Wordt Hoeder van de Violette Vlam

Lieve mensen,
deze boodschap van Heer Michael sluit mooi aan bij onze werking deze week samen met St Germain voor ons land en Europa.
Lucia
 
Wordt een Wereld Dienaar en Hoeder van de Violette Vlam.
Aartsengel Micha�l doorgegeven via Ronna Herman  Vertaling ArjunA.
 
Geliefde meesters, jullie, de voorhoede en de leiders, effenen het pad dat naar de toekomst leidt, opdat anderen die volgen sneller en gemakkelijker voorwaarts kunnen gaan. Elke moeite die jullie je getroosten om het Lichtquoti�nt van het collectieve bewustzijn/geloofsstructuur te verhogen is geweldig belangrijk.
 
Jullie zijn de moedigen die het zuivere Licht van een Nieuwe Schepping aarden. Jullie zijn het die er toe bijdragen om de beperkende, vervormde en kwalijke leringen uit het verleden te zuiveren. Deze waren bedoeld om de mensheid met angst en intimidatie te overheersen.
 
Jullie zijn degenen die nieuwe leerstellingen, technieken en richtlijnen verfijnen en voor anderen toegankelijk maken, opdat zij hun vaardigheden perfectioneren en om ze te autoriseren te beginnen met het benutten van hun latente talenten voor Zelfmeesterschap.
 
Alles in het Omniversum kwam voort uit de Hart Essentie van de Opperachtige Schepper, waar alles volmaakt was, nochtans was die perfectie inherent aan de Grote Leegte. De Schepper wenste zich uit te breiden en iets van het nimmer eindigende innerlijke potentieel manifest te maken. Een ieder van jullie is een Vonk van Schepper Essentie en jullie waren begenadigd met een Godcel van enorme potentie.
 
Het Universum waarin wij thans leven bevindt zich midden in een gedenkwaardig proces van transformatie. Planeten veranderen van positie en gaan dichter naar de Zon, van het zonnestelsel waar ze deel van uitmaken, toe. Galaxies breiden zich uit, en bewegen omhoog, naar buiten toe of omlaag, afhankelijk van het gezichtspunt van de waarnemer.
 
Nieuwe Galaxies zijn in wordingsfase omdat de trigger voor expansie is ontstoken door een grootse bezieling met Schepper Partikels van Licht/Leven, en de gedachtezaden voor een nieuwe Schepping doordringen het bewustzijn van alle bewuste Wezens. Laat ons, terwijl jullie dieper in Zelfmeesterschap integreren, jullie weer doen beseffen dat jullie een hoeder/conservator van Kosmische Energie/Adamantine Partikels, ofwel de Essentie van pure Schepper Liefde worden.  
Terwijl jullie je vermogen om onvoorwaardelijke liefde te projecteren perfectioneren, worden jullie eveneens een hoeder van Goddelijke Wil. Dat kan het best omschreven worden als Kracht Kernen van sacraal ge�nspireerde gedachten, die jullie worden aangereikt vanuit de Kosmische Raad van Licht uit de hogere dimensies.
 
Om medeschepper te worden in het rijk van vorm, moet er inspanning en actie zijn, en zoals jullie weten, op elke actie is er een reactie. Met vallen en opstaan, leren jullie wat er uiteindelijk hoe het moet of niet moet. Een verkeerde keus maken of handeling verrichten zonder de bedoeling kwaad te doen wordt niet gezien als iets slechts, het is een deel van de levensles.
 
Intelligente, onvoorwaardelijke liefde wordt manifest als de Ziel de heersende innerlijke macht wordt, en wanneer ego-wenslichaam en persoonlijkheid beheerst worden. Als jullie naar binnen keren, worden jullie gedachten harmonieuzer en minder kritisch, waardoor ze een hogere frequentie krijgen die jullie Energetische
Signatuur verfijnen. Jullie moeten de communicatie kanalen tussen de Ziel en de hersens via je geest/bewustzijn open houden. Dit start de her-activatie van de Epifyse, en de opening naar de poort van de Heilige Geest die achter in het brein ligt, dicht bij de kruin.  
Wanneer jullie frequenties een zeker niveau van compabiliteit (verenigbaarheid) bereiken, beginnen de membranen van Licht, die de toegang tot je Hartchakra en je Derde Oog bewaken, op te lossen, waarna jullie geleidelijk aan toegang verkrijgen tot de schatkist van liefde en wijsheid die daarin opgeslagen is.
 
