Mystieke Liefde

 

Leringen der Mystieke Liefde

Leringen over de Moedervlam, het Kundalinivuur 

Lieve mensen, deze leringen zijn het hart van al de lessen die ik geef, ze zijn me zeer dierbaar en ik raad ze dan ook echt van harte aan.
Je voelt het in je hart wanneer de Goddelijke Moeder je hiertoe roept.
Deze leringen zijn zeer innig en intiem, mystiek.
Gedurende de tijd van de leringen neemt de H.Moeder je op in haar energie en omhult ze je met al haar liefde.
’s Nachts reist je lichtlichaam naar haar leerschool in haar etherisch verblijf.
Deze leringen bereiden je voor op je versmelting met je Christuslichaam, het Mystieke en Alchemistische Huwelijk.
De onderrichtingen gebeuren op een mystieke wijze met stilte, gebed, meditaties, visioenen en soms ook extases.
We baden in het Licht van Maria en ontvangen haar wijdingen die de Moedervlam onderaan je rug, de kundalini, doet ontwaken en uitbreiden.
Op het einde van deze leringen kun je toetreden als Priester/es van de Heilige Rozenorde. 
Start zondag 11 oktober 2009 om 13 u (telkens tot ong 16 u)
zondag 25 oktober 2009 om 13 u
zondag 15 november 2009 om 13 u
zondag 29 november 2009 om 13 u
zondag 13 december 2009
(dit jaar organiseer ik deze leringen op een zondag zodat ieder die verder af woont ook in de mogelijkheid is deze innige leringen te volgen,
de Tuin van de Moeder is ook gemakkelijk bereikbaar per trein, zie wegbeschrijving)
Tuin van de Moeder

Lucia, mystica en gezalfde boodschapper van de Opgevaren Meesters

meer info

Boodschap van Michàel voor de Herfstequinox

Boodschap van Michàel voor de Herfstequinox
Geliefden, vrienden,
Ik Ben Heer Michàel en Ik kom tot u op deze heilige avond.
Deze avond van de herfstequinox, wanneer dag en nacht even lang zijn.
Gegroet, gegroet op deze afstemming op mijn energieveld, het veld dat nu in intensiteit toeneemt met grote mate tot aan mijn feest, het feest van de Aartsengelen op 29 september.
Enkelen van jullie zullen mij dit weekend ontmoeten op mijn heilige berg Le Mont St Michel, Ik heet jullie hierop welkom en Ik heet ook alle intenties en geschenken welkom van ieder hier vanavond aanwezig. Uw intensies zullen worden aanhoord. Weet dit en vertrouw hierop.
Wij verzamelen namelijk alle intensies in ons hart en wij verstevigen zo onze verbinding met de schrijvers ervan.
Geliefden, kom nu in uzelf tot rust en open zo uw hart voor onze liefde, dan komen wij dichter in uw nabijheid, wij de engelen van het Blauwe Vuur, Michàel en Faith, geliefden, voel hoe wij nu dichter en dichter uw energieveld naderen en u omhullen, sta dit toe, zacht, liefdevol, vertederend.
Zo staan wij hier bij u en wij luisteren naar uw intenties, formuleer ze in uw hart en verbindt dan uw hart met het onze.
Luister naar onze zachte stem in je hart, voel onze omhullende vleugels om je heen, onze liefde, onze tederheid die je draagt en optilt en versterkt.
Want het Blauwe Vuur heeft een versterkende werking op je hart, het geeft je meer kracht, het maakt je wil intenser en meer gefocust om de weg van de liefde te gaan, om de weg van het liefdeslicht te gaan.
Geliefden, deze keuze is aan jou.
Zij is volledig vrij, maar ze is wel definitief.
Wanneer je waarlijk kiest om de liefdesweg te bewandelen, zal je leven er zich automatisch naar richten. En dit brengt consequenties met zich mee.
Je weet dit, dit is voldoende met je doorgenomen ’s nachts in onze etherische ashrams.
Heb je de moed om je leven waarlijk in te richten naar het liefdeslicht?….Je antwoord ontvangen wij nu in ons hart.
De kracht die uit deze beslissing voortvloeit ontvang je overvloedig van ons, wanneer je je op ons afstemt. Wanneer je regelmatig de tijd neemt om je op ons af te stemmen. Eigenlijk heb je dit contact, deze link tussen ons, zelf in handen, neem hiervoor enkel de tijd en plaats je intentie om met ons samen te zijn, om je te helpen en de hulp en kracht die je dan ontvangt zal groot zijn, je zult er verbaasd over zijn.
Wij staan op een keerpunt.
Besef dit, Voel dit.
En doe er alles aan om je trilling in de toekomst te verhogen.
Vraag hierbij onze hulp en wees zo een baken van Blauw Vuur op aarde.
Zo kun je de wereld helpen, door liefdevol en krachtdadig op te treden wanneer het nodig is.
Wij vragen van onze lichtwerkers immers daadkracht, het mag niet bij woorden blijven.
En ieder van u kan deze daadkracht in zichzelf ontwikkelen met behulp van het Blauwe Vuur.
Laat het motief voor deze daadkracht liefde zijn.
Biedt uw diensten aan en de gelegenheden zullen zich voordoen, herken ze, soms zijn ze klein, soms zijn ze groot, maar ze zijn allen even belangrijk.
Wees een drager van het Blauwe Vuur en gebruik het onder onze hoede want zo sluit je je bij ons aan, bij de engelen van Michàel, de engelen van het Blauwe Licht.
Wij moedigen je aan !
Wij moedigen je aan en we helpen je hiermee.
Wees daarom gezegend en ontvang nu ons Blauwe Licht, het Blauwe Vuur, ontvang het in uw hart, hoedt en koester het daar.
Dan zal het krachtig branden en evenwicht brengen in de wereld.
Ik Ben Michàel en Ik groet u, Ik groet u allen in mijn hart.
Amen. Amen. Amen.
©Lucia, 18 september 2009
Wie zich met ons samen wenst te verbinden met Heer Michàel op de Mont St Michel tijdens de viering van 1300 jaar Mont St Michel
kan zondag op France 2 kijken naar de viering die rechtstreeks wordt uitgezonden op TV om 11 u.

Michael aanwijzingen 22 tot 29 sep

 

Nieuwsbrief True Spirit

– 22 September 2009 –

Afmelden nieuwsbrief: klik hier 

True Spirit Health Center  www.truespirit.eu – Heart Bridge klik hier

k heb de tijd waarover ik beschikte besteed aan dit artikel uit mijn pen en aan een opsomming van de belangrijke dingen uit het artikel van AA Michael. Ik zag de noodzaak van het volledig vertalen van Michaels artikel niet in omdat de meeste tijd zou gaan zitten in het vertalen van de omlijsting van de essentie. Ik vond dat het ook anders moet kunnen wat voor mij het proces eenvoudiger maakt. Wie toch nog zijn tanden kapot wilt bijten op de Franse tekst mag dat uiteraard zelf doen. Dit is de link naar de website: http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=411

 

Aartsengel MichaelAanwijzingen voor de periode van 22 tot 29 september

Aartsengel Michael bedankt een ieder voor het werk dat wij hebben verricht ongeacht het niveau waar een ieder is aangeland en zegt dat iedere steen het fundament verder onderbouwd.

