Heling van de Planetaire Watermatrix door St Germain

 

5 jaar Cirkel van Liefde en Dank voor het Water

26 juli 2010

Heling van de Planetaire Watermatrix met Opgevaren Meester St Germain

 

Geliefden,
Vandaag kom Ik bij u om u te helpen met het helen van de planetaire watermatrix in uw land.
Ik Ben St Germain en Ik groet u.
Ik groet u op de drempel van het ontluiken van de Eeuw van Aquarius.
Mijn geliefde waterdragers, mijn vrienden, laten we vandaag een serieuze inspanning doen om de wereld te helpen, de nood is groot, de toekomst onstabiel en daarom doe Ik telkens weer een oproep op het stabiliseren der wateren. Want de druk neemt steeds maar toe en een grote stabiliserende kracht is nodig om de aarde meer tot rust te brengen.
Uw werk aan de vulkanen was hiervoor reeds zeer heilzaam.
Vandaag richten we ons speciaal op de wateraders onder het aardoppervlak, zodat zij soepel en alert  de intense verschuivingen  kunnen dragen.

Geliefden, open vandaag hier uw hart, open het uit grote liefde voor uw planeet. Haar aanschijn is zo mooi, haar werking zo intens. Schenk haar vandaag een moment van rust, van liefde, van zachtheid, zodat ze soepel met de intense verschuivingen kan omgaan.
Weet, geliefden, dat Wij in de toekomst nog veelvuldig van uw diensten gebruik wensen te maken.
Ik hoop dat we hiervoor op jullie mogen rekenen.

Geliefden van mijn hart, kom, kom tot zeer dicht bij uw Hogere Zelf. Laat alles voor wat het is en treed in zeer diep contact met uw Hoogste Zelf, Uw Vader in de Hemel.
Hiervoor is een diepe en intense afstemming nodig.
 Wij staan hier bij jullie en staan hiervoor garant, want legioenen van engelen strooien hun liefde hier om jullie heen en zuiveren jullie afstemmingsmechanismen zodat je daadwerkelijk rechtstreeks contact kunt hebben met je Hoogste Zelf.

Want om waarlijk Goddelijke liefdesenergie aan uw waterwegen te kunnen schenken is een loepzuivere afstemming  op het Goddelijke nodig en daarom zijn wij hier vandaag met zo velen aanwezig om dit te kunnen garanderen.
Want het water op uw aarde kan enkel met de meest goddelijke, zuiverste energie van violet vuur geholpen worden. Enkel de echte liefde, die van diep in uw hart stroomt is drager van dit vuur.

Aanroep daarom de engelen van het violette vuur, om u bij te staan, zodat je waarlijk contact kunt maken met de goddelijke bron van liefde die galmt en zingt doorheen het universum. Want de Vader heeft werkelijk al zijn kinderen lief en laat deze liefde vrijelijk door hen heen stromen, doorheen hun heilige hart. Maak hiermee contact, neem hiervoor uw tijd……………….

Ontsteek nu de kaars van het Violette Vuur.

Reik met je aandacht tot diep in de aarde en zie hoe het aardoppervlak zich voor je geestesoog open plooit en je de vertakkingen van het binnenaardse waternetwerk kunt zien………………..
Maak hiermee contact door liefdevol uw opwachting te maken bij de undines van het water, en hun hiërarchen Luara en Neptunus.
Presenteer je aan hen en vraag hun toestemming en medewerking voor deze heling.

Zing samen de heilige klanken van het Aum…………………

 

Op dit moment opent zich het kanaal voor violet vuur in je hart en zal het stromen en stromen, diep de aarde in, tot in de wateraders, zowel fysieke als etherische.
Het violet vuur zal hen aanraken en met een subtiele en zachte aanraking samensmelten.
Zo word je langzaam één met de undines van het water en vul je hen met het zachte transformerende violette vuur……

Deze transformatie gebeurt met uiterste zachtheid, zodat de stabiliteit van de undines kan toenemen, zodat ze als rustgevende transformatoren kunnen werken, transformatoren die soepel de intense werking van de aarde kunnen ondersteunen.
De ondergrondse wateraders dienen met soepelheid op de intense verschuivingen in te spelen.
Breng deze boodschap over aan de undines en laat hen de rust en stabiliteit van uw waterlichaam voelen, van uw gevoels-of emotionele lichaam.
Wees zo een voorbeeld voor de undines door zelf rust en stabiliteit uit te stralen.
En schenk deze rust dan aan hen.

