Heling en Herstel Planetaire Watermatrix

 
 
Herstel en Heling Planetaire Watermatrix
 
olv Sanat Kumara 
 
 
 
Geliefden,
Laat het helende werk in uw land nu een aanvang nemen.
Wat jullie tot hiertoe gedaan hebben is het leggen van fundamenten,
het grondvesten van de goddelijke energie op bepaalde plaatsen,
het inwijden of terug inwijden van een plaats, zodat hier een tempel kan opgebouwd worden,
een tempel ten dienst van de Heer die u leidt, de Heer die u in liefde verenigt,
de Heer van de Wereld die allen omvat in zijn wezen. 
 
Geliefden, deze Heren van het Vuur, de Kumara’s werken met u samen bij de heling van diep weggestoken wonden die uw planeet ontsieren.
Zij komen in uw nabijheid om u verder te onderrichten, om bij te dragen aan de heling van uw land,
uw land dat de bakermat is van Europa en dat daarom genoodzaakt is zich te helen van oude onlusten.
 
Geliefden, gaan jullie deze uitdaging aan?
Kunnen jullie bijdragen aan de heling van België?
Geliefden, onze energie staat jullie hierin bij, ons energieveld overhuift deze aktiviteiten en draagt u door de toekomst.
Leer om u hier verder op af te stemmen.
 
Wees gezegend voor uw werk,
realiseer u de belangrijkheid hiervan en sta ons zo bij in het realiseren van deze doelstelling, heil en vrede te brengen in uw land,
in Europa, en later in de hele wereld. Amen.
 
Sanat Kumara
 
©Lucia, 5 april 2008
Deze boodschap werd ontvangen na het werk aan de St Annabron te Laken.

Goddess Star of Alcyone

Pleiaden met Alcyone in het midden
 
 
Goddess Star of Alcyone
Ontdek je connectie met de sterren
 
 
Tijdens deze avonden leer je je connectie met de sterren en specifiek met de Pleiaden ontdekken.
Op de Godinster Alcyone in de Pleiaden bestaat er nl. een zeer heilige Zusterschap van Hogepriesteressen van de Godin.
In het jaar 2010 gaan we ons met de Tuin van de Moeder hier dieper op af stemmen.
Ik begeleid jullie mee naar deze Zusterschap waarvan ik deel uit maak.
We reizen in diepgaande geleide meditaties doorheen de sterren naar de Godinster Alcyone.
Zo kunnen jullie kennis maken met de zeer zachte energie van de Godin die via Alcyone uitgezonden wordt,
de energie van reflectie, de energie van de dromen van de Godin.
Omdat deze energie door me heen vloeit, is het voor jullie mogelijk om deze energie aan den lijve te ondervinden en te voelen.
Vanuit mijn connectie met deze Zusterschap van Alcyone begeleid ik jullie met het ontdekken van je opdrachten als lichtwerker.
Ontdek via diepgaande meditatieve reizen naar de cosmos waarom je naar de aarde gezonden bent.
Leer je afstemmen op je cosmische familie en met hen te connecteren om zo je aardse leven ten volle tot uitdrukking te kunnen brengen.
Bij goed weer zullen we ook buiten werken en eventueel op verplaatsing.
Je deelname is ook mogelijk per afzonderlijke avond.
 
di 30 maart 2010
woe 14 april 2010
di 27 april 2010
woe 12 mei 2010  Feest van Jeanne d’Arc
do 27 mei 2010
telkens om 20 u in de Tuin van de Moeder
 
Voel je de roep in je hart, wees dan van harte welkom in de Cosmische Tempel van Alcyone !
Lucia, Sisterhood of Alcyone 
 
 
de zeven zusters van de Pleiaden met Alcyone in midden