Aardeheling

Tijdens de Herfstequinoxmeditatie in het Olens Broek kwamen we in contact met een gnoom die ons op hartverscheurende manier hulp vroeg voor deze zo verontreinigde site van Umicore Olen. Hier is de laatste jaren al veel saneringswerk vericht. Maar er is nog veel te doen. Laten we vanuit het spirituele milieu onze krachten hiermee bundelen. Meer info volgt. Lucia

studiemateriaal over Umicore Olen voor de Paradijsmatrixhoeders :

http://www.communityrelations.umicore.com/nl/olenBraem/show_brochureBraem.pdf

http://www.communityrelations.umicore.com/nl/olen/

met foto van Mme Curie te Olen : http://www.dialoogcommunicatie.be/pdf/Jubileumboek%20Umicore%20Olen.pdf

foto’s van Mme Curie op de site van de Nobelprijzen : http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1903/marie-curie-photo.html

de milieuvergunningsaanvraag voor de nieuwe opslagplaats de Rendelaar : http://www.olen.be/file_uploads/2697.pdf?_vs=0_N

Samenkomst van de Paradijsmatrixhoeders op woensdag 5  januari 2011 om 14 u

Boodschap van Moeder Maria aan haar bron te Banneux

Boodschap van Moeder Maria aan haar bron te Banneux  

Geliefden van mijn hart,
Zegeningen breng Ik jullie, zegeningen van mijn Hart.
Bloemen van Liefde voor alle mensen, bloemen van vertrouwen en dankbaarheid.
Verzamel u hier rondom Mij, uw Moeder van het H.Hart.
Verzamel u hier en luister naar mijn bede, de bede om u langzaamaan vertrouwd te maken met mijn energie,
die u weer vertrouwen in het leven schenkt.
Leer om dicht bij Mij te staan,
leer om u met Mij te omhullen als een trouwe mantel,
een warme vriend, die je steeds troost als het nodig is en die je steeds liefde schenkt met een teder hart.
Komt hier te samen aan mijn Bron en schenkt uw liefde aan dit water,
dit water dat u zegent en beroert op de meest intieme wijze, nl. diep in uw hart.
Hier lenigt het uw zorgen, hier verzacht het uw dorst,
uw dorst naar de Eeuwigheid, uw dorst naar uw oorsprong.
Weet dat deze verbinding hier mogelijk is, hier bij dit water.
Het voert u mee naar uw Huis, uw Huis in de Eeuwigheid,
uw Huis van Liefde, waar Ik woon en u teder verwelkom.
Kom binnen, geliefden van mijn Hart, kom binnen en straal.
Ik zegen u met dit Water.
Drink Mij en straal.
 
Uw liefhebbend Moederhart, Maria.
Amen

©Lucia

zon 9 jan 2011 Start Leringen der Mystieke Liefde II

Leringen der Mystieke Liefde II
Leringen over het Heilig Vuur van de Moedervlam of Kundalini
 
 
Wandelingen met de Heer van Liefde en zijn geliefde Maria Magdalena door de Tuin der Genade  
 
Na het volgen van de eerste Leringen der Mystieke Liefde word je door Heer Jezus en Maria Magdalena uirgenodigd
tot het volgen van de tweede Leringen der Mystieke Liefde.
De Moedervlam onderaan je rug die gedurende de eerste leringen tot ontplooing is gekomen kan nu verder doorgroeien en
 langzaam opstijgen onder de hoede van Jezus en zijn geliefde die in hun leven dit opstijgen van het heilige kundalinivuur demonstreerden.
Zo wordt ook jij klaargemaakt voor je eigen heilig huwelijk met Christus, met je Christuslichaam.
 
Deze leringen zijn intens, mysterieus en mystiek. Zij vragen om een grote toewijding aan de Moedervuur
zodat het kan versmelten met de Heilige Drievoudige Vlam in de geheime kamer van je hart.
Maria Magdalena zal je hierin bijstaan en je voorstellen aan haar Bruidegom.
Wandel samen met hen door de Tuin der Genade. 
  