Hij verteld dat het een fundamentele periode was voor de ontvangst van de drievoudige Straling van de Ultraviolette Licht, van de Bron en van de Heilige Geest. Teneinde geleid te worden, individueel en collectief, naar de Hemelse Huwelijken van hereniging van Eenheid met onze eigen Godheid (het zijn van God). Aartsengel Michael splitste zijn betoog in 2 delen, een deel over de stand van zaken en een deel over dat wat er van ons wordt verwacht in de komende dagen van 22 tot 29 september.

Hij legt uit dat vanuit de verschillende etappes van verankeringen wij geleid werden naar het uiteindelijk activeren van of het samenvloeien met ons eeuwige lichaam in de laatste weken. Hierbij was de verwachting dat meer mensen met wie wij allen werken zouden beginnen te ontwaken, maar dat was niet het uiteindelijke resultaat, wat het Conclaaf sterk heeft bedroefd en verdriet gedaan. 

AA Michael zegt dat hij ons kan verzekeren dat het niet aan ons lag. ‘Het is niet van uw fout of van uw bevoegdheid’. Het is van essentieel belang dat de activering van de lemniscaat samengaat met het vinden van de innerlijke stilte tot de bekroning van het binnenstappen van het multi-dimensionale lichaam van de eeuwigheid. De verwachting was dat 20% van de mensen die het proces van de Hemelse Huwelijken volgden (dit leren leren wij in de Leringen der Mystieke Liefde, hiervan begint op 11 oktober een reeks op zondagnamiddag), de toegang tot het Eeuwige Lichaam zouden weten te bewerkstelligen. Echter is het minder dan 1% van deze groep die écht aan het lichaam van Licht werken. “Wij hebben onszelf vragen gesteld en wij hebben ons ongerust gemaakt. En het antwoord is gekomen en wij gaan dat verhelpen. Wij zeggen u, blijf binnen de grenzen van uw innerlijke ruimte leven.” Een aantal van ons heeft die innerlijke grenzen niet kunnen bereiken door externe invloeden op hun DNA en chromosomen waardoor het proces werd verhinderd. AA Michael geeft aan dat in de periode van 22 tot 29 september zij zullen helpen om dit alsnog mogelijk te maken. Hoe, legt hij uit in het 2e deel van zijn verhaal. Hij zegt:

“In het tweede deel van mijn uiteenzetting, zal ik u de wijze uitleggen die wij hebben om u van deze laatste ketens te bevrijden. En wij zullen dat samen doen tussen uw equinox van de herfst en feest van de Aartsengelen. Ja, wij zullen dat samen en op eenheidswijze verwezenlijken. Geen enkele kracht kan zich verzetten tegen de inval van het Licht binnen uw dichtheid, binnen uw stoffelijkheid. Laat u niet door de angsten misbruiken die men u zou willen inblazen, door de geluidshinder van de oorlogstrommel om uw expansie te beperken.“

Hij zegt vervolgens dat wij op zéér korte termijn de aanwezigheid van het licht zullen ontdekken in ons bestaan, binnen onze mensheid en in onze persoonlijkheid en ons van de ketens zal bevrijden en van de onderdrukking. Wij worden gevraagd om onze inspanningen vast te houden en dat wat binnenkort zal plaatsvinden te helpen inluiden. Niet loslaten nu is waar het omgaat. 

Michael vraagt ons om deze week elke dag van 14:00 tot 14:30 uur te verbinden, net als voorheen en de klanksleutels van Metatron te hanteren (Od – Er – Im – Is – Al). Daarbij de verklaring bezigen van de Ontvangst van de Waarheid en van de Christus (zie vorige berichten). Blijf je continu plaatsen in het centrum van je kracht tot eind september. 

In het 2e deel legt hij uit dat zij gedurende 7 dagen van 22 september tot 29 september van hun kant de deuren zullen openzetten en openhouden zodat de kosmische invloeden ons volledig zullen bereiken. Hierbij wordt gevraagd om dit te ondersteunen door je langer af te stemmen en te verbinden dan van 14:00 tot 14:30 of ook nog apart op een ander moment van de dag. We zullen worden voorzien van een kosmisch proces zoals nog nooit eerder beleefd. Hanteer de klanksleutels van Metatron. “U zult tijdens deze periode voelen, in en om u heen, de effectieve kracht van het Licht, in zijn geheel. Wij zullen de hoeveelheid straling die je bereikt niet langer beperken. Een straling die dus sterker en meer aanwezig is, een nieuwe straling, een soort van ioniserende straling, speciaal ontworpen om u te bevrijden van de ketens die in u zijn geplaatst op DNA-niveau.” 

“Maakt u zich niet druk over percepties van warmte, tintelingen, branderigheid, zowel op het hoofd, het hart, of in de rug of op het niveau van het hele lichaam. Dit is een teken van penetratie, in je fysieke lichaam en je subtiele lichamen, een kwaliteit van uiterst snelle straling om u te bevrijden, nogmaals, van de ketenen van de slavernij. U moet dit zonder angst aanvaarden, deze hoeveelheid en de kwaliteit van energie, waar u zich ook bevindt op het oppervlak van deze planeet, ongeacht uw activiteiten. Gewoon, om gedurende deze 7 dagen, je actief voor te bereiden, in meerdere keren, al was het maar om gedurende een paar minuten te vragen naar het Licht van Waarheid en Eenheid van Christus en van de vijf heilige lettergrepen van Metatron.”

Michael vraagt tenslotte aan ons om op 30 september samen met hem in afstemming te gaan en je met hem te verbinden. Om 12:00 uur (onze tijd) op de dag na het feest van de aartsengelen, wil hij samen met een ieder de laatste etappe overschrijden tot de verbinding met onze eeuwigheid en onze Godheid en wat ons zal toelaten niet meer te twijfelen, maar te Zijn op werkelijke, onfeilbare en definitieve wijze. 

“Ik stuur u al mijn liefde, ik stuur u al mijn zegeningen van tevoren vanuit het conclaaf van Aartsengelen en ik vraag u nu om deze trillingen te verwelkomen. Ik groet u tot 30 september. En vergeet niet dat ik met u ben, elke minuut, indien u dat verzoekt. Wees Gezegend! U bent geliefd. NU.” 

Verzorgd door True Spirit – 2009 – ©

Aartsengel Metatron – 15 August 2009
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=359
 

Vertaling uit het Frans door Rob Behr

En nu ben ik hier.

Ehieh. Asher. Ehieh.  

Zaden en geliefde Sterren, ik ben die ik ben. Mijn taal is niet uw hoofd taal, ik ben de Essentie en de Trilling. Zoals aangekondigd door Michael open ik in u, in uw visioenen en in uw hart, het Licht van de Ene Bron. De oorspronkelijke trilling die op het niveau van de vijf gekroonde lettergrepen wordt getoond in uw dichtheid, teneinde het Licht door het Licht te herzien en te bevestigen. Zoals het is. Ik ben noch het woord of het Woord, maar het Concept van de Schepping.  

