nu de lindebomen in bloei staan

Boodschap van het Zoet Lindewezen over de geneeskracht van de lindebloem

Geliefden,

Als Deva van de Lindeboom, schenk ik jullie vrede en vreugde in uw hart. Ik heet jullie welkom aan mijn boezem die immens groot en wijs is, zij omvat immers de kracht om mensen te helen en te troosten. Deze kracht is zeer moederlijk en gedragen door de liefde van een groot hart, een moederhart.

Zoals ik jullie gisteren vertelde bezit de lindebloem de kracht harten te openen. Deze zoete kracht is wondermooi, zacht en liefdevol. De geur van de lindebloesem versterkt het hart en geeft het de kracht zichzelf te helen en langzaamaan volledig te ontsluiten. Een geopend hart is een zegen voor de mensheid, want het laat de liefde stralen als een zon.

De lindebloesem bloeit in de maand met de hoogste zonnestand, de maand met het meeste licht. Deze zonnekracht zit dus helemaal vervat in de bloem.

Wanneer je hart dus zwaar te moede is, leg dan de lindebloesem op je hart en mediteer. Vraag mijn hulp, de hulp van het Zoet Lindewezen en ik zal er voor je zijn, je hart beroeren met mijn liefdesveld, met mijn liefdeskracht en ik zal je helpen.

Adem mijn geur in, hij is zo subtiel, zo nauw verwant aan de hemel. dit zal je vertroosten, dit zal je helen. Dit zal je de weidsheid schenken die je toelaat je leven te overzien, te bekijken vanuit een hoger perspektief, met een weidse blik. Ik zal je hierbij helpen, zodat je de mogelijkheid hebt het zonlicht op je toekomst te laten schijnen.

Kijk vanuit dit perspektief naar de toekomst. Ik beloof je de weg te wijzen. Je hoeft enkel met me contact te maken door drie lindebloemen op je hart te leggen, op je blote huid. Dit zal je hart openen en mijn hulp zal voor je bereikbaar zijn.

Zo bouwen we samen aan een mooie toekomst, een mooie toekomst voor jou, een mooie toekomst voor onze samenwerking, een mooie toekomst voor de mensheid en voor de vele onzichtbare vrienden van de natuur, een toekomst voor ons allen samen. Samenwerkend aan een mooie wereld.

Ik Ben de Deva van de LIndeboom, men noemt mij ook het Zoet Lindewezen en dat is goed zo. Amen.

Deze boodschap van de Deva van de Lindeboom werd gedicteerd naar aanleiding van de opleiding Mysteries der Vrouwelijke Wijsheid.

©Lucia, 10 juni 2008

Linde bij

na 13 jaar is deze Boodschap voor Natuur en Wetenschap en gezondheid voor Antwerpen meer dan ooit van belang

in 2008 stond er in het Rivierenhof nog een Amberboom, hij liet ons deze wijze woorden na….

Boodschap van de Deva van de Amberboom van het Rivierenhof te Deurne, een uitnodiging voor wetenschappers

Geliefden,Ik Ben de Deva van de Amberboom en Ik heet jullie welkom, hier in dit mooie natuurpark, zo dicht bij uw stad gelegen en daarom ook zo belangrijk.Want de groene energie die hieruit stroomt brengt evenwicht en rust in het centrum, deze energie brengt heil en gezondheid.En daarom zijn parken aan de rand van de stad zo belangrijk.Zij zuiveren immers de lucht en schenken zo het allesbeste van zichzelf.

Geliefden, wij staan hier als ware hoeders van de mensheid en wij dienen zo door ons lichaam ter beschikking te stellen en de lucht te zuiveren. Wij doen dit met groot genoegen want het maakt ons nuttig en geliefd. Geliefd bij hen die weten zoals u, bij hen die bewust zijn. Helaas is het merendeel van de mensen zich hiervan niet terdegen bewust en dat betreuren wij. Daarom deze oproep van de bomen van dit park.

