zat 3 jan 09 Samenzijn met Moeder Maria

Samenzijn met Moeder Maria

Eén keer per maand komen wij samen aan de Lourdesgrot op het Begijnhof te Herentals om samen te zijn met Moeder Maria,
om haar energie in ons op te nemen, om haar te danken,
om samen met haar te mediteren en te bidden
en zo licht te brengen in onszelf en in de wereld.
We zitten er op banken in een half open beschutting.
Het is er heerlijk toeven bij de vele kaarsjes, zo zalig onder de grote treurwilg
zaterdagavond 8 november 2008 met Boodschap van Moeder Maria over het terug opnemen van de traditie der Mystieke Meditaties in het Begijnhof, lees de boodschap hier beneden.
zaterdagavond 6 december 2008 om 19.30 u met Boodschap voor de Advent
zaterdagavond 3 januari 2009 om 19.30 u om onze intenties voor het nieuwe jaar te verankeren
zaterdagavond 31 januari 2009 om 19.30 u   Viering van Lichtmis
zaterdagavond 7 maart 2009

Deva van de treurwilg
Deze grot werd met een mis en kaarsjesprocessie op zaterdag 4 oktober 2008 volledig aangesloten op de Matrix van de Heilige Bron te Lourdes
door de verankering van een steen uit de grot van Lourdes.
Door ons hier telkens op zaterdag te verzamelen houden we deze matrix levend en stromend.
Ieder is van harte welkom!
Gelieve je aan te melden op TuinvandeMoeder@hotmail.com
Begijnhof Herentals, parkeren in de Burchtstraat.
Lucia

2009

 

  Wij wensen jullie een gezegend 2009 !
 
 
Beste vrienden,
ons landje heeft het momenteel zeer moeilijk
er is geen balans
de etherische waterwegen zijn verstoord
willen jullie mee werken aan het oplossen van grote blokkades hierin
vervoeg dan onze Cirkel ter Heling van de Planetaire Watermatrix
op zondag 25 januari 2009
in het energetisch centrum van Brussel
waar de drie machtslijnen van ons land samenvloeien
hier is veel heling nodig
laat deze oproep daarom zijn weg vinden bij al je vrienden
en help zo mee aan het helen van het land waar je voor een reden geboren bent
volg de roep van je hart in het nieuwe jaar
en neem je goddelijke scheppingskracht op
samen…..naar de gouden toekomst…..
 
Lucia en Rudi 
 

 

Herstel en Heling Planetaire Watermatrix

Herstel en Heling Planetaire Watermatrix
olv Sanat Kumara
Deze boodschap werd ontvangen na het werk aan de St Annabron te Laken.
Geliefden,
Laat het helende werk in uw land nu een aanvang nemen.
Wat jullie tot hiertoe gedaan hebben is het leggen van fundamenten,
het grondvesten van de goddelijke energie op bepaalde plaatsen,
het inwijden of terug inwijden van een plaats, zodat hier een tempel kan opgebouwd worden,
een tempel ten dienst van de Heer die u leidt, de Heer die u in liefde verenigt,
de Heer van de Wereld die allen omvat in zijn wezen.
Geliefden, deze Heren van het Vuur, de Kumara’s werken met u samen bij de heling van diep weggestoken wonden die uw planeet ontsieren.
Zij komen in uw nabijheid om u verder te onderrichten, om bij te dragen aan de heling van uw land,
uw land dat de bakermat is van Europa en dat daarom genoodzaakt is zich te helen van oude onlusten.
Geliefden, gaan jullie deze uitdaging aan?
Kunnen jullie bijdragen aan de heling van België?
Geliefden, onze energie staat jullie hierin bij, ons energieveld overhuift deze aktiviteiten en draagt u door de toekomst.
Leer om u hier verder op af te stemmen.
Wees gezegend voor uw werk,
realiseer u de belangrijkheid hiervan en sta ons zo bij in het realiseren van deze doelstelling, heil en vrede te brengen in uw land,
in Europa, en later in de hele wereld. Amen.
Sanat Kumara
©Lucia, 5 april 2008
 
