Paradijsmatrix

 

Boodschappen van Deva’s

Verdere verankering Paradijsmatrix  

Geliefden,

De uitbreiding van de Paradijsmatrix is een goede zaak voor uw gewesten. Het bezorgt de aarde meer ademruimte, meer kracht en meer realisatievermogen. Het genererend vermogen van de aarde wordt zo immers meer aangescherpt, uitgebouwd. Een mooie samenwerking tussen mens en natuur is zo een feit. 

De grote engelen der natuur die u Deva’s noemt zijn hier zeer blij mee en ze beschouwen deze nieuwe samenwerking in het Boekenbergpark te Deurne als een nieuwe impuls, als een unieke kans.

Verzamel hiertoe al uw vrienden en sluit dit park aan op de Paradijsmatrix, de dag (5 mei 2007) is goed gekozen en stelt u in staat te profiteren van de 5:5 Poort om de Paradijsmatrix, ook Phi -Matrix genoemd stevig te verankeren in dit mooie gebied, zo dicht bij de stad gelegen.

Deze Matrix bevat de sleutel van de Goddelijke Schepping, de gulden snede. Zij is terug te vinden in de ontwerpen van uw planten en bloemen.

Nodig de elementalen en natuurwezens, de elfen en feeën uit om samen met u een kring te vormen, daar aan het water en schenk zo de natuur een goddelijke impuls. De stad aan de oevers van de Schelde zal er u dankbaar voor zijn.

Geliefde mensen van dit land, neem uw taak van menselijke engelen terug op en sluit meer en meer natuurgebieden aan op de Paradijsmatrix. Zo kan de natuur in uw geïndustrialiseerde land terug wonderen voortbrengen. Weet dat deze natuurgebieden in de toekomst een belangrijke taak te vervullen hebben. Niet alleen zorgen zij voor de nodige omzetting tot zuurstof, maar deze natuurlijke ruimtes zullen een belangrijke bijdrage leveren in het genezingsproces van de menselijke ziel, die terug zal opstijgen tot grote realisaties.

Geliefden, wees hiervan de voorlopers, schenk uw cliënten terug de helende kracht der natuur, niet enkel door de inname van kruiden, maar door een wijle te verpozen in de helende aura van bomen, planten, bloemen en mineralen. Leg u neer te midden van al deze pracht en laat de natuur samen met uw lichaam zijn werk doen. De ziel zal geheeld worden en het lichaam hersteld. Weet dat deze natuurgebieden in de toekomst speciaal hiervoor bezocht zullen worden. En daarom vraag ik u, geliefden van mijn hart, om met het voorbereidend werk hiervoor aan te vatten.

Sluit deze natuurgebieden aan op de Paradijsmatrix , zodat een verder realisatie van dit plan een natuurlijk verloop zal kennen. Ik groet u met het Licht van mijn Hart en ik zegen u voor uw samenwerking met de Wezens der Natuur.

De Deva die uw land overhuift en die instaat voor een verder gecoördineerd verloop van deze actie.

©Lucia, 22 februari 2007

 

Natuurwezen aan het Zwart Water (mijn man Rudi op de achtergrond)

Op 5 mei 2005 sloten wij het natuurgebied het Zwart Water te Lichtaart aan op de Paradijsmatrix met een cirkel, we hebben hier sindsdien een sterke band opgebouwd met de natuurwezens van deze plek door hier telkens met volle maan samen te komen en contact op te nemen met de elfen en feeën van het Zwart Water, zo hebben we geleerd met hen samen te werken en onze inspanningen worden nu beloond.

Zwart Water te Lichtaart

We werden nu immers geleid naar het Boekenbergpark te Deurne, waar een ecologisch project op stapel staat, namelijk het aanleggen van een natuurlijke zwemvijver. Wij wilden dit plan zeker mee ondersteunen en organiseerden daartoe een Uitnodigingsceremonie voor Deva’s en Natuurwezens in het Boekenbergpark te Deurne op 5 mei 2007. Vanaf 5 juli 2011 wordt Kristien de hoeder van deze Paradijsmatrix.

    boekenbergpark06

En op 5 augustus 2007, een zeer warme dagverankerden we de Paradijsmatrix door het schenken van een prachtig kristal en een Uitnodigingsceremonie voor Deva’s en Natuurwezens op de Kalmthoutse Heide. Hilde W zal hier in de toekomst zorg voor dragen, zij woont hier vlak bij en organiseert er regelmatig volle maanmeditaties.(zie bij reacties onderaan)

de Kalmthoutse Heide

Op 5 september 2008 nodigde Maria ons uit in het nieuwe natuurgebied Lovenhoek tussen Vorselaar en Pulderbos. De natuurwezens viierden samen met ons de installatie van de Paradijsmatrix, zodat dit mooie natuurgebied een ware helingstempel voor lichaam en ziel kan worden.
We luisterden naar een boodschap van de Deva van de Waterviolier (zie Bachbloesems) en schonken een mooie rozenkwarts.
   
