ma 9 feb 09 Wortels der Mystieke Liefde, Leringen over de Drievoudige Vlam

Wortels der Mystieke Liefde

Leringen van het Heilig Vuur

Leringen over de Drievoudige Vlam

Mystieke meditaties naar de geheime kamer van ons hart

Begeleiding Lucia, mystica en gezalfde boodschapper van de Opgevaren Meesters

Les 1

 Lering over de mystieke weg naar de geheime kamer van het hart,

gevolgd door een meditatie olv Archeia M.Maria

Les 2

Lering over de drievoudige vlam in de geheime kamer van ons hart en in het balanceren hiervan.

Meditatie naar de heilige kamer van ons hart olv Jezus Christus

Les 3

Lering over de acceleratie van de drievoudige vlam tot de witte vlam der verrijzenis olv Jezus Christus

met aansluitend meditatie onder zijn liefdevolle en krachtige begeleiding

 maandag 9 februari 2009

maandag 2 maart 2009

maandag 23 maart 2009

Wortels der Mystieke Liefde, over de innerlijke burcht van ons hart
Geliefden,
Water in al zijn vormen, laat het door u heen vloeien en zuiver het met liefde, met liefde geboren in de diepte van je eigen goddelijke hart. Hou hier de wacht opdat alles wat hieruit voortvloeit, gezegend is, niet verstoord door onrust, maar integendeel ingebed in zachtheid en warmte.
Geliefden, uw hart is de Poort van Liefde, hier vindt er een alchemistische reactie plaats die de kracht heeft de wereld te veranderen ten goede. Uw wereld en steeds meer en meer de wereld om je heen. Stel u dus af op deze Poort van Liefde die reeds in u aanwezig is, maar soms diep weggestopt, moeilijk te bereiken, onzichtbaar, onvindbaar. Dit is de innerlijke burcht waarover Teresia van Avila sprak, met schoonheid en innerlijke hartstocht.
Uw weg bestaat er dus in deze innerlijke burcht te veroveren, te doordringen, in te nemen met zulk een hartstocht en passie dat de weg geopend wordt. De weg voor liefde, opdat deze door je heen kan stromen. Bewandel dus de wegen die leiden naar het hart, het Heilig Hart, want weet, geliefden, dat dit je toegangsweg is tot de hemel, tot transfiguratie.
Leer om de deugden van het hart te beoefenen. Bestudeer ze en breng ze in de praktijk. En zo zal je stilaan groeien, groeien in evenwicht, in tederheid, mededogen en zachtheid. Zo zal je leven volledig veranderen en zo zal deze innerlijk burcht voor je bereikbaar worden.
In deze innerlijke burcht woont God en Hij praat met je, Hij verwelkomt je, biedt je troost, geeft je kracht. Hij is je geliefde en Hij stuurt jou nu zijn liefde. Voel en weet. Amen.
De Heer van Liefde, Jezus Christus
Lucia, 27 juli 2007©

 

 
Boodschap van Aartsengel Gabriël en Archeia Hope
Geliefden,
Als je diep binnenin de hartklop voelt, maak je contact met de Bron van alle Leven en het is daar dat we je mee naar toe willen nemen op deze drie reizen naar het heilig centrum van je hart. Kom daarom met ons mee en voel hoe de liefde zich hier uitbreidt en je rust en verpozing biedt, meer nog hoe ze je laat proeven van je goddelijke bestemming.
Geliefden, de Poort naar de Ziel opent zich voor je op deze bijeenkomsten. Vindt hier wat je zoekt en weet dat de toekomst hier begint. Zet een stap dichter bij je goddelijke bestemming en weet dat wie zoekt zal vinden. Onze begeleiding zal je hierbij helpen en ondersteunen, maar weet dat je wel zelf de weg moet gaan en de cup moet leeg drinken.
Maar wij, de engelen staan bij je en helpen, immer weer, onverdroten. Doe een beroep op ons en leer met ons samen te werken. Wij nodigen je uit op deze avonden van het Heilig Vuur, de Wortels der Mystieke Liefde.
Wees welkom in ons hart.
Aartsengel Gabriël en Archeia Hope
Lucia, 1 augustus 2007©

