Mysteries der Vrouwelijke Wijsheid

Mysteries der Vrouwelijke Wijsheid – Lente -Zomer 
 

Mysteries der Vrouwelijke Wijsheid

Sjamanisme voor Vrouwen

Lente-Zomer

We duiken onder in het oude Europese Sjamanisme en maken terug contact met onze roots, onze wortels.

We leren de wijsheid van de ouden met als doel ze toe te passen in ons leven.

We buigen ons over de mysteries van het vrouw zijn.

We reizen naar de schoot der schepping en ontvangen er een diepgaande heling.

We weven het boek van onze schepping tot priesteres.

We leren werken aan heilige bronnen.

We leren ons versmelten met de elementen.

We leren helen met de energetische omhulling van krachtige bomen.

We leren de begeleiding van indalende zielen en vormen samen schoot ter ondersteuning van de jongeren.

Initiatie tot geestelijke vroedvrouw.

We leren de wijsheid van het oude Europa zodat het nieuwe Europa zich kan vormen, want vrouwen ondersteunen de wereld.

Deze cursus is geschikt voor alle vrouwen, voor meisjes en vrouwen, moeders en grootmoeders.

Ze zal je veel wijsheid verschaffen die je kunt toepassen in je dagelijkse leven.

In deze cursus deel ik ook mijn wijsheid over onze streken, je maakt kennis met zeer oude sacrale plaatsen, verassend dicht bij je eigen woonplaats gelegen.

Herfst – Winter

Mysteries der Vrouwelijke Wijsheid

Sjamanisme voor Vrouwen

In het najaar exploreren we de mysteries van het vrouw zijn verder, maar nu in de herst en winterperiode van ons leven.

Hoe gingen de vrouwelijke sjamanen in de Oude Europese Culturen hiermee om?

Welke rituelen voerden ze uit?

We verdiepen ons in het ” Vulture Shamanism “,  het gier sjamanisme.

Kom het samen met ons ontdekken en meebeleven in intense trancereizen doorheen de tijd.

We dalen samen met de Maltese Priesteressen af in het Hypogeum, hun onderaardse tempel.

Priesteressen begeleiden niet alleen de geboorteprocessen, maar ook de overgang terug naar de schoot van de Grote Moeder.

 

Je kan inschrijven op TuinvandeMoeder@hotmail.com

Van harte welkom.

Lucia

Lees ook Het Bewustzijn van de Krokus

 

 

zon 6 apr 08 Heling voor St Annabron en stad Brussel

beauty_vignette

Onder hoge bescherming en in samenwerking met Heer Michael

Bronhelingmeditatie aan de St Annabron te Laken

en energetisch helingswerk voor de stad Brussel onder leiding van Heer Michael

op zondag 6 april 2008 om 14 u aan de Abelenlaan te Laken

Hoeder Ann

Op de eerste foto zie je duidelijk in het gras de sterke leylijn die doorheen de bron loopt afgetekend staan in het gras. Deze leylijn loopt ook door tot het monument van Leopold I dat op een van de zeven heuvels van Brussel staat, hier heb je een ongelofelijk uitzicht op Brussel en op het Koninklijk Paleis. We wandelen van de bron naar de top van deze heuvel over de leylijn.

 Ann die in de buurt woont neemt de taak van bronhoeder op zich.

Na het helingswerk delen we lekkers met elkaar, breng hiervoor wat lekkers mee.

Voor de liefhebbers is er daarna een bezoek aan de koninklijke crypte in de kerk van Laken gepland want ook deze crypte waar al onze koningen en konigingen begraven liggen is op deze sterke leylijn gelegen. Een rechtstreekse weg voor hun ziel naar de sterren?

Wees van harte welkom om 14 u op zondag 6 april 2008. De bron ligt aan de Abelenlaan, voorbij het Koninklijk Paleis de eerste baan rechts. Even voorbij de bron is er een parking. Vrije bijdrage.

Deze heling is zeer belangrijk, stuur deze uitnodiging aub naar zoveel mogelijk mensen door.

Ann, Lucia, Rudi

 

Wortels der Mystieke Liefde

 

Wortels der Mystieke Liefde, over de innerlijke burcht van ons hart

Geliefden,

Water in al zijn vormen, laat het door u heen vloeien en zuiver het met liefde, met liefde geboren in de diepte van je eigen goddelijke hart. Hou hier de wacht opdat alles wat hieruit voortvloeit, gezegend is, niet verstoord door onrust, maar integendeel ingebed in zachtheid en warmte.

Geliefden, uw hart is de Poort van Liefde, hier vindt er een alchemistische reactie plaats die de kracht heeft de wereld te veranderen ten goede. Uw wereld en steeds meer en meer de wereld om je heen. Stel u dus af op deze Poort van Liefde die reeds in u aanwezig is, maar soms diep weggestopt, moeilijk te bereiken, onzichtbaar, onvindbaar. Dit is de innerlijke burcht waarover Teresia van Avila sprak, met schoonheid en innerlijke hartstocht.

