23 feb 08 Leringen der Mystieke Liefde

 

Leringen der Mystieke Liefde in retraitevorm

Leringen over de Moedervlam

Moeder Maria heeft me gevraagd om haar Leringen der Mystieke Liefde te onderrichten. Deze leringen, die Moeder Maria speciaal voor deze bijeenkomsten dicteert, zijn zeer innig en intiem en bereiden je voor op het mystieke huwelijk met de Heer van Liefde, Christus.

Deze onderrichtingen gebeuren op een mystieke wijze met stilte, gebed, meditaties, visioenen en soms ook extases.

We baden in het Licht van Moeder Maria en ontvangen haar wijdingen. Deze reeks vraagt een innig engagement en is bedoeld voor wie er aan toe is een stap verder te gaan op de weg. Je kunt zelf in je hart voelen als Moeder Maria je hiertoe roept. Weet dat de hemelse begeleiding zeer groot is en dat vele engelen en mystieke heiligen (opgevarenen) u zullen bijstaan op deze weg.

Moeder Maria heeft me gevraagd om deze leringen in de warme, beschutte schoot van een abdij te geven. Zij leidde me hiervoor naar het mystieke Convent van Betlehem in het Hof Zevenbergen te Ranst (Prov.Antwerpen)

Ik nodig jullie dan ook met veel genoegen uit in dit klooster voor een reeks van 4 weekends. Tijdens deze weekends leven we in de stilte van de abdij waardoor we beter contact verkrijgen met onze innerlijke stem. We slapen dan ook in de energie van het energetisch krachtveld waarop deze abdij gelegen is en daardoor kunnen we een dieper contact verkrijgen met de Opgevaren Meesters die ons in deze leringen bijstaan.

Jullie zijn welkom op zaterdag vanaf 17 u, we eten samen om 18 u en daarna starten onze meditaties, we eindigen zondag in de namiddag, op zondag is er ontbijt en middagmaal voorzien. We slapen in éénpersoonskamers.

In aanloop naar de zomerzonnewende heeft Jezus Christus me een vervolg gedicteerd op deze leringen “Wandelingen met de Heer van Liefde in de Tuin der Genade”, deze tweede reeks kan dan eventueel later gevolgd worden, ze vindt plaats tijdens dezelfde weekends.

 

23/24 februari 2008, 29/30 maart 2008, 19/20 april 2008, 17/18 mei 2008

 

Inschrijven kan je op TuinvandeMoeder@hotmail.com 

Lucia, mystica en gezalfde boodschapper van de Opgevaren Meesters

Leringen van Jezus Christus II

 

Geliefden,

Kom u hoeden in mijn hart, mijn gave aan u, de verblijfplaats voor uw ziel die opklimt tot grote hoogte, die verlangt naar mijn aansluiting.

Geliefden, zo rijst de kundalinistroom gestadig op en bevloeit uw chakra’s met mijn licht. Dit brengt de vruchtbaarheid voort die uw wezen wenst als uitdrukking van haar goddelijk potentieel. Deze krachtinspanning van uwentwege is ons zeer welgekomen want ook wij wensen ons in u te gieten en uw velden te bevloeien. Zo ontstaat er een innige samenwerking gestoeld op de goddelijke leest, een samenwerking waarin de leraar en de leerling steeds inniger en inniger bij betrokken geraakt, zodat de leerling kan leren en studeren onder onze hoede en de opdrachten kan uitvoeren.

Wij belasten onze studenten met bepaalde opdrachten en zo leren zij om te gaan met het goddelijke werk, zo leren ze zich stap voor stap te vervolmaken. Deze opdrachten worden aan je gegeven in de heilige kamer van je hart, daar maken wij met je contact. (dit leren we in de Wortels der Mystieke Liefde)

Oefen u dus in de adoratie van het goddelijke vuur, het goddelijke vuur in uw hart (Wortels der Mystieke Liefde) en aan de basis van uw rug, want de witte moedervlam die zich hier bevindt moet gestadig toenemen in intensiteit (dit leren we in Leringen der Mystieke Liefde I) en haar weg vervolgen naar deze geheime kamer, om zo te kunnen doorstoten tot de kruin.(Leringen der Mystieke Liefde II) Deze opmars moet gestadig verlopen, niet geforceerd, maar ingetogen, want langzaamaan zal het vuur opstijgen en u veroveren op een wijze die onze goedkeuring wegdraagt.

De Moeder begeleidt deze vlam, schenk haar daarom de nodige aandacht, want Zij vertegenwoordigt het goddelijke in de materie.

Laat de kundalini opstijgen onder onze hoede, veilig en wel, opdat uw doelstelling van verlichting mag bereikt worden. Schenk ons uw vertrouwen en schenk uw vertrouwen aan dit kind van de Zon dat u begeleidt, zij voert onze opdrachten aan haar uit.

Ga dus op weg, leer en ervaar, breng in de praktijk. Zo werken wij samen met u. Wij de Opgevaren Meesters staan garant voor een juist verloop. Wij moedigen jullie aan met onze steun en begeleiding. Wij zijn uw vrienden. Amen.

