Laat de zon vandaag over u schijnen en Lach!

 

Geliefde Kind van de Wind,

Ik groet u, ik groet u vanuit het diepst van mijn hart en Ik nodig u uit om toe te treden tot mijn gezelschap. Geliefden, langzaam tikt de klok verder, langzaam gaat de tijd, dat er geen seconde verloren mag gaan waarop God onze Vader ons aanspoort om verder te werken voor zijn heil.

Geliefden, de woorden die deze boodschapper opschrijft zijn gedicteerd vanuit de hemelse regionen en dienen om de mensheid bij te staan, om hen te onderrichten en om hen de weg naar God te wijzen. Vele boodschappers van de Heer voeren dit werk uit en velen worden ervoor verketterd. Het zij zo. Want de ware liefde van de Heer die uit al onze woorden straalt, spreekt voor zichzelf. Zij is sterk genoeg om het hart van iedereen te raken en te bevurigen. Want dit is het werk van de H.Geest die door onze boodschappers werkt op onverklaarbare wijze, gedragen door de eenvoud van de hemel.

Geliefden, God woont in ieder van u en is voor u bereikbaar. De weg er naar toe ligt niet verstopt achter doornige struiken, de weg er naar toe is zacht hellend en wordt beschenen door de Zon. En langs deze weg staan vele wegwijzers, het zijn onze boodschappers gedragen door het H.Licht. Zij schijnen en verlichten voor u de weg. Weet dus dat zij bij u staan met een hart vol van liefde, met een wijsheid opgebouwd doorheen de eeuwen en met de eenvoud van een kind. Want de kinderen Gods bereiken het Koninkrijk.

Wordt daarom zoals een kind, open en ontvankelijk, geïnteresseerd in alles wat goddelijk is, dwz gedragen door de Liefde van het Hart. Dit zal uw leven veel eenvoudiger maken en zo zal deze Weg de Eenvoud naar het Hart van Christus voor uw voeten verschijnen en u dragen.

Geliefden, groet de nieuwe morgen in uw leven, heet hem welkom want hij voert u naar het Huis van de Heer, deze warme woonstede die u verwelkomt en opneemt als een broeder en zuster van het Goddelijke Licht.

Laat de Zon vandaag over u schijnen en lach!

Amen. Ik Ben de Heer, Heer Jezus Christus.

Lucia, 20 maart 2007©

 

Boodschap van Pinksteren

Geliefden,

Het Licht raakt u aan op deze heilige dag, deze heilige dag die zich in mijn bewustzijn uitspreidt over de aarde.

Geliefden, de dag van Pinksteren is een dag vol eer en glorie, glorie aan de Heer, glorie aan mijn Zoon, die in rechtstreeks contact met ons stond en ons begeleidde op onze missie, onze missie die op deze dag van Pinksteren een aanvang nam. Allen waren we bijeen en luisterden naar zijn woorden, zijn woorden die ons kracht en moed gaven, zijn woorden die ons optilden in onszelf en die grote beroering met zich meebrachten.

Geliefden, toen het vuur van de H.Geest ons die dag verlichtte, groeide er in ons een besef van verantwoordelijkheid. En we dankten de Heer en begonnen aan de grootste opdracht in ons leven : het Woord van de Heer uit te dragen. Dit was geen gemakkelijke opgave. Het was een taak die we ter harte namen met schroom in ons hart.

Die dag veranderde ons hele leven, in feite hield toen ons persoonlijk leven volledig op en begon onze dienst aan de wereld, aan de mensheid. Het was voor ons een stap in het onbekende en wij, wij waren bang en wij stelden ons de vraag of we moedig genoeg hiervoor waren.

Geliefden, zijn jullie hiervoor moedig genoeg, durven jullie deze stappen in je leven te zetten? Durven jullie het Woord van de Heer uit te dragen? Ondanks alle hindernissen, ondanks de geest van de tijd?

Geliefden, in deze tijd  is er grote nood aan de Heer, grote nood aan de liefde en zorgzaamheid die Hij ten toon spreidde. In deze tijd waarin velen zoeken of ronddwalen is er grote nood aan gemoedsrust. Hoe staan wij vandaag in het leven? Waar geloven wij in? Hebben we alles weggeworpen of zijn we slim genoeg om de essentie, de echte essentie van het evangelie nog te zien, nog te beleven. Dragen wij onze verantwoordelijkheden nog als mens, als medemens, als bewoner, als gast van Moeder Aarde. Of is het ons allemaal om het even en leven we er maar op los.

Durven we terug te grijpen naar de mooie passages uit het evangelie, de woorden en daden van Jezus of hebben we de deur van de kerk achter ons dicht getrokken, verbolgen over de mensen die er dienst uitmaken of teleurgesteld omdat God niet zomaar geeft wat je wil.

Geliefden, de kerk van vandaag is een product van zijn tijd, ontregeld en in nood. Begrijp dit en wees er niet verbolgen over, maar tracht hieraan te verhelpen. Tracht uw leven in balans te brengen en deze problemen te overstijgen. Verkondig het Woord van de Heer, maar op een manier die mensen echt aanspreekt en die reikt tot in hun hart. Lat uw creativiteit opbloeien, ga ervoor en verkondig zo het Woord en het Leven van de Heer op een nieuwe manier, geschikt voor deze tijd.

Laat ieder zijn talenten aanspreken en bevurigen met de Geest van Pinksteren, de H.Geest. Realiseer zo een vernieuwde kerk, een moderne, een kerk gedragen door het hart.

De Boodschap van Pinksteren is ieder jaar weer sprankelend nieuw. Want ieder jaar zegent de H.Geest de verkondigers van het Woord. Ieder jaar bevurigt zijn vlam de apostelen. Laat deze vlam dit jaar uw creativiteit aanwakkeren om zo nieuwe wegen te zoeken die de mensen kunnen bereiken. Ieder op zijn specifieke manier kan hieraan bijdragen.

Stel niet langer uit wat je gepland hebt, maar schiet in actie en draag mijn energie uit op een nieuwe, een moderne manier. Wees creatief. Slaap niet in, maar onderneem actie om recht te doen aan mijn bede : Mijn Liefde uit te dragen in de Wereld, op welke wijze dan ook, in welke hoedanigheid ook.

Staar u niet blind op oude tijden, maar realiseer uw missie op een moderne manier, aangepast aan de tijd.

Wees creatief!

Ik dank u, geliefde vrienden van mijn hart, van onze harten, want vandaag waren wij beiden bij u, mijn Moeder Maria en Ik, haar Zoon Jezus. Amen.

Lucia, 17 januari 2007©

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s