Mystieke Belevingsavonden aan zee

bronnen

Mystieke Beleving aan zee

Meer dan 10 jaar geleden begon de Heer van Liefde te spreken in mijn hart, een mystieke conversatie, zeer intens en gedragen door een onmetelijke liefde.

Ik ben nu eindelijk gereed om deze boodschappen die zo intiem zijn te delen, want ze bevatten zo’n helend licht dat door me straalt wanneer ik hen lees of uittyp, een licht dat ik niet enkel voor mezelf mag houden, maar dat dient om gegeven te worden aan de wereld.

Ik wens dan ook deze boodschappen vol liefdeslicht met jullie te delen op een heel eenvoudige wijze door ze voor te lezen op sfeervolle samenkomsten geïnspireerd door de Heer van Liefde, Christus en zijn lieve Moeder, de engelen en deva’s, de Sisterhood of the Rose…..

Van harte welkom, Lucia

BlueMoon

Engelenboodschap voor de leerlingen van de Roos

help-angels-unaware

Engelenboodschap voor de leerlingen van de Roos

Wanneer je zo dicht bij Mij bent, mijn kind, dan til Ik je op en neem Ik je in mijn schoot. Je vliegt dan door het luchtruim en je verzoent je met je broeders en zusters in de lucht, je bent dan een wonder van creatie. Een wezen van liefdeslicht dat zijn sterren over de aarde heen strooit. Je bent dan thuis in je Wezen, in je kracht en je streeft ernaar deze kracht in mensen tot ontwikkeling te brengen, o mijn geliefde, hoe schoon is deze uiting van je Goddelijkheid, hoe waarlijk schoon en prachtig.

Samen gaan we deze weg en hierin ondersteun Ik je, samen timmeren we aan de trap naar de Eeuwigheid. Deze trap wordt omzoomd door engelen die zingen en die zo een bepaalde harmonie scheppen, een cadans om het betreden van deze trap gemakkelijker te maken, te ondersteunen.

Moedig daarom je leerlingen aan om te luisteren naar dit lied van aanmoediging, moedig hen aan om gebruik te maken van de energie die zij verspreiden met het wieken van hun vleugels want zij verheffen je hiermee en dragen je mee over de uitdagingen heen.

Lieve leerlingen van de Roos, de energie die wij uitdragen ondersteunt jullie en geeft jullie vleugels van licht om uit te stijgen over de zwaarte van het bestaan, om soepeler met de uitdagingen van het leven om te gaan, om in rustiger vaarwater terecht te komen. Deze energie schenken wij u als ijverige studenten van de Roos. Mediteer hierover en wij zullen aan je zijde staan, wij zullen je omhullen met onze kracht en tederheid. Wij zullen bij u zijn voor altijd, voor Eeuwig. Amen.

De Engelen die je ondersteunen op je Pad, de Engelen van de Roos

©Lucia, 1 juli 2014

Mystieke Belevingsavond op het Feest van Maria Magdalena

maria_magdalena

Meer dan 10 jaar geleden begon de Heer van Liefde te spreken in mijn hart, een mystieke conversatie, zeer intens en gedragen door een onmetelijke liefde.

Ik ben nu eindelijk gereed om deze boodschappen die zo intiem zijn te delen, want ze bevatten zo’n helend licht dat door me straalt wanneer ik hen lees of uittyp, een licht dat ik niet enkel voor mezelf mag houden, maar dat dient om gegeven te worden aan de wereld.

Ik wens dan ook deze boodschappen vol liefdeslicht met jullie te delen op een heel eenvoudige wijze door ze voor te lezen op sfeervolle samenkomsten geïnspireerd door de Heer van Liefde, Christus en zijn lieve Moeder, Opgevaren Meesters, Deva’s, de Sisterhood of the Rose……..

