Archeia Maria over het kiezen van een opleiding

 
Archeia Maria over het kiezen van een opleiding
 
Geliefden,
met een zachte warme gloed omhul Ik u, mijn kinderen van het Licht, kinderen van Liefde, gezalfde boodschapper van mijn woorden.
Luister en noteer de woorden die Ik je telkens toezend om uit te delen aan de mensen, aan allen die nood hebben aan vertroosting, aan steun, aan de wijsheden van het hart.
Want weet, geliefden, dat deze wijsheden nog onvoldoende gekend zijn en dat ze toebehoren aan de leringen die Ik als moeder van Jezus over de aarde uitstrooi. Samen met mijn zusters strooi Ik liefdevolle leringen over de aarde uit, leringen die zich nestelen in de aura’s van mijn boodschappers en die zo ter beschikking komen van allen, van allen die er open voor staan, van allen die ernaar op zoek zijn.
Want er is een zekere beweging van zoeken noodzakelijk om deze woorden die uw hart aanraken en verzoeten te vinden.
Ze zijn dikwijls verstopt voor de meesten, enkel toegankelijk voor wie er waarlijk naar dorst, voor wie de intentie uitspreekt deze leringen te vinden die hem kunnen bijstaan op de Weg naar het hart van de Heer.
En daarom geliefden raad Ik jullie ten stelligste aan uw intentie hiertoe uit te spreken en te versturen.
Vraag of de leringen die voor jou op dit moment geschikt zijn naar je toekomen om wortel te schieten.
Het liefdesveld dat je zo aanraakt is zeer intens, gedragen door goddelijke intentie, voor jou beschikbaar, voor jou open.
Geliefden, je hoeft slechts driemaal te kloppen voor er wordt open gedaan. Spreek driemaal je intentie uit en de deur zal zich openen.
Dit is mijn wijze raad voor u vandaag.
Zoek en je zult vinden. Vraag en je zult krijgen.
Wij staan voor je klaar, wij reiken naar jou.
Luister naar ons met uw hart…
 
Amen. Maria, Archeia van de vijfde straal. Amen.
 
©Lucia, 28 augustus 2008
 

 

zon 7 sep 08 Mediteren onder de Heilige Taxus

We mediteren onder de Heilige Taxus op zondag 7 september 2008, een unieke ervaring want de Taxus scheidt een bepaalde chemische stof af die je in trance kan brengen.
Hiertoe verzamelen we ons om 17 u te Ranst aan het kruispunt van de Schawijkstraat en de Wijnegembaan.
 Breng een stoeltje mee om op te zitten.
meer informatie over de heilige taxus klik op mythologie en dan op Magische Taxus.
De Heilige Olm waarheen de opgevaren leraars me geleid hebben ligt juist over de taalgrens in de buurt van Florival. Florival betekent “dal van bloemen” of Bloemendaal, het eerste klooster van de mystica Beatrijs van Nazaret.
Mijn leraars vragen me om hier onder hoge bescherming van Heer AA Michael een helende meditatie te houden voor ons land op zondag 28 september 2008.
Meer info hierover volgt nog.
‘Here Druid priests their altars placed,
and sun and moon adored.
A tree – the sacred Yew,
symbol of immortality –
Beside their altar grew
Meditaties en onderricht onder de Heilige Bomen
Geliefden,
Een plaats onder de bomen is een heilige plaats, zij brengt u immers in contact met de bron van alle leven, dezelfde levensbron waarin Buddha zijn inspiratie vond.
Geliefden kom samen onder de grote bomen en exploreer hun kennis en wijsheid.
Hun onderrichtingsmethoden zijn misschien niet conform aan uw westerse zienswijze, maar zij bevatten wel het o zo noodzakelijke licht dat onontbeerlijk is voor diepgaande wijsheid en kennis.
Hoe denken jullie dat Buddha verlicht werd?
De leraars die zich via deze bron kenbaar maakten, verschaften hem wijsheid en inzicht.
Zij brachten hem de verlichting.
Bekijk de wouden en de bomen dus met andere ogen.
Met de ogen van de wijze oude bard die weet
Geliefde, ik nodig u uit tot een nieuwe levensfase waarin de wijsheid en de onderrichtingsmethoden van de bomen terug tot leven komt.
Uw roots zijn immers gevat in de oeroude wijsheid van de druïden die eens uw streken bewoonden.
Misschien komen zij nu terug om de brug te slaan tussen hemel en aarde,
om u te vervolmaken in uw wijsheid, om u bij te staan.
De link tussen jullie is onomstotelijk aanwezig, hierover bestaat geen twijfel.
Durf je deze uitdaging aangaan en zul je de wijsheid van de druïden, waarvan je eens deel uitmaakte terug laten opborrelen?
Het is aan u om deze beslissing te maken.
Het zou ons zeer verheugen.
Het College van Druïden en Wijsgeren, Opgevarenen ten dienste van de mensheid.
Amen,.Eureka.Amen.
©Lucia, 22 mei 2008
 