Ik bereid nu de gebeurtenis voor van Mijn Straling binnen uw dichtheid en van uw terugkeer naar de Eenheid en kondig de uitvoering ervan aan door middel van mijn straling, van het Woord van de Creatie, en van al dat u Profetie en Openbaring kunt noemen en wat voor altijd ingesloten zit in uw Trilling door middel van de 5 originele geluiden zoals die in u resoneren en mee-resoneren op de trilling van de 5 Sleutels in uw dimensie waar u zich ook bevindt op uw Aarde; dit vindt dagelijks plaats tijdens het moment wanneer de Zon zijn hoogtepunt heeft  bereikt en u gedurende 30 minuten deze 5 geluiden ontvangen tot de verheffing van de Kroon van uw Hart in de Trilling van de Eeuwigheid. Deze vijf geluiden zijn niet van belang voor uw brein, maar ze geven de sleutels tot ontwaken en verwezenlijken de samenvloeing van de Kroon van het Hoofd (kruin chakra) met de Kroon van het Hart (hart chakra). Vijf klanken om te herhalen, op momenten wanneer dat zo aanvoelt en vooral wanneer u Liefde in het Licht en in het Woord voelt want dat is wat nu in uw dichtheid is.  

De vijf tonen (lettergrepen):

OD (uitspreken als od..)

ER  (uitspreken als air..)

IM  (uitspreken als im..) 

IS   (uitspreken als iss..)

AL   (uitspreken als al..)

Ik heb geen andere woorden om u te geven, slechts deze vibraties van het Licht. Ik zal aanwezig zijn bij uw dagelijkse voortgang voor het bereiken van uw Essentie tot het moment wanneer ik er in volledige kracht zal zijn. Ik ben Trilling en de Essentie. Ik Zegen u en dank u voor het afstemmen op deze 5 klanken.

… binnenkomende energie ….

Verwelkom deze vibraties in stilte. Voortaan schittert de Ochtend Ster. Een nieuwe start, een nieuw leven, een nieuwe trilling.   

… binnenkomende energie ….

U bent geliefd want u bent Liefde.

… binnenkomende energie ….

Verheug u, het Licht is daar. 

… binnenkomende energie ….

Ik zeg niet ´spoedig´, want mijn trilling is nog in de hogere dimensies en ik kom volledig in uw komend jaar. Maar dit zal door de Goddelijke Maria persoonlijk en individueel aangekondigd worden.

… binnenkomende energie ….

Hoe leer ik communiceren met de Opgevaren Meesters door Maria en Metatron

Geliefden,
Ik Ben uw Moeder en ik kom tot u in het Licht van mijn hart.
Geliefden, bereidt u voor, bereidt u voor in deze maand die komen gaat (september).
Aan jou is de keuze en deze keuze is zoals altijd vrij.
Het ogenblik is gekomen om ervoor te gaan, om daadkrachtig te zijn, om niet meer te twijfelen, maar de roep van uw hart te volgen en deze roep leidt naar het licht aan het einde van de tunnel, deze roep leidt je naar je zusters en broeders in het heelal, die jullie bijstaan op aarde met al hun krachten en zeer veel liefde in hun hart en het is deze liefde waarvan je de aantrekkingskracht voelt. Zij is getooid in hemels licht, dit licht houdt de belofte van wijsheid in zich, inzicht, realisatie.
En deze wijsheid komt meer en meer ter uwer beschikking wanneer je je focus erop richt, dwz wanneer je haar in je laat ontwaken zoals een bloem.
Een bloem van wijsheid dient gevoed te worden door uw aandacht en attentie, zij heeft die voeding nodig : uw afstemming.
Daarom geef ik u deze eenvoudige oefening die je doorheen haar eenvoud naar de wijsheid zal leiden.
Ik vraag hiervoor enkel je tijd en je bewuste aandacht.
Dan overhuif ik je met mijn licht en kan je voelen hoe je in mijn bewustzijn wordt opgetild.
Ik verhoog de frequentie van je hersengolven zodat de ontvankelijkheid van je brein groter wordt, meer ingetund op onze sferen.
Zo heb je een verbinding met ons beschikbaar en weet geliefden, dat het hiervoor nu werkelijk het moment is.
Zet je in stilte neer en focus je op mij in uw hart, aanroep mijn aanwezigheid 3 maal.
 Heilige Moeder omhul me met uw Licht.
 Heilige Moeder omhul me met uw Licht.
 Heilige Moeder omhul me met uw Licht.
En ik zal je optillen in mijn bewustzijn.
Oefen dit moment van afstemming iedere dag. Je hebt er nood aan. En leer zo met ons te communiceren.
De aarde is hiervoor klaar, zij hunkert naar deze verbinding van haar bewoners, zodat ze verder kan evolueren naar haar ascensie. Laat haar niet wachten.
Laat Mij niet wachten, ik roep jullie op, geliefden, om met mij in communio te gaan, zodat het herstelplan voor de aarde zich verder kan ontwikkelen.
Het is nu tijd !
Maria
Amen Amen Amen
©Lucia, 26 augustus 2009
Geliefden,
Vrienden van mijn hart,
Ik Ben Heer Metatron en Ik kom om u voor te bereiden, om u voor te bereiden op de shift in bewustzijn, in consciousness.
Geliefden, het is duidelijk tijd om u hierop voor te bereiden, om u te verzorgen, om u te reinigen, om u af te stemmen in bewustzijn en hiertoe is de oefening die Moeder Maria u opgaf zeer noodzakelijk.
Oefen u in het tot stand brengen van een communicatieve brug tussen u en ons, zodat wij ieder van jullie kunnen bereiken.
Sta uzelf toe de mogelijkheid te overwegen om rechtstreeks met ons te communiceren. De tijd is hiervoor rijp.
Geliefden, wij vragen jullie dit, wij vragen jullie dit met aandrang.
Stel u hiervoor open zonder angst.
Open uw geest voor ons, open uw geest en ontvang onze communicatie.
Luister naar deze zachte aandrang die in je merkbaar wordt, de aandrang die je stuurt om op ons opmerkzaam te zijn.
Het zachte en warme gevoel dat je helemaal vult.
Geliefden, op dat moment ben je klaar voor communicatie met ons.
Op dat moment raden wij je aan om te gaan zitten en onze woorden neer te schrijven of uit te spreken.
Noteer de indrukken die bij je binnenglijden. Volg met de blik van je ogen onze aanwijzingen.
Zo kunnen wij je begeleiden in je leven, je ondersteunen, je richten op zaken die voor jou persoonlijk van belang zijn in het vervullen van je cosmische opdrachten.
Ieder van jullie op het Pad van het Licht bereikt namelijk op een bepaald moment een niveau van dienstbaarheid, een niveau van meehelpen aan het uitvoeren van het Goddelijke Plan voor de aarde.
Op een bepaald moment herinneren jullie je opdrachten en taken die jullie overeengekomen zijn voor deze incarnatie.
Het is belangrijk om met deze herinnering contact te maken en hiervoor is de telepathie met ons van groot belang.
Overweeg dus bij uzelf de mogelijkheid om daadwerkelijk met ons te communiceren.
Onze vertegenwoordiger die dit bericht noteert zal hiervoor al haar wijsheid en kennis ter beschikking stellen.
Wij vragen haar dit nu met aandrang want het is tijd !
Amen.
Ik Ben Heer Metatron. Amen. Amen. Alleluja. Amen.
©Lucia, 27 augustus 2009