 

Schenk hen deze rust en stabiliteit en schenk hen het violette vuur.
Zie hoe het violette vuur vanuit de Goddelijke Bron via uw heilige hart langzaam afdaalt naar de wateraders, zie hoe het hierin stroomt en hoe het zich langzaam en zacht hiermee verbindt.
Zie hoe de waterkristallen zich vullen met een zachte en violette gloed…….. en zie hoe dit zich verder en verder verspreidt, in de hele omgeving en verder, verder……… totdat de werking van al onze cirkels elkaar raakt en het hele waternetwerk gloeit van een intens violet vuur.

 

“Dat dit vuur de undines van het water mag transformeren tot rust en stabiliteit.

Dat dit violet vuur het water mag reinigen en helen.

Dat dit violet vuur zich zeer diep en ver in de wateraders mag verspreiden, zodat deze de aarde kunnen ondersteunen. “

 

Geliefde priesters en priesteressen van het Water, Ik Ben St Germain en Ik werk hiervoor met u samen, samen met al mijn engelen van het Violette Vuur staan wij hier zij aan zij in grote liefde voor deze planeet. Dat zij gezegend mag zijn !  Amen.

 

 

 

Deze meditatie is door St Germain gedicteerd aan Lucia op 19 juli 2010.

woe 4 aug 2010 Afstemming op Serapis Bey

Een ontmoeting met Opgevaren Meester Serapis Bey
Iedere woensdag komen we samen in de intieme tempel van de Tuin van de Moeder
om ons af te stemmen op de Verlichten,
We gaan in meditatie en luisteren naar de woorden en boodschappen van deze opgevaren leraars van de mensheid.
Tijdens deze samenkomsten mogen we ook baden in hun energieveld dat ze als een zachte mantel over ons neerleggen,
deze Vrijgave van het Heilig Vuur brengt ons grote zegeningen en diepe heling.
Wees van harte welkom!
Tijdens onze afstemming tijdens de St Jansnacht kwamen we in contact met de Serafijnen, de Engelen van het Heilig Vuur. Klik hier voor het verslag.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat we nu worden ontvangen door Serapis Bey, de opgevaren meester van de vierde straal die samen met de Serafijnen werkt.
Serapis Bey is de hiërarch van de Tempel der Hemelvaart (Ascension Temple) in Luxor, Egypte. Hij traint daar de kandidaten voor de hemelvaart.
Lucia, mystica en gezalfde boodschapper van de Opgevaren Meesters
woensdag 4 augustus 2010
meer over Serapis Bey
 

Ascensietempel te Luxor

woe 28 juli 2010 Aartsengel Gabriël

 

 

Een ontmoeting met Aartsengel Gabriël en de Serafijnen
Iedere woensdag komen we samen in de intieme tempel van de Tuin van de Moeder
om ons af te stemmen op de Verlichten,
We gaan in meditatie en luisteren naar de woorden en boodschappen van deze opgevaren leraars van de mensheid.
Tijdens deze samenkomsten mogen we ook baden in hun energieveld dat ze als een zachte mantel over ons neerleggen,
deze Vrijgave van het Heilig Vuur brengt ons grote zegeningen en diepe heling.
Wees van harte welkom!
Tijdens onze afstemming tijdens de St Jansnacht kwamen we in contact met de Serafijnen, de Engelen van het Heilig Vuur. Klik hier voor het verslag.
Deze avond komt Aartsengel Gabriël in ons midden, samen met zijn complement Hope zijn ze de Aarstengelen van de vierde straal, de witte straal, zij werken nauw samen met de Serafijnen en Serapis Bey, de Opgevaren Meester die ons onderwijst in ascensie.
We baden in hun licht en mogen zo de zegeningen van de witte straal ontvangen als voorbereiding op de ascensie.
Lucia, mystica en gezalfde boodschapper van de Opgevaren Meesters
woensdagavond 28 juli 2010 om 20 u

meer over Aartsengel Gabriël en Archeia Hope

Jaarlijkse Waterhelingscirkel

5 jaar Cirkel van Liefde en Dank voor het Water 

Heling en Herstel van de Planetaire Watermatrix in ons land 

Feest van St Anna, de Grote Dana en Hoeder van de Bronnen en Wateren der Aarde

maandag 26 juli 2010 

 start cirkel stipt 20 u

Grote Waterhelingmeditatie voor de 5 de maal aan vele bronnen en waterwegen tegelijk