Geliefden,
Ik spreek u toe vanuit deze boom, Ik groet u en nodig u uit om samen met uw vrienden deze reis te ondernemen 
Daal daartoe af in de diepte van uw wezen en luister naar de wind die hier heerst,
hij waait zacht om je heen, hij koestert je want je bent een kind van de wind, een windekind.
Windekind, windekind……..kom, kom in mijn armen en hoor, hoor mijn verzuchtingen,
mijn verlangen om me kenbaar te maken aan de mensen, aan de zachten, zij die de natuur eren en koesteren, zij die thuiskomen in de natuur.
Hun wortels zijn hierin stevig verankerd, hun afkomst zeer duidelijk, zij behoorden immers eens tot deze volkeren die in innig contact stonden met de Heren der Natuur, de Elohim, de Deva’s, de heersers over de natuurelementen.
Geliefden, is deze verbinding je ook al opgevallen, wens je hierover met ons te communiceren, te overleggen?
Wees dan welkom aan onze boezem, wij zijn er klaar voor, zijn jullie dit ook?
Geliefden kom naar ons toe voor onderrricht, voor diepgaande ervaringen, voor uw connectie, wij wensen dat deze zich volledig hersteld, zodat je je kunt toeleggen op uw ware werkzaamheden.
Door de eeuwen heen onderrichtten de Opgevarenen in de krachtvelden van bomen, van sterke bomen, hun krachtige aura is hiervoor een uitstekende verbindingsweg, een toegangsweg voor ons, een vortex. Aanschouw Buddha, hij leerde onder de boom. Ga zo ook deze weg in zijn navolging, dit is onze wens.
Wij groeten u, Kind van de Wind en nodigen u uit.
Amen
 
Uw vriend, Guatama en de Deva’s van de bomen
 
 
©Lucia, 23 mei 2008

vrij 5 sep 08 Paradijsmatrix

 
Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is lovenhoek12.jpg
 
 
Wees van harte welkom op de
 
Uitnodigingsceremonie voor Deva’s en Natuurwezens en de Aansluiting op de Paradijsmatrix
 
met speciale meditatie en boodschap van de Deva van de Waterviolier (zie Bachbloesems)
 
in het nieuwe natuurgebied Lovenhoek-Krabbels tussen Vorselaar en Pulderbos
 
op vrijdagavond 5 september 2008 om 19 u
 
Hoeder Maria
 
We verzamelen om 19 u aan de Boskant 51 Pulderbos (plak het adres op maps.google.be en vraag de wegbeschrijving)
Vandaar wandelen we naar het natuurgebied, ong 50m 
Breng een stoeltje mee om op te zitten en voorzie je van muggencrème, laarzen en een zaklamp
 
 
 
Begeleiding Lucia van de Tuin van de Moeder
 
 
 
     
 
     

Welkom

 
 
