Leringen over de Drievoudige Vlam

Wortels der Mystieke Liefde

Leringen over de Drievoudige Vlam

Mystieke meditaties naar de geheime kamer van ons hart

Begeleiding Lucia, mystica en gezalfde boodschapper van de Opgevaren Meesters

 

 Les 1

 Lering over de mystieke weg naar de geheime kamer van het hart en een ontmoeting met de Drievoudige Vlam, Lering over de Drievoudige Vlam

gevolgd door een meditatie olv Archeia M.Maria

 Les 2

Lering over de Drievoudige Vlam in de geheime kamer van ons hart..

Meditatie naar de heilige kamer van ons hart olv Jezus Christus

Les 3

Lering over de balancering en acceleratie van de drievoudige vlam tot de witte vlam der verrijzenis olv Jezus Christus

met aansluitend meditatie onder zijn liefdevolle en krachtige begeleiding

dinsdagavond 17 april 2012 om 19.30 – 22 u

dinsdagavond 15 mei 2012 om 19.30 – 22 u

dinsdagavond 29 mei 2012 om 19.30 – 22 u

In de Tuin van de Moeder  te Herentals

 

meebrengen notitiegerief, pantoffels

Je kan je aanmelden op TuinvandeMoeder@hotmail.com 

Wortels der Mystieke Liefde, over de innerlijke burcht van ons hart

 

Geliefden, 

Water in al zijn vormen, laat het door u heen vloeien en zuiver het met liefde, met liefde geboren in de diepte van je eigen goddelijke hart. Hou hier de wacht opdat alles wat hieruit voortvloeit, gezegend is, niet verstoord door onrust, maar integendeel ingebed in zachtheid en warmte. 

Geliefden, uw hart is de Poort van Liefde, hier vindt er een alchemistische reactie plaats die de kracht heeft de wereld te veranderen ten goede. Uw wereld en steeds meer en meer de wereld om je heen. Stel u dus af op deze Poort van Liefde die reeds in u aanwezig is, maar soms diep weggestopt, moeilijk te bereiken, onzichtbaar, onvindbaar. Dit is de innerlijke burcht waarover Teresia van Avila sprak, met schoonheid en innerlijke hartstocht. 

Uw weg bestaat er dus in deze innerlijke burcht te veroveren, te doordringen, in te nemen met zulk een hartstocht en passie dat de weg geopend wordt. De weg voor liefde, opdat deze door je heen kan stromen. Bewandel dus de wegen die leiden naar het hart, het Heilig Hart, want weet, geliefden, dat dit je toegangsweg is tot de hemel, tot transfiguratie. 

Leer om de deugden van het hart te beoefenen. Bestudeer ze en breng ze in de praktijk. En zo zal je stilaan groeien, groeien in evenwicht, in tederheid, mededogen en zachtheid. Zo zal je leven volledig veranderen en zo zal deze innerlijk burcht voor je bereikbaar worden. 

In deze innerlijke burcht woont God en Hij praat met je, Hij verwelkomt je, biedt je troost, geeft je kracht. Hij is je geliefde en Hij stuurt jou nu zijn liefde. Voel en weet. Amen. 

De Heer van Liefde, Jezus Christus

©Lucia, 27 juli 2007

Boodschap van Aartsengel Gabriël en Archeia Hope

Geliefden,

Als je diep binnenin de hartklop voelt, maak je contact met de Bron van alle Leven en het is daar dat we je mee naar toe willen nemen op deze drie reizen naar het heilig centrum van je hart. Kom daarom met ons mee en voel hoe de liefde zich hier uitbreidt en je rust en verpozing biedt, meer nog hoe ze je laat proeven van je goddelijke bestemming.

Geliefden, de Poort naar de Ziel opent zich voor je op deze bijeenkomsten. Vindt hier wat je zoekt en weet dat de toekomst hier begint. Zet een stap dichter bij je goddelijke bestemming en weet dat wie zoekt zal vinden. Onze begeleiding zal je hierbij helpen en ondersteunen, maar weet dat je wel zelf de weg moet gaan en de cup moet leeg drinken.