Als aspirant op het Pad zullen steeds grotere kosmische waarheden aan jullie geopenbaard worden. Jullie zullen echter moeten beseffen dat de minder belangrijke principes van tijdloze wijsheid in een nimmer eindigende cyclus van bewustzijnsverhoging, voortdurend uitgebreid zullen worden om de unieke regels, wetten en waarheden van het volgende bestaansniveau te integreren.
 
Ascensie is geestverruimend; het is de passage van een bewustzijnsstaat naar een hogere staat van ZIJN. Wij doen ons best jullie bij te staan om jullie bewustzijn gradueel zo uit te breiden dat jullie de hele mensheid, de Aarde, het zonnestelsel en haar functie, evenals de Galaxis en zelfs verder te omvatten.
 
Jullie trekken je aandacht en je energie langzaam weg van de oude, niet functionele 3D en 4D werkelijkheid, daarom zal het geleidelijk vervagen en ophouden te bestaan, omdat jullie het niet meer met je energie voeden. De aandacht zal niet langer op het kleine zelf gericht zijn. Het ultieme doel is een galactisch Wezen te worden, en om uiteindelijk een Universeel Bewustzijn te verkrijgen.
 
Een Zelfmeester zoekt zijn/haar eigen hoogste waarheid en leeft die waarheid naar beste vermogen. Een meester doet moeite om de wereld en haar grote drama van een hoger perspectief waar te nemen, opdat het grotere plaatje zichtbaar wordt.
 
Geleidelijk aan zal tijd plooibaar/elastisch worden, omdat jullie voorbij het lineaire tijd/ruimte continu�m zullen gaan. In de nabije toekomst zal jullie natuurlijke manier van kijken meer panoramisch worden, en jullie marginale waarneming zal tot bepaalde hoogte expanderen. Dit fenomeen heeft zich al voorgedaan bij enkele leiders van de Weg.
 
Er bestaat een grote bezorgdheid dat de vernietiging van de wereld versneld zal worden. Wij erkennen dat dit waar is, en dat het nog enige tijd door zal gaan terwijl de Aarde de negatieve (gedachte)patronen en vernauwende energie�n loslaat. Moeder Aarde doet moeite om de schade te herstellen die de planeet eonen lang is aangedaan door de negatieve gedachten en daden van de mens.
 
De mensheid is verantwoordelijk voor de huidige staat van de Aarde, en het is aan jullie allen, met de hulp van de Wezens uit Hogere Rijken, om zoveel als mogelijk is de schade te herstellen. Jullie worden voorzien van de instrumenten en het Heilige Vuur energie die nodig is om deze taak te volbrengen. Jullie dienen echter die energie op de juiste wijze te integreren en te richten/leiden.
 
 
Jullie Ascensie en die van Moeder Aarde zijn onverbiddelijk met elkaar verbonden, en wij zijn aangewezen om jullie op alle manieren bij te staan. Geliefden, wij weten dat het pijnlijk is te ervaren of waar te nemen hoe enorme bewoonde gebieden verwoest worden en zoveel levens verloren te zien gaan. Hoe dichter een gebeurtenis bij Thuis plaatsvindt, hoe pijnlijker en verwarrender het is.
Echter, aangezien jullie Wereld Dienaren worden en dragers van het Heilige Vuur van Transformatie en de Adamantine Partikels van SchepperLicht, moeten jullie dat wat zich voordoet in je persoonlijke omgeving, in jullie steden en in je hele land zien te ontstijgen!
 
Ja, wij begrijpen dat de verwoesting in de Golf van Mexico een travestie/parodie, een karikatuur/bespotting is, net zoals de verwoestende vloeden, tornado�s, droogten, en de pijn en het lijden die veroorzaakt worden door de voortdurende oorlogen in de hele wereld.
 
Om een Wereld Dienaar te worden, dienen jullie je in te spannen om door de transformerende veranderingen in je persoonlijke leven te gaan die nodig zijn om weer in een Zelfmeester staat van innerlijke balans en eenheid te geraken.
 
