Engelenboodschap voor de leerlingen van de Roos

help-angels-unaware

Engelenboodschap voor de leerlingen van de Roos

Wanneer je zo dicht bij Mij bent, mijn kind, dan til Ik je op en neem Ik je in mijn schoot. Je vliegt dan door het luchtruim en je verzoent je met je broeders en zusters in de lucht, je bent dan een wonder van creatie. Een wezen van liefdeslicht dat zijn sterren over de aarde heen strooit. Je bent dan thuis in je Wezen, in je kracht en je streeft ernaar deze kracht in mensen tot ontwikkeling te brengen, o mijn geliefde, hoe schoon is deze uiting van je Goddelijkheid, hoe waarlijk schoon en prachtig.

Samen gaan we deze weg en hierin ondersteun Ik je, samen timmeren we aan de trap naar de Eeuwigheid. Deze trap wordt omzoomd door engelen die zingen en die zo een bepaalde harmonie scheppen, een cadans om het betreden van deze trap gemakkelijker te maken, te ondersteunen.

Moedig daarom je leerlingen aan om te luisteren naar dit lied van aanmoediging, moedig hen aan om gebruik te maken van de energie die zij verspreiden met het wieken van hun vleugels want zij verheffen je hiermee en dragen je mee over de uitdagingen heen.

Lieve leerlingen van de Roos, de energie die wij uitdragen ondersteunt jullie en geeft jullie vleugels van licht om uit te stijgen over de zwaarte van het bestaan, om soepeler met de uitdagingen van het leven om te gaan, om in rustiger vaarwater terecht te komen. Deze energie schenken wij u als ijverige studenten van de Roos. Mediteer hierover en wij zullen aan je zijde staan, wij zullen je omhullen met onze kracht en tederheid. Wij zullen bij u zijn voor altijd, voor Eeuwig. Amen.

De Engelen die je ondersteunen op je Pad, de Engelen van de Roos

©Lucia

Engelenboodschap voor de leerlingen van de Roos

help-angels-unaware

Engelenboodschap voor de leerlingen van de Roos

Wanneer je zo dicht bij Mij bent, mijn kind, dan til Ik je op en neem Ik je in mijn schoot. Je vliegt dan door het luchtruim en je verzoent je met je broeders en zusters in de lucht, je bent dan een wonder van creatie. Een wezen van liefdeslicht dat zijn sterren over de aarde heen strooit. Je bent dan thuis in je Wezen, in je kracht en je streeft ernaar deze kracht in mensen tot ontwikkeling te brengen, o mijn geliefde, hoe schoon is deze uiting van je Goddelijkheid, hoe waarlijk schoon en prachtig.

Samen gaan we deze weg en hierin ondersteun Ik je, samen timmeren we aan de trap naar de Eeuwigheid. Deze trap wordt omzoomd door engelen die zingen en die zo een bepaalde harmonie scheppen, een cadans om het betreden van deze trap gemakkelijker te maken, te ondersteunen.

Moedig daarom je leerlingen aan om te luisteren naar dit lied van aanmoediging, moedig hen aan om gebruik te maken van de energie die zij verspreiden met het wieken van hun vleugels want zij verheffen je hiermee en dragen je mee over de uitdagingen heen.

Lieve leerlingen van de Roos, de energie die wij uitdragen ondersteunt jullie en geeft jullie vleugels van licht om uit te stijgen over de zwaarte van het bestaan, om soepeler met de uitdagingen van het leven om te gaan, om in rustiger vaarwater terecht te komen. Deze energie schenken wij u als ijverige studenten van de Roos. Mediteer hierover en wij zullen aan je zijde staan, wij zullen je omhullen met onze kracht en tederheid. Wij zullen bij u zijn voor altijd, voor Eeuwig. Amen.

De Engelen die je ondersteunen op je Pad, de Engelen van de Roos

©Lucia, 1 juli 2014

Boodschap van Heer Michael en Faith over de Inzaaing van de Energie van Aquarius

Boodschap van Heer Michael en Faith over de Inzaaing van de Energie van Aquarius

Geliefde waterdragers van Aquarius,

mijn naam is Heer Michael en Ik kom tot u om u de aanwijzingen te geven voor de Grote Waterhelingsmeditatie op de Kalmthoutse Heide, gegroet.