Maar wij, de engelen staan bij je en helpen, immer weer, onverdroten. Doe een beroep op ons en leer met ons samen te werken. Wij nodigen je uit op deze avonden van het Heilig Vuur, de Wortels der Mystieke Liefde.

Wees welkom in ons hart.

Aartsengel Gabriël en Archeia Hope

Lucia, 1 augustus 2007©

 

Lucia, 2

Hoe we werken in de Tuin van de Moeder

 

Tijdens onze aktivatiereis 10-10-10 naar Chartres konden we op vrijdag 8 oktober 2010 het mooie labyrint lopen in de OLVr Kathedraal van Chartres, het was een unieke belevenis. En wanneer je op zo’n krachtplaats verblijft en er ook de heilige tempelslaap beleeft, krijg je belangrijke informatie gedownload ivm de verdere opdrachten die je hebt te vervullen en de wijsheden die je mag onderrichten zoals de Leringen van het Heilig Vuur

Zo heeft het labyrint van Chartres me naar een labyrint in ons landje geleid. Mijn leraars vonden het heel belangrijk om met de leerlingen vh Heilig Vuur naar dit labyrint te gaan en zo kwam het dat we op zondag 21 november 2010 op het labyrint stonden, weliswaar tussen de stoelen, maar we waren er en we hadden de link tussen het Labyrint van Chartres en het Labyrint van de OLVr van Hanswijckbasiliek gelegd en de werking in gang gezet. Onze meditaite bij de Roze mantel was dan ook indrukwekkend.

Dit was nog maar het begin want tijdens onze 11-11-11 Vredesmeditatie in de OLVr kerk van Mesen mocht ik de opening van de Poort van de Diamanten Rooskinderen aanschouwen, en ze kwamen aan de hand van jonge mannen, jonge vaders. Deze mannen waren aanwezig en één ervan woonde in Mechelen …….de stad van het labyrint……van OLVr van Hanswijck.

Tijdens de Leringen van het Heilig Vuur werd het belang van Mechelen en de OLVr van Hanswijckbasiliek meer en meer duidelijk en we werden door de Aartsengelen Chamuel en Charity dan ook uitgenodigd tot de Lichtmismeditatie aldaar, dit was zo mooi……de hoeder van deze plaats werd gewijd…..integer….eenvoudig……

De Ark mocht neerdalen, de poort is open.

In voorbereiding op de aktivatie van 11-11-11 kwamen we allen samen op deze heilige plaats op 11 september 2011, een groep die werkt als 1 arm, samen, we verenigden onze harten, mediteerden, we werkten waarlijk samen :

nu, juist voor 11-11-11,  is het labyrint open, de stoelen zijn opzij 

ieder met een integer hart is er welkom………

Dit is de nieuwe energie van Aquarius !  Allen welkom !!! 

de lichtwerkers van de Tuin van de Moeder

De initiatieweg van de Robijnrode Straal

De Initiatieweg van de Robijnrode Straal

De mystieke werking van de Tuin van de Moeder situeert zich op de Robijnrode Straal. Dit is de initiatieweg van de Heilige Rozenorde.

 Wie zich hiertoe aangetrokken voelt is welkom op de Leringen van het Roze en Robijnrode Vuur. Deze mystieke leringen worden gegeven in samenwerking met Lady Venus en Sanat Kumara, Paul de Venetiaan, Heer Jezus en Lady Nada.

Tijdens deze leringen krijg je een dieper inzicht in de initiaties van het Roze en Robijnrode vuur en in onze werking met de Heilige Rozenorde, je krijgt hier als het ware de uitleg bij de Leringen der Mystieke Liefde, die ik in het najaar en volgend voorjaar nog éénmaal in voorbereiding voor 2012 ga geven.