Jullie moeten echter ook iets van je tijd/energie toewijden aan Wereld Dienstbaarheid door je Zielsfamilie op te zoeken in je 5D Piramide van Licht en daar affirmeren: �Ik vraag om mijn hoogste goed, de meest weldadige uitkomst voor de mensheid, de Aarde en gans de schepping.�
 
Hiermee stemmen jullie je wil af op de Goddelijke Wil van onze Vader/moeder God. Dan worden jullie geacht zoveel mogelijk tijd te besteden aan het inademen van Licht en uitademen van Liefde. Dit is het proces dat jullie vermogen zal versnellen om toegang te krijgen tot het volledige Metatronische Licht van dit Universum, dat de Adamantine Partikels van Schepper Licht bevat, die nu beschikbaar worden voor hen die op het Pad van Ascensie zijn gestapt.
 
(Uitleg over de Wereld Piramide en het nut ervan, met een illustratie en meer informatie over de Violette Vlam, evenals vele affirmaties en oefeningen kan je vinden in de �REFERENCE & REVELATIONS * GLOSSARY AND ILLUSTRATIONS� op
 
In 2009 werden alle groepspiramiden, die de afgelopen 10 jaar wereldwijd zijn gebouwd, geleidelijk ge�ntegreerd in ��n gigantische Wereld Dienaar Piramide, en een ieder die getrouw de groepspiramiden bezocht, werden naar de nieuwe Wereld Dienaar Piramide geleid tijdens hun nachtelijke reizen in de hogere dimensies. In januari 2010 was dit project voltooid om de meer geavanceerde Dragers van Licht, die Dienstbaar willen zijn, te kunnen ontvangen
 
In oktober 2009 werd bij Lake Tahoe (in de Sierra Nevada bergketen) een 5D Amethist/Violette Vlam Piramide voltooid, en wij begonnen mensen, die serieus het Pad van Ascensie volgden, en zich graag bij de alsmaar groter wordende groep van Wereld Dienaren wilden aansluiten, om zo ook Hoeders van de Violette Vlam te worden, te benaderen.
 
Er werd een inspirerende en ontroerende ceremonie gehouden, en iedereen die er aan deelnam voelde een opwinding en expansie van bewustzijn, die ze al heel lang niet hebben ervaren. Nu is de tijd gekomen een oproep en een uitnodiging te doen aan een ieder die zich geroepen voelt en bereid is om de ascenderende mensheid, de Aarde en onze Vader/Moeder God te dienen als Wereld Dienaren en Hoeders van de Violette Vlam!
 
Er is momenteel niet genoeg ruimte om door het hele proces te gaan, maar wij geven jullie een verkortte meditatie en we zullen jullie door de initiatie leiden als het jullie wens is om mee te werken aan deze oproep om Wereld Dienaren en Hoeders van de Violette Vlam te worden. Wanneer je dan in meditatie bent, ga je naar je Amethist/Violette Vlam Piramide van Licht in 5D als voorbereiding op je verzoek.
De Violette Vlam Initiatie.
Verzoek om een Hoeder van de Violette Vlam te worden
 
Visualisatie, gerichte aandacht, plus een emotioneel, vurig gevoel van dank, zijn de sleutels om de Violette Vlam te activeren en effectief te gebruiken. Focus op je innerlijke gezichtsvermogen, het derde oog.
 
Als je nog niet het vermogen hebt kleuren te zien of te visualiseren, zal het zich allengs ontwikkelen, als je trouw blijft aan de gewoonte om te decreteren en affirmaties te herhalen, terwijl je op de Violette Vlam mediteert. Twee keer per dag zou ideaal zijn, maar elk moment dat je besteed aan deze gewoonte zal heilzaam zijn.
 
Het in je Heilige Geest visualiseren van Gods aanwezigheid binnenin, terwijl je in je Hartchakra bent gefocust, en het volgende statement benoemt, zal de activatering van de sluimerende Zaad Atomen ontsteken in je vier lagere energielichamen. Ze zullen beginnen te vibreren, bewegen en veranderen binnen in en om je heen.
 
Wanneer je vaardigheid hierin toeneemt, zal je vermogen om de Violette Vlam uit te stralen sterker worden, en het zal in steeds grotere concentrische cirkels van je uitwaaieren. Haal een paar keer diep adem, of als je bekend bent met de Oneindige/Lemniscaat Ademtechniek maak dan series van 12 Heilige Ademteugen voor jij je verzoek doet.
 