Van harte welkom, Lucia.
je kan je inschrijven op TuinvandeMoeder@hotmail.com 
  
 
Start zondag9 januari 2011
zo 23 januari 2011
zo 6 februari 2011
zo 20 februari 2011
zo 6 maart 2011
zo 3 april 2011
zo 17 april 2011
  
Wie wenst kan daarna met ons mee naar de Maria Magdalenabasiliek te Vézelay.
Hier nodigen Maria Magdalena en Jezus ons uit tijdens de Goede Week om deze samen met hen in dit spirituele krachtveld te beleven.
van 21 tot en met 24 april 2011
 
 
   

  
Geliefden, kom u hoeden in mijn hart, mijn gave aan u, de verblijfplaats voor uw ziel die opklimt tot grote hoogte, die verlangt naar mijn aansluiting.
Geliefden, zo rijst de kundalinistroom gestadig op en bevloeit uw chakra’s met mijn Licht. Dit brengt de vruchtbaarheid voort die uw wezen wenst als uitdrukking van haar goddelijk potentieel. Deze krachtinspanning van uwentwege is ons zeer welgekomen want ook Wij wensen ons in u te gieten en uw velden te bevloeien, zo ontsaat er een innige samenwerking, een samenwerking gestoeld op de goddelijke leest, een samenwerking waarin de leraar en de leerling steeds inniger en inniger bij betrokken geraakt, zodat de leerling kan leren en studeren onder onze hoede en de opdrachten kan uitvoeren.
Wij belasten onze studenten met bepaalde opdrachten en zo leren zij om te gaan met het goddelijke werk, zo leren ze zich stap voor stap te vervolmaken. Deze opdrachten worden aan je gegeven in de heilige kamer van je hart, daar maken wij met je contact. Oefen je dus in de adoratie van het goddelijke vuur, het goddelijke vuur in uw hart en aan de basis van uw rug, want de witte moedervlam die zich hier bevindt moet gestadig toenemen in intensiteit en haar weg vervolgen naar deze geheime kamer om zo te kunnen doorstoten tot de kruin.
Deze opmars moet gestadig verlopen, niet geforceerd, maar ingetogen, want langzaamaan zal het vuur opstijgen en u veroveren op een wijze die onze goedkeuring wegdraagt. De Moeder begeleidt deze vlam, schenk haar daarom de nodige aandacht, want Zij vertegenwoordigt het goddelijke in de materie.
Laat de kundalini opstijgen onder onze hoede, veilig en wel, opdat uw doelstelling van verlichting mag bereikt worden. Schenk ons uw vertrouwen en schenk uw vertrouwen aan dit kind van de Zon dat u begeleidt, zij voert onze opdrachten aan haar uit.
Ga dus op weg, leer en ervaar, breng in de praktijk. Zo werken Wij samen met u. Wij, de Opgevaren Meesters staan garant voor een juist verloop. Wij moedigen jullie aan met onze steun en begeleiding. Wij zijn uw vrienden. Amen.
©Lucia, 3 augustus 2007

voor de Isis Ankergroep

  zoals ik jullie zondag uitlegde tijdens ons bezoek aan het labyrint
Lucia

De IK-BEN-AANWEZIGHEID en het Causale Lichaam
Op het schema van je Goddelijke Zelf staan drie figuren die overeenkomen met de Drie Personen van de Drie-eenheid en de Goddelijke Moeder. De bovenste figuur komt overeen met de Vader (die één geheel vormt met de Moeder) en die je IK-BEN-Aanwezigheid voorstelt. De IK-BEN-Aanwezigheid is de Aanwezigheid van God die voor ieder van ons verpersoonlijkt is. Het is je persoonlijke IK BEN DIE IK BEN, de naam van God zoals die op de berg Sinaï aan Mozes werd geopenbaard.
Je IK-BEN-Aanwezigheid wordt omringd door zeven concentrische bollen in de kleuren van de regenboog, die samen je Causale Lichaam (Oorzakelijke Lichaam) vormen. De bollen van je Causale Lichaam zijn de opslagplaats van alles wat werkelijk en blijvend is in jezelf. Ze bevatten de registraties van goede daden die je tot glorie van God en tot zegen van de mensheid hebt verricht in de loop van je vele incarnaties op aarde.
Geen twee Causale Lichamen zijn precies hetzelfde, omdat hun stralende bollen de unieke spirituele verworvenheden van de ziel weergeven. De specifieke eigenschappen die je in voorgaande levens hebt ontwikkeld, bepalen de gaven en talenten waarmee je in volgende levens zult worden geboren. Deze talenten zijn in het Causale Lichaam verzegeld en worden door je Hogere Zelf aan jou ter beschikking gesteld.
 
