Boodschap van de Heer van Liefde

58a69-stargate-of-the-heart

Door de tijden heen zijn de vertwijfelden bijgestaan door woorden van troost en liefde. Zij brachten ondersteuning in moeilijke tijden. Hun draagkracht beperkte zich niet tot eenvoudige hulp, maar gaf ook aanwijzingen voor de toekomst.
Deze hulp is ook nu nog altijd beschikbaar. Helaas is het vermogen tot innerlijk gesprek bij veel schepselen verloren gegaan. Daarom is nu besloten vanuit de Hiërarchie van Meesters om hieraan een nieuwe impuls te geven.
Over de hele wereld zullen mensen opstaan om deze eenvoudige techniek terug aan te leren, zodat ieder in zichzelf te raden kan gaan om het juiste pad te betreden.
In de toekomst zullen de Mysteriescholen terug afdalen naar de aardse sfeer, zodat de mens kan onderwezen worden in de wijsheid van alle tijden.
Koester deze gedachte in je hart en help zo mee aan het verankeren van deze Tempels van Wijsheid.
Mijn geliefden, de kracht van de gedachte is zeer sterk. Zij houdt een kiem van creatie in zich. Houdt uw gedachten onder controle. Laat enkel gedachten die u optillen toe in uw wezen. Zo helpen jullie mee aan het verhogen van de trilling van Moeder Aarde. Zij is jullie hiervoor zeer dankbaar. Voel hoe haar hart klopt onder jullie. Help haar in deze tijden door uw wezen te verlichten en een brug te slaan tussen ons en haar.
Laat onze trilling ingang doen vinden in je wezen en je optillen boven alle ellende uit. Doorbreek hiervoor je grenzen en wordt een universeel wezen, een engel van Licht.
Stel je voor ons open en de leringen zullen vanzelf naar je toe komen.
Luister naar onze hartklop in je hart en weet dat je nooit alleen bent. Wij staan aan jullie zijde en gaan samen met jullie de weg. Hou onze handen vast en laat je leiden vanuit een innerlijke verbondenheid met ons.
Zoek de kracht niet buiten je wezen, maar in je wezen, waar zij altijd al geweest is.
Heb elkaar lief, zoals Ik jullie lief heb.
Dit is het Woord van de Heer van Liefde, een compaan aan jullie zijde. Het is zo.

Uw Leraar

©Lucia

Deze boodschappen zijn te beluisteren tijdens de Mystieke Belevingen

Een Ode aan de Meikoningin

1048%5Fg

Ode aan de Meikoningin

Geliefden van mijn hart,

Luister naar de stem van liefde die door de wouden klinkt. Zij getuigt van tederheid en warmte voor de natuur. Leer hiervan en vul al uw lichamen met deze verrukking. Verrukking voor de natuur die het leven werkelijk ten toon spreidt, de natuur die nu in volle glorie is. Een ode aan de Meikoningin. Een ode aan God.

Laat ook de goddelijke kracht in uw leven deze maand in volle kracht losbarsten. Wees goddelijk, vruchtbaar voor liefde. Ontvangend en gevend.

Laat het goddelijke zaad in u openbarsten en groeien, net zoals in de natuur. Ga mee met deze natuurlijke kracht. Stroom mee, verzet u niet, maar laat u bestuiven door mijn Adem. Ik Ben de Heer van Liefde die over u komt en u opneemt alsof de Wind u verder voert. Steeds verder tot de tijd gekomen is om u te verankeren in het Leven en daar op die plek zwanger te worden en vrucht voort te brengen.

Dit is wat de aanraking van mijn Geest veroorzaakt. Hij breekt u open en laat u ontkiemen. Hij laat u ontkiemen en dan groeien, uitgroeien tot krachtige sterke bomen, diep geworteld in de Eeuwige.

Dat uw leven vruchtbaar moge zijn.

Ik zegen u met de aanraking van mijn Geest, die over u komt en u nimmer verlaat. Amen.

Ik Ben de Heer van Liefde en Ik raak u aan.