�Ik vraag de Violette Vlam van Vergiffenis om nu en voortaan in, om en door me heen te gaan, om zich alsmaar te groeien naar het maximum dat de Kosmische Wet toestaat, totdat ik vrij ben van elke overtuiging die minder is dan de realiteit van mijn perfecte God aard. Ik ben de aanwezigheid van God, die manifest is in de fysieke wereld van vorm, en ik accepteer nu mijn Goddelijke geboorterecht en mijn opdracht!�
 
�Omgeven door de schittering van onze Vader/Moeder God, roep ik de energie van het Heilige Vuur van Transformatie op van binnen mijn Diamanten God Cel Kern, die verblijft binnen het centrum van mijn Hartchakra. In de naam van IK BEN DIE IK BEN, doe ik een beroep op het Violette Vuur om tevoorschijn te komen vanuit het Zaad Atoom in het centrum van mijn Hartchakra.
 
Vanuit de WitVuur kern van mijn IK BEN Aanwezigheid, vermenigvuldigd door de Zevende Straal kwaliteiten en kenmerken van de Aartsengelen Zadkiel en Lady Amethist, en de goddelijke macht die toegekend is aan de gezegende Verrezen Meesters St. Germain en Lady Portia, verklaar ik bij dezen:
 
�Ik stem in met het worden van een Hoeder van de Violette Vlam. Ik roep het Goddelijke Vuur aan om mijn fysieke voertuig tot in de kern te doordringen, en mijn zieleherinnering van volkomen Godbewustzijn plus de oorspronkelijke blauwdruk van mijn Universele lotsbestemming te activeren.
 
Ik roep het Violette Vuur aan om mijn mentale, emotionele, fysieke en etherische lichamen te doordringen, alsook mijn Ziel en mijn DNA/RNA om oorzaak, kern, opslag en herinnering van alle levens uit verleden, heden of toekomst, in deze of enige andere werkelijkheid die minder is dan volmaaktheid, en alles wat niet in lijn is met de wil van onze vader/Moeder God, voor mijn hoogste goed en het hoogste goed van allen.�
 
 �Ik verzoek ook de Kosmische Raad van Licht mijn wens om met de groep Wereld Dienaren samen te werken i te willigen. Ik zal getrouw het maximale kwantum aan Adamantine Partikels van Licht, en transformerend Violet Vuur dat mijn fysieke voertuig kan bevatten, integreren en naar de wereld uitstralen.
 
Ik zal altijd streven naar mijn hoogste goed, en het hoogste goed voor de mensheid, de Aarde en gans de Schepping. Ik zal alles wat in mijn macht licht doen om loyaal te dienen, en deze eer waard te zijn.�
 
Door een Wereld Dienaar te worden, zullen jullie andere aspiranten ontmoeten die moeite doen om groepsbewustzijn te verkrijgen en een brandend verlangen hebben om de mensheid te helpen.
 
Intu�tieve gedachten en begeleiding van leden van de Kosmische Raad zal de norm worden, en jullie kennis van hogere kosmische waarheden zal enorm versneld worden net zoals het Ascensie proces.
 
De Meesters van de Kosmische Raad van Licht geven niet publiekelijk lessen. Ze brengen ge�nspireerde concepten via hun discipelen en Ingewijden naar mensen die bereid zijn hogere wijsheidslessen te ontvangen.
 
De meer gevorderde Ingewijden werken meestal achter de schermen, maar een selecte groep geeft openlijk les in de wereld, omdat het inspireren van Wereld Dienaren is hun belangrijkste opdracht.
 
Vrienden, er worden Wereld Dienaar Piramiden gevormd in de lagere verdiepingen van de vijfde dimensie, alsook in de lagere verdiepingen van de zesde dimensie. Zodra jullie Energetische Signatuur met een hogere frequentie resoneert, zullen jullie toegang verkrijgen tot de volgende hoger dimensionale Wereld Dienaar Piramide. En wanneer jullie verheven worden, zullen allen die jullie volgen ook verheven worden.
 
Omdat jullie moeite doen je vaardigheden als Wereld Dienaren te perfectioneren, is ons Goddelijke Dispensatie geschonken om een ieder van jullie bij te staan tot de grens die het Universum ons toestaat. Besef dat wij elke weldadige inspanning die jullie je getroosten zullen uitvergroten.
 
Terwijl jullie op het Pad voortgaan, zal jullie schittering een diepgaand verschil uitmaken wanneer wij samenkomen om de Wereld te verLichten en de weg voor de mensheid te effenen. Ik ben nu en voor altijd met jullie. Jullie zijn ons onuitsprekelijk dierbaar.

IK BEN AARTSENGEL MICHAEL.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA  www.assayya.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s