Boodschap Samen de aarde dragen

Boodschap van Christus en de Broeders en Zusters van de Roos

Samen de aarde dragen……

Wanneer we ons allen bij jullie vervoegen, mijn harten, wanneer we langzaam met velen tot bij jullie komen en jullie handen verwarmen voor dit heerlijke werk, dan straalt er een licht van liefde en schoonheid, dan straalt er een ster, de Ster van Bethlehem en dan opent zich jullie hart voor jullie goddelijke kern, voor jullie verbinding met de hemelse regionen, voor jullie bron van oorsprong.
En deze bron is puur en vol goedheid, vol levensvreugd, vol aanmoediging en zij brandt haar liefdesvuur in je heilige hart.
Ga vandaag naar deze warme haard in uw borst, dit licht, ga er naar toe…..om u af te stemmen samen met al deze engelen en heiligen die uw cirkel vervoegen…..
En warm dan uw handen aan dit liefdesvuur in uw borst, aan uw drievoudige vlam, warm hier uw handen aan. Warm ze aan de Vlammen van Wijsheid, van Liefde ,van Bescherming. Warm ze zodat de chakra’s in uw handen zich openen om dit goddelijke vuur verder te geven.
En plaats dan samen met ons, mijn geliefden, uw handen rond deze aardbol. En draag Moeder Aarde mee……… draag haar en voel, voel haar zwaarte en laat dan het liefdesvuur van uw heilig hart, van uw goddelijke wezen stromen doorheen uw handen en voedt zo de aarde.
Omhul haar met deze prachtige liefdesgloed, draag haar, ondersteun haar, schenk haar uw hart, uw liefdeshart want je bent haar kind…..samen met vele kinderen en weet dat uw liefdeshart de harten van ieders kind raakt. Ieder wezen op aarde wordt zo gesterkt door uw liefdeshart dat puur is en onbevangen en enkel liefde schenkt zonder voorwaarde.
Uw liefdeshart omhult nu via uw handen Moeder Aarde.
En het brengt vreugde en lichtheid en het laat de aarde stilaan opstijgen. Zie hoe deze draden van licht de aarde omvatten en optillen………

gedragen door uw handen, door onze handen allen te samen, door handen hier, door handen daar, door handen overal ter wereld.
Want vandaag verzamelen de broeders en zusters van het licht om dit werk samen te volbrengen.
Vandaag staan allen paraat.
Vandaag worden jullie opgenomen in deze grote broeder en zusterschap op aard die de aarde draagt, die de aarde steunt, die de mensheid verlicht.
Vandaag staan we allen paraat, mensen en engelen op aard.
Vandaag brandt ons hart van liefde van en niet van haat.
Vandaag brandt ons vuur van bescherming en wijsheid en liefde.
Vandaag dragen we elkaar.
Vandaag reiken alle mensen op aard, de aarde de hand……want samen groeien we naar eens schoner geheel., samen werken we voor Moeder Aard, samen overal op aard en in alle regionen.
Vandaag dragen we samen Moeder Aard.
Moge zij lichter worden en vriendelijker en groener en zachter voor elkaar.
Mag de inspiratie vloeien, de inzichten doorstromen, de wijsheden komen en zie …
Zie de mooie toekomst, zie een planeer die vibreert van liefde en van gezondheid, van samen, samen werken voor elkaar.
Zie een planeet die zich langzaamaan verheft uit de zwaarte van haar bestaan en die schittert van schoonheid, van vrede, een planeet opgenomen in de cirkel van vredesplaneten.
Zie hoe zij naar die toestand verder stijgt.
Daarvoor zijn jullie hier op aard…. om allen te verheffen naar schoonheid en wijsheid, om allen te inspireren, om uw hart te schenken aan alle wezens op aard.
Laat het liefdeslicht van violette vuur uit uw hart en uw handen stromen doorheen heel deze hele aardbol, in alle hoeken en kanten. Dat dit violette vuur alles mag verteren en verhelderen en verrijken met liefde, met vergeving, met verzachting.
Laat het stromen uit uw hart en uit uw handen en deze hele aardebol omhullen en optillen en verfijnen iedere dag weer, mijn vrienden, zie dit iedere dag weer voor uw ogen en voel uw hart stromen en uw handen.
En schep zo mee de hemel op aard
Dit ligt in jullie handen. Hiervoor zijn jullie hier