Geliefden, wanneer Ik tot jullie kom om u op te roepen om u te verzamelen op een plaats die nood heeft aan uw aanwezigheid, dan richt Ik me speciaal tot ieder van u persoonlijk en Ik zal dan ook in de volgende dagen verschijnen in uw meditaties. Je zult mijn blauwe liefdevolle gloed voelen en dan zul je weten dat je geroepen wordt om deel te nemen aan deze grote samenwerking in de Nieuwe Energie van Aquarius.

Dit is de energie die na december 2012 meer en meer deel zal uitmaken van de wereld. Jullie zijn hiervan de voorlopers, de zaaiers en Ik heb vele zaaiers nodig om deze energie te zaaien in de Paradijsmatrix van de Kalmthoutse Heide.

Vul daarom uw kruiken met Heilig Water en breng dit water mee want zo zal er een cosmische verbinding ontstaan tussen de Kalmthoutse Heide en de Heilige Planeten van Venus, van Alcyone, van Sirius……..Jullie zijn immers als sterrezaden afkomstig van deze heilige plaatsen en het is uw doel om van deze planeet ook een heilige planeet te maken.

Velen van jullie werken hard hiervoor en daarvoor zijn we jullie oh zo dankbaar. Daarom durven we jullie dan ook vragen om vanaf nu een tandje bij te steken en te starten met de Inzaaing van de Nieuwe Energie van Aquarius. Dit werk begint nu op 26 juli 2011, het Feest van St Anna.

Een nieuwe periode in uw leven breekt nu aan, een nieuwe uitdaging. In de nieuwe energie van Aquarius zal het groepsgebeuren een belangrijke rol spelen, het samenwerken als één geheel, het in liefde samenzijn. Het is onze wens dat dit in schoonheid mag verlopen.

Bouw daarom samen aan deze energie op de Kalmthoutse Heide en je zult gezegend zijn. Amen.Amen.Amen.

Heer Michael en Faith

©Lucia, 18 juli 2011

Boodschap van AA Chamuel

Boodschap van Aartsengel Chamuel ter voorbereiding van de Lichtmismeditatie in de OLVr van Hanswijckbasiliek

Lieve Isis-Ankers,
In de diepte van uw wezen vraag Ik jullie om contact te maken met het Heilig Vuur dat brandt op het altaar van uw geheime hart. Het is immers hier dat wij elkaar kunnen ontmoeten. Ik Ben Chamuel, de engel, de bewaker van het Roze Vuur en zoals jullie konden waarnemen tijdens de Lichtmisvoorbereiding van vorige dinsdag, houden wij met talrijke legioenen de wacht.
Onze trilling zoemt onophoudelijk doorheen de koepel van de basiliek, je kunt haar op etherisch gebied zelfs horen. Dit is het zoemen van de Liefde, want dit liefdesvuur laait hoog op in onze aanwezigheid en wij zijn bereid de nodige voorbereiding te doen opdat op Lichtmis de koepel zich kan openen en het vuur zuurstof krijgt om zich uit te breiden.
Maar daarvoor hebben wij jullie nodig, lieve ankers, want zonder jullie aanwezigeheid kan dit vuur zich niet nestelen in de aardse sferen en blijft het enkel toegankelijk voor gelijkgestemden. En dit is niet de bedoeling.
Het is onze wens dat dit liefdesvuur de mensen daadwerkelijk kan aanraken en kan beroeren, ja zelfs kan helen van oude wonden, helen van het verleden. En dit vraagt een inspanning van uwentwege, een inspanning om dit energieveld van liefde naar de aarde toe te halen, opdat de materie erdoor “verlicht” kan worden en zegeningen kan schenken aan hen die in nood zijn.
De oude stad verrijst nu langzaam uit haar as en heeft nood aan een nieuwe impuls van liefde. Zo kan het verleden afgesloten worden door heling en liefde, zo kan alles weggewassen worden door dit nieuwe liefdesveld dat verrijst onder de bescherming van Vrouwe Venus, uw schutsvrouwe.
Kinderen van het Roze Licht, leg uw harten bij elkaar in liefde om zo samen met onze engelenkoren de wereld te verlichten en te bevrijden van pijn. Want een Nieuwe Lente kondigt zich aan. Amen.
 