iedereen is welkom, ook alle kinderen

Met deze cirkel sluiten wij zoals ieder jaar weer aan bij het “Project van Liefde en Dank voor het Water” van Masaru Emoto

aan de Leie (Albertpark, Leopoldstandbeeld) te Kortrijkdoor Patricia

aan de kiosk in de vijver van het Rivierenhof te Deurne door Anaïs

aan de St Odradabron te Balen door José

aan de St Annabron te Laken door Ann

aan de St Dymphnabron te Geeldoor Hilde M

aan de Bron vd Lourdesgrot te Oostakkerdoor Begga

aan de Houwerickbron te Galmaarden door Caroline

aan de grote vijver op de Kalmthoutse Heide door Hilde W

in het natuurgebied de Liereman te Oud-Turnhout door Els

aan de Bron op de Oudenberg te Geraardsbergen door Marleen

aan de St Godelievebron te Gistel door Marie-Rose

aan de St Arnoldusbron te Tiegem door Jacqueline

aan de Bron in het Mariapark te Meerseldreef door Gabriëlla

aan het Zwart Water te Lichtaart door Lucia

je kan je aanmelden op TuinvandeMoeder@hotmail.com ,
vermeld wel even naar welke plaats je gaat, dan krijg je alle praktische info en juiste plaats van afspraak van de hoeder
vrije bijdrage
vanaf 19.15 u samenkomen afhankelijk vd plaats
Sinds vele jaren nu verzamelen we ons ieder jaar op 26 juli aan de bronnen en waterwegen van ons land voor een Cirkel van Liefde en Dank voor het Water.
We doen dit telkens op 26 juli omdat op deze dag in Bretagne het feest van St Anna wordt gevierd, het Feest van Heilige Bronnen en aan iedere Bretoense bron vindt dan een ceremonie plaats. Dit feest is oeroud en stamt reeds van in druïdische tijden want de Bron was het hoogste heiligdom van de druïden.
Wij sluiten ons met deze cirkel graag bij deze traditie aan, maar ook bij het Project van Liefde en Dank van Masaru Emoto, een cirkel voor het water die rond 25 juli plaatsvindt en die we met onze familie enkele jaren geleden konden vervoegen te Liechtenstein aan de Rijn. Het is een heel mooie en waardevolle ervaring waarop jullie allen hartelijk welkom zijn.
Heden te dage is de heling van het water weer zeer aktueel en nodig, nochtans is ook hierna een niet aflatende bekommernis steeds noodzakelijk zodat de toekomst voor het water “schoon” kan zijn. Wens je je te verdiepen in de diepere esoterische kennis over het helen en herstellen van de planetaire watermatrix, dan is de cursus “Leringen ven het Heilig Water” uitstekend geschikt.
Van harte welkom, Lucia en Rudi

 

5 jaar Cirkel van Liefde en Dank voor het Water

26 juli 2010

Heling van de Planetaire Watermatrix met Opgevaren Meester St Germain

 

Geliefden,
Vandaag kom Ik bij u om u te helpen met het helen van de planetaire watermatrix in uw land.
Ik Ben St Germain en Ik groet u.
Ik groet u op de drempel van het ontluiken van de Eeuw van Aquarius.
Mijn geliefde waterdragers, mijn vrienden, laten we vandaag een serieuze inspanning doen om de wereld te helpen, de nood is groot, de toekomst onstabiel en daarom doe Ik telkens weer een oproep op het stabiliseren der wateren. Want de druk neemt steeds maar toe en een grote stabiliserende kracht is nodig om de aarde meer tot rust te brengen.
Uw werk aan de vulkanen was hiervoor reeds zeer heilzaam.
Vandaag richten we ons speciaal op de wateraders onder het aardoppervlak, zodat zij soepel en alert  de intense verschuivingen  kunnen dragen.

Geliefden, open vandaag hier uw hart, open het uit grote liefde voor uw planeet. Haar aanschijn is zo mooi, haar werking zo intens. Schenk haar vandaag een moment van rust, van liefde, van zachtheid, zodat ze soepel met de intense verschuivingen kan omgaan.
Weet, geliefden, dat Wij in de toekomst nog veelvuldig van uw diensten gebruik wensen te maken.
Ik hoop dat we hiervoor op jullie mogen rekenen.