Wij vragen even uw aandacht voor ons aanwezig zijn in uw leven. Wij vragen even uw attentie. Wij zien u graag en hopen dat ook jullie ons graag zien en ons opnemen in uw hart. Want dan kunnen we samen een zuster-en broederschap vormen. Dan kunnen we samen zorgen voor de aarde, voor de moegetergde aarde van uw geïndustrialiseerde landje. De groene longen zijn zo noodzakelijk voor uw gezondheid, geestelijk zowel als lichamelijk. De groene longen zijn uw zuurstof. Geen leven zonder hen. En daarom vragen wij u om met ons samen te werken, om de handen in mekaar te slaan en samen op zoek te gaan naar alternatieven voor uw industrie, voor uw vervoer, voor uw levensgewoonten.

Wij nodigen dan ook de wetenschappers in uw omgeving uit om met ons kennis te maken, om onze aanwezigheid niet te ontkennen, maar om samen te zoeken naar een meer leefbare wereld voor de mensen in deze stad, in dit land, in deze wereld. Wanneer wij onze krachten bundelen kunnen wij samen werken aan betere oplossingen, aan alternatieven voor fossiele brandstoffen, aan nieuwe uitvindingen, aan meer gezondheid voor uw landje, voor het water, voor de lucht. Nodig uw wetenschappers uit om in onze aanwezigheid te vertoeven, om samen met ons na te denken. Wij kunnen hen vele inzichten verschaffen. Zij dienen zich enkel op ons af te stemmen door in onze natuur te wandelen, na te denken, zich te ontspannen. Wij zullen hen briljante ideeën influisteren. Zij hoeven enkel de possibiliteit te overwegen dat communicatie tussen natuur en mens mogelijk is. Dit is onze wens voor deze stad aan de haven, voor deze wereldstad.

Laat hier een impuls groeien die de mens en de natuur verbindt en die zo werkt aan een betere en gezondere wereld voor onze kinderen. Want weet, geliefden, ook na u moet de aarde verder. Het is uw plicht om te werken aan een betere en schonere wereld, Het is uw plicht ten overstaan van de volgende generaties. Maak daarom hier vandaag het verschil en veranker hier de Paradijsmatrix zodat de gulden snede, de goddelijke schepping, die hier een ondersteunende impuls kan geven aan deze mooie stad, uw stad, uw wereld, uw thuis.

Wij danken u voor uw nauwgezette aandacht, wij danken u voor uw aanwezigheid en wij vervoegen ons allen bij uw cirkel. Wees hiervoor gezegend. Amen.

De Deva van de Amberboom en haar talloze collega’s.

©Lucia, 30 september 2008,Tuin van de Moeder

Deze boodschap mag vrij verspreid worden mits vermelding van de bron

Laten we bidden voor een mooie overgang van Josée, Hoeder van St Odradabron

Josée, de lieve hoeder van de St Odradabron in Balen heeft het aardse veld verlaten om verder te evolueren, laten we voor een mooie overgang bidden en haar hierbij steunen, jaren heeft zij de bron vol liefde bezocht en verzorgd, zij zet dit nu verder vanuit de sferen samen met haar zuster en moeder………..bedankt Josée, het gaat je wel……

balen35

Bronhelingsmeditatie aan de St Odradabron te Balen

op het Feest van St Odrada 5 november 2006

Hoeder Josée

Eerst bezochten we de St Andrieskerk te Balen met de relieken van St Odrada, we hadden geluk want het was haar feestdag en de reliek stond uitgestald. Het si een zeer mooie kerk met veel alchemistische symbolen, zo vinden we er veel voorstellingen van de pelikaan die zijn kinderen voedt met zijn eigen vlees en bloed terug.

Er waren die dag wel drie dopen in de kerk, een mooie aansluiting bij ons werk van schootvorming voor de nieuwe kinderen.