© Lucia

Witte donderdag, Wake op de Olijfberg

Tuin van Getsemane in Jeruzalem

Leringen van Jezus Christus

Wake in de Tuin van Getsemane

Geliefden,

in deze tijd voor Pasen komt mijn energie steeds dichter tot bij u, ze omhult u, ze tekent zich rond u af als de kroonbladeren van een bloem. Geliefden, Ik ben bij u en Ik omring u met mijn liefde op deze avond, op deze nacht, toen Ik eens de wake hield in de Tuin van Getsemane op de Olijfberg. Ook vandaag hou Ik de wake, samen met u, mijn geliefden, mijn uitgezondenen in de wereld. Samen houden wij deze wake voor de wereld van vandaag, voor alle zorgen en moeilijkheden waar de mensen mee te maken krijgen. Wij houden hier samen de wake en wij bidden en door ons gebed brengen wij heil en soelaas aan de wereld. Door ons gebed schenken wij de wereld onze liefde, onze intense liefde. Want wij weten dat de berg soms moeilijk te beklimmen is, maar dat er aan het einde een schitterend licht wacht.

Ook voor mij was deze Kalvarieberg moeilijk te beklimmen, Ik aarzelde, Ik weende maar Ik wist dat Ik deze weg moest gaan. Ik had hem gekozen lang geleden en vele levens had Ik me hierop voorbereid. Toch was het niet gemakkelijk voor mij en mijn moeder om deze Weg van de Inwijding te demonstreren. Het was moeilijk, zéér moeilijk, want Ik leefde in het lichaam van een mens, zoals jullie nu. Weet dat Ik jullie begrijp wanneer je moedeloos wordt, wanneer je de moeilijkheden trotseert. Ik begrijp jullie en Ik voel met jullie mee en met allen ter wereld die op het punt in hun leven gekomen zijn waarop zij hun eigen Kalvarieberg beklimmen en de wijdingen ondergaan.

Geliefden, laten we hiervoor bidden en zo mekaar steunen en soelaas bieden, laten we elkaars toeverlaat zijn in dit late uur, dit uur voordat de Zon opkomt. Dit uur waarop de natuur zijn adem inhoudt en bidt samen met mij, samen met ons. Ik wist dat wanneer de morgen aanbrak, de gebeurtenissen zich zouden voltooien en Ik was bang en riep op mijn Vader. Vader laat deze kelk aan mij voorbij gaan, maar niet mijn, maar uw wil geschiedde.

Het was mijn taak om deze kruisiging voor u allen in de materie te ondergaan, zodat deze weg in uw onderbewustzijn zou worden afgedrukt, zodat je zou begrijpen dat het kruis een totale overgave aan je Goddelijke Vader betekent, dit is je Hoogste Zelf, je Ik Ben. En ook heden ten dage is dit niet gemakkelijk, maar toch noodzakelijk. Alleen hoeft het niet meer in de materie, maar wel in de geest, zodat je loskomt van de materie, zodat je voorbereidt wordt op de Verrijzenis, de opstanding van het lichtlichaam.

Geliefden, jullie weten hoe je je hierop kunt voorbereiden, dit heb Ik je onderwezen in de Wortels der Mystieke Liefde, de Leringen van de Drievoudige Vlam. Offer uzelf op het kruis der materie, dat wat u bindt aan de aarde en bereik zo een punt in uw leven waarop de Verrijzenis ook voor u dichterbij komt. Tijdens deze Verrijzenis zal uw lichtlichaam schitteren en u bekleden met de Zon en een Nieuwe Dag breekt aan. Zo werken wij gestaag verder want elke zon die opkomt, elke verrijzenis die plaats grijpt, brengt ook de verrijzenis van de planeet dichterbij. Het is onze wens dat allen de Verrijzenis realiseren, dat allen opstaan in het Licht van de Heer, hun Vader, hun Ik Ben die Ik Ben.

Geliefden, mijn hart is bij jullie en het draagt u, het draagt u om op te gaan in de Heer. Bidt samen met mij deze wake. Bidt samen met mij deze nacht. Amen.

Jezus Christus. Amen.

