Priesteresopleiding start ma 27 jan 2014

Sacred Sisterhood of the Rose

De Tuin van de Moeder herbergt in haar schoot een priesteressengroep die regelmatig samenkomt, de Sacred Sisterhood of the Rose. Het is mogelijk bij deze priesteressengroep en bij de daarbij horende Mysterieschool aan te sluiten na het voltooien van een jaaropleiding tot Priesteres van de Orde van de Roos.

Deze jaaropleiding staat onder de hoede van Moeder Maria en Maria Magdalena. Deze opleiding vervult je met liefde en geeft je de tools om je eigen vrouwelijke goddelijkheid tot ontplooiing te brengen. Ook mannen zijn welkom als zij hun meer vrouwelijke kant wensen te omarmen.

Je leert tot in de diepte van je Wezen af te dalen en daar je vrouwelijkheid te omarmen en te beminnen en deze in het spirituele leven tot uitdrukking te brengen want priesteres zijn betekent juist het diepe contact dat je meer en meer met het Goddelijke bereikt, tot uiting brengen in je leven, in de praktijk, in het priesteres zijn, in de sacrale rituelen die je samen met je zusters uitvoert.

Je wordt ingewijd in de oude wijsheid en kennis van de vrouwelijke Druïden.

Je leert contact te maken en samen te werken met de Deva’s, Feeën, Elfen en Natuurwezens.

Je leert het belang kennen van de Heilige Bronnen en je wordt ingewijd in het werk dat je aan de Heilige Bronnen kan verrichten.

je leert over heilige krachtplaatsen in ons land en in het buitenland en je krijgt de gelegenheid deze verborgen krachtplaatsen te bezoeken en er als priesteres te werken.

Deze jaaropleiding start terug in januari 2014, één dag per maand komen we gedurende een jaar samen voor onderricht.

start  Module 1 : maandag 27 januari 2014, maandag 24 februari 2014, maandag 31 maart 2014, maandag 28 april 2013, maandag 26 mei 2014, maandag 23 juni 2014

Van harte welkom op deze uitzonderlijk reis, Lucia, Boodschapper van de Opgevaren Meesters

Tuin van de Moeder

Opleiding tot Priesteres van de Sacred Sisterhood of the Rose

***

Eerste Module

Januari

kennismaking met Vrouwe Venus, geboren uit het schuim der zee

openingsmeditatie door deze grote vrouwelijke Meester

krachtplaatsen waar zij u verwelkomt

initiatie in de Wijsheden der Vrouwelijke Druïden

het Rozenkristal in het Hart van Moeder Maria

uitnodiging om te vertoeven onder Haar Mantel

je krijgt een meditatie op CD mee voor thuis

*

februari

Lichtmis, het grote feest van de Zwarte Moeder, esoterische verdieping hierin

duiding vanuit de Wijsheden der Druïden

krachtplaatsen toegewijd aan de Zwarte Moeder

de Heilige Weg van de Mystica

Hadewich

mystieke meditatie met Moeder Maria

over de kracht van heilige plaatsen

over het etherisch verblijf van Moeder Maria en Aartsengel Raphael

CD met meditatie voor thuis

*

Maart

het Pad van de Pelgrim

mystieke meditatie naar het Heilig Hart met Moeder Maria

afdaling naar de geheime kamer van je hart

Theresa van Avila en haar leringen over de Burcht van het Hart

een eerste maal het Labyrint

tekenen en lopen van het labyrint op het strand

over de Lente-Equinox

CD met meditatie voor thuis

*

mogelijkheid tot deelname aan speciale uitstappen en rituelen voor priesteressen

*

April

Zegening om als priesteres de Weg van de Heilige Moeder op aard te gaan

Heling met de Engelen van de Smaragdgroene Straal

Initiatie als drager van de Vlam van de Goddelijke Moeder

uitleg over de toewijdingen aan de Goddelijke Moeder

het Helende groen van Hildegard von Bingen

leven en werk van Hildegard von Bingen

helende groenervaring in de natuur

kennismaking met de Deva van het natuurgebied

Feeën

CD met meditatie voor thuis

*

Mei

Beltain

Heling met Heilig Water

Heilige Bronnen

Waterpriesteres

Hoederschap over een Sacrale Bron

Rituelen aan bronnen

intense Mystieke meditatie over het Heilig Huwelijk

Lering over het Mystieke Bruidskleed

meditatie op een mystieke plaats

CD met meditatie voor thuis

*

Juni

Heling met Heilig Water

Balancering van het emotionele lichaam

over het Kundalinivuur

afsluiting van het eerste deel der Mystieke Leringen

met de laatste mystieke meditatie door Moeder Maria

over de Zomerzonnewende en de Druïden

leylijnen in Europa

CD

***

 

