11-11-11 Helingwerk op de Kempische Soldatenbegraafplaatsen

11-11-11   Vredescirkel en Helingwerk op de Kempische Oorlogsbegraafplaatsen van Kasterlee en Geel
 
Heling van de Planetaire Watermatrix
 
 
Op 11 november om 11 u opent zich de Vortex van de Goddelijke Moeder te Ieper,
Haar mantel spreidt zich dan over de oorlogsvelden van onze streken.
Dan is het tijd voor de Rozenorde om zich te verzamelen in een cirkel en in dienstbaarheid te werken onder de mantel van de H.Moeder.
Samen vormen we met onze harten een Rozenkrans.
Hierbij is iedereen van harte welkom!
 
 Zoals ieder jaar organiseren we op 11-11-11 een vredescirkel waarbij we onze harten in liefde verbinden
en vanuit deze liefde en kracht de aarde helen op plaatsen die betrekking hebben op het oorlogsverleden van ons land.
Dit jaar viel onze keuze op het mooie beboste Kasterlee in de Kempen.
Hier komen wij samen, op het Engelse Militaire Kerkhof van de Tweede Wereldoorlog,
Dit kerkhof ligt vlakbij het beroemde Kabouterbos van Kasterlee en met dit in gedachten is een heling hier zeker op zijn plaats.
Na ons werk te Kasterlee, zetten we dit werk voort op de begraafplaats te Geel.
 
We verzamelen op 11 november 2009 om 14 u aan de ingang, eerst bezoeken we de begraafplaats,
de Vredescirkel daarna start stipt om 14.30 u zodat ieder die wenst ook van op afstand zich hierbij kan aansluiten.
We verbinden ons met de Vortex van de Goddelijke Moeder te Ieper en we werken onder haar mantel.
 
Voel je je geroepen voor dit “service-work” voor de wereld, wees dan van harte welkom.
 
Bijeenkomen om 14 u op het soldatenbegraafplaats te Kasterlee, Geelseweg (wegbeschrijving)
 
gratis, gelieve wel aan te melden op TuinvandeMoeder@hotmail.com
 Lucia en Rudi
 
 
Kasterlee

 

Geel
 
 
 
 
over onze cirkel in 2008 bij het Treurend Ouderpaar te Vladslo : http://tuinvandemoeder.spaces.live.com/blog/cns!BFBCDE1357F29E76!1350.entry
 
in 2007 hielden we een cirkel bij de Pool of Peace in de omgeving van Mesen
 
in 2006 verzamelden we ons voor een vredescirkel bij de Ierse Vredestoren te Mesen (zie meditatie hieronder)
 
in 2005 waren we bij de Openingsceremonie aan de Menenpoort te Ieper
 
 
 
Menenpoort Ieper
 
 

11-11-11 Vredescirkel in het Iers Vredespark te Mesen (bij Ieper)

 

Moeder voor Moeders

Geliefden, welkom op deze dag van Vrede, Vrede op aarde, Vrede in uw hart, Vrede voor alle mensen.

Als Moeder van Vrede nodig Ik u hier vandaag uit, Ik nodig u uit om hier samen te komen op deze plaats, midden tussen de velden, die eens de slagvelden waren van de Eerste Wereldoorlog.

Breng hier mijn vrede, geliefden, breng er de vrede door er samen te komen met een liefdevol hart, een hart dat zijn liefde uitstraalt naar alle mensen, een hart dat zo toegewijd is aan Mij, Uw Moeder van Vrede.

Strooi hier de bloemen van liefde uit, hier op deze velden, eens slagvelden, strooi ze uit met honderden, met duizenden……

Reinig zo deze omwoelde aarde, reinig ze door uw Goddelijke Aanwezigheid hier diep te verankeren en zo licht te brengen in deze kleigrond.

Duizenden verloren hier het leven. Schenk hun dit leven terug, geliefden, door hier heling te brengen, door uw harten te verenigen in liefde en zo de Vortex van de Goddelijke Moeder te ondersteunen, de Poort naar het Licht.