Geliefden van mijn hart, kom, kom tot zeer dicht bij uw Hogere Zelf. Laat alles voor wat het is en treed in zeer diep contact met uw Hoogste Zelf, Uw Vader in de Hemel.
Hiervoor is een diepe en intense afstemming nodig.
Wij staan hier bij jullie en staan hiervoor garant, want legioenen van engelen strooien hun liefde hier om jullie heen en zuiveren jullie afstemmingsmechanismen zodat je daadwerkelijk rechtstreeks contact kunt hebben met je Hoogste Zelf.

Want om waarlijk Goddelijke liefdesenergie aan uw waterwegen te kunnen schenken is een loepzuivere afstemming  op het Goddelijke nodig en daarom zijn wij hier vandaag met zo velen aanwezig om dit te kunnen garanderen.
Want het water op uw aarde kan enkel met de meest goddelijke, zuiverste energie van violet vuur geholpen worden. Enkel de echte liefde, die van diep in uw hart stroomt is drager van dit vuur.

Aanroep daarom de engelen van het violette vuur, om u bij te staan, zodat je waarlijk contact kunt maken met de goddelijke bron van liefde die galmt en zingt doorheen het universum. Want de Vader heeft werkelijk al zijn kinderen lief en laat deze liefde vrijelijk door hen heen stromen, doorheen hun heilige hart. Maak hiermee contact, neem hiervoor uw tijd……………….

Ontsteek nu de kaars van het Violette Vuur.

Reik met je aandacht tot diep in de aarde en zie hoe het aardoppervlak zich voor je geestesoog open plooit en je de vertakkingen van het binnenaardse waternetwerk kunt zien………………..
Maak hiermee contact door liefdevol uw opwachting te maken bij de undines van het water, en hun hiërarchen Luara en Neptunus.
Presenteer je aan hen en vraag hun toestemming en medewerking voor deze heling.

Zing samen de heilige klanken van het Aum…………………

 

Op dit moment opent zich het kanaal voor violet vuur in je hart en zal het stromen en stromen, diep de aarde in, tot in de wateraders, zowel fysieke als etherische.
Het violet vuur zal hen aanraken en met een subtiele en zachte aanraking samensmelten.
Zo word je langzaam één met de undines van het water en vul je hen met het zachte transformerende violette vuur……

Deze transformatie gebeurt met uiterste zachtheid, zodat de stabiliteit van de undines kan toenemen, zodat ze als rustgevende transformatoren kunnen werken, transformatoren die soepel de intense werking van de aarde kunnen ondersteunen.
De ondergrondse wateraders dienen met soepelheid op de intense verschuivingen in te spelen.
Breng deze boodschap over aan de undines en laat hen de rust en stabiliteit van uw waterlichaam voelen, van uw gevoels-of emotionele lichaam.
Wees zo een voorbeeld voor de undines door zelf rust en stabiliteit uit te stralen.
En schenk deze rust dan aan hen.

 

Schenk hen deze rust en stabiliteit en schenk hen het violette vuur.
Zie hoe het violette vuur vanuit de Goddelijke Bron via uw heilige hart langzaam afdaalt naar de wateraders, zie hoe het hierin stroomt en hoe het zich langzaam en zacht hiermee verbindt.
Zie hoe de waterkristallen zich vullen met een zachte en violette gloed…….. en zie hoe dit zich verder en verder verspreidt, in de hele omgeving en verder, verder……… totdat de werking van al onze cirkels elkaar raakt en het hele waternetwerk gloeit van een intens violet vuur.

 

“Dat dit vuur de undines van het water mag transformeren tot rust en stabiliteit.

Dat dit violet vuur het water mag reinigen en helen.

Dat dit violet vuur zich zeer diep en ver in de wateraders mag verspreiden, zodat deze de aarde kunnen ondersteunen. “

 

Geliefde priesters en priesteressen van het Water, Ik Ben St Germain en Ik werk hiervoor met u samen, samen met al mijn engelen van het Violette Vuur staan wij hier zij aan zij in grote liefde voor deze planeet. Dat zij gezegend mag zijn !  Amen.