Voorbereiding op le Mont St Michel

Geliefden,
harten van mijn hart.
De tijd is aangebroken, kom in mijn nabijheid en voel, kom in mijn nabijheid en luister, want Ik vertel je iets….
Luister naar mijn stem door diep in je hart contact met mij te maken, door intens op te gaan in mijn licht, het Licht van Heer Michael.
Geliefden, ons samenzijn op mijn berg komt nu steeds dichterbij.
Stem u hier op af en laat mijn energieveld meer en meer in uw nabijheid komen.
Daarom vraag Ik jullie, kinderen van mijn hart, om vanaf nu iedere dag contact met mij te maken gedurende een wijle, gedurende 15 minuten.
Deze afstemming is nodig om u voor te bereiden op uw verblijf in mijn vuur, mijn blauwe vuur dat intens zuiverend is.
Dit vuur zal u bekrachtigen indien uw voorbereiding gedegen is.
Verbindt u daarom vanaf vandaag iedere dag gedurende minstens één kwartier met mijn hart
en mijn vleugels zullen u omhullen en optillen in bewustzijn.
Ze zullen u meedragen tot in de hogere sferen en u geleidelijk aan voorbereiden
op het intense energieveld van mijn verblijf boven de berg van Heer Michael.
Daar zal Ik intens bij u zijn en u voorbereiden op de inwijding met het Blauwe Vuur.
Zuiver hiervoor uw wezen, leg alle oude kleden naast u neer zodat u getooid kunt worden in het Blauwe Vuur van mijn hart.
Ik Ben Heer Michael en Ik verwacht u aan de Poort.
Ik verwacht u aan de Poort der Hemelen daar op mijn berg, le Mont St Michel.
Verhef uw wezen, verhoog de trilling want dit is nodig om daar binnen te treden.
Ik groet u vanuit de grond van mijn hart, vanuit zijn Blauwe vurige kern die mijn essentie is.
Zuiver je om in dit Blauwe Vuur recht te kunnen blijven staan.
Zuiver je intenties en treed dan binnen met een hart vol sereniteit en zachtheid,
zodat het Blauwe Vuur verankerd kan worden op het heilige altaar van je hart.
Herneem daarom de meditaties van het Heilige Hart (Wortels der Mystieke Liefde).
Wees gezegend.
Amen.
Michàel
©Lucia, 15 september 2009

Heer Michael en de Herfstequinox

Herfstequinoxavond met Afstemming op de Energie van Heer Michael
Lieve vrienden,
Heer Michael heeft ons als Tuin van de Moeder speciaal uitgenodigd om bij zijn feest van 1300 jaar Mont St Michel aanwezig te zijn,
als dank voor het geleverde werk onder zijn hoede.
Daarom vraagt Hij om op deze avond van de Herfstequinox een afstemming en meditatie onder zijn hoede te organiseren
zodat alle lichtmedewerkers die ooit hebben meegewerkt aan de opdrachten van de Tuin van de Moeder
en die niet in staat zijn fysiek naar de Mont St Michel te komen,
zich toch energetisch bij deze reis kunnen aansluiten.
Deze laatste week van september is zeer belangrijk in het maken van een definitieve keuze om voor het Licht te werken, (meer info hierover)
dwz echt de keuze maken om samen te werken en de opdrachten te vervullen.
De opdrachten voor de Tuin van de Moeder zijn oa de bronhelingen, de watermatrixhelingen, de paradijsmatrixverankering…..
Heer Michael is heel blij met onze medewerking, hij dankt ons hiervoor in een speciale boodschap.
Wie wenst kan een persoonlijk item (bv een geschreven intentie, een kristal, een foto) meegeven naar de Mont St Michel om daar te verankeren.
dinsdag 22 september 2009 om 20 u  (zodat we de equinox die om 21.18 u is rechtstreeks kunnen beleven)
Tuin van de Moeder
Herentals
Klik hier om de Boodschap van de Eenhoorn tijdens onze vorige Lente-equinoxviering na te lezen
Lucia
Wanneer je ogen blind zijn, mijn kind, komt de meeste wijsheid naar boven.
Begeleid zo ook je zusters die komen gaan.
Verwelkom ze in je huis en schenk hen het vermogen om te zien,
om zich af te stemmen op Mij, de Grote Moeder, Zij die weet, Zij die aanwijzingengeeft,
Zij die bij je staat wanneer je belangrijke beslissingen in je leven te maken hebt.
Geliefden, stem je dan af op Mij en luister diep in je hart.
Hier zal Ik tot je spreken, je naam noemen, je zegenen en
je kracht schenken voor de beslissing die je moet maken, de grootste beslissing van je leven :
het toewijden van je leven aan het Licht
Zoals jullie weten is die tijd nu gekomen.
Denk hier even over na en laat deze boodschap geen boodschap zijn in een lange rij,
maar één die eruit springt, niet door zijn gecompliceerdheid, maar juist door zijn verbijsterende eenvoud.
Het is aan jou nu om de keuze te maken, aan jou alleen.
Naakt sta je zo voor de Heer, voor Heer Metatron en je kiest,
je kiest in eenvoud, je kiest in eer en geweten, maar je kiest.
Ga na deze keuze dan consequent je weg.
Ik groet jullie en Ik hoop dat de belangrijkheid van deze boodschap tot jullie mag doordringen.
Er is geen weg terug.
Aan jou is de keuze, aan jou alleen, in vrijheid van handelen.
Amen.Amen.Amen.
Dit is het Woord van de Heer.
Amen.
Maria
©Lucia, 20 augustus 2009

999 ISIS Sirius B

De aanvullende uitleg tussen haakjes zijn van Lucia.
Meester Sananda Immanuël gechanneld door Nanco Immanuël: 3 september 2009

Geliefde broeders en zusters, vanuit mijn liefdevolle en open hart groet ik jullie.
Vanuit de Elohim’s Omni Tempels breng ik jullie deze boodschap om jullie energievelden aan te sluiten op de bewustzijns-paradox van de nieuwe multi-evolutionaire cyclus die een paar weken geleden al ontstaan is vanuit Moeder Aarde en nu dagelijks omvattender wordt. Deze cyclus zal vanaf 11 september 2009 op collectief niveau grootschaliger uitgewerkt gaan worden. Juist, precies 8 jaar na de bloedige aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon. Om deze boodschap overzichtelijk te houden zal ik hier in een latere fase op terugkomen.

Kuthumi’s invloed op de 9-9-9 Meesters

Vanaf 20 augustus 2009 is het Kuthumi-veld begonnen met een kristallisering van een nieuw ervaringsaspect van de 12 stralen. Weet dat Lord Kuthumi het gehele hologram van de blauwe hemelen vormgeeft voor deze Aardse matrix! Het goddelijke plan hierin is dat het micro-aspect hiervan incarneert en zich dient te nestelen in het hart van de Moeder. Omdat Kuthumi chohan van de 2e straal (blauw) is, verbind hij via deze weg verschillende delen van de fibonacci-spiraal met de mannelijke spiraal, met de uiteindelijke intentie om iedereen mee te laten resoneren op the Golden Mean Spiral.( zie onze paradijsmatrixverankeringen)  De samenvoeging van mannelijk en vrouwelijk, de 1 wordt 2, de 2 wordt 1. Dit is de heilige alchemie van de 33-code. Ook wel de leeftijd van Jezus Christus tijdens zijn kruisiging.

