Orde van de Roos

 

Zuster-en broederschap van de Orde van de Roos

Hoeders van de Moedervlam van Goddelijke Liefde

Wanneer de liefde van de H. Moeder je hart beroert en wanneer je je geroepen voelt om haar energie mee in de wereld te helpen verankeren, dan ben je van harte welkom bij de Zusterschap en Broederschap van de Orde van de Roos, deze etherische orde overhuift al onze aktiviteiten. We werken onder begeleiding van Moeder Maria, Maria Magdalena, H.Thérèse van Lisieux, H.Elisabeth van Thüringen, H.Bernadette.

Na de opleiding Leringen der Mystieke Liefde geeft Moeder Maria je een inwijding om in te treden in deze zuster-en broederschap en Hoeder te worden van haar Vlam. In aansluiting hiermee ben je ook welkom op de Leringen der Mystieke Liefde II.

Samen werken we aan het verankeren van de Phi – Matrix , ook genoemd Paradijsmatrix of Godinnenmatrix.Wij helpen deze wondermooie energie aansluiting te doen vinden bij de aarde en telkens we ermee werken, vult ons hart zich met een zeer grote liefde. Onze harten worden dan als rozen, liefdevolle geurige rozen.

We werken in dienstbaarheid onder de hoede en bescherming  van Moeder Maria en de H.Thérèse van Lisieux, die ons vertelt :

"Lieve zusters die hiervoor op aarde zijn gekomen, kom te samen en laat uw harten openbloeien in liefde. Heb lief, want de wereld heeft een grote nood aan liefde, aan de liefde van een Moederhart. Wees als een moeder voor allen. Neem de stola van de Rozenorde aan, samen met velen overal ter wereld, om in grote dienstbaarheid uw gaven met allen te delen. Verspreid zo de zoete geur van liefde, de geur van de roos en waak over de Weg."

Tuin van de Moeder

H.Elisabeth van Thüringen en het wonder van de rozen

 

Klim zo op tot grote eenvoud

Boodschap van Heer Jezus

Klim zo op tot grote eenvoud

Geliefde kind,

Zoals Ik je opdraag nu te schrijven, zo heb Ik je reeds vele malen opgedragen taken voor Mij te volbrengen als Boodschapper van Hoop voor de mensen in deze tijd. Ik schenk je de kracht en de wijsheid van mijn hart dat je draagt in liefde en dat je zo volledig omvat dat het Christuslicht door je schijnt en er de wereld mee verlicht. De wereld in nood zoals je weet, de wereld in noodzaak voor vrede en standvastigheid, tederheid en vooral hoop. Schenk de mensen deze woorden van hoop, hun verlangen is intens en groot.

Geliefde kind van mijn hart, zet uw werk verder in deze wereld vol komer en kwel, vol intens verlangen naar geluk. Geluk dat hoog op het verlanglijstje staat van iedere ziel, maar dat slechts door weinigen kan benaderd worden. Nochtans is het recept voor geluk eenvoudig en juist daarom zo moeilijk bereikbaar voor de doorsnee mens, die zijn leven ziet opgedeeld in ingewikkelde processen. De kunst is dus om terug naar de eenvoud toe te keren, deze in het hart te omarmen en deze toe te passen in de praktijk. Oefen u in het eenvoudiger maken van uw leven, in het bewust eenvoudiger maken van uw leven.

Het is dus een keuze die moet gemaakt worden, een bewuste keuze. Een keuze die de deur opent naar het geluk dat opgesloten ligt in Uzelf, geliefde mens, in Uzelf. Het volstaat om op weg te gaan naar Uzelf, om hiervoor de nodige stappen te ondernemen. Daarom nodig Ik u uit, Ik nodig u uit om samen met Mij deze weg te gaan, om samen met Mij de moelijkheden te overwinnen, om samen met Mij het leven te delen.

Geliefden, Ik reik u hiertoe mijn hand. Treedt binnen in mijn hart, beroer het met zachtheid. Het heet u welkom, welkom om in te verblijven, om in te vertoeven, om gedragen te worden, om te groeien. Draag het Licht van de Heer in uw hart en klim zo op tot grote eenvoud. Grote eenvoud van hart.