   lovenhoek17

 in het natuurgebied Lovenhoek 

Tijdens onze meditatie in Lovenhoek kregen we contact met de Deva van de Amberboom bij het Zilvermuseum in het Rivierenhof te Deurne, zij nodigde ons daar uit voor een verdere verankering van de Paradijsmatrix. Op 5 oktober 2008 was het zover en hielden we een Uitnodigingsceremonie voor Deva’s en Natuurwezens in het mooie en energetisch erg sterke park.

Anaïs en Guido nemen de taak van hoeders op zich. Ook mensen uit de omgeving van het park  die erg begaan zijn met de natuurwezens waren aanwezig. We luisterden naar een krachtige Boodschap van de Deva van de Amberboom, die de wetenschappers uitnodigt om in de natuur inspiratie te vinden. Een echte sprookjesfee leidde ons daarna rond in het mooie sprookjeshuis, waar vele kinderen reeds meer dan dertig jaar naar de prachtige vertellingen komen luisteren. Dit was een mooi geschenk als afsluiting van onze namiddag.

   rivierenhof 1

De volgende Uitnodigingsceremonie voor Deva’s en Natuurwezens was op 5 september 2009 in het natuurgebied “De Liereman” te Oud-Turnhout.
Dit fijne natuurgebied brengt kinderen in contact met de natuur,
er is namelijk een natuurwandeling onder begeleiding voor kinderen met leuke verhalen en opdrachtjes.
Els een jonge moeder met twee zoontjes neemt het hoederschap op zich, ze begeleidt ook kinderen op de natuurwandelingen. 

Wens ook jij de energetische zorg voor een natuurgebied op je te nemen en een fijne relatie op te bouwen met de aanwezige natuurwezens en deva’s, laat het me dan weten op TuinvandeMoeder@hotmail.com

Lucia 

meer info over Phi :

Hij heeft met dit experiment aangetoond dat wanneer we liefde ervaren en voelen, we afstemmen en één worden met de natuur zelf. Daniel Winter gelooft nu dat al het biologische leven afhankelijk is van de Shumann-resonantie als een draaggolf, de lange Phi-golf, om hierop elektromagnetische Gulden golven te kunnen vormen. Mensen kunnen op deze wijze afstemmen op het biologische leven en op Moeder Aarde zelf. De hartslag van onze planeet is immers de Shumann-resonantie. Het zou wel eens de verklaring kunnen zijn waarom een wandeling in de bossen zo verfrissend kan zijn en waarom mensen graag tijd doorbrengen in de natuur

http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/SODA_chapter6.html

Het idee dat God het licht en liefde van de wereld is, zoals vermeld in veel wereldreligies, kan letterlijk genomen worden na bestudering van het werk van Daniel Winter. Materie wordt gecreëerd uit puur licht (elektromagnetisme en torsiegolf-energie). We hebben aangetoond dat er een duidelijke relatie bestaat tussen liefde en de Gulden snede (Phi), deze relatie is nodig gebleken teneinde materie in stand te houden. Omdat het brandpunt van deze golven zelfreferentieel is, schept het zelfbewustzijn. Ieder atoom in het universum is bij gevolg zelfbewust en het universum als geheel is derhalve één bewust wezen: het universele bewustzijn, God is alles wat er bestaat, het is alom aanwezig, en almachtig. Hij is zich bewust van alle dingen die gaande zijn in het universum omdat hij het universele bewustzijn zelf is.

Materie in het universum wordt door Gulden snedegolven naar het nulpunt toe getrokken, de alfa en omega van de schepping. Het is de liefde in deze golven die zwaartekracht creëert. Wijlen de legendarische R. Buckminster Fuller, hoofdper-soon in het Beatles-lied ‘The Fool on the Hill’, ontdekte de importantie van de Heilige geometrie en hij verwoordde dat zo: ‘Liefde is de metafysische zwaarte-kracht’.

Als er geen liefde aanwezig zou zijn in de golven die de materie scheppen, zouden ze destructief interfereren, waardoor het universum in elkaar zou klappen tot een grote leegte. God is de Gkracht in etherdynamica, de fractal-attractor in de chaostheorie, die alle golven naar het centrum trekt, waar alles Eén wordt.