Daarna ging het richting bron in het gehucht t’Scheps. Ondanks de tijd van het jaar was het weer nog zacht. We verzamelden ons rond de bron voor de bonheling en we bleven er lange tijd staan, want het voelde zo goed. Eenmaal contact gemaakt met de bron voel je haar sterke energie, heel liefdevol en omvattend. We voelden ons goed, zo goed zelfs dat we bleven picknikken tot het donker was en de elfen ons vervoegden. (zie foto)

José, ik weet dat je zeer goed voor deze bron zult zorgen, onder de liefdevolle hoede van je moeder en zuster.

Liefs, Lucia

***

Boodschap van Moeder Maria voor de St Odradabron

Geliefden van mijn hart,

Kom en zet u neer aan mijn voeten, ga rustig zitten en luister. Luister naar het lied van de natuur dat hier zo duidelijk aanwezig is en dat u kan verblijen. Luister naar het lied van dit water en schep het op met uw ziel, want het water dat hier vanaf vandaag zal vloeien is behebt met wonderbaarlijke werking.

Het is namelijk water voor de ziel, dorstlessend voor wie op zoek is naar het Ware. Drink daarom met volle teugen van deze energie die hier stroomt uit mijn hart, het Hart van Uw Moeder, die u verder leidt in vol vertrouwen,vertrouwen in het bereiken van uw doel in dit leven.

Kom daarom hier regelmatig aan mijn voeten zitten en luister naar mijn lied, want in de akkoorden ligt de weg verscholen. Leer hier de juiste toonaard die uw leven richting zal geven, de weg die “voor jou” bestemd is.

Geliefde harten van mijn Hart, Luister naar de muziek in je leven want hij komt van Mij en hij leidt je naar de kern, de kern van uw bestaan. Ga daarom van hier met blijdschap in je hart, met liefde, met tederheid, en zing uw “eigen” lied, uw eigen lied dat vorm geeft aan uw bestaan en dat u verder draagt op weg naar de Eeuwigheid.Amen.

Moeder Maria

Lucia, 25 oktober 2006©

een fijne Palmzondag gewenst…….

Boodschap van Heer Jezus

Blik op Jeruzalem vanop de Olijfberg

Palmzondag

Geliefden,

De Tijd van ons weerzien komt dichterbij, de tijd van onze ontmoeting in Jeruzalem, het Hemelse Jeruzalem, dat u zeer gedienstig is. Hier verblijf Ik en hier woon Ik. Hier ontvang Ik u in mijn schoot. Weet dat Ik u hier draag in mijn bewustzijn, in mijn totale bewustzijn en dat je hier van harte welkom ben.

Geliefden, twijfel niet aan uw verlangen om hier te komen, Ik weet de weg is lang, onvoorspelbaar, intrigerend. Maar weet vooral dat dit een stad van pelgrims is en dat je hier als pelgrim naar toe komt. Als pelgrim voor de Heer, samen met vele anderen. Vele anderen bereiden zich momenteel hierop voor, ieder op zijn manier, ieder gedragen door zijn eigen geloof. En dat is goed zo. Deze verscheidenheid van invalswegen is God welgevallig.

Geliefden, bereidt u ook voor op deze reis naar mijn Hart, het hart van de wereld, de navel. Weet dat je hier in de uitstraling van de Tempel der Verrijzenis komt. Je baadt hier als het ware in haar stralen, je bent hier één met haar kracht en energie. Betreedt deze energetische krachtplaats met respect, met zeer veel respect en gedenk allen die u vooraf gingen, want zij lachen u toe en moedigen u aan. Zij brengen u met hun liefde verder op het Pad, zij helpen u en dragen u wanneer het nodig is. Velen moedigen u aan, velen verwelkomen u samen met Mij. Zij staan aan de Poort, aan de Gouden Poort van het Hemelse Jeruzalem. En zij zingen het Hosanna, Hosanna in den hoge, en zij verwelkomen je met palmen in hun hand. Amen.

Ik Ben de Heer, Heer Jezus Christus.

Lucia, 22 maart 2007©

Matteus 21.8

Hosanna, Zoon van David,

Gezegend de Komende in de naam des Heren!

Hosanna in den hoge!