Boodschap voor de Advent

Boodschap voor de Advent

Geliefden,

Langzaam tikt de tijd voorbij en Ik sta bij u. Ik sta bij u als Moeder van de verloren harten. Want velen hebben het contact met hun hart verloren en kijken aan tegen een leven vol teleurstellingen. Hun schoten zijn leeg van verlangen, leeg van verwachting. Er rest hen geen hoop.

Daarom vraag Ik u, geliefden om hoop te schenken aan de wereld, hoop op warmte en genegenheid, hoop op samen zijn. Want velen zijn verscheurd, vele gezinnen uit elkaar, velen in eenzaamheid en armoede van geest. En daarom vraag Ik u vandaag te bidden voor de verloren harten, de zielen in nood. Bidt voor hen. Bidt voor hun welzijn. Bidt voor troost.

Want als H.Moeder schenk Ik de mensen troost. Ik schenk hen troost die het moeilijk hebben, die nood hebben aan opvang, aan liefde, Moederliefde. Rijg uw gebeden als parels aan elkaar, zodat Ik hen kan uitdelen, zo wordt mijn schoot groot en wijd, vol troost. Weet dat de energie van uw gebed niet verloren gaat maar zijn weg vindt naar deze zielen in nood. Schenk uw gebeden aan Mij, Ik deel ze verder uit. Mijn engelen vergaren deze parels, deze bloemen recht uit uw hart, uw liederen vol schoonheid en vreugd.

Zing in deze dagen voor Kerstmis uw mooiste lied en schenk het aan Mij en zo aan alle mensen ter wereld.

Geliefden, laat deze klanken recht uit uw hart komen, dan zijn ze immers vol zuiverheid en kracht, dan schenken ze genade aan de mensen op aard.

Zing een lied van vrede. Alleluja. Zing een lied vol lof voor de Heer, zing een lied van schoonheid en kracht, zing een gebed voor de Heer.

Geef zo de liefde van uw hart als mooiste geschenk aan de Heer. Dan is het waarlijk Kerstmis in uw hart. Amen.

Moeder Maria. Amen.

©Lucia, Tuin van de Moeder

Winterzonnewendemeditatie

Winterzonnewendemeditatie bij de H.Ark

OLVr Kathedraal Antwerpen

woensdag 21 december 2011 om 14 u

Iedereen is welkom op deze winterzonnewendemeditatie in de prachtige kathedraal van Antwerpen, een bijzondere krachtplaats die je de nodige energie en kracht schenkt om de winter met de zon in uw hart binnen te treden. Deze winterzonnewende op de drempel van 2012 zal zeer speciaal zijn, een memorabel cosmisch moment waarop even de tijd stil staat, een dag om waarlijk samen te vieren.

 Van harte welkom om samen de winterzonnewende te vieren in een sfeervolle kathedraal vol kerstsfeer, Lucia

Tuin van de Moeder

antwerpen42

antwerpen70    antwerpen72

antwerpen84

Als voorbereiding op december 2012 voor de laatste maal Leringen der Mystieke Liefde I

Lieve mensen, we zijn pas terug van onze aktivatieopdracht op 11-11-11 in Egypte of onze voorbereiding op december 2012 begint al. Ieder die de roep in zijn hart voelt is welkom op deze aktivaties in december 2012, maar eerst loopt wel een heel voorbereidingstraject aan vooraf. En dit start nu op 27 november of 4 december 2011 met de Leringen der Mystieke Liefde I. Dus nu is het nodig om reeds de initiële beslissing te maken en dit is niet altijd gemakkelijk. Lees daarom deze mooie boodschap van Moeder Maria, die je daarbij veel inzichten kan schenken. Na deze eerste Leringen der Mystieke Liefde kan je dan beslissen of je verder wenst te gaan met het voorbereidingstraject dat ook de tweede Leringen der Mystieke Liefde omvat en 7 voorbereidingsdagen aan zee. Gedetailleerde info hierover is op aanvraag beschikbaar.
Wanneer je besluit om de Leringen der Mystieke Liefde te volgen moet je wel weten dat het noodzakelijk is alle leringen te volgen en in de juiste volgorde en dat je met Lichtmis op 2 februari moet aanwezig zijn. Voor de Leringen der Mystieke Liefde I kan je je nog aanmelden tot en met woensdag 23 november op tuinvandemoeder@hotmail.com , je bent van harte welkom ! Lucia
 
