over de Vredeskinderen die we op 11-11-11 mochten zien

Bedankt Hilde om deze mooie boodschap van Celia Fenn op te sturen want zij gaat over de indaling van de vredeskinderen die we mee mochten begeleiden tijdens de 11-11-11 meditatiecirkel in de crypte van het vredesstadje Mesen, waarover ik jullie in het verslag hierover vertelde. (klik hier om dit te lezen) Ik vertelde jullie gisteren nog dat er op 11-11-11 zo’n prettige energie was de hele tijd, ondanks het stormweer.
Het vredesstadje Mesen ligt op de frontlijn van de eerste wereldoorlog, maar wel op de plaats waar tijdens de eerste kerstnacht het vredesbestand bloeide. Dit vredesstadje is waarlijk een poort voor deze Diamanten Roos Kristalkinderen.
Lucia

Kerktoren van Mesen

Sint-Niklaaskerk

Messines Ridge British Cemetry

Toren, Iers Vredespark in

De Bloemen van Vrede, Genade en Compassie en de Diamanten Lichtgolven

De Nieuwe Aarde komt op: november 2010

Aartsengel Michaël via Celia Fenn

Geliefde Familie van Licht, met Grote Vreugde komen wij op dit tijdstip naar jullie toe om over de Nieuwe Energieën te spreken die jullie Planeet overspoelen en de Nieuwe Vormen die zich op dit moment manifesteren. Tijdens het 10/10/10 Portaal of de Sterrenpoort opening, hebben jullie als Familie van Licht de ruimte vastgehouden om de nieuwe energieën van de Shekinah of Kosmische Moeder te verankeren en de Vorming van de Nieuwe Lichtrasters mogelijk gemaakt die de Oceanen en het Land in een Planetaire Eenheid verbinden. Nu bevinden jullie je in de volgende fase van de Vormgeving en Fysieke Modellering van deze Nieuwe Energieën.

Dus laten we het nu eerst hebben over de Nieuwe Energie van Vrede, Genade en Compassie die de Aarde binnenkomt in de nasleep van de 10/10/10 Sterrenpoort. Wij noemen het “Bloemen van Vrede, Genade en Compassie’, omdat ze verankerd worden in de meest Heilige Geometrische vormen die een Hoger Bewustzijn geven aan de “Levensbloem” rasters die jullie Planeet en de manifestaties van Menselijke Sociale Structuur en Interacties vorm geven. Deze nieuwe Bloemen omvatten de energieën van Vrede, Genade en Compassie die een geschenk en expressie zijn van het Shekinah Licht van de Grote Moeder Aarde. Het Shekinah Licht is in het veld van de Aarde verankerd en pulseert de frequenties van Onvoorwaardelijke Liefde, Genade en Compassie uit.

De energie van Compassie creëert een diep gevoel van verbondenheid met medemensen op de Planeet en een verlangen om het opkomen in het Licht van Hoger Bewustzijn voor iedereen te ondersteunen. Dit schept op zijn beurt een verlangen om vorm te geven aan een samenleving waarin iedereen gesteund en geliefd wordt, en waar iedereen kan delen in de overvloed van het materiële leven. Compassie is een geschenk van de Moeder God of het Goddelijke Vrouwelijke dat er voor zorgt dat al haar Aardse Kinderen weten dat ze te allen tijde Geliefd en Ondersteund worden.

De energie van Genade volgt Compassie, Geliefden. Het is het volledige vertrouwen en de acceptatie van Goddelijke Wil en het geloof dat Wonderen gebeuren waar Liefde en Compassie aanwezig zijn. Genade is ook een geschenk van de Goddelijke Moeder en ondersteunt degenen die ervoor kiezen om mee te stromen met de energieën van Kosmische Liefde die van het Kosmische Hart uitgaan.

Geliefden, de laatste jaren hebben we vaak tot jullie gesproken over de noodzaak om in het Heden te leven en bereid te zijn om de Goddelijke Wil te accepteren zoals het zich in je leven manifesteert in de stroom van de Schepping en Synchroniciteit. Nu is de tijd dat je deze vaardigheden zult nodig hebben, terwijl de Krachtige Nieuwe Energieën over de Planeet strijken en diepgaande en ingrijpende veranderingen in jullie leven en sociale structuren brengen. Geliefden, weet dat Genade, Compassie en Wonderen hier zijn om jullie te steunen als jullie je Hart Openen en deze geschenken van Goddelijke Liefde Accepteren.

Om jullie proces op dit moment te ondersteunen, Geliefden, zullen we uitleggen hoe deze energieën de komende maanden in vorm zullen stromen.

Op 10/10/10 gingen jullie door een energetische sterrenpoort die het jullie mogelijk maakte om je naar Hoger Bewustzijn te verruimen. Je zou dit kunnen vergelijken met de energie van een Brug. Degenen onder jullie die ontwaakte Familie van Licht zijn, waren klaar om deze Brug van Licht over te steken. Je Hogere Zelf had jullie voorbereid om deze grote Verschuiving in bewustzijn te maken. En ja, velen van jullie voelden de behoefte om situaties die niet in overeenstemming met deze nieuwe energieën waren te verlaten, zelfs als je niet zeker wist wat de volgende stap zou zijn en hoe je vorm en uitdrukking zou geven aan deze Nieuwe Energieën in je leven.