Bouw mee aan de Gouden Rozenbrug

5 maart 2005  Phi – Gate opening

Terugkeer van de Paradijsmatrix

Geliefden, kinderen in het Licht,
 kom nader tot elkaar
 Ik Ben Moeder Maria
en Ik vraag u dicht bij Mij te komen
kom dichter en raak Mij aan
en voel hoe mijn liefde zich in uw hart nestelt
voel hoe jullie allemaal via Mij met elkaar verbonden zijt
Kinderen van de Roos
 op aarde om deze roos van mededogen gestalte te geven
 ieder van jullie heeft een hart als een roos
kom nader tot elkaar
Ik Ben Moeder Maria
en Ik vraag u dicht bij Mij te komen
kom dichter en raak Mij aan
 en voel hoe mijn liefde zich in uw hart nestelt
 voel hoe jullie allemaal via Mij met elkaar verbonden zijt
Kinderen van de Roos
op aarde om deze roos van mededogen gestalte te geven
ieder van jullie heeft een hart als een roos
 en ieder van jullie is hierdoor in staat liefde aan anderen te geven
voel uw harten , geliefden
hun golven vormen het patroon van een roos
en het is dit patroon dat jullie verbindt met alle mensen
 het is het patroon van mededogen en zorg voor elkaar
raak Mij aan want Ik ben jullie behulpzaam met het vormen van dit rozenpatroon
reik elkaar de hand en vorm een kring rond Mij
voel hoe jullie zich zo ook onderling met elkaar verbinden
voel hoe onze harten elkaar aanraken in liefde
 gouden draden weven zich van mijn hart naar uw hart
en van uw hart naar de harten van uw buren
zo vormen we een onlosmakelijk geheel
zo vormen we samen het patroon van een roos
 en zo zijn we goed voorbereid om dit werk aan te vatten
geliefden, kinderen van de Roos
samen verplaatsen we ons Hawaï
als één geheel reizen we er veilig naar toe
zie hoe we boven de zee een lichtende cirkel vormen
we vragen aan de wezens der zee om een gelijke cirkel in het water te vormen
we nodigen hen hiertoe uit
we nodigen ook de grote engelen van het firmament uit
om boven ons een identieke kring te vormen
 en vanuit onze harten weven we gouden verbinden naar boven en naar beneden
zo vormen we een gouden rozenbrug tussen hemel en aarde
 mag Ik u nu vragen, geliefden, om uw harten in liefde te openen
laat de liefde uit uw harten stromen
en vul heel deze kolom met gouden licht
laat het gouden licht tot diep in de zee vloeien
 en tot hoog in de hemel
 zie hoe dit licht zich vermengt met de liefde van de zeewezens en de liefde van de engelen
 zo vormen jullie samen een vortex van liefde en licht
jullie hebben dit beloofd en deze belofte doen jullie nu gestand
dit is één van jullie taken, wees u hiervan bewust
laat de liefde uit uw hart vloeien in deze vortex
hou hem open gedurende de komende tijd
en vervul zo uw taak als kinderen van de Roos
Ik laat jullie niet los en blijf bij u de hele tijd
Ik Ben Moeder Maria. Amen.
©Lucia, maart 2005
Advertenties