De Heilige CHRISTUS-ZELF
Je Hogere Zelf, of Heilige Christus-Zelf, staat afgebeeld als de middelste figuur in het Schema van je Goddelijke Zelf. Je Heilige Christus-Zelf is je innerlijke leraar, beschermer en beste vriend. Hij is ook de stem van je geweten die in je hart en je ziel spreekt. Hij maakt onderscheid tussen goed en kwaad binnen in je, en leert je het verschil tussen waarheid en onwaarheid.
Vlak boven het hoofd van de Heilige Christus-Zelf, zie je de duif van de Heilige Geest, die neerdaalt in de zegen van de Vader-Moeder-God.
De stroom van wit licht die vanuit de IK-BEN-Aanwezigheid via de Heilige Christus-Zelf afdaalt naar de onderste figuur in de Afbeelding, is het kristallen koord. In Prediker wordt hiernaar verwezen als het zilveren koord (Prediker 12:6). Door deze ‘navelstreng’ stroomt een waterval van Gods licht, leven en bewustzijn naar beneden. Deze levensstroom geeft je de kracht om te denken, te voelen, te redeneren, het leven te ervaren en spiritueel te groeien.
 
Je Goddelijke Vonk en je vier lagere Lichamen
De energie vanuit je kristallen koord voedt en onderhoudt de vlam van God die verborgen ligt in de geheime kamer van het hart. Deze vlam wordt de drievoudige vlam of goddelijke vonk genoemd. Het is letterlijk een vonk van heilig vuur uit Gods eigen hart.
De drievoudige vlam heeft drie ‘pluimen’. Deze pluimen belichamen de drie voornaamste eigenschappen van God en komen overeen met de Drie-eenheid. De vurig-witte kern van waaruit de drievoudige vlam ontspringt, vertegenwoordigt de Moeder.
Als je de drievoudige vlam binnen in je visualiseert, zie dan de blauwe pluim aan je linkerkant. Die belichaamt Gods (al)macht en komt overeen met de Vader. De gele pluim, in het midden, belichaamt Gods wijsheid en komt overeen met de Zoon. De roze pluim aan je rechterkant, belichaamt Gods liefde en komt overeen met de Heilige Geest. Door gebruik te maken van de kracht, wijsheid en liefde die in je drievoudige vlam verankerd liggen, kun je je bestaansreden verwezenlijken.
De onderste figuur in de Afbeelding stelt je ziel voor. Je ziel is gehuld in vier verschillende ‘lichamen’, die de vier lagere lichamen worden genoemd: (1) het etherische lichaam, (2) het mentale lichaam, (3) het emotionele lichaam en (4) het fysieke lichaam. Dit zijn de voertuigen die de ziel gebruikt tijdens haar aardse reis.
Je etherische lichaam, ook wel het geheugenlichaam genoemd, bevat de blauwdruk van je identiteit. Het bevat ook de herinnering aan alles wat zich ooit in je ziel heeft voorgedaan, en alle impulsen die je ooit via je ziel hebt uitgezonden sinds je geschapen werd.
Je mentale lichaam is het voertuig van je cognitieve vermogens. Als dit wordt gezuiverd, kan het het voertuig van Gods Geest worden.
Het begeertelichaam, ook wel het emotionele lichaam genaamd, bevat je hogere en lagere verlangens en slaat je emoties op.
Je fysieke lichaam vormt het wonder van vlees en bloed dat je ziel in staat stelt vooruitgang te boeken in het stoffelijke universum.
De onderste figuur in de Afbeelding komt overeen met de Heilige Geest, want je ziel en je vier lagere lichamen zijn bedoeld om de tempel van de Heilige Geest te zijn. Deze figuur wordt omgeven door de violette vlam – het transmuterende spirituele vuur van de Heilige Geest. Je kunt dagelijks de violette vlam aanroepen om je vier lagere lichamen te zuiveren en negatieve gedachten en gevoelens en negatief karma te verteren.
Rondom de violette vlam bevindt zich de buis van licht, die vanuit je IK-BEN-Aanwezigheid neerdaalt als antwoord op je aanroep. Dit is een cilinder van wit licht die vierentwintig uur per dag een krachtveld van bescherming rondom je in stand houdt, zolang je de harmonie in jezelf bewaart.
De Goddelijke Moeder concentreert haar energie in ons door middel van het heilige vuur van God, dat als een fontein van licht door onze chakra’s oprijst. Chakra’s is een Sanskriet benaming voor de spirituele centra in het etherisch lichaam. Elk chakra reguleert de energiestroom naar een ander deel van het lichaam. De zeven belangrijkste chakra’s liggen langs de ruggengraat, vanaf de basis van de ruggengraat tot aan onze kruin.
 