het Warandepark te Brussel met de ronde fontein
dit park verbindt de Wetgevende, de Uitvoerende en de Juridische Macht
Opleiding Herstel en Heling Planetaire Watermatrix
In dze opleiding krijg je inzicht in de Planetaire Watermatrix
en de specifieke heling hiervan in onze gewesten
we bespreken de esoterische achterliggende informatie over de heling in Brussel
en we stemmen ons af op de energie van Sanat Kumara als voorbereiding hierop
Cirkel ter Herstel en Heling vd Planetaire Watermatrix in ons land
Beste vrienden,
ons landje heeft het momenteel zeer moeilijk
er is geen balans
de etherische waterwegen zijn verstoord
willen jullie mee werken aan het oplossen van grote blokkades hierin
vervoeg dan onze Cirkel ter Heling van de Planetaire Watermatrix
op zondag 25 januari 2009
in het energetisch centrum van Brussel
waar de drie machtslijnen van ons land samenvloeien
hier is veel heling nodig
laat deze oproep daarom zijn weg vinden bij al je vrienden
en help zo mee aan het helen van het land waar je voor een reden geboren bent
volg de roep van je hart in het nieuwe jaar
en neem je goddelijke scheppingskracht op
samen…..naar de gouden toekomst…..
zondag 25 januari 2009
14 u Warandepark Brussel
voor wie de roep in zijn hart hoort
we komen samen aan de grootste ronde fontein (zie foto)
vrije bijdrage ter ondersteuning vh waterproject

St Arnoldusbron Tiegem

                     

Bronheling aan de St Arnoldusbron te Tiegem

Hoeder Jacqueline

op zondag 13 juli 2008

Boodschap van Moeder Maria

Geliefden,

Wanneer je zo samen komt aan het water, weet dan dat je samen komt aan mijn hart, het Hart van Maria, die u zegent en doopt met dit heilige water dat zeer kostbaar is want het bevat goddelijk licht, het bevat de goddelijke essentie en het is die essentie die uw hart beroert en opent voor mijn liefde. Want Ik hou van u, Ik hou van jullie allemaal en Ik omhul je met mijn licht, mijn blauwe licht dat als een zoete mantel om uw schouders heenvalt.

Geliefden, uw hart is toegewijd aan Mij, uw hart is Mij en Ik vraag jullie daarom om steeds te communiceren met Mij in de warme schoot van uw hart, want daar woon Ik, daar heb je met Mij contact. En dit is niet moeilijk, nee, het vraagt enkel toewijding en zuiverheid, liefde en kracht om deze eigenschappen in de wereld te zijn. Uw levenshouding staat u toe om met Mij te communiceren. Let daarom op uw levenshouding, en voeg ze naar mijn Licht toe en naar mijn Liefde.

Leef zoals Ik zou doen, wanneer Ik nu hier op aarde zou leven, zoals Ik vroeger deed, nog niet zo lang geleden. Meet u een houding aan die gedragen wordt door de Liefde van de Goddelijke Moeder, een houding die liefde uitstraalt en genegenheid van hart tot hart. Een houding die getuigt van wijsheid en mededogen, een houding die betrokken is met de wereld maar toch de kracht bezit om de beslomeringen van het wereldse leven te overstijgen, zonder evenwel superieur te zijn, nee geënt op ware liefde, op eenvoudige liefde, op de liefde van de Moeder.

Ik dank jullie voor het openen van mijn bronnen, voor het onderhouden van hun goddelijk energieveld, voor het verbinden met mijn bron te Banneux waarheen Ik jullie allen uitnodig. Ga doorheen het leven in mijn licht. Adem het uit en geniet van zijn schoonheid.

Ik Ben Moeder Maria, Ik Ben het Liefdeslicht van uw hart.

Amen. Amen. Amen.