Van harte welkom, Lucia

in Herentals

eerste deel in april : di 8 april 2014 om 20 u

tweede deel in mei : di 20 mei 2014 om 20 u

derde deel in juni : di 10 juni 2014 om 20 u

vierde deel in juli : di 22 juli 2014 op het Feest van Maria Magdalena om 19 u

vijfde deel in aug : di 5 aug 2014 om 20 u

zesde deel in sep : di 2 sep 2014 om 20u

in de Tuin van de Moeder te Herentals, bij goed weer kan het zijn dat we naar het begijnhof wandelen

aan zee in Middelkerke

eerste deel : maandag 28 juli om 20 u

 tweede deel : maandag 18 augustus 2014 om 20 u

Boodschap van Heer Michael en Faith over de Inzaaing van de Energie van Aquarius

Boodschap van Heer Michael en Faith over de Inzaaing van de Energie van Aquarius

Geliefde waterdragers van Aquarius,

mijn naam is Heer Michael en Ik kom tot u om u de aanwijzingen te geven voor de Grote Waterhelingsmeditatie op de Kalmthoutse Heide, gegroet.

Geliefden, wanneer Ik tot jullie kom om u op te roepen om u te verzamelen op een plaats die nood heeft aan uw aanwezigheid, dan richt Ik me speciaal tot ieder van u persoonlijk en Ik zal dan ook in de volgende dagen verschijnen in uw meditaties. Je zult mijn blauwe liefdevolle gloed voelen en dan zul je weten dat je geroepen wordt om deel te nemen aan deze grote samenwerking in de Nieuwe Energie van Aquarius.

Dit is de energie die na december 2012 meer en meer deel zal uitmaken van de wereld. Jullie zijn hiervan de voorlopers, de zaaiers en Ik heb vele zaaiers nodig om deze energie te zaaien in de Paradijsmatrix van de Kalmthoutse Heide.

Vul daarom uw kruiken met Heilig Water en breng dit water mee want zo zal er een cosmische verbinding ontstaan tussen de Kalmthoutse Heide en de Heilige Planeten van Venus, van Alcyone, van Sirius……..Jullie zijn immers als sterrezaden afkomstig van deze heilige plaatsen en het is uw doel om van deze planeet ook een heilige planeet te maken.

Velen van jullie werken hard hiervoor en daarvoor zijn we jullie oh zo dankbaar. Daarom durven we jullie dan ook vragen om vanaf nu een tandje bij te steken en te starten met de Inzaaing van de Nieuwe Energie van Aquarius. Dit werk begint nu op 26 juli 2011, het Feest van St Anna.

Een nieuwe periode in uw leven breekt nu aan, een nieuwe uitdaging. In de nieuwe energie van Aquarius zal het groepsgebeuren een belangrijke rol spelen, het samenwerken als één geheel, het in liefde samenzijn. Het is onze wens dat dit in schoonheid mag verlopen.

Bouw daarom samen aan deze energie op de Kalmthoutse Heide en je zult gezegend zijn. Amen.Amen.Amen.

Heer Michael en Faith

©Lucia, 18 juli 2011

Boodschap van AA Chamuel

Boodschap van Aartsengel Chamuel ter voorbereiding van de Lichtmismeditatie in de OLVr van Hanswijckbasiliek

Lieve Isis-Ankers,
In de diepte van uw wezen vraag Ik jullie om contact te maken met het Heilig Vuur dat brandt op het altaar van uw geheime hart. Het is immers hier dat wij elkaar kunnen ontmoeten. Ik Ben Chamuel, de engel, de bewaker van het Roze Vuur en zoals jullie konden waarnemen tijdens de Lichtmisvoorbereiding van vorige dinsdag, houden wij met talrijke legioenen de wacht.
Onze trilling zoemt onophoudelijk doorheen de koepel van de basiliek, je kunt haar op etherisch gebied zelfs horen. Dit is het zoemen van de Liefde, want dit liefdesvuur laait hoog op in onze aanwezigheid en wij zijn bereid de nodige voorbereiding te doen opdat op Lichtmis de koepel zich kan openen en het vuur zuurstof krijgt om zich uit te breiden.
Maar daarvoor hebben wij jullie nodig, lieve ankers, want zonder jullie aanwezigeheid kan dit vuur zich niet nestelen in de aardse sferen en blijft het enkel toegankelijk voor gelijkgestemden. En dit is niet de bedoeling.
Het is onze wens dat dit liefdesvuur de mensen daadwerkelijk kan aanraken en kan beroeren, ja zelfs kan helen van oude wonden, helen van het verleden. En dit vraagt een inspanning van uwentwege, een inspanning om dit energieveld van liefde naar de aarde toe te halen, opdat de materie erdoor “verlicht” kan worden en zegeningen kan schenken aan hen die in nood zijn.
De oude stad verrijst nu langzaam uit haar as en heeft nood aan een nieuwe impuls van liefde. Zo kan het verleden afgesloten worden door heling en liefde, zo kan alles weggewassen worden door dit nieuwe liefdesveld dat verrijst onder de bescherming van Vrouwe Venus, uw schutsvrouwe.
Kinderen van het Roze Licht, leg uw harten bij elkaar in liefde om zo samen met onze engelenkoren de wereld te verlichten en te bevrijden van pijn. Want een Nieuwe Lente kondigt zich aan. Amen.
 