U bent van harte welkom op de volgende zaterdagen :
2 april, 16 april, 30 april 2011 telkens van 13.30 u tot 17 u
Bijdrage 90 euro (2 cd’s inbegrepen)
 notitiegerief meebrengen aub
inschrijven op tuinvandemoeder@hotmail.com
Lucia, Tuin van de Moeder

Boodschap van AA Chamuel

Boodschap van Aartsengel Chamuel ter voorbereiding van de Lichtmismeditatie in de OLVr van Hanswijckbasiliek

Lieve Isis-Ankers,
In de diepte van uw wezen vraag Ik jullie om contact te maken met het Heilig Vuur dat brandt op het altaar van uw geheime hart. Het is immers hier dat wij elkaar kunnen ontmoeten. Ik Ben Chamuel, de engel, de bewaker van het Roze Vuur en zoals jullie konden waarnemen tijdens de Lichtmisvoorbereiding van vorige dinsdag, houden wij met talrijke legioenen de wacht.
Onze trilling zoemt onophoudelijk doorheen de koepel van de basiliek, je kunt haar op etherisch gebied zelfs horen. Dit is het zoemen van de Liefde, want dit liefdesvuur laait hoog op in onze aanwezigheid en wij zijn bereid de nodige voorbereiding te doen opdat op Lichtmis de koepel zich kan openen en het vuur zuurstof krijgt om zich uit te breiden.
Maar daarvoor hebben wij jullie nodig, lieve ankers, want zonder jullie aanwezigeheid kan dit vuur zich niet nestelen in de aardse sferen en blijft het enkel toegankelijk voor gelijkgestemden. En dit is niet de bedoeling.
Het is onze wens dat dit liefdesvuur de mensen daadwerkelijk kan aanraken en kan beroeren, ja zelfs kan helen van oude wonden, helen van het verleden. En dit vraagt een inspanning van uwentwege, een inspanning om dit energieveld van liefde naar de aarde toe te halen, opdat de materie erdoor “verlicht” kan worden en zegeningen kan schenken aan hen die in nood zijn.
De oude stad verrijst nu langzaam uit haar as en heeft nood aan een nieuwe impuls van liefde. Zo kan het verleden afgesloten worden door heling en liefde, zo kan alles weggewassen worden door dit nieuwe liefdesveld dat verrijst onder de bescherming van Vrouwe Venus, uw schutsvrouwe.
Kinderen van het Roze Licht, leg uw harten bij elkaar in liefde om zo samen met onze engelenkoren de wereld te verlichten en te bevrijden van pijn. Want een Nieuwe Lente kondigt zich aan. Amen.
 
Ik Ben Chamuel en Charity en wij staan jullie bij. Amen.
 
©Lucia, 27 januari 2011

Lieve Ankers,
tijdens onze meditatie dinsdagavond ter voorbereiding van de lichtmisviering zijn we afgedaald in het labyrint van deze plaats, via deze “in diepte” afdaling mochten we de engelenkoren aanschouwen die hoog in de koepel zeer bedrijvig waren. De bovenstaande boodschap is van deze ontmoeting het resultaat.
Ik nodig jullie dan ook van harte uit om u voor te bereiden op deze zéér belangrijke meditatie door de leringen van het roze vuur nog eens grondig door te nemen en een levendige plaats te geven in uw leven, zodat je waarlijk een anker kunt zijn voor de energie op lichtmis.
Lucia

Leringen over het Roze en Robijnrode Vuur 9/1 of 14/1

Leringen over het Heilig Vuur, het Roze en Robijnrode Vuur van Sanat Kumara  

 

 

 

op weg naar het diamanten roos bewustzijn…..
  
met op zondag 9 januari 2011 of op vrijdag 14 januari 2011 :
Meesterschap over de Roze Straal, Lering over het Roze Vuur met Paul de Venetiaan en de Aartsengelen Chamuel en Charity
 
en op zondag 23 januari 2011 :
Verdieping naar de Robijnroze Straal met Ascended Masterlady Nada en naar de Derde Geheime Straal met Rose of Light
 
 
2011, een jaar van wonderen, lieve mensen en op deze wonderen nodig ik jullie uit met deze verdiepende leringen voor de Sacred Sisterhood of the Rose en voor ieder die de roep van de diamanten roos kinderen (lees hierover meer) in zijn hart voelt. Het is aan ons om ons voor te bereiden op hun komst in ons leven, voor hun komst op de aarde. Wij zullen ons met de H.Rozenorde hier dit jaar op focussen en zo bijdragen aan het algemeen welzijn en de uitzaaing van deze vredeskinderen op aarde. Wees dan ook van harte welkom om ons hierin te vervoegen. Liefs, Lucia
Aansluitend op deze leringen is er een Lichtmismeditatie bij de OLVrouw van Hanswijck te Mechelen op 2 februari 2011 om 14 u (gratis voor wie deze leringen volgde)
 
een deel uit de boodschap van Celie Fenn (lees de hele boodschap door in de tekst te klikken op : lees hierover meer)
 