©Lucia, 17 juni 2008

klik hier voor het fotoalbum : http://tuinvandemoeder.spaces.live.com/photos/cns!BFBCDE1357F29E76!1205/

Wanneer je hieronder op “Reacties lezen” klikt kun je telkens de meditaties terugvinden die Jacqueline organiseert aan deze bron

http://www.jericho.be/kapel.htm

Bron Br Isidoor Kortrijk

Bronheling aan de Bron van Broeder Isidoor

bij de Paters Passionisten te Kortrijk

13 juli 2008

Hoeder Patricia

Verenigd rondom het hart van Moeder Maria en de schoot van de bron aan de Lourdesgrot te Kortrijk werden we  verzameld voor deze prachtige dag.

Hernieuwde feestvreugde: net honderd jaar geleden werd deze grot rondom de bron gebouwd en geopend . Het was 50 jaar Lourdesverschijning en er was feest in  Kortrijk , alle straten waren bebloemd en vanuit de Onze Lieve Vrouwkerk vertrok een kaarsjesprocessie naar deze plaats toe. Ook vandaag brachten wij ons Licht en de rozen naar hier. De feestvreugde van weleer was opnieuw voelbaar. Er was een intense vreugde en dankbaarheid in mijn hart om dit vreugdevol samenzijn.

Moeder Maria staat links van de bron  in haar liefdevolle Goddelijke Moederkracht te stralen in haar pracht. Broeder Isidoor staat rechts aan haar zijde en samen vormen zij een evenwicht waar mensen kracht opdoen en troost vinden .
Vier prachtige platanen omarmen de bezoekers en ondersteunen hen met hun heling.

Dank zij  Broeder Isidoor die vier jaar na de opening van de grot deze plaats vervoegde, ontwikkelde deze Lourdesgrot zich tot een bedevaartsoord.

Met onze helingcirkel mochten we het licht van deze bron ervaren en bekrachtigen.
Onze liefde voor Moeder Maria en voor het water van Moeder Aarde verbond onze harten tot een bron van lichtkracht, een bron van liefdeskracht. De verankering gebeurde krachtig en tegelijk in grote zachtheid.
De rozekwarts, als steen van onvoorwaardelijke liefde, ondersteunde ons lichtwerk.
Liefde voor al wat is en voor deze bron die ik koester in mijn hart was wat mijn ganse wezen vervulde.

Na de meditatie werd Moeder Maria verrast met een mooie kindertekening waarop de woorden AVE MARIA prijkten, een waardig geschenk voor onze Goddelijke Moeder Maria.
De aanwezigheid van Marlijn, de twee  weken oude baby, was een geschenk voor ons allen, welkom lieve schat.

Mijn dank gaat uit naar de vele mooie mensen die de groep vervoegden. Een dag als vandaag laat ons ervaren dat de hemel heel dichtbij is als we in onvoorwaardelijke liefde samen zijn. Het is dan ook mijn diepe wens dat we als broeders en zusters kunnen samenwerken in het Licht en de Geest van God , voor vrede, vrijheid , liefde, gelijkheid en rechtvaardigheid.

Deze bron is voor mij een speciale plaats waar de kracht van de Liefde me in diepe ontroering en  feestvreugde brengt . Ik ben Moeder Maria en Lucia van Tuin van de Moeder dankbaar voor de samenwerking rondom dit waterproject en hoop dat vele mensen deze feestvreugde omwille van het Lichtwerk met het bronnenproject  mogen ervaren. Steeds welkom te Kortrijk.

In Licht en Liefde,

Patricia

Boodschap van Moeder Maria

Geliefden,

Wanneer je zo samen komt aan het water, weet dan dat je samen komt aan mijn hart, het Hart van Maria, die u zegent en doopt met dit heilige water dat zeer kostbaar is want het bevat goddelijk licht, het bevat de goddelijke essentie en het is die essentie die uw hart beroert en opent voor mijn liefde. Want Ik hou van u, Ik hou van jullie allemaal en Ik omhul je met mijn licht, mijn blauwe licht dat als een zoete mantel om uw schouders heenvalt.

