Nieuwjaarsbrief

Lieve vrienden, op het einde van het jaar is het goed om terug te blikken en te overschouwen hoe het jaar verlopen is en dan mogen we zeer blij zijn met alle verwezenlijkingen die we dankzij jullie allen hebben mogen volbrengen. Wij danken jullie daarvoor van ganser harte.

In 2011 gingen we op weg naar het Diamanten Roos Bewustzijn, een intense tocht tijdens de Leringen van het Heilig Vuur, een tocht vanuit het Roze Vuur naar het Robijnrode Vuur van Christus, een tocht van labyrint tot labyrint met als apotheose de opening van het labyrint in de OLVr van Hanswijckbasiliek te Mechelen, waar nu ieder kan komen baden in het Roze en Robijnrode Vuur na het lopen van het labyrint. Stefan die tijdens Lichtmis behoeder werd van dit Licht nodigt jullie allen uit om het labyrint in te lopen. Na het lopen van het labyrint ben je gereed voor de Initiatie in het Robijnrode Vuur, deze meditatie van Jezus Christus is vanaf nu verkrijgbaar op cd.

Twee mooie bronnen, ieder aan een andere kant van het land, werden dit jaar geopend, de Liefdesbron in het Kluisbos en de St Willibrordusbron te Kessenich,  Rita en Hilda hebben de taak op zich genomen deze bronnen te hoeden. Ook de Paradijsmatrix van het Boekenbergpark heeft dit jaar een nieuwe hoeder gekregen, Kristien. Wij danken al deze hoeders voor hun inzet.

Op onze jaarlijkse 26 juli St Anna Cirkel van Liefde en Dank voor het Water kwamen velen van jullie samen op de Kalmthoutse Heide om Hilde te ondersteunen bij het hoeden van haar paradijsmatrix na de grote brand op de heide. Allen hartelijk bedankt!

Wij danken ook ieder die na een intense voorbereiding heeft meegewerkt aan onze cosmische opdracht in Egypte in november, deze samenwerking zal ons altijd bijblijven in ons hart.

In november mochten we ook met de H.Rozenfamilie een nieuwe Rozentempel voor de Mystieke Liefde aan zee openen, hier gaan we in de toekomst zeker meditaties op het strand en in de duinen organiseren.

En dan komen we bij het belangrijke jaar 2012. De start hiervan werd gegeven tijdens onze Winterzonnewendemeditatie bij de H.Ark in de OLVr Kathedraal te Antwerpen. Ieder die aanwezig was kon de krachtige instroom van energie ervaren, de energie van de H.Ark. Van hieruit vertrekken we, iedere 12de van de maand. Wie gaat er mee op weg?

2012, het voorbereidingsjaar voor de indaling van de Heilige Ark

Wij wensen jullie en al jullie dierbaren een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuw Jaar !

Lucia en Rudi

Tuin van de Moeder, 7 jaar Mysterieschool 2005-2012

Agenda 2012

Iedere 12de vd maand Afstemmingsavond op 2012

Iedere 12 de van de maand Afstemmingsavond op de Ark van het Nieuwe Jeruzalem

Meditatieavonden als voorbereiding op 2012, begeleid door de Cosmische Leraars

donderdag 12 januari 2012 te 19.30 u 
zondag 12 februari 2012 te 11 u
maandag 12 maart 2012 te 20 u
zaterdag 12 mei 2012 te 14 u
dinsdag 12 juni 2012 te 20 u
donderdag 12 juli 2012 te 20 u
zondag 12 augustus 2012 om 14 u
woensdag 12 september 2012 om 20 u
vrijdag 12 oktober 2012 om 20 u
maandag 12 november 2012 om 19.30 u
 

Ieder is welkom op deze intense meditaties die begeleid worden door de Cosmische Leraars, zij zullen ons verbinden met de nieuwe krachtige energieën die in 2012 de aarde bereiken, zo worden we telkens tijdens de afstemmingen ge-update en kunnen we deze energieën beter integreren in ons leven. Voor wie echt wenst mee te werken aan de creatie van het Aquariustijdperk.

Lucia, Tuin van de Moeder

ma 23 januari 2012 Voorbereidingsmeditatie voor de inwijdingsreis naar de Grote Piramide

Tijdens de Nieuwe Maan van 23 januari 2012 is er een heel belangrijke instroom van Nieuwe Energie in de Grote Piramide, we zullen ons hier dan ook als voorbereiding op onze toewijdingen aan de H.Moeder in deze piramide deze avond op afstemmen.

Ieder die meegaat naar Egypte is dan ook van harte welkom. We komen samen in de Tuin van de Moeder om 19.30 u.

Gelieve als voorbereiding op deze avond de meditatie op CD van Leto en Lotus te doen.

Lucia

Hoe we werken in de Tuin van de Moeder

 

Tijdens onze aktivatiereis 10-10-10 naar Chartres konden we op vrijdag 8 oktober 2010 het mooie labyrint lopen in de OLVr Kathedraal van Chartres, het was een unieke belevenis. En wanneer je op zo’n krachtplaats verblijft en er ook de heilige tempelslaap beleeft, krijg je belangrijke informatie gedownload ivm de verdere opdrachten die je hebt te vervullen en de wijsheden die je mag onderrichten zoals de Leringen van het Heilig Vuur

Zo heeft het labyrint van Chartres me naar een labyrint in ons landje geleid. Mijn leraars vonden het heel belangrijk om met de leerlingen vh Heilig Vuur naar dit labyrint te gaan en zo kwam het dat we op zondag 21 november 2010 op het labyrint stonden, weliswaar tussen de stoelen, maar we waren er en we hadden de link tussen het Labyrint van Chartres en het Labyrint van de OLVr van Hanswijckbasiliek gelegd en de werking in gang gezet. Onze meditaite bij de Roze mantel was dan ook indrukwekkend.

Dit was nog maar het begin want tijdens onze 11-11-11 Vredesmeditatie in de OLVr kerk van Mesen mocht ik de opening van de Poort van de Diamanten Rooskinderen aanschouwen, en ze kwamen aan de hand van jonge mannen, jonge vaders. Deze mannen waren aanwezig en één ervan woonde in Mechelen …….de stad van het labyrint……van OLVr van Hanswijck.

Tijdens de Leringen van het Heilig Vuur werd het belang van Mechelen en de OLVr van Hanswijckbasiliek meer en meer duidelijk en we werden door de Aartsengelen Chamuel en Charity dan ook uitgenodigd tot de Lichtmismeditatie aldaar, dit was zo mooi……de hoeder van deze plaats werd gewijd…..integer….eenvoudig……

De Ark mocht neerdalen, de poort is open.

In voorbereiding op de aktivatie van 11-11-11 kwamen we allen samen op deze heilige plaats op 11 september 2011, een groep die werkt als 1 arm, samen, we verenigden onze harten, mediteerden, we werkten waarlijk samen :

nu, juist voor 11-11-11,  is het labyrint open, de stoelen zijn opzij 

ieder met een integer hart is er welkom………

Dit is de nieuwe energie van Aquarius !  Allen welkom !!! 

de lichtwerkers van de Tuin van de Moeder