Tweede Module

Augustus

Lughnasa

de kruidentuin van Hecate

magische en sacrale planten en oliën

Afstemming op de Elfen en Feeën

Gnomen, Undines, Sylfen en Salamanders

de Paradijsmatrix

contact met de eenhoorn

Paradijsmatrixhoeders

meditatie bij een paradijsmatrix in het bos

*

September

Leringen van de Drievoudige Vlam

AA Michael en het Blauwe Vuur

krachtplaatsen van Heer Michael

sacrale olie en inwijdingen

Maria Magdalena nodigt ons uit de Weg naar haar Geliefde te betreden

mystieke meditatie

Herfstequinox

*

Oktober 

Verwelkoming door Maria Magdalena

Mystieke meditaties naar het Heilig Hart van Christus

Leringen over de Drievoudige Vlam

Paul de Venetiaan en de Roze Vlam

CD voor thuis

*

November

innige verbinding met Christus en zijn geliefde Maria Magdalena

mystieke meditaties

de Goud-Gele Vlam

een ontmoeting met Quan Yin

de Parel in het Labyrint

CD voor thuiswerk

*

13 December

St Lucia en haar heilige krachtplaatsen

kennismaking met de Zusters van de Sacred Sisterhood of the Rose

plechtige Toetreding tot de Zusterschap

Zalving met Lotusolie

een flesje Lotusolie als intredegeschenk om de sacrale rituelen mee uit te voeren

Samenwerking en dienstbaarheid in de toekomst

winterzonnewende

en uiteindelijk het Labyrint

Klik hier voor meer esoterische duiding over het mystieke gedeelte van de opleiding

***

Hoe we werken in de Tuin van de Moeder

 

Tijdens onze aktivatiereis 10-10-10 naar Chartres konden we op vrijdag 8 oktober 2010 het mooie labyrint lopen in de OLVr Kathedraal van Chartres, het was een unieke belevenis. En wanneer je op zo’n krachtplaats verblijft en er ook de heilige tempelslaap beleeft, krijg je belangrijke informatie gedownload ivm de verdere opdrachten die je hebt te vervullen en de wijsheden die je mag onderrichten zoals de Leringen van het Heilig Vuur

Zo heeft het labyrint van Chartres me naar een labyrint in ons landje geleid. Mijn leraars vonden het heel belangrijk om met de leerlingen vh Heilig Vuur naar dit labyrint te gaan en zo kwam het dat we op zondag 21 november 2010 op het labyrint stonden, weliswaar tussen de stoelen, maar we waren er en we hadden de link tussen het Labyrint van Chartres en het Labyrint van de OLVr van Hanswijckbasiliek gelegd en de werking in gang gezet. Onze meditaite bij de Roze mantel was dan ook indrukwekkend.

Dit was nog maar het begin want tijdens onze 11-11-11 Vredesmeditatie in de OLVr kerk van Mesen mocht ik de opening van de Poort van de Diamanten Rooskinderen aanschouwen, en ze kwamen aan de hand van jonge mannen, jonge vaders. Deze mannen waren aanwezig en één ervan woonde in Mechelen …….de stad van het labyrint……van OLVr van Hanswijck.

Tijdens de Leringen van het Heilig Vuur werd het belang van Mechelen en de OLVr van Hanswijckbasiliek meer en meer duidelijk en we werden door de Aartsengelen Chamuel en Charity dan ook uitgenodigd tot de Lichtmismeditatie aldaar, dit was zo mooi……de hoeder van deze plaats werd gewijd…..integer….eenvoudig……

De Ark mocht neerdalen, de poort is open.

In voorbereiding op de aktivatie van 11-11-11 kwamen we allen samen op deze heilige plaats op 11 september 2011, een groep die werkt als 1 arm, samen, we verenigden onze harten, mediteerden, we werkten waarlijk samen :

nu, juist voor 11-11-11,  is het labyrint open, de stoelen zijn opzij 

ieder met een integer hart is er welkom………

Dit is de nieuwe energie van Aquarius !  Allen welkom !!! 

de lichtwerkers van de Tuin van de Moeder

voor de Isis Ankergroep

  zoals ik jullie zondag uitlegde tijdens ons bezoek aan het labyrint
Lucia

De IK-BEN-AANWEZIGHEID en het Causale Lichaam
Op het schema van je Goddelijke Zelf staan drie figuren die overeenkomen met de Drie Personen van de Drie-eenheid en de Goddelijke Moeder. De bovenste figuur komt overeen met de Vader (die één geheel vormt met de Moeder) en die je IK-BEN-Aanwezigheid voorstelt. De IK-BEN-Aanwezigheid is de Aanwezigheid van God die voor ieder van ons verpersoonlijkt is. Het is je persoonlijke IK BEN DIE IK BEN, de naam van God zoals die op de berg Sinaï aan Mozes werd geopenbaard.
Je IK-BEN-Aanwezigheid wordt omringd door zeven concentrische bollen in de kleuren van de regenboog, die samen je Causale Lichaam (Oorzakelijke Lichaam) vormen. De bollen van je Causale Lichaam zijn de opslagplaats van alles wat werkelijk en blijvend is in jezelf. Ze bevatten de registraties van goede daden die je tot glorie van God en tot zegen van de mensheid hebt verricht in de loop van je vele incarnaties op aarde.
Geen twee Causale Lichamen zijn precies hetzelfde, omdat hun stralende bollen de unieke spirituele verworvenheden van de ziel weergeven. De specifieke eigenschappen die je in voorgaande levens hebt ontwikkeld, bepalen de gaven en talenten waarmee je in volgende levens zult worden geboren. Deze talenten zijn in het Causale Lichaam verzegeld en worden door je Hogere Zelf aan jou ter beschikking gesteld.
 