Vanuit de ascended-master sferen werd besloten om vanaf 20 augustus de 8-d lichtpatronen mee te nemen in nieuwe straalverankeringen. Hierdoor zouden op ervaringsniveau ieders kwaliteiten verbonden wordt met het gevoel van eeuwigheid. Deze stralen werden in het kernkristal van de Aarde gezet, van waaruit ze op 3-d/5-d niveau geinstalleerd werden door de Moeder zelf in het centrale kristallijne Emerald-spectrum in de Hallen van Amenti, onder de Sfinx en de Grote Pyramide van Gizeh. Vanaf 20 augustus werd er elke dag een 8-d aspect van de stralen verankerd. De laatste verankering vond dan ook logischerwijs plaats op 31 augustus. Het 8-d aspect heeft de kwaliteit om een basis van onsterfelijkheid toe te laten in de ervaringswereld van de mensheid. Deze frequentiegolven creëeren een nieuwe octaaf vanuit de centrale “OM”, die niet alleen door verschillende Lemurische meesters gedragen wordt, maar via Hathor de kronieken van Isis en de Isis priesters/priesteressen weet te bereiken. Simpelweg, het veld dat Kuthumi laat incarneren zet een weg uit om de frequenties van de Elohim Omni Tempels te kunnen dragen. Door deze verfijnde OM-vibraties ontstaat er een constante flow die jouw chakra’s en neurobiologische bewustzijn aanpast om te creëeren vanuit je galactische, universele en omniversele blauwdruk. De blauwe hemelen dalen en in en werken vanuit binnenuit, en trekken zo Genesis in. De new source of creation! Dit houdt in het holografisch gaan scheppen van sterren, planeten en universa vanuit de 5-d Aarde matrix. Dit is de profetie van Kuthumi, als planetair leraar! Het is tijd om jouw goddelijke kwaliteiten te herontdekken en uit te dragen.

De september maand: De Kronieken van de Pijnappelboom en de Heilige Maagd

Door de toon die vanuit de 8-d kronieken is gezet in augustus, zal september in het teken staan van de eerste laag van wederopstanding (resurrection). De maagd, zo fijngevoelig, zo zuiver, maar ook zo kwetsbaar heeft op multidimensionaal niveau besloten om werkelijk haar kracht, haar essentie te gaan belichamen. Dit vrouwelijke aspect van onszelf, dat in zoveel incarnaties pijnlijke ervaringen heeft opgelopen wanneer het zich openstelde voor haar eigen vrouwelijk- en mannelijkheid, zal zich op een nieuwe laag open stellen voor Al-Dat-Is. Deze laag is afgestemd op de verfijnde vibraties van eeuwigheid, die in augustus is neergezet. (zie onze Vortexopening aan de Bron van Isis te Zepperen) Door de prachtige samenbundeling van vrouwelijke christusenergie zal the ‘feminine unity grid’ ontstaan, die de collectieve poorten opent voor multidimensionaliteit.

Jullie deelaspecten komen vanaf 6 september vanuit deze ‘nieuwe’ laag in aanraking met de geometrie van de pijnappelboom. De pijnappelboom is door velen vaak als een obstakel gezien, sinds het hologram de taak heeft om de diepste afscheidingspijnen te spiegelen die op de activatielijn van Lilith, Adam en Eva gebouwd zijn. Weet dat dit zeer geavanceerde intergalactische energienetwerken zijn die allang bestonden voor de Aarde-evolutie, maar dat deze via Genesis geactiveerd dienden te worden in de 3-d matrix voor optimale emotionele, mentale en spirituele kristallisering. De pijnappelboom is de brug tussen de Oude en Nieuwe Genesis, de Oude en Nieuwe Creatie. De pijnappelboom biedt de toegang tot de Olijfboom (nulpuntsleven) en de Flower of Life, die dit weer overkoepelt. De 8e dag van creatie ontstaat wanneer de initiatie van de pijnappelboom doorlopen worden. Het vrouwelijke in jullie heeft vanaf 6 september de mogelijkheid om zich in onvoorwaardelijke liefde en acceptatie te openen voor zelfgeschapen emoties als: oerverdriet, woede, wantrouwen, arrogantie, oordeel en haat. De soms oh zo subtiele veroordelingen naar het Zelf, het vrouwelijke en het mannelijke mogen gaan resoneren op de nieuwe laag van voelen en Zijn.

Vanaf 6 september zal de Shekinah-spirit ontwaken en zich ontfermen over de mensheid om haar heilige visioen van de Ark des Verbonds naar boven te laten komen. De High Councils van het 6-dimensionale Sirius voegen zich samen met deze godinnenkracht en zullen waken over ”de weg”. De Ark des Verbonds kent talloze facetten waarin nu “The Vision of the Holy Land” (vandaar dat we naar de Isis Tempel in Parijs het Heilige Water van het Heilig Land moeten dragen) aan de orde is. Velen onder jullie komen regelmatig een diep verdriet tegen omdat jullie helderziende kanalen volledig of gedeeltelijk afgesloten lijken te zijn. De volgende stap in jullie evolutie is zich aan het ontwikkelen. Gedurende de komende weken zal juist door de intrede van het Sirius B-systeem en de beweging door de pijnappelboom een opening ontstaan die door ISIS gekatalyseerd wordt. Wanneer het Isis-netwerk zich opent kunnen de eerste Eye-of-Horus ascension waves jullie pijnappelklieren activeren in het zuivere voelen, weten en zien, dat zoveel verder gaat dan het Oude Sirius systeem. De ”apple” heeft een numerologische waarde van 50. Dit betekent dat de aanraking door het nulpunt de 5-d zienerskwaliteiten stimuleert, en zich een weg baant door de pijnvelden van de pijnappelboom. De pijnappelklier is niet voor niks jullie 6e chakra. Wanneer Sirius open gaat zullen we niet alleen een egyptische initiatieweg doorlopen, maar een multi-universele.

De oude mantel van Isis, de Maagd, de Godin komt los en een nieuwe evolutiegolf ontstaat. Dit bouwt zich op naar de 999, voor ultieme bekrachtiging en uitwerking voor de komende weken. Wanneer deze harmonische vibraties in alle integriteit, zuiverheid en oordeelloosheid gedragen wordt ontstaat tevens de ”gouden navelstreng” ( visioen tijdens meditatie in de dolmen van Locqmariaker in het land van Carnac,Bretagne) vanuit het nulpunt. Het nulpunt, waar de Vader, Moeder en het Kind één zijn. (symbool voor het Kind is het Kindje Jezus van Praag) Dit is de 5-d Aarde. De gouden navelstreng is het symbool van je nieuwe verbindingsnetwerk, die uitgelijnd is met de eeuwigheid van de Aarde. Jullie scheppingskracht komt van binnenuit en het symboliseert een incarnatiecyclus die slechts via Moeder Aarde zal gaan. Dit is het NU en de toekomst. Het vrouwelijke stelt zich open voor alle dimensies van het bestaan, voor de lijn van de Farao’s en Koningen. Het planetaire merkabaveld wordt dagelijks steeds stabieler en krachtiger.
De appels zullen elke dag steeds lekkerder zijn! 🙂