Zeer krachtige New Moon Solar Eclipse 25/26 jan 09

Deze mail arriveerde zondagavond toen we terug thuis kwamen van onze helingcirkel in Brussel, zo merk je dat we volledig met deze energie aansluiting vonden daar in het wondermooie Warandepark bij de fontein en het mooie beeld van Vrouwe Venus met de rozen en de duif.
Hartelijk dank aan alle aanwezigen en vooral aan de zes kinderen die mee de cirkel vormden, weet dat ze gezegend zijn door de Vrouwe van de Witte Duif en de Rozen.
Deze avond starten we in deze energie met de eerste Moon Lodge van de Tuin van de Moeder. Wees van harte welkom!
Lucia
 
THESE ARE VERY POWERFUL ECLIPSES
by Patricia Diane Cota-Robles

The New Moon Solar Eclipse which will take place January 25-26, 2009, the Full Moon Lunar Eclipse which will take place February 9, 2009, and the two weeks in between these celestial events, are providing a unique window of opportunity through which the Light of God will flow to greatly empower whatever we focus our attention on. Let us all make a concentrated effort to focus only on the positive things we want to manifest in our lives and the very highest good for all Life on Earth.

It seems we are being catapulted through these tumultuous times at warp speed. In the midst of such dramatic changes, it is often difficult to stay focused on the positive things we want to cocreate in our lives. It is possible, however, to ride out this necessary purging process in relative harmony. We just need to remember that the price for freedom is eternal vigilance. Through our concentrated efforts, we can prevent ourselves from becoming overwhelmed with the extreme situations surfacing all around us, and we can change what is happening in our lives in the most positive way.

No matter how stressful your life is at this moment, know that you have all of the skill, knowledge, courage, wisdom, and strength you need to move God Victoriously through this unprecedented time. Regardless of how helpless or hopeless you feel in the face of the adversity surfacing to be healed on this planet, you are powerful beyond your knowing. The time for you to remember this profound Truth is NOW!

One of the most important lesson we are learning as we go through this cleansing process is that ALL Life is interdependent, interrelated, and  interconnected. What affects one part of Life affects all Life. The statement "We Are One" clearly reflects this Truth.

The Beings of Light in the Realms of Illumined Truth have stated time and again that the most powerful force on Earth is Humanity’s collective consciousness. During this monumental moment of change, we are receiving assistance from On High beyond anything we have ever experienced. The synchronicity of the unfolding Divine Plan may seem like a coincidence, but nothing could be further from the Truth.

Just before the inauguration of President Barack Obama, a plane crashed into the Hudson River in New York City. All 155 people on board were saved. This was considered a miracle by everyone who witnessed the unified efforts of all those who were involved with the rescue. For several days, this event held the attention of people all over the world. Throughout that time, the collective consciousness of Humanity bathed the Earth with hope, joy, happiness, wonder, amazement, and gratitude. This positive influx of Light paved the way for the historical inauguration of Barack Obama.

It was reported that more people watched the inauguration of President Barack Obama than any other event in the history of television. This collective cup of Humanity’s consciousness was overflowing with wondrous expectations, hope, gratitude, commitment, oneness, prayers for peace, and prayers for viable solutions to the maladies existing in the global economy, as well as every other facet of Life on Earth.

Now, with these positive frequencies of Light building in momentum, we are being offered another opportunity. During the upcoming Solar and Lunar Eclipses, and the two-week period in between the Eclipses, we can expand the patterns of perfection for the New Earth and empower the hopes and dreams we have for our own individual lives.

The Company of Heaven has revealed that the most receptive frequency of Light to use in this endeavor is Divine Love. Please join with me, and thousands of Lightworkers around the world, by focusing on the following Invocation throughout this rare opportunity. Together, we will empower our visions, our hopes, our goals, and our dreams.

I AM ALL LOVE

O, Supreme Presence of God within all Life, into your Eternal Heart of Love do I immerse myself and all Life on this sweet Earth. I consciously surrender my vehicles to be merged with the Love Nature of Your Being until I AM a pure focus of Love—a living jewel in Your Crown of Adoration.