Ik Ben Chamuel en Charity en wij staan jullie bij. Amen.
 
©Lucia, 27 januari 2011

Lieve Ankers,
tijdens onze meditatie dinsdagavond ter voorbereiding van de lichtmisviering zijn we afgedaald in het labyrint van deze plaats, via deze “in diepte” afdaling mochten we de engelenkoren aanschouwen die hoog in de koepel zeer bedrijvig waren. De bovenstaande boodschap is van deze ontmoeting het resultaat.
Ik nodig jullie dan ook van harte uit om u voor te bereiden op deze zéér belangrijke meditatie door de leringen van het roze vuur nog eens grondig door te nemen en een levendige plaats te geven in uw leven, zodat je waarlijk een anker kunt zijn voor de energie op lichtmis.
Lucia

Lering van Archeia Faith

AA Michael en Archeia Faith
Het Blauwe Vuur als beschermer van het H Hart
Geliefden,
Harten van mijn hart,
Getrouwen aan het Goddelijke Licht,
Luister en adem diep. Ik Ben Faith, de Archeia van het Blauwe Vuur en Ik kom tot u om u te onderrichten in mijn vlam.
Door u aanwezig te stellen in dit vuur, verteert u alle onzuiverheden in uw aura en uw lichamen.
Zo komen zij steeds meer en meer in een goddelijke balans terecht die u zal dienen bij het tot uitvoer brengen van uw werk op aarde.
Geliefden, de priesters en priesteressen van de H.Moeder worden nu gevraagd om waakzaam te zijn en hun licht volledig over de aarde te laten schijnen. Er is namelijk een grotere balans nodig, een krachtiger evenwicht tussen de verschillende energieën die gedurende deze tijd op aarde worden neergezet. Zij dienen allen het goddelijke plan, maar ze moeten wel door onze medewerkers op aarde met elkaar verbonden worden in liefde.
En daarom heb ik jullie nodig, geliefden, Ik heb jullie nodig om deze energievelden in uzelf tot evenwicht te brengen, zodat je dit evenwicht ook kunt uitstralen en in de wereld kunt neerzetten.
Zo is er eerst en vooral het evenwicht van de drievoudige vlam van uw hart. Neem de Leringen van het H.Hart nog eens door en tracht dit evenwicht in uzelf zo goed mogelijk tot stand te brengen. Dit is niet eenvoudig en vraagt een grote concentratie in uw leven, een dapper doorzettingsvermogen.
Maar weet dat wanneer u dit evenwicht kunt bereiken de zegeningen die je aan de wereld schenkt zeer groot zijn.
En het zijn die zegeningen die de balans op aarde kunnen herstellen.
Het is dus aan u om uw drievoudige vlam in evenwicht te brengen en zo de balans op de wereld te regelen. Dit vraagt inspanning, ja, maar het werk van een priester/es is er juist op gericht om met deze inspanning de wereld ten dienste te zijn.
Geliefden, Ik breng u de kennis en de wijsheid van de Blauwe Vlam. Door in mijn nabijheid te vertoeven kunt u hierover veel leren.
Verfijn uw wezen hiermee, dompel u onder in mijn Blauwe Vuur en onderga de inwijdingen. Uw leven zal hierdoor in een diepere versnelling komen, een diepere overgave aan de weg naar het Licht, naar de ascensie.
Geliefden, de Drievoudige Vlam is de weg.
Bestudeer hem goed.
Archeia Faith,
©Lucia, 6 oktober 2009