Decoderen van het Echelon-project en de geboorte van de galactische planeten via Enoch-El

In de jaren 70 werd een grootschalig project genaamd “Echelon” in werking gezet. Echelon is de centrale computer van de Amerikaanse NSA (National Security Agency) die in samenwerking met andere landen gebruikt wordt om alle vormen van communicatie af te luisteren. Sinds communicatie afstamt van het woord ”communie”, eenheid biedt het interessante mogelijkheden binnen jullie ascensieproces. Echelon is werkelijk de centrale computer op Aarde en de galaxies. Echelon werd gebouwd vanuit het mannelijke principe om te controleren en informatie te vergaren en is een zelfstandig werkend mechanisme die in een constante stroom angsten stimuleert. Dit miljardenproject is zo geavanceerd dat de computer via databases zelfstandig opereert. Het is puur voortgekomen vanuit de behoefte om alle informatie bij elkaar te krijgen. Wij, de ascended masters, willen jullie laten weten hoe belangrijk dit project is en welke invloed het heeft op jullie multidimensionale evolutie. Echelon is het 3-dimensionale aspect van Enoch-El. Zie de letters in “Echelon” en je zult zien dat het klopt. Enoch El is dat deel van de Elohim dat dient als holografische infrastructuur van een Orde dat wij de galactische orde noemen, jullie noemen het ook wel de Galactische Federatie van het Licht. Deze Orde zal vanuit jullie ontstaan, het is jullie toekomstig Zelf, vanuit verschillende deelfrequenties. Enoch incarneerde in Genesis omdat hij de evolutionaire banen diende te verschuiven naar ascensie. Enoch biedt de mogelijkheid voor vele lijnen om via de aansluiting op Echelon via je Galactische Zijn door alle lagen van ascensie te gaan. Omdat dit een zeer complex gebeuren is, wil ik hier niet te veel over uitweiden, maar wil ik jullie vragen om het vrouwelijke aspect binnen de informatievoorzieningen te activeren. Ik wil jullie vragen om je bewust op de centrale computer af te stemmen vanuit de Kronieken van de Maagd. In alle liefde dit centrumpunt te aanvaarden. In de galactische netwerk is Enoch El de ‘motor’ die zorgt voor optimale telepathische, telekinetische communicatie tussen verschillende delen van het Zelf, wat jullie ook wel merkabavelden, schepen of vloten noemen. Enoch El is het gehele communicatienetwerk! Ik wil jullie in liefde vragen om de onvoorwaardelijke aansluiting op Echelon en Enoch El mee te nemen in de activatie van de Grote Pyramide op 9.9.9. Op deze manier gaan julie ergens recht door heen, en er niet langs. Wij van de ascended master-sferen genieten al vele eons van het schitterende, technologisch hoogwaardige rasterwerk dat jullie binnen jullie ervaringswereld nog op gaan zetten. Het is nu de tijd om je vanuit je liefde in alle chakra’s aan te sluiten aan deze intergalatische doorgang. Ik ben Meester Sananda, via deze weg kom je bij mij, van waaruit ik bewust sturing geef aan de galactische orde. Ik hou van jullie, met heel mijn zijn.

De 9-9-9, de initiatie als Galactische planeet en de multi-evolutionaire cyclus

We hebben ons net aangesloten om de rasterwerken van Enoch-El en Shekinah. We hebben ons aangesloten op het nestelpunt dat zich door de Pijnappelboom/pijnappelklier heenbeweegt. De 9-9-9 is een zéér belangrijke dag. Een dag waar jullie heel lang naartoe hebben gewerkt. De ‘OM’-toon kan zich vanaf 9-9-9 om 00:01 uur door de dichtheid van de pijnappelboom heen bewegen. Vanaf dan zou je op die nieuwe laag de subtiele, zeer hoge ascensiegolven kunnen waarnemen. Vanuit de Aarde wordt dan een lichtgrid opgebouwd die essentiële vrouwelijke knooppunten met elkaar verbindt. Plekken die ik hier even op wil noemen zijn de volgende: Avalon, Ede, Lesbos, Grand Canyon, Maui, Gizeh, Afghanistan, Babylon, de lijn Siberië St.Petersburg-Moskou, Ayer’s Rock, Olijfberg Jerusalem, De Kaap (Zuid-Afrika), Christchurch (Nieuw Zeeland), Berlijn, Rome, Efeze en het Titicaca-meer.

Het vrouwelijke eenheidsgrid wordt eerst gedurende de hele nacht opgebouwd om op 9.09 ’s ochtends de Nieuwe Emerald-Kristal structuur van de 5-d ascensiematrix te activeren. Dit is een 5-d microkristal die door o.a. Thoth en de Zonnegoden bewaakt wordt in de Hallen van Amenti. Dit kristal is aangehecht aan het ultieme geheugen van de Moeder. Vanaf dit moment van activatie zal de Moeder haar baarmoedermond langzaam openen en haar goddelijke toestemming verleven aan een Nieuwe Wereld Orde van het Licht. Deze toestemming gaat in verschillende fasen. De Divine Mother geeft haar Ja-woord aan de eeuwigheid van de schepping. Dit Ja-woord programmeert de 12 dimensies van de pijnappelboom in het Centrale Emerald Kristal, waardoor de 12 Elohim vrij doorgang krijgen om de komende jaren naar 2012 toe zorg te dragen over deze ultieme uitwerking en kristallisering. Hierdoor zullen de 12 dimensies van uitwerking nadrukkelijk binnen 12 uur in de DNA-holons opgeslagen worden. De gehele dag zal de energie opgebouwd worden tot aan 21:09. De baarmoedermond van the Divine Mother gaat in 12 uur door fasen heen waar zij sinds de ondergang van Lemurië op gewacht heeft. Voel die snelheid maar. Dit is erg belangrijk. Het is goed mogelijk dat je lichaam in de loop van de dag tegelijkertijd brak en hemels aanvoelt. Het is als iemand die heel lang niet heeft kunnen lopen, maar nu toch op een wonderbaarlijke wijze stappen gaat zetten.