wpid-wp-1444768389324

En zie ook jezelf, omringd door dit violette vuur van uw hart. Het verteert alles wat er niet toe doet en het zuivert je, het brengt je weer bij jezelf.
Zie ook je huis in dit violette vuur, het zuivert alles en brengt de trilling omhoog
Doe dit, iedere dag
Laat dit violette vuur de hele wereld reinigen zodat de liefde terug een kans krijgt om op te bloeien en de Tuin van Eden te brengen, terug te brengen.
Want zij ontstaat in ieders hart en het is aan jou om ze terug te bevrijden uit jouw hart, zodat ze kan groeien en bloeien en zich langzaamaan kan realiseren.
Dit is een tijd van creatie en vraagt van u aandacht.
Focus op het mooie, op het goede, op het boeiende…….Voedt met uw liefde alle initiatieven die de aarde mee helpen te verlichten. En weet dan dat je werkt in de liefde van het hart
Kijk hoe de aarde dan lichter en lichter wordt en haar rechtmatige plaats terug inneemt als een planeet van samenwerking, verzoening en vrede, als een groene planeet.
Draag de aarde vandaag, draag haar mee in de toekomst, draag haar nu verder in uw hart en weet dat het goed is.
Wij zijn uw vrienden, uw geliefden, uw Broeders en Zusters van de Roos.
En wij danken jullie.

© Lucia, copyright mag gedeeld worden mits vermelding van de bron Rozen uit de Tuin van Eden

Zalig Kerstfeest

09971e901aee685747665730543e56fa

Boodschap van Christus

Christuskind

Laten we de Engelen van Kerstmis uitnodigen hier in onze cirkel en laten we tot rust komen, tot rust in deze drukke wereld, laten we ons ontspannen en laten we heel diep in onszelf naar binnen gaan……. dieper en dieper tot in de poel van ons hart waar zoveel wijsheid en mededogen aanwezig is, want wanneer we diep genoeg in onszelf naar binnen treden, dan komen we bij die mooie dingen, bij die mooie eigenschappen die ons hart bezit, want ieder van u, mijn geliefde kinderen, is een wezen van licht, is een engel op aarde, ieder van u is een lichtpuntje in de donkere nacht, ieder van u kan zijn licht laten schijnen als een baken, als een richtpunt voor zielen in nood, voor werelden in verdrukking, voor hopeloosheid en verdriet, ieder van u kan een ander mensenhart verwarmen en ondersteunen en het is juist dat, mijn geliefde kinderen, wat Ik van jullie vraag in de komende tijd.

Wees de zachtheid van uw schone hart op aarde, wees de liefde die schijnt en ontroert, wees de heldere ster van Bethlehem die de weg wijst naar het Christuskind, het Christuskind dat ieder jaar weer op aarde komt in deze tijd, het Christuskind wiens handjes zich uitstrekken naar jou, naar jouw handen, reik je handen en maak contact met dit pure en zuivere wezentje, met dit liefdevolle kind, met jouw toekomst.

Want het Christuskind kan ook in jou geboren worden, het Christuskind kan diep in je hart ontstaan wanneer je de weg bent gegaan, wanneer je jezelf hebt gegalvaniseerd, wanneer je stap voor stap de trap bent beklommen en wanneer je hart eenvoudig en vol zuivere liefde schijnt op aard. Dan wordt ook in jou dit Christuskind geboren en kan je dit zuivere licht laten uitschijnen rondom jou, voor iedereen, voor alle mensen, voor de wereld.

Wens je vandaag met het Christuskind mee te gaan?