Bij de 11/11 Sterrenpoort op 11 november zullen jullie deze nieuwe energieën meer volledig beginnen te integreren en een beter begrip krijgen van hoe je voorwaarts moet gaan om jezelf en je licht in Liefde en Compassie te uiten. Je zult jezelf en wat je in deze volgende fase van je leven dient te bereiken beter begrijpen. Geliefden, jullie zullen je beginnen aan te passen aan een nieuwe fase van persoonlijke groei en expansie in Liefde die ook de expansie en groei van de Planeet zal ondersteunen.

Bij de 12/12 Sterrenpoort op 12 december zul je klaar zijn om deze nieuwe richting in je leven vorm te geven. De energieën van Hoger Bewustzijn zullen zich manifesteren in Nieuwe Richtlijnen voor Werk en Relaties.

Geliefden, als jullie je verward en verloren voelen in deze krachtige nieuwe energieën, weet dan dat jullie in dit Grootse Transformatieproces gesteund worden en dat het tegen het einde van het jaar in vorm en afstemming met de Goddelijke Wil zal gebracht worden. Vergeet niet om de gaven van Compassie en Genade voor jezelf te gebruiken en Synchroniciteiten en Wonderen te verwachten in de Stroom van Goddelijke Liefde.

De Golven van Diamanten Licht en de Volgende Fase van het Indigo Kristalavontuur in het Licht

Geliefden, op 10/10/10 en de opening van de Sterrenpoort, komen de Golven van Diamanten Licht versterkt naar de Planeet. Deze hebben het effect om het Hoger Bewustzijn te activeren en de Velden van Liefde en Vrede (bij ons hier in België in het Vredesstadje Mesen) op Aarde te verhogen. Maar ze worden ook ondersteund en mogelijk gemaakt door de komst van de Diamanten Roos Kristalkinderen. Dit is de volgende “golf” van Kristalkinderen en deze worden geboren met volledig Kosmisch Bewustzijn en volledig ontwaakt en verbonden met de Vonk van het Goddelijke Licht dat ze in zich dragen. Hun energieveld schittert als Diamanten, terwijl ze de Nieuwe Energieën in de Collectieve Velden van Licht op de Aarde zaaien.

Tegelijkertijd, worden de Indigo-Kristalwezens op de Planeet geactiveerd en naar de Volgende Fase van hun werk geleid volgens het Goddelijk Plan zoals het door de Codes van Licht wordt uitgedrukt. Dit is de taak om een Kanaal en de Uitdrukking van de Nieuwe Energie te worden en om te helpen bij het creëren van een duurzaam partnerschap met de Natuur, zodat de Planeet een leefbare toekomst heeft in Vrede, Liefde en Duurzaamheid.

Velen van de Eerste en Tweede golf Indigo Wezens die in de jaren 1970 en 1980 naar de planeet kwamen, zullen naar dit Nieuwe Bewustzijn en dit Nieuwe Werk van Liefde verschuiven. Ze zullen zich geroepen voelen om in Groepen en Projecten te werken die de opkomst van een duurzame en meedogende manier van leven op de Aarde ondersteunen. Dit zal ook gevoeld worden door alle Wezens die door de Indigo en Kristalstadia van Transformatie zijn gegaan en klaar zijn voor Het Diamant Roosbewustzijn van Kosmische Wijsheid (zie ons werk als zusters en broeders van de H.Rozenorde) zoals ze op de Planeet Aarde wordt uitgedrukt.

klik hier voor meer info over onze Rozenorde

Dit is een diep geworteld Bewustzijn dat Ziel Ster Chakra met de Aarde Ster Chakra afstemt. Op het niveau van de Ziel Ster Chakra ontwaakt de Ziel Akasha voor herinneringen van Wie Je Bent en je Kosmische Verbinding met de Sterren. Op het niveau van de Aarde Ster Chakra ontwaak je voor diepe herinneringen aan Collectieve Vorige Levens op Aarde en de toegang tot de wijsheid van deze levens van de Akasha van de Aarde.

Samen betekenen deze twee stromen van Wijsheid dat je Lichtcodes en informatie ontvangt van de Hoogste Bronnen die beschikbaar zijn en verruim je in bewustwording en bewustzijn. De golven van puur Diamanten Licht die de Planeet binnenkomen, hebben het effect van het “upgraden” van informatie via Nieuwe Vormen van Heilige Lichtgeometrie. Deze brengen een nieuwe impuls om te evolueren naar nieuwe vormen van zijn.
Geliefden, het is niet verwonderlijk dat jullie je uitgeput en verward voelen terwijl al deze nieuwe informatie in je Lichtlichaam, cellulaire herinneringen en DNA stroomt. Jullie geest is niet in staat om deze informatie te verwerken. Het geestelijke niveau en het mentale lichaam moeten je huidige levenservaringen verwerken en deze informatie aan de Aarde en Ziels Akasha doorgeven. De Mentale Faciliteit is beperkt. Het zijn alleen de kanalen en meridianen van het Hoger Bewustzijn in het Lichtlichaam dat jullie de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, die in staat zijn om deze informatie in verbinding met jullie DNA te verwerken.

Geliefden, het is de taak van de Geest om de rest van het Multi-Dimensionale Lichaam toe te staan om te verwerken en te leiden, en zich bewust te zijn van “instructies” die uit het Hart en via het lichaam komen. Wanneer je je met deze instructies afstemt, zul je met Gemak, Gratie en Vreugde in Hogere Vormen van expressie en liefde stromen.

Wij wensen jullie Licht, Vreugde en de Zegeningen van de Bloemen van Vrede, Compassie en Genade in deze maand november.

 

Nederlandse vertaling © Ulla Mertens – The Golden Age
Origineel artikel te vinden op http://www.StarchildGlobal.com
Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

© 2010-11 Celia Fenn and Starchild Global

This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s