeder Maria
en Ik vraag u dicht bij Mij te komen
kom dichter en raak Mij aan
 en voel hoe mijn liefde zich in uw hart nestelt
 voel hoe jullie allemaal via Mij met elkaar verbonden zijt
Kinderen van de Roos
op aarde om deze roos van mededogen gestalte te geven
ieder van jullie heeft een hart als een roos
 en ieder van jullie is hierdoor in staat liefde aan anderen te geven
voel uw harten , geliefden
hun golven vormen het patroon van een roos
en het is dit patroon dat jullie verbindt met alle mensen
 het is het patroon van mededogen en zorg voor elkaar
raak Mij aan want Ik ben jullie behulpzaam met het vormen van dit rozenpatroon
reik elkaar de hand en vorm een kring rond Mij
voel hoe jullie zich zo ook onderling met elkaar verbinden
voel hoe onze harten elkaar aanraken in liefde
 gouden draden weven zich van mijn hart naar uw hart
en van uw hart naar de harten van uw buren
zo vormen we een onlosmakelijk geheel
zo vormen we samen het patroon van een roos
 en zo zijn we goed voorbereid om dit werk aan te vatten
geliefden, kinderen van de Roos
samen verplaatsen we ons Hawaï
als één geheel reizen we er veilig naar toe
zie hoe we boven de zee een lichtende cirkel vormen
we vragen aan de wezens der zee om een gelijke cirkel in het water te vormen
we nodigen hen hiertoe uit
we nodigen ook de grote engelen van het firmament uit
om boven ons een identieke kring te vormen
 en vanuit onze harten weven we gouden verbinden naar boven en naar beneden
zo vormen we een gouden rozenbrug tussen hemel en aarde
 mag Ik u nu vragen, geliefden, om uw harten in liefde te openen
laat de liefde uit uw harten stromen
en vul heel deze kolom met gouden licht
laat het gouden licht tot diep in de zee vloeien
 en tot hoog in de hemel
 zie hoe dit licht zich vermengt met de liefde van de zeewezens en de liefde van de engelen
 zo vormen jullie samen een vortex van liefde en licht
jullie hebben dit beloofd en deze belofte doen jullie nu gestand
dit is één van jullie taken, wees u hiervan bewust
laat de liefde uit uw hart vloeien in deze vortex
hou hem open gedurende de komende tijd
en vervul zo uw taak als kinderen van de Roos
Ik laat jullie niet los en blijf bij u de hele tijd
Ik Ben Moeder Maria. Amen.
©Lucia, maart 2005
°
°

Natuurgebied “Zwart Water” te Lichtaart

installatie op 5-5-5

Hoeder Lucia

 

Boekenbergpark Deurne

installatie op 5 mei 2007, nieuwe hoeder op 5 juli 2011

Hoeder Kristien

Kalmthoutse Heide

installatie op 5 augustus 2007

Hoeder Hilde

Natuurgebied “Lovenhoek” Vorselaar

installatie op 5 september 2008

Hoeder Maria

Rivierenhof te Deurne

installatie 5 oktober 2008

Hoeder Anaïs

Natuurgebied ” de Liereman” Oud-Turnhout 

installatie op 5 september 2009

Hoeder Els

Natuurgebied in de duinen op de grens Raverszijde/Middelkerke

installatie op 5 -5-2012 of ook 5-5-5

Hoeder Lucia

juli-2006-06.jpg

Wij danken alle bronhoeders en paradijsmatrixhoeders die samen gewerkt hebben om de planetaire watermatrix in ons Vlaanderenland te zuiveren, helen en herstellen voor 2012. Op 5-5-5 hebben we dit project van 7 jaar met liefde afgesloten.

26 juli 2011 Helingcirkel op de Kalmthoutse Heide

 Allen hartelijk bedankt voor jullie grote aanwezigheid, het was een heel fijne en gezellige namiddag, zo samenwerken voor het water en de aarde, dit is de energie van Aquarius ! Lucia

Een Nieuw Begin voor de Kalmthoutse Heide

Grote Helingcirkel op St Anna, 26 juli 2011

samenkomen tussen 15 en 15.30 u

Lieve natuurvrienden, dit jaar komen op St Anna (de grote Dana), het Feest van de Bronnen dat we al voor de zesde maal vieren, alle bronhoeders en paradijsmatrixhoeders samen om samen een grote helingcirkel te houden voor de zwaar getroffen Kalmthoutse Heide. Iedere bronhoeder zal Heilig Water meebrengen van haar Heilige Bron.