Een gedachte over “Paradijsmatrix

  1. Lucia zegt:

    De 5:5 Sterrenpoorten en de Activering van het Godinnen Rooster/Phi MatrixAartsengel Michael door Celia FennGeliefden, wij brengen jullie vandaag wonderbaarlijk nieuws over opwindende energieën die jullie planeet in mei zullen activeren en verder het bewustzijn zullen verhogen tot het belangrijk punt van de Zonnewende op 21/22 juni. Zoals wij in ons rapport van vorige maand aantoonden is er in April veel verandering geweest op jullie planeet. De energieën die in Maart (5:3) tijdens de Phi Poort Activering vrijgegeven werden en zich grondden, lieten een gigantische verschuiving in het Status Quo toe en nog meer mensen begonnen met hun ontwaken en ascensie. Tegen juni van dit jaar zal de Kritieke Massa bereikt zijn, en de balans zal ten gunste van de Nieuwe Aarde omzwaaien. Wat dit betekent, liefste Lichtwerkers, is dat jullie doelen bereikt zullen worden. Er zal geen verdere nood zijn aan rampen, catastrofen en dood op de planeet. De vestiging van het Godinnen of Paradijs Rooster, of de Phi Matrix, zal het perfecte evenwicht creëren dat nodig is als platform of fundering om de Nieuwe Aarde op het fysiek vlak te manifesteren. Twee 5:5 PoortenEr zullen in mei twee 5:5 poorten zijn. De eerste zal zich openen op 5 mei en zal het meest gevoeld worden tussen de 5de en de 11de mei. De Nieuw Maan zal in deze periode vallen, op de 8ste mei. De Nieuwe Maan in Stier zal de energie van Venus, de Godin van Liefde, integreren die het astrologisch huis van Stier regeert. Deze Maan zal ook de krachtige Godinnenenergie van de Wesak Volle Maan in april, de energie van de Tara\’s en Quan Yin… Vreugde, Compassie en Dienstbaarheid integreren en overdragen. Want inderdaad, wanneer jullie door deze moeilijke tijd trekken, geliefde Lichtwerkers, zijn jullie inderdaad in dienst en jullie Vreugde en Compassie manifesteert in jullie Hoop en jullie focus op de realiteit van de Nieuwe Aarde. De Tweede Poort zal activeren op 23 mei, wat ook een 5:5 Harmonische poort is. Dit valt samen met de Volle Maan in Boogschutter, gezien de zon zich uit Stier en in Tweeling beweegt op 22 mei. Wederom zullen het Galactisch Centrum en Pluto in Boogschutter hun energieën toevoegen aan de Boogschutter Volle Maan, om een krachtige golf van transformerende energie naar de Planeet te zenden. Deze energie zal de planeet infuseren en haar naar het belangrijk punt van de juni Zonnewende dragen, wat het punt van "geen terugkeer" voor de Planeet zal zijn. Vanaf dan zal wat vroeger een idee of een concept was beginnen vorm aan te nemen of te manifesteren als realiteit – de Nieuwe Aarde. De Harmonic van de 5:5Geliefden, wij zouden jullie in het kort de betekenis van de 5:5 Harmonic willen uitleggen in termen van Heilige Geometrie en de Godinnenenergie. De energie van de 5 wordt intiem geassocieerd met de Gouden Ratio of Phi. Het is ook de matrix voor organisch leven op de planeet, en wordt gevonden in de proporties van het menselijk lichaam en in de structuur van het menselijk DNA, welk gemodelleerd is op het 5:5 ontwerp. Het is, poëtisch gezegd, de energie van de natuur, van het Vrouwelijke in de Natuur, van de Godin. Het is de maan en de sterren, haar bloemen en bladeren en de vorm voor jullie eigen prachtige DNA bibliotheek van informatie. Wanneer het Phi Rooster of Paradijs Matrix op de planeet sterk is, dan gedijt de natuur, zijn de mensen gezond en gelukkig en is de Godin of Goddelijke energie sterk. Wanneer het Phi Rooster desintegreert, zoals het in de recente tijden geweest is, trekt de natuur zich terug, is de Godin verloren en resulteert dit in algemene malaise en onevenwichtigheid. Dus, geliefden, de verankering van de Paradijs Matrix door de Phi Sterrenpoort in maart was waarlijk een prachtig geschenk aan de planeet, mogelijk gemaakt door de toegewijde dienstbaarheid van zovele lichtwerkers die door hun eigen transities gingen en in staat waren de energie die in maart door de 5:3 poort stroomde vast te houden en te gronden. Heling van de Natuur en de Terugkeer van de Elementaal EnergieWanneer de Paradijs Matrix of het Godinnen Rooster op de planeet gegrond en geactiveerd is, zal de Aarde terugkeren naar haar oorspronkelijk ontwerp als tuinplaneet. De natuur zal weer gedijen wanneer de Phi Matrix weer is opwekt en energie in manifestatie begint te focussen. Wees voorbereid op de terugkeer van de grote wouden en bossen op de planeet. Langzaam aan zullen zij komen. En met hen zullen de Elementalen en Devas, en Natuurgeesten of Elfjes komen die hun thuis in de ongerepte en groene natuurwereld maken. Dus, geliefde Lichtwerkers, wanneer jullie de harmonic van de 5:5 in mei omarmen, vooral in het Noordelijk halfrond waar jullie de energie van de lente kunnen voelen, wees er dan van bewust dat krachtige energieën van verandering worden geïntegreerd in de Kristal Roosters van de planeet. Het zou geen gemakkelijke tijd kunnen zijn, in feite kan het turbulent en moeilijk zijn wanneer de oude energieën de nieuwe ontmoeten. Maar weet dat hoe meer jullie je op het nieuwe concentreren, hoe krachtiger deze energieën zullen worden in je eigen leven en hoe sneller jullie de Nieuwe Aarde in je eigen realiteit op het Fysiek Vlak zullen manifesteren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s