Ik Ben Chamuel en Charity en wij staan jullie bij. Amen.
 
©Lucia, 27 januari 2011

Lieve Ankers,
tijdens onze meditatie dinsdagavond ter voorbereiding van de lichtmisviering zijn we afgedaald in het labyrint van deze plaats, via deze “in diepte” afdaling mochten we de engelenkoren aanschouwen die hoog in de koepel zeer bedrijvig waren. De bovenstaande boodschap is van deze ontmoeting het resultaat.
Ik nodig jullie dan ook van harte uit om u voor te bereiden op deze zéér belangrijke meditatie door de leringen van het roze vuur nog eens grondig door te nemen en een levendige plaats te geven in uw leven, zodat je waarlijk een anker kunt zijn voor de energie op lichtmis.
Lucia

Lering van Archeia Faith

AA Michael en Archeia Faith
Het Blauwe Vuur als beschermer van het H Hart
Geliefden,
Harten van mijn hart,
Getrouwen aan het Goddelijke Licht,
Luister en adem diep. Ik Ben Faith, de Archeia van het Blauwe Vuur en Ik kom tot u om u te onderrichten in mijn vlam.
Door u aanwezig te stellen in dit vuur, verteert u alle onzuiverheden in uw aura en uw lichamen.
Zo komen zij steeds meer en meer in een goddelijke balans terecht die u zal dienen bij het tot uitvoer brengen van uw werk op aarde.
Geliefden, de priesters en priesteressen van de H.Moeder worden nu gevraagd om waakzaam te zijn en hun licht volledig over de aarde te laten schijnen. Er is namelijk een grotere balans nodig, een krachtiger evenwicht tussen de verschillende energieën die gedurende deze tijd op aarde worden neergezet. Zij dienen allen het goddelijke plan, maar ze moeten wel door onze medewerkers op aarde met elkaar verbonden worden in liefde.
En daarom heb ik jullie nodig, geliefden, Ik heb jullie nodig om deze energievelden in uzelf tot evenwicht te brengen, zodat je dit evenwicht ook kunt uitstralen en in de wereld kunt neerzetten.
Zo is er eerst en vooral het evenwicht van de drievoudige vlam van uw hart. Neem de Leringen van het H.Hart nog eens door en tracht dit evenwicht in uzelf zo goed mogelijk tot stand te brengen. Dit is niet eenvoudig en vraagt een grote concentratie in uw leven, een dapper doorzettingsvermogen.
Maar weet dat wanneer u dit evenwicht kunt bereiken de zegeningen die je aan de wereld schenkt zeer groot zijn.
En het zijn die zegeningen die de balans op aarde kunnen herstellen.
Het is dus aan u om uw drievoudige vlam in evenwicht te brengen en zo de balans op de wereld te regelen. Dit vraagt inspanning, ja, maar het werk van een priester/es is er juist op gericht om met deze inspanning de wereld ten dienste te zijn.
Geliefden, Ik breng u de kennis en de wijsheid van de Blauwe Vlam. Door in mijn nabijheid te vertoeven kunt u hierover veel leren.
Verfijn uw wezen hiermee, dompel u onder in mijn Blauwe Vuur en onderga de inwijdingen. Uw leven zal hierdoor in een diepere versnelling komen, een diepere overgave aan de weg naar het Licht, naar de ascensie.
Geliefden, de Drievoudige Vlam is de weg.
Bestudeer hem goed.
Archeia Faith,
©Lucia, 6 oktober 2009