Deze vortex opent zich vandaag om 11 uur, help om deze lichtkolom hier stevig te gronden, door een lichtcirkel van verbonden harten te vormen en het licht door u heen te geleiden. Dit is werk van hoge orde, van dienstbaarheid aan de mensheid, aan de aarde, aan God.

Geliefden van mijn hart, Ik roep u tot hier, Ik, Uw Moeder om samen te werken, hier op deze velden, zodat uw land mag stralen van geluk.

Moeder Maria en de moeders van de gesneuvelden

Lucia, 21 september 2006©

 

Helingmeditatie voor Ploegsteertbos (het bos waar in 1914 het Kerstbestand ontstond)

 

plaats van het kerstbestand met op de achtergrond de kerk van Mesen

 

Geliefde kinderen,

Kom hier samen, kom hier samen met uw harten ontluikend in de vrede van de Heer.

Kom hier samen en groet deze aarde want zij had eertijds veel te verduren. Zij werd immers opengereten en vergiftigd. Velen vonden in haar slijk hun graf. Een graf zonder hulde, zonder plechtigheid.

Laten we ons daarom hier verzamelen als kinderen van de Moeder, gehuld in haar mantel van liefde en kracht en beschermd door haar Goddelijke Aanwezigheid, om hen die hier gesneuveld zijn aan te sporen om verder te gaan, verder op hun pad van evolutie. Dat hun zielen zich mogen richten naar het Goddelijke Licht dat hier aanwezig is en dat ze dit mogen beschouwen als hun redding uit dit slijk, uit deze ellende, uit de grote, grote angst die hen verlamd.

Geliefde kinderen van het Licht, breng hier in dze velden en bossen het Goddelijke Licht en de Goddelijke Liefde van Uw Moeder die u de kracht schenkt voor dit Werk dat zo noodzakelijk is. Wijs met de liefde van uw hart de weg naar Mij en schenk deze jongens de “bevrijding”.

Geliefden, laat de liefde uit uw hart hier vloeien en deze gronden doordringen.

Laat de zachte roep van mijn stem hier binnendringen en luister naar het antwoord……

Schenk uw Goddelijke Liefde hier in dienstbaarheid aan mijn hart en wees gezegend.

Wees gezegend voor uw hulp die hier redding brengt en die op deze slagvelden de Bloemen van Liefde doet ontwaken.

Amen

Uw Moeder van het H.Hart

Lucia, 7 november 2006©

 

woe 21 okt 09 Vrijgave van het Blauwe Vuur

painting by Marius
Na een intense onderdompeling in het Blauwe Vuur van Michàel en Faith op de Mont St Michel
ben ik blij jullie te mogen uitnodigen op deze
Vrijgave van het Blauwe Vuur
tijdens een intense meditatie zullen we baden in dit Blauwe Vuur en luisteren naar de woorden van Heer Michàel en zijn complement Faith.
jullie zijn welkom in de Tuin van de Moeder op één van de volgende avonden
We verwelkomen je met een warm kopje thee,
daarna is er de meditatie die ongeveer een uur duurt
en waarna we in stilte huiswaarts keren om de krachtige energie bij onszelf te behouden.
woensdag 21 oktober 2009 om 20 u
In aansluiting op deze avonden kan je ook een meer diepgaande Lering over het Blauwe Vuur volgen
Lering over het Blauwe Vuur van Michàel en Faith
woensdag 18 november 2009 om 19.30 u    volzet
Tijdens het eerste deel van de avond leg ik de kwaliteiten en toepassingen van de Blauwe Vlam uit
daarna is het pauze met een warm kopje thee
tijdens het tweede deel van de avond is er een meditatie met Vrijgave van het Blauwe Vuur
daarna keren we in stilte huiswaarts om de energie te behouden
Van harte welkom, Lucia