De Heilige CHRISTUS-ZELF
Je Hogere Zelf, of Heilige Christus-Zelf, staat afgebeeld als de middelste figuur in het Schema van je Goddelijke Zelf. Je Heilige Christus-Zelf is je innerlijke leraar, beschermer en beste vriend. Hij is ook de stem van je geweten die in je hart en je ziel spreekt. Hij maakt onderscheid tussen goed en kwaad binnen in je, en leert je het verschil tussen waarheid en onwaarheid.
Vlak boven het hoofd van de Heilige Christus-Zelf, zie je de duif van de Heilige Geest, die neerdaalt in de zegen van de Vader-Moeder-God.
De stroom van wit licht die vanuit de IK-BEN-Aanwezigheid via de Heilige Christus-Zelf afdaalt naar de onderste figuur in de Afbeelding, is het kristallen koord. In Prediker wordt hiernaar verwezen als het zilveren koord (Prediker 12:6). Door deze ‘navelstreng’ stroomt een waterval van Gods licht, leven en bewustzijn naar beneden. Deze levensstroom geeft je de kracht om te denken, te voelen, te redeneren, het leven te ervaren en spiritueel te groeien.
 
Je Goddelijke Vonk en je vier lagere Lichamen
De energie vanuit je kristallen koord voedt en onderhoudt de vlam van God die verborgen ligt in de geheime kamer van het hart. Deze vlam wordt de drievoudige vlam of goddelijke vonk genoemd. Het is letterlijk een vonk van heilig vuur uit Gods eigen hart.
De drievoudige vlam heeft drie ‘pluimen’. Deze pluimen belichamen de drie voornaamste eigenschappen van God en komen overeen met de Drie-eenheid. De vurig-witte kern van waaruit de drievoudige vlam ontspringt, vertegenwoordigt de Moeder.
Als je de drievoudige vlam binnen in je visualiseert, zie dan de blauwe pluim aan je linkerkant. Die belichaamt Gods (al)macht en komt overeen met de Vader. De gele pluim, in het midden, belichaamt Gods wijsheid en komt overeen met de Zoon. De roze pluim aan je rechterkant, belichaamt Gods liefde en komt overeen met de Heilige Geest. Door gebruik te maken van de kracht, wijsheid en liefde die in je drievoudige vlam verankerd liggen, kun je je bestaansreden verwezenlijken.
De onderste figuur in de Afbeelding stelt je ziel voor. Je ziel is gehuld in vier verschillende ‘lichamen’, die de vier lagere lichamen worden genoemd: (1) het etherische lichaam, (2) het mentale lichaam, (3) het emotionele lichaam en (4) het fysieke lichaam. Dit zijn de voertuigen die de ziel gebruikt tijdens haar aardse reis.
Je etherische lichaam, ook wel het geheugenlichaam genoemd, bevat de blauwdruk van je identiteit. Het bevat ook de herinnering aan alles wat zich ooit in je ziel heeft voorgedaan, en alle impulsen die je ooit via je ziel hebt uitgezonden sinds je geschapen werd.
Je mentale lichaam is het voertuig van je cognitieve vermogens. Als dit wordt gezuiverd, kan het het voertuig van Gods Geest worden.
Het begeertelichaam, ook wel het emotionele lichaam genaamd, bevat je hogere en lagere verlangens en slaat je emoties op.
Je fysieke lichaam vormt het wonder van vlees en bloed dat je ziel in staat stelt vooruitgang te boeken in het stoffelijke universum.
De onderste figuur in de Afbeelding komt overeen met de Heilige Geest, want je ziel en je vier lagere lichamen zijn bedoeld om de tempel van de Heilige Geest te zijn. Deze figuur wordt omgeven door de violette vlam – het transmuterende spirituele vuur van de Heilige Geest. Je kunt dagelijks de violette vlam aanroepen om je vier lagere lichamen te zuiveren en negatieve gedachten en gevoelens en negatief karma te verteren.
Rondom de violette vlam bevindt zich de buis van licht, die vanuit je IK-BEN-Aanwezigheid neerdaalt als antwoord op je aanroep. Dit is een cilinder van wit licht die vierentwintig uur per dag een krachtveld van bescherming rondom je in stand houdt, zolang je de harmonie in jezelf bewaart.
De Goddelijke Moeder concentreert haar energie in ons door middel van het heilige vuur van God, dat als een fontein van licht door onze chakra’s oprijst. Chakra’s is een Sanskriet benaming voor de spirituele centra in het etherisch lichaam. Elk chakra reguleert de energiestroom naar een ander deel van het lichaam. De zeven belangrijkste chakra’s liggen langs de ruggengraat, vanaf de basis van de ruggengraat tot aan onze kruin.