Boodschap van Michàel voor de Herfstequinox

Boodschap van Michàel voor de Herfstequinox
Geliefden, vrienden,
Ik Ben Heer Michàel en Ik kom tot u op deze heilige avond.
Deze avond van de herfstequinox, wanneer dag en nacht even lang zijn.
Gegroet, gegroet op deze afstemming op mijn energieveld, het veld dat nu in intensiteit toeneemt met grote mate tot aan mijn feest, het feest van de Aartsengelen op 29 september.
Enkelen van jullie zullen mij dit weekend ontmoeten op mijn heilige berg Le Mont St Michel, Ik heet jullie hierop welkom en Ik heet ook alle intenties en geschenken welkom van ieder hier vanavond aanwezig. Uw intensies zullen worden aanhoord. Weet dit en vertrouw hierop.
Wij verzamelen namelijk alle intensies in ons hart en wij verstevigen zo onze verbinding met de schrijvers ervan.
Geliefden, kom nu in uzelf tot rust en open zo uw hart voor onze liefde, dan komen wij dichter in uw nabijheid, wij de engelen van het Blauwe Vuur, Michàel en Faith, geliefden, voel hoe wij nu dichter en dichter uw energieveld naderen en u omhullen, sta dit toe, zacht, liefdevol, vertederend.
Zo staan wij hier bij u en wij luisteren naar uw intenties, formuleer ze in uw hart en verbindt dan uw hart met het onze.
Luister naar onze zachte stem in je hart, voel onze omhullende vleugels om je heen, onze liefde, onze tederheid die je draagt en optilt en versterkt.
Want het Blauwe Vuur heeft een versterkende werking op je hart, het geeft je meer kracht, het maakt je wil intenser en meer gefocust om de weg van de liefde te gaan, om de weg van het liefdeslicht te gaan.
Geliefden, deze keuze is aan jou.
Zij is volledig vrij, maar ze is wel definitief.
Wanneer je waarlijk kiest om de liefdesweg te bewandelen, zal je leven er zich automatisch naar richten. En dit brengt consequenties met zich mee.
Je weet dit, dit is voldoende met je doorgenomen ’s nachts in onze etherische ashrams.
Heb je de moed om je leven waarlijk in te richten naar het liefdeslicht?….Je antwoord ontvangen wij nu in ons hart.
De kracht die uit deze beslissing voortvloeit ontvang je overvloedig van ons, wanneer je je op ons afstemt. Wanneer je regelmatig de tijd neemt om je op ons af te stemmen. Eigenlijk heb je dit contact, deze link tussen ons, zelf in handen, neem hiervoor enkel de tijd en plaats je intentie om met ons samen te zijn, om je te helpen en de hulp en kracht die je dan ontvangt zal groot zijn, je zult er verbaasd over zijn.
Wij staan op een keerpunt.
Besef dit, Voel dit.
En doe er alles aan om je trilling in de toekomst te verhogen.
Vraag hierbij onze hulp en wees zo een baken van Blauw Vuur op aarde.
Zo kun je de wereld helpen, door liefdevol en krachtdadig op te treden wanneer het nodig is.
Wij vragen van onze lichtwerkers immers daadkracht, het mag niet bij woorden blijven.
En ieder van u kan deze daadkracht in zichzelf ontwikkelen met behulp van het Blauwe Vuur.
Laat het motief voor deze daadkracht liefde zijn.
Biedt uw diensten aan en de gelegenheden zullen zich voordoen, herken ze, soms zijn ze klein, soms zijn ze groot, maar ze zijn allen even belangrijk.
Wees een drager van het Blauwe Vuur en gebruik het onder onze hoede want zo sluit je je bij ons aan, bij de engelen van Michàel, de engelen van het Blauwe Licht.
Wij moedigen je aan !
Wij moedigen je aan en we helpen je hiermee.
Wees daarom gezegend en ontvang nu ons Blauwe Licht, het Blauwe Vuur, ontvang het in uw hart, hoedt en koester het daar.
Dan zal het krachtig branden en evenwicht brengen in de wereld.
Ik Ben Michàel en Ik groet u, Ik groet u allen in mijn hart.
Amen. Amen. Amen.
©Lucia, 18 september 2009
Wie zich met ons samen wenst te verbinden met Heer Michàel op de Mont St Michel tijdens de viering van 1300 jaar Mont St Michel
kan zondag op France 2 kijken naar de viering die rechtstreeks wordt uitgezonden op TV om 11 u.