The path I walk in Life leads only to Love. My physical body filled with Love becomes shining and invincible. My etheric vehicle radiating Love transmutes the past. Love in my mind ensures the expression of Your Divine Thoughts. Love in my feelings reaffirms that God is the only power acting.

As I AM thinking, feeling and remembering only Love, I know that my I AM Presence is working through me, radiating forth the perfection of my omniscient, omnipresent, omnipotent Father-Mother God, All That Is, to Humanity and all Life, which I have promised to Love free.

In this awakened consciousness of Divine Love, my spirit becomes Holy Spirit, and I AM the Love of God reaching out to claim this Earth.

In Love I magnetize all of God’s blessings to me, and in Love I radiate these blessings forth to all Life around me. I AM the Spirit of Love permeating form until all is drawn back into the indivisible whole.

I feel the pulse beat of Love in all Life and the continuity of Love in all of the experiences I have ever known. It is ALL Love.

I was born out of Love, I AM evolving through Love, and I AM Ascending back into Love.

I AM ALL LOVE, and I AM Grateful.

And so it is, Beloved I AM.

From:   I AM Cocreating the New Earth…A Book of Invocations 
by Patricia Diane Cota-Robles – available at
http://eraofpeace.org

Patricia Diane Cota-Robles
New Age Study of Humanity’s Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization

Website: http://eraofpeace.org        

Sanat Kumara

    

 
Geliefden,
Meer en meer bouwt de energie zich gedurende deze heilige week van voorbereiding op uw werk in Brussel zich op.
Ik omhul u met mijn soul, mijn energieveld gedurende deze tijd van inwijding en heling als voorbereiding op uw werk.
Ga mee met deze energiestroom en luister naar wat uw lichaam u verteld.
Luister naar de geest die in u stroomt.
De Heilige Moeder waakt over u, voel haar warmte en haar mantel die over je schouders wordt gelegd.
Laat haar Heilige energie u volledig vullen want zo ben je in staat de connectie met uw geliefden van Venus te volbrengen.
Mijn dochter, bewaker van het Heilig Vuur, doe je werk en veranker het Heilig Vuur van uw Vader in het centrum van uw land, samen met uw vrienden.
Ze zullen door Mij geleid worden om samen met u deze focus van mijn vuur te plaatsen en te onderhouden tijdens een intense ceremonie bij het beeld van mijn geliefde, Vrouwe Venus.
Zij zal daar het vuur branden in haar hart. zo zal zij een levend beeld worden, een focus van mijn vuur.
Ga en bereid je voor. Amen.
uw Vader, Sanat Kumara
 
©Lucia, 19 januari 2009    
 
 
 
     
 