 
Lieve mensen, zoals ik jullie meldde worden de Leringen der Mystieke Liefde I in voorbereiding voor 2012 nu voor de laatste maal gegeven in Herentals met start op
zon 27 nov 2011 (10 tot 12 u of 14 tot 16 u)          volzet
zat 10 dec 2011 (13.30 tot 16/17 u)
zon 8 jan 2012 (10 tot 12 u of 14 tot 16 u)
zon 22 jan 2012 (10 tot 12 u of 14 tot 16 u)
do 2 feb 2012 Toetreding tot de H.Rozenfamilie (volledige dag)
21/22 feb 2012 Mogelijkheid tot Eerste Toewijding aan de H.Moeder in de Grote Piramide in Egypte, dit kan ook in België gebeuren op 2 feb
 
Vermits de leringen te Herentals bijna volzet zijn en om de geïnteresseerden aan de andere kant van het land ten dienste te zijn, heb ik besloten de Leringen der Mystieke Liefde I ook aan zee te geven in Middelkerke, de data zijn dan de volgende :
Start zon 4 dec 2011 in OLVr ter Duinen te Mariakerke om 13 u       volzet
zon 18 dec 2011 (13.30 – 15.30 u)
zon 15 jan 2012 (13.30 – 15.30 u)
zon 29 jan 2012 (13.30 – 15.30 u)
do 2 feb 2012 Toetreding tot de H.Rozenfamilie (volledige dag)
21/22 feb 2012 Mogelijkheid tot Eerste Toewijding aan de H.Moeder in de Grote Piramide in Egypte, dit kan ook in België gebeuren, je hoeft ervoor niet mee te gaan naar Egypte, maar het is wel een unieke gelegenheid.
 
 

11-11-11

Lieve mensen, 11-11-11 is voor ons altijd een belangrijke dag geweest, jarenlang trokken we op die dag ’s morgensvroeg naar de Westhoek, naar Ieper , naar Mesen voor helingwerk en Vredescirkels. Als je hier klikt, krijg je hiervan een overzicht.

Dikwijls hielden we onze Vredescirkel in het Vredesstadje Mesen met de Vredesschool en Vredesbeiaard. Hier verricht men al vele jaren echt vredeswerk voor de wereld. Het Ploegsteertbos aan Mesen is ook de plaats waar in de eerste oorlogswinter met Kerstmis spontaan het Kerstbestand ontstond tussen de soldaten. Mesen is waarlijk een Lichtvortex waar vrede kan indalen.

Gedurende tientallen jaren hebben we helingwerk verricht op de slagvelden en dit werk mocht vorig jaar op 11-11-11 afgesloten worden met een grote Vredescirkel in de crypte van de OLVr kerk te Mesen.

Wat ik toen mocht waarnemen was wonderlijk : de Poort werd geopend en de meest zuivere zieltjes konden afdalen, de Diamanten Rooskinderen. Mesen is nu een open poort voor deze prachtige kinderen, ze komen naar de aarde om het Nieuwe Tijdperk in te luiden en vorm te geven.

Onze cosmische leraars van Sirius hebben ons dit jaar gevraagd in samenwerking met deze Diamanten Rooskinderen werk te verrichten in Egypte op 11-11-11. Als voorbereiding hiervoor moesten ook wij op weg naar het Diamanten Roosbewustzijn in onszelf, een zeer intense voorbereiding.

Ook volgend jaar staan er aktivatieopdrachten op het programma voor de H.Rozenfamilie. Voel je de roep van de Rozenfamilie om hieraan deel te nemen, dan is dit nog steeds mogelijk door je op te geven voor de Leringen der Mystieke Liefde, maar let wel want deze vinden nu in voorbereiding voor 2012 de laatste maal plaats met start op 27 november te Herentals of op 4 december aan zee. Je kan ook komen kennismaken op 15 en 16 november 2011.

Moge het rozenlicht je beroeren, Lucia

Tuin van de Moeder