 

 

 

Deze meditatie is door St Germain gedicteerd aan Lucia op 19 juli 2010.

voor de liefhebbers van mooie muziek

 

  Bekijk hier de webversie van deze nieuwsbrief  

Vrouwelijke charmes tijdens Laus Polyphoniae 2010

Anonymous 4

Verschillende vrouwen maakten naam en faam in de wereld van de oude muziek. AMUZ mag er enkele aan u voorstellen tijdens Laus Polyphoniae 2010, de 17de editie van het zomerfestival met als titel MANU SCRIPTUM. Het gevierde Amerikaanse dameskwartet Anonymous 4 is zelden te zien in Europa. Op maandag 23 augustus brengen ze om 20u00 in AMUZ Franse motetten op hoofse liefdespoëzie, met de Montpellier Codex als goede bron.

Hildegard von Bingen

De Benedictijnse abdis Hildegard van Bingen (1098-1179) was in haar tijd al bekend omwille van haar visies en visioenen. Deze mysterieuze dame oefent vandaag nog steeds veel aantrekkingskracht uit op musici. Zo deed Marcel Pérès met Ensemble Organum onderzoek naar haar werk en geeft hij op zondag 22 augustus in de St. Jacobskerk in zijn concert ‘De andere wereld van Hildegard von Bingen‘ een enigszins ongewone uitvoering mee. 

Ursula en de 11 000 maagden

De zangeressen van Psallentes♀ wijden een geheel nieuw programma aan Hildegard von Bingen met dirigent Hendrik Vanden Abeele die in het bijzonder begeesterd is door haar Ursula-repertoire. Onder de 75 gezangen die aan ons werden overgeleverd, bevinden zich liederen voor het feest van de heilige Ursula: een koningsdochter die niet wilde trouwen voor ze een bedevaart naar Rome had gemaakt. Samen met de 11.000 maagden die haar vergezelden, werd ze volgens de legende in de buurt van Keulen vermoord. Een ongewone en spannende insteek dus voor de ‘Ursula 11‘-nocturne op woensdag 25 augustus in de O.L.V. Kathedraal!

Hespèrion & Lux Feminae

Jordi Savall en Montserrat Figueras, het gouden koppel van de oude muziek, zetten hun Iberisch temperament in. Hiervoor putten ze uit de Spaanse Codex Las Huelgas. De vrouwenstemmen van Lux Feminae representeren daarbij op schitterende wijze de hooggecultiveerde nonnen voor wie dat muziekhandschrift werd geschreven. Op zaterdag 28 augustus in de St. Pauluskerk.

Info en tickets

Voor info en tickets kan u op weekdagen van 12.00 tot 18.00 uur terecht aan de AMUZ-balie in de Kammenstraat of op het nummer +32 (0)3 292 36 80. Online reserveren kan via www.amuz.be of via mail naar tickets@amuz.be

woe 21 juli 2010 Ontmoeting met Serapis Bey, AA Gabriël en Serafijnen

 

 

Een ontmoeting met Opgevaren Meester Serapis Bey, Aartsengel Gabriël en de Serafijnen
Iedere woensdag komen we samen in de intieme tempel van de Tuin van de Moeder
om ons af te stemmen op de Verlichten,
We gaan in meditatie en luisteren naar de woorden en boodschappen van deze opgevaren leraars van de mensheid.
Tijdens deze samenkomsten mogen we ook baden in hun energieveld dat ze als een zachte mantel over ons neerleggen,
deze Vrijgave van het Heilig Vuur brengt ons grote zegeningen en diepe heling.
Wees van harte welkom!
Tijdens onze afstemming tijdens de St Jansnacht kwamen we in contact met de Serafijnen, de Engelen van het Heilig Vuur. Klik hier voor het verslag.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat we nu worden ontvangen door Serapis Bey, de opgevaren meester van de vierde straal die samen met de Serafijnen werkt.
Serapis Bey is de hiërarch van de Tempel der Hemelvaart (Ascension Temple) in Luxor, Egypte. Hij traint daar de kandidaten voor de hemelvaart.
Tijdens het tweede deel komt Aartsengel Gabriël in ons midden, samen met zijn complement Hope zijn ze de Aarstengelen van de vierde straal, de witte straal.
We baden in hun licht en mogen zo de zegeningen van de witte straal ontvangen als voorbereiding op de ascensie.
Lucia, mystica en gezalfde boodschapper van de Opgevaren Meesters
woensdagnamiddag 21 juli van 13.30 u tot 17 u
meer over Serapis Bey
 