Jezus Christus

Lucia, 3 augustus 2007©

 

 

 

Leringen der Mystieke Liefde

De zoektocht naar je ware zelf ligt in je eigen handen. Vat deze zoektocht aan met liefde in je hart en avontuur in je gemoed. Deze tocht zal je door vele velden leiden, onderzoek ze allen en voel welke je het meest liggen. Welke weg leidt naar de essentie, en welke maakt eerder een rondreis.

Geliefden, als Moeder van het H.Hart heet Ik je welkom op deze weg. Deze weg die Ik behoed en die uiteindelijk leidt naar het hart van Christus. Deze weg is een rechte weg zonder afdwalingen, een weg doorheen mijn hart. En wanneer jullie besloten hebben deze weg bij de horens te vatten, raad Ik jullie aan om toe te treden bij mijn leerlingen in de Leringen der Mystieke Liefde.

Deze leringen zijn gestoeld op mijn wijsheid en mijn inzicht. En zij vragen een engagement. Het engagement om je leven te richten op mijn hart, het Hart van de Goddelijke Moeder. Het is de snelweg naar ascensie, eenvoudig, eerlijk, to the point. Het is een communio tussen ons, tussen uw hart en het mijne.

Ben jij bij deze wegwijzer aangekomen, mijn geliefde? Wees dan welkom om gedurende deze tijd mijn leerling te zijn.

Uw Moeder van het Heilig Hart, Maria

©Lucia, 11 juli 2007  

De Vrucht der Liefde

Geliefde kind,

Luister naar je hart in alles wat je doet en je weg zal vol vreugde zijn, vol liefde en overvloed, vol van genegenheid voor anderen die naar je toe zullen komen om onderricht te worden in de Mysteriën der Liefde.

Geliefde, duik hiervoor diep in de kern van je hart, die Mij toebehoort. Duik diep en ontvang er mijn Leringen der Mystieke Liefde, mijn leringen voor hen op aarde die hiernaar de weg zullen vinden. De weg die gaat over velden vol vruchtbare vruchten, geschikt om geconsumeerd te worden.

 Pluk deze vruchten nu, geliefde kinderen en eet ervan. Eet de Vrucht der Liefde, de Liefdesvrucht, u geschonken door de Goddelijke Moeder.

Deze vrucht is in de loop der tijden dikwijls verketterd geweest, maat weet, geliefden, dat het de Weg is naar Christus in jezelf, de weg die je zelf in handen kunt nemen en die niet toebehoort aan een elite van gezagsdragers. Nee, deze Vrucht van mijn Liefde wordt aan ieder geschonken die de moeite wil doen de weg in zijn hart te volgen. Deze vrucht is puur en ongerept, want deze vrucht is Liefde.

Pluk de Vrucht van mijn Hart en consumeer Hem.

Consumeer het Liefdeslicht voor de wereld want Hij is voedsel voor de Nieuwe Mens, voor de Herborene.

 

Moeder Maria over het Liefdeslicht van haar hart.

 

Lucia, 31 oktober 2006©

 

Geliefde kind van het Licht,

Licht schijnt er op je wezen, zilveren licht, het tooit je en bewaakt je en schenkt je vrede.

Geliefden,

Eens, lang geleden was deze boodschapper een kind van de zon in een land ver van hier. Haar liefde voor Mij straalde uit tot in de hemel  en als dank verscheen ik aan haar, mijn geliefde kind, Ik verscheen aan haar in volle glorie om haar te bedanken voor zoveel gebed, zoveel vreugd, zoveel liefs.

De tijden zijn sinsdien verlopen en nu in dit leven schenk Ik dit kind de taak van boodschapper, boodschapper van mijn hart. Onze samenwerking is innig en vervullend, opgedragen aan de Allerhoogste, gezegend door zijn hand en gevoed door zijn licht.

Geliefden, kom in dit leven dichter tot Mij, uw Moeder, uw Moeder van het H.Hart en schenk Mij uw vertrouwen, schenk Mij dit opdat Ik door u heen kan werken, hier op aard. Schenk Mij de liefde van uw hart en zegen deze liefde met uw gebed en meditatie.

Tracht u iedere dag op Mij af te stellen, tracht u open te stellen voor Mij. Mijn stralen reiken tot in uw hart en raken u aan, ze roepen u, ze roepen u om tot Mij te komen, om u in mijn nabijheid te scharen, om uw doel te vervullen, uw missie.

Ik roep u, geliefde kinderen van het Licht, om tot Mij te komen, om mijn leerling te zijn, mijn chella op aarde, mijn zijn.

Geliefden, deze roep dringt diep in u door en laat u niet meer los, zij bestaat immers uit de meest zuivere liefdesklank die je je kunt voorstellen. Deze klank is kristalhelder, diep penetrerend in je hart, in je hele wezen. Deze klank roept je op……..en nodigt je uit. Ze nodigt je uit om toe te treden tot mijn leerlingen, tot mijn klas.

Wees hier verzameld in mijn licht. Amen.

Maria, die je toegewijd is.

 

Lucia, 17 december 2006©

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s