Boodschap van Michàel voor de Herfstequinox

Boodschap van Michàel voor de Herfstequinox
Geliefden, vrienden,
Ik Ben Heer Michàel en Ik kom tot u op deze heilige avond.
Deze avond van de herfstequinox, wanneer dag en nacht even lang zijn.
Gegroet, gegroet op deze afstemming op mijn energieveld, het veld dat nu in intensiteit toeneemt met grote mate tot aan mijn feest, het feest van de Aartsengelen op 29 september.
Enkelen van jullie zullen mij dit weekend ontmoeten op mijn heilige berg Le Mont St Michel, Ik heet jullie hierop welkom en Ik heet ook alle intenties en geschenken welkom van ieder hier vanavond aanwezig. Uw intensies zullen worden aanhoord. Weet dit en vertrouw hierop.
Wij verzamelen namelijk alle intensies in ons hart en wij verstevigen zo onze verbinding met de schrijvers ervan.
Geliefden, kom nu in uzelf tot rust en open zo uw hart voor onze liefde, dan komen wij dichter in uw nabijheid, wij de engelen van het Blauwe Vuur, Michàel en Faith, geliefden, voel hoe wij nu dichter en dichter uw energieveld naderen en u omhullen, sta dit toe, zacht, liefdevol, vertederend.
Zo staan wij hier bij u en wij luisteren naar uw intenties, formuleer ze in uw hart en verbindt dan uw hart met het onze.
Luister naar onze zachte stem in je hart, voel onze omhullende vleugels om je heen, onze liefde, onze tederheid die je draagt en optilt en versterkt.
Want het Blauwe Vuur heeft een versterkende werking op je hart, het geeft je meer kracht, het maakt je wil intenser en meer gefocust om de weg van de liefde te gaan, om de weg van het liefdeslicht te gaan.
Geliefden, deze keuze is aan jou.
Zij is volledig vrij, maar ze is wel definitief.
Wanneer je waarlijk kiest om de liefdesweg te bewandelen, zal je leven er zich automatisch naar richten. En dit brengt consequenties met zich mee.
Je weet dit, dit is voldoende met je doorgenomen ’s nachts in onze etherische ashrams.
Heb je de moed om je leven waarlijk in te richten naar het liefdeslicht?….Je antwoord ontvangen wij nu in ons hart.
De kracht die uit deze beslissing voortvloeit ontvang je overvloedig van ons, wanneer je je op ons afstemt. Wanneer je regelmatig de tijd neemt om je op ons af te stemmen. Eigenlijk heb je dit contact, deze link tussen ons, zelf in handen, neem hiervoor enkel de tijd en plaats je intentie om met ons samen te zijn, om je te helpen en de hulp en kracht die je dan ontvangt zal groot zijn, je zult er verbaasd over zijn.
Wij staan op een keerpunt.
Besef dit, Voel dit.
En doe er alles aan om je trilling in de toekomst te verhogen.
Vraag hierbij onze hulp en wees zo een baken van Blauw Vuur op aarde.
Zo kun je de wereld helpen, door liefdevol en krachtdadig op te treden wanneer het nodig is.
Wij vragen van onze lichtwerkers immers daadkracht, het mag niet bij woorden blijven.
En ieder van u kan deze daadkracht in zichzelf ontwikkelen met behulp van het Blauwe Vuur.
Laat het motief voor deze daadkracht liefde zijn.
Biedt uw diensten aan en de gelegenheden zullen zich voordoen, herken ze, soms zijn ze klein, soms zijn ze groot, maar ze zijn allen even belangrijk.
Wees een drager van het Blauwe Vuur en gebruik het onder onze hoede want zo sluit je je bij ons aan, bij de engelen van Michàel, de engelen van het Blauwe Licht.
Wij moedigen je aan !
Wij moedigen je aan en we helpen je hiermee.
Wees daarom gezegend en ontvang nu ons Blauwe Licht, het Blauwe Vuur, ontvang het in uw hart, hoedt en koester het daar.
Dan zal het krachtig branden en evenwicht brengen in de wereld.
Ik Ben Michàel en Ik groet u, Ik groet u allen in mijn hart.
Amen. Amen. Amen.
©Lucia, 18 september 2009
Wie zich met ons samen wenst te verbinden met Heer Michàel op de Mont St Michel tijdens de viering van 1300 jaar Mont St Michel
kan zondag op France 2 kijken naar de viering die rechtstreeks wordt uitgezonden op TV om 11 u.

