De wijsheid der natuur

De wijsheid der natuur

Windekind,

Als je wandelt in de natuur, maak je contact met ons. Wij, de wezens der natuur, toegewijd aan onze taak, diep verankerd in de Eeuwigheid. Wees geduldig met ons, en wij komen naar je toe. Straal uw bewustzijn uit om contact te maken. Uw kleuren en stralen verschaffen ons het nodige inzicht hiervoor. Wij komen dan nader tot jou en nemen je in vertrouwen. Zo kunnen we werken in samenhang.

De evolutie van de aarde is al heel oud. Zij gaat steeds verder. Zij evolueert. Zo ook onze taken. Besef dit goed. Ook wij evolueren mee op dit ritme. Wij hopen dat ook de mens zich hiervan bewust is en niet blijft stilstaan, maar mee evolueert.

Want evolueren betekent groeien. Toenemen in bevatting en wijsheid. Doorzicht krijgen in bestaande structuren en alert blijven voor de Waarheid. Wij ondersteunen de zoektocht naar de Waarheid, een zoektocht die gepaard moet gaan met de nodige flexibiliteit.Flexibiliteit om oude zienswijzen te doorschouwen en verdere sluiers op te lichten

De zoektocht naar de Waarheid is als een ontdekkingsreis. Zij voert je letterlijk door berg en dal, om uiteindelijk de aangename vlakte te betreden van de Rust, om achter alle naar dogma’s neigende stellingen, de weg te vinden naar het weiland van Hoop, Rust en Wijsheid, de Eeuwigheid, de oorsprong en het eindpunt, daar waar alles samenvloeit.

Wanneer je de Waarheid zoekt, stel je dan geen bepaalde verwachtingen, maar laat de Waarheid zelf zijn weg zoeken naar jou. Stel je er gewoon voor open en onderschat dit niet, het is een moedig gebaar. Wil je je werkelijk openstellen voor de Waarheid? Denk hierover na. Wees eerlijk met jezelf. Ben je moedig genoeg om de Waarheid in het gelaat te kijken?

Indien ja, ga dan verder met je zoektocht. Volg steeds verder de spiraal in binnenste. Kom zo terecht op en ander bestaansvlak, waar je inzicht krijgt in weer andere zaken. Dring zo steeds meer en meer door in de Ultieme Kern. Verleg uw grenzen of beter hef ze op. Ik groet u.

De Wijsheid der Natuur.

Lucia, 20 april 2003©

ter overpeinzing……Het Bewustzijn van de Krokus

krokus-in-de-sneeuw

Het Bewustzijn van de Krokus

Lieve mensen,

Stel je af op het bewustzijn van de krokus, dat reeds leeft onder het aardoppervlak. Als eerste aankondigers van de lente zijn we nu reeds actief. Onze cellen tintelen en worden opgeroepen tot werkzaamheid, zij bereiden zich voor op hun ontwaken wanneer de energie zich terug keert. Wees u bewust van onze activiteit en weet dat in de winter de aarde niet dood is, maar krioelt van leven. Onze energie is dan niet zo zichtbaar als in de zomer, maar wel degelijk daar. Dan doen wij onze voorbereidingen en zo manen wij ook jullie aan om uw voorbereiding te doen tijdens deze periode van het jaar om in het nieuwe jaar tot een vruchtbare realisatie van uw verlangens te komen.

Trek u gedurende deze periode van het jaar terug in uw heilige kamer, de heilige ruimte die je gecreëerd hebt en waar je tot rust kunt komen. Deze heilige ruimte in je hart kun je tot uiting laten komen door het oprichten van een heilige ruimte in je huis of door het opfrissen hiervan. Ga aan de slag en creëer deze mooie plaats ook in de materie om er u in terug te kunnen trekken, zoals een krokus zich nu onder de grond heeft teruggetrokken, maar toch reeds de blauwprint voor ogen heeft die zij zal realiseren in de lente.

Focus u in uw heilige ruimte op de blauwprint voor uw volgende werkingsjaar, zie de vooruitzichten en focus u erop door ze in uw geest realistisch voor te stellen. Creëer zo een visie en werk zo deze winter aan de realisatie van deze visie. Zij is in potentie aanwezig, maar zij dient nog naar boven gehaald te worden zodat zij in de lente kan bloeien.

Dit is de raad die wij u verstrekken vandaag, wij de Deva’s van de Krokus. Wij groeten u met liefde in ons hart en wij moedigen u aan onze raad gedegen op te volgen. Amen Alleluja.Amen.

©Lucia, 29 november 2007

zon 19 aug 2018 Mystieke Meditatiecirkel met Boodschap van Christus

Bij de Kraaienkapel boven op de heuvel tussen de krachtige beuken in de St Godelieveabdij, Abdijstraat 84 te Gistel zijn jullie allen welkom op deze Mystieke Meditatiecirkel op zondag 19 augustus 2018 om 12 u ’s middags.

In een mystieke afstemming, gedragen door onze verbinding met de Sacred Sister-and Brotherhood of the Rose, mogen we de heilige woorden van Christus in onze cirkel verwelkomen en mogen we baden in de heilige energie van de Engelen erbij aanwezig.

van harte welkom in dit mooie bronnen heiligdom, Lucia, Boodschapper van de Opgevaren Meesters, Tuin van de Moeder

Moeders voor Moeders

90 jaar geleden bezochten de moeders en weduwen van de gesneuvelde jongens van WOI in een pelgrimage de nieuwe Menenpoort , heel ontroerend en liefdevol, ze openden de poort voor de terugkeer naar de hemelse sferen van hun geliefden, nu al deze moeders daar boven zijn, helpen wij hun ieder jaar op 11 november……..

gisteren op 8/8 werd deze dag van 90 jaar geleden herdacht met weer een grote pelgrimage in Ieper in de Menenpoort, het was een grote eer voor ons daarbij te mogen zijn…………

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/08/een-heel-bijzondere-herdenkingsdag-in-ieper-van-het-royal-britis/