Informatie over Isis

Isis. Isis is de Griekse vorm van het Egyptische Au-Set, Ay-see, Aset, Ashet, Iset of Eset. Haar naam is ook het woord voor ‘troon’. Ze is de godin van de wijsheid en heerst over het huiselijk leven, de vruchtbaarheid en de landbouw; ze rouwt om de vegatatiegod Osiris als deze sterft en zoekt hem overal. De Romeinen vereerden haar als beschermgodin van de zeevaarders en uitvindster van het zeil. Andere namen zijn Moeder van god; de Betoverende; Moeder van de zon. Een oude vorm van Isis’ naam was Asjesj; deze is verwant aan het Soemerische of Kanaänitsche Asjera. Zij was de moeder van de wet.
Isis wordt in verband gebracht met de hondsster Sirius (Sothis) of het sterrenbeeld Canus Major (grote hond). Haar geliefde was Osirus. (Orion). Deze god sterft jaarlijks en keert terug. Haar kind is Horus. Met Osiris en Horus lag Isis aan de basis van een agrarische cultus, waardoor zij door de Griek Herodotus gelijk werd gesteld aan Demeter. Osiris (volgens mij moet dit Horus zijn)  kwam overeen met Dionysos, die in Demeters mysteriën het heilige kind was.

Attributen: troon, kroon; slang; vleugels. Koeiehoorns. Zeven sluiers. De ankh.
Veel over Isis is bekend door de mythologie zoals die is beschreven door de Griekse Plutarchus. Isis had in de Griekse en Romeinse wereld betekenis als mysteriegodin, in een van de in die tijd zeer populaire mysteriegodsdiensten. In de Romeinse tijd was ze zo geliefd dat haar verering nog heel lang heeft kunnen bestaan. Haar tempel bij Philae werd pas gesloten in het jaar 551, in opdracht van keizer Justinianus.
Van haar oudste betekenis is vrij weinig bekend. In oude piramideteksten daterend van ca. -2200 rouwde zij om haar overleden echtgenoot Osiris. Zij zocht de stukken van zijn uiteengereten lichaam bij elkaar en bracht hem in de gedaante van een gier weer tot leven.
De oudste cultus van Isis was misschien die van Abydos, een stad bij de noordelijke delta (‘Beneden-Egypte’). Zij en Osiris werden al vroeg in de Egyptische geschiedenis door de priesters van Heliopolis opgenomen in de cultus van Ra, maar sinds het Nieuwe Rijk, vanaf ca. -1500, was hun dienst niet meer beperkt tot enkele centra, maar werden ze overal in het land vereerd. Osiris was Isis’ broer en minnaar. Rituelen uit een late periode worden uitgevoerd door geschoren, kale priesters; ze houden de metten en vespers, maken muziek en kennen doop, wijwater en processies.

Ze wordt afgebeeld als moeder gods met edelstenen, met het Horuskind op schoot of aan de borst. Horus wordt gelijkgesteld met de zon; Isis is dus net als Hathor moeder van de zon. Hathor legde het zonne-ei als de Nijlgans; Isis is de baarmoeder van Horus. Dit is in feite de betekenis van Hat-hor (huis of baarmoeder van Horus).
Isis en Hathor worden soms voorgesteld als de Heldere moeder en Donkere moeder. Latere dynastieën noemen Nephtys, Isis zuster, wel de Donkere moeder. Het was deze twee-eenheid die de farao’s eeuwig leven op dezelfde manier als Osiris eeuwig leven gaven. 
Isis was in bezit van de macht van het woord. Volgens sommige teksten had ze de kennis hierover listig ontfutseld aan Ra; andere teksten vermelden dat ze deze had verkregen van Thot, de god van het schrift. Met de kracht van het woord kon ze Osiris het leven teruggeven. Isis wordt ook wel vereenzelvigd met Sjesjeta of Sesjat, de schrijfster van de goden, die de geschiedenis vastlegt en Thot de kennis van het schrift leerde. De kunst van het schrijven werd beschouwd als een gave van Isis of Sjesjat (ook wel van Ma-at of Menos). Geschreven letters symboliseerden de scheppende kracht van het woord of Logos; wie het woord kende, had de macht om de wereld of het leven te scheppen. (lees ook hierover onze boodschap voor de Isis-groep)

