Voorbereiding Lotusviering aan St Godelievebron

Als voorbereiding van onze Lotusviering op 12 februari 2014 aan de St Godelievebron in de Abdij Ter Putte in Gistel kan je deze mooie boodschap lezen van Moeder Maria, probeer ze u meer en meer eigen te maken en verspreid zo een liefdevollere trilling door het universum, een trilling die heelt waar heling nodig is, die steunt waar ondersteuning nodig is……………Lucia

Boodschap van Moeder Maria

Geliefden,

Wanneer je zo samen komt aan het water, weet dan dat je samen komt aan mijn hart, het Hart van Maria, die u zegent en doopt met dit heilige water dat zeer kostbaar is want het bevat goddelijk licht, het bevat de goddelijke essentie en het is die essentie die uw hart beroert en opent voor mijn liefde. Want Ik hou van u, Ik hou van jullie allemaal en Ik omhul je met mijn licht, mijn blauwe licht dat als een zoete mantel om uw schouders heenvalt.

Geliefden, uw hart is toegewijd aan Mij, uw hart is Mij en Ik vraag jullie daarom om steeds te communiceren met Mij in de warme schoot van uw hart, want daar woon Ik, daar heb je met Mij contact. En dit is niet moeilijk, nee, het vraagt enkel toewijding en zuiverheid, liefde en kracht om deze eigenschappen in de wereld te zijn. Uw levenshouding staat u toe om met Mij te communiceren. Let daarom op uw levenshouding, en voeg ze naar mijn Licht toe en naar mijn Liefde.

Leef zoals Ik zou doen, wanneer Ik nu hier op aarde zou leven, zoals Ik vroeger deed, nog niet zo lang geleden. Meet u een houding aan die gedragen wordt door de Liefde van de Goddelijke Moeder, een houding die liefde uitstraalt en genegenheid van hart tot hart. Een houding die getuigt van wijsheid en mededogen, een houding die betrokken is met de wereld maar toch de kracht bezit om de beslomeringen van het wereldse leven te overstijgen, zonder evenwel superieur te zijn, nee geënt op ware liefde, op eenvoudige liefde, op de liefde van de Moeder.

Ik dank jullie voor het openen van mijn bronnen, voor het onderhouden van hun goddelijk energieveld, voor het verbinden met mijn bron te Banneux waarheen Ik jullie allen uitnodig. Ga doorheen het leven in mijn licht. Adem het uit en geniet van zijn schoonheid.

Ik Ben Moeder Maria, Ik Ben het Liefdeslicht van uw hart.

Amen. Amen. Amen.

©Lucia, 17 juni 2008

St Arnoldusbron in Tiegem

woe 12 feb 2014 Lotusviering aan de St Godelievebron te Gistel

Foto

Lotusviering bij de Zwarte Moeder St Godelieve

Op woensdag 12 feb 2014 om 14 u zijn jullie allen welkom voor de Lotusviering bij de St Godelievebron te Gistel in West-Vlaanderen in Abdij Ten Putte. We houden van deze  mooie bron waar we reeds vroeger een bronmeditatie hielden (klik hier), het is altijd weer prettig hier te komen.

Een Lotusviering is een viering in de energie van de Nieuwe Aarde met een geleide meditatie, deze meditatie wordt opgenomen en op cd gezet, deze cd krijg je dan op de volgende lotusviering.

We bezoeken telkens een krachtplaats die je energie geeft en die je de kracht schenkt  om je dagelijkse leven te leven vanuit je Hoger Zelf. Ook de meditatieve boodschappen die we zo ontvangen geven je ondersteuning hierin want ze zijn vervuld van liefde, ze tillen je op in het liefdesveld van een Opgevaren Meester, zoals bv Maria Magdalena, Quan Yin …..

Zo mochten we tijdens onze eerste Lotusviering van dit jaar in een sfeervolle St Corneliuskapel, een oeroude Cernunnoscultusplaats een Boodschap van Maria Magdalena ontvangen die ons de blauwdruk van onze werking dit jaar aangaf, een zeer intense en krachtige boodschap.

Wees dan ook van harte welkom in dit Liefdeslicht, Lucia en Rudi

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_Ten_Putte

http://www.moedervanvrede.be/

Foto  Foto

Foto

Priesteresopleiding start ma 27 jan 2014

Sacred Sisterhood of the Rose

De Tuin van de Moeder herbergt in haar schoot een priesteressengroep die regelmatig samenkomt, de Sacred Sisterhood of the Rose. Het is mogelijk bij deze priesteressengroep en bij de daarbij horende Mysterieschool aan te sluiten na het voltooien van een jaaropleiding tot Priesteres van de Orde van de Roos.