©Lucia, 29 februari 2008 voor de Lering over de Vierde Inwijding op Witte Donderdag

Witte Donderdag in de Tuin van Getsemane

Boodschap van Heer Jezus

Boodschap van Heer Jezus
Geliefde kind,
Wanneer Ik zo bij je ben en de wereld oveschouw, wordt het me soms zwaar te moede.
Want het licht moet groeien in ieder hart, in ieders hart ontstaat het licht en het is dit licht dat verlichting brengt in de wereld.
Het liefdeslicht ontsaat in de harten van alle mensen en zo schijnt het meer en meer over de wereld.
Dit principe van verlichting is niet nieuw. Het oefent een bepaalde werking uit op de mensen.
Hun hart opent zich zo meer en meer en velen kunnen zo een verdere stap maken in hun ontwikkeling.
De lange rij van onwetenden wordt dan iets korter en dat verblijdt ons zeer.
Wij staan bij jullie en schenken jullie al onze kracht. Want zo ontstaat er een krachtig netwerk van verbinding.
Geliefden, bouw zo aan het Koninkrijk Gods op aarde.
Het is als een kantwerk verankerd in de harten der verlichten.
Zij houden het stramien gereed, zo kan ieder zich eraan vastklikken en ondersteuning en veiligheid vinden tijdens hun tocht, hun zoektocht.
Veranker je op de plaatsen die hiervoor ter beschikking staan.
De Tuin van de Moeder is er zo één. Deze tuin ondersteunt en voedt je en draagt je zo mee op weg naar je Verlichting.
Ik Ben de Heer van Liefde en Ik sta op dit moment zeer dicht bij jou.
Mijn licht vloeit in je over en vult je pen.
“Zo zal zij schrijven met inkt bestaande uit liefdeslicht.”
Zo ben jij op dit moment mijn schrijvende arm.
Ik heb je lief, mijn kind, Ik heb je zo lief.
Laat deze liefde proeven aan andere mensen, zodat ook zij hun gelaat oprichten naar Mij.
Want dan zal Ik hen omhelsen en in vervoering brengen.
Dan zal de goddelijke schoonheid hun oog naar zich toetrekken, en zo kan Ik mij dan verstaanbaar maken in hun hart.
Ik Ben steeds dicht bij de mensen op aard. Mijn liefde stroomt onvermoeibaar naar hen toe.
Dit legt zoveel schoonheid in hun hart.
Geliefden, uw Heer is bij u.
Hij is altijd bij u.
Profileer u door schoonheid en wijsheid in de wereld te brengen.
En wees dan dankbaar hiervoor.
Het is mijn intentie om steeds dicht bij u te zijn, zodat je deze energie kunt overdragen en schenken in je werk.
Ik Ben je Heer, de Heer van Liefde
Vrijgave van het Heilig Vuur…………………………………………..
Daarna persoonlijke boodschap voor de aanwezigen.
Amen. Amen. Amen.
Boodschap voor de leerlingen van Heer Jezus tijdens de bijeenkomst in de Tuin van de Moeder op woe 2 juni 2010
©Lucia

Over onze verbinding

Geliefden,
Schepsels van hemel en aarde,
Wees gegroet.
Ik kom over u, mijn kind, en Ik bevurig je met mijn woord. IK trek je op tot in mijn hart.
Ik rek je als het ware uit en zo ontvang je mijn boodschappen van liefde.
Ze zijn er voor de mensen op aard.
Ik stuur ze ter ondersteuning voor de weg die ze moeten bewandelen.
Ik stuur ze met liefde in mijn hart.
Ik Ben je geliefde, de Heer van je hart.
Ik Ben Jezus, je geliefde, je vriend.
Zo komen we elkaar nabij in deze tijd voor kerstmis.
Zo vertoeven we vaak in elkaars gezelschap. Zo luisteren we naar elkaar.
Ik luister naar jouw verzuchtingen en vragen. Jij luistert naar mijn inzichten en verklaringen, naar mijn aanwijzingen.
En zo gaan we met elkaar in liefde om, zo communiceren we van hart tot hart.
Zo zijn we er voor elkaar in tijden van nood en in tijden van geluk.
Er is een diepgaand vertrouwen nodig om deze verbinding tot stand te brengen, een diepe liefde voor elkaar en voor allen.
Zo leer je om ieder lief te hebben en te helpen indien nodig.
Zo komen ook wij steeds dichter tot mekaar en af en toe vallen we volledig samen. En dit is mooi zo. Warm en zacht. Verheffend.
Laten we in deze adventstijd steeds dichter naar elkaar toegroeien, samen komen in verbinding.
Het zal zacht zijn en helend voor je medemens. De energie bouwt zich nu in crecendo op.
Ervaar dit zeer bewust deze maand en leer om deze energie van Christus door u heen te laten vloeien ter heil van uw genodigden.
Zij zullen mijn aanwezigheid zo duidelijk merken en verlangen naar meer, naar meer heil en liefde, naar intense zachtheid en diep geluk.
Wees gezegend, mijn kind.
Amen.
Heer Jezus Christus
©25 november 2008