 
Tempel voor Venus en Sanat Kumara
 
Focus voor de Drievoudige Vlam van de Nieuwe Aarde
 
Warandepark Brussel 25 januari 2009
 
 
Geliefden,
Het is tijd om u te verzamelen aan mijn boezem. Het is tijd om u te verzamelen aan mijn hart.
Het hart van uw Heer, de Heer van de Wereld. Hij die u zozeer lief heeft
Geliefden, kom binnen, kom binnen in mijn hart en betreed deze ruimte vol sneeuwit licht.
Dit licht houdt een belofte in zich. De belofte op redding.
De belofte op een verder doordringen in de dimensies die hoger trillen en daarom onzichtbaar zijn voor uw aardse ogen.
Het is de belofte van uw Vader, lang geleden gemaakt, de belofte om u in Mij mee te nemen op de trap der evolutie,
de belofte om het vuur brandend te houden in de mensen, de belofte om niemand te vergeten.
Geliefden, Ik hou de wereld vast in mijn hart, Ik Ben de wereld, Ik Ben jou, jij bent in Mij, gedragen…
Voel deze verbondenheid, voel de connectie en open hier vandaag uw hart, want dan open je ook mijn hart. Wij zijn één.
En uit deze eenheid stroomt de liefde, uit deze eenheid stroomt de liefde in u, ze verlicht je en tilt je op tot het wezen van de engel die je bent.
Jij bent een engel, een engel op aarde en Ik vraag je om je werk als engel te doen, hier vandaag in deze cirkel.
Engel van mijn hart, onze harten zijn één, open, verbonden, diep…
Ik kom tot deze plaats via uw hart.
Daal hiertoe diep af in uw hart en verbind uw fysieke hart met uw etherische hart,
zodat hier op aarde het goddelijke liefdeslicht in de materie kan komen, kan neerslaan…en contact kan maken met de natuur, met het water van de fontein.
Doe je werk als engel en geef mijn licht door aan de aarde. Jij bent de verbinding, jij bent de heler. De heler van deze verstoorde waterwegen.
Maak ze heel, maak ze terug heel met het licht van liefde dat uit je hart vloeit en in oprechtheid alles heelt wat hier verstoord is gedurende eeuwen en eeuwen.
Maak het terug heel, sereen…
Creëer hier een Tempel, een Tempel waar Ik kan wonen.
Een Tempel waar de aarde mijn energie binnenlaat en opvangt in een reservoir, zoals deze fontein.
Hier in deze natuur zal ik wonen. Hier zal mijn vuur branden. Hier zal mijn vuur uw land verwarmen, verlichten.
Laat de "Verlichting" hier waarlijk een focus vinden.
Geliefden, schenk uw land de Verlichting, de ware Verlichting, de Verlichting van het Hart, mijn hart en uw hart, onze harten.
Breng nu via uw hart dit Licht van Liefde werkelijk in de materie.
Laat het ontbranden en zie het groeien en groeien.
Onderhoud dit vuur, geliefden, jullie zijn de hoeders hiervan, engelen in menselijke gedaante.
Hoed dit vuur, hoed dit vuur in uw hart en laat het niet uitgaan.
Door het in liefde te koesteren in uw hart, zal het hier op deze plaats in de materie groter en groter worden.
Dit is jullie taak, jullie verantwoordelijkheid.
Koester het, voed het, hoed het.
Dit is het Vuur van Sanat Kumara. Dit is het Vuur van het Hart.
Amen.
Sanat Kumara
 
©Lucia, 9 januari 2009

 
 
Vrouwe Venus in het Warandepark aan de fontein 

zat 31 jan 09 Imbolc/Lichtmisviering

Wees welkom op onze Imbolc/Lichtmisviering
De viering van Imbolc of Lichtmis is overgeleverd door de Druïden,
deze viering vindt plaats in het diepste putje van de winter.
Daal samen met ons af in deze diepte en ontdek hoe nu de energie draait,
ervaar dit aan den lijve tijdens onze trancereis
en voel u als herboren.
Wij komen om 19 u samen aan de Tuin van de Moeder te Herentals
op zaterdag 31 januari 2009
en wandelen dan samen naar het begijnhof, naar het verlichte beeld van de H.Moeder in de duisternis,
dit heeft een zeer speciale betekenis voor de Druïden, we gaan hier verder op in.
We eren en danken de Hemelse Moeder en de Aardemoeder
met een mooie kaarsenritueel, breng hiervoor een kaars mee.
Terug thuis staat onze grote tafel gedekt met warme pannekoeken,
het goudgele zonnesymbool van Lichtmis.
Laat het u smaken!
We besluiten deze mooie avond met een diepgaande trancereis in onze Moedertempel,
hier ervaren we de draaing van de troon, hier worden we uit de schoot van Moeder Aarde terug herboren
net zoals de eerste sneeuwklokjes.
Wees van harte welkom!
Lucia
sneeuwklokjes in het bos te Zevenbergen

ma 26 jan 09 Moon Lodge Zwarte Madonna

Lieve vriendinnen,
Wees vanaf nu iedere maand welkom in onze nieuwe Moon Lodge,
een zachte, warme en veilige plaats waar vrouwen kunnen samenkomen,
eenvoudig, gezellig, echt.
We sluiten hiermee aan bij de aloude traditie van vrouwen overal ter wereld
om bij donkere maan samen te komen om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren.
Iedere maand is er een speciaal thema dat aansluiting vindt bij de tijd van het jaar.
Het eeerste thema van dit jaar is de Donkere Moeder,
de Zwarte Madonna
Zij houdt evenals de donkere maan de potentie in zich.
Daardoor is haar energie op deze bijeenkomsten sterk aanwezig.
Maak met haar kennis, luister naar haar verhalen
en ontdek wie ze werkelijk is
en waar ze in ons landje woont.
Van harte welkom,
Lucia
 
