Boodschap van AA Chamuel

Boodschap van Aartsengel Chamuel ter voorbereiding van de Lichtmismeditatie in de OLVr van Hanswijckbasiliek

Lieve Isis-Ankers,
In de diepte van uw wezen vraag Ik jullie om contact te maken met het Heilig Vuur dat brandt op het altaar van uw geheime hart. Het is immers hier dat wij elkaar kunnen ontmoeten. Ik Ben Chamuel, de engel, de bewaker van het Roze Vuur en zoals jullie konden waarnemen tijdens de Lichtmisvoorbereiding van vorige dinsdag, houden wij met talrijke legioenen de wacht.
Onze trilling zoemt onophoudelijk doorheen de koepel van de basiliek, je kunt haar op etherisch gebied zelfs horen. Dit is het zoemen van de Liefde, want dit liefdesvuur laait hoog op in onze aanwezigheid en wij zijn bereid de nodige voorbereiding te doen opdat op Lichtmis de koepel zich kan openen en het vuur zuurstof krijgt om zich uit te breiden.
Maar daarvoor hebben wij jullie nodig, lieve ankers, want zonder jullie aanwezigeheid kan dit vuur zich niet nestelen in de aardse sferen en blijft het enkel toegankelijk voor gelijkgestemden. En dit is niet de bedoeling.
Het is onze wens dat dit liefdesvuur de mensen daadwerkelijk kan aanraken en kan beroeren, ja zelfs kan helen van oude wonden, helen van het verleden. En dit vraagt een inspanning van uwentwege, een inspanning om dit energieveld van liefde naar de aarde toe te halen, opdat de materie erdoor “verlicht” kan worden en zegeningen kan schenken aan hen die in nood zijn.
De oude stad verrijst nu langzaam uit haar as en heeft nood aan een nieuwe impuls van liefde. Zo kan het verleden afgesloten worden door heling en liefde, zo kan alles weggewassen worden door dit nieuwe liefdesveld dat verrijst onder de bescherming van Vrouwe Venus, uw schutsvrouwe.
Kinderen van het Roze Licht, leg uw harten bij elkaar in liefde om zo samen met onze engelenkoren de wereld te verlichten en te bevrijden van pijn. Want een Nieuwe Lente kondigt zich aan. Amen.
 
Ik Ben Chamuel en Charity en wij staan jullie bij. Amen.
 
©Lucia, 27 januari 2011

Lieve Ankers,
tijdens onze meditatie dinsdagavond ter voorbereiding van de lichtmisviering zijn we afgedaald in het labyrint van deze plaats, via deze “in diepte” afdaling mochten we de engelenkoren aanschouwen die hoog in de koepel zeer bedrijvig waren. De bovenstaande boodschap is van deze ontmoeting het resultaat.
Ik nodig jullie dan ook van harte uit om u voor te bereiden op deze zéér belangrijke meditatie door de leringen van het roze vuur nog eens grondig door te nemen en een levendige plaats te geven in uw leven, zodat je waarlijk een anker kunt zijn voor de energie op lichtmis.
Lucia