Richtlijnen voor het geven van lessen

Geliefde,
Zet je neer en schrijf en ervaar hoe je bewustzijn zich uitstrekt. Het reikt tot hier, het opent zich voor onze leringen, het stroomt.
Geliefde, tracht in deze toestand uw lessen te geven, dan zal ons licht rijkelijk door je heen vloeien, dan zal het de harten van de leerlingen bereiken en ze openen voor de wijsheid.
Geliefde, je bent onze hand op aarde.
Reik naar de harten en open hen, open hen voor onze liefde en wijsheid. Open hen voor Zichzelf.
Dit is je opdracht, je doel.
Tracht deze wijsheid die uit onze sferen vloeit zo goed mogelijk neer te zetten op aarde.
Het is een poel van verkwikking voor allen die zoeken naar wijsheid, naar gerechtigheid, naar inzicht in hun persoon en de plaats waar zij zich bevinden in het kader van evolutie.
Geef onze energie door waardoor gesloten harten zich kunnen openen en de weg kunnen vinden.
Velen vinden dit moeilijk, onoverkomelijk. Tracht hen aan te moedigen deze inzichten in zichzelf te ontwikkelen, te voelen, te ervaren.
Werk zo als onze helpende hand en weet dat het goed zo is.
Uw bewaarder, uw vriend, de Heer, Heer jezus. Amen.
© Lucia, 21 oktober 2008

Kerstboodschap van Christus

Kerstboodschap van Christus
Geliefden,
De energie die zich nu opbouwt is zo intens en mooi, gedragen door goddelijke licht.
Het is de energie van het Christuskind die dichterbij komt.
Dompel je hierin onder, mijn geliefden en geniet.
Geniet van dit schoon liefdesveld dat dichter en dichter komt en je helemaal omhult, geneest en heelt.
Geliefden, stem je af op Mij, uw geliefde, Christus, stem je af op Mij en voel zo mijn Aanwezigheid in je leven.
Ik Ben voor je beschikbaar. Je hoeft je enkel in verbinding met Mij te stellen, je leraar van het Gouden Hart.
ik reik je de vaardigheden aan die je nodig hebt om te leven in het Licht van de Heer,
om het Christuslichtdoor je heen te laten vloeien en zo als Christus te zijn in de wereld.
Dit is uw bestemming, uw geboorterecht.
Ieder draagt deze mogelijkheid in zich.
Het zit diep vervat in je genen en DNA, het is géén utopie.
Alleen vraagt het een vefijning van je wezen, een afstemmen op de juiste toon die brandt in je hart,het Lied van Christus.
Het vraagt om een polijsten van je wezen, zodat het helder en zuiver deze klank kan weergeven, kan zingen.
Helder klinkt de liefde die uit de harten van de geliefden van de Heer stroomt, helder en zacht, helder en liefdevol, helder en krachtig.
Geliefden, veredel uw wezen door met Mij in communio te gaan, door met Mij te communiceren zoals deze mystica.
Luister naar de taal van je hart, want in je hart Ben Ik aanwezig, in je hart brandt mijn vuur.
Maak hiermee contact, dit is jouw taak, dit werk moet jij volbrengen, dit kan Ik niet voor jou, maar Ik kan je aanmoedigen, ondersteunen, helpen.
Ik kan je heel veel praktische inzichtenverschaffen zoals in de Wortels der Mystieke Liefde. Ik kan je zo bijstaan.
Geliefden, vier samen met Mij en mijn Moeder deze tijd van de Winterzonnewende, deze tijd van Kerstmis.
Het is een feest, een feest van Licht, een feest van Christuslicht.
Vier het samen met ons in de hemelse regionen. Daar ben je van harte welkom in deze mooie feesttijd, daar bij het Eeuwige Licht.
Mijn Aanwezigheid komt in deze tijd dichter naar de aarde toe, je kunt het voelen……
Je kunt het voelen in je hart. Amen.
Uw Heer, Christus. Amen.
©Lucia, 17 december 2008