Uw weg bestaat er dus in deze innerlijke burcht te veroveren, te doordringen, in te nemen met zulk een hartstocht en passie dat de weg geopend wordt. De weg voor liefde, opdat deze door je heen kan stromen. Bewandel dus de wegen die leiden naar het hart, het Heilig Hart, want weet, geliefden, dat dit je toegangsweg is tot de hemel, tot transfiguratie.

Leer om de deugden van het hart te beoefenen. Bestudeer ze en breng ze in de praktijk. En zo zal je stilaan groeien, groeien in evenwicht, in tederheid, mededogen en zachtheid. Zo zal je leven volledig veranderen en zo zal deze innerlijk burcht voor je bereikbaar worden.

In deze innerlijke burcht woont God en Hij praat met je, Hij verwelkomt je, biedt je troost, geeft je kracht. Hij is je geliefde en Hij stuurt jou nu zijn liefde. Voel en weet. Amen.

De Heer van Liefde, Jezus Christus

Lucia, 27 juli 2007©

 

Een Hart van Goud

Geliefden, kom samen in mijn hart, voel de liefde, de hartklop, de tederheid voor jullie allen. Kinderen van mijn hart, sluit u aan bij mijn gelederen, bij mijn volk dat recht staat en de liefde uitdraagt. Sluit u aan bij mijn geliefden die Mij zozeer liefhebben, die Mij dragen in hun hart als een heilig schrijn, een baken van licht.

Geliefden, kom in mijn nabijheid, steeds meer en meer en stel u daarvoor iedere dag op Mij af, op uw geliefde Christus, uw toeverlaat, uw heiligheid. Voel de lokroep, hij is zo groot, zo intens, zo gedragen door mijn licht, een immense uitstraling van Christuslicht, zo groot, zo schijnend, zo vol van liefde, liefde voor mijn kinderen, alle bewoners van de aarde die hun gelaat nu naar Mij wenden vragend, zoekend, aftastend.

Geliefden, Ik behoor jullie toe met mijn hele wezen. Laat Mij daarom over u komen, u ontvangen en opnemen in mijn hart, u verder dragen doorheen uw verdere leven. U hoeft niet langer te zoeken naar het onbereikbare, want het is hier vlak bij u, in de ingetogenheid en stilte van deze ruimte, sacraal en heilig. Voedt uw hart hiermee geliefden, voedt het want het is nodig. Uw hart heeft behoefte aan voedsel, aan heilig voedsel, uw hart verlangt zozeer naar Mij, uw Christus, uw geliefde. Uw hart is moe, geef het een nieuwe impuls om licht te worden, volledig, zeker en krachtig. Want de hartklop is zwak en heeft nood aan kracht.

Geliefden, Ik neem uw hart in mijn beide handen en Ik boetseer het tot een hart van goud, een hart dat jubelt, jubelt van vreugde in de Heer. Dat uw hart gezegend moge zijn, geliefde kinderen van het Licht.

Ik Ben Jezus Christus, de Heer van Liefde. Amen.

©Lucia, 16 juni 2007

Pasen in Jeruzalem

Wake in de Tuin van Getsemane

Pasen in Jeruzalem

Geliefden,

Je bent nu aan de voeten van het Hemelse Jeruzalem en Ik verlang ernaar u te ontmoeten in dit hemelse octaaf. Ik groet jullie vandaag op deze dag van Pasen, de dag waarop mijn verrijzenis gevierd wordt, een belangrijke dag voor jullie, kinderen van God op aard.

Op deze dag immers kon Ik de totale verwezenlijking van mijn lichtlichaam waarmaken en klom de Vlam der Verrijzenis op tot op grote hoogte. Zij brandde alles van Mij weg en wat overbleef was de essentie, de pure kern, de amandel.

Geliefden, bereidt u in dit leven hierop voor en laat uw drievoudige vlam accelereren en toenemen in snelheid, laat haar een balans bereiken die het u mogelijk maakt te verrijzen. Want dan ligt de weg der ascensie of hemelvaart voor u open.

Vervul dus het werk dat nog moet gedaan worden, luister hiervoor nauwgezet naar de taal van uw hart. Daar zal Ik spreken en u de weg tonen die je in dit leven moet gaan om tot deze vervulling te komen. Richt u hiervoor niet op wat anderen u zeggen, maar op wat je zelf voelt. Dit is immers de ware weg, de weg doorheen je hart. Leer enkel om “goed” te luisteren en om in Uzelf een goddelijk vertrouwen te verwerven. Dit is een eerste vereiste.

Geliefden, de weg naar Jeruzalem ligt voor u open. En hoewel het een hellende weg is, is hij niet onoverkomelijk. De hellingsgraad is immers geleidelijk en aangepast aan de mens. Hij vraagt geen halsbrekende toeren, maar een gestadige evolutie.

Geliefden, vier vandaag samen met Mij het Feest van Pasen, het Feest van de Verrijzenis van God in de mens. Amen.

Uw vriend Jezus Christus

Jeruzalem, Pasen 2007

Lucia©