Het levensteken de ankh wordt wel de ‘Sleutel van de Nijl" genoemd. Dit symbool geeft de mystieke vereniging weer tussen Isis en Osiris, die het jaarlijkse stijgen van de Nijl veroorzaakte en hiermee de vruchtbaarheid van het land. De aardse Nijl wordt weerspiegeld als de hemelse Melkweg. De Melkweg werd gezien als de melk die vloeide uit de uier van de hemelse koe, een verschijning van Isis of Hathor. De vier poten van de koe steunden op de vier hoeken van de aarde.
Isis wordt afgebeeld met een troon op haar hoofd, waarmee wordt aangegeven dat zij de troon is waar de farao op zit. Haar naam en het woord voor troon zijn identiek. (zoals onze Sedes Sapientiae)
Tot de rituelen behoren uitingen van rouw en smart: in Bousiris slaat iedereen zich na de offers van verdriet op de borst (Herodotus). Het kind Horus met het valkenhoofd sterft door een schorpioenbeet, maar herrijst door ingrijpen van Thot. Ook haar minnaar Osiris sterft en herrijst. Over hele aarde zoekt zij zijn verspreide ledematen; alleen de fallus ontbreekt. Hiervoor in de plaats plaatst zij een steen. Met haar vleugels zweeft zij boven hem en wordt ze bevrucht met het kind Horus; ze waait zij hem nieuwe levensadem in. In het nieuwe rijk versmolt ze vaak met Hathor, en werd met haar koeiehoorns afgebeeld. Isis werd vooral vereerd door vissers en zeelieden.
Op een gravering op een Romeinse tempel uit het begin van onze jaartelling is te zien hoe aan Isis manden met graan worden geofferd, die worden bewaakt door een slang. Isis baart haar kind Horus terwijl zij zich voor Seth verbergt in het papyrusriet, waar Horus opgroeide. Het papyrus had symbolische betekenis als een plaats voor geboorte en wedergeboorte. Papyrus maakt een belangrijk deel uit van de decoratie in graven, als teken dat het graf een plaats is waar de dode wacht op zijn wedergeboorte.
Het huwelijk van Isis en Osiris werd gevierd op 19 juli (initiatie Zonneberg). Isis’ verjaardag viel op 15 augustus.(opening bron te Zepperen)  De wederopstanding van Osiris vond plaats op 13 november. (onze afsluitingsbijeenkomst)

de commentaren in deze kleur zijn van Lucia

bron : http://www.nissaba.nl/godinnen/beschrij.shtml

Voorbereiding reis Par-Isis

danseres uit de Levant
 
geboorte van Horus
 
priesteres van Isis
 
 
 

The Zodiac of Dendera

The famous Zodiac of Dendera confounds today’s visitors who may look for a reflection of modern-day astrological beliefs. This bas-relief actually represented a night skyscape, on the ceiling of a chapel in the Temple of Hathor at Dendera, where the mysteries of the resurrection of the god Osiris were celebrated.

A ceiling decorated with an image of the sky

This sandstone slab comes from the domain dedicated to the goddesses Hathor and Isis at Dendera. It was part of the ceiling of one of the chapels where the resurrection of Osiris was commemorated, on the roof of the great Temple of Hathor.
The vault of heaven is represented by a disc, held up by four women assisted by falcon-headed spirits. Thirty-six spirits or "decans" around the circumference symbolize the 360 days of the Egyptian year. The constellations shown inside the circle include the signs of the zodiac, most of which are represented almost as they are today. Aries, Taurus, Scorpio, and Capricorn, for example, are easily recognizable, whereas others correspond to a more Egyptian iconography: Aquarius is represented as Hapy, the god of the Nile flood, pouring water from two vases. The constellations of the northern sky, featured in the center, include the Great Bear (Ursa Major) in the form of a bull’s foreleg. A hippopotamus goddess, opposite Ursa Major and Ursa Minor, represents the constellation of the Dragon.