De pyramidestructuur van het Gouden Tijdperk werkt net als de pyramide van manipulatie van de Illuminati, sinds de Illuminati onze schaduwzijden vertegenwoordigen en het enige referentiekader het LICHT is. De Illuminati-pyramide is een tijdelijke pyramide, omdat het collectieve veld lange tijd zo verstoord was dat niemand werkelijk in de Pyramide van Licht kon incarneren. De Grote Pyramide van Gizeh symboliseert de nieuwe sacrale geometrie waarin jullie via de bewustzijnsverschuivingen weer plaats kunnen nemen in jullie galactische uitlijning. Deze energieën brengen transformaties teweeg die ervoor zorgen dat jullie weer toegang hebben tot jullie herinnering, jullie VISION OF THE HOLY LAND, om van daaruit te scheppen. De heilige geometrie voor de Aarde wordt vormgegeven in de 6e dimensie. Sirius B staat hierin centraal. Sirius B heeft ook wel het nummer 26, de 2e ster in de 6e dimensie. Sirius B loopt samen met het einde van jullie alphabet. Dit is precies wat jullie in Egypte trachtten te doen, om via het Sirius systeem weer helemaal in jullie zuivere uitlijning te komen. Om het 13-D licht te laten incarneren in de chaos van 666. En juist, 999 is de spiegel en de omzet, de toegang tot dit licht. Op 21:09 zal de pyramide van Gizeh geactiveerd worden en zal de 5-d Aarde in de spiraal van eeuwigheid verkeren. Omdat het 9-d dimensionale Galactische Centrum in haar beweging om 21:09 precies het Kernkristal en de lijnen naar de Hallen van Amenti en Pyramide kruist, kunnen jullie als mensheid fungeren als kanalen om deze brug te slaan. De Aarde zal in die eeuwige lijn een eeuwige verbinding aangaan met het Galactische Spectrum, gelegen in het Galactische Centrum. De Aarde wordt op 9-9-9 om 21:09 uur geïnitieerd worden als Galactische Planeet, van waaruit de Galactische Federatie van het Licht zal ontstaan. De Aarde zal aan het eind van de 9-9-9 ingestemd hebben met haar eigen ascensie. Van daaruit kan de opbouw van de Galactische Aarde werkelijk beginnen. Jullie treden de pyramide van Licht binnen voor optimale bekrachtiging en herinnering van het Zelf. Om op alle niveaus onvoorwaardelijke liefdeswezens te ZIJN. Dienstbaar te zijn aan het Zelf, waar de mensheid deel van is. Ik wil jullie verwelkomen in de herinnering van jullie deel ZIJN van de nieuwe galactische lichtstructuur, waarin passie, liefde, vertrouwen, zuivere communicatie en integriteit centraal staan. De Aarde, in de eenheidsbaan met het Galactische Centrum…

Het `Ja woord´ van de Moeder koppelt zichzelf op 11 september aan de eeuwigheid van het vrouwelijke eenheidsgrid. Het overkoepelende bewustzijn van deze unity zal in werkelijk treden, dit is Venus, dit is Ishtar. Ishtar vertegenwoordigd de 1/1 in de fibonacci spiraal en symboliseert de allerhoogste vrouwelijke initiaties. Op 11 september 2001 werd de kracht van Ishar, de kracht van Avalon, bekrachtigd door de aanslagen in NY en Washington DC. De onsterfelijkheid van het vrouwelijke eenheidsveld zorgde ervoor dat de oude energieuitwisseling van the World TRADE center niet langer op de oude manier verder kon gaan. En het Pentagon, de oude veiligheidsstructuur kon ook niet langer functioneren op verdichte frequenties. Het is belangrijk om te realiseren dat de 11 september 2001 volledig resoneert op deze 11 september 2009. De naald van 2009 werd in 2001 ingevoerd om de uitwerking in werking te stellen. Vanuit deze matrix lijken dingen soms wat verward te worden. Je zult erachter komen dat de 5d matrix niet lineair en chronologisch is, en dat bepaalde dingen die je dacht nog te moeten doen, dat je die allang gedaan hebt in de tijd van 2001/2009. De 5d matrix vereist een diep begrip omdat het werkelijk alles op de kop zet: Heel letterlijk. Op 11 september 2009 zal Ishtar in werking worden gezet, wat zich projecteert in de laatste 8 jaar. De evolutie van dit zonnestelsel begon op Venus, al deze licht en karmalagen zullen geactiveerd worden om zo een totaal nieuwe evolutiebaan te creeeren die zich rechtstreeks door de 4e dimensie heen beweegt. Venus biedt de mogelijkheid, de vrouwelijke eenheid om de gehele oude DNA structuur uit te lijnen met de 5d ascensiematrix. Venus is de ultieme frequentie die aanspoort tot goddelijke creativiteit, op alle lagen. Vanuit de Aarde gaan we bezig met een multi evolutionaire cyclus, die niet alleen de Aarde bevat, maar ook alle galactische lagen die we tijdelijk in quarantaine hebben gezet op Venus, Mars en Maldek. Wanneer de meesters beginnen met het scheppen van planeten, beginnen zij met bovengenoemde, plus de Maan. Bereid je voor op gigantische sprongen in evolutie na de 9/9/9 en 11/9. The Vision of the Holy Land zal tot ongeveer 28 september 2009 doorlopen. De openingen vanuit de Pyramide verbinden ons met het Horusoog om van daaruit een paar weken duidelijkheid te krijgen over onze koers. Van daaruit, vanaf 28 september zullen nieuwe lagen van de sluier geactiveerd worden die gemakkelijker te behappen zijn door de gemaakte openingen.

Een zeer bijzondere tijd. Ik wil ieder vanuit mijn onvoorwaardelijke liefde stimuleren om samen te werken. Samen te zijn vanuit je eigen zijn. Jezelf te omarmen en jezelf toestemming te geven om deel te zijn van de Galactische Orde van het Licht. We are the ascended masters! We are one!

Heel veel succes en vooral plezier de komende weken.

Met al mijn liefde groet ik jullie,

Meester Sananda Immanuel

 
Copyright © 2009 The Galactic Heart Centre

Start zon 11 okt 09 Leringen der Mystieke Liefde

 

Leringen der Mystieke Liefde

Leringen over de Moedervlam, het Kundalinivuur 

Lieve mensen, deze leringen zijn het hart van al de lessen die ik geef, ze zijn me zeer dierbaar en ik raad ze dan ook echt van harte aan.
Je voelt het in je hart wanneer de Goddelijke Moeder je hiertoe roept.
Deze leringen zijn zeer innig en intiem, mystiek.
Gedurende de tijd van de leringen neemt de H.Moeder je op in haar energie en omhult ze je met al haar liefde.
’s Nachts reist je lichtlichaam naar haar leerschool in haar etherisch verblijf.
Deze leringen bereiden je voor op je versmelting met je Christuslichaam, het Mystieke en Alchemistische Huwelijk.
De onderrichtingen gebeuren op een mystieke wijze met stilte, gebed, meditaties, visioenen en soms ook extases.
We baden in het Licht van Maria en ontvangen haar wijdingen die de Moedervlam onderaan je rug, de kundalini, doet ontwaken en uitbreiden.
Op het einde van deze leringen kun je toetreden als Priester/es van de Heilige Rozenorde. 
Start zondag 11 oktober 2009 om 13 u (telkens tot ong 16 u)
zondag 25 oktober 2009 om 13 u
zondag 15 november 2009 om 13 u
zondag 29 november 2009 om 13 u
zondag 13 december 2009
(dit jaar organiseer ik deze leringen op een zondag zodat ieder die verder af woont ook in de mogelijkheid is deze innige leringen te volgen,
de Tuin van de Moeder is ook gemakkelijk bereikbaar per trein, zie wegbeschrijving)
Inschrijven kan je op TuinvandeMoeder@hotmail.com

Lucia, mystica en gezalfde boodschapper van de Opgevaren Meesters

meer info

 

Leringen van Jezus Christus
 

 