Geliefden, uw hart is toegewijd aan Mij, uw hart is Mij en Ik vraag jullie daarom om steeds te communiceren met Mij in de warme schoot van uw hart, want daar woon Ik, daar heb je met Mij contact. En dit is niet moeilijk, nee, het vraagt enkel toewijding en zuiverheid, liefde en kracht om deze eigenschappen in de wereld te zijn. Uw levenshouding staat u toe om met Mij te communiceren. Let daarom op uw levenshouding, en voeg ze naar mijn Licht toe en naar mijn Liefde.

Leef zoals Ik zou doen, wanneer Ik nu hier op aarde zou leven, zoals Ik vroeger deed, nog niet zo lang geleden. Meet u een houding aan die gedragen wordt door de Liefde van de Goddelijke Moeder, een houding die liefde uitstraalt en genegenheid van hart tot hart. Een houding die getuigt van wijsheid en mededogen, een houding die betrokken is met de wereld maar toch de kracht bezit om de beslomeringen van het wereldse leven te overstijgen, zonder evenwel superieur te zijn, nee geënt op ware liefde, op eenvoudige liefde, op de liefde van de Moeder.

Ik dank jullie voor het openen van mijn bronnen, voor het onderhouden van hun goddelijk energieveld, voor het verbinden met mijn bron te Banneux waarheen Ik jullie allen uitnodig. Ga doorheen het leven in mijn licht. Adem het uit en geniet van zijn schoonheid.

Ik Ben Moeder Maria, Ik Ben het Liefdeslicht van uw hart.

Amen. Amen. Amen.

©Lucia, 17 juni 2008

Klik hier voor het fotoalbum : http://tuinvandemoeder.spaces.live.com/photos/cns!BFBCDE1357F29E76!1166/

Zalige Kerst

 
Zalig Kerstfeest !
 
Hoop voor de wereld, mijn kind, is inderdaad het mooiste geschenk dat een mens onder de kerstboom kan vinden.
En dit is wat Ik jullie schenk als Moeder van het H.Hart, Ik schenk u hoop, hoop op een betere toekomst, hoop op liefde, hoop op genegenheid, hoop op geluk.
Zo sta Ik hier bij u in dit late uur van het jaar, Ik sta hier bij u met in mijn armen het Kerstekind,
het Kerstekind dat de Hoop is, dat de hoop is voor miljoenen zielen op redding, redding uit de zwaarte van het bestaan, redding uit de wanhoop.
 
Geliefden, vandaag schenk Ik u de liefde van een kind, de Liefde van een Kerstekind.
Het ligt in mijn armen en het straalt zijn liefde uit in de nacht, in de langste nacht van het jaar. Want het is een baken, een baken voor de ziel, een gids, een vriend. En het nodigt jullie allen uit, het nodigt je uit om in zijn nabijheid te komen en u te verwarmen aan zijn liefdeslicht.
Geliefden, met veel innigheid schenk ik mijn kind aan de wereld, Ik sta het af, Ik geef het voor jullie. En het lacht en in zijn ogen blinkt er een lichtje. Dit is mijn geschenk voor u, mijn geschenk van Hoop voor alle mensen. Ik schenk het u met de liefde van mijn hart, de liefde van een moeder. Ik hoop dat je mijn geschenk aanneemt want het verwarmt uw hart.
 
Hou vandaag het Kerstekind in uw armen en weet…….
Ik schenk u de zegen van een moeder, van een moeder die eens liep op aard. Zij weet hoe dit is. Zij weet hoe dit voelt.
Geliefden, weet dat Ik ook nu nog zeer dicht bij u sta en u ondersteun. Ik hou het Licht voor u vast, het brandt in mijn hart. Ik hou het Licht voor u vast, het schijnt als een ster aan het firmament. Het is de ster die de weg wijst……. de weg naar het Christuskind. Volg deze ster, volg deze ster in uw hart. Amen.
 

Moeder Maria samen met St Jozef (St Germain)

Bedankt lieve kinderen…

 
Kinderhandjes klein en fijn mochten bij onze cirkel zijn,
hartjes van helder kristal
zuiverden het water voor ons al.
Bedankt lieve vriendjes
voor ‘t engelenlicht dat straalde overal…..
 