Ascensietempel te Luxor

meer over Aartsengel Gabriël en Archeia Hope

Oil Spil – Collective Karmic Balancing & Learning

OIL SPILL

Collective Karmic Balancing & Learning

© Dr. Lilliana Corredor July 2010 aka Ama Ri Al

 

SUMMARY

The aim of this message is to offer humanity a different perspective on the Oil Spill in the Gulf of Mexico. For although it has created havoc, it offers us the opportunity to learn invaluable lessons and prompts us to want to make changes and take actions – both as individuals and as a Collective – to ensure the protection of our resources and the viability of life on earth.

The lessons that I humbly submit humanity could learn from this calamity are:

1) To realize the impacts of:

Ø Greed and self-interest

Ø Over-exploitation and mismanagement of resources

Ø Lack of appreciation for the life support our planet and its resources provide us

Ø Lack of respect for the waters and all life on earth

Ø Disinterest, lack of social responsibility and lack of environmental responsibility.

2) The oil spill and the inability to stop it, is due to a Balancing of Collective Karma taking place. In other words, the Law of Cause and Effect has been activated, because we have all allowed the present reality on earth. Our planet is simply showing us the effects of what humanity is co-creating.

3) We all have the response-ability to take actions – as individuals and as a collective, to ensure the conservation and long-term viability of our resources and of all life on earth. Rather than sitting in righteous anger, judging and blaming others.

4) Our Collective focus and power can harm or repair the earth.

We could make an analogy of the oil spill to a ‘planetary hemorrhage’… our planet is asking us – in a very visible way – to realize that the very life stream of the planet is leaking away and that we better do something about it In fact, this has been happening for a very long time. Since the industrial revolution took place we have been continuously polluting our air and waters with all sorts of chemicals, nuclear waste and sewerage, to mention a few[1] (only not as visible as this black oil sludge); and through these we have been diminishing and driving to extinction populations of species we rely upon for our food supply, environmental balance and economy. The difference now is that because the oil sludge is black, thick and sticky we cannot turn the blind eye and pretend nothing is happening, as we have been doing for the past 100 years. The good news is: our planet will recover with time, even if we aren’t here to witness it.

Humanity would achieve better results by perceiving the continuous oil spill and all attempts to stop it failing for what it is: as a Collective Karmic balancing as well as, a “blessing” in disguise… for it is shaking humanity to value our planet and its resources, and reassess our modus operandi in relation to these.

Another ‘benefit’ of this very long period of continual oil leaking is that it has allowed this news to arrive to the remotest places on earth for all to witness and ponder upon. People around the world who had never before given a single thought at how our resources are exploited or managed, nor had ever really valued the state of health of their environment, are now becoming aware of these issues and are in shock at the implications of this environmental calamity.

At this time most people around the world are:

a) Feeling sorry for all the pelicans, dolphins, turtles and other marine life coated in black sludge and dying poisoned by it.

b) Realizing just how many people on earth actually depend on fisheries to survive and knowing such an event could happen in their backyards.

c) Recognizing the long-term effects of irresponsible resource management.

d) Local and federal governments are realizing how much their economy and the wellbeing of their communities suffer when their environmental health collapses. And

e) Realizing how interconnected we all are. For if an environmental disaster happens in one part of the world, the whole world is affected by it: economically, environmentally, emotionally, etc.

The crux of the matter is that the present state of health of our planet is at such a point of imbalance, that all nationalistic, economic and political differences of opinion are truly irrelevant…

The fact is that as a collective we have been allowing the continual demise of our planetary resources and health, and few have been doing anything to stop it. A great majority of humanity has been acting as helpless witnesses waiting for something to happen and finding someone to blame … when in reality, WE ALL HAVE THE RESPONSE-ABILITY to change the present state of affairs of world resources and planetary health!

It is important to understand that humanity is a collective of creative souls and as such, we can determine exactly what we wish our reality to be… by focusing our intent on the same goals, i.e.
a healthy planet, responsible management and abundant resources for all.

However, for such an intention to become a reality we must first review whether our present approach to use of resources ensures their conservation and long-term viability, and establish clear actions to achieve this.