Zeg dan ja diep in je hart en voel hoe zijn liefdeslichtje uit jou begint te schijnen en begint te branden, harder en harder, vuriger en vuriger, hoe dat je samen licht zijt op aard, licht, liefde, wijsheid en kracht, o mijn geliefden, reik naar de oneindigheid want hierin zit jouw toekomst verscholen en voel dan hoe je wezen lichter en lichter wordt, helderder, doorschijnend als een prachtige kristal en hoe niets je nog tegenhoudt om dit licht te laten uitschijnen in de nacht, om hoop te zijn op aarde, om liefde en mededogen te zijn op aarde voor ieder, voor kinderen, voor volwassenen, voor ouderen, voor dieren, voor de natuur, voor de vertwijfelden, voor de hopelozen van hart, voor de zoekenden die de weg niet vinden en zo zijn er zovelen, mensen op zoek naar de zin van hun leven, naar de diepte van hun bestaan, in vertwijfeling en onrust.

Wees voor hen eenvoudig een wegwijzer, eenvoudig een licht van liefde en van vriendschap en omhels hen met je hart, glimlach hen toe vanuit het diepste van je wezen en schenk hen hoop, hoop op wijsheid, hoop op kennis, hoop op inzichten, inzichten gedragen door de wijsheid van het heilige hart, door de wijsheid van het drievoudige vlam die hier zo mooi brandt in je hart, een groot baken van wijsheid zo nodig op aarde en mag ik jullie daarom vragen, mijn geliefden, om vandaag jullie drievoudige vlam in evenwicht te brengen zodat de drie vlammen van wijsheid, van liefde en van kracht even hoog in je hart kunnen branden.

Moge de engelen van het vuur je daar nu bij helpen en wanneer deze drie vlammen helder en vol liefdeskracht in wijsheid branden, voeg hen dan hier tesamen op deze kersttafel want zij ondersteunen uw kerstwensen hier in deze bokaal en zij sturen ze naar ons toe zodat we ze kunnen behandelen in de karmische raad en hulp kunnen bieden waar mogelijk.

Schenk uw drievoudige vlam hier vandaag aan deze kersttafel, voeg ze allen tesaam zodat hier een baken kan ontstaan van heilig vuur op aard, hier in deze oude abdij, deze oude sacrale plek, lang, lang voordat hier paters waren, dit heiligdom door eeuwen heen geëerd en brandend gehouden als baken van rust en stabiliteit, van liefde op aard, deze plaats waar Jezus en zijn geliefde Maria Magdalena hun drievoudige vlam samen schenken aan de aarde, samen met jullie, mijn engelen, samen met jullie, mijn Christuslichten, samen met jullie.

En in deze schoonheid en pracht bloeit er een bloem van liefde op aard, een bloem zo schoon en zo geurend, zo heerlijk, een bloem ontstaan uit het vuur van jullie hart.

Willen jullie deze bloem schenken aan iedereen op aard? Want deze bloem beroert de harten van ieder in nood, zij beroert ook jouw hart en het hart van je buur, het hart van je medemensen, het hart van ieder hier in deze abdij en verder weg want deze bloem wordt door de liefde van jouw heilig vuur steeds groter en mooier en zij beroert ieder verder en verder doorheen dit hele land en wanneer je nog meer liefde schenkt, ook naar alle buurlanden toe.

Schenk je liefde en je wijsheid en je kracht aan deze bloem, aan dit bloemenhart dat zich groter en grote maakt over heel de wereld zodat het uiteindelijk de hele wereld omvat en overal waar nodig even geluk brengt in een mensenhart, even de aanraking van een engelenlicht, even de ondersteuning die juist op dat moment nodig was. Schenk je liefde aan dit bloemenhart en aan ieder, aan ieder op aard.

En kijk misschien raakt iemand je aan met een dankbare blik, weet dan dat je werkt als een engel, een engel van mededogen, van verdraagzaamheid, van puurheid door de zuivere liefde die uit jouw hart straalt naar allen toe want ieder, ieder levend wezen heeft nood aan deze liefde, aan deze troost, aan deze ondersteuning. Ieder levend wezen op aard ademt dit verlangen uit en reikt daarmee naar jou, naar jouw hart dat deze liefde schenkt vandaag en in de toekomst meer en meer.