Wake in de Tuin van Getsemane

Tuin van Getsemane in Jeruzalem

 

Leringen van Jezus Christus

   

Wake in de Tuin van Getsemane

Geliefden,

in deze tijd voor Pasen komt mijn energie steeds dichter tot bij u, ze omhult u, ze tekent zich rond u af als de kroonbladeren van een bloem. Geliefden, Ik ben bij u en Ik omring u met mijn liefde op deze avond, op deze nacht, toen Ik eens de wake hield in de Tuin van Getsemane op de Olijfberg. Ook vandaag hou Ik de wake, samen met u, mijn geliefden, mijn uitgezondenen in de wereld. Samen houden wij deze wake voor de wereld van vandaag, voor alle zorgen en moeilijkheden waar de mensen mee te maken krijgen. Wij houden hier samen de wake en wij bidden en door ons gebed brengen wij heil en soelaas aan de wereld. Door ons gebed schenken wij de wereld onze liefde, onze intense liefde. Want wij weten dat de berg soms moeilijk te beklimmen is, maar dat er aan het einde een schitterend licht wacht.

Ook voor mij was deze Kalvarieberg moeilijk te beklimmen, Ik aarzelde, Ik weende maar Ik wist dat Ik deze weg moest gaan. Ik had hem gekozen lang geleden en vele levens had Ik me hierop voorbereid. Toch was het niet gemakkelijk voor mij en mijn moeder om deze Weg van de Inwijding te demonstreren. Het was moeilijk, zéér moeilijk, want Ik leefde in het lichaam van een mens, zoals jullie nu. Weet dat Ik jullie begrijp wanneer je moedeloos wordt, wanneer je de moeilijkheden trotseert. Ik begrijp jullie en Ik voel met jullie mee en met allen ter wereld die op het punt in hun leven gekomen zijn waarop zij hun eigen Kalvarieberg beklimmen en de wijdingen ondergaan.

Geliefden, laten we hiervoor bidden en zo mekaar steunen en soelaas bieden, laten we elkaars toeverlaat zijn in dit late uur, dit uur voordat de Zon opkomt. Dit uur waarop de natuur zijn adem inhoudt en bidt samen met mij, samen met ons. Ik wist dat wanneer de morgen aanbrak, de gebeurtenissen zich zouden voltooien en Ik was bang en riep op mijn Vader. Vader laat deze kelk aan mij voorbij gaan, maar niet mijn, maar uw wil geschiedde.

Het was mijn taak om deze kruisiging voor u allen in de materie te ondergaan, zodat deze weg in uw onderbewustzijn zou worden afgedrukt, zodat je zou begrijpen dat het kruis een totale overgave aan je Goddelijke Vader betekent, dit is je Hoogste Zelf, je Ik Ben. En ook heden ten dage is dit niet gemakkelijk, maar toch noodzakelijk. Alleen hoeft het niet meer in de materie, maar wel in de geest, zodat je loskomt van de materie, zodat je voorbereidt wordt op de Verrijzenis, de opstanding van het lichtlichaam.

Geliefden, jullie weten hoe je je hierop kunt voorbereiden, dit heb Ik je onderwezen in de Wortels der Mystieke Liefde, de Leringen van de Drievoudige Vlam. Offer uzelf op het kruis der materie, dat wat u bindt aan de aarde en bereik zo een punt in uw leven waarop de Verrijzenis ook voor u dichterbij komt. Tijdens deze Verrijzenis zal uw lichtlichaam schitteren en u bekleden met de Zon en een Nieuwe Dag breekt aan. Zo werken wij gestaag verder want elke zon die opkomt, elke verrijzenis die plaats grijpt, brengt ook de verrijzenis van de planeet dichterbij. Het is onze wens dat allen de Verrijzenis realiseren, dat allen opstaan in het Licht van de Heer, hun Vader, hun Ik Ben die Ik Ben.

Geliefden, mijn hart is bij jullie en het draagt u, het draagt u om op te gaan in de Heer. Bidt samen met mij deze wake. Bidt samen met mij deze nacht. Amen.