Voorbereiding op le Mont St Michel

Geliefden,
harten van mijn hart.
De tijd is aangebroken, kom in mijn nabijheid en voel, kom in mijn nabijheid en luister, want Ik vertel je iets….
Luister naar mijn stem door diep in je hart contact met mij te maken, door intens op te gaan in mijn licht, het Licht van Heer Michael.
Geliefden, ons samenzijn op mijn berg komt nu steeds dichterbij.
Stem u hier op af en laat mijn energieveld meer en meer in uw nabijheid komen.
Daarom vraag Ik jullie, kinderen van mijn hart, om vanaf nu iedere dag contact met mij te maken gedurende een wijle, gedurende 15 minuten.
Deze afstemming is nodig om u voor te bereiden op uw verblijf in mijn vuur, mijn blauwe vuur dat intens zuiverend is.
Dit vuur zal u bekrachtigen indien uw voorbereiding gedegen is.
Verbindt u daarom vanaf vandaag iedere dag gedurende minstens één kwartier met mijn hart
en mijn vleugels zullen u omhullen en optillen in bewustzijn.
Ze zullen u meedragen tot in de hogere sferen en u geleidelijk aan voorbereiden
op het intense energieveld van mijn verblijf boven de berg van Heer Michael.
Daar zal Ik intens bij u zijn en u voorbereiden op de inwijding met het Blauwe Vuur.
Zuiver hiervoor uw wezen, leg alle oude kleden naast u neer zodat u getooid kunt worden in het Blauwe Vuur van mijn hart.
Ik Ben Heer Michael en Ik verwacht u aan de Poort.
Ik verwacht u aan de Poort der Hemelen daar op mijn berg, le Mont St Michel.
Verhef uw wezen, verhoog de trilling want dit is nodig om daar binnen te treden.
Ik groet u vanuit de grond van mijn hart, vanuit zijn Blauwe vurige kern die mijn essentie is.
Zuiver je om in dit Blauwe Vuur recht te kunnen blijven staan.
Zuiver je intenties en treed dan binnen met een hart vol sereniteit en zachtheid,
zodat het Blauwe Vuur verankerd kan worden op het heilige altaar van je hart.
Herneem daarom de meditaties van het Heilige Hart (Wortels der Mystieke Liefde).
Wees gezegend.
Amen.
Michàel
©Lucia, 15 september 2009

Een uitnodiging van Heer Michàel

Geliefde kind,
Mijn naam is Michàel. Ik Ben reeds langer je beschermer maar kom nu meer en meer in je aandachtsveld.
Ik vertrouw je en koester een diepe waardering voor je. Je bent mijn bondgenoot.
Mijn licht straalt over jou en beschermt je.
Het beschermt alle aktiviteiten van de Tuin van de Moeder, een organisatie hoog geschat in de hemelse regionen.
Mensen waarop we kunnen bouwen en die altijd klaar staan om met ons samen te werken.
En daarom onze uitnodiging om je met enkele medewerkers te vervoegen bij onze viering,
daar hoog in de lucht, op mijn berg Le Mont St Michel.
Hier komen allen samen die onder hoede van Heer Michàel werken en dienen.
Zij zijn hier allen welkom op mijn feest, zo ook jullie de Tuin van de Moeder.
Onze verbinding is zeer oud, maar nog wel springlevend.
Zij stamt vanuit andere levens ver weg van hier, toen we ook samen werkten voor het heil van de cosmos.
Onze samenwerking zal zich ook nu, meer en meer verinnigen, verbreden en verdiepen.
Ik kijk er al naar uit en groet je, geliefde van mijn hart.
Michàél
©Lucia, 25 juli 2009

Heling Planetaire Watermatrix 26 juli 2009

Heling Planetaire Watermatrix           26 juli 2009         

Onder Hoge Bescherming van Heer Michàel en zijn Legioenen van Licht

 

Geliefden,

Mag Ik jullie vragen om even uw aandacht te richten op het water van deze bron, want het is heilig water, het is water gezegend door de H.Moeder en beschikbaar voor iedereen.

