voor de Isis Ankergroep

  zoals ik jullie zondag uitlegde tijdens ons bezoek aan het labyrint
Lucia

De IK-BEN-AANWEZIGHEID en het Causale Lichaam
Op het schema van je Goddelijke Zelf staan drie figuren die overeenkomen met de Drie Personen van de Drie-eenheid en de Goddelijke Moeder. De bovenste figuur komt overeen met de Vader (die één geheel vormt met de Moeder) en die je IK-BEN-Aanwezigheid voorstelt. De IK-BEN-Aanwezigheid is de Aanwezigheid van God die voor ieder van ons verpersoonlijkt is. Het is je persoonlijke IK BEN DIE IK BEN, de naam van God zoals die op de berg Sinaï aan Mozes werd geopenbaard.
Je IK-BEN-Aanwezigheid wordt omringd door zeven concentrische bollen in de kleuren van de regenboog, die samen je Causale Lichaam (Oorzakelijke Lichaam) vormen. De bollen van je Causale Lichaam zijn de opslagplaats van alles wat werkelijk en blijvend is in jezelf. Ze bevatten de registraties van goede daden die je tot glorie van God en tot zegen van de mensheid hebt verricht in de loop van je vele incarnaties op aarde.
Geen twee Causale Lichamen zijn precies hetzelfde, omdat hun stralende bollen de unieke spirituele verworvenheden van de ziel weergeven. De specifieke eigenschappen die je in voorgaande levens hebt ontwikkeld, bepalen de gaven en talenten waarmee je in volgende levens zult worden geboren. Deze talenten zijn in het Causale Lichaam verzegeld en worden door je Hogere Zelf aan jou ter beschikking gesteld.
 
De Heilige CHRISTUS-ZELF
Je Hogere Zelf, of Heilige Christus-Zelf, staat afgebeeld als de middelste figuur in het Schema van je Goddelijke Zelf. Je Heilige Christus-Zelf is je innerlijke leraar, beschermer en beste vriend. Hij is ook de stem van je geweten die in je hart en je ziel spreekt. Hij maakt onderscheid tussen goed en kwaad binnen in je, en leert je het verschil tussen waarheid en onwaarheid.
Vlak boven het hoofd van de Heilige Christus-Zelf, zie je de duif van de Heilige Geest, die neerdaalt in de zegen van de Vader-Moeder-God.
De stroom van wit licht die vanuit de IK-BEN-Aanwezigheid via de Heilige Christus-Zelf afdaalt naar de onderste figuur in de Afbeelding, is het kristallen koord. In Prediker wordt hiernaar verwezen als het zilveren koord (Prediker 12:6). Door deze ‘navelstreng’ stroomt een waterval van Gods licht, leven en bewustzijn naar beneden. Deze levensstroom geeft je de kracht om te denken, te voelen, te redeneren, het leven te ervaren en spiritueel te groeien.
 
Je Goddelijke Vonk en je vier lagere Lichamen
De energie vanuit je kristallen koord voedt en onderhoudt de vlam van God die verborgen ligt in de geheime kamer van het hart. Deze vlam wordt de drievoudige vlam of goddelijke vonk genoemd. Het is letterlijk een vonk van heilig vuur uit Gods eigen hart.
De drievoudige vlam heeft drie ‘pluimen’. Deze pluimen belichamen de drie voornaamste eigenschappen van God en komen overeen met de Drie-eenheid. De vurig-witte kern van waaruit de drievoudige vlam ontspringt, vertegenwoordigt de Moeder.
Als je de drievoudige vlam binnen in je visualiseert, zie dan de blauwe pluim aan je linkerkant. Die belichaamt Gods (al)macht en komt overeen met de Vader. De gele pluim, in het midden, belichaamt Gods wijsheid en komt overeen met de Zoon. De roze pluim aan je rechterkant, belichaamt Gods liefde en komt overeen met de Heilige Geest. Door gebruik te maken van de kracht, wijsheid en liefde die in je drievoudige vlam verankerd liggen, kun je je bestaansreden verwezenlijken.
De onderste figuur in de Afbeelding stelt je ziel voor. Je ziel is gehuld in vier verschillende ‘lichamen’, die de vier lagere lichamen worden genoemd: (1) het etherische lichaam, (2) het mentale lichaam, (3) het emotionele lichaam en (4) het fysieke lichaam. Dit zijn de voertuigen die de ziel gebruikt tijdens haar aardse reis.
Je etherische lichaam, ook wel het geheugenlichaam genoemd, bevat de blauwdruk van je identiteit. Het bevat ook de herinnering aan alles wat zich ooit in je ziel heeft voorgedaan, en alle impulsen die je ooit via je ziel hebt uitgezonden sinds je geschapen werd.
Je mentale lichaam is het voertuig van je cognitieve vermogens. Als dit wordt gezuiverd, kan het het voertuig van Gods Geest worden.
Het begeertelichaam, ook wel het emotionele lichaam genaamd, bevat je hogere en lagere verlangens en slaat je emoties op.
Je fysieke lichaam vormt het wonder van vlees en bloed dat je ziel in staat stelt vooruitgang te boeken in het stoffelijke universum.
De onderste figuur in de Afbeelding komt overeen met de Heilige Geest, want je ziel en je vier lagere lichamen zijn bedoeld om de tempel van de Heilige Geest te zijn. Deze figuur wordt omgeven door de violette vlam – het transmuterende spirituele vuur van de Heilige Geest. Je kunt dagelijks de violette vlam aanroepen om je vier lagere lichamen te zuiveren en negatieve gedachten en gevoelens en negatief karma te verteren.
Rondom de violette vlam bevindt zich de buis van licht, die vanuit je IK-BEN-Aanwezigheid neerdaalt als antwoord op je aanroep. Dit is een cilinder van wit licht die vierentwintig uur per dag een krachtveld van bescherming rondom je in stand houdt, zolang je de harmonie in jezelf bewaart.
De Goddelijke Moeder concentreert haar energie in ons door middel van het heilige vuur van God, dat als een fontein van licht door onze chakra’s oprijst. Chakra’s is een Sanskriet benaming voor de spirituele centra in het etherisch lichaam. Elk chakra reguleert de energiestroom naar een ander deel van het lichaam. De zeven belangrijkste chakra’s liggen langs de ruggengraat, vanaf de basis van de ruggengraat tot aan onze kruin.
 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s