Liefde en Dank voor het Water
 
Waterhelingcirkel op de Winterzonnewende
 
zondag 21 december 2008 te 14 u  
in het grote loofbos ‘Peertsbos’ te Herentals
 

Kerstboodschap van Christus

Kerstboodschap van Christus
Geliefden,
De energie die zich nu opbouwt is zo intens en mooi, gedragen door goddelijke licht.
Het is de energie van het Christuskind die dichterbij komt.
Dompel je hierin onder, mijn geliefden en geniet.
Geniet van dit schoon liefdesveld dat dichter en dichter komt en je helemaal omhult, geneest en heelt.
Geliefden, stem je af op Mij, uw geliefde, Christus, stem je af op Mij en voel zo mijn Aanwezigheid in je leven.
Ik Ben voor je beschikbaar. Je hoeft je enkel in verbinding met Mij te stellen, je leraar van het Gouden Hart.
ik reik je de vaardigheden aan die je nodig hebt om te leven in het Licht van de Heer,
om het Christuslichtdoor je heen te laten vloeien en zo als Christus te zijn in de wereld.
Dit is uw bestemming, uw geboorterecht.
Ieder draagt deze mogelijkheid in zich.
Het zit diep vervat in je genen en DNA, het is géén utopie.
Alleen vraagt het een vefijning van je wezen, een afstemmen op de juiste toon die brandt in je hart,het Lied van Christus.
Het vraagt om een polijsten van je wezen, zodat het helder en zuiver deze klank kan weergeven, kan zingen.
Helder klinkt de liefde die uit de harten van de geliefden van de Heer stroomt, helder en zacht, helder en liefdevol, helder en krachtig.
Geliefden, veredel uw wezen door met Mij in communio te gaan, door met Mij te communiceren zoals deze mystica.
Luister naar de taal van je hart, want in je hart Ben Ik aanwezig, in je hart brandt mijn vuur.
Maak hiermee contact, dit is jouw taak, dit werk moet jij volbrengen, dit kan Ik niet voor jou, maar Ik kan je aanmoedigen, ondersteunen, helpen.
Ik kan je heel veel praktische inzichtenverschaffen zoals in de Wortels der Mystieke Liefde. Ik kan je zo bijstaan.
Geliefden, vier samen met Mij en mijn Moeder deze tijd van de Winterzonnewende, deze tijd van Kerstmis.
Het is een feest, een feest van Licht, een feest van Christuslicht.
Vier het samen met ons in de hemelse regionen. Daar ben je van harte welkom in deze mooie feesttijd, daar bij het Eeuwige Licht.
Mijn Aanwezigheid komt in deze tijd dichter naar de aarde toe, je kunt het voelen……
Je kunt het voelen in je hart. Amen.
Uw Heer, Christus. Amen.
©Lucia, 17 december 2008

ma 22 dec 08 Helende Meditaties in de Advent

Helende Meditaties in de Advent
Helende meditaties voor de wonden en trauma’s opgelopen tijdens onze “val” uit het Christusbewustzijn,
toen we onze connectie met ons Christuslichaam verloren en we sindsdien regelmatig een diepe pijn van afgescheidenheid ervaren,
waarin we ons alleen en verlaten voelen. Het is deze pijn die ons regelmatig immobiel maakt.
Daarom deze helende meditaties onder begeleiding van Christus om deze wonden in ons etherisch lichaam te herstellen
en zo te weven aan ons Bruidskleed, zodat wij terug in volledig contact kunnen komen met ons Christuslichaam.
Tijdens deze helingen komt de energie van Christus en zijn engelen in ons midden.
Christus heeft me gevraagd om deze helingen regelmatig te geven, daarom deze krans van vier meditaties in de advent,
je kan er aan deelnemen zoveel je wenst.
maandag 1 december 2008
maandag 8 december 2008
maandag 15 december 2008
maandag 22 december 2008
20 – 21.30 u