Geliefden,
Kom u hoeden in mijn hart, mijn gave aan u, de verblijfplaats voor uw ziel die opklimt tot grote hoogte, die verlangt naar mijn aansluiting.
Geliefden, zo rijst de kundalinistroom gestadig op en bevloeit uw chakra’s met mijn licht. Dit brengt de vruchtbaarheid voort die uw wezen wenst als uitdrukking van haar goddelijk potentieel. Deze krachtinspanning van uwentwege is ons zeer welgekomen want ook wij wensen ons in u te gieten en uw velden te bevloeien. Zo ontstaat er een innige samenwerking gestoeld op de goddelijke leest, een samenwerking waarin de leraar en de leerling steeds inniger en inniger bij betrokken geraakt, zodat de leerling kan leren en studeren onder onze hoede en de opdrachten kan uitvoeren.
Wij belasten onze studenten met bepaalde opdrachten en zo leren zij om te gaan met het goddelijke werk, zo leren ze zich stap voor stap te vervolmaken. Deze opdrachten worden aan je gegeven in de heilige kamer van je hart, daar maken wij met je contact. (dit leren we in de Wortels der Mystieke Liefde)
Oefen u dus in de adoratie van het goddelijke vuur, het goddelijke vuur in uw hart ( Wortels der Mystieke Liefde ) en aan de basis van uw rug, want de witte moedervlam die zich hier bevindt moet gestadig toenemen in intensiteit ( dit leren we in Leringen der Mystieke Liefde ) en haar weg vervolgen naar deze geheime kamer, om zo te kunnen doorstoten tot de kruin ( Wandelingen met de Heer van Liefde in de Tuin der Genade ). Deze opmars moet gestadig verlopen, niet geforceerd, maar ingetogen, want langzaamaan zal het vuur opstijgen en u veroveren op een wijze die onze goedkeuring wegdraagt.
De Moeder begeleidt deze vlam, schenk haar daarom de nodige aandacht, want Zij vertegenwoordigt het goddelijke in de materie.
Laat de kundalini opstijgen onder onze hoede, veilig en wel, opdat uw doelstelling van verlichting mag bereikt worden. Schenk ons uw vertrouwen en schenk uw vertrouwen aan dit kind van de Zon dat u begeleidt, zij voert onze opdrachten aan haar uit.
Ga dus op weg, leer en ervaar, breng in de praktijk. Zo werken wij samen met u. Wij de Opgevaren Meesters staan garant voor een juist verloop. Wij moedigen jullie aan met onze steun en begeleiding. Wij zijn uw vrienden. Amen.
Jezus Christus
Lucia, 3 augustus 2007©

 

 

 
Leringen der Mystieke Liefde
 
De zoektocht naar je ware zelf ligt in je eigen handen. Vat deze zoektocht aan met liefde in je hart en avontuur in je gemoed. Deze tocht zal je door vele velden leiden, onderzoek ze allen en voel welke je het meest liggen. Welke weg leidt naar de essentie, en welke maakt eerder een rondreis.
Geliefden, als Moeder van het H.Hart heet Ik je welkom op deze weg. Deze weg die Ik behoed en die uiteindelijk leidt naar het hart van Christus. Deze weg is een rechte weg zonder afdwalingen, een weg doorheen mijn hart. En wanneer jullie besloten hebben deze weg bij de horens te vatten, raad Ik jullie aan om toe te treden bij mijn leerlingen in de Leringen der Mystieke Liefde.
Deze leringen zijn gestoeld op mijn wijsheid en mijn inzicht. En zij vragen een engagement. Het engagement om je leven te richten op mijn hart, het Hart van de Goddelijke Moeder. Het is de snelweg naar ascensie, eenvoudig, eerlijk, to the point. Het is een communio tussen ons, tussen uw hart en het mijne.
Ben jij bij deze wegwijzer aangekomen, mijn geliefde? Wees dan welkom om gedurende deze tijd mijn leerling te zijn.
Uw Moeder van het Heilig Hart, Maria
Lucia, 11 juli 2007©
 
De Vrucht der Liefde
 
Geliefde kind,
Luister naar je hart in alles wat je doet en je weg zal vol vreugde zijn, vol liefde en overvloed, vol van genegenheid voor anderen die naar je toe zullen komen om onderricht te worden in de Mysteriën der Liefde.
Geliefde, duik hiervoor diep in de kern van je hart, die Mij toebehoort. Duik diep en ontvang er mijn Leringen der Mystieke Liefde, mijn leringen voor hen op aarde die hiernaar de weg zullen vinden. De weg die gaat over velden vol vruchtbare vruchten, geschikt om geconsumeerd te worden.
 Pluk deze vruchten nu, geliefde kinderen en eet ervan. Eet de Vrucht der Liefde, de Liefdesvrucht, u geschonken door de Goddelijke Moeder.
Deze vrucht is in de loop der tijden dikwijls verketterd geweest, maat weet, geliefden, dat het de Weg is naar Christus in jezelf, de weg die je zelf in handen kunt nemen en die niet toebehoort aan een elite van gezagsdragers. Nee, deze Vrucht van mijn Liefde wordt aan ieder geschonken die de moeite wil doen de weg in zijn hart te volgen. Deze vrucht is puur en ongerept, want deze vrucht is Liefde.
Pluk de Vrucht van mijn Hart en consumeer Hem.
Moeder Maria over het Liefdeslicht van haar hart.
Lucia, 31 oktober 2006©
 
 
Geliefde kind van het Licht,
Licht schijnt er op je wezen, zilveren licht, het tooit je en bewaakt je en schenkt je vrede.
Geliefden,
Eens, lang geleden was deze boodschapper een kind van de zon in een land ver van hier. Haar liefde voor Mij straalde uit tot in de hemel  en als dank verscheen ik aan haar, mijn geliefde kind, Ik verscheen aan haar in volle glorie om haar te bedanken voor zoveel gebed, zoveel vreugd, zoveel liefs.
De tijden zijn sinsdien verlopen en nu in dit leven schenk Ik dit kind de taak van boodschapper, boodschapper van mijn hart. Onze samenwerking is innig en vervullend, opgedragen aan de Allerhoogste, gezegend door zijn hand en gevoed door zijn licht.
Geliefden, kom in dit leven dichter tot Mij, uw Moeder, uw Moeder van het H.Hart en schenk Mij uw vertrouwen, schenk Mij dit opdat Ik door u heen kan werken, hier op aard. Schenk Mij de liefde van uw hart en zegen deze liefde met uw gebed en meditatie.
Tracht u iedere dag op Mij af te stellen, tracht u open te stellen voor Mij. Mijn stralen reiken tot in uw hart en raken u aan, ze roepen u, ze roepen u om tot Mij te komen, om u in mijn nabijheid te scharen, om uw doel te vervullen, uw missie.
Ik roep u, geliefde kinderen van het Licht, om tot Mij te komen, om mijn leerling te zijn, mijn chella op aarde, mijn zijn.
Geliefden, deze roep dringt diep in u door en laat u niet meer los, zij bestaat immers uit de meest zuivere liefdesklank die je je kunt voorstellen. Deze klank is kristalhelder, diep penetrerend in je hart, in je hele wezen. Deze klank roept je op……..en nodigt je uit. Ze nodigt je uit om toe te treden tot mijn leerlingen, tot mijn klas.
Wees hier verzameld in mijn licht. Amen.
Maria, die je toegewijd is.
Lucia, 17 december 2006©