Met dit Heilig Water zullen we een genezend ritueel houden voor de heide waarop alle mensen met liefde voor onze Moeder Aarde van harte welkom zijn ! Wij hopen dat jullie met velen zullen komen meehelpen.

Hilde, Lucia, alle bronhoeders en paradijsmatrixhoeders

Tuin van de Moeder

Deze meditatie is gratis, breng wel iets lekkers (eten of drinken) mee om samen te delen, alle belletjes, fluiten, harpen en instrumenten met een fijne, zachte toon welkom !

Graag een seintje op tuinvandemoeder@hotmail.com

 carpool mogelijk vanuit Aalst, Merksem, Wilrijk, Brussel, Gent, Herentals, Leuven, Heverlee……update

zat 5 sep 09 Uitnodigingsceremonie voor Deva’s en Natuurwezens

 
Uitnodigingsceremonie voor Deva’s en Natuurwezens
en istallatie van de Paradijsmatrix
 
en daarna voor de liefhebbers een meditatieve reis naar de Wereld der Elfen
zaterdag 5 september 2009
 
Natuurgebied “De Liereman” te Oud Turnhout
 
Hoeder Els
samenkomen om 19.30 u aan het bezoekerscentrum, vandaar wandelen we een 10 tal minuten verder
breng een stoeltje en een zaklamp mee
aanmelden kan je op TuinvandeMoeder@hotmail.com
De Tuin van de Moeder is sinds 2005 zeer nauw betrokken bij de installatie van de Paradijsmatrix in onze gewesten.
Zo sluiten wij regelmatig natuurgebieden aan op deze matrix met de paradijscodes (zie boodschap Celia Fenn)
We zijn hierbij vanaf het begin betrokken toen in maart 2005 de Paradijsmatrix of Phi-Gate verankerd werd in Hawai door Maia van Spirit Mythos.
Op 5 mei 2005 installeerden we de eerste Paradijsmatrix in ons land, aan het Zwart Water te Lichtaart.
Gedurende de jaren hebben we hieraan gestaag verder gewerkt met de aansluiting van verschillende natuurgebieden in ons land.
Wij zoeken hiervoor nog altijd mensen die zich willen engageren om de hoede op energetisch vlak over zo’n natuurgebied op zich te nemen.
Zo herstellen we meer en meer onze band met de natuurwezens en leren we terug met hen samen te werken,
een zeer fijne samenwerking gebaseerd op wederzijds respect en diepe liefde voor de natuur.
 
 
Voel de wind door je haren waaien.
Mijn kind, wees welkom bij ons. Leg je in onze sterke armen.
Wij zijn de deva’s van de bomen.
Wij komen naar je toe om het volgende te vertellen.
In de tijd die komen gaat verbroederen wij ons met
onze broeders en zusters van het Licht. 
Speel mee, voel je vrij, vrij om te creëeren.
Schep een nieuwe wereld.
Een wereld vol vreugde en tederheid, vol klokkengeluid.
Laat de klanken uw hart beroeren.
Wees opgewekt, vol blijdschap.
Zing uw leven.
Strooi de klanken in het rond.
Zij verplaatsen zich verder door de lucht, door het water, door de aarde.
Ze beroeren ieder wezen op hun tocht.
Strooi uw klanken in het rond, uw klanken van blijdschap en vreugde,
ze beroeren alles en ieder, tot in de verste uithoek.
Bouw zo mee aan de Nieuwe Tijd.
Vol vreugde en blijdschap.
We omringen je.
We vervlechten ons met je haren.
We leren jullie om vrolijk te zijn.
Voel onze speelsheid. Wij houden van het leven.
We dienen en geven. Wij krijgen en nemen.
We zijn in balans.
Luister naar onze geuren.
Proef onze klanken.
Wees blij.
Wees blij.
 