Je kan je hier aan laven, je kan hier je verbinding herstellen met het goddelijke, je kan hier thuis komen in je hart en daarom, geliefden, daarom verzamelen we ons vandaag aan vele heilige bronnen om dit water te eren, om te danken voor zoveel mooi’s.

 

Geliefden, wordt even stil in je hart en voel de verbinding tot stand komen. Voel de verbinding tot stand komen met de H.Moeder die u verbindt met al uw broeders en zusters, die samen met jullie deze dankzegging aan het water volbrengen. En dat zijn er velen.

Vandaag worden in Bretagne immers alle heilige bronnen geëerd want het is het Feest van St Anna, de Grote Moeder der bronnen. Laten we ons hierbij aansluiten.

En ook Masaru Emoto eert in deze dagen het water door een grote waterceremonie, een ceremonie van liefde en dank voor het water. Laten we ook hierbij aansluiten door eventjes zijn foto’s in gedachten te nemen van de prachtige waterkristallen.

 

Geliefden, vandaag worden ook in uw land vele bronnen geëerd door uw zusters en broeders, voel hun aanwezigheid in uw land, ze zijn uw vrienden en ze komen nu in uw gedachten : zo is er Ann aan de St Annabron te Laken, Jacqueline aan de St Arnoldusbron te Tiegem, Patricia aan de bron van broeder Isidoor te Kortrijk, Begga aan de Mariabron te Oostakker, Anaïs en Guido in het Rivierenhof te Deurne, Hilde op de Kalmthoutse Heide, Gabriëlla aan de Mariabron te Meerseldreef, José aan de St Odradabron te Balen, Hilde aan de St Dymphnabron te Geel en Lucia aan de Heggebron te Poederlee.

Zij vormen allen één geheel, een zusterschap van bronhoeders en zij werken met jullie samen voor de heling van het water. Want het water heeft grote nood aan heling, aan liefde, aan dankzegging. De undines van het water reageren immers op de kalmerende werking die uitgaat van de liefde van uw hart. Zo wordt het water minder onstuimig, zo ontstaat er een betere balans en het is aan jullie waterhelers van Aquarius om deze balans te herstellen. Het is aan jullie.

 

Laat u daarom meevoeren op de liefdesenergie van uw hart, wiens oorsprong goddelijk en gezegend is en schenk deze liefde aan het water hier aan uw voeten.  Laat de zoete liefde uit uw hart stromen en zeg zo dank aan het water.  Laat de liefde uit uw hele wezen stromen….

Zeg dank samen met de engelen die u omringen en samen met u deze Cirkel van Liefde en Dank vormen, zij zijn bij u, voel hun liefde en zie hoe er zo in uw midden een groot helder licht ontstaat, een mooi helder licht met hierin een kristallen roos, een lotus die neerdaalt op het water en het onmiddellijk verheldert, doet sprankelen, zo mooi, zo glinsterend……

Neem hiervoor even de tijd…….

 

Dan kunnen we nu starten met de heling van de watermatrix in ons land.

Verleden jaar heelden we de waterwegen tussen uw bronnen en de bron van de H.Moeder te Banneux. Daarna verankerden we het energieveld van Banneux in uw bron.

 

Onze opdracht dit jaar is om een matrix tot stand te brengen tussen de verschillende bronnen in dit land.

 

 

Deze werking staat onder de hoede van de H.Moeder en het Kindje Jezus van Praag.

Broeder Benedict is op dit ogenblik in gebed aanwezig bij het Kindje Jezus van Praag en overlicht met dit krachtig energieveld onze werking van vandaag.

 

Geliefden, adem rustig en diep en verbindt u met het energieveld van het kindje Jezus van Praag in de OLVr Abdij van Tongerlo. Open hiervoor in zoetheid uw hart, dan komt de verbinding automatisch tot stand. Voel de warmte hiervan en neem de tijd om deze energie met uw bron te verbinden en te verdiepen….

Laten we nu de wateraders helen tussen de verschillende bronnen.

Ga met uw aandacht naar Lucia aan de Heggebron te Poederlee en maak van hart tot hart met haar contact….