Here are some questions that individuals – which form the collective – could ask themselves and their government representatives:

Ø Why continue to pollute our waters and air, when our very existence depends on them?

Ø Why pollute the atmosphere and create climatic havoc, when we need climate balance for our crops to flourish and fresh air to breathe?

Ø Why over-exploit some resources at the cost of other resources… when we have the scientific knowledge to establish sustainable use of all our resources? For example: Why continue oil exploration when we have had the technology and the know-how to run our cars on water and on electricity for over 30 years? Why use nuclear power that produces extremely dangerous waste that takes thousands of years to clear, when we have had the technology for solar energy for over 30 years? Why continue mining any more gold using the most toxic chemicals that kill all life in the waterways near them, when we have gold bullion everywhere?

Ø Why continue giving licenses to companies to over-fish and deplete our fisheries, when they are our source of food and we have the scientific data available to manage this responsibly?

Ø Why continue giving licenses to companies to clear-cut our forests when they are our main sources of water, oxygen and CO2 balance, and we have plenty of other sources of materials that can be sustainably harvested (i.e. bamboo)?

Ø Why do we as individuals and as a collective allow our government representatives to permit multi-national companies to dictate the level of exploitation of resources and the way in which this is done? Our taxes pay our government representatives, so we can put pressure on them to change laws that allow this, and we can also sack them and replace them!

All that is needed is for people everywhere to become interested in their local and country affairs and own their power by taking action! It is of utmost importance for people around the world to recognize that no one is helpless! Each individual can take some kind of action!

For example, as an individual you can:

a) Take responsibility for the energy you emit through your thoughts, emotions, words and actions, and choose to minimize your output of fear-based energies for your own wellbeing and all on earth. You can learn techniques to manage your anger and your energy (counselling, self-healing, meditation, yoga, Tai Chi, etc).

b) You can ensure that your household produces a minimum amount of pollution to air and water resources, recycle as much as you can, reduce use of packaged foods, save water and electricity.

c) You can also keep an eye on your local government development plans and environmental plans, and write submissions if you disagree.

You can join forces with other people and act on what you do not agree with!

Unity is Power!

 d) You can talk to your friends and create a community group, and then approach your local government representative to take action. If this person does not take action you can sack him/her and replace with another person that truly represents the wants and needs of the community. Remember that your taxes are paying for that person to remain in office.

e) You can create a group to clean the rubbish in waterways or beaches.

f) You can create a group to do reforestation and get grants from your government to do so, or whatever your interest is.

g) You can create a group to do Planetary Healings through Intent and active healing meditations.

Remember that all great changes in humanity’s history have taken place through the masses taking action and not necessarily by a single political figure.

NOTE: You have the right to disagree with any issue, but this does not mean that you need to have a negative charge on it.  If you truly wish to help yourself, your community, country and/or planet, please strive to be pro-active and ensure any action you take is based on: acceptance that it is as it is; compassion; tolerance; and faith on the issue changing and on its resolution (and not based on anger, judgment, criticism, condemnation, blame, victimization, selfishness, doubt, distrust, etc.).

DO NOT BE DISHEARTENED IF THINGS DON’T CHANGE AS QUICKLY AS YOU WOULD WISH THEM TO. Plant your ‘seeds of change’ with Love… and trust the universe to produce a fine harvest in ‘Divine Timing’.

OUR PLANET WILL BECOME…  AS WE WISH IT TO BE !


About Dr Corredor:

B.A. Biology & Chemistry, BSc Marine Biology, MSc General Oceanography, D.E.A. Biological Oceanography,    PhD Behavioural Sciences, Water Healer

Dr. Corredor ran a volunteer and self-funded ‘Environmental Education Program’ (in Australia, SE Asia, Central & South America) from 1993-1998, to raise awareness with community groups, school children, fishermen associations, peasants, aboriginal communities and government agencies in relation to: Water Quality & Conservation; Water Catchment Management; Sewerage Management Strategies; Impacts of Erosion and Deforestation on Water Catchments; Waterways & Estuaries; Impacts of Storm-Water Run-off on Water Quality; Impacts of Coastal Pollution and Erosion on Fisheries and Coral Reefs, etc.

Submissions to local, state and Federal governments resulted in all issues being addressed, even if it took between 1-10 years to do so… This goes to show that one person can make a difference and that our job is to be agents of change, planting the seeds and trusting change will happen in Divine Timing!