Deze jaaropleiding staat onder de hoede van Moeder Maria en Maria Magdalena. Deze opleiding vervult je met liefde en geeft je de tools om je eigen vrouwelijke goddelijkheid tot ontplooiing te brengen. Ook mannen zijn welkom als zij hun meer vrouwelijke kant wensen te omarmen.

Je leert tot in de diepte van je Wezen af te dalen en daar je vrouwelijkheid te omarmen en te beminnen en deze in het spirituele leven tot uitdrukking te brengen want priesteres zijn betekent juist het diepe contact dat je meer en meer met het Goddelijke bereikt, tot uiting brengen in je leven, in de praktijk, in het priesteres zijn, in de sacrale rituelen die je samen met je zusters uitvoert.

Je wordt ingewijd in de oude wijsheid en kennis van de vrouwelijke Druïden.

Je leert contact te maken en samen te werken met de Deva’s, Feeën, Elfen en Natuurwezens.

Je leert het belang kennen van de Heilige Bronnen en je wordt ingewijd in het werk dat je aan de Heilige Bronnen kan verrichten.

je leert over heilige krachtplaatsen in ons land en in het buitenland en je krijgt de gelegenheid deze verborgen krachtplaatsen te bezoeken en er als priesteres te werken.

Deze jaaropleiding start terug in januari 2014, één dag per maand komen we gedurende een jaar samen voor onderricht.

start  Module 1 : maandag 27 januari 2014, maandag 24 februari 2014, maandag 31 maart 2014, maandag 28 april 2013, maandag 26 mei 2014, maandag 23 juni 2014

Van harte welkom op deze uitzonderlijk reis, Lucia, Boodschapper van de Opgevaren Meesters

Tuin van de Moeder

Opleiding tot Priesteres van de Sacred Sisterhood of the Rose

***

Eerste Module

Januari

kennismaking met Vrouwe Venus, geboren uit het schuim der zee

openingsmeditatie door deze grote vrouwelijke Meester

krachtplaatsen waar zij u verwelkomt

initiatie in de Wijsheden der Vrouwelijke Druïden

het Rozenkristal in het Hart van Moeder Maria

uitnodiging om te vertoeven onder Haar Mantel

je krijgt een meditatie op CD mee voor thuis

*

februari

Lichtmis, het grote feest van de Zwarte Moeder, esoterische verdieping hierin

duiding vanuit de Wijsheden der Druïden

krachtplaatsen toegewijd aan de Zwarte Moeder

de Heilige Weg van de Mystica

Hadewich

mystieke meditatie met Moeder Maria

over de kracht van heilige plaatsen

over het etherisch verblijf van Moeder Maria en Aartsengel Raphael

CD met meditatie voor thuis

*

Maart

het Pad van de Pelgrim

mystieke meditatie naar het Heilig Hart met Moeder Maria

afdaling naar de geheime kamer van je hart

Theresa van Avila en haar leringen over de Burcht van het Hart

een eerste maal het Labyrint

tekenen en lopen van het labyrint op het strand

over de Lente-Equinox

CD met meditatie voor thuis

*

mogelijkheid tot deelname aan speciale uitstappen en rituelen voor priesteressen

*

April

Zegening om als priesteres de Weg van de Heilige Moeder op aard te gaan

Heling met de Engelen van de Smaragdgroene Straal

Initiatie als drager van de Vlam van de Goddelijke Moeder

uitleg over de toewijdingen aan de Goddelijke Moeder

het Helende groen van Hildegard von Bingen

leven en werk van Hildegard von Bingen

helende groenervaring in de natuur

kennismaking met de Deva van het natuurgebied

Feeën

CD met meditatie voor thuis

*

Mei

Beltain

Heling met Heilig Water

Heilige Bronnen

Waterpriesteres

Hoederschap over een Sacrale Bron

Rituelen aan bronnen

intense Mystieke meditatie over het Heilig Huwelijk

Lering over het Mystieke Bruidskleed

meditatie op een mystieke plaats

CD met meditatie voor thuis

*

Juni

Heling met Heilig Water

Balancering van het emotionele lichaam

over het Kundalinivuur

afsluiting van het eerste deel der Mystieke Leringen

met de laatste mystieke meditatie door Moeder Maria

over de Zomerzonnewende en de Druïden

leylijnen in Europa

CD

***

 