Wanneer deze verbinding tot stand is gebracht reizen we verder met onze aandacht via de wateraders naar Ann aan de St Annabron te Laken en zo openen we de weg, we verbinden ons ook met haar hart.

Nu reizen we via de wateraders naar Jacqueline aan de St Arnoldusbron te Tiegem en we verbinden ons met haar hart.

We reizen verder via de waterwegen naar Patricia aan de bron van Broeder Isidoor te Kortrijk , we verbinden ons met haar hart.

Via de waterwegen reizen we met onze aandacht verder naar Begga aan de Mariabron te Oostakker en we verbinden ons met haar hart.

Doorheen de waterwegen reizen we verder naar het Rivierenhof te Deurne en we verbinden ons daar met de harten van Anaïs en Guido.

Daarna reizen we naar de Kalmthoutse Heide en we verbinden ons met het hart van Hilde.

De waterwegen leiden ons verder naar de Mariabron te Meerseldreef waar we ons met het hart van Gabriëlla verbinden.

Nu reizen we verder door de verbindende waterwegen naar José aan de St Odradabron te Balen, we verbinden ons met haar hart.

En we vervolgen onze tocht naar de St Dymphnabron te Geel waar Hilde op ons wacht, we verbinden ons ook met haar hart.

Van daaruit reizen we nog een laatste maal verder naar de Heggebron te Poederlee, terug naar het hart van Lucia en het hart van Hilde, en verder naar het hart van Broeder Benedict.

Vanuit zijn hart stroomt er een licht van pure en zuivere liefde in onze hartencirkel die zich uitstrekt over het hele land.

Laten we allen onze liefde hierbij voegen en zo samen deze watermatrix reinigen, helen en herstellen. Dit pure liefdeslicht is hiervoor sterk genoeg.

Zie hoe dit gouden liefdesvuur uit uw hart vertrekt en in de verbindende watermatrix vloeit, een cirkel met de klok mee, het vloeit vanuit al uw bronnen in de cirkel……. het herstelt, het heelt, het transmuteert alle verstoringen.

Deze werking herstelt ook de watermatrix in uw lichaam, geliefden….weet dit…..ervaar dit, voel het liefdesveld. Voel de energie van de H.Moeder, voel de energie van het Kindje Jezus van Praag…..

Het is zo mooi, het is zo mooi wanneer mensen samenwerken in pure en zuivere liefde want dan ontstaat de energie van Aquarius. Dit is de energie van de Nieuwe Tijd. Voel hem goed !

Voel hem goed en laat deze energie driemaal rond cirkelen in de bronnencirkel. Zo wordt de Watermatrix geheeld. Zo is het goed.

Veranker deze energie nu door iets tastbaar aan te raken (rots, grot, put, grond, bron).

Zo zul je ook jezelf terug volledig aarden.

Wij danken jullie, dank ook elkaar en wees in vreugde.

Amen. Amen. Amen. Alleluja. Alleluja. Alleluja.

Dit is het Woord van de Heer. Alleluja.

Michàel.

 

Gedicteerd door Heer Michàel aan Lucia op 23 en 24 juli 2009©

Boodschap van AA Michàel

Boodschap van AA Michael over de heling van de Planetaire Watermatrix
Geliefde kind,
laat het helen van water je handelsmerk worden, tracht u hierop deze maand volledig in te stellen
en zo het werk van de Loreley te volbrengen.
Je kunt haar mythische figuur immers beschouwen als een echte waterpriesteres, die heling bracht aan de Rijn,
deze onstuimige rivier die wild kan bruisen en kolken.
Haar taak bestond er immers in het water der emoties te kalmeren,
om rust te brengen in het water zodat de mensen deze rivier als transportmiddel veilig konden gebruiken.
Dat was de taak van deze priesteres hoog op de berg.
Zij toont u ook de moeilijkheden die de mens ondervindt bij de beheersing van zijn emotionele lichaam, zijn gevoelslichaam.
Het meesterschap hierover verwerven is aartsmoeilijk, er zijn vele valkuilen.
Het werk van een Waterpriester/es bestaat erin om deze moeilijkheden één voor één aan te pakken en te transformeren
door het in balans brengen van het emotionele lichaam, dat zo gevoelig is aan de fasen der maan.
Bestudeer in uzelf het effect van de maanstanden op uzelf, op uw emoties
en tracht ze van daaruit te relativeren.
Tracht te beseffen dat de maancyclus een cirkel vormt en dat wanneer uw emoties hoog oplopen,
ze ook weer terug zullen evolueren naar een rustiger periode wanneer de maan afneemt.
Leer deze inzichten in uw leven toe te passen, iedere maand meer en
verwerf zo meer en meer meesterschap over uw emoties, over uw emotionele lichaam.
Dit vraagt een krachtige wil, een groot doorzettingsvermogen.
Dan kan de Loreley in u opstaan, dan kan zij haar taak van meesterschap volbrengen.
Dan kan zij de wateren beheersen en kalmeren.
Ga en bezoek de hoge berg die uitkijkt over de Rijn, voel haar kracht, haar meesterschap
en besef de enorme inspanningen die het vraagt om de verworven krachten juist en ten goede te gebruiken.
      