Lilliana changed the way she used to do environmental activism through the realization that the dissemination of fear-based information actually harms the planet and all that exists on it, as this discordant energy anchors in the waters of earth creating further disharmony and imbalance.

From 1999 – 2010, Dr Corredor has been dedicated to healing herself and training people around the world to Self-Heal and to do Planetary Water Healings. She is based in Byron Bay, Australia and now works as a Holistic Counsellor, Behavioural & Emotional Therapist, Self-Healing Teacher, and Physical & Energy Body Healer.

Email: lcorredor1@bigpond.com

www.thedivineuniversity.com > Community Forum > Australian Events > Ama Ri Al

www.facebook.com > Lilliana Corredor


[1] Physical pollution is not the only cause for the present ‘planetary imbalance’. There is another more persistent form of pollution: Energetic Pollution. It is important for humanity to realize that our planetary blueprint is geared to function in harmony and balance. As individuals and as a Collective, we create imbalance and disharmony through the energy we emit – through our fear-based thoughts, emotions, words and actions. These discordant energies we emit don’t simply ‘disappear’. Physics tell us that energy is never lost, that it transforms. In fact all energy emitted by us anchors in the WATERS, which are the source and repository of all Life Force on earth. Hence, fear-based energies we emit anchor in the water of our bodies (creating disease, mental and emotional imbalance), and also anchor in the planetary waters (creating energetic blockages that alter the harmony and balance). Therefore, when humanity sits in anger, judgment, criticism, condemnation, blame, victimization, etc by doing so, further harms the earth by adding energetic pollution to the existing physical pollution.

Bronhoedersceremonie aan de Heggebron

 
Bronhoedersceremonie
 
Ieder is van harte welkom op de Bronhoedersceremonie aan de Heggebron op zondag 11 juli 2010.
Op deze energetische belangrijke dag (zonsverduistering) nemen twee nieuwe bronhoeders hun taak op,
zij vervangen de vorige bronhoeders van de bronnen te Gistel en te Geraardsbergen.
 
Marie-Rose zal hoeder worden van de St Godelievebron te Gistel.
 
Marleen zal hoeder worden van de Bron op de Oudenberg te Geraardsbergen.
 
Deze overdracht, waarop ieder is uitgenodigd, zal plaats vinden aan de Heggebron te Poederlee op zondag 11 juli om 16 u, de deelname is gratis.
 
 
 
 

Bronhoedersceremonie tijdens de zonsverduistering

Volgende week zondag op 11 juli 2010 is er een totale zonsverduistering oa. in Chili waar dit speciale eilandje is waarover ik woensdag sprak en dat voor mij zeer belangrijk is. Het is geen toeval dat we juist op die dag de Leringen van het Heilig Water hebben en dat er twee nieuwe bronhoeders worden ingewijd. Deze ceremonie vindt plaats aan de Heggebron te Poederlee om 16 u en ieder is hierop welkom.
Lucia
 
 

Zonsverduistering 11 juli 2010

Kies een artikel uit Zonsverduistering.nl Startpagina Wat is een zonsverduistering? Veilig waarnemen Eclipsbrilletjes belicht Wat waarnemen? Hoe fotograferen? Tips voor video Een eclips in Photoshop Foto’s ringvormige verduistering 15 januari 2010 Totale zonsverduistering 11 juli 2010 Toekomstige verduisteringen Zonsverduisteringscalculator Meer informatie op het Web Boeken en tijdschriften Archief eerdere zonsverduisteringen

Op 11 juli a.s. is er een totale zonsverduistering boven de Stille Oceaan. Behoorlijk uit de buurt voor ons, maar er zijn zeker reislustigen die deze eclips gaan bekijken. De maximale duur van deze verduistering is 5m 20s. Het pad van deze eclips loopt over exotische bestemmingen als Cook Eilanden, Frans Polinesië en Paaseiland.

Kaarten en voorspellingen

Kaarten en gedetailleerde informatie zijn te vinden op de NASA Eclipse website. Alle eclipsgegevens zijn ook gepubliceerd in NASA’s Eclips Bulletin ‘Annular and Total Solar Eclipses of 2010’ (NASA/TP-2008-214171). Het kan als papieren versie worden besteld bij NASA, maar ook als PDF worden gedownload (12,1 MB).