Hier kan je al de data vinden :
maandagavond 26 januari 2009
woensdagavond 25 februari 2009
donderdagavond 26 maart 2009
zaterdagavond 25 april 2009
zondagavond 24 mei 2009
maandagavond 23 juni 2009
woensdagavond 22 juli 2009 (Feest van Maria Magdalena)
donderdagavond 20 augustus 2009
vrijdagavond 18 september 2009
zondagavond 18 oktober 2009
maandagavond 16 november 2009

Ter attentie van de Helers van het Water

Na onze intense samenwerking aan de St Annabron te Laken is nu de tijd aangebroken om dit werk verder te zetten
in samenwerking met de Heer van de Wereld Sanat Kumara.
Verleden jaar hebben we de planetaire watermatrix tussen de St.Michiels en St.Goedelekathedraal en de St Annabron te Laken geheeld
in samenwerking met Heer Michael.
Nu breiden we deze werking uit tot het Warandepark te Brussel, gelegen tussen het Koninklijk Paleis en de Wetstraat met het Parlement.
Op de plaats van dit park waren vroeger de prachtige tuinen van het Paleis van de Hertogen van Bourgondië met de Aula Magna, daarna van Keizer Karel , later van Albrecht en Isabelle. Deze plaats is steeds een belangrijk machtscentrum geweest.
Heden ten dage zijn de tuinen genivelleerd en is hier onder impuls van de Vrijmetselarij het Warandepark aangelegd.
Dit park verbindt de drie machten van ons land, de Wetgevende, de Uitvoerende en de Juridische Macht.
Ik hoef jullie niet te vertellen dat hier veel heling nodig is.
Daarom roep ik alle waterhelers op om zich te vervoegen bij onze Planetaire Watermatrixcirkel op zondag 25 januari 2009 om 14 u aan de grote fontein in het Warandepark te Brussel, gemakkelijk bereikbaar per trein. Dit park grenst aan de ene kant aan de Wetstraat met Parlement en aan de anderen kant aan het Koninklijk Paleis.
Voor wie meer achterliggend esoterische informatie wenst over deze heling zijn er twee infodagen op zondag 12 januari 2009 om 14 u of op vrijdag 23 januari 2009 om 19.30 u bij mij thuis te Herentals. Waarom is deze heling in het putje van de winter? Wat is de Planetaire Watermatrix? Waarom op die plaats? Welke krachten spelen hier mee? Wat moet er juist geheeld worden? enz. enz.
Ik weet dat jullie allen hard geraakt worden door de beelden uit Gaza. Door u bij helingcirkels als deze aan te sluiten, kunnen jullie daadwerkelijk meewerken aan het vredesproces op aarde. Er moet zo veel geheeld worden, ook in ons land, en daarvoor zijn liefhebbende harten nodig.
Stuur deze uitnodiging daarom door naar uw vrienden, zodat ook zij zich kunnen aansluiten bij de grote cirkel van liefhebbende harten voor de wereld.
Lucia en Rudi
 
 
Cirkel ter Herstel en Heling vd Planetaire Watermatrix in ons land
 
Beste vrienden,
ons landje heeft het momenteel zeer moeilijk
er is geen balans
de etherische waterwegen zijn verstoord
willen jullie mee werken aan het oplossen van grote blokkades hierin
vervoeg dan onze Cirkel ter Heling van de Planetaire Watermatrix
op zondag 25 januari 2009
in het energetisch centrum van Brussel
waar de drie machtslijnen van ons land samenvloeien
hier is veel heling nodig
laat deze oproep daarom zijn weg vinden bij al je vrienden
en help zo mee aan het helen van het land waar je voor een reden geboren bent
volg de roep van je hart in het nieuwe jaar
en neem je goddelijke scheppingskracht op
samen…..naar de gouden toekomst….. 
 