Daarom is het nodig, geliefde kinderen, u zo uit te puren dat uw persoonlijkheid overstegen wordt,
zodat de macht enkel gebruikt wordt voor het algemeen belang, niet voor u persoonlijk.
Daarom is het nodig u zo uit te puren zodat je een waarlijk contact hebt met je hemelse begeleiders,
zodat je weet welke paden te betreden, welke opdrachten te volbrengen.
Dit vraagt een zuivere afstemming, een afstemming die enkel kan bereikt worden door intense toewijding aan het goddelijke,
door intens streven hiernaar.
En dit verwerf je door u regelmatig af te stemmen in meditatie
en door het kalmeren van uw emotionele lichaam.
Geliefden, dit vraagt veel werk,dit vraagt veel inspanning van de Waterdragers van Aquarius
(zie boodschap van 9 juli 2007 in Syllabus Opleiding Waterpriester/es)
Maar het is een werk dat bruist van liefde en schoonheid,
een intens werk, maar ook een dankbaar werk.
De priesteressen en priesters van het water staan voor een grote opdracht.
Zij dienen de emotionele stabiliteit van het water op aarde te ondersteunen door de planetaire watermatrix
in zichzelf en in de planeet te helen en onder controle te houden.
Zo vormen zij een groep, een eenheid.
Zo zijn zij wereldwijd met elkaar verbonden.
Dit vraagt inspanning.
Het leven van een priester/es vraagt inspanning,
het is niet enkel romantiek en nostalgie.
Het is werk, hard werk.
Maar weet u verbonden met alle priester/essen ter wereld,
weet u verbonden door de grote zuster-en broederschap doorheen het universum.
De Wateren zijn van primordiaal belang. Zij hebben u nodig.
Geliefden, vergeet uw beloften niet.
Je beloofde de H.Moeder hiervoor te zorgen,
ga in meditatie terug naar de tijd juist voor je incarnatie toen je samen met Haar hierover sprak,
toen je beloofde om het emotionele veld van de planeet te helen, te verzorgen.
Reis naar de liefdevolle armen van de H.Moeder en besef de realiteit hiervan.
Vervoeg u bij al uw zusters en broeders en werk samen, werk zo samen voor het groter geheel.
Overstijg uw “kleine persoonlijkheid” en dien de H.Moeder door dit werk te volbrengen, door deze taak op u tenemen.
Er is grote nood, besef dit, zie naar de beelden van overstromingen op TV en besef dat uw hulp nodig is.
Geliefden, Ik Ben AA Michael en Ik vraag u om te helpen bij het stabiliseren van de wateren der aarde.
Ik roep jullie op hiervoor.
Versaag niet, maar kom en verenig u, kom en werk samen,
kom en heel, heel het water der aarde.
Werk hiervoor ook samen op mijn berg (Le Mont St Michel) daar in de oceaan, dichtbij Atlantis
.
Herstel de Watermatrix ! Heel hem !
Ik Ben Heer Michàel en Ik waak over u.
Ik Ben. Amen.
©Lucia, 26 juni 2009
Klik hier voor een fotoimpresssie van Le Mont St Michel