An astronomical configuration corresponding to a specific date

The five planets that were known at the time are associated with certain signs of the zodiac: Venus ("the god of the morning") is behind Aquarius, Jupiter ("Horus who Reveals the Mystery") is near Cancer, Mars ("Horus the Red") is directly above Capricorn. Mercury is called "the Inert" and Saturn "Horus the Bull". This particular configuration of the planets among the constellations occurs only about once every thousand years; an astrophysicist has dated it between 15 June and 15 August 50 BC. Two eclipses are represented exactly where they occurred. The solar eclipse of 7 March 51 is depicted as the goddess Isis holding a baboon (the god Thoth) by its tail, signifying her attempt to stop the moon from hiding the sun. The lunar eclipse of 25 September 52 is represented by an udjat-eye (the "whole one"), because a lunar eclipse only occurs when the moon is full.

The Zodiac, an Egyptian-style illustration?

The Zodiac of Dendera was transported to France in 1821 with the permission of Egyptian ruler Mohamed Ali Pasha. It is one of the most famous Egyptian monuments preserved in France.
It should be interpreted as a map of the sky rather than a giant horoscope or a perpetual astrological tool. However, the Egyptians believed that certain constellations and decans could have a negative influence on their destiny or health.
The representations of the signs of the zodiac as we know them today did not appear in Egypt until the Greco-Roman Period. This monument reflects the way Egyptian cultural elements merged with Babylonian and Greek astronomical and astrological theories, as a result of the Assyrian and Babylonian deportations of the 8th and 6th centuries BC, and the Persian and Greek invasions of the 6th and 4th centuries.

 

Vrijgave van het Blauwe Vuur

painting by Marius
Na een intense onderdompeling in het Blauwe Vuur van Michàel en Faith op de Mont St Michel
ben ik blij jullie te mogen uitnodigen op deze
Vrijgave van het Blauwe Vuur
tijdens een intense meditatie zullen we baden in dit Blauwe Vuur en luisteren naar de woorden van Heer Michàel en zijn complement Faith.
j
In aansluiting op deze avonden kan je ook een meer diepgaande Lering over het Blauwe Vuur volgen
Lering over het Blauwe Vuur van Michàel en Faith
woensdag 18 november 2009 om 19.30 u
Van harte welkom, Lucia

ma 5 okt 09 Hoe leer ik communiceren met de Opgevaren Meesters?

Cursus : Hoe leer ik communiceren met de Opgevaren Meesters?
twee mogelijkheden :
maandag 5 en 19 oktober 2009
telkens om 19.30 u in de Tuin van de Moeder te Herentals
 