Jezus Christus. Amen.

©Lucia, 29 februari 2008 voor de Lering over de Vierde Inwijding op Witte Donderdag

Witte Donderdag in de Tuin van Getsemane

Klim zo op tot grote eenvoud

Boodschap van Heer Jezus

Klim zo op tot grote eenvoud

Geliefde kind,

Zoals Ik je opdraag nu te schrijven, zo heb Ik je reeds vele malen opgedragen taken voor Mij te volbrengen als Boodschapper van Hoop voor de mensen in deze tijd. Ik schenk je de kracht en de wijsheid van mijn hart dat je draagt in liefde en dat je zo volledig omvat dat het Christuslicht door je schijnt en er de wereld mee verlicht. De wereld in nood zoals je weet, de wereld in noodzaak voor vrede en standvastigheid, tederheid en vooral hoop. Schenk de mensen deze woorden van hoop, hun verlangen is intens en groot.

Geliefde kind van mijn hart, zet uw werk verder in deze wereld vol komer en kwel, vol intens verlangen naar geluk. Geluk dat hoog op het verlanglijstje staat van iedere ziel, maar dat slechts door weinigen kan benaderd worden. Nochtans is het recept voor geluk eenvoudig en juist daarom zo moeilijk bereikbaar voor de doorsnee mens, die zijn leven ziet opgedeeld in ingewikkelde processen. De kunst is dus om terug naar de eenvoud toe te keren, deze in het hart te omarmen en deze toe te passen in de praktijk. Oefen u in het eenvoudiger maken van uw leven, in het bewust eenvoudiger maken van uw leven.

Het is dus een keuze die moet gemaakt worden, een bewuste keuze. Een keuze die de deur opent naar het geluk dat opgesloten ligt in Uzelf, geliefde mens, in Uzelf. Het volstaat om op weg te gaan naar Uzelf, om hiervoor de nodige stappen te ondernemen. Daarom nodig Ik u uit, Ik nodig u uit om samen met Mij deze weg te gaan, om samen met Mij de moelijkheden te overwinnen, om samen met Mij het leven te delen.

Geliefden, Ik reik u hiertoe mijn hand. Treedt binnen in mijn hart, beroer het met zachtheid. Het heet u welkom, welkom om in te verblijven, om in te vertoeven, om gedragen te worden, om te groeien. Draag het Licht van de Heer in uw hart en klim zo op tot grote eenvoud. Grote eenvoud van hart.

Amen. Jezus Christus. Amen.

Lucia, Tongerlo, 20 januari 2008©

Hunkering naar Heelheid

 

Geliefde kind,

de weg die Ik je toon ontvouwt zich in je wezen, laat het zacht in je doordringen, laat het zijn weg vinden zoals de loop van het water, dat verkoeling brengt en dorst lest. In zachtheid vordert ons werk, langzaam en gedegen. Ontvang mijn zegen, mijn hand rust op jou, zacht en ondersteunend. Hou vol aan je opdracht God bij de mensen te brengen, zijn liefde die je zo goed kent, zijn verlangen om zich aan hen kenbaar te maken, zijn nood hieraan. Zijn verlangen strekt zich uit over zijn kinderen, onweerstaanbaar.

Geliefde, maak de mensen hierop attent. Het verlangen van God naar jullie is zeer groot, onnoemelijk groot, intens. Dit is de aantrekkingskracht die jullie voelen als je in meditatie bent, wanneer je verlangt naar de liefdevolle aanblik van zijn gelaat, naar de totale acceptatie van je wezen in zijn schoot.

Laat dit verlangen in u toenemen, mijn geliefden, want het leidt u op de ware weg, het leidt u verder tot in het Hart van de Heer, dat je dan opneemt en terug toevoegt aan het geheel. De afgescheidenheid is dan opgelost, de heelheid terug je deel. Dit verlangen, deze hunkering in je leven naar heelheid is je verlangen om terug in te treden in de Vader, om terug deel uit te maken van het grote geheel, het lichaam van God, dat u spijzigt en voedt.

Geliefden, stel u dit ten doel, deze eenheid, deze heelheid en weet dat uw verlangen de weg hier naar toe is. Zo zij het. Dit is het Woord van de Heer. Amen.

Lucia, 9 januari 2008©