Een Ode aan de Meikoningin

1048%5Fg

Ode aan de Meikoningin

Geliefden van mijn hart,

Luister naar de stem van liefde die door de wouden klinkt. Zij getuigt van tederheid en warmte voor de natuur. Leer hiervan en vul al uw lichamen met deze verrukking. Verrukking voor de natuur die het leven werkelijk ten toon spreidt, de natuur die nu in volle glorie is. Een ode aan de Meikoningin. Een ode aan God.

Laat ook de goddelijke kracht in uw leven deze maand in volle kracht losbarsten. Wees goddelijk, vruchtbaar voor liefde. Ontvangend en gevend.

Laat het goddelijke zaad in u openbarsten en groeien, net zoals in de natuur. Ga mee met deze natuurlijke kracht. Stroom mee, verzet u niet, maar laat u bestuiven door mijn Adem. Ik Ben de Heer van Liefde die over u komt en u opneemt alsof de Wind u verder voert. Steeds verder tot de tijd gekomen is om u te verankeren in het Leven en daar op die plek zwanger te worden en vrucht voort te brengen.

Dit is wat de aanraking van mijn Geest veroorzaakt. Hij breekt u open en laat u ontkiemen. Hij laat u ontkiemen en dan groeien, uitgroeien tot krachtige sterke bomen, diep geworteld in de Eeuwige.

Dat uw leven vruchtbaar moge zijn.

Ik zegen u met de aanraking van mijn Geest, die over u komt en u nimmer verlaat. Amen.

Ik Ben de Heer van Liefde en Ik raak u aan.

© Lucia

over de oeroude H.Moederplaats Scherpenheuvel

Boodschap van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel

Geliefden,

Vaak heb Ik u gevraagd hier te komen, hier op het kruispunt der wegen die leiden naar Mij, uw Moeder. Wees hier welkom en kom thuis in mijn hart. Geliefden, deze plaats is van oudsher een pelgrimsoord voor Mij. Hier waak Ik over mijn geliefden, hier bied Ik hen troost aan mijn boezem. Aanschouw al dit volk hier, ze zijn Mij allen diep genegen en Ik schep plezier in de uitbundigheid die hier heerst en die goed is zo. Want deze vreugde wordt door mijn engelen immers verzameld en geschonken aan die zielen in nood, die zich hier aanmelden.

Geliefden, laten we ons samen verbinden in een cirkel, laten we de hemel hier openen opdat deze zich kan verbinden met de aarde en de Matrix van het Goddelijke Kind kan indalen op deze plaats.

Geliefden, open hiervoor uw harten en luister naar hun zwanenzang, luister naar hun melodie die des hemels is en die rechtstreeks in verband staat met de Koren mijner Engelen die zingen van vrede en vreugde. Zij introduceren hier de trilling van de Matrix van het Goddelijke Kind in samenwerking met jullie, mijn geliefden.

Zo werken we samen voor een zachtere wereld, een wereld opgebouwd uit een fijnere trilling, een trilling afgestemd op de vrucht van mijn schoot, het Goddelijke Kind, op aarde gezonden om de mensheid bij te staan en lief te hebben. Dat onze harten samen deze melodie mogen zingen en zo deze Matrix hier stevig verankeren voor de toekomstige generaties van lichtkinderen op aard.

Ik zegen u met mijn vuur en Ik ontsteek in u de Vlam der Verrijzenis opdat zij mag opflakkeren in uw hart. Amen.

Ik Ben Maria en Ik groet. Amen.

©Lucia, 20 april 2007

een oud boomheiligdom

bij de Basiliek van Scherpenheuvel

 

Mystieke Beleving aan zee


bronnen

Mystieke Beleving aan zee

Meer dan 10 jaar geleden begon de Heer van Liefde te spreken in mijn hart, een mystieke conversatie, zeer intens en gedragen door een onmetelijke liefde.

Ik ben nu eindelijk gereed om deze boodschappen die zo intiem zijn te delen, want ze bevatten zo’n helend licht dat door me straalt wanneer ik hen lees of uittyp, een licht dat ik niet enkel voor mezelf mag houden, maar dat dient om gegeven te worden aan de wereld.

Ik wens dan ook deze boodschappen vol liefdeslicht met jullie te delen op een heel eenvoudige wijze door ze voor te lezen op sfeervolle samenkomsten geïnspireerd door de Heer van Liefde, Christus en zijn lieve Moeder.

Van harte welkom, Lucia

eerste deel : maandagavond 28 juli om 20 u

 tweede deel : maandagavond 18 augustus 2014 om 20 u

BlueMoon