Welkom in de Tuin van de Moeder, een ankerplaats voor de pelgrim op weg naar zijn ascensie.
Mijn naam is Lucia. Ik ben een mystica.
Toen ik in 2002 uitgenodigd werd tot het Mystieke Huwelijk met Christus veranderde heel mijn leven
en sindsdien leid ik een leven van dienstbaarheid als gezalfde boodschapper van Moeder Maria, de Opgevaren Meesters en de Natuurdeva’s.
Zo tracht ik mensen bij te staan op hun weg naar ascensie door hun "ranken naar het Licht" te ondersteunen.
Hiervoor stel ik de boodschappen van Moeder Marie en de Opgevaren Meesters mits bronvermelding vrijelijk ter beschikking.
Verder zijn er de intensievere leergangen zoals de Opleiding tot Priester/es van de Heilige Rozenorde met de Mysteries der Vrouwelijke Wijsheid,
de Wortels der Mystieke Liefde, de Leringen der Mystieke Liefde en de Wijsheid der Natuurdeva’s.
Ieder die de roep in zijn hart voelt is hierop van harte welkom!
Ook neem ik mensen mee naar oude inwijdingsgebieden die me door de Opgevaren Meesters worden aangereikt.
Hierbij wil ik meteen duidelijk maken dat inwijdingen enkel vanuit de hemelse regionen verstrekt worden.
Het is een heilige zaak tussen u en het Goddelijke, hier staat geen mens tussen.
Wij kunnen enkel begeleiden met veel liefde.
Liefs, Lucia
 
 
 

 

Wees gerust, mijn lief kind en ontspan je.

Voeg de daad bij het woord. Aanschouw het geheel. Verhef je hart. Ik daal neder, verwelkom Mij in je binnenste.

Wees moedig. Vouw je handen in gebed. Voel de liefde die door je heen stroomt. Aanvaard deze.

Blijf steeds dicht bij Mij. Ik heb je zo lief.

De Essenen werkten en woonden samen in totale vrede. Ze loofden de Heer, voelden zich met Hem verbonden, droegen zijn boodschap van vrede uit.

Nu staan zij terug op, om in de voorste gelederen te staan. Zij zijn Mij steeds trouw gebleven.

Laat mij door jou werken. Ik ben je steun en toeverlaat.

Voel Mij, voel de warmte. De kiem is ontsproten uit het zaad en bloeit in deze wereld, een wonder van liefde.

Laat Mij door jou heen werken. Voel mijn energie uit je handen stomen.

Zij schept bruggen, bruggen van liefde om de weg naar Mij (thuis) terug te vinden.

Zo werken we samen aan de Nieuwe Tijd.

Een tijd waarin de mens voorwaarts gaat, gedreven door het verlangen naar huis. Begeleid de mensen op hun tocht.

Overhuif hen met mijn energie. Maak ze sterk en onafhankelijk en waardig om Mij uit te dragen.

Wees opnieuw Esseen. Ga voor, op een waardige wijze d.i. eenvoudig en rechtschapen. Stem je af op Mij. Leer van Mij.

Wees een rots in de branding, krachtig en standvastig.

Verwelkom je vrienden van welleer, zij komen terug op je pad. Je bent hen niet vergeten. Verzamel de gehorigen, zij die horen.

Wees een herder voor hen. Ga hun voor. Maar blijf eenvoudig.

Hoe? Dat zal de toekomst uitwijzen. Als je deze intentie stelt, zal het zich ontwikkelen.Zet de mensen in hun kracht. Laat de goddelijkheid in hun opbloeien.

Maak ze sterk. Geef ze liefde, mijn onvoorwaardelijke liefde. Geef ze goddelijk voedsel.

 

Ondersteun hun ranken naar het licht.

 

Wees blij en ga de Weg van de H. Moeder. Wees moeder voor velen. Koester hen en begeleid hen. Ga uw weg. Vervolg hem in stilte en nederigheid.

Besef wie je bent, een bloem van mijn hart, uitgestuurd in de wereld. Verspreid mijn licht. Beroer de geesten met zachtheid en doorzetting. Straal. Begin de Nieuwe Tijd.

 

Je vriend en eeuwige metgezel, De Heer

 

©Lucia, 16 juli 2002