zon 9 jan 2011 Lering over het Roze Vuur

Allegorie van de Liefde (de Roze Vlam) door Paolo Veronese
Lering van het Roze Vuur
Meesterschap over de Roze Straal
in samenwerking met Opgevaren Meester Paul de Venetiaan, de Chohan van de Derde Straal
zondag 9 januari 2011 om 13.30 u tot ong 17 u
We maken kennis met de Opgevaren Meester Paul de Venetiaan,
de Chohan van de Derde Straal, de Roze Straal of Rozenstraal.
In zijn laatste leven op aarde was hij de beroemde kunstschilder Paolo Veronese die leefde en werkte in Venetië. Hij toont ons hoe we onze Roze Vlam van Goddelijke Liefde in ons hart kunnen uitbreiden door zelfmeersterschap.
Ik vertel jullie over zijn leven, hoe hij meesterschap verwierf over het hart, de chacra met de twaalf rozenbladeren. Door zijn liefdevolle begeleiding leren we deze te openen terwijl we tijdens meditaties baden in zijn krachtveld.
We leren op diepgaande wijze hoe we meesterschap kunnen verwerven over het Roze Vuur. Breng hiervoor notitiegerief mee want er is heel wat te leren.
Wees dan ook van harte welkom!
Paul de Venetiaan van de Roze of Rozenstraal
Lucia
Tuin van de Moeder
Het bekijken en beluisteren van deze video (klik hier) is een meditatie op de Roze Vlam,
het opent je hart en laat de Roze Vlam uit je stralen.
Een aanrader!

ma 13 dec 2010 St Lucialichtviering met toetredingsceremonie

 

 
Lieve Rozen,
 
 
Van harte welkom op het Lichtfeest van St Lucia op 13 december 2010 te Banneux
Op dit mooie feest van het Licht treden weer 8 nieuwe Rozen toe tot de “Sacred Sisterhood of the Rose”
Laten we hen samen allen verwelkomen bij de Heilige Rozenorde op deze mooie dag van het Licht !
 
 
 
praktisch :
We spreken af om 12 u in Restaurant de la Rose, Rue de l’Esplanade 66-68, Banneux voor een gezamelijke maaltijd. Wens je niet mee te eten dan kan je rond 13 u komen.
Hierna wandelen we doorheen de natuur naar de heilige bron voor de laatste meditatie van de Leringen der Mystieke Liefde en de toewijding. Daarna houden we nog een St Lucialichtversturing. Einde rond 15.30 u.
 
Gelieve ons te laten weten of je al dan niet aanwezig zult zijn op tuinvandemoeder@hotmail.com
Lucia en Rudi
 
 

 

Oproep tot het hoeden van de Heilige Bronnen

  
Oproep tot het hoeden van de Heilige Bronnen
  
 
 
Heilige Bron te Banneux 
 
 
“Het ware keurmerk is het leven dat je leidt,
maar ook het leven dat je kunt leiden.
Je kunt kiezen om wijs door het leven te gaan.
Je kunt kiezen om de erfenis van de Wijzen op te nemen,
te realiseren en verder te ontwikkelen.
Zo bouw je mee aan de Toekomst.
De toekomst van deze planeet,
de toekomst van Moeder Aarde,
de toekomst van onze kinderen.
Wijze mensen werken in het heden, met het oog op de toekomst.
Zij zorgen voor de aarde, voeden haar met liefde, danken haar, eren haar.
Zij zorgen voor de wateren, koesteren ze, helen ze, stabiliseren ze.
De Heilige Bronnen, toeganspoorten voor de volgende generaties.
Vanuit de Grote Moeder is een oproep gelanceerd tot het helen van de wateren,
de wateren van de aarde in synchroniciteit met de wateren van ons lichaam.
Laten we onze verantwoordelijkheden terug opnemen
en samenwerken voor de toekomst van de planeet.
Kinderen van de Aarde,
kom bij elkaar en neem uw taken van Hoeders terug op.
Priesteressen van het Water,
herinner u uw afkomst en neem uw taak tot het hoeden van de Heilige Bronnen terug op.
Wacht niet langer, het is tijd.”
 