Tweede Module

Augustus

Lughnasa

de kruidentuin van Hecate

magische en sacrale planten en oliën

Afstemming op de Elfen en Feeën

Gnomen, Undines, Sylfen en Salamanders

de Paradijsmatrix

contact met de eenhoorn

Paradijsmatrixhoeders

meditatie bij een paradijsmatrix in het bos

*

September

Leringen van de Drievoudige Vlam

AA Michael en het Blauwe Vuur

krachtplaatsen van Heer Michael

sacrale olie en inwijdingen

Maria Magdalena nodigt ons uit de Weg naar haar Geliefde te betreden

mystieke meditatie

Herfstequinox

*

Oktober 

Verwelkoming door Maria Magdalena

Mystieke meditaties naar het Heilig Hart van Christus

Leringen over de Drievoudige Vlam

Paul de Venetiaan en de Roze Vlam

CD voor thuis

*

November

innige verbinding met Christus en zijn geliefde Maria Magdalena

mystieke meditaties

de Goud-Gele Vlam

een ontmoeting met Quan Yin

de Parel in het Labyrint

CD voor thuiswerk

*

13 December

St Lucia en haar heilige krachtplaatsen

kennismaking met de Zusters van de Sacred Sisterhood of the Rose

plechtige Toetreding tot de Zusterschap

Zalving met Lotusolie

een flesje Lotusolie als intredegeschenk om de sacrale rituelen mee uit te voeren

Samenwerking en dienstbaarheid in de toekomst

winterzonnewende

en uiteindelijk het Labyrint

Klik hier voor meer esoterische duiding over het mystieke gedeelte van de opleiding

***

met dank aan Cernunnos

De oude Cernunnosplaats die we deze namiddag bezochten om er te mediteren was wel een heel boeiende plaats, de meditatie was zeer diep en intens met een mooie doorgave van Maria Magdalena over de realisatie van het Gouden Tijdperk, een les die ons veel bijbracht, de meditatie is op cd verkrijgbaar.

Celia Fenn Spirit of the Forest

2014 : A New Relationship with Nature and the Spirit of the Forest

The Adventure of 2014 and the Possibilities : The New Earth Energies

Archangel Michael through Celia Fenn


image by Jean-Luc Bozzoli at www.eyewithin.com

hier is een link voor deze tekst in het Nederlands : http://www.nieuwetijdskind.com/aartsengel-michael-celia-fenn-2014-nieuwe-relatie-natuur-spirit-woud/

Beloved Family of Light, what a Joy and a Delight to enter into this year of 2014 in your New Reality! In this message we would speak with you of some of the Possibilities that are taking shape in your New Earth Timeline.

Firstly, 2014 will be a year of Great Change and Transformation on the Material or Physical level. All focus is now on how the New Energies begin to manifest the New Earth as the Gold Frequency allows and supports a Higher Consciousness and a Higher Level of Vision and Creativity.

The New Dream is taking shape, and the Crystal Children are here to support you and assist you as you manifest the Dream.

It is true that this Manifestation will go along with considerable turmoil in the political and economic spheres of society. This is because the Indigo generation is awakening and moving into their Mission of challenging and transforming. They will challenge political and economic systems wherever there is injustice and suffering, and they will begin the work of bringing and end to poverty and suffering on the Earth.

Poverty and suffering are not inescapable realities on the Earth. They are created through imbalances in social and economic structures and can be healed by bringing these social structures into a new sense of balance.

You will encounter, Beloved Ones, many startling events in 2014, as changes occur with great speed. Things that seemed solid will suddenly crumble and fall, to be replaced by ideas and structures that are more fluid, flexible and supportive of all life on Earth.

Beloved Ones, we ask you not to be in fear as you see these transformations. You are the Masters and Warriors of Light. Know that as you stay aligned with your Heart and your Inner Peace, you will move through these changes with grace and in the best possible way.

The Ending of Poverty, a Sustainable Future and the Spirit of the Forest

Beloved Family of Light, as you move into this year of 2014, we ask you to dream and to dream big. Yes, focus on your own lives and what you need to be happy, but remember also that you are a part of a Global Community and that you can dream for your Community too.

We ask you to dream and to focus on the ending of poverty, on the creation of Abundance for All, and the creation of a Sustainable Future for your children and their children too!

Beloved Ones, this process of Healing and Transformation is associated with your ability to reconnect with Nature and the Elemental world. In the 19th and 20th centuries, your evolution and progress took you away from Nature and into a mechanized and technological reality. This has served your expansion into a Fifth-dimensional Global Community, but you cannot thrive if you do not return to a respectful co-existence with Nature.

It is a matter of Balance, between human needs as the dominant species on Planet Earth, and the needs of other species and living beings. For, you are all connected in the Great Web of Life, and if you do not find Balance you will not thrive.