meebrengen : schrijfgerief en pantoffels
Geliefden,
Ik Ben uw Moeder en Ik kom tot u in het Licht van mijn hart.
Geliefden, bereidt u voor, bereidt u voor in deze maand die komen gaat (september).
Aan jou is de keuze en deze keuze is zoals altijd vrij.
Het ogenblik is gekomen om ervoor te gaan, om daadkrachtig te zijn, om niet meer te twijfelen, maar de roep van uw hart te volgen en deze roep leidt naar het licht aan het einde van de tunnel, deze roep leidt je naar je zusters en broeders in het heelal, die jullie bijstaan op aarde met al hun krachten en zeer veel liefde in hun hart en het is deze liefde waarvan je de aantrekkingskracht voelt. Zij is getooid in hemels licht, dit licht houdt de belofte van wijsheid in zich, inzicht, realisatie.
En deze wijsheid komt meer en meer ter uwer beschikking wanneer je je focus erop richt, dwz wanneer je haar in je laat ontwaken zoals een bloem.
Een bloem van wijsheid dient gevoed te worden door uw aandacht en attentie, zij heeft die voeding nodig : uw afstemming.
Daarom geef ik u deze eenvoudige oefening die je doorheen haar eenvoud naar de wijsheid zal leiden.
Ik vraag hiervoor enkel je tijd en je bewuste aandacht.
Dan overhuif ik je met mijn licht en kan je voelen hoe je in mijn bewustzijn wordt opgetild.
Ik verhoog de frequentie van je hersengolven zodat de ontvankelijkheid van je brein groter wordt, meer ingetund op onze sferen.
Zo heb je een verbinding met ons beschikbaar en weet geliefden, dat het hiervoor nu werkelijk het moment is.
Zet je in stilte neer en focus je op mij in uw hart, aanroep mijn aanwezigheid 3 maal.
 Heilige Moeder omhul me met uw Licht.
 Heilige Moeder omhul me met uw Licht.
 Heilige Moeder omhul me met uw Licht.
En ik zal je optillen in mijn bewustzijn.
Oefen dit moment van afstemming iedere dag. Je hebt er nood aan. En leer zo met ons te communiceren.
De aarde is hiervoor klaar, zij hunkert naar deze verbinding van haar bewoners, zodat ze verder kan evolueren naar haar ascensie. Laat haar niet wachten.
Laat Mij niet wachten, ik roep jullie op, geliefden, om met mij in communio te gaan, zodat het herstelplan voor de aarde zich verder kan ontwikkelen.
Het is nu tijd !
Maria
Amen Amen Amen
©Lucia, 26 augustus 2009
Geliefden,
Vrienden van mijn hart,
Ik Ben Heer Metatron en Ik kom om u voor te bereiden, om u voor te bereiden op de shift in bewustzijn, in consciousness.
Geliefden, het is duidelijk tijd om u hierop voor te bereiden, om u te verzorgen, om u te reinigen, om u af te stemmen in bewustzijn en hiertoe is de oefening die Moeder Maria u opgaf zeer noodzakelijk.
Oefen u in het tot stand brengen van een communicatieve brug tussen u en ons, zodat wij ieder van jullie kunnen bereiken.
Sta uzelf toe de mogelijkheid te overwegen om rechtstreeks met ons te communiceren. De tijd is hiervoor rijp.
Geliefden, wij vragen jullie dit, wij vragen jullie dit met aandrang.
Stel u hiervoor open zonder angst.
Open uw geest voor ons, open uw geest en ontvang onze communicatie.
Luister naar deze zachte aandrang die in je merkbaar wordt, de aandrang die je stuurt om op ons opmerkzaam te zijn.
Het zachte en warme gevoel dat je helemaal vult.
Geliefden, op dat moment ben je klaar voor communicatie met ons.
Op dat moment raden wij je aan om te gaan zitten en onze woorden neer te schrijven of uit te spreken.
Noteer de indrukken die bij je binnenglijden. Volg met de blik van je ogen onze aanwijzingen.
Zo kunnen wij je begeleiden in je leven, je ondersteunen, je richten op zaken die voor jou persoonlijk van belang zijn in het vervullen van je cosmische opdrachten.
Ieder van jullie op het Pad van het Licht bereikt namelijk op een bepaald moment een niveau van dienstbaarheid, een niveau van meehelpen aan het uitvoeren van het Goddelijke Plan voor de aarde.
Op een bepaald moment herinneren jullie je opdrachten en taken die jullie overeengekomen zijn voor deze incarnatie.
Het is belangrijk om met deze herinnering contact te maken en hiervoor is de telepathie met ons van groot belang.
Overweeg dus bij uzelf de mogelijkheid om daadwerkelijk met ons te communiceren.
Onze vertegenwoordiger die dit bericht noteert zal hiervoor al haar wijsheid en kennis ter beschikking stellen.
Wij vragen haar dit nu met aandrang want het is tijd !
Amen.
Ik Ben Heer Metatron. Amen. Amen. Alleluja. Amen.
©Lucia, 27 augustus 2009