De Golven van Diamanten Licht en de Volgende Fase van het Indigo Kristalavontuur in het Licht
Geliefden, op 10/10/10 en de opening van de Sterrenpoort, komen de Golven van Diamanten Licht versterkt naar de Planeet. Deze hebben het effect om het Hoger Bewustzijn te activeren en de Velden van Liefde en Vrede (bij ons hier in België in het Vredesstadje Mesen) op Aarde te verhogen. Maar ze worden ook ondersteund en mogelijk gemaakt door de komst van de Diamanten Roos Kristalkinderen. Dit is de volgende “golf” van Kristalkinderen en deze worden geboren met volledig Kosmisch Bewustzijn en volledig ontwaakt en verbonden met de Vonk van het Goddelijke Licht dat ze in zich dragen. Hun energieveld schittert als Diamanten, terwijl ze de Nieuwe Energieën in de Collectieve Velden van Licht op de Aarde zaaien.
Tegelijkertijd, worden de Indigo-Kristalwezens op de Planeet geactiveerd en naar de Volgende Fase van hun werk geleid volgens het Goddelijk Plan zoals het door de Codes van Licht wordt uitgedrukt. Dit is de taak om een Kanaal en de Uitdrukking van de Nieuwe Energie te worden en om te helpen bij het creëren van een duurzaam partnerschap met de Natuur, zodat de Planeet een leefbare toekomst heeft in Vrede, Liefde en Duurzaamheid.
Velen van de Eerste en Tweede golf Indigo Wezens die in de jaren 1970 en 1980 naar de planeet kwamen, zullen naar dit Nieuwe Bewustzijn en dit Nieuwe Werk van Liefde verschuiven. Ze zullen zich geroepen voelen om in Groepen en Projecten te werken die de opkomst van een duurzame en meedogende manier van leven op de Aarde ondersteunen. Dit zal ook gevoeld worden door alle Wezens die door de Indigo en Kristalstadia van Transformatie zijn gegaan en klaar zijn voor Het Diamant Roosbewustzijn van Kosmische Wijsheid (zie ons werk als zusters en broeders van de H.Rozenorde) zoals ze op de Planeet Aarde wordt uitgedrukt.
 
 
 

zon 9 jan 2011 Lering over het Roze Vuur

Allegorie van de Liefde (de Roze Vlam) door Paolo Veronese
Lering van het Roze Vuur
Meesterschap over de Roze Straal
in samenwerking met Opgevaren Meester Paul de Venetiaan, de Chohan van de Derde Straal
zondag 9 januari 2011 om 13.30 u tot ong 17 u
We maken kennis met de Opgevaren Meester Paul de Venetiaan,
de Chohan van de Derde Straal, de Roze Straal of Rozenstraal.
In zijn laatste leven op aarde was hij de beroemde kunstschilder Paolo Veronese die leefde en werkte in Venetië. Hij toont ons hoe we onze Roze Vlam van Goddelijke Liefde in ons hart kunnen uitbreiden door zelfmeersterschap.
Ik vertel jullie over zijn leven, hoe hij meesterschap verwierf over het hart, de chacra met de twaalf rozenbladeren. Door zijn liefdevolle begeleiding leren we deze te openen terwijl we tijdens meditaties baden in zijn krachtveld.
We leren op diepgaande wijze hoe we meesterschap kunnen verwerven over het Roze Vuur. Breng hiervoor notitiegerief mee want er is heel wat te leren.
Wees dan ook van harte welkom!
Paul de Venetiaan van de Roze of Rozenstraal
Lucia
Tuin van de Moeder
Het bekijken en beluisteren van deze video (klik hier) is een meditatie op de Roze Vlam,
het opent je hart en laat de Roze Vlam uit je stralen.
Een aanrader!