zondag 25 januari 2009
 
voor wie de roep in zijn hart hoort
we komen samen aan de grootste ronde fontein, kant Wetstraat (zie foto)
vrije bijdrage ter ondersteuning vh waterproject
 
 
het Warandepark te Brussel met de ronde fontein
dit park verbindt de Wetgevende, de Uitvoerende en de Juridische Macht
 

Oproep van Pol De Wolf

Veerle, 2009-01-06

 

Beste vrienden,

 

Het is al enige tijd geleden, sinds ik een gerichte oproep deed om met gebundelde kracht samen iets krachtig in de wereld neer te zetten. Al die tijd ben ik in een soort van persoonlijke retraite.

Het verschrikkelijke nieuws van wat er zich nu in Gaza (Palestina) afspeelt, dwingt me echter  als het ware om jullie deze uitnodiging te sturen.

Ik wil U vragen om samen met mij in verenigde kracht en op een gezamenlijk tijdstip in meditatie en gebed af te stemmen op te trillingsfrequentie van de harten van de mensen die daar actief betrokken zijn, zowel op het strijdtoneel als achter de schermen. Het ‘Nieuwe Jeruzalem’ kan enkel geboren worden in de harten van de mensen. Hoe zeer wordt nu de haat gevoed en raken mensen meer en meer vast in het moeras van vernietiging. Samen kunnen we als vertegenwoordiging van het menselijk collectief helpen aan de transformatie van de trilling in dit gebied.

Ik nodig jullie uit om nu aanstaande zondag 11.01.09,  tussen 11:00 en 12:00 uur, op een eigen en eerlijke manier verbinding te maken in je geest met alle anderen die aansluiten in een denkbeeldige cirkel en je eigen gebed te doen voor de mensen in Palestina en Israël.

Indien jullie samen zijn met anderen in een of andere groep, zet je even in cirkel om af te stemmen op dit gebeuren. We zullen de liefde voelen!

Voor hen, die denken dat ze niet kunnen bidden, geen probleem! Open je hart en stuur je diepste gevoelens van verlangen naar liefde naar de vechtende partijen in het conflictgebied. Je bidt dan waarschijnlijk oneindig veel sterker dan je ooit zou kunnen vermoeden.

In dank,

 

Pol De Wolf.

zon 11 jan of vrij 23 jan 09 Opleiding Herstel en Heling Planetaire Watermatrix

Opleiding Herstel en Heling Planetaire Watermatrix
In deze opleiding krijg je inzicht in de Planetaire Watermatrix
en de specifieke heling hiervan in onze gewesten
we bespreken de esoterische achterliggende informatie over de heling in Brussel
en het Warandepark dat de Wetgevende, Uitvoerende en Juridische Macht verbindt
en we stemmen ons af op de energie van Sanat Kumara als voorbereiding hierop
zondag 11 januari 2009 om 14 u
of vrijdag 23 januari 2009 om 19.30 u
Cirkel ter Herstel en Heling vd Planetaire Watermatrix in ons land
Beste vrienden,
ons landje heeft het momenteel zeer moeilijk
er is geen balans
de etherische waterwegen zijn verstoord
willen jullie mee werken aan het oplossen van grote blokkades hierin
vervoeg dan onze Cirkel ter Heling van de Planetaire Watermatrix
op zondag 25 januari 2009
in het energetisch centrum van Brussel
waar de drie machtslijnen van ons land samenvloeien
hier is veel heling nodig
laat deze oproep daarom zijn weg vinden bij al je vrienden
en help zo mee aan het helen van het land waar je voor een reden geboren bent
volg de roep van je hart in het nieuwe jaar
en neem je goddelijke scheppingskracht op
samen…..naar de gouden toekomst….. 
zondag 25 januari 2009
voor wie de roep in zijn hart hoort
we komen samen aan de grootste ronde fontein (zie foto)
vrije bijdrage ter ondersteuning vh waterproject
 
het Warandepark te Brussel met de ronde fontein
dit park verbindt de Wetgevende, de Uitvoerende en de Juridische Macht