  ©Lucia,21 september 2002

Liefde en Dank voor het Water

Ritueel van Liefde en Dank voor het Water 

Heling en Herstel van de Planetaire Watermatrix in ons land

Feest van St Anna, de Grote Dana en Hoeder van de Bronnen en Wateren der Aarde

zondag 26 juli 2009 om 15 u

Grote Waterhelingmeditatie aan vele bronnen en waterwegen tegelijk

iedereen is welkom, ook alle kinderen

Met deze cirkel sluiten wij zoals ieder jaar weer aan bij het “Project van Liefde en Dank voor het Water” van Masaru Emoto

vrije bijdrage ter ondersteuning van het bronnenproject

aan de bron bij de Lourdesgrot te Oostakker door Begga

aan de kiosk in de vijver van het Rivierenhof te Deurne door Anaïs en Guido

aan de St Dymphnabron te Geel/Zammel door Hilde M

aan de bron van Broeder Isidoor te Kortrijk door Patricia

aan de St Odradabron te Balen door José

aan de St.Annabron te Laken door Ann

op de Kalmthoutse Heide door Hilde W

aan de St Arnoldusbron te Tiegem door Jacqueline

aan de Heggebron te Poederlee

en……..

je kan je aanmelden op TuinvandeMoeder@hotmail.com ,
vermeld wel even naar welke plaats je gaat, dan krijg je alle praktische info van de hoeder

 

Waterkristal als drager van liefde

Heling Planetaire Watermatrix           26 juli 2009         

Onder Hoge Bescherming van Heer Michàel en zijn Legioenen van Licht

 

Geliefden,

Mag Ik jullie vragen om even uw aandacht te richten op het water van deze bron, want het is heilig water, het is water gezegend door de H.Moeder en beschikbaar voor iedereen.

Je kan je hier aan laven, je kan hier je verbinding herstellen met het goddelijke, je kan hier thuis komen in je hart en daarom, geliefden, daarom verzamelen we ons vandaag aan vele heilige bronnen om dit water te eren, om te danken voor zoveel mooi’s.

 

Geliefden, wordt even stil in je hart en voel de verbinding tot stand komen. Voel de verbinding tot stand komen met de H.Moeder die u verbindt met al uw broeders en zusters, die samen met jullie deze dankzegging aan het water volbrengen. En dat zijn er velen.

Vandaag worden in Bretagne immers alle heilige bronnen geëerd want het is het Feest van St Anna, de Grote Moeder der bronnen. Laten we ons hierbij aansluiten.

En ook Masaru Emoto eert in deze dagen het water door een grote waterceremonie, een ceremonie van liefde en dank voor het water. Laten we ook hierbij aansluiten door eventjes zijn foto’s in gedachten te nemen van de prachtige waterkristallen.

 

Geliefden, vandaag worden ook in uw land vele bronnen geëerd door uw zusters en broeders, voel hun aanwezigheid in uw land, ze zijn uw vrienden en ze komen nu in uw gedachten : zo is er Ann aan de St Annabron te Laken, Jacqueline aan de St Arnoldusbron te Tiegem, Patricia aan de bron van broeder Isidoor te Kortrijk, Begga aan de Mariabron te Oostakker, Anaïs en Guido in het Rivierenhof te Deurne, Hilde op de Kalmthoutse Heide, Gabriëlla aan de Mariabron te Meerseldreef, José aan de St Odradabron te Balen, Hilde aan de St Dymphnabron te Geel en Lucia aan de Heggebron te Poederlee.

Zij vormen allen één geheel, een zusterschap van bronhoeders en zij werken met jullie samen voor de heling van het water. Want het water heeft grote nood aan heling, aan liefde, aan dankzegging. De undines van het water reageren immers op de kalmerende werking die uitgaat van de liefde van uw hart. Zo wordt het water minder onstuimig, zo ontstaat er een betere balans en het is aan jullie waterhelers van Aquarius om deze balans te herstellen. Het is aan jullie.

 

Laat u daarom meevoeren op de liefdesenergie van uw hart, wiens oorsprong goddelijk en gezegend is en schenk deze liefde aan het water hier aan uw voeten.  Laat de zoete liefde uit uw hart stromen en zeg zo dank aan het water.  Laat de liefde uit uw hele wezen stromen….

Zeg dank samen met de engelen die u omringen en samen met u deze Cirkel van Liefde en Dank vormen, zij zijn bij u, voel hun liefde en zie hoe er zo in uw midden een groot helder licht ontstaat, een mooi helder licht met hierin een kristallen roos, een lotus die neerdaalt op het water en het onmiddellijk verheldert, doet sprankelen, zo mooi, zo glinsterend……

Neem hiervoor even de tijd…….