Want dit vraag Ik van jullie, mijn engelen, mijn Christusengelen, willlen jullie me hiermee helpen, willen jullie deze liefde schenken iedere maand weer en alle dagen, willen jullie dit, willen jullie mijn licht zijn op aard, willen jullie dit Christuskind worden?
Er is zoveel nood aan, er is zoveel verdriet, zoveel angst, zoveel moedeloosheid willen jullie deze mee helpen balanceren door vreugde, door liefde, door begrip, door moed?

Wees dan mijn kind op aard.

Moge de wereld vandaag een beetje meer oplichten door kralen van liefdeslicht verspreid over de hele wereld en kijk een kind daar ergens ver weg raapt een kraal op en kijkt naar de schittering en kijkt recht in jouw hart, verbonden, verliefd, gedragen, kijk naar de glimlach in zijn ogen want hij weet dat iemand aan hem denkt.
Kijk naar al die kinderen die de toekomst vormen van deze planeet en zie hoe hun handen reiken naar het licht, dat zij zich mogen geïnspireerd weten en geleid door deze kracht die in hen kan opbloeien, dat zij zo de toekomst van de wereld mee bepalen en leiden naar een schone toekomst, een zuivere toekomst, een vredevolle toekomst.

Laat dit uw kerstwens zijn dat al de kinderen op aard vandaag dit licht zien en weten dat de schoonheid van het hart de wereld bepaalt. Moge dit uw kerstwens zijn, want het is onze kerstwens.
Kinderen van de aarde, reik diep in uw hart en laat de vrede en de liefde en de kracht hieruit schijnen en weef zo een toekomst van schoonheid van hart voor ieder, voor ieder wezen op aard. Jullie kunnen dit want jullie zijn de toekomst, jullie zijn de vreugde van ons hart, jullie zijn de Christuskinderen op aard!

Alleluja Alleluja Moge Christus groeien op aard !
Alleluja Alleluja moge de Christuskinderen schijnen op aard !
Alleluja Alleluja !

©Lucia, copyright mag gedeeld worden mits vermelding van de bron Rozen uit de Tuin van Eden

De wijsheid der natuur

De wijsheid der natuur

Windekind,

Als je wandelt in de natuur, maak je contact met ons. Wij, de wezens der natuur, toegewijd aan onze taak, diep verankerd in de Eeuwigheid. Wees geduldig met ons, en wij komen naar je toe. Straal uw bewustzijn uit om contact te maken. Uw kleuren en stralen verschaffen ons het nodige inzicht hiervoor. Wij komen dan nader tot jou en nemen je in vertrouwen. Zo kunnen we werken in samenhang.

De evolutie van de aarde is al heel oud. Zij gaat steeds verder. Zij evolueert. Zo ook onze taken. Besef dit goed. Ook wij evolueren mee op dit ritme. Wij hopen dat ook de mens zich hiervan bewust is en niet blijft stilstaan, maar mee evolueert.

Want evolueren betekent groeien. Toenemen in bevatting en wijsheid. Doorzicht krijgen in bestaande structuren en alert blijven voor de Waarheid. Wij ondersteunen de zoektocht naar de Waarheid, een zoektocht die gepaard moet gaan met de nodige flexibiliteit.Flexibiliteit om oude zienswijzen te doorschouwen en verdere sluiers op te lichten

De zoektocht naar de Waarheid is als een ontdekkingsreis. Zij voert je letterlijk door berg en dal, om uiteindelijk de aangename vlakte te betreden van de Rust, om achter alle naar dogma’s neigende stellingen, de weg te vinden naar het weiland van Hoop, Rust en Wijsheid, de Eeuwigheid, de oorsprong en het eindpunt, daar waar alles samenvloeit.

Wanneer je de Waarheid zoekt, stel je dan geen bepaalde verwachtingen, maar laat de Waarheid zelf zijn weg zoeken naar jou. Stel je er gewoon voor open en onderschat dit niet, het is een moedig gebaar. Wil je je werkelijk openstellen voor de Waarheid? Denk hierover na. Wees eerlijk met jezelf. Ben je moedig genoeg om de Waarheid in het gelaat te kijken?