And so it is, Beloved Family, that together with the anchoring of the Gold Frequency on the Earth, you will also experience the reawakening of an ancient Elemental Force that we will call the “Spirit of the Forest”. This Beautiful Being and Energy will support any and all efforts and projects that are designed to heal the rift with Nature and create an abundant and sustainable future.

The Forest was humanity’s first “home”, and you learnt how to be supported by this Energy which nurtured and provided. In some cultures you saw this loving energy of support as a Great Mother, in other cultures you saw the power of nature as a Masculine energy called “Pan”. There was an understanding of the Elemental Power of this Being and how it was supportive of all Life on Earth, including but not limited to, Human Life.

Then, at some point in your mental development, you went to “war” with this force and tried to dominate and vanquish. It withdrew, and the Earth began to suffer as the forests and the wild places withered and died slowly as technology advanced.

In anchoring the Gold Frequency on the Earth, you have effectively invited the return of the Spirit of Nature, the “Spirit of the Forest”, and the return of Abundance and support in your lives. The “war” with nature is over. You are once again learning how to allow nature to support you as you encounter again the loving presence of the Spirit of the Forest in your lives. Let this beautiful energy be a part of your dreams as you co-create the New Earth with cities that welcome Nature and the Spirit of the Forest to create Abundance and Joy. hier sluit onze Cernunnos lotusviering van 11 jan in de bossen mooi bij aan

When you open your hearts and your lives to the Spirit of the Forest, you will activate this energy in your lives and in your communities. You will begin to create the New Earth Cities of Light that will bring in the Balance with nature and the ending of Poverty on Earth.

Personal Balance and Planetary Balance

Beloved Ones, all things are connected in your Fifth Dimensional World. If you would see the Spirit of the Forest and its Abundance manifest in your community, you must begin this process in your own lives.

You begin by simply opening your heart and living in balance with Heaven and Earth. In that balance is an acceptance of the support and love that is an inherent part of the Divine Plan for Life on Earth. Then, live your life in a grounded way, with a firm belief in the flow of Abundance that is generated within Nature and through the flow of Life, Love and Creativity. Learn to manifest easily and in harmony with nature as a co-creative force.

As you become sensitive to this loving and supportive energy, you will feel less stressed and more comfortable in your life on Earth. You will find it easier to flow into new ideas, new projects, new environments, and to let go of the old, as part of the ongoing “organic” process of life. Whatever your personal “next step” will be, know that you will be supported by this loving and all-embracing force of nature.

Your work, Beloved Family of Light, is to remain grounded, centered in your heart and connected to the Gold Frequency of Higher Consciousness. This, together with a sensitivity to the Spirit of the Forest, will shape a life of gentle abundance and simple harmony with nature and natural forces in your body and in your environment.

The Nodes of Light and the New Earth Communities

Beloved Ones, as you reach this level of Frequency and Consciousness, you become a “Node of Light” for the New Earth. As such, you will naturally attract others who are also at this frequency and you will begin to form Communities of Light.

This is an organic or natural process, where opportunities and people will be drawn to you as you are guided in the flow of this energy.

And, it is in these collective “Nodes of Light” that the new ideas and the new communities of the New Earth will emerge.

They will emerge everywhere, but their focus will be on creating a sustainable future and working to end poverty and heal the relationship with nature. For what is poverty, but the belief that nature does not give enough? This will be especially needed in the cities, and there will be many “Light Warriors” who will begin to activate “Light Nodes” within major cities to manifest the New Earth.

You will find these “Light Warriors” wherever there are dreams and visions of Justice and Abundance. They will create gardens and food gardens and they will start projects to clean the waters and provide housing for all beings. You will find them wherever there are efforts to save forests and rivers, and to live in harmony with nature. You will find them working to shift technology into harmony with nature, for that is their mission. The only technology that will go forward into the NewEarth will be “clean” and sustainable technology.

These Warriors of Light will work on the Higher Dimensions together with the New Earth structures and the Councils of Light. The Council of Elders will oversee projects, and the Earth Keeper Council will facilitate these projects. The Council of Children will provide support for the Higher Frequency incoming souls and the Crystal Children who are already here as they give their energy to this new manifestation on Earth.

This, Beloved Family, is the reality of the New Earth. We ask you to focus here, rather then in the old reality of paranoia, decay and disintegration. Remember always, it is your choice, and every moment of your life you can choose which Frequency of Light you wish to transmit in your life and what you wish to create with that light as Co-creators of your Collective Reality.

We wish Joy, Love and Abundance on your Journey into 2014!

© 2014-15 Celia Fenn and Starchild Global
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.