 

Dan kunnen we nu starten met de heling van de watermatrix in ons land.

Verleden jaar heelden we de waterwegen tussen uw bronnen en de bron van de H.Moeder te Banneux. Daarna verankerden we het energieveld van Banneux in uw bron.

 

Onze opdracht dit jaar is om een matrix tot stand te brengen tussen de verschillende bronnen in dit land.

 

 

Deze werking staat onder de hoede van de H.Moeder en het Kindje Jezus van Praag.

Broeder Benedict is op dit ogenblik in gebed aanwezig bij het Kindje Jezus van Praag en overlicht met dit krachtig energieveld onze werking van vandaag.

 

Geliefden, adem rustig en diep en verbindt u met het energieveld van het kindje Jezus van Praag in de OLVr Abdij van Tongerlo. Open hiervoor in zoetheid uw hart, dan komt de verbinding automatisch tot stand. Voel de warmte hiervan en neem de tijd om deze energie met uw bron te verbinden en te verdiepen….

Laten we nu de wateraders helen tussen de verschillende bronnen.

Ga met uw aandacht naar Lucia aan de Heggebron te Poederlee en maak van hart tot hart met haar contact….

Wanneer deze verbinding tot stand is gebracht reizen we verder met onze aandacht via de wateraders naar Ann aan de St Annabron te Laken en zo openen we de weg, we verbinden ons ook met haar hart.

Nu reizen we via de wateraders naar Jacqueline aan de St Arnoldusbron te Tiegem en we verbinden ons met haar hart.

We reizen verder via de waterwegen naar Patricia aan de bron van Broeder Isidoor te Kortrijk , we verbinden ons met haar hart.

Via de waterwegen reizen we met onze aandacht verder naar Begga aan de Mariabron te Oostakker en we verbinden ons met haar hart.

Doorheen de waterwegen reizen we verder naar het Rivierenhof te Deurne en we verbinden ons daar met de harten van Anaïs en Guido.

Daarna reizen we naar de Kalmthoutse Heide en we verbinden ons met het hart van Hilde.

De waterwegen leiden ons verder naar de Mariabron te Meerseldreef waar we ons met het hart van Gabriëlla verbinden.

Nu reizen we verder door de verbindende waterwegen naar José aan de St Odradabron te Balen, we verbinden ons met haar hart.

En we vervolgen onze tocht naar de St Dymphnabron te Geel waar Hilde op ons wacht, we verbinden ons ook met haar hart.

Van daaruit reizen we nog een laatste maal verder naar de Heggebron te Poederlee, terug naar het hart van Lucia en het hart van Hilde, en verder naar het hart van Broeder Benedict.

Vanuit zijn hart stroomt er een licht van pure en zuivere liefde in onze hartencirkel die zich uitstrekt over het hele land.

Laten we allen onze liefde hierbij voegen en zo samen deze watermatrix reinigen, helen en herstellen. Dit pure liefdeslicht is hiervoor sterk genoeg.

Zie hoe dit gouden liefdesvuur uit uw hart vertrekt en in de verbindende watermatrix vloeit, een cirkel met de klok mee, het vloeit vanuit al uw bronnen in de cirkel……. het herstelt, het heelt, het transmuteert alle verstoringen.

Deze werking herstelt ook de watermatrix in uw lichaam, geliefden….weet dit…..ervaar dit, voel het liefdesveld. Voel de energie van de H.Moeder, voel de energie van het Kindje Jezus van Praag…..

Het is zo mooi, het is zo mooi wanneer mensen samenwerken in pure en zuivere liefde want dan ontstaat de energie van Aquarius. Dit is de energie van de Nieuwe Tijd. Voel hem goed !

Voel hem goed en laat deze energie driemaal rond cirkelen in de bronnencirkel. Zo wordt de Watermatrix geheeld. Zo is het goed.

Veranker deze energie nu door iets tastbaar aan te raken (rots, grot, put, grond, bron).

Zo zul je ook jezelf terug volledig aarden.

Wij danken jullie, dank ook elkaar en wees in vreugde.

Amen. Amen. Amen. Alleluja. Alleluja. Alleluja.

Dit is het Woord van de Heer. Alleluja.

Michàel.

 

Gedicteerd door Heer Michàel aan Lucia op 23 en 24 juli 2009©