Indien ja, ga dan verder met je zoektocht. Volg steeds verder de spiraal in binnenste. Kom zo terecht op en ander bestaansvlak, waar je inzicht krijgt in weer andere zaken. Dring zo steeds meer en meer door in de Ultieme Kern. Verleg uw grenzen of beter hef ze op. Ik groet u.

De Wijsheid der Natuur.

Lucia, 20 april 2003©

ter overpeinzing……Het Bewustzijn van de Krokus

krokus-in-de-sneeuw

Het Bewustzijn van de Krokus

Lieve mensen,

Stel je af op het bewustzijn van de krokus, dat reeds leeft onder het aardoppervlak. Als eerste aankondigers van de lente zijn we nu reeds actief. Onze cellen tintelen en worden opgeroepen tot werkzaamheid, zij bereiden zich voor op hun ontwaken wanneer de energie zich terug keert. Wees u bewust van onze activiteit en weet dat in de winter de aarde niet dood is, maar krioelt van leven. Onze energie is dan niet zo zichtbaar als in de zomer, maar wel degelijk daar. Dan doen wij onze voorbereidingen en zo manen wij ook jullie aan om uw voorbereiding te doen tijdens deze periode van het jaar om in het nieuwe jaar tot een vruchtbare realisatie van uw verlangens te komen.

Trek u gedurende deze periode van het jaar terug in uw heilige kamer, de heilige ruimte die je gecreëerd hebt en waar je tot rust kunt komen. Deze heilige ruimte in je hart kun je tot uiting laten komen door het oprichten van een heilige ruimte in je huis of door het opfrissen hiervan. Ga aan de slag en creëer deze mooie plaats ook in de materie om er u in terug te kunnen trekken, zoals een krokus zich nu onder de grond heeft teruggetrokken, maar toch reeds de blauwprint voor ogen heeft die zij zal realiseren in de lente.

Focus u in uw heilige ruimte op de blauwprint voor uw volgende werkingsjaar, zie de vooruitzichten en focus u erop door ze in uw geest realistisch voor te stellen. Creëer zo een visie en werk zo deze winter aan de realisatie van deze visie. Zij is in potentie aanwezig, maar zij dient nog naar boven gehaald te worden zodat zij in de lente kan bloeien.

Dit is de raad die wij u verstrekken vandaag, wij de Deva’s van de Krokus. Wij groeten u met liefde in ons hart en wij moedigen u aan onze raad gedegen op te volgen. Amen Alleluja.Amen.

©Lucia, 29 november 2007

zon 19 aug 2018 Mystieke Meditatiecirkel met Boodschap van Christus

Bij de Kraaienkapel boven op de heuvel tussen de krachtige beuken in de St Godelieveabdij, Abdijstraat 84 te Gistel zijn jullie allen welkom op deze Mystieke Meditatiecirkel op zondag 19 augustus 2018 om 12 u ’s middags.

In een mystieke afstemming, gedragen door onze verbinding met de Sacred Sister-and Brotherhood of the Rose, mogen we de heilige woorden van Christus in onze cirkel verwelkomen en mogen we baden in de heilige energie van de Engelen erbij aanwezig.

van harte welkom in dit mooie bronnen heiligdom, Lucia, Boodschapper van de Opgevaren Meesters, Tuin van de Moeder

Moeders voor Moeders

90 jaar geleden bezochten de moeders en weduwen van de gesneuvelde jongens van WOI in een pelgrimage de nieuwe Menenpoort , heel ontroerend en liefdevol, ze openden de poort voor de terugkeer naar de hemelse sferen van hun geliefden, nu al deze moeders daar boven zijn, helpen wij hun ieder jaar op 11 november……..

gisteren op 8/8 werd deze dag van 90 jaar geleden herdacht met weer een grote pelgrimage in Ieper in de Menenpoort, het was een grote eer voor ons daarbij te mogen zijn…………

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/08/een-heel-bijzondere-herdenkingsdag-in-ieper-van-het-royal-britis/