Lucia, 21 januari 2005©
 
 
 
Lieve mensen, ik navolging op deze vraag van de Goddelijke Moeder, heb ik een project opgestart van “Hoeder van een Heilige Bron”.
Deze bronnen liggen over onze streken verspreid en zijn van oudsher oude cultusplaatsen.
Velen hiervan zijn gekerstend. In de eigenschappen van de zg. heiligen die hiermee verbonden zijn, vinden we een verwijzing terug naar de oude godinnen van onze streken.
Op deze plekken werden dikwijls processies gehouden en kwamen mensen bidden voor genezing, voor een voorspoedige bevalling enz.
Maar de laatste decennia is de interesse hierin afgenomen en dreigen deze bronnen vergeten te worden.
Ze worden niet meer gevoed door liefde, hun wateren worden niet meer geheeld en geëerd.
Daarom deze oproep.
Voel je je geroepen om als waterpriester/eres te werken en de verantwoordelijkheid voor zulk een bron in je omgeving op te nemen, laat dit dan weten op het TuinvandeMoeder@hotmail.com .
We organiseren dan een bronhelingmeditatie bij de bron. Hoeders bezoeken regelmatig de bron en geven ze voldoende liefde.
Je kunt hiervoor een speciale opleiding volgen tot Waterpriester/es.
Twee keer per jaar komen we met de bronhoeders samen voor verder onderricht.
Ga zelf eens op onderzoek uit in je omgeving of er zich ergens zo’n bron bevindt. Ik heb hier een lijst van verschillende bronnen in België.
Ik hoop dat we fijn kunnen samenwerken.
 
Lucia
 
 

bron van Lourdes 

Opleiding tot Bronhoeder

  

 
 
 

 

Leringen van het Heilig Water

 

Opleiding tot Waterpriester/es
Opleiding voor wie bronhoeder wenst te worden
 
 
Reeds verschillende jaren werken we hier in de Tuin van de Moeder voor de heling van het water in onszelf en op onze planeet.
Wens je met deze werking kennis te maken dan is deze opleiding hiervoor een unieke gelegenheid.
In deze opleiding deel ik de wijsheid en kennis die ik in de loop der jaren hierover opgebouwd heb.
We bespreken de heling van de wateren der planeet en je kunt invoelen of dit voor jou een weg is die je in dit leven wenst te gaan.
Je maakt kennis met de heilige bronnen en de kracht van rivieren.
Je leert overal waar je gaat het water te helen.
We gaan dieper in op de taken van de bronhoeders en hun werking doorheen de tijden.
Wie zijn de bronhoeders, wat is hun taak?
We verenigen ons in een helende cirkel voor een helende meditatie voor ons emotioneel lichaam.
*  
Tijdens het tweede deel dringen we verder door in de Leringen van het Heilig Water.
We leren over de etherische waterwegen doorheen de universa en hun werking.
We ontdekken wat de Maya’s, de Tolteken en Inca’s hier kwamen doen  
 We leren over de Planetaire Watermatrix en over de noodzakelijke heling hiervan.
Wat zijn de taken van de Waterpriester/es? 
 
We ontvangen hiervoor speciaal een lering van Archeia M.Maria die je niet onberoerd zal laten. .
 
Bij deze opleiding krijg je ook een syllabus met alle meer diepgaande boodschappen en opdrachten voor de bronhoeders.
 
 
 
 

 

Boodschap van Archeia Maria  
Geliefden,
Uw werk aan de bronnen is gevat in zoveel schoonheid.
Licht straalt uit deze schoonheid de wereld in. Helder licht dat goddelijk is en uit uw hart stroomt en uw aura verlicht.
Wanneer dit licht het water beroert, komt het in beweging, de moleculen beginnen te dansen, te bewegen, te veranderen.
Hun kristallen kern wordt wakker gemaakt, verheven in trilling en hun werking wordt stilaan helend voor lichaam en geest.
Geliefden, dit is het werk van de waterpriester/es. Dit is jouw werk.
Het is jouw taak om de wateren der aarde te verrijken met goddelijk licht, zodat ze glinsterend en doorschijnend worden, gevuld met goddelijke kracht.
O wakers van de bronnen, open uw hart voor mijn lied dat hier klinkt en u aanraakt,
open uw hart voor uw opdrachten en vervul deze dienst aan de mensheid, aan uw geliefde planeet.
Herinner u uw zending om licht te brengen in het water, om één te worden met de undines en liefde te zijn.
Liefde brengt water in beroering zoals de engel aan de poel van Bethesda.
Dat dit water ook helend mag zijn voor wie er mee in aanraking komt.
Ik zegen u voor uw opdracht,
Ik zegen u allen voor uw werk als waterpriester/es.
Amen 
Uw Moeder aan de Bron te samen met vele engelen.
Amen
©Lucia, september 2007