Amen. Jezus Christus. Amen.

Lucia, Tongerlo, 20 januari 2008©

di 20 mei 08 Elfenmeditatie bij volle maan

Dinsdag 20 mei 2008 om 20.30 u 

Elfenmeditatie bij volle maan aan het Zwart Water in de bossen te Lichtaart

Deze avond maken we een reis naar de wereld der Elfen, we maken met hen kennis en we verbroederen ons met elkaar. Wens je de elfenwereld beter te leren kennen en ervaren dan is dit een fantastische gelegenheid. We komen samen midden in de gekende bossen van Lichtaart, aan het natuurgebied het “Zwart Water” bij de vogelkijkhut. Wees van harte welkom om bij deze sterke volle maan met ons mee te reizen. Vele natuurwezens zijn hier aanwezig, kijk maar op de onderstaande foto. Liefs, Lucia.

Moederdag

 11951298_707599579346290_8847081854635664885_n

Boodschap van Moeder Maria voor Moederdag

 

Geliefden,

De Liefde van de Heer stroomt uit mijn hart. Zij vloeit naar alle mensen toe want het zijn mijn kinderen en een moeder heeft haar kinderen lief, oneindig lief. Geliefden, wanneer mijn liefde uw hart beroert, bloeit het helemaal open. Het bloeit open zoals de natuur nu in mei openbloeit, geurig en prettig, heerlijk. Geniet hiervan, mijn geliefden, geniet van deze heerlijke natuur die de goddelijke essentie in zich draagt en die ook mijn hart verblijdt.

Geliefden, Ik zie jullie mensen als bloemen, als mooie bloemen in potentie op het aardoppervlak. En het is mijn wens dat jullie volledig zullen openbloeien en zo de geur van liefde zullen verspreiden. Deze geur is zeer subtiel, zoals de geur van de appelbloesem. Deze geur is zeer fijn en onzichtbaar en juist daarom zo sterk want zij dringt door tot in ieders hart. Zij kust de gesloten harten voorzichtig open, zoals de zon een bloemknop openkust.

Zo zie Ik jullie op aarde, mijn geliefden, als bloemknoppen, sommigen zijn reeds opengekust, anderen wachten nog op de Prins.

Laat de Zon vandaag uw bloemknop open kussen en schenk Mij zo het mooiste bloemenboeket dat een moeder zich maar wensen kan.

Amen. Uw Moeder. Maria. Amen.

©Lucia, 10 mei 2008

Meimaand

 

Meimaand
 
 
"Geliefden, luister

 kom in mijn aanwezigheid

 en open uw hart

open het met vreugde

 en draag het uit

 draag de liefde uit

 uw hart is als een mooie bloem

 een bloem voor de Moeder

 in deze meimaand

 moedermaand

 lentemaand

 vruchtbaar

open daarom uw harten in liefde voor de Moeder

 en sluit u bij elkaar aan

 reik elkaar daartoe de hand

en adem op een gemeenschappelijk ritme

zodat uw afstemming gelijklopend is

 geliefden, kinderen van mijn hart

 vul uw hart met gouden liefdeslicht

 zodat er een graal ontstaat

 een beker waaruit gedronken kan worden

 een liefdesbeker gevuld met licht

met kracht en met zoete liefde

 drink hieruit, geliefden

 drink uit deze beker

 en laat dit elexir door u stromen

 helemaal door u heen tot in de aarde

 tot in Moeder Aarde

 diep, zo diep mogelijk

 zo brengen we eerbied aan Moeder Aarde

 zo schenken we haar vruchtbaarheid en kracht

 zo werken we samen met de natuur

blijf drinken, geliefden

 en zie hoe dit liefdeslicht verder doordringt in de aarde

 hoe het zich verspreidt

 in alle richtingen

 zie hoe het voedsel schenkt aan alle leven

 hoe het aanraakt in liefde

opdat de aarde vruchten zou voortbrengen

 vruchten badend in het licht

 in het liefdeslicht

 vruchten die de mensen tot voedsel dienen

 en die zo bijdragen aan de "verlichting"

 Ik dank u voor deze "arbeid" , geliefden

voor deze lichtende arbeid

 Ik Ben uw Moeder

 

©Lucia,16 mei 2004